Hiếu Thảo - Chữ Hiếu - Có Hiếu - Báo Hiếu

+ Người Hiếu Thảo - Có Hiếu - Báo Hiếu Cha Mẹ Đúng 1. Ngày Cha Mẹ trong Phật giáo: Ngày rằm thán...

SỐ MẠNG CỦA MỖI NGƯỜI VỐN ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH SẴN. NẾU KHÔNG CÓ ĐẠI THIỆN HAY ĐẠI ÁC THÌ SỐ MẠNG ĐẠI KHÁI CHẠY THEO SỐ ĐÃ ĐỊNH.

Số mạng của mỗi người trong đời này vốn đã được định sẵn, nếu không có đại thiện hay đại ác thì s...

Bài viết mới Ngày đăng
Hiếu Thảo - Chữ Hiếu - Có Hiếu - Báo Hiếu 19/08/2019
THEO NHÂN QUẢ THÌ MỖI SUY NGHĨ, LỜI NÓI ĐẾN HÀNH ĐỘNG TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI ĐỀU ĐÃ BỊ NGHIỆP LỰC CHI PHỐI, KHỐNG CHẾ, SẮP ĐẶT SẴN VÀ BỊ TRÓI BUỘC TRONG NGHIỆP DUYÊN DẪN DẮT 19/08/2019
SỐ MẠNG CỦA MỖI NGƯỜI VỐN ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH SẴN. NẾU KHÔNG CÓ ĐẠI THIỆN HAY ĐẠI ÁC THÌ SỐ MẠNG ĐẠI KHÁI CHẠY THEO SỐ ĐÃ ĐỊNH. 19/08/2019
Người Không Thể Thay Đổi Vận Mạng Là Phàm Phu - Người Thay Đổi Được Là Có Trí Tuệ, Có Phước Đức 19/08/2019
Kinh Khất Thực Thanh Tịnh 17/08/2019
Phật Ví Dụ Về Nhà Có Góc Nhiều Góc Nhọn Là Xấu Hội Tụ 16/08/2019
Người Sợ Quỷ Ba Phần - Quỷ Sợ Người Bảy Phần 16/08/2019
Lúc Lâm Chung - Yêu ma Quỷ Thần Biến Hiện Ra Nhiều Dạng - Trừ Bổn Tôn Của Bạn 31/07/2019
Tâm ái dục sâu thẳm, khó vượt, nên nói là Hào, dạy bảo khiến cho đoạn hoại 26/07/2019
Giải thích, giới thiệu đơn giản danh từ “phiền não”. Về A lại da. Về tự tánh 26/07/2019
Đối Trị Năm Triền Cái - Thiền Phật Giáo 04/07/2019
Lớp Chu dịch chuyên sâu 03/07/2019
Dạy Tứ trụ Sơ cấp 1 03/07/2019
Định Luật Chu Kỳ 11/01/2019
Hướng Dẫn: Hành Tinh, C. Hoàng Đạo - Các Nhà 11/01/2019
Huấn Thị Của Chân Sư Với Đệ Tử 13/12/2018
Đạo Dưỡng Sinh - Lời Dậy Của Các Danh Y Nổi Tiếng 12/12/2018
GQ 1 – DHY - Đang làm lại: Hồ sơ nội môn Tưởng Giới Thạch(Căn cứ bản chị Lan sửa) 24/10/2018
GQ 1 - DHY - Chị Lan sửa Lần 01: Dự thảo hồ sơ nội môn Tưởng Giới Thạch 24/10/2018
Kỳ Công cung Cự Giải cùng giải thích Trực Giác là gì 30/06/2018

Hai Mươi Sáu Kẻ Thù Trong Bạn