TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 20 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" sau bao năm bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mới có lại Thân người kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải hiện hữu để trả nghiệp do mình đã tạo tác ra, cho lên chết không phải là hết, duyên nợ chắc chắn phải trả, dù phải qua bao kiếp luân hồi nữa là vậy). Khi Quí vị hiểu thấu nguyên nhân của khổ đau chẳng thể trốn chánh thì sẽ chấp nhận trong thấu hiểu, từ đó luôn an nhiên tự tại đón nhận vạn sự sảy đến. Nhận thức rõ lợi ích "phòng bệnh" rất quan trọng, vì khi bị bệnh đau hành hạ sẽ chẳng thể tu, xem như phải chấp nhận cái chết đến từ từ trong đau đớn mà thường với đa số người, họ vẫn chưa sống hết số theo định nghiệp đã định. Như thế, họ đã để mất cơ hội kéo dài sự sống vì chỉ có tự mình chữa cho mình. Còn nếu có thể chọn đúng pháp tu, là "Tùy bệnh cho thuốc" sẽ giúp Cải mệnh mạnh mẽ nhiệm mầu nhanh chóng, lại cũng tránh đi lầm vào con đường Hắc Đạo tối tăm mà chẳng rễ thoát ra.

Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, chi tiết xin mời XEM TẠI ĐÂY.

+ Mời xem: Các lĩnh vực Tư vấn - D.Vụ
+ Mời xem: Các chủ đề Xem và Tư vấn
+ Mời xem: Về Phí tự nguyện & Dịch vụ

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Kinh: Những Lời Phật Dậy

A HÀM
MƯA PHÁP CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO
Thích Nữ Giới Hương
(Trọn Bộ Hai Tập)
Nhà xuất bản Hồng Đức 20162

Chương 4
Những Lời Phật Dạy trong Trung A-hàm

(Đã Đọc và làm Tooltip: Xem Nguồn)

 

CẦN ĐỌC LÀ LÀM TIẾP PHẦN CHƯƠNG 3 DƯỚI ĐÂY

MỤC LỤC CHI TIẾT

Mục Lục Chương 3

NHỮNG LỜI PHẬT DẠY TRONG

TRƯỜNG A HÀM
Xem nguồn: Chương 3 - Những Lời Phật Dậy tại đây

Ba bậc thầy
Ba mươi hai tướng đại nhân
Ba pháp
Ba pháp tăng nhất
Ba thọ
Ba trung kiếp
Bậc Chuyển Luân Vương có bốn điều được ân sủng
Bậc đại oai đức phải tránh chỗ cho thiên thần vào lễ
Báo nhập Niết bàn
Ba pháp ba tụ
Bảy pháp
Bảy pháp bất thoái
Bảy pháp làm chánh pháp không bị suy thoái
Bảy pháp làm chánh pháp không bị tổn giảm
Bảy pháp làm chánh pháp tăng trưởng
Bảy pháp tăng nhất
Bảy trụ xứ của thức
Bảy quả dị thục của Như-lai
Bốn loại bạn đáng thân
Bốn đại giáo pháp
Bốn đại sẽ về đâu?
Bốn điều đặc biệt của tôn giả A Nan
Bốn giai cấp bình đẳng
Bốn kẻ thù mà như người thân
Bốn loại đại thiên thần
Bốn loại kim sí điểu
Bốn loài rồng
Bốn loại thức ăn
Bốn màu của mây
Bốn pháp
Bốn pháp ba tụ
Bốn pháp tăng nhất
Bốn sự kiện về thế giới sanh diệt
Cảm hóa ngoại đạo A-ma-trú
Cảm hóa vua A Xà Thế muốn chinh phục nước khác
Căn cơ chúng sanh đa dạng
Chân lý thậm thâm
Châu na cúng dường Đức Phật bữa ăn cuối cùng
Châu Na nhập niết bàn trước
Chỉ tán thán oai nghi đức hạnh của như Lai
Chia nhau đi an cư vì dân chúng thất mùa
Chín nơi cư trú của chúng sanh
Chín pháp
Chín pháp tăng nhất
Chớp và mây
Chư tăng và đàn việt
Chúng sanh đau buồn và chư thiên quở
Cờ bạc có sáu lỗi
Có bốn bậc cao quý nên xây tháp thờ
Cõi dục có 12 loại chúng sanh
Cõi trời sắc giới có 22 loại
Cỗi trời Uất- đa- viết
Cõi trời Vô Sắc có bốn loại chúng sanh
Công đức hành hương các thánh tích
Công đức của sa môn Cù Đàm
Cốt lỗi của khổ hạnh
Đại khổ ấm
Đại thiên thế giới
Địa ngục
Diêm phù đề có ba điều
Đợi Tôn giả Ca-Diếp về dùng lửa Tam muội tẩn tang
Như Lai

Đối xử với ác tỳ kheo
Đối xử với nữ nhân
Đối xử với tôi tớ
Đức Phật an ủi và tán thán công đức A-nan
Đức Phật không trả lời về những câu hỏi trừu tượng
Dưới các gốc cây chứng ngộ
Giáo giới thần túc
Giữ giới có năm công đức
Giữa hai cây sa la song thọ
Hai duyên cớ khiến sắc diện Đức Phật khác thường
Hai nhập xứ
Hai pháp
Hai pháp ba tụ
Hai pháp hiền thánh
Hai pháp tăng nhất
Hãy nêu nghi vấn trước khi Phật nhập diệt
Hóa độ lõa thể phạm chí
Hưởng phước báu
Kệ 32 tướng đại nhân
Khổ hạnh không phải là pháp thanh tịnh
Khổ hạnh kiên cố không hoại
Khổ hạnh thù thắng bậc nhất
Không gian không cách trở
Không làm chín việc
Kiếp cuối cùng
Kiếp đao binh
Kiếp đói kém
Kiếp hỏa tai
Kiếp phong tai
Kiếp sơ
Kiếp tật dịch
Kiếp thủy tai
Kinh Sa Môn quả
Kinh Tam Minh
Lo hậu sự cho Đức Phật như Bậc Chuyển Luân Vương
Lời Di giáo của Đức Phật
Lực định mạnh nên dẫu có sấm xét cũng không hay biết
Lười biếng có sáu lỗi
Lý duyên khởi
Ma Ba-tuần thỉnh Phật nhập Niết bàn
Mặt trăng
Mồng 8,14 & 25 là các ngày trai
Một pháp
Một pháp ba tụ
Một pháp tăng nhất
Mười pháp
Mười pháp dẫn đến ba cõi
Mười pháp tăng nhất
Năm điều vợ đối với chồng
Năm điều chống đối với vợ
Năm điều cung phụ sư trưởng
Năm điều để chăm sóc con cái
Năm điều hiếu thuận
Năm điều săn sóc đệ tử
Năm dục lạc nên tránh
Năm pháp
Năm pháp ba tụ
Năm pháp tăng nhất
Năm phước báo của cõi trời
Năm triền cái
Năm triền cái và tứ thiền
Người mù sờ voi
Nhẫn nhục là bậc nhất
Nhân thọ mà có ái
Nhất tâm
Như Lai vượt khỏi 62 tà kiến
Những con số bảy
Niệm không thác loạn
Oán kết từ đâu sanh
Phạm giới có năm điều suy hao
Pháp kính để biết chỗ thọ sanh
Kiều nữ không nhường cúng dường trai tăng
Pháp kỳ diệu
Pháp số bảy
Pháp tẩn tán Như Lai
Phật chọn Câu-thi-na để nhập niết bàn
Phật Di Lặc xuất hiện
Phước báu cúng dường
Phước là nền tảng
Quán toàn bộ khổ ấm diệt
Quán toàn bộ khổ ấm sanh
Quỷ thần ở khắp nơi
Quỷ thần quấy nhiễu và không quấy nhiễu
Sanh vào các cõi trời
Sáu nghiệp tổn tài
Sáu pháp
Sáu pháp ba tụ
Sáu pháp bất thoái
Sáu pháp làm chánh pháp được tăng trưởng
Sáu pháp tăng nhất
Sáu vị phật quá khứ
Tám chúng & đức Phật từng đến thăm chúng Sát lợi
và Phạm thiên

Tám giải thoát
Tám nguyên nhân khiến đất rung động
Tám pháp
Tám pháp ba tụ
Tám pháp tăng nhất
Tám pháp vô đẳng về Thế Tôn
Tam tai
Tăng số lượng chư thiên và giảm bớt A-tu-la
Thái tử Sĩ-đạt-đa đản sanh
Thân cõi dục giới
Thân kính với bà con
Thần núi tuyết cúng dường nước cho Phật
Thần túc của đệ tử phật
Thế nào là giới?
Thiền lạc được Đức Phật khen ngợi
Thứ tự của Diệt tưởng định
Thường niệm nhất tâm
Tinh tấn
Tộc người Mạt-la đảnh lễ Phật lần cuối
Trí tuệ đầy đủ
Tu-bạt là đệ tử xuất gia cuối cùng của Đức Phật
Tu bốn thần túc có thể kéo dài mạng sống
Tự lợi & lợi tha
Tứ niệm xứ
Tự nương tựa mình
Tự tại với lời chê bai
Tự thân tác chứng
Từ Tứ thiền, Đức Phật nhập Niết bàn
Túc mạng trí
Uống rượu có sáu lỗi
Vì sao có năm loại hạt ở thế gian?
Vì sao có sông ngòi?
Vì sao gọi là Diêm phù đề?
Vì sao mặt trăng có bóng đen?
Vì sao mặt trăng khuyết?
Vì sao mặt trăng tròn dần?
Vì sao mặt trời nóng?
Vía Đức Phật Thích Ca
Vua Đế thích được thọ ký
Xuất gia hơn việc tế tự
Ý nghĩa Đẳng Chánh Giác
Ý nghĩa Như Lai
Ý nghĩa sáu phương
Yêu ghét từ đâu có?
Xá lợi của Đức Phật chia làm tám phần
Xin quy y Tam bảo
Mục Lục Chương 4

NHỮNG LỜI PHẬT DẠY TRONG TRUNG A HÀM

Ái dục, niệm dục
Ác quả, ác báo
Ác tuệ
Ái diệt Khổ diệt Thánh đế
Ái dục
Ái dục như bó đuốc
Ái dục như con rắn
Ái dục như gặm cục xương
Ái dục như giấc mơ
Ái dục như hầm lửa
Ái dục như miếng thịt
Ái dục như trái cây
Ái dục như vay mượn
Ai được hóa độ khi Cồ-Đàm vừa thành Chánh giác
Ái sanh sầu bi não
Ái tận giải thoát
Ái tập Khổ tập Thánh đế
A-la-hán
A-la-hán danh tuệ giải thoát
Ẩn cư sau khi nghe pháp thoại
An ổn trong chánh pháp
An trú bên trong
An trú Tứ niệm xứ và Bảy giác chi
Ánh sáng nào sáng hơn?
Ba điều đáng chê
Ba loại gai nhọn
Ba mươi hai tướng
Ba mươi hai tướng đại nhân
Ba nghiệp của thân
Ba nghiệp của ý
Ba nguyên nhân đất chấn động
Ba nhân duyên sanh Vô-sở-hữu định
Ba sử đã trừ
Ba sự kiện khiến thành thây chết
Ba thọ
Ba thọ:Tập khởi, Diệt đạo của thọ
Ba thời hư vọng
Ba thời là khổ thánh đế
Ba tịnh bất động đạo
Ba tịnh vô hữu xứ đạo
Ba tụ
Ba ước muốn của người thị giả
Bậc vô học
Bằng hữu xa lánh
Bất bạo động của Đức Phật đã cảm hóa số đông
Bát chánh đạo
Bát chánh đạo đưa đến niết bàn
Bát hoại tịnh
Bát kính pháp
Bất si pháp
Bảy giác chi
Bảy bậc thiện nhân đến vô dư Niết-bàn
Bảy báu của Đức Như Lai
Bảy cổ xe & vô dư Niết bàn
Bảy giác chi
Bảy hạng người dưới nước
Bảy lần tái sinh/chứng Tu-đà-hoàn
Bảy loại bố thí cho tăng chúng
Bảy loại phước thế gian
Bảy loại phước xuất thế gian
Bảy lực
Bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc để chứng khổ đế
Bảy tài sản
Bảy trụ xứ của thức
Biết cảm thọ
Biết hữu báo của lậu
Biết hữu báo của thọ
Biết lậu
Biết lậu diệt đạo
Biết nhân sanh của thọ
Biết niệm bất thiện khởi lên
Biết thọ
Biết tưởng
Biết xử
Bịnh là khổ
Bố thí bát cơm
Bố thí như ý nguyện của chuyển luân vương
Bởi ái mà có cầu mong
Bởi có thọ mà có dục ái và hữu ái
Bốn chánh đoạn
Bốn đại
Bốn đàn nai
Bốn đoạn
Bốn hạnh
Bốn loại thọ pháp
Bốn loại tuyên thuyết
Bốn loại xoài
Bốn nghiệp của miệng
Bốn nhân duyên sanh bất động định
Bốn như ý túc
Bốn như ý túc đoạn trừ vô minh
Bốn niệm xứ
Bốn pháp vị tằng hữu của A Nan
Bốn Sa-môn quả
Bốn sự của đệ nhất thiện
Bốn thánh chủng
Bốn thánh đế
Bốn trụ xứ an ổn
Bốn tưởng
Bốn vô lượng tâm
Bốn vô sắc
Bỏn xẻn và ganh tỵ
Buông bè
Các đại Đệ tử của Đức Phật
Các hành vô thường
Các lậu ô uế
Các pháp hỗ trợ cho nhau
Các pháp thí
Cách biệt
Cách nằm như sư tử của tỳ-kheo
Căn cơ có khác
Căn nhà
Cần tu phạm hạnh
Cầu bất đắc là khổ
Cầu pháp
Câu-thi-na pháp
Chân lý phơi bày
Chân thật giải thoát
Chân thật không dư dối
Chánh định
Chánh hạnh
Chánh kiến
Chánh mạng
Chánh nghiệp
Chánh ngữ
Chánh niệm
Chánh niệm chánh trí
Chánh pháp tối thượng
Chánh quán các pháp
Chánh tín xuất gia
Chánh tin tấn
Chánh tư duy
Chấp thủ
Chấp thủ hiện tại
Chấp vào hạnh xả
Chết an lanh, mạng chung an lành
Chết không bức rức
Chết không phiền thiệt
Chết là khổ
Chết trước khi tìm câu trả lời
Chỉ chết một đời
Chín hạng vô học
Chó là phụ thân
Chưa lầm lỗi
Chứng đắc khổ đế
Chúng đệ tử của Như Lai thật khéo thú hướng
Chúng đúng pháp
Chúng phi pháp
Chúng sanh vô tưởng
Chuyển luân vô thượng
Cỏ khô bốc cháy
Có nhiều của cải
Có thể diệt tận các khổ
Có trí tuệ
Có tu có chứng
Cố ý hay không cố ý tạo tội
Cõi trời Hỏang dục cũng vô thường
Con đường chánh trực
Con đường thiện xứ
Công đức lớn hay không lớn?
Công đức sanh cõi Tam thập tam thiên
Công đức sanh cõi Tứ thiên vương
Của cải vô thường
Cứu cánh trí
Cửu tưởng
Đa văn
Đa văn và khu rừng
Đa văn thánh đệ tử
Đánh đàn hòa điệu
Đại căn trí của Như Lai
Đại như ý túc
Đại tâm giải thoát
Đảnh pháp
Danh sắc
Đạo hạnh sa môn
Đạo từ chánh niệm mà chứng đắc
Đạo từ không hý luận mà chứng đắc
Đạo từ tinh tấn mà chứng đắc
Đạo từ tịnh ý mà chứng đắc
Đaoh từ tri túc mà chứng đắc
Đao từ trí tuệ mà chứng đắc
Đạo từ viễn ly mà chứng đắc
Đaoh từ vô dục mà chứng đắc
Đạt đến khổ biên
Đạt phạm hạnh
Đạt phạm hạnh của thọ
Dấu chân voi
Đâu-suất-đà thiên
Đệ tử xứng đáng
Đề-bà- đạt-đa
Đến cội bồ đề
Đến Niết-bàn
Địa giới
Diệt tận định và Vô tưởng định
Diệt tận lậu
Diệt tất cả nghiệp
Diệt trừ tâm tham
Định cùng với hỷ, lạc, xả
Đình trụ của thiện pháp
Định vô tưởng đạo
Do bởi sân hận
Do bủn xỉn mà có chấp thủ
Do chấp thủ nên có hiện hữu
Do đắm trước mà có bỏn xẻn
Do dục mà bị thoái chuyển
Do dục mà có đắm trước
Do không chấp trước nên không có sợ hãi
Đố kỵ
Độ ngọ
Do suy niệm
Do xúc mà có ba thọ
Đọa địa ngục do dục
Đoan chánh
Đoạn trừ các bất thiện
Đoạn trừ bốn thủ
Đoạn trừ năm hạ phần kiết sử
Đoạn trừ sân hại
Đoạn trừ sát sanh
Đoạn được vật nhưng chủ bắt lại
Đời người như hạt sương mai
Đời sống viễn ly
Đối trị nội tâm
Dòng dõi thấp
Dòng họ cao quý
Dòng nước sạch
Dòng suối và bầy nai
Dục không có lạc
Dục là vô thường
Dục làm chướng ngại sự tu học
Đức Phật may y cho tôn giả A-Na-Luật-Đà
Đức Phật và vua Ba-tư-nặc
Dục phủ kín
Dục ví như chín loại
Dục, sân và vô minh sử
Đúng đường lối
Dứt tranh đấu
Duyên bỏn xẻn nên sanh keo kiệt
Duyên hữu có sanh
Duyên khởi sâu sắc
Duyên sanh có già chết
Gần đến lò sát
Gặp người ghét là khổ
Già chết
Già là khổ
Giải thoát chưa rốt ráo
Giải thoát dục
Giải thoát rốt ráo
Giải thoát tam độc
Giải thoát tam lậu
Giải thoát từ vô dục
Giải thoát xứ thứ năm
Giới bất thiện
Giới thiện
Gốc rễ của các pháp
Gội gốc của ung nhọt
Gương thánh trí tuệ
Hai đời vua
Hai mươi mốt tâm ô uế
Hai nhân duyên phát sanh Vô-tưởng định
Hàng phục tâm
Hành
Hạnh phàm phu
Hành tướng của tư duy
Hạt giống bị mục nát
Hạt giống gặp đất tốt
Hạt giống không thể nảy mầm
Hay bị bịnh
Hiện tại khổ và tương lai khổ
Hiện tại khổ và tương lai lạc
Hiện tại lạc và tương lai khổ
Hiện tại lạc và tương lai lạc
Hiểu pháp
Hộ sáu căn
Hóa độ ngoại đạo
Hỏa giới
Hóa-lạc-thiên
Học đạo
Học đạo cần thiết
Học pháp như thật sa-môn
Hội hợp của các uẩn
Hữu báo của tưởng
Hủy báng người
Hỷ lạc do định
Hỷ lạc do ly dục
Ít bịnh
Ít muốn biết đủ
Kết sử hữu
Kết sử hữu đã đoạn tận
Khái niệm hữu
Khái niệm sanh
Khẩu nghiệp
Khen chê
Khen ngợi việc tĩnh tọa
Khéo cởi bỏ năm thứ trói buộc
Khéo suy niệm
Khi ban pháp thoại
Khi chết vẫn chưa thõa mãn tham dục
Khinh an
Khinh người
Khổ cả hiện tại và tương lai
Khổ diệt đạo thánh đế
Khổ do dục
Khó giữ được mạng sống
Khổ hạnh của đạo lõa-thể
Khổ hạnh hấp thu khí trời
Khổ hạnh không đúng cách
Khổ hạnh không thích ứng
Khổ hạnh mà không cấu uế
Khổ hạnh sanh dục tưởng
Khổ hạnh và ác giới
Khổ thánh đế
Không ái dục
Không ác khẩu
Không biết phương pháp bắt rắn
Không biết tiết hạn
Không chấp thủ
Không chấp thủ hiện tại
Không chấp thủ mà sợ hãi
Không có của cải
Không có niệm
Không có cống cao
Không cửa
Không để thoái chuyển
Không đoan chánh
Không dựa quyền thế
Không đúng đường lối
Không hí luận
Không khen mình chê người
Không khinh mạn
Không khởi dục tâm
Không khởi tâm cống cao
Không khuất phục bằng quyền vị
Không nhận được sự chiêm ngưỡng
Không oai đức
Không phải đạo hạnh sa môn
Không phải là dục, sân và vô minh sử
Không phóng dật
Không phóng dật là tối đệ nhất
Không quý mình khinh người
Không sân triền
Không sanh niệm bất thiện
Không sanh tâm ham muốn
Không sanh tâm oán hận
Không tà hạnh
Không tái sanh
Không tàm quý
Không tán loạn
Không thân kiến
Không thấu đáo
Không thể được
Không thọ pháp hiện tại
Không thoát khổ
Không thủ chấp
Không thủ, không sợ hãi
Không thù mà sợ hãi
Không trạch pháp
Không truy niệm quá khứ
Không ỷ vào sắc tướng của mình
Không ỷ vào tài hùng biện
Không ỷ vào tài thông minh
Kiến đạo thành tựu tám chi
Kiều-đàm-di mẫu
Kinh Ái sanh
Kinh Bảy mặt trời
Kinh Cung kính
Kinh Giới
Kính lễ sa-môn
Kinh Thủ trưởng giả
Kinh Thực
Kinh Tiểu không
Kính trọng Như-lai tối tôn
Kính Úc-già trưởng giả
Lạc của bậc thánh
Lạc của phàm phu
Lạc do ly dục
Lạc do ly hỷ
Lại-tra-hòa-la xuất gia
Lậu sanh ung nhọt
Lậu tận
Lậu tận thông
Lậu tận trí
Lấy của không cho
Loại bố thì nào được thanh tịnh
Loại trừ niệm dục
Lõi chắc của cây
Lời giáo huấn của Đức Phật
Lợi ích của khu rừng
Lợi ích của Tứ thiền
Lục hòa
Ly ác bất thiện pháp
Ly dục
Mạng chung với dục tâm
Mạng chung với tâm vô cấu
Mạng người khó giữ
Mạng người như miếng thịt nung
Mất định lực
Mật-hoàn dụ
Mất nhiều tài vậy
Mặt trăng mất hút
Mắt trí tuệ
Minh giải thoát lần lượt thành tựu
Mỗi bước chân là đến gần chỗ chết
Mong ước vị lai
Một lần tái sinh
Một việc đúng thời
Mục-kiền-liên và tỳ kheo Xá-lê-tử
Mừng vì vô ái nhiễm
Mười biến xứ cũng bị vô thường
Mười bốn loại bố thí riêng
Mười hạng người hành dục
Mười hiệu của Như Lai
Muối nhiều nước ít
Mười pháp vô học
Mười tám công đức
Mười tám hạng hữu học
Muốn trừ vô minh nên tu Thánh đạo tám chi
Năm nhân duyên làm cho tâm sanh ưu khổ
Năm anh em Kiều-trần-như
Năm căn
Năm căn và Năm triền cái
Năm giải thoát tưởng
Năm giới
Năm hạ phần kiết sử
Nưm kiết sử đã đoạn
Năm lực
Năm lực và năm triền cái
Năm nhân duyên diệt ưu khổ
Năm pháp để cho thuần thục
Năm pháp trì trai
Năm thạnh ấm
Năm thủ uẩn
Năm thủ uẩn đoạn trừ
Năm khổ uẩn là khổ
Nên quán biết
Nghèo chánh pháp
Nghi hoặc đã dứt
Nghiệp hèn hạ
Nghiệp hèn hạ là hạnh của phàm phu
Nghiệp hiện tại la do chính mình tạo
Nghiệp thiện là trắng
Nghiệp thiện theo ta
Ngọn gió
Ngọn lửa
Ngũ ấm vô ngã
Ngũ dục cõi trời
Ngu si và không ngu si
Ngựa lành
Ngựa thuần hóa
Người tốt thắng và hạ tiện
Nhãn căn
Nhẫn chịu
Nhân duyên khởi sở sanh pháp
Nhân nơi dục
Nhân sanh của tưởng
Nhẫn sự sợ hãi
Nhanh chóng diệt trừ pháp ác
Nhị biên
Nhị thiền là chưa rốt ráo
Nhìn tương lai
Như-lai
Như-lai có thể khuất phục tất cả ngoại đạo
Như-lai không bao giờ hành bất thiện
Như-lai là bậc nhất
Như ý túc
Niệm bất thiện
Niệm dục hại mình
Niệm Như-lai
Niệm hỷ lạc của xuất gia và tại gia
Niệm thân
Niệm thiện
Niệm thiện đối trị bất thiện
Niệm xứ quán thân như thân
Niết bàn là ý nghĩa các pháp
Nợ tiền
Nói dối
Nói dối là đạo bị mất
Nói dối mà không xấu hổ
Nói hai lưỡi
Nỗi khổ của tại gia & xuất gia
Nội không
Nói láo
Nội tâm tĩnh chỉ
Nói thêu dệt
Nói thô ác
Nỗi thống khổ
Nỗi thống khổ trong đời này
Nơi xứng đáng theo tu tập
Nông nổi, không sáng suốt
Núi Tu-di sơn vương
Nước nhiều muối ít
Nương pháp tối thắng
Nương vào sự yếm ly
Ô uế
Oai đức
Oai nghi nghiêm túc
Phá đổ thành quánh
Phạm chí
Phạm giới không thể lên lầu chánh pháp
Phạm giới mà nhận của cải cúng dường
Phạm giới mà nhận giường tòa cúng dường
Phạm giới mà nhận sự lễ bái
Phạm giới mà nhận thực phẩm cúng dường
Phạm giới mà nhận y phục cúng dường
Phân biệt pháp sư
Phần nào sống trong sự an lạc
Pháp chân nhân
Pháp chân nhân và không phải pháp chân nhân
Pháp của trời người
Pháp do nơi miệng mà diệt trừ
Pháp do nơi thân mà diệt trừ
Pháp do tuệ kiến mà diệt trừ
Pháp hữu tránh
Pháp lấy gì làm gốc
Pháp ngu si
Pháp như chiếc bè qua sông
Pháp suy thoái
Pháp thanh tịnh
Pháp tuệ
Phật pháp thậm thâm
Phi thánh cầu
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng xứ thiên
Phong giới
Phụng sự thiện tri thức
Phước báu cúng dường
Phước báu của niệm thân
Phước báu của tu tập và bố thí
Phước báu cúng dường
Quá ít vị ngọt
Quả khổ vì phạm giới
Quả vị chân chánh
Quán 32 thân phần
Quán chiếu
Quán nội ngoại pháp như pháp
Quán nội ngoại tâm như tâm
Quán nội thọ như thọ
Quán pháp
Quán pháp hưng suy
Quán pháp như pháp
Quán sắc vi tế
Quán sát chân chánh
Quán sát sự ác
Quán sát thân nghiệp
Quán sáu giới
Quán tâm như tâm
Quán thọ như thọ
Quảng tuệ
Ra khỏi võ trứng vô minh
Sa-môn
Sa-môn chất trực
Sa-môn hạnh
Sắc quá khứ
Sắc thân vẫn xấu
Sắc tướng đệ tử của Phật và các vị khác
Sám hối
Sân chi phối không ngủ được
Sân hận hại mình và hại người
Sân khiến bất lợi
Sân triền và phú kiết
Sắn uẩn
Sanh là khổ
Sanh mạng tối hậu
Sanh vào cõi lạc tưởng cũng còn vô thường
Sanh vào loại chồn
Sanh về cõi Hoảng dục
Sát sanh
Sáu ái thân
Sáu căn và sáu thức
Sáu giới
Sáu giới và ngũ ấm xí thạnh
Sáu kiến xứ
Sáu năm học đọa với thiên sư
Sáu ngoại xứ
Sáu nội xứ
Sáu thân thức
Sáu thọ thân
Sáu trụ xứ thiện
Sáu tư thân
Sáu tưởng thân
Sáu xứ
Sáu xúc thân
So sánh phạm hạnh của đệ tử Đức Phật và các vị khác
Sơ thiền có năm chi
Sơ thiền là chưa rốt ráo
Sổ tức
Sống đúng pháp
Sống lâu
Sống nơi rừng vắng
Sự đòi nợ bất thiện
Sự khắc nhau giữa một người chết và một người nhập Diệt tận định
Sự khất nợ bất thiện
Sự không ngớt đòi nợ bất thiện
Sự tận cùng khổ
Sự thắng liệt của lậu
Sự trói buột của bất thiện
Sư tử là đệ nhất
Sự vay nợ bất thiện
Sự xuất ly khỏi dục
Sự xuất ly khỏi sân hận
Suy thoái tịnh pháp
Tà dâm
Tà hạnh
Tà kiến
Tai họa của dục
Tai họa quá nhiều
Tái sinh chỗ bất thiện
Tái sanh cõi thiện
Tam bảo
Tâm bị phân rải
Tám giải thoát
Tâm không chấp trước
Tâm không nhiễm như hoa sen tứ sắc
Tám nạn không gặp chánh pháp
Tám pháp suy niệm của bậc đại nhân
Tám pháp tằng hữu của A-tu-la
Tám pháp tằng hữu của chư tỳ-kheo
Tám pháp tằng hữu của Thủ trưởng giả
Tám thắng xứ vẫn còn bị vô thường
Tâm sanh ác
Tâm tăng thượng
Tàm quý
Tâm thanh tịnh biến mãn
Tâm thiền là chưa rốt ráo
Tâm trú
Tăng thượng giới
Tăng thượng mạn
Tăng tiến của thiện pháp
Tăng trưởng tịnh pháp
Tập giải thoát
Tha-hóa-lạc thiên
Thác đổ
Thâm ân
Tham, sân, si đã nhẹ
Thân hành bị người trí ghê gớm
Thân hành được người trí tán dương
Thân kiến
Thần thông
Thắng liệt của tưởng
Thạnh ấm
Thánh cầu
Thánh lạc
Thánh nhân
Thánh trai tám chi
Thành tựu an trụ
Thành tựu an trú mười phương
Thành tựu chánh niệm
Thành tựu hoan hỷ
Thành tựu thánh giới
Thành tựu thiên nhãn
Thành tựu việc quán tâm
Thấy biết như phật
Thấy Duyên khởi là thấy pháp
Thấy ngàn thế giới
Thấy như thật
Thầy trò đồng tâm
Thế giới tuyệt đối lạc
Thế-tôn không giải thích những triết lý trừu tượng
Thế-tôn là gốc của pháp
Thị xứ phi xứ
Thiền hành và thiền tọa
Thiên nhãn thanh tịnh
Thiên nhãn thanh tịnh thấy khắp ba cõi
Thiện pháp đầy đủ như trăng tròn
Thiện thắng bất thiện
Thiện tri thức
Thiện tri thức đáng tôn trọng
Thiện tuệ
Thiện xảo quán tự tâm
Thọ báo nhẹ nhàng
Thọ cực trọng khổ
Thọ ký đức phật Di lặc
Thọ mạng cõi trời
Thọ mạng ngắn ngủi
Thọ pháp hiện tại
Thọ sanh theo ý hành
Thọ thực như mục đồng
Thọ trai như ngoại đạo Ni-kiền
Thọ trì pháp
Thoái chuyển lực định
Thoái vòng tử sanh
Thối thất của thiện pháp
Thu nhiếp giới luật
Thức
Thức ăn
Thức và danh sắc
Thức xứ thiên
Thuốc mật
Thủy giới
Thuyết pháp
Thuyết pháp vì người
Tích tập tưởng về sự chết
Tịnh Hạnh thanh tu
Tịnh tịch giải thoát
Tịch tịnh xứ
Tiếng xấu đồn xa
Tiếp đãi các đồng phạm hạnh
Tìm cầu tịch diệt
Tịnh dục
Tinh tấn
Tịnh tĩnh
Tĩnh tọa
Tĩnh tọa nơi rừng vắng
Tịnh tu phạm hạnh
Tính ưu việt của Đức Phật
Tọa thiền
Toàn khối khổ đau xuất hiện
Tội bất hiếu
Tối thắng tịch tĩnh xứ
Tối thắng tuệ xứ
Tối thượng của cõi trời cũng không cầu uề vì còn vô thường
Tôn giả A-na-luật chứng đắc
Tôn sư và đệ tử
Trả lại tiền đoạt vật của người khác
Trái đất chấn động
Trầm hương là tốt đệ nhất
Trăng rằm không bợn
Tranh cải
Tranh giành đánh nhau
Trì giới
Trì giới có thể lên lầu chánh pháp
Trì giữ những pháp thoại của Phật
Trì pháp
Trí sáng như ngọc lưu ly
Tro lửa đã tắt
Trở về Phật
Trời Biến-tịnh-quang thiên
Trói buộc vào khổ hạnh
Trời Quang Thiên
Trời Tịnh Quang
Trộm cắp
Trú ở Tam thiền và cõi Biến-tịnh thiên
Trú vào bên trong
Trụ Vô-tưởng định
Trung đạo
Truy niệm quá khứ
Từ bỏ buôn bán
Tu định
Tu hạnh vô sự
Tự khen mình
Tự khen mình chê người
Tự mình thắp đuốc
Tu mười biến xứ
Tứ nhiếp pháp
Tứ nhiếp pháp tăng trưởng
Tư niệm quá nhiều về dục
Tứ niệm xứ và Bảy giác chi
Tự phụ
Tự tại không sợ hãi
Từ tâm mà khởi
Tự thân diệt
Tử thi quán
Tứ thiền
Tứ thiền là chưa rốt ráo
Tứ thiền và Quả Thật thiên
Tu Tứ niệm xứ để đoạn trừ vô minh
Từ vô minh sanh
Túc mạng trí
Tuệ giải thoát vững bền
Tuổi thọ của Diệm-ma thiên
Tuổi thọ và hơi ấm
Tưởng giới
Tương lai không mong cầu
Tưởng pháp
Tưởng Tăng
Tùy dụng tâm tự tại
Tùy dụng tâm tự tại và khu rừng
Tỳ kheo băng hào
Tỳ kheo biết chúng hội
Tỳ kheo biết giới
Tỳ kheo biết mình
Tỳ kheo biết nhân duyên
Tỳ kheo biết pháp
Tỳ kheo biết sự hơn kém của mình
Tỳ kheo biết tiết độ
Tỳ kheo không trú vào bên trong
Tỳ kheo trí tuệ
Uy đức của Thế-tôn
Vấn nạn
Vì ái nên muốn sở hữu
Vì không niệm thân nên ma dễ phá
Vì miếng ăn mà xuất gia
Vị ngọt của dục
Vì phân biệt mà sanh khát ái
Vì pháp mà xuất gia
Vì sao có đẹp xấu?
Vì sao ít thông minh?
Vì sao Như-lai sống trong rừng sâu?
Vì thương chúng sanh đời sau
Vô dư Niết-bàn
Vô-lượng-không xứ thiên
Vô lượng pháp ác phát sinh
Vô lượng tâm giải thoát
Vô minh bao phủ
Vô minh đã dứt
Vô ngã
Vô ngã và niết bàn
Vô sân
Vô-sở-hữu-xứ thiên
Vô sự
Vô thượng ái tận
Vô tránh
Vô tưởng định là chưa rốt ráo
Vong ân
Vui nơi tâm bất động
Vui nơi viễn ly
Vui nơi vô dục
Vui nơi vô tránh
Vui vì trì giới
Vượt hào
Vượt khỏi bờ khổ
Vượt qua sắc tưởng
Xa lìa nói dối
Xa lìa nói hai lưỡi
Xa lìa nói thêu dệt
Xa lìa nói thô ác
Xa lìa sân hận
Xa lìa sát sanh
Xa lìa tà hạnh
Xa lìa tà kiến
Xa lìa tham lam
Xa lìa trộm cắp
Xa người thương là khổ
Xả tâm giải thoát
Xấu hổ với mình
Xuất gia cạo bỏ râu tóc
Xuất gia học đạo
Xuất ly khỏi hại
Xuất ly khỏi sắc
Xuất ly khỏi thân
Xuất vô tưởng định
Xúc chạm
Yêu và không yêu