TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN SỐ MỆNH VÀ CẢI MỆNH TOÀN DIỆN:

+ XEM SỐ MỆNH VÀ TV PHÁP CẢI MỆNH CÁT TƯỜNG - VUN BỒI HY VỌNG: Xem tại đây

+ MỞ LỚP HỌC DỰ ĐOÁN TỨ TRỤ VÀ QUẺ DỊCH THƯỜNG XUYÊN: Xem tại đây

+ PHÁP TU PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TOÀN DIỆN - THÀNH BẬC THIÊN TÀI. Xem tại đây

+ NHẬN XEM PHONG THỦY VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở HỢP MỆNH VẬN.

    * MIỄN PHÍ TƯ VẤN vào Sáng thứ bảy hàng tuần: Xem tại đây

+ Mời đọc: Hướng dẫn Dịch vụ

 Kính chúc quí vị luôn sống với niềm hy vọng vinh quang, vạn sự cát tường như ý!

Chúng Sinh Tương Ứng Với Mười Phương

TỔNG HỢP
CÁC CHÚNG SANH TƯƠNG ỨNG VỚI MƯỜI PHƯƠNG

 

I- SƠ ĐỒ CÁC PHƯƠNG PHẬT ĐỘ

HÀNH GIẢ XUẤT HÀNH ĐI VỀ PHƯƠNG NÀO THÌ NIỆM PHẬT PHƯƠNG ĐÓ

                   
                   
                   
     

Lễ PHẬT
Phương Tây Bắc

Khai Hóa Bồ-tát Như Lai, 

 

Lễ PHẬT
Phương Bắc

Bảo Trí Thủ Như Lai, 

 

Lễ PHẬT
Phương Đông Bắc

Hoại Ma Mạn Độc Bộ Như Lai

       
     

Lễ PHẬT
Phương Tây

Kim Cang Bộ Tích Như Lai

Lễ Phật Phương trên
Tịnh Minh Đẳng Siêu Vương Như Lai

Giữa: Đứng/ Ngồi

Lễ Phật Phương dưới
Niệm Sơ Phát Ý Đoạn Nghi Bạt Dục Như Lai

Lễ PHẬT
Phương Đông

Đẳng Hành Như Lai

       
     

Lễ PHẬT
Phương Tây Nam

Bảo Cái Chiếu Không Như Lai

 

Lễ PHẬT
Phương Nam

Sơ Phát Tâm Niệm Ly Khủng Úy Quy Siêu Thủ Như Lai

 

Lễ PHẬT
Phương Đông Nam

Sơ Phát Tâm Bất Thối chuyển Luân Thành Thủ Như Lai

       
                   
                   
      ............................................ ............................................ ............................................        

  

 

II- CHÚNG SINH CÁC PHƯƠNG - MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI

1- VÒNG 1: SƠ ĐỒ ĐẢNH LỄ CÁC PHƯƠNG - ĐẠO NGHĨA TRONG QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

2- VÒNG 2: TỨ THIÊN VƯƠNG VÀ QUỶ THẦN CÁC PHƯƠNG (Bắc Phương Thiên Vương là Thống lãnh của Tứ Phương Thiên Vương)

 

                   
                   
        Thống lãnh Tứ Thiên Vương: Bắc Phương Thiên Vương/ Tỳ Sa Môn (Đa văn). Quản lý quỷ Dạ Xoa và quỷ La Sát.          
     

Phương Tây Bắc 

 

Lễ Phương Bắc
(Chủ về: BẠN BÈ)

Thần: Hắc Đế

 

Phương Đông Bắc

       
    Tây Phương Thiên Vương. Quản lý Ðạm Tinh Khí Quỷ/ Tỳ Xá Ðồ/ Ðiên Cuồng Quỷ/ Quỷ ăn tinh khí và Rồng độc/ Độc Long

Lễ Phương Tây
(Chủ về: HÔN PHỐI)

Thần: Bạch Đế

Lễ Phương trên
(Chủ về: SA MÔN)

Phương giữa
(Tứ thông bát đạt)

Lễ Phương dưới
(Chủ về: GIÚP VIỆC)

Lễ Phương Đông
(Chủ về: CHA MẸ)
Thần: Thanh Đế

Ðông Phương Thiên Vương. Quản lý Hương Thần/ Càn Thát Bà (thần thích hương thơm) và Xú Thần/ Phú Ðơn Na (thần hôi thúi)      
     

Phương Tây Nam

 

Lễ Phương Nam
(Chủ về: THẦY TỔ)

Thần: Xích Đế

 

Phương Đông Nam

       
        Nam Phương Thiên Vương. Quản lý
Cưu Bàn Trà/ Viễn Quỷ (quỷ xa) và  Bệ Lệ Ða/ Cận Quỷ (quỷ gần)
         
                   
     ............................................ ............................................ ............................................ ............................................  ............................................      

 

II- DANH SÁCH NGUỒN

+ Kinh Lễ Sáu Phương: Mời xem (Nguồn: Kinh Đảnh Lễ Sáu Phương)

+ Thần quản lý phương hướng: Phương giữa thuộc Thổ, Khi luôn Vượng bốn mùa gọi là Tứ thông bát đạt.
Mỗi phương có những vị Thần cai quản. Theo HT Tuyên Hóa giảng trong Kinh Hoa Nghiêm, mời xem (Nguồn: Giảng Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1)

+ Tứ Phương Thiên Vương và quản lý các Quỷ thần: Nguồn: HT Tuyên Hóa giảng P4 - Kinh Địa Tạng