SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Trang: Cải Mệnh Để Khỏe Và Giầu Sang

NHÂN TRẮC HỌC - CHUYÊN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

KIẾN THỨC MINH TRIẾT THIÊNG LIÊNG VÀ TIẾN BỘ CỦA KHOA HỌC VÀO ĐỜI SỐNG

ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU

GIÚP CON NGƯỜI TIẾN HÓA ĐỂ ĐƯỢC AN VUI - THÀNH TỰU - GIẢI THOÁT


Câu hỏi muôn đời: CON NGƯỜI, NGƯƠI TỪ ĐÂU ĐẾN, CHẾT ĐI VỀ ĐÂU ? Minh Triết nói rằng: "CON NGƯỜI LÀ MỘT TIỂU THIÊN ĐỊA"


PHẦN 1 NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ VÀ ĐỜI SỐNG CÁC GIỚI TRONG THIÊN NHIÊN

A- Hình thành Vũ trụ và Thái dương hệ: 

I- Năng lượng hình thành Vũ Trụ: Một vụ nổ Big Bang tạo ra Năng lượng 7 Cung. Năng lượng này càng xuống cảnh giới thấp càng tạo thành vật chất đậm đặcNĂNG LƯỢNG LUÔN CÂN BẰNG (TRUNG ĐẠO) - BẢN THÂN NÓ KHÔNG TỐT KHÔNG XẤU.  XẤU TỐT DO BẢN THỂ SỰ SỐNG TIẾP NHẬN NÓ THEO NGHIỆP QUẢ XẤU TỐT CỦA CHÍNH SỰ SỐNG ĐÓ TIẾP NHẬN, CỘNG HƯỞNG, TRUYỂN CHUYỂN VÀ TƯƠNG TÁC VỚI SỰ SỐNG KHÁC THEO NGUYÊN KÝ "ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG, ĐỒNG KHÍ TƯƠNG CẦU)

II- Sự Sống bắt nguồn từ Vũ trụ: Từ khởi nguyên " TINH THẦN ", sự sống hướng ra ngoài và tạo thành các " LINH HỒN ", thông qua sự thụ thai giữa chứng và tinh trùng, Linh Hồn nhập thế, sử dụng xác thân của từng kiếp sống để học hỏi, để tiến hóa đến khi đã trải qua vô lượng kiếp sống, đã học được trọn vẹn " BÁC ÁI VÀ MINH TRIẾT " thì quay trở về bản tính của mình ban đầu là Tinh Thần bất duyệt, sống đời sống vũ trụ bất sanh bất duyệt. Đây là đích mà mỗi chúng ta, sớm hay muộn đều sẽ  đến, chỉ là thời gian, cùng lắm là vô lượng vô biên mới đến đích, nếu bạn không Tu theo Đức Phật dậy. 

III- Chín năng lượng sự sống: Từ Các Cội Nguồn xa xăm, đi vào sự sống hành tinh chúng ta và tạo ra các hiệu quả nhất định lên trên con người cá biệt và nhân loại nói chung, chia làm 4 nhóm (CTHNM III, 22). I.1.   Tinh tòa Đại Hùng (Great Bear, Gấu Lớn). I.2.   Thất Tỉ Muội (Seven Sisters) của tinh tòa Pleiades. I.3.   Sirus, the Dog Star (Sao Thiên Cẩu).        II.1.  Bảy thái dương hệ mà thái dương hệ chúng ta là một        II.2.  Bảy hành tinh thánh thiện trong đó hành tinh chúng ta không phải là một. ......II.3.  Năm hành tinh không thánh thiện hay các hành tinh “ẩn tàng”. III.1.   Bảy trung tâm hành tinh viagra pour femme pas cher. III.2.   Bảy trung tâm lực trong thể dĩ thái con người.       IV.1.   Mười hai chòm sao của hoàng đạo.

Và còn phải nhớ rằng sự ảnh hưởng bức xạ trực tiếp đến với chúng ta từ Địa cầu mà chúng ta sống. Ngoài ra còn các năng lượng khác nhưng không chính yếu bằng vẫn chi phối chúng ta. Ngoài ra cũng còn có năng lượng đáng kể của các Chòm sao, các mặt trời và Thái dương hệ khác nhưng chúng không đến trực tiếp chúng ta, mà thông qua các Chòm sao của Hoàng đạo.

+ Chỉ khi Con người nắm bắt đầy đủ các năng lượng trên, chỉ lúc bấy giờ bạn mới có thể có một phân tích và hình ảnh tạm thời đầy đủ về các năng lượngThể Dĩ thái của con người phải đáp ứng và luôn đáp ứng. Hiểu biết về sự đáp ứng và kiềm chế sáng suốt và một cách hiểu biết về các phản ứng của cá nhân là điều tối cần thiết cho con người. Nhưng chỉ có thể sảy ra khi con người đã tiến bộ, đến gần Thánh Đạo. Trước tiên, con người học cách kiềm chế các phản ứng của mình đối với các Hành tinh khi chúng chi phối và điều khiển các sự việc thuộc Phàm ngã của Y từ các Trạm khác nhau của chúng trong 12 Cung Nhà trong Lá số. Thực hiện bằng 2 cách: - Cần có Lá số chính xác Giờ sinh và dùng sức mạnh của Tư tưởng để hóa giải - Dùng quan điểm từ Linh hồn để kiểm soát hoàn cảnh và các phản ứng kèm theo của Phàm ngã, các lựa chọn cần lưu ý với Nhà Chiêm tinh: *  Các ảnh hưởng của Hành tinh cho thấy, với người bình thường và kém tiến hóa, khi lý giải đúng, các ảnh hưởng đó có thể và chắc chắn báo hiệu số phậnđịnh mệnh của phàm ngã. Các ảnh hưởng đó nhất định chi phối và hoàn toàn kiểm soát người nào vốn không có kinh nghiệm rõ rệt về Linh hồn. Thời điểm người đó bắt đầu biết được về Linh hồn và đang lỗ lực kiểm soát bằng năng lượng của Linh Hồn thì ảnh hưởng của các Hành tinh tự nó Yếu đi một cách rõ rệt và ngày càng kém hẳn > Xem cho Phàm ngã không còn đúng, vì chính Thần lực đang tuôn chảy qua các Hành tinh, chứ không phải thần lực của hành tinh chi phối và kiểm soát Phàm ngã (CTHNM, 22-24)

IV- Nghiên cứu: Có ba quyển sách mà ba loại người nghiên cứu và học hỏi trong đó (CTHNM 17):

  1. Sách về Sự Sống – Các Điểm Đạo Đồ ‒ 12 chòm sao.
  2. Sách về Minh Triết – Các Đệ Tử ‒ 12 hành tinh.
  3. Sách về Hình Hài hay về Sự Biểu Lộ ‒ Nhân Loại – 12 Huyền Giai Sáng Tạo.

+ Kiến thức cho người muốn tiến hóa tâm linh nghiên cứu: LUẬT VŨ TRỤ VÀ ĐỊNH ĐỀ

B- Các nhóm Luật quản lý Sự Sống và sự tiến hóa Vũ trụ, đời sống Nhân loại.

I- Các Luật siêu nhiên: Các Định luật liên quan đến các năng lượng Vũ trụ/ Bảy Cung + Tham khảo Minh Triết Mới về Vũ trụ và Tâm thức, con người Tâm linh tuyệt hay Xem: Tổng hợp về minh triết mới Xem: Tương ứng số 7 + 5 = 12 Cung Hoàng đạo Xem: Trang tổng hợp thống kê tương ưng số Xem: Trang tổng hợp tương ứng đối ứng

Hoặc tại Website tiếng Việt: minhtrietmoi.org

II- Các Luật tự nhiên: Các quy luật tự nhiên là khám phá họat động của vũ trụ tuân theo các Luật vũ trụ như Luật Chu kỳ, Luật hấp dẫn, Luật Nhân quả ...... Các nhà khoa học vẫn đang quan sát, khám phá thực tế để nhận biết hay chứng minh bằng khoa học như Ngày đêm, Mùa tiết; Sinh Lão Bệnh Tử; Xuân hạ Thu Đông; Thủy chiều;  ... tác động vào đời sống muôn loài trên địa cầu. Từ đó khuyến nghị và có phương pháp phù hợp để con người ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn, giảm thiểu thiệt hại do thiếu hiểu biết các quy luật tự nhiên.

III- Các Luật sinh tồn: Nghệ thuật sống để có cuộc sống tốt đẹp, duy trì khả năng sống thọ cao nhất là: Sống hết định số trong kiếp sống này, nếu bạn Tu Tâm đúng như Đức Phật đã dạy về thực hành các nghiệp lành gồm Thân - Khẩu - Ý hay còn gọi là thập thiện nghiệp đạo. Theo đó, bạn hãy biết trân quý lấy sự sống thiêng liêng, đừng vì chén riệu nồng, tốc độ lạng lách đánh võng, tham lam, khinh mạn, nóng giận, thù hận ..v.v.. cướp đi sự sống thiêng liêng, giảm thọ của chính mình vì thiếu hiểu biết, không tu tập do Vô Minh.

BẠN HÃY HỌC VÀ THỰC HÀNH ĐÚNG NHƯ PHÁP CÁC KINH ĐIỂN ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠY, MỖI NGƯỜI MỖI KHÍ CHẤT, VÀ TÙY THEO MỖI KHÍ CHẤT NHƯỜNG NHƯ CÓ CON ĐƯỜNG TU TẬP THÍCH HỢP NHẤT, BẠN HÃY TÙY CHỌN KINH ĐIỂN PHÙ HỢP VỚI MÌNH ĐỂ HỌC VÀ HÀNH THEO, CHẮC CHẮN BẠN KHÔNG PHẢI LO LẮNG VỀ TƯƠNG LAI, VÌ BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC QUẢ BÁO TUYỆT ĐỈNH NHÂN GIAN, KHÔNG GÌ SÁNH BẰNG. SAU ĐÂY LÀ VÀI VÍ DỤ VỀ KINH ĐIỂN ĐỨC PHẬT CHỈ DẠY:

1- Học là làm theo Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo; Kinh Hiền Nhân

2- Thực hành Bát Chánh Đạo;

3- Tứ Diệu Đế; Thuyết Duyên Sinh; Mười hai nhân duyên...

* Hãy sưu tầm và học Kinh Phật, một tuyệt tác trên thế gian được viết do Người thấu hiểu Chân Tướng Luật Vũ trụ_Đức Phật. ĐƯỢC VẬY, BẠN LUÔN LÀ NGƯỜI MANG LẠI HẠNH PHÚC - TRÁNH ĐƯỢC KHỔ ĐAU NHIỀU ĐỜI CHO CHÍNH BẠN, NGƯỜI THÂN VÀ CHÚNG SINH HỮU TÌNH. ĐỈNH CAO LÀ GIẢI THOÁT NIẾT BÀN. (Đức PhậtTrong đêm lịch sử mùng tám tháng chạp cách đây trên 2500 năm thì Ngài đã thành đạo sau khi chứng được tam minh (Túc Mạng Minh - Thiên Nhãn Minh - Lậu Tận Minh) và lục đại thần thông (Thiên nhãn thông - Thiên nhĩ thông - Tha tâm thông - Túc mạng thông - Thần túc thông - Lậu tận thông); Xem nguồn

C- Sự sống trên Thái Dương hệ của chúng ta:

Các Giới trong tự nhiên là:

1- Giới Siêu Nhân Loại; 2- Giới Nhân loại; 3- Giới động vật; 4- Giới Thực vật; 5- Giới Cẩm Thạch;

I- Giới siêu nhân loại: Các Thánh nhân mà ta có thể tạm hiểu như là Mười phương chư Phật - Bồ Tát và các Chân Sư, La hán.... Họ là những người đã tiến hóa rất xa trên đường đạo, biểu hiện ở bậc điểm đạo của các ngài là từ bậc bốn trở lên. Họ là người đã giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Tập hợp các vị điểm đạo đồ này hình thành một tổ chức có tên gọi là THÁNH ĐOÀN, đứng đầu là Đức Christ (Đông phương gọi là Di Lặc Bồ Tát). Thánh Đoàn hoạt động với sự trợ giúp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là một ân huệ vô cùng to lớn cho nhân loại hiện nay, hiệu quả siêu vượt của sự trợ giúp Thiên cơ tiến hóa của các giới trong tự nhiên, đặc biệt lợi ích với giới nhân loại chúng ta, ân huệ vĩ đại này nằm ngoài sức tưởng tượng của đại đa số nhân loại chúng ta. Theo giáo lý bí truyền, chúng ta được biết trên thế giới hiện nay có khoảng 60 Chân Sư đang ngày đêm giúp đỡ nhân loại tiến hóa.

Một sự kiện tuyệt đỉnh nhân gian có thể diễn ra vào năm 2025, đó là: SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN. Chúng ta cùng phấn đấu tinh tấn tu tập, biến mình trở thành Nhóm người mới phụng sự thế gian, để góp phần nhỏ bé của mình vào sự chuẩn bị chào đón thời khắc lịch sử vô cùng tuyệt diệu của nhân loại tới năm 2025. Bạn có thể ra nhập vào Nhóm người mới phụng sự thế gian theo nhiều cách. Xin giới thiệu vài cách sau:   

+ Tự Tu hành theo Đức Phật dậy, tùy theo điều kiện hoàn cảnh. Bạn hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

+ Tham gia học tại trường "Tham thiền huyền môn", trường được thành lập theo giáo lý của Chân Sư DK. Trường hiện dạy tham thiền Phụng sự nhân loại theo tiếng Anh và cả tiếng Việt. Mời xem thư mời học tại đây ; Mời bạn xem wesite của trường: http://www.moryafederation.com/

II- Giới Nhân loại và sự tiến hóa:

1- SỰ SỐNG LUÂN HỒI: MỖI HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI QUA THÂN - KHẨU - Ý ĐỀU LÀ MỘT RẠNG NĂNG LƯỢNG CÓ CÁC ĐẶC TRƯNG "SÓNG, RUNG ĐỘNG, MẦU SẮC, HÌNH RẠNG ... TƯƠNG ỨNG". CŨNG TƯƠNG TỰ VỚI NHÓM NGƯỜI HAY CẢ NHÂN LOẠI ĐỀU TẠO RA NĂNG LƯỢNG CỦA NHÓM HAY CỦA NHÂN LOẠI. CÁC NĂNG LƯỢNG NÀY MỘT KHI ĐÃ ĐƯỢC TẠO RA THÌ KHÔNG BAO GIỜ MẤT ĐI, NÓ TỒN TẠI VĨNH HẰNG TRONG VŨ TRỤ, CHÚNG LUÔN CÓ MỐI LIÊN KẾT BỀN VỮNG VỚI CHỦ NHÂN PHÁT RA CHÚNG, DÙ LÀ CÁ NHÂN HAY TẬP THỂ. THEO QUY LUẬT LUẬT VŨ TRỤQUY LUẬT THỜI GIAN, KHI THỜI GIAN ĐẾN, CÁC NĂNG LƯỢNG NÀY LUÔN LUÔN TÁC ĐỘNG HOÀN TRẢ LÊN CHÍNH CHỦ NHÂN ĐÃ PHÁT RA NĂNG LƯỢNG ĐÓ, VÀ BUỘC CHỦ NHÂN PHẢI TIẾP NHẬN VÀ BUỘC PHẢI CHỊU TÁC ĐỘNG TƯƠNG ỨNG CỦA NĂNG LƯỢNG ĐÓ DÙ ĐÓ LÀ NĂNG LƯỢNG TỐT HAY XẤU, VÍ NHƯ NĂNG LƯỢNG ẤY ĐẶC TRƯNG CHO SỰ AN LÀNH HẠNH PHÚC HAY ĐAU KHỔ MẤT MÁT.... NĂNG LƯỢNG NÀY PHẬT GIÁO GỌI LÀ NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO, CHÚNG LÀ NGUỒN GỐC TẠO RA SỰ SỐNG LUÂN HỒI, MỤC ĐÍCH ĐỂ TIẾN HÓA VÀ CŨNG ĐỂ TRẢ NGHIỆP MÌNH ĐÃ TẠO, ĐỂ TRẢ LẠI SỰ QUÂN BÌNH TUYỆT ĐỐI CỦA NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ VĨNH HÀNG. VẬY CÁI GÌ TRONG CON NGƯỜI LUÂN HỒI? PHƯƠNG TÂY GỌI LÀ LINH HỒN, PHẬT GIÁO GỌI LÀ THỨC - A LẠI GIA THỨC LUÂN HỒI. SỰ LUÂN HỒI TRONG SÁU CÕI ĐỀU LÀ SƯỚNG KHỔ ĐAN XEN. HẠNH PHÚC THAY CHO NHÂN LOẠI, KHI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI XUẤT HIỆN CÁCH NAY HƠN 2.500 NĂM, DẬY CHÚNG TA CÁCH TU HÀNH ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC AN LÀNH, KHÔNG BỊ KHỔ ĐAU, HƠN THẾ NỮA LÀ THOÁT KHỎI LUÂN HỒI SINH TỬ SÁU CÕI, GIẢI THOÁT NIẾT BÀN. VẬY BẠN HÃY SUY NGẪM KỸ VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC TU HÀNH. 2- LINH HỒN: Xin được trích đoạn nói về Linh hồn: Linh Hồn 3 Chân lý trường tồn, tất cả đều bằng nhau qua Minh Triết Thiêng Liêng như sau: a-  Linh Hồn con người vốn bất tử và tương lai của nó phát triển huy hoàng không biên giới. b- Nguyên lý sinh ra sự sống ở trong chúng ta và ở ngoài chúng ta, nguyên lý đó không bao giờ mất, đời đời ban phước, nó không sao thấy được, nghe được, cảm giác được, nhưng kẻ nào muốn nhận thức nó sẽ nhận thức được. c- Mỗi người đều là người đặt luật lệ cho chính mình một cách tuyệt đối, vừa là người ban phước sự vinh quang hay sự tối tăm cho mình, vừa là người CẦM VẬN MẠNG của mình, thưởng phạt cho mình. Ba chân lý này lớn lao như sự sống, cũng giản dị như một tâm hồn giản dị nhất, hãy dùng nó làm thức ăn cho kẻ đói. Trích sách Chân Sư Tây Tạng, quyển: Ánh Sáng Trên Đường Đạo. 3- Quy luật luân hồi: Luật luân hồi của Vũ trụ đối với Linh hồn/ Thức đại khái được mô tả là buộc phải luân hồi để nhận Quả báo trả Nghiệp do mình đã tạo ra qua sự nhập thế vào Trứng được thụ Thai của Bố và Mẹ phù hợp với sự cộng Nghiệp để TẠO SỰ CÂN BẰNG VU TRỤ. Ngay khi chết, tùy theo Nghiệp quả của mỗi người, Linh Hồn được thoát ra khỏi thể qua một vị trí tương ứng của thể phù hợp với mức Nghiệp lực của người đó, để đi luân hồi chuyển kiếp ở các cõi giới phù hợp. Người ta gọi đó là sự "Hồi Quang Phản Chiếu". Ngay khi thoát ra khỏi thể người chết, các giác quan tương ứng với chất liệu của nó được khai mở, lên nó nhận biết mọi việc xung quanh qua các giác quan mới và biết được suy nghĩ, lời nói, hành động ... của con người, tuy nhiên nó không thể phản ánh suy nghĩ của nó cho con người biết được vì nó đã mất thân xác. Theo thời gian, nhanh hay lâu tùy nghiệp báo, Linh hồn đó sẽ về cõi giới mới của mình, để chờ dịp đầu thai trở lại một trong sáu cõi để trả nghiệp, vòng luẩn quẩn này tiếp diễn dài vô tận, cho đến khi người đó có ước nguyện giải thoát và Tu hành tinh tấn để phát triển trí huệ và có định lực vững chắc, mới mong đạt đến quả vị giải thoát sáu cõi luân hồi sinh tử. + Tái sinh luân hồi: Linh Hồn (theo Phật Giáo gọi là Thức hay Nghiệp thức đầu thai theo thuyết duyên sinh), liên tục tái sinh là để trả nghiệp và để tiến hóa, tuân theo Định luật Phản Bổn Hoàn Nguyên, là luật vũ trụ siêu nhiên, tất cả sự sống thuận theo chiều tiến hóa vật chất đều phải tuân theo định luật này; Xem: Sự tái sinh của Linh hồn 4- Nguyên nhân của luân hồi - Giải thoát luân hồi: Đức Phật dạy, do Vô minh, mà căn bản của vô minh là Chấp Trướccon người hàng ngày hàng giờ không ngừng có hoạt động tạo tác nghiệp chướng qua Thân - Khẩu  - Ý, hơn nữa lại toàn là nghiệp giữ, chẳng có mấy Nghiệp lành. Nghiệp này tạo thành Thức - Linh hồn, một "Năng lượng tâm linh" chuyên luân hồi đầu thai để trả nghiệp lành hay giữ. Qua đầu thai tái sinh mà có Thân xác, sự kết hợp của Xác thân và Tinh thần tạo ra Tâm thức, tức một con người có ý thức. Từ đó lại tiếp tục tạo tác nghiệp lành giữ qua hoạt động 6 căn tiếp xúc 6 trần. Con người lại tiếp tục Chấp Trước với lòng ích kỷ nặng lề, như Tôi là Tôi, tôi là thân xác đẹp trai khỏe mạnh lực lưỡng hay sấu xí, thiếu khuyết này, lại còn nhà của tôi, Vợ con của tôi, tài sản của tôi, tôi, tôi, .... từ đó, phát sinh ham muốn, bám chấp, tham lam vô độ, luôn không biết đủ, đặc biệt là luyến ái nam nữ, đam mê và nhận thọ vui buồn sướng khổ. Từ lòng tham, con người luôn muốn giữ cho riêng mình mọi thứ đến chết vẫn chưa chịu buông xả nổi được mấy phần. Chấp trước nặng thì như kẻ chết đuối vẫn cố nhô lên mặc cả cái giá hợp lý cho người sẵn sàng cứu vớt mình sống, họ thậm chí chấp nhận chết trên đống tài sản chẳng thể mang đi. Duyên cuối cùng là sự SANH - GIÀ - CHẾT ===> ĐẦU THAI, một vòng luẩn quẩn không ngơi nghỉ trong muôn kiếp luân hồi lại bắt đầu như thế. Như vậy, sự luân hồi là vì có Vô minh. Nguyên lý ở đây là cái này có = > Sinh ra cái kia có ..v.v... Nếu xét theo chiểu nghịch, thì nếu không tạo nhân thì quả sẽ dần đoạn diệt, tức cái này không có => Cái kia không có. Theo đó mà con người hoàn toàn có thể thoát khỏi luân hồi khổ đâu trong 6 cõi nếu Tu theo Pháp Đức Phật đã dậy, được tóm tắt qua câu "Đối với tất cả đều không chấp trước". Vậy, bạn hãy diệt trừ vô minh, tinh tấn tu hành để sớm có đầy đủ trí huệ và định lực vững chắc, để được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử theo như Đức Phật đã dạy cách nay hơn 2.500 năm bạn nhé. Chúc bạn tinh tấnXem nguồn + Nhân duyên luân hồi trong cõi người: Đức Phật dậy "Nếu không nợ nhau - làm sao gặp gỡ". Có bốn duyên nợ mà con người tái sinh trong cùng một gia đình, dòng tộc để trả nghiệp, đó là: Báo Ân - Báo Oán - Trả Nợ - Đòi Nợ. Trong đó, báo oán là đáng sợ nhất, cho dù chẳng ai muốn. Nhưng chẳng thể tránh vì Nhân Quả chẳng sai chạy, bạn đã gây Nhân thì phải nhận Quả đó mà, Luật Nhân Quả không có ngoài lệ.(Nguồn)

5- Con người tiến hóa: Trải qua vô lượng kiếp sống luân hồi, con người và nhân loại chúng ta chuyển qua nhiều Thái Dương hệ, hiện được gọi chung là giống dân thứ tư và đang xuất hiện một nhóm nhỏ giới nhân loại đạt được tiêu chuẩn của giống dân thứ 5. Như vậy, tiến hóa là một quy luật vũ trụ, dù bạn có muốn hay không, dòng tiến hóa vẫn trôi, nếu bạn sống thuận theo thiên cơ, bạn sẽ tiến hóa nhanh hơn người sống không thuận theo thiên cơ vì bạn "Bơi xuôi dòng", còn họ vẫn tiến lên cho dù chậm chạp hơn nhiều, là vì họ luôn chọn các ngả rẽ để tìm kiếm Vật chất (Giầu sang phú quý ...) thay vì Tinh thần - Phật Tính Thanh Tịnh trong Tâm, thứ đã tồn tại trong mỗi sự sống ngay từ thủa ban đầu hình thành sự sống.

6- Các mức tiến hóa của Tâm thức con người: Thống kê từ cao xuống thấp: Tinh Thần/ Chân Thần - Linh Hồn - Phàm Ngã - Thể Trí - Thể Vía - Thể Xác và Dĩ thái

Giới thiệu: Bảng Các cấp độ tâm thức và các Cõi ( Trích TLHNM-GQ1.1 )

Các cõi Mức độ Tâm thức Trạng thái
Thượng Đế Ý thức Thượng Đế hay “Trời” Thượng Đế
Chân Thần Ý thức Chân Thần Christ
Atma Ý thức Tinh Thần Các Chân Sư
Bồ Đề Ý thức Trực Giác Các La Hán
Thượng Trí Ý thức Linh Hồn  Điểm đạo đồ, Đệ tử, người chí nguyện
Hạ Trí Ý thức Arya – Thể trí sinh động Người tiến bộ thông minh
Cảm dục  Ý thức Atlantis – thuộc về tình cảm Người tình cảm trung bình
Hồng trần Ý thức LemuriaBản năng vật chất Người sơ khai chưa tiến hóa
     

7- Cấu tạo con người (GQ1.1-MF): Con người có các Thể từ thanh đến trọc như sau

7.1- Cấu tạo Con người theo Phật giáo: Đức Phật dạy rằng con người là sự tập hợp của 2 thành phần chính gọi là danh và sắc.

- Danh - Tâm: Là phần tư tưởng gồm có 4 hợp tố, đó là thọ, tưởng, hành và thức. - Sắc - Xác thân: gồm có nội sắc và ngoại sắc, nhưng đại để là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửaXem nguồn

7.2- Cấu tạo con người theo Minh triết mới: Con ngườibiểu hiện của 7 nguyên khí và hoạt động của 5 cõi giới, trong đó 7 + 5 được thấy là manh mối cho bí ẩn của 7 và 5 chòm sao của hoàng đạo.(CTHNM, 483)

Thể Chân Thần (Tinh Thần): Nhân loại không thể hiểu

Thể Linh Hồn (Phật giáo gọi là Thức thứ 8 - A Lại Gia Thức): Với người thường - Đầu thai luân hồi sáu đường

+ Thể Phàm ngã hợp nhất: Với người tiến hóa cao trong nhân loại, cả hắc đạo và chánh đạo đều có. Họ là nhưng người dẫn đầu ở mọi lĩnh vực.

+ Thể Phàm Ngã - Mỗi người đều có cái ngã này, nó bao gồm:

- Thể Thượng Trí: Cách ta tư duy trừu tượng, chỉ có người tiến hóa cao mới có thể thượng trí hoạt động mạnh, phàm ngã họ đã hợp nhất.

- Thể Hạ Trí: Cách ta suy nghĩ như thế nào. Đa số nhân loại có thể trí này đang phát triển, thường gọi là thể Trí Cảm. Thể hạ trí hoạt động mạnh mẽ là tiền đề để thượng trí phát triển.

- Thể Cảm dục (Thể Vía): Dục vọng, cảm giác, lo sợ, buồn vui, lo âu, nhạy cảm, đang yêu ...v.v... Nhân loại đã phát triển mạnh mẽ, thậm trí quá mức.

- Thể Dĩ Thái: Thể năng lượng (vật chất tinh anh), nó là khuôn của thể xác, trung gian truyền chuyển năng lượng vũ trụ cho thể xác ..v...v....

* MUỐN CẢI MỆNH MẠNH MẼ THÌ CẦN HIỂU BIẾT VỀ THỂ NÀY VÀ SỰ TRUYỀN CHUYỂN NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ ĐẾN CON NGƯỜI GỒM: NĂNG LƯỢNG TỪ CÁC CHÒM SAO XA XĂM, TỪ MẶT TRỜI, CÁC HÀNH TINH VÀ RẤT QUAN TRỌNG LÀ TỪ TRÁI ĐẤT ĐẾN CON NGƯỜI, TIẾP NHẬN QUA HỆ THỐNG LUÂN XA VỚI SỰ TƯƠNG ỨNG "TRÊN SAO DƯỚI VẬY - CON NGƯỜI LÀ MỘT TIỂU VŨ TRỤ", TRONG ĐÓ, HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG TỪ CÁC HÀNH TINH - PHẢN ẢNH NGHIỆP QUẢ CỦA CON NGƯỜI, MÀ MỖI NGƯỜI LÀ TÁC GIẢ, HỌ CŨNG BẮT BUỘC PHẢI TIẾP NHẬN DÙ ĐÓ LÀ NĂNG LƯỢNG TỐT ĐẸP HAY XẤU XA - TƯƠNG ỨNG LÀ BIỂU HIỆN CỦA HẠNH PHÚC, AN VUI, MẠNH KHỎE, GIẦU SANG PHÚ QUÝ HAY SỐNG THỌ,  HOẶC BIỂU HIỆN THÀNH KHỔ ĐAU, BỆNH TẬT, HOẠN NẠN, MẤT MÁT, DÙ ĐÓ LÀ MẤT NGƯỜI THÂN, NGƯỜI THÂN TRANH GIÀNH, PHẢN NGHỊCH LẪN NHAU - KHỔ ĐAU TRĂM BỀ. VẬY BẠN HÃY TU HÀNH ĐỂ CẢI MỆNH - ĐÊ CÁC NĂNG LƯỢNG NGHIỆP QUẢ GIẢM THIỂU SỰ TÁC HẠI CỦA NÓ VỚI BẠN - LÀM CHO CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN VỀ MỌI MẶT.

- Thể Hồng trần (Thể Xác/ Vật Lý): Thông thường luôn phát triển theo khuôn mẫu của thể dĩ thái, Là vật chất đậm đặc, nơi biểu hiện của các năng lượng bên trong thể - Thể dĩ thái.

* Thể hạ trí được cấu tạo bằng 4 loại tinh chất mà thôi, còn thể cảm dụcthể xác được tạo thành bằng 7 loại. (LVLCK, 576, 1098)

2. Hiểu và nắm bắt công năng của thể trí, sẽ giúp bạn cải Mệnh mạnh mẽ, nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của bạn. Bạn biết đấy, Thể trí - Giác quan thứ sáu, rất quan trọng và có 3 công dụng (ASCLH, 125):

+  Công dụng đầu tiên và thông thường nhất: Cho đến nay, đa số mọi người chỉ biết đến một công dụng của nó, đó là gom chung các giao tiếp đã nhận thức được và chuyển các thông tin này đến chân nhân hay người tri kiến. Cách này tương tự như việc hệ thần kinh truyền đến não bộ những tiếp xúc của nó với bên ngoài. Chính công dụng này của cái trí chủ yếu mang lại ý thức của phàm nhân, sẽ bắt đầu phai mờ khi con ngườithể sử dụng các công năng kia.

+ Công dụng thứ hai của thể trí là công năng mà 5 phương tiện đầu của yoga mang lại − năng lực truyền đến não bộ các ý tưởng, ý muốn và ý chí của chân nhân hay linh hồn. Năng lực này giúp phàm ngã ở cõi trần nhận thức được thực tại, và ý hướng đồng hóa với cái phi-ngã ngày một giảm dần.

+ Công dụng thứ ba của thể trí là nó được linh hồn dùng làm cơ quan tri kiến để giao tiếp và biết được lĩnh vực của chính linh hồn. Ba phương tiện cuối của yoga mang lại điều này. Đây là sự kiện quan trọng nhất cần lưu ý. Nếu người chí nguyện xem việc phát triển và sử dụng trọn vẹn giác quan thứ 6 là mục tiêu ngay trước mắt của mình, và ghi nhớ ba mục đích dành cho nó, thì y sẽ tiến bộ nhanh chóng. Bấy giờ, ý thức của phàm nhân sẽ mờ nhạt dần để nhường chỗ cho sự đồng nhất với linh hồn. Đây là một trong những xiềng xích nặng nề nhất giam nhốt những người con nhân loại. Đây chính là điểm phải giáng chiếc rìu vào để đánh bật cả gốc rễ của ý thức phàm nhân.

Đức Phật Gautama đã nói, Thể Trí có thể làm cho một Người thành một vị Phật hay một con Thú (Theo MF)

 

PHẦN 2 SỐ MỆNH - VẬN MỆNH HAY NGHIỆP QUẢĐỊNH MỆNH

I- Số MệnhVận mệnh: 

1. Số mệnh: Mỗi người sinh ra cất tiếng khóc chào đời vào giờ, ngày, tháng năm nào đó, tại thời điểm đó tạo thành Số Mệnh của con người, vì rằng quy luật thời gianchu kỳ lập đi lặp lại xoay vòng, sẽ mang theo các năng lượng sự sống từ quá khứ đến (Phật giao gọi là nghiệp), các năng lượng này hình thành do hoạt động (Thân - Khẩu - Ý tức suy nghĩ) của chính mỗi người chúng ta, mỗi gia đình, dòng tộc hay nhóm người, mỗi quốc gia và cả nhân loại hoạt động tạo ra chúng. Mỗi hoạt động đều được lưu trữ trong không gian vô tận. Theo quy luật, khi thời gian đến thì mỗi người, mỗi gia đình, dòng tộc ...... ai là tác giả của các hoạt động trước đây của mình, nay hiện diện trong giới nhân loại thì đều phải nhận lãnh lại tất cả các hoạt động tương ứng mà trước đây họ đã tạo ra, dù tốt dù xấu. Phật giáo gọi là Nhận Quả Nghiệp Báo. Điều này giúp tạo lên số mệnh của một con người, một gia đình, dòng tộc, quốc gia và nhân loại.

Nhân quả nghiệp báo nó giúp ta nhận biết và giải thích được rằng, với cùng Cha - Mẹ sinh ra trong một gia đình, tại sao lại có người khôn kẻ dại, người thông minh tuyệt đỉnh, kẻ ngu xuẩn khù khờ, người đầy đủ chân tay và năm căn, người thiếu hụt chân tay hay năm căn không hoàn chỉnh .... Đó chính là do Nghiệp Quả quyết định mức tiến hóa của mỗi con người.

Theo đó, con người khi sinh ra có thể quy nạp vào các mức tiến hóa của Tâm thức gồm: Người chưa tiến hóa (Người Thú) - Người Cảm Dục (Bị Thể tình cảm/ Cảm dục chi phối cuộc sống) - Người Trí Cảm - Người Tiến Hóa hay Người Thông Minh (Thể Trí phát triển), họ có thểNgười Chí Nguyện bắt đầu bước vào Đường Đạo - Người Đệ Tử - Người Đắc Đạo (Đã được Điểm Đạo)

2- Lá số sinh mệnh: Căn cứ vào quy luật thời gian, trải qua hàng ngàn năm nghiên cứu ứng dụng, cả đông phương lẫn tây phương người ta đều đã có các phương pháp tạo ra Lá số sinh mệnh, tuy khác nhau về tên gọi, nhưng đều dùng quy luật thời gian để tính toán và có cùng mục đích là dự đoán số mệnh con người thông qua quy luật thời gian. Ví như phương đông có môn xem số mệnh qua Lá số Tử vi hay Lá số Tứ trụ; Phương tây có Lá số Chiêm tinh.... Gần đây, Chân Sư Minh triết còn giới thiệu với nhân loại một phương pháp mới và vô cùng khó, nhưng giá trị không thể tính đếm được nếu ai đó có thể nắm bắt, ứng dụng được vào đời sống nhân loại, đó là: Chiêm tinh học nội môn - Dự đoán số mệnh cho mọi người để có cuộc sống tốt đẹp hơn, nó còn đặc biệt hữu ích với nhóm ít những người tiến hóa cao trong nhân loại, để họ có định hướng tiến đến giới siêu nhân loại nhanh hơn, chắc chắn hơn, an lành hơn.

3- Vận Mệnh: Là Sinh mệnh trải qua quy luật thời gian. Ví như theo môn tứ trụ thì mỗi Vận quản 10 năm. Nghiên cứu Vận mệnh, dựa trên quy luật thời gian, người ta biết được loại năng lượng nào đang tác động thái dương hệ, vào các hành tinh, đến nhân loại và các giới trong tự nhiên. Từ đó, người ta có thể dự trắc được năng lượng loại nào đang tới, ai sẽ chịu tác động của chúng, xấu tốt ra sao, các dự đoán đúng sẽ làm cơ sở để giúp con người "Đón cát - Tránh hung" khi nó đến. Chân Sư D.K phát biểu rằng: " Nghiệp và Thời gian là hai từ có nhiều đồng nghĩa ", bởi vì các năng lượng vũ trụ theo quy luật thời gian, khi nó đến, mang theo nghiệp quả của mỗi người, dòng tộc ... và thông thường thì họ buộc phải đáp ứng với các năng lượng này dù tốt dù xấu mà không thể trốn tránh được, chính nó tạo lên cuộc sống của bạn, dù bạn đang cảm thấy cuộc sống ấy hạnh phúc an lành, vạn sự như ý hay đang bệnh tật, hoạn nạn, khổ đau triền miên. Do đó, nếu bạn không Tu hành để sửa Tâm tính và hành động của mình, thì nghiệp chính là định mệnh, chẳng thể trốn tránh khi thời gian đến. Đức Phật có dậy: Tu hành hoàn toàn có thể thay đổi được Nghiệp báo, do đó, với người Tu, số mệnh chẳng thểđịnh mệnh bạn nhé.

>>> DO ĐÓ VẬN MỆNHTHỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC NHỜ DỰA VÀO QUY LUẬT THỜI GIAN

3- Định Mệnh có hay không:

a- Định mệnh là có: Nếu bạn không tin Luật Nhân quả, không tin có Số mệnh, bạn sống với mục tiêu thuần vật chất (Không Tu hành) thì đó sẽ là Định mệnh, cái gì đến nó sẽ đến, bạn không thể trốn tránh và sửa đổi chúng được (Các nghiệp mình đã gây tạo).

b- Định Mệnh không có: Những ai tin sâu Luật Nhân quả, tin là có Số mệnh, cũng tin tưởng tuyệt đối vào giáo lý Đức Phật dậy: NGHIỆP - SỐ MỆNHthể thay đổi được, thậm trí thay đổi hoàn toàn, thay đổi siêu vượt ngoài sức tượng tượng của bạn nếu bạn có ý chí, quyết tâm Tu hành theo Phật dậy đúng cách, luôn tìm cầu sự dẫn dắt của các bậc giác ngộ để tinh tấn tu hành, không Tu chệch đường, kết quả sẽ vượt ngoài mong đợi của bạn. PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN.

BẠN TIN CÓ SỐ MỆNH HAY KHÔNG?  ĐÓ LÀ QUYỀN TỐI CAO CỦA BẠN.

- VỚI NGƯỜI TIN: HỌ PHẢI TẬP ĐỂ BUÔNG XẢ, KHÔNG CHẤP TRƯỚC VÀO BẤT CỨ CÁI GÌ, LUÔN LUÔN BẰNG LÒNG VỚI VẠN SỰ ĐỂ SỐNG TRONG AN LẠC Ở HIỆN TẠI, TỐT HƠN NỮA LÀ HỌ SẼ LUÔN SỐNG TRONG VĨNH CỬU, BỞI VÌ HỌ BIẾT, HỌ KHÔNG PHẢI LÀ THÂN XÁC HỮU HÌNH HỮU HOẠI NÀY, MÀ LÀ LINH HỒN CAO QUÝ TRƯỜNG TỒN, TƯƠNG LAI HỌ THÀNH ĐẠT PHẬT QUẢ Ở PHÍA TRƯỚC. HỌ LUÔN SỐNG ĐẾN HẾT TUỔI THỌ THEO MỆNH SỐ ĐÃ ĐỊNH, THẬM CHÍ TUỔI THỌ CÒN DÀI HƠN MỆNH SỐ DO BỞI KẾT QUẢ TU TẬP TÂM LINH ĐÚNG CÁCH CỦA HỌ.

- NGƯỜI KHÔNG TIN: HỌ LUÔN LUÔN LO LẮNG VÀ SỢ HÃI VÌ CHẤP TRƯỚC MỌI THỨ, DO ĐÓ HỌ PHẢI LO LẮNG ĐỦ ĐIỀU, VÀ LUÔN KHÔNG THỎA MÃN, VÍ NHƯ NẾU ĐÃ CÓ CON CÁI NGOAN HIỀN, HỌ LO PHẤN ĐẤU ĐỂ CÓ ĐƯỢC TIỀN TÀI DANH VỌNG ... NHƯNG MỌI THỨ CHẲNG THỂ NHƯ HỌ MONG MUỐN => NGUỒN GỐC CỦA KHỔ ĐAU, BỆNH NẠN, TỔN THỌ - CHẾT YỂU MÀ HỌ KHÔNG HAY (TỨC TỰ MÌNH LÀM MẤT ĐI SỰ SỐNG CỦA MÌNH, CHẾT KHI CHƯA HẾT SỐ, ĐÁNG BUỒN THAY).

+ Dù sao, với đa số nhân loại, cả người tin và người không tin đều không biết kiếp sau mình sẽ ở vào cõi giới nào: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, hay làm người, Atula, Thiên nhân. Quả thực kiếp sau ở đâu là do Bạn, chính bạn, quyền tối cao là ở bạn, do bạn quyết định tùy theo mức thực hành tâm linh ở kiếp sống này đạt được những gì. Tu không bao giờ là chậm.

4- Cảnh báo đáng suy ngẫm của Pháp Sư Tịnh Không, tôi xin phép mô tả lại đại ý như sau: Nói thật với quý vị, với vô lượng kiếp sống, mỗi người đều không có việc gì là không giám làm như trói buộc, hành hạ và tàn sát súc sinh thì vô kể, hay như trộm cắp, cướp bóc, gây thù chuốc oán cho đến giết biết bao người, kể cả cha mẹ anh em, năm tội ngũ nghịch,...v.v.. nói chung không gì không giám làm. Do đó, theo Luật nhân quả thì gieo nhân nào thì hưởng quả đó, giết người sẽ bị người giết lại .... Theo Luật Nhân quả, quả thực, ví như Tôi hay một bạn nào đó xấu số như tôi, sẽ không biết được rằng mình ở đường nào, nếu ở trong 3 đường ác Địa ngục/ Ngạ quỷ/ Súc sinh thì khỏi phải nói, không lời nào mô tả được hết sự khổ đau sương tan thịt nát muôn lần, tối tăm mịt mùng, nóng lạnh vô độ. Còn nếu có thể được làm người, thì liệu có được đầy đủ năm căn chân, tay, tai, mắt, mũi bình thường không? thểbệnh tật liên miên dẫn đến sống khổ chết yểu hay không? Sinh ra ở nơi hòa bình hay chiến tranh tàn khốc dẫn đến chịu cảnh chết chóc, bỏ nhà bỏ cửa di tản, đói khổ cùng cực, luôn sống trong sợ hãi lo âu, cái chết cận kề. Hoặc nếu được sinh ra nơi phồn hoa đô hội đi chăng nữa, bản thân và gia đình tôi hay bạn có được cuộc sống đẳng cấp vinh hoa phú quý hay lại rơi vào thành phần bần cùng của xã hội, nghèo đói lê lết, hay là chịu cảnh ăn mày, ăn xin nơi đầu đường xó chợ, gầm cầu ...v..v... QUẢ THỰC TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ VỚI TÔI, CÒN BẠN: MONG BẠN GIẢNH THỜI GIAN SUY NGẪM KỸ VỀ ĐIỀU NÀY.

 

PHẦN 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CẢI MỆNH ĐỂ THAY ĐỔI SỐ MỆNH, HƯỚNG ĐẾN HẠNH PHÚC, AN VUI VÀ GIẢI THOÁT

I- CĂN CỨ ĐỂ CẢI MỆNH:

1. CON NGƯỜI LÀ MỘT TIỂU VŨ TRỤ - TRÊN SAO DƯỚI VẬY - ĐẠI VŨ TRỤTIỂU VŨ TRỤ LUÔN CÓ SỰ TƯƠNG ỨNG. Cho lên, dù áp dụng phương pháp cải mệnh nào đi nữa, nếu bạn có thể năm bắt được VẬN MỆNH của mình rất là quan trọng, vì nó giúp bạn lựa chọn phương pháp cải mệnh phù hợp nhất, đồng bộ giữa Đại vũ trụTiểu vũ trụ (Qua Lá số tứ trụ, tử vi hay chiêm tinh...), nhờ đó, mang lại hiệu quả hữu ích lớn lao, tránh được các rủi do không đáng có phát sinh cho bạn.

2- Căn cứ để dự đoán số mệnh: Ba thể thấp nhất chịu tác động của các nguồn Thần lực vũ trụ tuôn đổ xuống thái dương hệ qua các chòm sao, qua chòm Đại Hùng Tinh (Phương Bắc), qua Vòng Hoàng Đạo đến Mặt trời, các Hành tinh và địa cầu, rồi đến mỗi người qua quy luật thời gian. Sự tương tác sinh khắc ... của các năng lượng này với Nghiệp quả của người đó, làm căn cứ để người ta có thể dự đoán số mệnh khá chính xác của một người, đặc biệt đúng với đa số nhân loại có mức tiến hóa trung bình ngày nay.

+ Một nguồn không kém phần quạn trọng mà rất nhiều người lầm tưởng, cho là số mệnh đã an bài, đó là họ không tuân theo Luật tự nhiên và Luật sinh tồn, là 2 nguồn cơn cũng dẫn đến khổ đau, bệnh nạn ... và thậm chí bị chết "Bất đắc kỳ tử" mà chưa sống hết số được thọ hưởng. Đây là một trong 4 trường hợp chết của con người mà Đức Phật đã dạy. Như vậy, nếu bạn chịu khó học hỏi 2 Luật này, bạn cũng đã tự mình mang lại cho mình sức khỏe, sự thịnh vượng, hạnh phúc .... và sống thọ mà không phải bỏ ra rất nhiều tiền của và công sức để tìm cầu.

*  Hàng nghìn năm trước, Lão Tử đã từng giảng: Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên >>> Con người phải thuận theo tự nhiên nếu muốn An lành.

II- Các phương pháp Cải Mệnh theo Đức Phật dậy: Tu là Sửa lại. Dù tu theo phương pháp nào cũng phải có bước đầu tiên là Tu Tâm Dưỡng Tính bằng cách hàng ngày phải luôn làm lành tránh dữ theo Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo và thực hành lời dậy của Ngài Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát: Khởi đầu của người Tu là từ "Hiếu thân tôn sư", tức hiếu thảo Cha Mẹ, tôn trọng Thầy Tổ. Bồ-tát Địa Tạng dạy học là đặt nền móng, dạy lớp một tiểu học, Bồ-tát Quan Âm dạy lớp hai, Bồ-tát Văn Thù dạy lớp ba, Bồ-tát Phổ Hiền dạy lớp bốn. Lớp một còn chưa có dạy tốt, vậy thì những lớp sau đó không thể dạy nổi (Nguồn).

Hàng ngày bạn cũng cần tập phát khởi tình thương đến mọi chúng sinh không phân biệt. Nếu có thể hàng ngày đều đặn, không gián đoạn, mỗi sáng tối "Phát Quảng Đại Bồ Đề Tâm" như Bồ Tát Quan Thế Âm đã dậy. Tu hành là tùy theo căn cơ mà có thể ăn chay ít nhiều hoặc là ăn chay trường (Nếu ăn chay trường cần phải thực hiện giảm dần nhiều tháng trước khi chính thức ăn chay trường để thể thích nghi. Nên nhớ, mọi sự kìm nén quá mức do thiếu phương pháp hay thiếu hiểu biết, muốn nhanh chóng ... đều gây tổn hại, sinh bệnh tật cho thể). Tu tập cao hơn nữa là thực hành Bát Chánh Đạo, học và hiểu về thuyết 12 Nhân Duyên (Duyên sinh - Duyên diệt) và 4 chân lý Tứ Diệu Đế. Cũng cần tụng kinh, lễ Phật , niệm Phật hàng ngày sớm tối tùy duyên, tùy thời.

Các bạn có thể tham khảo trong các trang chuyên về Phật giáo. Có nhiều trường phái và nhiểu cấp độ Tu hành, tôi xin nêu vài ví dụ về các pháp tu luyện tâm linh, rất nhiệm mầu cao siêu không thể nghĩ bàn như sau: 

- Tu Bố Thí: Tùy theo từng loại bố thí mà được lợi ích là trí tuệ, an nhàn thành thơi, giầu sang phú quý hay sống thọ khỏe mạnh, không bệnh tật, chết an lành.... - Cải mệnh theo phương pháp tu nhất tâm chuyên niệm 6 chữ, rất nhiệm mầu là: Nam Mô A Di Đà Phật - Cải mệnh theo phương pháp tu Thiền định. - Cải mệnh theo phương pháp Trì chú (Thần chú/ Matram) và bắt ấn. Ví dụ như đọc Thần Chú Đại Bi; Đọc Kinh Vô Lượng Thọ; Đọc Kinh Địa Tạng; Đọc Kinh Lăng Nghiêm ..v.v.v... * Trong các loại bố thí, thì việc xây chùa, tạo Tượng Phật - Bồ Tát, Đúc Chuông, in chép hay sửa và phân phát Kinh Phật, giảng Pháp miễn phí .... phụng sự Tam Bảo công đức - Phước đức là vô lượng, nhiệm mầu không thể tính đếm. Điểm quan trọng cốt tủy khi thực hành pháp Bố thí là phải có ước muốn xâu xa với Tâm thanh tịnh - Bình đẳng thì bất kể vật thí ít nhiều đều có được công đức, phước đức tương ứng vô lượng - Đây là lời Đức Phật dậy.   

* Hiện nay phong trào đọc Thần Chú Đại Bi hàng ngày đang khá nhiều người biết đến và thực hành, cũng bởi sức cải mệnh vô cùng mạnh mẽ, nhiệm màu ngoài sức tưởng tượng của con người, nhưng nó đòi hỏi người tu hành cần phải thực hành buông xả và sửa đổi tâm tính, và càng có kiên trì, bền bỉ, nhẫn lại đều đặn hàng ngày bao nhiêu, sự nhiệm mầu tương ứng hiển hiện bấy nhiêu. Mời bạn xem Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni - Phần tự  hay xem clip tại đây + Ví dụ với Pháp Tu hành cải mệnh trừ dâm: - Trừ dâm bằng hàng phục - Đoạn trừ: Với của người sơ cơ mà có Thể trí chưa phát triển mạnh hay Tiểu thừa: Dùng Hàng phục dục vọng.bằng niệm 6 chữ Năm Mô A Di Đà Phật hoặc đọc thần chú linh thiêng “OM MANI PADME HUM”....nhằm không cho các tư tưởng xấu xa khởi nên. Dùng Đoạn trừ là phát khởi tư tưởng tương khắc hay đối nghịch để làm cho tư tưởng dâm dục ngày càng yếu đẫn đến bị diệt trừ. - Trừ dâm bằng tu Thiền để chuyển hóa: Với người tiến hóa mà có Thể trí phát triển Đại thừa thì cao hơn, dùng Tâm thức để chuyển hóa dục vọng với các cấp độ Chuyển hóa vừa hay Chuyển hóa cao / Siêu chuyển hóa. Làm cho năng lượng dục vọng từ các luân xa thấp (Dục vọng ích kỷ) phải được chuyển lên các luân xa cao, trên hoành cách mô, để sử dụng vô kỷ cho chúng sinh với tâm bình đẳng tuyệt đối. + Tu giải nghiệp quan trọng khởi đầu để có Thân Tâm khỏe mạnh:  Giải các nghiệp đã và đang mang đến nghèo khó, bệnh tật, hoạn nạn cho bạn, thì đầu tiên là hóa giải nghiệp chướng với Oan gia trái chủ - Là nguồn gây nên bệnh cho bạn, làm cho bạn không có sức khỏe thì làm sao có cuộc sống an lành hạnh phúc được? * Và rất nhiều phương pháp tu tập, theo giáo lý vẫn nói thì có đến 84.000 pháp môn Đức Phật đã dậy về Tu tập, phù hợp với căn cơ của từng người. Vấn đề còn lại là Bạn có muốn tu tập để cải sửa Vận Mệnh của mình hay không mà thôi.

III- Cải mệnh theo Lá số sinh/ Số mệnh

- Dựa vào phương pháp xem Lá số Tứ trụ theo ngày tháng năm và giờ sinh. - Dựa vào phương pháp xem Lá số Tử vi theo ngày tháng năm và giờ sinh. - Dựa vào phương pháp xem Lá số Chiêm tinh theo ngày tháng năm và giờ sinh. - Các phương pháp khác cũng theo ngày giờ sinh của người đó

IV- Cải mệnh theo phương pháp Phong thủy (Cần lấy lá số sinh làm gốc thì xét phong thủy mới có chất lượng cao). Tuy nhiên, Phong Thủy là môi trường bên ngoài, với rất nhiều năng lượng vũ trụ khác nhau tương tác mạnh mẽ với nhân loại và từng người hay vật. Xét riêng về phong thủy, thông thường, chúng chẳng thể là nhân tố quyết định đến tốt xấu hoàn toàn của một người, gia đình. Phong thủy càng ít ảnh hưởng với người tu tập tâm linh đúng Pháp như Đức Phật đã dạy "Cảnh Tùy Tâm Chuyển". Cho nên, con người là nhân tố trung tâm, quyết định Cát - Hung của môi trường sống. Chỉ với người không Tu Tâm Dưỡng Tính thì cái xấu của môi trường kết hợp với mệnh số xấu (Nghiệp quả xấu đến) thì sẽ càng xấu thêm, vì theo Luật vũ trụ "Đồng thanh tương ứng - Đồng khí tương cầu", khi đó chỉ Tu theo Phật dậy mới là cứu cánh mạnh mẽ, còn cải sửa theo Phong thủy chẳng được bao nhiêu, vì cái xấu trong tự thân Mệnh Vận vẫn còn đó, chỉ chờ Duyên đủ là phát sinh xấu tốt mà thôi. Mong mọi người sáng suốt lựa chọn phương pháp cải mệnh, để cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Cải Mệnh theo Phong thủy Bát trạch (Rất thông dụng) - Cải mệnh theo Phong thủy Âm trạch - Cải mệnh theo Phong thủy Huyền không phi tinh - Cải mệnh theo Phong thủy loan đầu (Hoàn cảnh xung quanh khu Đất) - Cải mệnh theo ứng dụng Vật phẩm Phong thủy (căn cứ vào Số Mệnh) - Các trường phái phong thủy khác như Tam hợp, ứng dụng chu dịch ...v..v..

V- Cải mệnh theo phương pháp Hatha Yoga - Các tư thế (Đang phổ biến)

* Lưu ý: Hiện nay các trung tâm Yoga thường dạy các môn sinh đồng đều các tư thế, tuy có xem xét đến các tư thế với các triệu chứng bệnh tật đang mang. Nhưng như thế chua đủ, vì rằng, nếu hiểu biết về số mệnh và có ngày giờ sinh chính xác, việc kết hợp xem Lá số tứ trụ để biết các bộ phận/ Hệ thống nào trong thể đang khỏe mạnh cần tiết chế, hệ thống hay bộ phần nào đang yếu cần bổ. Như thế mới tránh được các nguy hiểm do tác dụng ngược của các bài tập Yoga. Ví dụ, người có Thận khỏe, cần tránh các động tác làm thận khỏe lên, thay vào đó, cần tập các động tác tốt cho Gan hoặc tốt cho dạ dầy để kìm chế Thận và tăng cường Tim yếu được khỏe lên. Từ đó mang lại hiểu quả tu tập hơn hẳn, lại tránh được các rủi ro ngoài mong muốn.

VI- Cải mệnh theo phương pháp khác

- Cải mệnh theo Đông Y (Căn cứ vào Số mệnh): Dùng thuốc đông y làm từ cây cỏ tự nhiên, ít nguy hại và tác dụng phụ. Tuy nhiên, tiến triển của việc nâng cao sức đề kháng hay chữa bệnh tật thường chậm nhưng chắc chắn. - Cải Mệnh theo Huyền môn: Trường sinh học, Khí công ..v.v.. Rất cẩn thận, vì chỉ có người tiến hóa cao về Tâm linh mới có thể chữa bệnh bằng truyển chuyển năng lượng, vì nó nguy hiểm cho cả bệnh nhân và Thầy thuốc nếu dùng năng lượng của các Luân xa dưới cơ hoành. - Cải mệnh theo phương pháp Bùa chú (Cần rất thận trọng, tốt nhất không hiểu biết rõ không lên dùng)

PHẦN 4 TRAO ĐỔI GIẢI ĐÁP THEO KHẢ NĂNG 

+ Thuộc phạm vi Hatha YogaSức khỏe theo Vận Mệnh (Không hỏi các vẫn đề khác về số mệnh );

+ Trao đổi về phương pháp Tu tập Tâm linh đạt hiệu quả: Thế nào là lễ phật đúng cách? Cho đi / Bố thí thế nào là đúng? Thần chú có hiệu quả đến đâu? ...v.v...

+ Trao đổi phương pháp để biến cải tâm thức ( Không chủ về phát triển đời sống thuần vật chất: Giầu có, danh vọng, chức vụ .....), tập chung vào các thể thấp: XÁC THÂN - CẢM DỤC - TRÍ TUỆ

Đón nhận góp ý: Tôi luôn mong nhận được những lời góp ý của Quý vị để ngày càng hoàn thiện bản thân và để phục vụ mọi người ngày một tốt hơn.

Tác giả có Nick: Tutru - Diễn đàn nhantrachoc.vn và nhantrachoc.net.vn;          ĐT: 0964 759 686

Ghi chú: Nội dung bài viết do Nhân Trắc Học tự viết trên có sở kiến thức hạn hẹp mà tác giả đã thu nhận được khi nghiên cứu các kinh điển, minh triết mới, cho nên có sai sót là khó tránh khỏi, đặc biệt về kiến thức siêu nhiên thì sai sót là hiển hiên, đề nghị độc giả chỉ tham khảo, tự sưu tầm, nghiên cứu, ứng dụng Kinh Phật - Những Lời Phật Dậy để được An Vui, lợi ích đời đời kiếp kiếp, và tham khảo các Kinh điển, Minh triết mới khác cũng vậy, chỉ khi nào Bạn thực hành và thực tế thấy nó có giá trị cho sức khỏe thân thểtinh thần thì hãy tin theo kinh điển đó. 

NHÂN TRẮC HỌC

+ Tài liệu tham khảo * Nguồn kho tài liệu về Minh triết mới: minhtrietmoi.org * Nguồn các trang về Phật học: - Trang tiếng Việt, có thích nghĩa:  https://thuvienhoasen.org - Các trang: https://phatgiao.org.vn  hay https://loiphatday.org .,.v..v..v..

+ Ba tiến trình chính của sự chết: 1. Hoàn trả: Nghĩa là việc hoàn lại hình hài vào kho chứa cơ bản của vật chất; hay là đối với linh hồn, năng lượng tinh thần thiêng liêng trở lại cội nguồn của nó - hoặc là trên các phân cảnh linh hồn, hoặc trên các phân cảnh Chân Thần, tùy theo mức độ tiến hóa. Hầ...
Xem Chi tiết
TỔNG HỢP TƯƠNG ỨNG CÁC CON SỐ+ Các Tương Ứng Số Đức Phật dậy xem mục từ khoảng 140 - 160 tại đây - Thống kê tương ứng với số 01 - Thống kê tương ứng với số 02 - Thống kê tương ứng với số 03 - Thống kê tương ứng với số 04 - Thống kê tương ứng với số 05 - Thống kê tương ứng với số 06 - Thống kê tương ...
Xem Chi tiết
Một biến cố là một biểu lộ nhìn thấy rõ (focussed expression) của loại lực này hoặc lực khác. (SHLCTĐ 347)...
Xem Chi tiết
+ Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo - Mười Nghiệp: Ðức Phật dạy, có 10 hành động từ thân, khẩu, ý, rất nhiều người đời ưa thích thực hiện: - Ba nghiệp từ thân, một là sát hại, hai là trộm cắp, ba là ngoại tình. - Bốn nghiệp từ miệng, một là lừa dối, hai là đâm thọc, ba là lời ác, bốn là tán gẫu. - Ba ng...
Xem Chi tiết
CẤU TẠO CON NGƯỜI (Theo Minh Triết Mới) + Mỗi phàm nhân đối với Chân nhân cũng như thái dương hệ đối với Đức Thái Dương Thượng Đế(TTHM, thu 28.7.20) Xem Ảnh phóng to về Cấu tạo con người Xem: Cấu Tạo Con Người 1 Xem: T.H Tooltip và Thuật Ngữ về Con Người...
Xem Chi tiết
+ Các Thần theo công truyền - Thể đặc: Chúng ta nên nhớ rằng các Devas Lords, Agni, Varuna, Kshiti, trong giáo lý công truyền tượng trưng cho trạng thái vật chất của thể đặc của Thượng Đế, trong khi trạng thái lực khi tuôn chảy qua thể dĩ thái của Thượng Đế được xem xét dưới các tên khác nhau, đó là...
Xem Chi tiết
128. NHỮNG CON SỐ BẢY- Bảy Hạng Vợ: Có bảy hạng vợ là vợ như người sát nhân, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ như người mẹ, vợ như người chị, vợ như người bạn, vợ như người nữ tỳ.- Bảy Đức Tin: Người có đức tin có bảy đặc tính là có tâm xả ly bố thí tài vật, mong mỏi được gặp thánh nh...
Xem Chi tiết
Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chính ...
Xem Chi tiết
+ Trong “Giáo Lý Bí Nhiệm”, chúng ta được dạy rằng có bảy nhánh tri thức được nói đến trong Kinh Puranas –SD I, 192. Ở đây, các tương ứng có thể nêu ra liên quan với: 1. Bảy Cung, các Tinh quân Hy sinh, Bác ái và Tri thức. 2. Bảy trạng thái ý thức (States of consciousness) 3. Bảy trạng thái vật chất...
Xem Chi tiết
+ A lại gia thức (Alaya, tàng thức, toàn linh thức, Alaya Vijnana): - Alaya Vijnna tức là tri thức ẩn tàng (hidden knowledge). (Thư của Ch. S. 361) Đại Hồn (Master–Soul) là Alaya, linh hồn vũ trụ hay Atma, mỗi con người đều có trong mình một tia (ray) của nó và được giả định là có thể đồng nhất h...
Xem Chi tiết
+ Linh hồn và Nhân hồn: Cần phân biệt Linh hồn trên cõi của nó, liên quan đến mô tả trong các cõi cảm dục và trí tuệ. Đó là Nhân hồn - Linh hồn phân thân đi đầu thai. * Phải nhớ rằng không có cái nào trong số tên gọi này và các hoạt động này (Trên cõi cảm dục, cõi trí) liên quan đến linh hồn trên cõ...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trần,hay thể xác/ Thể...
Xem Chi tiết
- Người sơ khai: Các nhà huyền linh học vốn vững tin vào các giáo lý của Minh triết Nguyên thủy đã bác bỏ các bài bác của các nhà thần học lẫn các nhà khoa học. Các nhà huyền linh học chủ trương rằng ngay vào thời kỳ mà trái đất còn nóng bỏng, thậm chí ở hai cực nữa, với những cơn ngập lụt liên tiếp...
Xem Chi tiết
+ Ba hạng người (CTNM, 487–488, 498) a/ Người cảm dục: Những người này có tính chất và cấu tạo thuần là cảm dục (Tình cảm và dục vọng). b/ Người trí cảm: Đây là những người quân bình, họ là các Phàm Ngã hội nhập. Người trí cảm có được  cái gọi là “sự tự do của cuộc sống nhị phân” và thấy chính mìn...
Xem Chi tiết
+ Trong trời đất, con người là quý, đầu đội trời, chân đạp đất, thân thể do cha mẹ để lại nên phải quý.(Hải Thượng Lãn Ông) + 24. Giận nhiều hại gan, dâm nhiều hại thận, ăn nhiều hại ruột, ưu tư hại lá lách, phẫn nộ hại gan, sầu muộn hại tinh thần. 28. Khí để thông huyết, huyết để bổ khí, tuy 2 mà...
Xem Chi tiết
+ Phụ nữ học Kinh Phật có những lợi ích sau: 1. Nhận thức được chân tướng cuộc sống, học được nguyên tắc vận hành của cuộc sống, chọn được con đường đúng đắn trong cuộc đời, làm một người phụ nữ hạnh phúc. 2. Nuôi dưỡng chính khí, hóa giải oán khí, tăng phúc khí, nâng cao năng lượng sống, nạp đầy ...
Xem Chi tiết
+ Do đó, các hành tinh hệ sẽ rơi vào nhóm tương tự, và việc này sẽ mở ra cho các nhà nghiên cứu một lĩnh vực ức đoán rộng lớn. Bảy Đấng Prajapatis thuộc về hai nhóm ba, với một Đấng cai quản. Các nhà nghiên cứu cần nhớ kỹ khi nghiên cứu thái dương hệ, các cõi, các hành tinh hệ, con người và nguyên t...
Xem Chi tiết
+ Hệ thần kinh: Hệ thần kinh được tạo ra để biểu lộ các quyền năng tâm linh trên cõi trần. + Hoạt động: Hệ thần kinh giao cảm có liên quan trực tiếp với trạng thái Ý Chí, dưới hình thức Dục vọng, còn hệ thần kinh não tủy có liên quan trực tiếp hơn với trạng thái Hiểu Biết và trạng thái Ý Chí thuần t...
Xem Chi tiết
+ Các Điểm đạo đồ (EP II 207): Những linh hồn được kết nạp vào những bí pháp của Thiên Giới ... vốn không chỉ ý thức về phàm ngã tích hợp ... ... về bản thân họ là linh hồn, mà còn biết vượt qua mọi tranh cãi, rằng không có việc như là "linh hồn của tôi và linh hồn của anh", mà chỉ là "Đại Hồn". Họ ...
Xem Chi tiết
+ Chân Sư DK có 12 Gợi ý cho Chiêm tinh gia: 1. Khi thay các hành tinh nội môn = ngoại môn, nhiều thông tin sáng tỏ, và các ý tưởng của Tôi sẽ được xác minh. 2. Muốn phân biệt, sẽ thấy, hành tinh thánh thiện - dung hợp phàm ngã, hướng đến linh hồn; Hành tinh không thánh thiện ảnh hưởng đặc biệt đến ...
Xem Chi tiết
+ Hình dung/ Mường tượng/ Tưởng tượng (Visualisation): - Nhờ thực hành năng lực hình dung, mắt thứ ba được phát triển. - Trong lúc hình dung, các hình hài được hình dung, các ý tưởng và các trừu xuất, vốn được khoác lấy và được vận chuyển bằng chất trí, được phác họa cách con mắt thứ ba một vài inch...
Xem Chi tiết
+ Tứ Linh Diệu (LVLCK, 56): - Cha - Mahadeva- T.Đế Ngôi 1 - Ý chí Tinh thần - Con  - Vishnu - T.Đế Ngôi 2 - Bác ái Minh triết - Mẹ  - Brahma - T.Đế Ngôi 3 - Trí tuệ Hoạt động * Đại Vũ trụ: Biểu lộ hợp nhất của cả 3 Nhất - Nhị - Tam nguyên này * Thái Dương Thượng Đế (TDTĐ)- Một Đấng Vũ Trụ Vĩ Đại, ...
Xem Chi tiết
+ Thể cảm dục (ASCLH, 186)/ (KCVTT, 253) + Thể tri giác_Chân Sư DK: Một thuật ngữ mà Tôi rất thích hơn thuật ngữ cảm dục [astral], và Tôi sẽ tiếp tục sử dụng nó (LVHLT, 293) + Tình trạng Nước - Chất liệu tình cảm - Vật chất cõi cảm dục: Nguyên nhân thứ hai của sự thất bại nằm ở việc y không chú ý x...
Xem Chi tiết
+ Mười phương/ Thập phương: Gồm các phương đông, tây, nam, bắc, đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam, cùng với phương trên (thượng phương) và phương dưới (hạ phương)....
Xem Chi tiết
  + Định luật vũ trụ: Có 3 định luật lớn, là các định luật căn bản của vũ trụ, thuộc về hệ thống vĩ đại hơn (đã được tất cả các nhà thiên văn học nhận biết), mà chúng ta là một phần trong đó, và 7 định luật có sẵn trong Thái Dương Hệ. Bảy Định luật này có thể xem như là phụ, mặc dù theo quan điểm n...
Xem Chi tiết
+ Người thú: Vào thời kỳ xa xăm cách nay 21 triệu năm, khi con người vừa mới có hình người và khi họ có liên quan chặt chẽ với giới động vật - Danh xưng là “người thú”.(CTNM, 226) 2. Người thú: (EPII 203-4) Những linh hồn vốn chỉ ý thức sự sống ở cõi trần và sự cảm giác ... chậm chạp, trì trệ, k...
Xem Chi tiết
+ Hóa giải nghiệp xấu - Tai nạn: - Con người nếu sống đúng luân thường đạo lý - Thuận theo tự nhiên: Đời sống của ta được vô cùng sung sướng, ta cảm thấy mình là người vui sướng nhất thế gian, người hạnh phúc nhất, người mỹ mãn nhất. Ta không có thứ khác, ta hoàn toàn tuân thủ quy luật của đại tự nh...
Xem Chi tiết
+ Tượng Phật đầu tiên: Vua Ưu Đà Diên, trị vì nước Câu Diệm Di, truyền lệnh cho một người thợ bí ẩn, dùng gỗ thơm Chiên đàn đỏ, tạo ra hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đàu tiên trên thế giới. Nguyên do: Sau gần 49 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Phật lên cung trời Đao Lợi nói kinh, giáo hóa chư Thiê...
Xem Chi tiết
+ Tu Thiền: Phật dạy rằng: “A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trãi bao nhiêu kiếp cũng không thành được”.(Xem bài)+ Tham thiền: Giúp Phàm ngã hòa hợp với sự rung động của Linh hồn. Khi đã có sự giao tiếp, hành giả nhận được Ánh sáng của ...
Xem Chi tiết
+ Tu Thiền: Phật dạy rằng: “A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trãi bao nhiêu kiếp cũng không thành được”.(Xem bài)+ Tham thiền: Giúp Phàm ngã hòa hợp với sự rung động của Linh hồn. Khi đã có sự giao tiếp, hành giả nhận được Ánh sáng của ...
Xem Chi tiết
Phản chiếu (Reflection): Nói chung, thuật ngữ “phản chiếu” được dùng khi một mãnh lực (force) biểu lộ trên một cõi cao, tự hiện lại (show itself again) trên một cõi thấp và bị chi phối bởi một loại vật chất thô hơn trong biểu lộ thấp đó, cho nên một ít hiệu năng (effective energy) của mãnh lực đó...
Xem Chi tiết
+ Phật dậy: Ngươi phải thi ân bố thí mới có thể tránh được nạn nghèo. Ngươi không hiểu ý nghĩa của sự vái lạy 6 hướng, để ta giải cho ngươi nghe:  - Ngoảnh mặt qua hướng Đông thì ngươi phải nhớ tới cha mẹ ngươi.  - Ngoảnh qua hướng Tây, ngươi phải nhớ tới vợ con ngươ...
Xem Chi tiết
+ Người Tu không bị Phong Thủy xấu tương tác làm hại:- Đức Phật dậy về nguyên lý tương Tác Của Các Đại: Như Lai Tạng bây giờ nếu tùy duyên tác động vào tâm chúng sinh, con người sẽ phát sinh ra những cảm giác vui buồn, hờn giận, thương ghét, tốt xấu, hơn thua, phải quấy…nhưng nếu chúng sinh biết xoa...
Xem Chi tiết
+ Năng lượng (Energy) Đại hay Tiểu vũ trụ: - Tất cả các lực đang tuôn đổ vào hình hài cá biệt từ bất cứ phương hướng và cội nguồn nào. Các tên gọi sutratma, life thread hay silver cord (ngân quang tuyến) thường được dùng để chỉ các năng lượng chính yếu này.(GDTKNM, 143) - Chúng ta dùng để chỉ hơi t...
Xem Chi tiết
+ Nhân quả/ Nghiệp quả (Karma): Tác động ở cõi trần. Về mặt siêu hình là Luật Báo Phục; Luật Nhân Quả, hay gây hậu quả về mặt đạo đức. Có nghiệp quả do công và nghiệp quả do tội. Đó là quyền lực kiềm chế vạn vật. Kết quả của hành động đạo đức hay là hậu quả về mặt đạo đức của một việc làm được thực ...
Xem Chi tiết
+ Cung 2 - Bác ái -Minh Triết: Đặc điểm của Cung 2 là sự thu hút hay hấp dẫn, từ tính. Hai khía cạnh của Cung 2 là - Bác ái (Love), nhấn mạnh về phương diện “Tâm, Chữa lành, Cứu Rỗi”, và khía cạnh  - Minh triết (Wisdom) nhấn mạnh phương diện “Trí”, giáo dục, chân lý thuần khiết / Tri thức/ Hiểu bi...
Xem Chi tiết
Phật bảo: "Trên đời có 4 hạng người (Thập Thiện Nghiệp - HT. Thích Giác Thiện): - NGƯỜI TỪ TỐI ĐI VÀO TỐI?: Nghĩa là người này sanh ra đời chịu nhiều sự khổ, thế mà lại chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu, lại làm việc ác, chẳng khác nào từ chỗ tối đi vào chỗ tối tăm, khổ sở hơn. - NGƯỜI TỪ CHỖ T...
Xem Chi tiết
+ Huyền giai sáng tạo: Là trật tự đẳng cấp có trong nhiều đoàn nhóm khác nhau. Như các đẳng cấp của chính phủ, của giáo hội, hoặc những hệ thống đẳng cấp để phân biệt các giai tầng xã hội. .... + Nhiều ánh sáng, nếu thành tâm nghiên cứu các con số của Huyền Giai - Năm Huyền Giai đầu xem như các trừ...
Xem Chi tiết
+ Hatha yoga: Có liên quan đặc biệt với thể xác, cách hoạt động hữu thức của nó (chứ không theo tiềm thức và tự động) và mọi cách thực hành khác nhau giúp cho con người kiềm chế được các cơ quan khác nhau và toàn bộ cơ cấu của thể xác. (ASCLH, 121) - Các vị điểm đạo thứ tư đã và vẫn phản đối cái gọ...
Xem Chi tiết
+ Chấp trước: Giữ chắc sự việc không thể buông xả. Ôm chặt. Nghĩ về điều gì và không thể quên được nó; Dính mắc vào tư tưởng cho rằng vạn hữu là thực (dính chắc vào sự vật mà không rời lìa. Mỗi pháp đều có nhiều nghĩa tương đối, nếu chấp chặt vào một nghĩa, chẳng biết dung hòa, chẳng biết tùy nghi, ...
Xem Chi tiết
+ Phật dạy: "Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra; nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa”. nguồn+ Nghiệp Làm Chủ Số Mệnh: Theo Nhân Quả, mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của Ta trong suốt cuộc đời đều đã bị nghiệp dẫn dắt, khốn...
Xem Chi tiết
+ Định luật: Là sự áp đặt của ý chí và mục tiêu của những gì vô cùng vĩ đại. Do đó, nó vượt ngoài tìm hiểu biết của con người. Một ngày nào đó, con người phải nhận biết rằng tất cả các định luật trong thiên nhiên đều có các đối phần tâm linh cao siêu của chúng…(CTNM, 30) + Định luật: Là ý chí của ...
Xem Chi tiết
QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO: Các Qui luật này là những điều hướng dẫn giúp chúng ta trở về Nguồn cội tinh thần của mình (MQ-Tâm thức) Đoạn 1. Mỗi người tiến trên Đường đạo trong ánh sáng thanh thiên bạch nhật, tỏa chiếu trên Đường bởi những Vị hướng đạo hiểu biết. Bấy giờ hành giả không thể che giấu đ...
Xem Chi tiết
+ Đọc Kinh, Niệm Chú nhiệm mầu: Người đọc tụng được 6/7 phần, người nghe/ người bạn vì họ mà đọc/ Hồi hướng cho họ thì họ được một phần. Mỗi ngày đọc Kinh, đọc một biến, hoặc hai biến. Lúc đọc Kinh nhất định ghi nhớ phải dùng tâm chân th&a...
Xem Chi tiết
+ Định nghĩa Tinh Thần: Nên nhớ không thể định nghĩa về Tinh Thần được, Thượng Đế cũng vậy. Khi người ta nói rằng tinh thần là nguyên nhân không thể diễn tả, không thể xác định, là năng lượng đang phát tỏa, là sự sống duy nhất và cội nguồn của hiện tồn, là toàn bộ mọi thần lực, mọi trạng thái tâm th...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
+ 59. BẢY LOẠI PHƯỚC THẾ GIANCó bảy loại phước thế gian, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Những gì là bảy?1) Có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm cúng thí phòng xá, nhà gác cho đại chúng Tỳ-kheo. Đó là loại phước thế gian thứ nhất, có phước hựu lớn, có quả báo...
Xem Chi tiết
+ Tu Hành - Phật dậy: " Tu 1 ngày 1 đêm ở cõi ta bà hơn làm lành ở cõi Vô Lượng Thọ cả 100 năm. Tại sao vậy? Cõi nước của đức phật đó đều hành thiện tích đức, không có một chút ác. Tu thiện ở ta bà 10 ngày đêm hơn làm lành 1000 năm ở các cõi phật khác. Vì cõi nước phật, không có duyên để làm ác, chỉ...
Xem Chi tiết
+ Vòng giới hạn kiếp sống: Mỗi phàm nhân đối với Chân nhân cũng như thái dương hệ đối với Đức Thái Dương Thượng Đế. Mỗi kiếp sống, Chân nhân cần đạt được một mục tiêu rõ rệt, có thể là hoạch đắc đức hạnh bằng cách trả giá cho tật xấu. VD: Kinh doanh thành thạo; Mở mang tính nhạy cảm = thấy điều độc ...
Xem Chi tiết
+ Phật Giáo là Pháp chân thật, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay mê đắm trong sanh tử lục đạo, Phật lay tỉnh chúng ta, dạy chúng ta phải giác ngộ. Chân Chánh Giác ngộ thì Ngã chẳng còn nữa, bạ...
Xem Chi tiết
+ Phật Giáo là Pháp chân thật, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay mê đắm trong sanh tử lục đạo, Phật lay tỉnh chúng ta, dạy chúng ta phải giác ngộ. Chân Chánh Giác ngộ thì Ngã chẳng còn nữa, bạ...
Xem Chi tiết
Thông hiểu (hiểu biết, understanding): Có thể định nghĩa thông hiểu là khả năng của Chủ thể Tư tưởng (thinker) vào đúng lúc, nhận được kiến thức (knowledge) để làm căn bản cho minh triết (wisdom), khiến cho chủ thể này sửa đổi những gì thuộc hình hài cho thích hợp với sự sống tinh thần, đồng thời...
Xem Chi tiết
+ Người Hiếu Thảo - Có Hiếu - Báo Hiếu Cha Mẹ Đúng1. Ngày Cha Mẹ trong Phật giáo: Ngày rằm tháng 7 hàng năm, noi theo gương hiếu của đức Mục Kiền Liên, long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan Bồn, để tưởng nhớ và báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ - Ngày Cha Mẹ trong Phật giáo.+ Năm trách n...
Xem Chi tiết
+ Con người: Chúng ta có 3 thành phần chính trong cấu tạo của chúng ta: Chân thần, Linh hồn, và Phàm ngã. Chân thần là Tinh hoa Sự sống (Life Essence), bản thể chính yếu của chúng ta. Nó sử dụng Linh hồn như là khí cụ thể hiện. Đến phiên mình Linh hồn sử dụng Phàm ngã làm khí cụ biểu lộ. Phàm ngã đư...
Xem Chi tiết
+ Trong trời đất, con người là quý, đầu đội trời, chân đạp đất, thân thể do cha mẹ để lại nên phải quý.(Hải Thượng Lãn Ông) 1. Hãy nhớ kỹ: Ngủ là yếu tố quan trọng nhất của dưỡng sinh. Ngủ từ 21h đến 3h sáng - Mùa đ&ocir...
Xem Chi tiết
+ Vật chất và chất liệu (Matter and Substance): Để cho thật chính xác, để cho khỏi lẫn lộn và quan niệm lầm lạc (misconception), nên dùng thuật ngữ:* “Vật chất” (“Matter) để chỉ tập hợp các vật (objects) có thể tri giác được, còn thuật ngữ * “Chất liệu” (Substance”) để chỉ Thực Tướng (Noumena). (GLB...
Xem Chi tiết
Là định thức (formulation) của con người về một khái niệm (concept), do con người tạo ra và lồng vào (embodying) cho con người chân lý khi y gặp thấy và hiểu được chân lý ấy. Biểu tượng bao giờ cũng có các hàm ý quan trọng hơn là biểu trưng.(VMCQG, 119)...
Xem Chi tiết
+ Lịch sử của ước vọng nằm trong 4 cung: Taurus, Libra, Scorpio, Pisces (CTHNM, 261), cụ thể: 1. Taurus – Kim Ngưu của Dục Vọng – Ham muốn vật chất chi phối. (Sự Sống) 2. Libra – Sự thăng bằng của dục vọng – Mục tiêu ngược với ước vọng là cái cân (scales) hay các thăng bằng (balances). (Sự thăng ...
Xem Chi tiết
Động vật (Animal, con vật, loài vật): Động vật có một thể phách (astral body– vào thời Theosophy, từ Astral có nghĩa là “phách”–ND), thể này tồn tại thêm một thời gian ngắn sau khi thể xác chết. Tuy nhiên, Chân Thần (động vật) của con thú không tái sinh trong cùng loài mà tái sinh vào loài specie...
Xem Chi tiết
+ Tu Thiền: Phật dạy rằng: “A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trãi bao nhiêu kiếp cũng không thành được”.(Xem bài)+ Tham thiền: Giúp Phàm ngã hòa hợp với sự rung động của Linh hồn. Khi đã có sự giao tiếp, hành giả nhận được Ánh sáng của ...
Xem Chi tiết
A- LUÂN HỒI (Incarnation, đầu thai, lâm phàm): X. Định luật luân hồi:  I- LUÂN HỒI THEO MINH TRIẾT MỚI+ Trong 1 kiếp sống: (i) - Con người lại có được một thể xác tiến hoá hơn,(ii)- có tính chất ứng đáp nhiều hơn, (iii)- được điều hợp với một khoá cao hơn, với sự tinh vi và thích hợp hơn, rung động ...
Xem Chi tiết
+ Chướng ngại không thấy Đạo: Chỉ cần Bạn có 1 trong 6 thứ sau thì bạn chẳng thể thấy đạo, đừng nói là chứng đạo, thấy cũng thấy không được: ‘Tham, sân, si, mạn, nghi’, sau đó là 6 ‘ác kiến’, tức là ‘thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến’, 6 phiền não căn bản là chướng ngại lớn...
Xem Chi tiết
+ Vật chất (matter hay material): + Vật chất là tinh thần (spirit) ở mức độ biểu hiện (point of expression) thấp nhất. (CTNM, 589) + Nói về mặt nội môn, từ ngữ “vật chất” được dành để chỉ mọi hình tướng (forms) trong ba cõi thấp. (CVVTDT, 189) + Nên nhớ rằng, đối với nhà huyền linh học (occultist), ...
Xem Chi tiết
+ Phật dạy: "Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra; nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa”. nguồn+ Nghiệp Làm Chủ Số Mệnh: Theo Nhân Quả, mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của Ta trong suốt cuộc đời đều đã bị nghiệp dẫn dắt, khốn...
Xem Chi tiết
Sức mạnh tư tưởng và năng lực trí tuệ (Thought power and mental ability). Một người không thể có được sức mạnh tư tưởng, cũng không thể có được năng lực trí tuệ, nếu người đó không tự tạo ra cho chính mình bằng sự suy tư được lặp lại một cách kiên nhẫn. (MTNX,  276)...
Xem Chi tiết
+ Tu Thiền: Phật dạy rằng: “A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trãi bao nhiêu kiếp cũng không thành được”.(Xem bài)+ Tham thiền: Giúp Phàm ngã hòa hợp với sự rung động của Linh hồn. Khi đã có sự giao tiếp, hành giả nhận được Ánh sáng của ...
Xem Chi tiết
+ Tinh tấn: Theo nghĩa đen là luôn luôn thực hành, lặp lại không ngừng và nỗ lực không ngưng nghỉ để đặt nhịp điệu mới lên trên nhịp điệu cũ, xóa bỏ những thói quen và các hoạt động đã ăn sâu bằng cách tạo nên ấn tượng của linh hồn. Tinh tấn là luôn luôn cố gắng để hạn chế các hoạt động của thể trí....
Xem Chi tiết
CHỈ RÕ SỰ RÀNG BUỘC VÀ SIÊU THOÁT CỦA THẾ GIỚI CHÚNG SINHĐức Phật dậy: A Nan! Thế nào gọi là thế giới chúng sinh? - Thế có nghĩa là thời gian là quá trình sinh diệt, diệt sinh của hiện tượng vạn hữu. - Giới là không gian, biểu hiện qua mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, qui mô cao thấp và phươn...
Xem Chi tiết
+ Thần lực (Forces, Shaktis): Có sáu thần lực của Thiên nhiên. Sáu thần lực này là gì? a/ Chúng là các loại (types) năng lượng. b/ Chúng là tính chất hay đặc tính năng động của một Hành Tinh Thượng Đế. c/ Chúng là sinh lực của một Hành Tinh Thượng Đế được định hướng vào một hướng nào đó. + Thần ...
Xem Chi tiết
I. Dục vọng (desire):- Dục vọng là sức mạnh của phàm ngã (form nature). (CTHNM, 388)- Dục vọng xuất phát từ cõi cảm dục, tạo ra biểu lộ trên cõi trần. (LVLCK, 692)- Dục vọng là việc gắn bó (attachment) với các đối tượng vui thích (objects of pleasure).(ASCLH, 134)- Dục vọng vốn là ý chí trên cõi thấ...
Xem Chi tiết
+ Giới Định Tuệ - Tam Minh là ba nguồn Tâm lực sáng suốt, thấu tột khắp không gian, thời gian, không chướng ngại. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy đó là Ba Pháp Yếu từ Bát Chánh Đạo mà xưa kia Bồ tát Tất-đạt-đa tu hành trải qua ba vô số kiếp, đối trị với ba căn bệnh độc chướng Tham-sân-si và ...
Xem Chi tiết
+ “Sức khỏe không phải chỉ là không có bệnh tật, hay khuyết tật mà là một sự thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội”(WHO) + Tương ứng với Fohat ở tiểu vũ trụ là các dòng sinh lực qua thể dĩ thái để giữ cho xác thân được sống động và có từ lực. Nguồn lưu chất prana này thì vô hạn, ít ai...
Xem Chi tiết
Quốc gia: (Nation) Nên nhớ rằng việc ra đời trong một quốc gia nào cũng đều mang ý nghĩa là nhận lãnh một số trách nhiệm đối với quốc gia đó. Quốc gia là các Thực Thể thiêng liêng (spiritual Entities), và khi con trở thành một thành phần của thực thể hợp nhất đó – một tế bào torng cơ thể nó – con...
Xem Chi tiết
Qui luật (Rules, qui tắc): Qui luật là kết quả của kinh nghiệm đã trải qua thử thách và là kết quả của công việc được đảm trách lâu dài và – không khoác hình thức của định luật (laws), cũng không chịu các giới hạn của một huấn lệnh (command) – chúng được nhận biết bởi những ai cần đến chúng và do...
Xem Chi tiết
+ Phụng sự: - Với Tiền tài: Người tìm đạo hiểu rõ giá trị huyền linh của tiền tài trong việc phụng sự. Y không tìm điều gì cho chính mình, trừ những gì có thể giúp y hoàn thành được công việc; y xem tiền tài và những gì mà tiền tài có thể mua được như là những món nên dùng cho người khác và như là p...
Xem Chi tiết
+ Phật lại dạy rằng:- A Nan! Bồ-đề Niết bàn còn xa, nếu ông không siêng năng tu tập, dù ông có nhớ diệu nghĩa 12 bộ kinh của thập phương Như Lai cũng chỉ thêm nhiều hý luận. Dù ông có huân tập đa văn, ông cũng không tự hóa giải nạn Ma Đăng Già, dù nhiều kiếp nhớ ghi diệu pháp của Phật, cũng không bằ...
Xem Chi tiết
+ Năm 2015: Dự kiến Thánh Đoàn hiển lộ + năm 2025: Vì Thiên Bình đang ở một vị trí mạnh mẽ trong tử vi hành tinh, nó đi trước một chu kỳ Ray 4 sắp xảy ra vào năm 2025, do đó bản chất tự do của hai lực lượng này hoạt động trên thế giới. (Xem nguồn)...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đ...
Xem Chi tiết
+ Linh hồn và Nhân hồn: Cần phân biệt Linh hồn trên cõi của nó, liên quan đến mô tả trong các cõi cảm dục và trí tuệ. Đó là Nhân hồn - Linh hồn phân thân đi đầu thai. * Phải nhớ rằng không có cái nào trong số tên gọi này và các hoạt động này (Trên cõi cảm dục, cõi trí) liên quan đến linh hồn trên cõ...
Xem Chi tiết
Việc nghiên cứu về 7 cung khiến cho tính nhị nguyên của con người được giải quyết, với sự thông tuệ lớn lao hơn (EP 119/120) Khi bản chất thực sự của bảy cung được hiểu biết, và khi tác động của chúng lên nhân loại trong việc thể hiện bảy loại người cũng được thông hiểu, bấy giờ chúng ta sẽ tiếp cậ...
Xem Chi tiết
Nhóm A: Chia rẽ - Hợp nhất - Kích thích; Tất cả nhân loại phải trải qua ảnh hưởng Nhóm B: Nhà thần bí - Đệ tử; Người sống cuộc đời tâm linh mới trải qua + Một trong những điều đầu tiên xảy ra khi một người đã thành công trong việc hàn gắn hoặc khắc phục những Sự Chia Rẻ nhất định là việc nhận ra ý n...
Xem Chi tiết
Hồi quan (Panorama, hồi cố, quay lại nhìn): Một cách từ từ, vị chúa của xác thân (lord of the body) tự rút ra, được bao bằng thể dĩ thái màu tím-xám (violet-grey) và đắm chìm trong cơn đại định của cuộc hồi quan (hồi cố) về kiếp sống đã qua của mình, mà trong phút lâm chung (deathhour) đang tháo ...
Xem Chi tiết
Yêu thích (desire, ưa thích, ham muốn, ham mê, dục vọng): Là gắn bó (attachment) với các đối tượng đem lại thích thú (pleasure).     (ASCLH, 135)...
Xem Chi tiết
I. Dục vọng (desire):- Dục vọng là sức mạnh của phàm ngã (form nature). (CTHNM, 388)- Dục vọng xuất phát từ cõi cảm dục, tạo ra biểu lộ trên cõi trần. (LVLCK, 692)- Dục vọng là việc gắn bó (attachment) với các đối tượng vui thích (objects of pleasure).(ASCLH, 134)- Dục vọng vốn là ý chí trên cõi thấ...
Xem Chi tiết
+ Không cải mệnh - Phải chấp nhận Định mệnh an bài: Số mệnh hoàn toàn có thể thay đổi được. Ngày xưa Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào thiền sư:" Phật giáo là gì?". Thiền sư đáp rằng: "Là không làm các điều ác, siêng làm các điều lành". Bạch Cư Dị nói: Điều này ai mà không biết. Thiền sư nói: Đứa bé 3 tuổi có th...
Xem Chi tiết
+ Có 5 nhóm bệnh tật chính: 1/ Các bệnh do di truyền: a/ Có sẵn trong chính hành tinh và có hiệu quả nhất định trên nhân loại qua việc tiếp xúc với đất và nước. b/ Đã phát triển vào các thời kỳ xa xưa trong chính nhân loại và truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. c/ Đặc trưng của gia đình đặc biệt n...
Xem Chi tiết
+ Việc nghiên cứu về 7 cung khiến cho tính nhị nguyên của con người được giải quyết, với sự thông tuệ lớn lao hơn (EP 119/120) - Khi bản chất thực sự của bảy cung được hiểu biết, và khi tác động của chúng lên nhân loại trong việc thể hiện bảy loại người cũng được thông hiểu, bấy giờ chúng ta sẽ tiế...
Xem Chi tiết
+ Bản năng nằm dưới trình độ của ý thức, nhưng bảo tồn và chi phối đa số các thói quen và sự sống của cơ thể. Nhiều lối sống theo tình cảm bị chi phối như thế. Bản năng kềm chế xuyên qua bí huyệt nhật tùng (solar plexus) và các bí huyệt thấp. (TLHNM–II, 232) – Bản năng tức là các kinh nghiệm được t...
Xem Chi tiết
– Lục địa bị nhận chìm ở Đại Tây Dương theo giáo lý huyền linh và theo Plato. Atlantis là trú sở (home) của căn chủng thứ tư, ngày nay chúng ta gọi là giống dân Atlantis. (ĐĐNLVTD, 215) – Chúng tôi gọi tên lục địa thứ tư này là Atlantis (Pháp ngữ: Atlantide). Nếu người ta chú ý đến các truyền thuyế...
Xem Chi tiết
+ Trái đất (và Thổ tinh) truyền dẫn Cung 3, nó tự quay ngược chiều kim đồng hồ (Các hành tinh trong hệ mặt trời cũng quay xung quanh mặt trời theo chiều ngược kim đồng hồ). Nguồn: (GQ1- Cấu tạo con người) + Venus: Hành tinh thánh thiện Venus - Kim tinh so với Địa cầu giống như Chân ngã so với Phàm n...
Xem Chi tiết
* Kẻ tìm đạo: Bản chất thấp trở nên bị trì trệ và nặng nề, còn ngọn lửa nội tâm không thể tỏa chiếu khi có thịt trong thức ăn thường ngày. Kẻ tìm đạo có thể chọn ăn thịt hay không tùy ý, nhưng sẽ đến lúc, điều thiết yếu là chấm dứt việc ăn mọi thứ thịt và chú ý nhiều vào thức ăn hằng ngày. (ĐĐNLVTD,...
Xem Chi tiết
+ Thức ăn: Nhường như các Giới thấp là nguồn nuôi dưỡng thức ăn cho các cõi giới cao+ Phật dạy về Thức ăn của Sông Ngòi hay Của Thức ăn của Minh Giải thoát (Tu Giải thoát) cũng có thức ăn. Nguồn: Xem tooltip thuật ngữ Kinh Thực hay kinh Thức ăn hoặc xem tại đây: xem mục 369- (Trung A Hàm, Kinh Thực,...
Xem Chi tiết
+ Phật dạy: "Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra; nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa”. nguồn+ Nghiệp Làm Chủ Số Mệnh: Theo Nhân Quả, mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của Ta trong suốt cuộc đời đều đã bị nghiệp dẫn dắt, khốn...
Xem Chi tiết
+ Phật dạy: "Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra; nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa”. nguồn+ Nghiệp Làm Chủ Số Mệnh: Theo Nhân Quả, mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của Ta trong suốt cuộc đời đều đã bị nghiệp dẫn dắt, khốn...
Xem Chi tiết
+ Cõi Ngã quỷ được minh họa với những hình ảnh quái dị, chúng sinh đầu to, bụng lớn, cổ nhỏ như cây kim, và miệng thường phun lửa đỏ rực. Cõi này được hình thành từ những ác nghiệp do tâm tham lam, bủn xỉn được đẩy lên cao độ (Xem nguồn) Xem thêm: Không nên qua lại với cõi Quỷ thần + Đức Phật dậy ...
Xem Chi tiết
Lịch sử (History) : Chỉ là việc ghi nhận phản ứng tuần hoàn (xảy ra theo chu kỳ) của con người đối với một năng lượng thiêng liêng nào đó đang tuôn vào, một  Đấng Hóa thân hoặc một Vị Lãnh Đạo được truyền cảm hứng nào đó. (SHLCTĐ, 292)...
Xem Chi tiết
+ Lễ Phật - Lậy Phật: CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT RẤT LỚN: “Thân vô tà hạnh”, tốt nhất là lạy Phật nhiều hơn, công đức lạy Phật rất lớn, hiệu quả lại vô cùng thù thắng. Nếu như mỗi ngày lạy 100 lạy, mãi không gián đoạn, lạy được một năm thì quý vị nhất định khoẻ mạnh trường thọ, thân thể dẻo dai, không sinh b...
Xem Chi tiết
Lemuria (Lục địa Lemuria): – Một thuật ngữ hiện đại được một số nhà thiên nhiên học dùng trước tiên, nay được các nhà nghiên cứu Minh Triết Thiêng Liêng dùng để chỉ một lục địa mà theo Giáo lý Bí Nhiệm của Đông Phương, lục địa này có trước Atlantis. Đó là trú sở của căn chủng thứ ba. (ĐĐNLVTD, 220) ...
Xem Chi tiết
+ Đau khổ (pain) hay Đau buồn:- Đau khổ là hậu quả tạo ra khi thể cảm dục bị an trụ một cách sai lầm. Đau khổ là hậu quả của việc không thể làm cân bằng các cặp đối hợp một cách chính xác. Nó cho thấy sự thiếu quân bình. (ASCLH, 71)- Đau khổ chỉ bị tạo ra do sự đối kháng và là một giai đoạn cần thiế...
Xem Chi tiết
+ Hắc Đạo và Chính Đạo: Nhiều điều được nói ra trong số các đạo sinh huyền môn ngày nay về chính đạo và tà đạo. Điều cần nói chính xác là giữa hai loại người đó, đường ranh giới rất mong manh, khó mà nhận biết bởi những người cho đến nay, không xứng đáng với danh xưng là “kẻ biết”. Sự phân biệt giữa...
Xem Chi tiết
+ Cảm Dục/ Dục Vọng: 1. Sợ hãi – Có ảnh hưởng tới hoạt động ngày nay; 2. Căm ghét (hate) – Vốn là một yếu tố trong sự điều tiết các mối liên hệ;  3. Tham vọng – Đang chi phối các mục tiêu (CTHNM, 231) ...
Xem Chi tiết
+ Sự biểu hiện ra ngoại cảnh - Tức là biểu lộ (LVLCK, 158) + Đại dương ánh sáng (Lửa - Nhiệt - Chuyển động), biểu lộ: * Đại Thiên Địa - Thượng Đế các ngôi: - Ngôi 1… Lửa …….Linh hoạt - ý chí hiện tồn. Điện. - Ngôi 2… Nhiệt….. Lưỡng nguyên - Bác ái. Thái dương - Ngôi 3.. Chuyển động...Lửa trí tuệ. ...
Xem Chi tiết
+ Vũ trụ: 100 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà có ít nhất 100 tỷ mặt trời (Giai điệu bí ẩn_Trịnh Xuân Thuận, LVLCK, 16) + Đại Vũ trụ: Thái Dương Thượng Đế tức là Đại Vũ trụ. (LVLCK, 69) + Tiểu vũ trụ, Tiểu thiên địa: Con người, Tiểu thiên địa, Chân Thần biểu lộ, Đấng Duy Nhất. (LVLCK, 80) - Tiểu vũ trụ t...
Xem Chi tiết
+ Nợ nhau - Nhân Duyên trong đời quá khứ. Đức Phật nói 4 loại: 1) Loại thứ nhất là báo ân: Trong đời quá khứ, 2 bên có ân huệ với nhau, nếu chúng nó lại thấy quý vị, bèn đầu thai vào nhà...
Xem Chi tiết
Hợp tố (Compound Elements): Một cách tổng quát, Thiên bình luận dạy rằng mỗi cuộc tuần hoàn mới lại phát triển một trong các Hợp tố như hiện nay khoa học đã biết, nhưng lại bác bỏ cách đặt tên ban đầu (primitive nomenclature), mà thích chia nhỏ chúng thành các thành phần (constituents). Nếu Thiên...
Xem Chi tiết
+ Cơ thể con người: Chất liệu của 2 phân cảnh (cõi phụ) thấp nhất của cõi trần và cõi cảm dục không bao giờ được kiến tạo thành cơ thể con người như ngày nay; chất liệu đó có rung động quá thấp và có mức độ quá thô trược ngay cả đối với hạng người thấp kém nhất trên địa cầu hiện giờ. Cũng cần nói th...
Xem Chi tiết
+ Định luật Chu Kỳ (Law of Cycles): Định luật Chu Kỳ định đoạt thủy triều, kiểm soát các biến cố trên thế gian và cũng sẽ chi phối cá nhân và như thế thiết lập các thói quen của cuộc sống có tiết điệu – một trong các động cơ chính yếu được định trước để có được sức khỏe tráng kiện. (CTNM, 89) + Chu...
Xem Chi tiết
+ Christ: Nguyên Khí, cần phân biệt rõ, vốn là một trạng thái tinh thần cao siêu. Danh hiệu Christ chỉ về một nhân vật cao cấp đại diện cho nguyên khí đó, dù lịch sử có ghi vị giáng sinh ở Nazareth hay trong trường hợp khác (ASCLH, 11) 1. Christ vũ trụ: Tự biểu hiện qua một Thái Dương Hệ. (ASCLH, 28...
Xem Chi tiết
+ 108. CÁC PHÁP THÍNgười tinh tấn thí người không tinh tấnThí đúng pháp được tâm hoan hỷVì tin có nghiệp và quả báoLoại thí này thí chủ thanh tịnh.Không tinh tấn thí người tinh tấnKhông đúng pháp, không tâm hoan hỷVì không tin nghiệp và quả báoLoại thí này người nhận thanh tịnh.Người giải đãi thí kh...
Xem Chi tiết
+ Bổn phận của cha mẹ đối với con cái, đức Phật đã dạy: - Con làm 5 việc với Cha Mẹ: Một là phụng dưỡng cha mẹ. Hai là làm công việc thay cha mẹ. Ba là gìn giữ gia phong. Bốn là khéo quản trị tài sản thừa kế. Năm là tạo phước hồi hướng. - Cha mẹ làm 5 việc: Một là ngăn con không làm điều ác. Hai l...
Xem Chi tiết
Phát xạ (Bức xạ, Radiation): Phát xạ là sự chuyển hóa trong tiến trình hoàn thành. Chuyển hóa vốn là sự giải thoát của tinh chất ngõ hầu nó có thể tìm được một trung tâm mới, tiến trình có thể được hiểu như là tính chất phóng xạ, hiểu theo mặt chuyên môn và áp dụng cho tất cả các thể nguyên tử, k...
Xem Chi tiết
+ Dĩ thái - Tứ đại: Dĩ thái là biến phân của vũ trụ năng (Fohat) ở cõi hồng trần. Dĩ thái có 4 phân thân của nó là phong, hỏa, thủy, địa. (LVLCK, 43)   + Dương               .....              Âm Hỏa và Khí                       Nước và Đất Các dấu hiệu số lẻ           Các dấu hiệu số chẵn Tích cự...
Xem Chi tiết
+ Người - Là trung hiếu nhân nghĩa, còn như bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là không phải người (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Luận Về Lửa Càn Khôn: Bộ “Luận Về Lửa Càn Khôn” chủ yếu đề cập đến thái dương-hệ, và chỉ bàn về các khía cạnh và các tương ứng của con người ở mức độ mà chúng biểu hiện mối quan hệ của thành phần đối với tổng thể, và của đơn vị đối với toàn thể. Đề cập 15 quy luật và ý nghĩa vũ trụ của chúng (Mô t...
Xem Chi tiết
PHẬT DẬY CHỈ RÕ CHỖ HƯ VỌNG CỦA SÁU CĂNBạch Thế Tôn! Ông A Nan thưa. Vì sao đi sâu vào một căn lại có thể khiến cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? Phật dạy rằng:-A Nan! Ông được quả Tu Đà Hoàn, song tập khí vô thỉ còn thiếu, chưa thể một lúc tháo gở những lớp vô minh: sinh, trụ, dị, diệt.-Ông hãy xét...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
+ Phật (Buddha): Danh xưng dành cho Đức Gautama (Cồ Đàm). Ngài ra đời ở Ấn Độ vào khoảng năm 621 trước Thiên Chúa, trở thành Đức Phật toàn giác năm 592 trước Thiên Chúa. Đức Phật là “Đấng Giác Ngộ” và đã đạt được mức tri thức cao nhất có thể có được đối với con người trong Thái Dương Hệ này. (ĐĐTNLV...
Xem Chi tiết
+ Sự chết: Công việc của Thượng Đế Ngôi Hai chấm dứt và công cuộc hoá thân thiêng liêng của Ngôi 3 - Ngôi Con kết thúc(LVLCK, 168) + Chết: Là sự triệt thoái ra khỏi tim và đầu, 2 luồng năng lượng – giác tuyến và sinh mệnh tuyến – do đó tạo ra sự mất ý thức hoàn toàn và sự tan rã của thể xác. (CTNM...
Xem Chi tiết
+ Không có bệnh gì là trị không khỏi, chỉ là xem cái tâm của bạn có thể buông xuống được không, tất cả bệnh tật đều từ tâm sinh, tất cả bệnh tật cũng đều từ tâm mà trị. ... Con người không trị được bệnh,...
Xem Chi tiết
Năng lượng của linh thể (Atma). Mãnh lực của ý chí thiêng liêng. Hiện thân của mục tiêu thiêng liêng. Năng lượng này tự tập trung trong “các cánh hoa hy sinh của hoa sen Chân Ngã”. Hình ảnh của nó được tìm thấy trong bản chất thể trí của phàm ngã....
Xem Chi tiết
– Cõi nguyên hình, cõi biểu lộ thiêng liêng, cõi thứ nhất của Thái Dương Hệ chúng ta, cõi Tối Đại Niết Bàn. – Cõi của Thượng Đế. (LVLCK, 79, 656)...
Xem Chi tiết
Uẩn (skandas): Khi biểu lộ trên cõi trần thì trong mọi sự sống đều có ẩn tàng các mầm hay chủng tử phải kết thành quả, và chính các chủng tử (seeds) tiềm tàng này là cái nhân có hiệu quả đưa đến việc xuất hiện của hình hài. Vào một lúc nào đó, các chủng tử được gieo xuống và phải kết thành quả. Đ...
Xem Chi tiết
+ Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
Xem Chi tiết
Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
Xem Chi tiết
Lực (Force, mãnh lực): - Lực chẳng qua chỉ là vật chất ở một trong các trạng thái cao nhất của nó.     (Thư của Chân Sư,   321)    -Là tên gọi để chỉ tất cả các năng lượng mà – sau khi được vận dụng và tập trung đúng – được phóng ra bởi cá nhân hay nhóm theo bất cứ hướng nào và với nhiều động cơ ...
Xem Chi tiết
+ Lửa (Fire): Lửa là một biến phân của vũ trụ năng trên cõi trí. (LVLCK, 43) A- Lửa Đại Thiên Địa: Có 3 phần, khi biểu lộ ra 5 phần - Năm lửa gồm: 4 nhị nguyên (Cho tứ hạ thể): Tiềm nhiệt, Hoạt nhiệt, Lửa Trí tuệ, Hành khí + Nguyên khí thứ 5 Thượng Đế - Thể trí vũ trụ (LVLCK, 38 - 45) Cung 3 - ...
Xem Chi tiết
Lao (Tuberculosis): Bệnh lao là kết quả của việc lạm dụng (misuse) năng lượng của cung 2.    (CTNM, 383)...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
Phật chia người vợ ra thành 7 loại (Theo Kinh Phật) 1. Người vợ có tâm địa ác, có ý xấu, không có lòng thương, bỏ rơi chồng mình, yêu những người đàn ông khác, một dâm nữ, chỉ muốn làm phiền lòng người. Ðó là loại vợ sát nhân. 2. Người vợ hay hoang phí của cải tài vật, dù là ít do chồng làm ăn...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Ma: Khi Phàm ngã tách khỏi Chân Ngã: - Nếu có thể xác, nó trở thành người mất linh hồn. - Nếu không có thể xác, nó trở thành một con ma hay một hình thức của Kẻ Giữ Cửa. (LVLCK, 1017) + Chú giải các loài ma: Tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là Giết hại, làm não hại thân tâm, tổn hại công đức, phá ...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết