SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

An định thể trí-MQ

MQ-3 "BÀI CHÚ NGUYỆN GAYATRI" MỤC LỤC MQ-3 "BÀI CHÚ NGUYỆN GAYATRI" 1 MỤC LỤC 1 MQ-3 "BÀI CHÚ NGUYỆN GAYATRI" 3 BÀI THAM THIỀN SỐ 3: TÀI LIỆU HỌC #1 4 NĂNG LƯỢNG THEO SAU TƯ TƯỞNG 4 Năng lượng tinh thần 5 Làm an tịnh Chitta 5 Tóm tắt: 8 BÀI THAM THIỀN SỐ 3: TÀI LIỆU HỌC SỐ #2 9 TRÍ TUỆ 9 Trí tuệ là gì? 11 Hạ trí: 12 Thượng trí: 12 Quá trình từ tư tưởng đến hành động: 13 Tại sao phải phát triển tâm trí? 13 Làm thế mà trí tuệ phát triển? 14 BÀI THAM THIỀN SỐ 3 15 KỸ NĂNG HỌC – PHÂN TÍCH MỘT TƯ TƯỞNG GỐC 16 "CHÀO MẶT TRỜIMANTRAM GAYATRI 17 BÀI THAM THIỀN 3: CHỦ ĐỀ—MANTRAM GAYATRI 18 Phúc trình Tham thiền #3 20 Mẫu Báo cáo Tham Thiền Ví dụ sử dụng Lesson # 1 21 MQ-3 "BÀI CHÚ NGUYỆN GAYATRI" Bài tham thiền này giới thiệu đến học viên bài chú nguyện Gayatri, đôi khi còn được gọi là :Chào Mặt Trời”. Mặt trời dĩ nhiên là biểu tượng phổ quát của Thượng đế. Kỹ năng cần học – Thể Trí và Phân tích Một Tư tưởng gốc  Phần nghiên cứu của tháng này tập trung vào thể trí, sức mạnh phân tích của nó và sự cần thiết phải đưa tâm dưới sự kiểm soát của linh hồn. Khi thành công, điều này sẽ làm an tịnh thể trí, một yêu cầu quan trọng cho việc tham thiền thành công.   BÀI THAM THIỀN SỐ 3: TÀI LIỆU HỌC #1 NĂNG LƯỢNG THEO SAU TƯ TƯỞNG Trong bài tham thiền của tháng này, chúng ta bắt đầu xem xét khái niệm "năng lượng theo sau tư tưởng." Chúng ta sử dụng bài Đại Khấn Nguyện với việc tập trung vào một vài tư tưởng chủ yếu, biết rằng nó kêu gọi tình huynh đệ đại đồng và tình thương, và được hỗ trợ bởi các hình tư tưởng của những người thiện chí cũng đang sử dụng bài khấn nguyện này trên toàn thế giới. Khi bài đại khấn nguyện được liên tục xướng lên cùng với suy nghĩ chân thành thì Ánh sáng, Tình thương và Ý Chí Thiêng Liêng có thể được tăng cường trong chính bản thể của chúng ta cũng như trong nhân loại nói chung. "Chúng ta nghĩ như thế nào trong trái tim thì chúng ta sẽ trở nên như vậy." Năng lượng ở xung quanh chúng ta. Chúng ta đang sống trong một biển năng lượng. Chúng ta nhận được năng lượng từ nhiều nguồn: các vũ trụ tuyến, năng lượng mặt trời, năng lượng hành tinh, năng lượng nguyên tử, v.v. Một con người cũng là một nguồn năng lượng vì chúng ta tạo ra và đóng góp một phần riêng biệt của chúng ta vào trường năng lượng khổng lồ bao quanh chúng ta. Các phẩm chất như Tình yêu, Ý chí và Sự Tha Thứ, cũng là một loại năng lượng; tâm con người là đối tượng của nhiều trong số những ảnh hưởng rất tinh tế này có tác động đến ý thức, tính khí của chúng ta, hành vi của chúng ta. Năng lượng không có tính chất tích cực hoặc tiêu cực: chính các máy thu và phát năng lượng sẽ xác định xem năng lượng sẽ được biểu hiện có lợi hoặc có hại. Năng lượng mà chúng ta tạo ra và truyền đi bắt nguồn từ một số bộ phận trong cấu trúc của chúng ta. Ví dụ, linh hồn của chúng ta là một nguồn năng lượng, và năng lượng của nó hướng về phàm ngã của chúng ta. Trong phàm ngã của chúng ta, các nguồn năng lượng bao gồm thể trí, thể tình cảmthể xác. Tất cả chúng đều phát ra năng lượng và ảnh hưởng lẫn nhau. Những nguồn năng lượng và các hình thức năng lượng này rất quan trọng, nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ tập trung vào năng lượng phát ra từ thể trí của chúng ta thông qua những tư tưởng của chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá sức mạnh của những tư tưởng của chúng ta và những thay đổi và kết quả đáng kể mà chúng ta có thể gây ra. Vâng, đúng vậy, năng lượng thực sự theo sau tư tưởng. Chúng ta đã quen thuộc với các nguồn năng lượng từ giónước tác động tới tuabin để tạo ra điện. Đến phiên nó, năng lượng điện làm cho bóng đèn phát sáng, lửa biến đổi nước thành hơi nước, và động lực khiến máy móc chuyển động. Một vài ví dụ này cho ta thấy vật chất có thể trải qua một sự thay đổi trạng thái như là kết quả của việc bị tác động bởi một loại năng lượng nào đó. Năng lượng trí tuệ cũng gây ra những thay đổi chuyển hóa tương tự. Khi chúng ta sử dụng năng lượng trí tuệ và sức mạnh của tư tưởng, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong chính chúng ta và trong môi trường sống của chúng ta.

Năng lượng Trí tuệ

Ý tưởng và tư tưởng khiến cho chất liệu cõi trí kết hợp lại thành một hình thể, một hình thể trên cõi trí mà chúng ta gọi là hình tư tưởng. Hình tư tưởng này đến lượt nó ảnh hưởng đến thể tình cảm của chúng ta, khiến cho vật chất cõi tình cảm bị thu hút vào hình tư tưởng và gắn vào nó. Bấy giờ chúng ta có một tạo vật trí-cảm. Ở cấp độ tiếp theo, vật chất cõi trần bị thu hút vào và điều này dẫn đến những kết quả hữu hình, chẳng hạn như một hành động hoặc một hình thể (ví dụ một cuốn sách, một hành vi, một phát minh). Đáp ứng trên cõi trần này là kết quả của một chuỗi sự kiện đã xảy ra trước trong trường trí tuệ và cảm xúc của chúng ta. Trong giai đoạn đầu của việc phát triển những khả năng trí tuệ của chúng ta, chúng ta không thể làm cho nhiều tư tưởng của chúng ta biểu hiện ở cõi trần. Chúng không thể hoàn thành mục đích dự tính bởi vì trong giai đoạn đó chúng ta không thể hình thành những tư tưởng có đủ sức mạnh trí tuệ và với sự rõ ràng để thúc đẩy nó với một lực đủ mạnh và gây được hiệu quả đáng chú ý. Bản chất của tư tưởng chúng ta không chỉ gây ra sự xuất hiện của cảm xúc và hành động, nó còn quyết định xem những điều đó là dễ chịu hay khó chịu, có tính xây dựng hay phá hoại (hoặc hữu ích hay gây tổn thương). Trong huyền bí học, những cái giống nhau thu hút lẫn nhau. Những tư tưởng không ích kỷ, có động cơ đúng đắn sẽ tạo ra những cảm xúc mang tính xây dựng, và kết quả sẽ tạo ra hành động đúng đắn. Điều ngược tất nhiên cũng đúng: suy nghĩ ích kỷ hay phá hoại hoặc gây tổn thương sẽ gây ra những cảm xúc đau đớn và hành động sai lầm.

Làm an tịnh Chitta

Như đã nêu, một tư tưởng tạo ra năng lượng tương xứng với tiềm năng tư duy của chúng ta. Trong quá trình làm cho suy nghĩ của chúng ta sáng suốt, tập trung và mạnh mẽ, chúng ta phải học cách để làm an tịnh trí tuệ và kiểm soát các sự xáo động của nó—hay là các Chitta. Cũng giống như chúng ta phải kiểm soát bất kỳ biểu hiện bất thường của dục vọng thấp kém, chúng ta cũng phải làm như thế đối với các biểu hiện của hạ trí. Chúng ta phải làm an tịnh "chitta" vốn là kết quả của hoạt động hạ trí quá mức và những tư tưởng bất chợt gây nhiễu – một loại “nhiễu trắng” (white noise) của tâm trí. Chúng ta cần phải học cách nhận ra sự không hiệu quả của năng lượng trí tuệ này và cố gắng để khai thác chúng và dẫn dắt chúng nhằm đạt được các kết quả mang tính xây dựng. Điều này chúng ta thực hiện bằng cách tham thiền và nỗ lực tập trung để giữ thể trí ổn định, và ở một giai đoạn nào đó trên con đường tâm linh, giữ thể trí ổn định trong ánh sáng của linh hồn. Sự biến dạng cũng xảy ra trong trường năng lượng cảm xúc và xác thân của chúng ta khi các nguồn năng lượng trong các thể này ở trong tình trạng bị xáo trộn hoặc không kiểm soát được. Chúng ta hoạch đắc được tri ​​thức về thế giới từ những gì chúng ta nhận thức được thông qua các giác quan của chúng ta, được lọc bởi những cảm xúc, và thể hiện bằng hạ trí của chúng ta. Năng lượng không được kiểm soát trong phàm ngã của chúng ta ngăn cản ánh sáng từ linh hồn và ngăn chặn những tri thức đúng đắn đi vào thể trí của chúng ta. Khi phàm ngã mong muốn đạt được tất cả sự minh triết của linh hồn, chúng ta phải trang bị cho mình cách sử dụng năng lượng của thể trí để xua tan những sai lầm và làm hiển lộ chân lý. Bằng cách suy nghĩ tập trung từ trái tim (một điểm của tình thương và minh triết), chúng ta thể hiện tâm thức của linh hồn chúng ta. Khi chúng ta phát triển trí tuệ và học cách để tập trung vào cõi trí trong khi tham thiền, chúng ta càng lúc càng nhận thức được nhiều hơn về sự tồn tại của linh hồn chúng ta và mục đích của chúng ta sẽ thay đổi để phù hợp hơn với mục đích của Linh Hồn.   fig3-1 Hình dung, tưởng tượng và sự khẳng định là những kỹ thuật mạnh mẽ mà chúng ta sử dụng để thể hiện những gì mà trí chúng ta nhận thức được. Việc hình dung tạo ra năng lượng trí tuệ tụ quanh một tư tưởng và tập trung vào đó; khi chúng ta thêm vào đó sức mạnh của trí tưởng tượng, chúng ta có thể tạo ra một hình ảnh trí tuệ có sức sống và động lực cần thiết để truyền tải đi. Chúng ta tưởng tượng và hình dung hướng đi của nó, hiệu quả tiềm tàng và kết quả mà nó có thể tạo ra. Quá trình điều hướng năng lượng trí tuệ có thể trở thành một thói quen và xảy ra khá dễ dàng khi chúng ta thực hành thường xuyên và kiên trì. Vì vậy, chúng ta cần trang bị cho mình để đưa nguồn năng lượng lớn lao hơn vào tư tưởng của chúng ta và tạo ra những thay đổi đáng kể. Chúng ta có thể sử dụng những kỹ thuật này để bồi dưỡng một tương đồng chặt chẽ hơn giữa các nguồn năng lượng của phàm ngã và của linh hồn chúng ta, tức là một sự chỉnh hợp chặt chẽ hơn. Ví dụ, chúng ta có thể tạo ra hình ảnh trong trí của những phẩm chất mà chúng ta muốn tạo ra trong phàm ngã của chúng ta. Ví dụ, nếu chúng ta muốn trở thành người cho đi nhiều hơn, chúng ta có thể tạo một kịch bản trong trí của chúng ta để miêu tả một sự thay đổi của hành vi đó, thể hiện rằng chúng ta đã trở người dám cho đi nhiều hơn. Trong trí tưởng tượng của chúng ta, chúng ta áp dụng một trạng thái mong muốn trong tương lai vào tình trạng hiện tại của chúng ta, phóng chiếu vào phàm ngã của chúng ta cách hành xử giống với cách ứng xử của linh hồn nhiều hơn. Bằng cách nhìn thấy, cảm nhận và hành động phẩm chất này trong trí tuệ của chúng ta, chúng ta tạo ra con đường để phẩm chất này thực sự hiển lộ bên trong chúng tađể thay đổi từ trạng thái "giả định" sang thực tế. Năng lượng thực sự theo sau tư tưởng và chúng ta có thể áp dụng những kỹ thuật trí tuệ để trau dồi và mở ra những phẩm chất của linh hồn, xây dựng tương lai, và tưởng tượng một thế giới tốt đẹp hơn. Suy nghĩ đúng đắn tạo ra hành động đúng đắn. Thông qua sức mạnh của trí tuệ được soi sáng, chúng ta có thể thể hiện thông tuệ trí, tình thương, minh triết và ý chí của Linh hồn chúng ta. Bằng cách vận dụng năng lượng của một trí tuệ được soi sáng, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta; bằng cách thay đổi cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể thay đổi thế giới.

Tóm tắt:

Thể trí của chúng ta, nhà sản xuất tư tưởng, tạo ra thực tại của chúng ta. Chúng ta sử dụng năng lượng trí tuệ để tạo nên hình tư tưởng, hình dung, tưởng tượng, v.v để biến những ý định của chúng ta biểu hiện ra trên thế giới. Vật chất trí tuệ đáp ứng với cả ý chí thấp hoặc ý muốn cao hơn hay ý chí của linh hồn. Phàm ngã có ý định phục vụ cho mục đích riêng của nó, trong khi linh hồn có ý định yêu thương và vị tha. Khi chúng ta đã mở rộng hoặc tăng cường sự kết nối với linh hồn, linh hồn sẽ trở thành Nhà Tư Tưởng sử dụng năng lượng trí tuệ để biểu hiện tư tưởng thiêng liêng của mình. BÀI THAM THIỀN SỐ 3: TÀI LIỆU HỌC SỐ #2 TRÍ TUỆ Nhân loại ngày nay đang chứng kiến ​​một sự tăng tốc đáng kể trong sự phát triển của trí tuệ. Internet thúc đẩy mạnh mẽ việc tích lũy kiến ​​thức của con người ở mọi lứa tuổi. Kiến thức ở trong tầm tay của chúng ta, do đó khả năng trí tuệ của chúng ta có thể được dành cho việc xử lý các kiến ​​thức này để tăng cường khả năng hướng đến tư duy đúng đắn, đưa ra các quyết định có hiểu biết, và dự đoán những gì có thể diễn ra trong tương lai. Khi nhân loại bước vào di sản của trí tuệ, đã xuất hiện đồng thời một số lượng lớn các sách về trí tuệ sáng tạo, và có rất nhiều nhóm giảng dạy về sức mạnh của trí tuệ trong việc định hình cuộc sống của chúng ta. Ngày nay các nhà tư tưởng lỗi lạc và những người lao động sáng tạo là những người đầu tiên đáp ứng dễ dàng nhất với các xung động về trí tuệ. Hiện nay họ là một nhóm thiểu số, vì hầu hết mọi người vẫn còn đang đáp ứng với các xung lực xuất phát từ những tình cảm và dục vọng của chúng ta. Đây là lý do tại sao việc huấn luyện về tham thiền huyền môn rất quan trọng, để dạy cho nhân loại làm thế nào để phát triển trí tuệ và sử dụng năng lực trí tuệ đến mức tối đa. "Không có gì có thể truyền đạt được vẻ đẹp và chân lý mà không được thể hiện trên thể trí, nhưng ngoài vẻ tráng lệ này mỗi người chỉ nhìn thấy những điều mà sự phát triển của anh ta cho phép anh ta lĩnh hội được".[1]

Trí tuệ là gì?

WorE17F Thể trí là khí cụ tư duy bên trong phàm ngã của chúng ta. Nó nằm trong vật chất trí tuệ và tạo ra các hình thể từ vật chất trí tuệ này, hay là các hình tư tưởng. Một chức năng quan trọng khác của nó là hoạt động như là sứ giả giữa linh hồn và phàm ngã. Trí tuệ được chia thành hạ trí, cái mà chúng ta gọi là trí cụ thể, và thượng trí, cái mà chúng ta gọi là trí trừu tượng. Trí tuệ của chúng ta tiến hóa qua nhiều kiếp sống phát triển trí tuệ và tư duy đúng, cho đến một lúc nào đó chúng ta trải nghiệm đủ cả hai cấp độ cao và thấp của trí tuệ. Sự phát triển của trí tuệ song hành với khả năng của chúng ta đạt đến cảnh giới của các ý tưởng, các ý niệm cao siêu, các tư tưởng gây hứng khởi, v.v. Thượng trí được cấu tạo từ các chất liệu trí tuệ tinh tế nhất và là nguồn gốc của những ý tưởng vĩ đại thể hiện Chân Lý, Mỹ lệ, Công Lý, v.v. Trong sự phát triển trí tuệ, chúng ta tiến từ nhận thức trong hạ trí cụ thể đến nhận thức trong trí trừu tượng. Wor2DEE Dưới đây là những đặc điểm của hai thành phần trí tuệ:

Hạ trí:

1. Thu đạt kiến thức. 2. Nhận và xử lý thông tin từ năm giác quan. 3. Phân biệt, phân chia, phân tích, liên lệ, suy nghĩ, học hỏi và suy diễn sự việc. 4. Tạo hình tư tưởng, hình ảnh, lời nói. 5. Nằm trong cảnh giới của ảo tưởng cho đến khi nó không còn bị tác động bởi dục vọng, kiêu căng và định kiến. 6. Sáng tạo bởi vì năng lượng theo tư tưởng. Hạ trí hoặc trí cụ thể chịu trách nhiệm của cái gọi là khả năng nhận thức của chúng ta. Chúng bao gồm việc suy nghĩ, suy luận, phân tích, so sánh, học tập, hình dung và phân biện. Chúng ta có thể nói rằng tất cả các hoạt động thông thường được gán cho não bộ thuộc về trí cụ thể. Não bộ là một thành phần của thể xác của chúng ta và nó không suy nghĩ. Nó chỉ đơn giản là một công cụ tinh tế nhất đáp ứng với hoạt động của thể trí và chuyển nó thành hành động trong cõi hồng trần.

Thượng trí:

1. Cảnh giới của các ý tưởng thiêng liêng, các nguyên lý, tư duy trừu tượng, nguyên mẫu, bản thiết kế 2. Khả năng tạo ra mô hình mà theo đó các hình tướng được tạo dựng ra 3. Lý trí thuần khiết, không bị cản trở bởi những những giới hạn của các cấp độ hạ trí 4. Tổng hợp và không chia rẻ như trí cụ thể.

Quá trình từ tư tưởng đến hành động:

Có một quá trình từ suy nghĩ đến hành động, một chuỗi các diễn biến có nguồn gốc từ trong trí chúng ta như sau: a. Một ý tưởng tạo ra một phản ứng trong chất liệu trí tuệ của trí cụ thể của chúng ta. b. Chất liệu trí tuệ bị thu hút đến ý tưởng và bao quanh nó, tạo ra một hình thể trí tuệ – một hình tư tưởng. c. Hình tư tưởng này đi xuống đến thể tình cảm và nhận được năng lượng của chất liệu cõi tình cảm. d. Cuối cùng hình tư tưởng đạt tới thể xác, bộ não đáp ứng, và tư tưởng thể hiện ra bên ngoài thành hành động trên cõi trần - một biểu hiện hữu hình của một tư tưởng vô hình. Mức độ phát triển của trí tuệ mà chúng ta đạt được ấn định phẩm chất và hiệu quả của hình tư tưởng chúng ta. Sự chỉnh hợp giữa phàm ngã và linh hồn trong lúc tham thiền cho phép trí tuệ trở thành sứ giả ngày càng có hiệu quả giữa linh hồn và hai thể khác của phàm ngã—thể tình cảm và thể xác. Độ tinh khiết và tinh tế của cả hai thể tình cảm và thể xác có tầm quan trọng cực kỳ trong việc khiến hình tư tưởng không bị che phủ hoặc lệch lạc.

Tại sao phải phát triển trí tuệ?

Việc kiểm soát, rèn luyện và phát triển của trí cụ thể được thực hiện trong giai đoạn đầu trên con đường tâm linh. Mục đích của việc phát triển trí cụ thể là làm cho nó có thể tiếp nhận những ấn tượng từ linh hồn và từ trí trừu tượng. Hơn nữa, thể trí là nguồn gốc của sự kiểm soát đối với cả hai thể tình cảm và thể xác, và do đó nó có một vai trò quan trọng trong quá trình gắn kết phàm ngã. Và như chúng tôi đã trình bày, cái trí là phương tiện liên lạc giữa phàm ngã và linh hồn – vị sứ giả. Một thể trí giữ ổn định trong ánh sáng của linh hồn sẽ tiếp nhận được sự minh triết từ trên cao và có thể chuyển dịch minh triết này thành hành động đúng đắn. Nó vừa là máy thu và máy phát năng lượng từ cả hai phía: từ bên dưới và từ trên cao.

Làm thế mà trí tuệ phát triển?

Các thuộc tính của vật chất thể trí giống như các thuộc tính của chất khí: biến động, liên tục di chuyển, có thể chịu tác động tạo ấn tượng, hay thay đổi, “tâm viên” hay hạ trí thiếu tập trung và ổn định. Tuy nhiên, sau khi được huấn luyện trí tuệ trở nên ổn định, có khả năng tư duy logic, nó có thể yên tĩnh dưới áp lực, và có thể suy nghĩ rõ ràng, tạo ra các khái niệm. Thuộc tính khác của thể trí mà chúng ta cần phát triển là: kiểm soát tư tưởng, giữ trí tuệ yên tĩnh, kiểm soát hành động, tính khoan dung, sự bền chí, tính khiêm nhường, mềm dẻo, và bao gồm. Sau này, một khi trí đã an tịnh và có thể tiếp nhận được những chân lý cao hơn, có thể phát triển thêm tính phân biện giữa thực và ảo thông qua việc phá tan ảo tưởng. Tham thiền là một công cụ hiệu quả nhất để phát triển trí tuệ. Tham thiền phát triển sức mạnh của thể trí để giữ nó trong ánh sáng, và trong ánh sáng đó, nó nhận thức được các ý tưởng thiêng liêng và mang chúng đến thế giới.

BÀI THAM THIỀN SỐ 3

THE GAYATRI

KỸ NĂNG HỌC – PHÂN TÍCH MỘT TƯ TƯỞNG GỐC

Để có một buổi tham thiền hiệu quả và nhận được nhiều lợi ích nhất từ việc phân tích tư tưởng gốc, trước hết, môi trường xung quanh (không gian tham thiền của bạn) cần được chuẩn bị. Sau đó thực hiện từng bước quá trình tham thiền—bao gồm cấu trúc tham thiền mà bạn đã và đang thực hiện: chỉnh hợp, tham thiền, khoảng lặng thấp (lower Interlude) và phóng rải hay ban phát. Bước tiếp theo là học cách suy nghĩ một cách chính xác và tối đa hóa hóa sức mạnh của tâm trí. Có hai phương pháp tham thiền. Phương pháp đầu tiên liên quan đến việc sử dụng trí tuệ bằng cách sử dụng tư tưởng gốc (seed thought). Phương pháp thứ hai tiến hành mà “không có tư tưởng gốc" (tham thiền vô chủng). Phiên bản đơn giản của phương pháp thứ hai này là quan sát hơi thởtụng kinh. Phương pháp này không được thực hành trong khóa học này vì cẩn thận đề phòng. Nếu trí tuệ chưa được phát triển đúng cách và chỉnh hợp, người học sẽ rất dễ rơi vào trạng thái nguy hiểm hay vô ý thức. Trí tuệ chúng ta tham gia vào phương pháp "phân tích tư tưởng gốc" và được huấn luyện để suy nghĩ một cách khoa học. Nói một cách đơn giản, khi bạn chú tâm vào những tư tưởng gốc, hãy cố gắng: 1. Hãy hiểu một cách tổng quát những gì mà tư tưởng truyền tải đến cho bạn. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi như "điều này có nghĩa gì? Tôi định nghĩa nó như thế nào?" 2. Hãy hiểu những tư tưởng đó có ý nghĩa gì riêng đối với bạn. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi như "Liệu khái niệm này/đức tính này, có áp dụng đối với cá nhân tôi? Nếu vậy, cụ thể thế nào?" 3. Xác định xem có chân lý tâm linh nào bị che dấu đằng sau tư tưởng đó. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi như "Trong tổng thể lớn hơn, những điều này có ý nghĩa là gì? Trong toàn bộ ý nghĩa về mặt tâm linh, những lời cầu nguyện / mantram / khái niệm / khẳng định này giảng dạy cho tôi điều gì? Tôi có thể kết nối được với sự thật này không?" Trong các tài liệu nghiên cứu kèm theo, bạn sẽ tìm hiểu về tâm thức và hình tư tưởng và cách mà năng lượng đi theo một tư tưởng được rèn luyện hay định hướng.  "CHÀO MẶT TRỜI – MANTRAM GAYATRI Gayatri (GUY-ah-tree) là một từ tiếng Phạn chỉ một bài hát hoặc một thánh ca. Có rất nhiều mantrams Gayatri—trong Ấn Độ giáo, tất cả các vị thần nam và nữ đều có một mantram Gayatri riêng của mình. "Mantram Gayatri" là mantram gayatri lâu đời nhất và phổ biến nhất . Nó là một bài thánh ca về Đấng Toàn Năng. Dưới đây là bản dịch tiếng Hindu cùng với bản dịch tiếng Anh và Việt phía dưới. Om bhur bhuvah svah tat-savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah pracodayat Bản dịch tiếng Anh Oh Thou, Who givest sustenance to the universe, From Whom all things proceed, to Whom all things return Unveil to me the face of the true spiritual Sun, hidden by a disk of golden light That I may know the truth and do my whole duty, as I journey to Thy sacred feet. OM. Bản dịch tiếng Việt Hỡi Đấng bảo dưỡng toàn vũ trụ. Đấng sinh thành vạn hữu; Đấng mà vạn hữu trở về, Xin hiển lộ cho chúng con hình ảnh Ngôi Mặt trời tinh thần chân thực, ẩn trong vầng ánh sáng chói vàng. Để chúng con hiểu biết chân lý và làm tròn nhiệm vụ, trên con đường đến dưới chân thánh thiện của Ngài. OM. Đấng cao cả gắn với mantram này là Mặt Trời—Savitri (từ thứ hai, dòng hai), Mặt Trời khi mọc và lặn. Mặt trời là hình ảnh ẩn dụ của Thượng Đế, trong con người là linh hồn, và ở cấp độ toàn vũ trụ là Mặt Trời Trung Tâm (One Central Sun) hay sự sống của Vũ Trụ. Thượng Đế—tôn vinh bởi ánh sáng tỏa sáng chói lọi mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.[2] Khi xướng đọc lên mantram, chúng ta chào Đấng Toàn Năng, Đấng tạo ra tất cả sự sống, và khêu gợi ánh sáng của đức Thượng Đế trong ta. Trong Gayatri, chúng ta cầu nguyện tới đấng sáng tạo của toàn bộ vũ trụ, và vì vậy thiết lập sự khởi đầu của một mối quan hệ có ý thức, vượt qua mọi giới hạn với đấng "Thượng Đế tối cao." Nó giúp tạo ra sự nhận thức sâu sắc nhất rằng chúng ta được Thượng Đế tạo ra.[3] Oh Thou, Who givest sustenance to the universe, From Whom all things proceed, to Whom all things return Unveil to me the face of the true spiritual Sun, hidden by a disk of golden light That I may know the truth and do my whole duty, as I journey to Thy sacred feet. OM. Hỡi Đấng bảo dưỡng toàn vũ trụ. Đấng sinh thành vạn hữu; Đấng mà vạn hữu trở về, Xin hiển lộ cho chúng con hình ảnh Ngôi Mặt trời tinh thần chân thực, ẩn trong vầng ánh sáng chói vàng. Để chúng con hiểu biết chân lý và làm tròn nhiệm vụ, trên con đường đến dưới chân thánh thiện của Ngài. OM. 1. Hỡi Đấng bảo dưỡng toàn vũ trụ (Oh Thou, Who givest sustenance to the universe): một lời chào cá nhân tới đức “Thượng Đế”, ánh sáng vinh quang và không thể diễn tả được, Đấng duy trì ánh sáng và cuộc sống của vũ trụ. 2. Đấng sinh thành vạn hữu; Đấng mà vạn hữu trở về (From Whom all things proceed, to Whom all things return): cho thấy mối quan hệ của tất cả sự sống trong vũ trụ này với Đấng Toàn Năng—tất cả đều được sinh ra từ cùng Cha Mẹ và một ngày nào đó tất cả sẽ đều quay về. Điều này cũng thừa nhận mối quan hệ cá nhân của một người với Đấng Cao Cả và con đường trở lại của họ. 3. Xin hiển lộ cho chúng con hình ảnh Ngôi Mặt trời tinh thần chân thực, ẩn trong vầng ánh sáng chói vàng (Unveil to me the face of the true spiritual Sun, hidden by a disk of golden light): Vì khi chúng ta xướng lên mantram và suy tưởng về ý nghĩa của nó—"ánh sáng, Thượng Đế, Hiện Thực Tuyệt Đối Duy Nhất", vì vậy điều đó có thể truyền cảm hứng và soi sáng chúng ta, loại bỏ mọi chướng ngại cho sự giác ngộ của chúng ta. Nó khơi gợi ánh sáng tâm linh bên trong của riêng chúng ta để giúp chúng ta tự nhận thức. 4. Để chúng con hiểu biết chân lý và làm tròn nhiệm vụ, trên con đường đến dưới chân thánh thiện của Ngài (That I may know the truth and do my whole duty, as I journey to Thy sacred feet). Khi nhận thức được sự thật về bản chất tinh thần thật sự của mình, chúng ta phụng sự Thiên cơ, đó là giúp đỡ tất cả các du khách trở về với Cội Nguồn Thiêng Liêng của mình. BÀI THAM THIỀN 3: CHỦ ĐỀ—MANTRAM GAYATRI Mantram Gayatri là một bài thánh ca gửi lời chào hướng tới Đấng Toàn Năng, và có khả năng nân chúng ta lên. Mỗi khi bài thánh ca mạnh mẽ như trên được xướng lên với tất cả "trái tim", các vật chất nguyên tử trong bản chất của chúng ta được chuyển hoá. Nó đặc biệt mạnh mẽ khi được xướng lên trong khi quan sát mặt trời mọc hay lặn. Chỉnh hợp 1. Thư dãn thể xác. 2. Điều hòa tình cảm. 3. Giữ thể trí yên lặng và tập trung; hướng trí bạn vào bên trong và hướng thượng đến nguồn tâm thức cao siêu gọi là “linh hồn”. 4. Chỉnh hợp với linh hồn của bạn; rồi hình dung ánh sáng và tình thương của linh hồn tuôn xuống vào thể xác, thể tình cảm, và thể trí của bạn. 5. Đọc Thánh ngữ OM Tham Thiền Trong mỗi buổi thiền, đọc toàn bộ mantram và cố gắng cảm nhận trong trái tim của bạn những gì mà ngôn ngữ này truyền đạt. Sau đó, chọn một dòng làm tư tưởng hạt giống của ngày, bắt đầu với dòng đầu tiên và đi xuống dưới. Đến cuối tháng, đảm bảo rằng bạn đã làm với toàn bộ mantram. Trả lời những câu hỏi và hay bất kỳ điều gì khác phát sinh. Kỹ năng tham thiền cần tập trung trong tháng này là phân tích tư tưởng gốc. Dưới đây là một phương pháp được đề nghị. Phân tích tư tưởng gốc và thiết lập một cách rõ ràng trong trí tuệ của bạn như sau: 1. Bạn nghĩ những tư tưởng gốc này có ý nghĩa chung gì 2. Bạn nghĩ những tư tưởng gốc này có ý nghĩa gì riêng với bạn. 3. Bạn nghĩ những ý nghĩa sâu bên trong là gì, chân lý tinh thần mà tư tưởng gốc ẩn giấu. Khi bạn làm điều này, "hướng lên" Đấng Cao cả với tất cả trái tim của mình, và cố gắng nhìn/ tiếp xúc/ hoặc cảm nhận chân lý đó. Hỡi Đấng bảo dưỡng toàn vũ trụ. Đấng sinh thành vạn hữu; Đấng mà vạn hữu trở về, Xin hiển lộ cho chúng con hình ảnh Ngôi Mặt trời tinh thần chân thực, ẩn trong vầng ánh sáng chói vàng. Để chúng con hiểu biết chân lý và làm tròn nhiệm vụ, trên con đường đến dưới chân thánh thiện của Ngài. OM. Oh Thou, Who givest sustenance to the universe, From Whom all things proceed, to Whom all things return Unveil to me the face of the true spiritual Sun, hidden by a disk of golden light That I may know the truth and do my whole duty, as I journey to Thy sacred feet. OM. Khoảng lặng thấp 1. Thận trọng kết thúc các cố gắng trên đây và tái tập trung: a. Vào thể trí của bạn, rồi b. Vào thể tình cảm của bạn, rồi c. Vào thể xác của bạn, để cho năng lượng phát sinh qua cố gắng tham thiền của mình mang lại hiệu quả tốt lành, chuyển hóa mỗi một trong ba thể này của phàm nhân hướng về tinh thần. 2. Xem xét lại bất cứ tư tưởng hoặc nhận thức nào đã phát sinh trong khi bạn phân tích tư tưởng gốc. Phóng rải Đọc Đại Thỉnh nguyện, phóng rải ánh sáng, bác ái và quyền năng tinh thần của Thượng Đế cho thế giới. ĐẠI KHẤN NGUYỆN Từ nguồn Ánh sáng trong Trí Thượng Đế Cầu xin Ánh sáng tràn vào Trí Con người Cầu xin Ánh sáng giáng xuống trần gian Từ nguồn Tình thương trong Tâm Thượng đế Cầu xin Tình thương tràn vào Tâm Con người Cầu xin Đấng Christ trở lại trần gian Từ Trung tâm biết được Ý chí Thượng đế Cầu xin Thiên Ý dẫn dắt ý chí nhỏ bé của Con người Thiên Ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự Từ trung tâm mà chúng ta gọi là Loài người Câu xin Thiên Cơ, Tình thương và Ánh sáng được thực thi Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác Cầu xin Ánh sáng, Tình thương và Quyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian OM OM OM Cân nhắc Thận trọng mỗi ngày: Trong suốt ngày, xem xét những tư tưởng đã phát sinh trong khi bạn hành thiền, để giữ cho các ảnh hưởng chuyển hóa tiếp tục. Suốt ngày, xem xét những suy nghĩ đã khởi phát sinh trong lúc tham thiền của bạn và vì vậy tiếp tục duy trì cho hiệu ứng biến đổi liên tục cho bạn. Từ thời điểm này, Mantram Gayatri này sẽ được đưa vào phần Chỉnh hợp của mỗi buổi tham thiền của bạn. Hỗ trợ việc tập trung trí tuệ của bạn bằng cố gắng lưu tâm vào tất cả các công việc mà bạn làm trong ngày, tập trung vào "Hiện tại". Tham gia Thiền Trăng Tròn mỗi Tháng: Có sự chỉnh hợp mạnh mẽ giữa Mặt trời, Mặt trăng, và Địa cầu trong những kỳ Trăng Non và Trăng Tròn. Vì thế, chúng tôi đề nghị có cuộc tham thiền đặc biệt mỗi tháng trong các trường hợp này. Bạn có thể tải các bài tham thiền xuống từ Meditation Quest homeroom, hoặc tham gia cùng với Michael và Tuija Robbins mỗi tháng khi hai ông hành Thiền Trăng Tròn trên Webinar và Phát sóng Phụng sự-Thiền Trăng Tròn Giờ Chính xác. Phúc trình Tham thiền #3 Vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây trong Phúc trình Tham thiền của bạn (nên trả lời “ngắn gọn nhưng đầy đủ” và gửi cho Morya Federation trong vòng ba ngày sau ngày Trăng Tròn).
  1. Chủ đề thiền của tháng này là gì?
  2. Những suy nghĩ và hiểu biết mà bạn đã đạt được trong lúc hành thiền về Gayatri?
  3. Bạn thấy khó hay dễ khi làm theo các kỹ thuật phân tích này? Bạn có nghĩ rằng nó đã giúp để đạt được một sự hiểu biết nhiều hơn về chủ đề này? Vui lòng giải thích
  4. Tham thiền vào thời khắc Trăng Tròn: bạn có thiền không? Nếu vậy, làm bạn có bất kỳ kiến ​​thức hay suy nghĩ nào để chia sẻ về kinh nghiệm tham thiền này không?
  5. Chất lượng tham thiền của bạn trong tháng này như thế nào? Bạn có thiết lập một thói quen tham thiền thường xuyên? Bạn có gặp khó khăn gì trong việc tham thiền của bạn không—nếu như vậy, xin hãy giải thích? Bạn có câu hỏi nào không?
Nghiên cứu Hãy trả lời ít nhất một trong những câu hỏi dưới đây. Tất nhiên, bạn có thể chọn để trả lời nhiều hơn. 6. Mô tả vắn tắt những gì bạn hiểu về năng lượng và các khái niệm rằng "năng lượng theo sau suy ngtư tưởng." 7. Mô tả sự hiểu biết của bạn về chitta. 8. Các thành phần khác nhau của tâm là gì và chúng hoạt động như thế nào? Mẫu Báo cáo Tham Thiền Ví dụ sử dụng Lesson # 1 BÁO CÁO THIỀN KHÓA MEDITATION QUEST SỐ 1 (Ví dụ) Tên: Julie Smith Ngày: ngày 30 tháng 2 năm 2014 1. Chủ đề thiền tháng này là gì? Thực hành cấu trúc và bài nguyện Thánh Francis 2. Những hiểu biết bạn đã đạt được trong thiền định của bạn? Tôi thấy lời khấn nguyện Thánh Francis tràn đầy cảm hứng, đặc biệt khi tôi phải trải qua một giai đoạn khó khăn v.v. 3. Có bất kỳ hạn chế và phẩm hạnh nào nổi bật nơi bạn không? Vui lòng giải thích. Có, sự đối lập của hận thù và tình yêu khá nổi bật, bởi vì (v.v) ........... 4. Thiền định kỳ Trăng Tròn: bạn có thực hiện không? Nếu có, bạn có đạt được sự hiểu biết hay suy nghĩ nào về kinh nghiệm thiền này không. Có, tôi đã tham gia thiền Trăng Tròn tháng này và thấy nó giúp tôi liên hệ với các nguồn năng lượng của các cung hoàng đạo. 5. Chất lượng chung của công việc thiền định tháng này thế nào? Bạn có thiết lập một nhịp điệu thiền định thường xuyên không? Bạn có gặp khó khăn gì trong việc thiền định không - nếu có, xin giải thích? Bạn có câu hỏi nào không? Việc tập trung dường như trở nên dễ dàng hơn bây giờ. Tôi có sự kiểm soát tâm trí tốt. Nghiên cứu 6. Tại sao hòa nhịp lại quan trọng trong thiền định, và có những gì cần được hòa nhịp? Bởi vì .. [và cứ như thế cho câu hỏi sau]
  1. Diễn giải từ Arthur E. Power, Thể trí, tr.156
  2. Alice Bailey, From Bethlehem to Calvary, p159
  3. http://www.lucistrust.org
Năng lượng theo sau tư tưởng: (Energy follows thought) Trình tự của hoạt động này có thể được trình bày như sau: Trên cõi riêng của mình, chủ thể tư tưởng (thinker, linh hồn) đưa ra một tư tưởng tiêu biểu cho mục tiêu hoặc ý muốn nào đó. Thể trí (mind) rung động đáp ứng với tư tưởng này, đồng thời t...
Xem Chi tiết
Năng lượng của thể trí.  Mãnh lực của trí tuệ. Phản ảnh của ý chí và mục tiêu thiêng liêng. Động cơ thúc đẩy. Xung lực đưa tới thiên cơ, theo Định luật Tổng Hợp...
Xem Chi tiết
Tư tưởng Thiêng liêng (Divine Thought): Theo cách nói hiện đại, Tư tưởng Thiêng liêng được gọi chính xác hơn là Thiên Ý Hồng Nguyên (Cosmic Ideation), tức Tinh thần (Spirit).    (GLBN II, 39)...
Xem Chi tiết
Tham thiền huyền linh (occult meditation): Tức là tham thiền bằng trí (intellectual meditation). (TLHNM–II, 449) Xem Tham thiền - Nhập định và những nguy hiểm cần tránh và Tổng quan về Tham ThiềnXem: Tham thiền huyền môn theo Raja yoga (GQ-MF) Xem: TH về các P.Pháp và con đường Tham Thiền Xem: Tổng ...
Xem Chi tiết
Năng lượng tinh thần (Spiritual energy): Năng lượng tinh thần phát xuất từ các Đức Chúa Cha, đạt tới nhân loại từ cõi giới mà về mặt chuyên môn được gọi là cõi Chân Thần, từ cõi nguyên hình (archetypeal sphere), cội nguồn cao siêu nhất mà một người có thể biết đến. Có rất ít người được trang bị đ...
Xem Chi tiết
Tham thiền vô chủng (meditation without seed): Khi tham thiền, tập trung vào việc chỉnh hợp Chân Ngã và tạo ra sự trống không (vacuum) giữa bộ óc xác thân với Chân Ngã, kết quả là thiên tính hiện ra và tất nhiên là hình hài bị phá vỡ, đưa tới sự giải thoát.(TVTTHL, 58) Xem: Tổng hợp về tham thiền...
Xem Chi tiết
Đại Khấn Nguyện : (Great Invocation) Vào năm 1945, Đức Christ có đưa ra cho thế giới (cho quần chúng sử dụng) một trong các lời khấn nguyện (prayers) cổ xưa nhất đã từng được biết tới, nhưng là lời khấn nguyện từ trước đến giờ không được phép sử dụng, ngoại trừ được các Đấng Tinh thần cao cả nhất...
Xem Chi tiết
+ Thượng trí: 1. Cảnh giới của các ý tưởng thiêng liêng, các nguyên lý, tư duy trừu tượng, nguyên mẫu, bản thiết kế 2. Khả năng tạo ra mô hình mà theo đó các hình tướng được tạo dựng ra 3. Lý trí thuần khiết, không bị cản trở bởi những những giới hạn của các cấp độ hạ trí 4. Tổng hợp và không ch...
Xem Chi tiết
+ Cung Hoàng Đạo (Trái đất làm Tâm/ Địa tâm): Có 12 phần = 30 độ = 12 Cung; Có 12 nhà (Địa bàn/ Cố định) - Ngoại môn/thuận chiều V.chất - Nhân loại hiện nay, đi từ Dương Cưu => Kim Ngưu qua Song Ngư; - Nội môn/ Tâm linh: Ngược lại, tức từ Dương Cưu ... Song Ngư qua Kim Ngưu(CTNM, 28) - Các Cun...
Xem Chi tiết
Đấng Sáng tạo (Creator): X. Tạo Hóa, Hóa Công....
Xem Chi tiết
+ Hình tư tưởng (Thought form): Hình tư tưởng được con người tạo nên, là sự kết hợp của bức xạ dương (positive emanation) và bức xạ âm. Cả hai đều là bức xạ của một Nhất thể (Unity), tức là Chủ thể Tư Tưởng cố kết (coherent Thinker). (LVLCK, 560)- Hình tư tưởng là các sự vật có thực chất (substantia...
Xem Chi tiết
Thể cảm dục (ASCLH, 186)/ (KCVTT, 253) + Thể cảm dục, đôi khi được gọi là thể tình cảm là kết quả của sự tương tác của dục vọng và của sự đáp ứng hữu cảm thức vào cái ngã ở trung tâm, và đưa đến kết quả – trong thể đó – là kinh nghiệm được tạo ra dưới hình thức cảm xúc như là đau khổ và vui sướng v...
Xem Chi tiết
+ Hình dung/ Mường tượng/ Tưởng tượng (Visualisation): - Nhờ thực hành năng lực hình dung, mắt thứ ba được phát triển. - Trong lúc hình dung, các hình hài được hình dung, các ý tưởng và các trừu xuất, vốn được khoác lấy và được vận chuyển bằng chất trí, được phác họa cách con mắt thứ ba một vài in...
Xem Chi tiết
+ Tình thương (Love, là Bác ái, Thuật ngữ bác Khá):+ Trạng thái Bác ái: Linh hồn tức là trạng thái Bác ái (LVHLT, 382) + Định luật Bác Ái: Thực ra chỉ là định luật của Thái Dương Hệ đang biểu hiện trên tất cả các cõi. + Ý chí Bác ái (ý muốn thương yêu): Ý chí bác ái tự biểu lộ bằng năng lực hấp thu ...
Xem Chi tiết
+ Trách nhiệm: Khi nào không có ngã thức (self- consciousness) thì không có trách nhiệm. Do đó, loài vật (animals) không bị lôi cuốn vào trách nhiệm, và mặc dù chúng chịu đau khổ trên cõi trần và trong thể xác, chúng lại thoát khỏi nghiệp quả trên các cõi tinh anh (subtler planes) vì chúng không có ...
Xem Chi tiết
+  Chướng ngại khi Tu: Chỉ cần Bạn có 1 trong 6 thứ sau thì bạn chẳng thể thấy đạo, đừng nói là chứng đạo, thấy cũng thấy không được: ‘Tham, sân, si, mạn, nghi’, sau đó là ‘ác kiến’, tức là ‘thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến’, hợp lại gọi là ác kiến, 6 phiền não căn bản là ...
Xem Chi tiết
+ Chuyển động: Được đặc trưng bằng 3 tính chất: 1/ Tịnh (Inertia);   2/ Động (Mobility);   3/ Nhịp (Rhythm) (CTNM, 418) + Chuyển động: Nghĩa đen, tất cả mọi chuyển động đều là kết quả của sự va chạm hoặc sự giao lưu giữa các nguyên tử, và không có một nguyên tử nào ở bất cứ nơi đâu thoát khỏi được ...
Xem Chi tiết
+ Laya: Trung tâm Laya tức là trung tâm yên nghỉ.(GLBN I, 152, 189, 195, 202) - Trạng thái Laya tức là trạng thái chưa biến phân (tình trạng chưa phân hóa). - Laya tức là điểm không của cõi vật chất. - Laya, điểm vật chất, nơi mà mọi sự phân hóa đều ngưng lại. + Trạng thái 3 Ngôi Thượng Đế tức l...
Xem Chi tiết
+ Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
Xem Chi tiết
Tinh khiết (purity, trong sạch): Cần nhận thức rằng sự tinh khiết của tất cả các hiện thể (vehicles) là quan trọng hàng đầu. Nếu một Huynh đệ hắc đạo chiếm được sự kềm chế nơi bất cứ người nào, thì điều đó chẳng qua cho thấy rằng người đó có một nhược điểm nào đó trong cuộc sống của mình. Cửa đi ...
Xem Chi tiết
+ Thượng trí: 1. Cảnh giới của các ý tưởng thiêng liêng, các nguyên lý, tư duy trừu tượng, nguyên mẫu, bản thiết kế 2. Khả năng tạo ra mô hình mà theo đó các hình tướng được tạo dựng ra 3. Lý trí thuần khiết, không bị cản trở bởi những những giới hạn của các cấp độ hạ trí 4. Tổng hợp và không ch...
Xem Chi tiết
Sattva : X. Thuộc tính....
Xem Chi tiết
+ Tu Thiền: Phật dạy rằng: “A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trãi bao nhiêu kiếp cũng không thành được”.(Xem bài)+ Tham thiền: Giúp Phàm ngã hòa hợp với sự rung động của Linh hồn. Khi đã có sự giao tiếp, hành giả nhận được Ánh sáng của ...
Xem Chi tiết
+ Tu Thiền: Phật dạy rằng: “A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trãi bao nhiêu kiếp cũng không thành được”.(Xem bài)+ Tham thiền: Giúp Phàm ngã hòa hợp với sự rung động của Linh hồn. Khi đã có sự giao tiếp, hành giả nhận được Ánh sáng của ...
Xem Chi tiết
+ Năng lượng (Energy) Đại hay Tiểu vũ trụ: - Tất cả các lực đang tuôn đổ vào hình hài cá biệt từ bất cứ phương hướng và cội nguồn nào. Các tên gọi sutratma, life thread hay silver cord (ngân quang tuyến) thường được dùng để chỉ các năng lượng chính yếu này.(GDTKNM, 143) - Chúng ta dùng để chỉ hơi ...
Xem Chi tiết
+ Minh Triết còn gồm: Minh Triết Mới và Minh Triết cổ + Minh triết nhấn mạnh phương diện “Trí”, giáo dục, chân lý thuần khiết (TLHNM 1) + Minh triết tức là tri thức cao siêu.(GLTNVT, 328) + Minh triết là sự thăng hoa của trí tuệ, nhưng minh triết bao hàm sự thăng hoa của các khía cạnh cao cũng nh...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
Hình tướng (sắc tướng, forms): Hình tướng hay lớp vỏ (sheath) hay các thể (bodies) đều có mục đích biểu hiện. (ASCLH, 74)...
Xem Chi tiết
+ Chuyển Hóa: Là phương pháp mà nhờ đó cái thấp được thu hút bởi cái cao, nhờ đó mãnh lực được chuyển hóa thành năng lượng, nhờ đó, năng lượng của 3 trung tâm thấp được chuyển lên 3 trung tâm cao (đầu, tim và cổ họng), sau đó cho phép vị đệ tử điểm đạo tập trung tất cả năng lượng vào trong 3 trung t...
Xem Chi tiết
+ Bốn loại biểu tượnga) Biểu tượng của các vật bên ngoài ... các vật ở cõi trần. b) Biểu tượng về bản chất tình cảm ... các sự vật ở cõi cảm dục, các tranh ảnh. c) Biểu tượng học về số ............. Hạ trí. Con người dùng chính mình để tính. d) Biểu tượng học hình học ... biểu tượng học trừu tượng, ...
Xem Chi tiết
+ Đọc Kinh, Niệm Chú nhiệm mầu: Người đọc tụng được 6/7 phần, người nghe/ người bạn vì họ mà đọc/ Hồi hướng cho họ thì họ được một phần. Mỗi ngày đọc Kinh, đọc một biến, hoặc hai biến. Lúc đọc Kinh nhất định ghi nhớ phải dùng tâm chân th&a...
Xem Chi tiết
(trụ vào, polarize or centrehimself – ASCLH, 251) – Khi bạn dùng thuật ngữ: “một người trụ vào (polarized) trong thể cảm dục của mình”, là bạn thực sự muốn nói người đó có Chân Ngã hoạt động chính yếu thông qua hiện thể này.(LVHLT, 112) – Tính chất an trụ (polarity) cho thấy độ thông thoáng của vận ...
Xem Chi tiết
+ Tinh thần và tâm thức là các tên gọi đồng nghĩa. SD I, 43, 125, 349, 593. + Tinh Thần = Tâm thức - Ý Thức + Đơn vị Tâm thức (the Unit of Consciousness): X. Chân Thần.Xem: Tổng hợp chi tiết về tâm thức...
Xem Chi tiết
+ Hai Quan Điểm Triết Lý Tôn Giáo khác biệt:- Tôn Giáo Hữu Thần: Có Thượng Đế - Mọi thứ là do Thượng đế tạo nên- Tôn Giáo Vô Thần: Không Có Thượng Đế. Ví dụ như Kỳ Na giáo, Phật giáo, và Ấn giáo, một con người có nhiều kiếp sống. Họ tin rằng một số kinh nghiệm trong kiếp sống này là hậu quả của nhữn...
Xem Chi tiết
+ Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
Xem Chi tiết
Thánh Ngữ (Sacred Word, Linh từ): Đây là Linh Từ Vinh Quang (Word of Glory), thánh ngữ AUM. Đây là Pranava, diệu âm của chính Sự Sống hữu thức khi Sự Sống này được truyền (breathed) vào mọi hình hài. Đó là Linh từ của Ngôi Hai, cũng như Linh từ của Tạo Hóa (Nature) khi được phát ra đúng cách sẽ c...
Xem Chi tiết
Thiện chí (goodwill): X. Ý chí hành thiện. Là cố gắng đầu tiên của con người để biểu hiện tình thương của Thượng Đế. (VĐCNL, 7)...
Xem Chi tiết
Chân lý về bất cứ sự vật nào là cách thức mà sự vật đó tự thị hiện (presents itself) trước Thái Dương Thượng Đế, tức là trước Đấng Tạo Lập (the Maker) của toàn bộ Thái Dương Hệ. (GLASTTĐ, 293)...
Xem Chi tiết
+ Tinh thần là vật chất ở mức biểu hiện cao nhất. (CTNM, 589) + Tinh thần: Tức Chân Thần (Monad) hay Cha trên Trời.  (ASCLH, 39) - Từ ngữ “tinh thần” không ám chỉ các vấn đề tôn giáo như thường gọi. Mọi hoạt động thúc đẩy con người tiến tới hình thức phát triển nào đó – về thể chất, tình cảm, trí ...
Xem Chi tiết
+ Phân biện (Viveka, discrimination): Tư ngữ Bắc Phạn Viveka là phân biện. Chính bước đầu tiên trên con đường huyền linh học ... là sự phân biện giữa thực với hư, giữa bản thể với hiện tượng, giữa Ngã với Phi Ngã, giữa tinh thần với vật chất. (ĐĐTNLVTD, 225) + Phân biện: thể trí học cách chọn lựa đ...
Xem Chi tiết
+ Phàm Ngã- Thượng Ngã- Linh Ngã (LVLCK, 64) Cha ................... Con .................. Mẹ Tinh thần .......... Linh hồn ........... Xác thân Sự Sống ......... Tâm thứ............ Sắc tướng Chân Thần ..... Chân ngã ........... Phàm ngã Linh ngã ....... Thượng ngã ......... Phàm ngã Tinh th...
Xem Chi tiết
+ Cõi Người - Nhân loại được thiết lập trên nền tảng của ham muốn và dục vọng khám phá, hưởng thụ. Đây là nơi mà hạnh phúc và khổ đau xen lẫn nhau một cách hoàn hảo đủ để thôi thúc con người hướng đến hành trình tâm linh. Nhân để sinh vào cõi Người là sự trì giữ năm giới (không sát sinh, không uống ...
Xem Chi tiết
+ Nguyệt cầu (The Moon): Vệ tinh của chúng ta đang tuôn đổ vào bầu thấp nhất của dãy hành tinh chúng ta (bầu D, tức Địa cầu) tất cả các năng lượng và sức mạnh của nó; và đã dời chuyển chúng qua một trung tâm mới, hầu như trở thành một hành tinh chết, trong đó, từ lúc bầu hành tinh của chúng ta ra đờ...
Xem Chi tiết
+ Vòng giới hạn kiếp sống: Mỗi phàm nhân đối với Chân nhân cũng như thái dương hệ đối với Đức Thái Dương Thượng Đế. Mỗi kiếp sống, Chân nhân cần đạt được một mục tiêu rõ rệt, có thể là hoạch đắc đức hạnh bằng cách trả giá cho tật xấu. VD: Kinh doanh thành thạo; Mở mang tính nhạy cảm = thấy điều độc ...
Xem Chi tiết
+ Hình dung/ Mường tượng/ Tưởng tượng (Visualisation): - Nhờ thực hành năng lực hình dung, mắt thứ ba được phát triển. - Trong lúc hình dung, các hình hài được hình dung, các ý tưởng và các trừu xuất, vốn được khoác lấy và được vận chuyển bằng chất trí, được phác họa cách con mắt thứ ba một vài in...
Xem Chi tiết
+ Có 12 Hành tinh (7 H.Tinh thánh thiện và 5 không thánh thiện) có liên quan với sự sống bên ngoài, môi trường và các hoàn cảnh của cá nhân. Các mãnh lực biểu hiện trạng thái thiêng liêng thứ 3 - Ý muốn hiểu biết; (CTHNM, 38) - 12 HT chi phối 12 Cung HĐ, chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên khía cạnh Phà...
Xem Chi tiết
+ Huyền Môn:  Chữ huyền môn (occult) có nghĩa là bị che dấu, ẩn tàng, và tham thiền huyền môn là dạng tham thiền sử dụng những năng lượng vô hình mạnh mẽ này (Về tham thiền-MQ-MF) + Nghiên cứu kiến thức huyền môn, các bạn cần nhớ 2 điều: 1- Các bạn phải kiểm soát (Chế ngự) các sức mạnh tinh linh: ...
Xem Chi tiết
Thông hiểu (hiểu biết, understanding): Có thể định nghĩa thông hiểu là khả năng của Chủ thể Tư tưởng (thinker) vào đúng lúc, nhận được kiến thức (knowledge) để làm căn bản cho minh triết (wisdom), khiến cho chủ thể này sửa đổi những gì thuộc hình hài cho thích hợp với sự sống tinh thần, đồng thời...
Xem Chi tiết
+ Giác quan không phải là cơ quan hồng trần, mà là quan năng của thể trí tác động qua cơ quan đó như là vận cụ của nó. Các cơ quan cảm giác bên ngoài là các phương tiện thông thường mà nhờ đó các chức năng như nghe, vv… được hoàn tất trên cõi trần. (LVLCK, 194)+ Giác quan (sense): Các giác quan là n...
Xem Chi tiết
+ Con Người - Phật dạy, là sự tập hợp của 2 thành phần chính: 1- Danh là phần tư tưởng gồm có 4 hợp tố, đó là thọ, tưởng, hành và thức. 2- Sắc gồm có 2, đó là nội sắc và ngoại sắc, nhưng đại để là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa.Xem nguồn + Linh hồn được nghiên cứu với tư cách là một trung tâm tâ...
Xem Chi tiết
+ Chỉnh hợp trong Tiểu và Đại thiên địa: Mục đích tiến hóa của con người trong ba cõi thấp – cõi trần, cõi cảm dục và cõi hạ trí – là sự chỉnh hợp của Phàm Ngã tam phân với Chân Ngã thể cho đến khi đạt tới đường thẳng duy nhất và con người trở thành Đấng Duy Nhất. Ở cuối mỗi kiếp sống, con người đượ...
Xem Chi tiết
+ Vật chất và chất liệu (Matter and Substance): Để cho thật chính xác, để cho khỏi lẫn lộn và quan niệm lầm lạc (misconception), nên dùng thuật ngữ:* “Vật chất” (“Matter) để chỉ tập hợp các vật (objects) có thể tri giác được, còn thuật ngữ * “Chất liệu” (Substance”) để chỉ Thực Tướng (Noumena). (GLB...
Xem Chi tiết
Là định thức (formulation) của con người về một khái niệm (concept), do con người tạo ra và lồng vào (embodying) cho con người chân lý khi y gặp thấy và hiểu được chân lý ấy. Biểu tượng bao giờ cũng có các hàm ý quan trọng hơn là biểu trưng.(VMCQG, 119)...
Xem Chi tiết
Bethlehem là “nhà chứa bánh mì” (“house of bread”), một thuật ngữ huyền linh, có nghĩa là kinh nghiệm ở cõi trần. (LVLCK, 569)...
Xem Chi tiết
Ảo tưởng (Delusion, illusion, huyễn tưởng): - Là tiến trình đồng nhất hóa sai lầm, trong đó, Bản ngã tự lừa dối và nói “Ta là hình hài”. (I am the form). (ASCLH, 194) - Ảo tưởng có ảnh hưởng đến cõi trí nhiều hơn. Nó liên quan đến các quan niệm sống của chúng ta và cuộc sống tư tưởng vốn dĩ nhiều ...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
Động lực (Dynamic force): Động lực tức là năng lượng dương (positive energy), nó chiếm giữ đối cực của nó (chất liệu âm, negative substance) và sử dụng đối cực này. (LVLCK, 744)...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trần,hay thể xác/ Thể...
Xem Chi tiết
Xung lực (Impulse, sức thôi thúc): Xung lực tức là ý chí hiện tồn (will-to-be), xuất phát từ cõi trí.   (LVLCK, 692)...
Xem Chi tiết
+ Vật chất (matter hay material): + Vật chất là tinh thần (spirit) ở mức độ biểu hiện (point of expression) thấp nhất. (CTNM, 589) + Nói về mặt nội môn, từ ngữ “vật chất” được dành để chỉ mọi hình tướng (forms) trong ba cõi thấp. (CVVTDT, 189) + Nên nhớ rằng, đối với nhà huyền linh học (occultist), ...
Xem Chi tiết
Sức mạnh tư tưởng và năng lực trí tuệ (Thought power and mental ability). Một người không thể có được sức mạnh tư tưởng, cũng không thể có được năng lực trí tuệ, nếu người đó không tự tạo ra cho chính mình bằng sự suy tư được lặp lại một cách kiên nhẫn. (MTNX,  276)...
Xem Chi tiết
+ Nhà tâm lý học người Mỹ Robert Sternberg phân loại tình yêu, với 3 thành phần: Cảm xúc yêu thương, đam mê và sự gắn bó. 1. Say mê/ Điên cuồng: Đây là khoảng thời gian mà mọi người hầu như không biết nhau, nhưng lại cảm thấy một sự hấp dẫn lẫn nhau. Họ không chắc có điểm chung nào, nhưng họ vẫn ở ...
Xem Chi tiết
+ Đơn vị Tâm thức <=> Chân Thần: Cấu tạo và đặc tính(Nguồn)+ Mỗi sinh vật là 1 với Tâm thức Vũ trụ: Ví như 1 sóng biển là một với đại dương(nguồn)+ Tâm Thức: Đặc trưng là tình thương (ASCLH, 54) + Định đề 2 - Tâm Thức (LVHLT, 21): Sự sống duy nhất khi biểu lộ qua vật chất, tạo ra yếu tố thứ 3,...
Xem Chi tiết
Tri thức: - Tri thức là minh triết cổ chân chính.(ASCLH, 140) - Tri thức là sản phẩm của Phòng Học Tập, dùng để chỉ toàn thể những tìm kiếm và kinh nghiệm của con người, qua 5 giác quan và có thể được liên kết, giải đoán và định nghĩa bằng cách dùng trí năng con người. Đó là những điều mà ta cảm th...
Xem Chi tiết
+ Định nghĩa Tiến hóa (Tiến hóa thăng thượng - THTT): Như là “khai mở năng lực đáp ứng luôn luôn tăng tiến” hoặc như là “sự phát triển theo chu kỳ” hoặc như là thay đổi có sắp xếp và không ngừng biến đổi. (TTCNT, 20, 22, 23) - THTT để diễn tả sự phát triển từ từ trong thời gian và không gian của kh...
Xem Chi tiết
CHỈ RÕ SỰ RÀNG BUỘC VÀ SIÊU THOÁT CỦA THẾ GIỚI CHÚNG SINHĐức Phật dậy: A Nan! Thế nào gọi là thế giới chúng sinh? - Thế có nghĩa là thời gian là quá trình sinh diệt, diệt sinh của hiện tượng vạn hữu. - Giới là không gian, biểu hiện qua mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, qui mô cao thấp và phươn...
Xem Chi tiết
Thiên Cơ (Plan): Thiên Cơ là sự biểu lộ của Thiên Ý (The Plan is the expression of the Purpose or the Will of God).      (CVĐĐ, 376)...
Xem Chi tiết
Sáng tạo (Creation): Từ ngữ sáng tạo phải được hiểu theo ý nghĩa huyền linh và có nghĩa là sự xuất hiện thành biểu lộ tích cực của một hình thức năng lượng nào đó. (LVLCK, 774) Sáng Tạo chỉ là Ý chí tác động lên Vật chất cõi hiện tượng (phenomenal Matter), làm phát lộ ra ngoài vật chất đó Anh sáng ...
Xem Chi tiết
+ Phụng sự: - Với Tiền tài: Người tìm đạo hiểu rõ giá trị huyền linh của tiền tài trong việc phụng sự. Y không tìm điều gì cho chính mình, trừ những gì có thể giúp y hoàn thành được công việc; y xem tiền tài và những gì mà tiền tài có thể mua được như là những món nên dùng cho người khác và như là ...
Xem Chi tiết
Phục hồi (Work of Restitution): Tác động phục hồi có nghĩa là việc hoàn trả hình hài sắc tướng về nguồn chứa căn bản của vật chất; còn đối với linh hồn thì năng lượng tinh thần thiêng liêng trở về cội nguồn của nó – hoặc là trên các phân cảnh linh hồn, hoặc là trên các phân cảnh Chân Thần, tùy th...
Xem Chi tiết
+ Phàm Ngã- Thượng Ngã- Linh Ngã (LVLCK, 64) Cha ................... Con .................. Mẹ Tinh thần .......... Linh hồn ........... Xác thân Sự Sống ......... Tâm thứ............ Sắc tướng Chân Thần ..... Chân ngã ........... Phàm ngã Linh ngã ....... Thượng ngã ......... Phàm ngã Tinh th...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đa...
Xem Chi tiết
+ Thần chú (hay Linh từ): -   Là những đoạn rút từ kinh Vedas. Theo nghĩa công truyền thì thần chú (hay khả năng tâm thông hoặc quyền năng để truyền đạt nhận thức hoặc tư tưởng) là phần cổ xưa của kinh Vedas, phần thứ nhì g...
Xem Chi tiết
+ Linh hồn - Phật giáo gọi là Thức/ Nghiệp Thức:  Thức - Đi đầu thai, gồm có 9 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và 7 là: Mạt na Thức; 8 là: A Lại Gia Thức là năng lượng, là sức mạnh gọi là nghiệp lực; 9 là Thanh Tịnh Thức/ Như Lai Tạng Thức ... là Thức thanh tịnh, ...
Xem Chi tiết
Kiên trì (Patience, endurance, persist): Hãy kiên trì. Kiên trì là một trong các đặc tính của Chân Ngã. Chân Ngã kiên trì (persist) vì biết mình bất tử. Phàm ngã hay nãn chí vì biết rằng thời gian ngắn ngủi.  (ĐĐTDVNL, 76)...
Xem Chi tiết
Hiện tại (Present): Hiện tại chỉ là một đường thẳng toán học (mathematical line) đang phân chia cái phần của Kỳ gian Vĩnh hằng (Eternal Duration) mà chúng ta gọi là Tương lai (Future) với phần mà chúng ta gọi là Quá khứ (Past). (GLBN I, 110)...
Xem Chi tiết
Giác ngộ (Illumination): Sự giác ngộ và ánh sáng của tri thức có thể được xem như là các thuật ngữ đồng nghĩa.    (ACMVDCTG, 144) Sự giác ngộ và nhận thức chân lý cũng là các thuật ngữ đồng nghĩa, nhưng cần nhớ rằng trong trường hợp này, chân lý không phải là chân lý trên các cõi trừu tượng ...
Xem Chi tiết
I. Dục vọng (desire):- Dục vọng là sức mạnh của phàm ngã (form nature). (CTHNM, 388)- Dục vọng xuất phát từ cõi cảm dục, tạo ra biểu lộ trên cõi trần. (LVLCK, 692)- Dục vọng là việc gắn bó (attachment) với các đối tượng vui thích (objects of pleasure).(ASCLH, 134)- Dục vọng vốn là ý chí trên cõi thấ...
Xem Chi tiết
Chất trí (Mind–stuff): X. Chitta....
Xem Chi tiết
+ Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trần,hay thể xác/ Thể...
Xem Chi tiết
+ Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
Xem Chi tiết
Tha thứ (Forgiveness): Là hy sinh và là từ bỏ bản ngã của mình, ngay cả từ bỏ chính sự sống của mình vì kẻ khác và vì lợi ích của toàn thể tập thể (the wholegroup).  (SHLCTĐ, 165)...
Xem Chi tiết
BẢNG CHÂN NGÔN CỦA PHÀM NGÃ VÀ LINH HỒN Xem bản PHÓNG TO về BẢNG CHÂN NGÔN...
Xem Chi tiết
+ Các dạng lời nói tạo khẩu nghiệpI- Kinh Thập thiện, khẩu nghiệp gồm:1. Nói Dối trá: Tức nói không Chân thật/ Thật Thà - Nói Thêu dệt hay Nói Thêm Bớt - Nói A dua nịnh hót2. Nói Độc Ác - Ác khẩu - Nói Quát tháo - Nói Hung Ác - Nói Nhục mạ, Phỉ báng3. Nói Hai Lưỡi - Đôi Chiều - Đòn Sóc 2 đầu4. Nói L...
Xem Chi tiết
+ 2. SÂN HẬN - ĐỐI TRỊ = ĐỊNH TRONG GIỚI ĐỊNH TUỆ + “Sân” là cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng, không được thỏa thích như ý muốn. Bất bình vì bị xúc phạm, nhân đó làm những chuyện sai trái. Sau cơn giận thời giữ lại lòng oán ghét tìm dịp mà trả thù. - Sở dĩ sân sinh khởi l...
Xem Chi tiết
Pranayama (X. Điều khí): Tức là khoa học về hơi thở hay về năng lượng của prana. (ASCLH, 77) + Tương ứng với Fohat trong tiểu vũ trụ là các dòng sinh lực qua thể dĩ thái để giữ cho xác thân được sống động và có từ lực. Nguồn lưu chất prana này thì vô hạn, ít ai biết, và khi hiểu đúng người ta sẽ ...
Xem Chi tiết
+ Cảm Dục/ Dục Vọng: 1. Sợ hãi – có ảnh hưởng tới hoạt động ngày nay; 2. Căm ghét (hate) – vốn là một yếu tố trong sự điều tiết các mối liên hệ;  3. Tham vọng – đang chi phối các mục tiêu (CTHNM, 231) ...
Xem Chi tiết
+ Cõi trí là cõi phản chiếu Toàn Linh Trí trong Thiên Nhiên, trong hệ thống nhỏ bé của chúng ta, cõi trí tương ứng với cõi của Đại Trí trong Đại Vũ Trụ. (MTNX, 123) - Cấu tạo cõi trí: Có 3 cõi phụ vô sắc tướng và 4 cõi phụ hữu sắc tướng. (LVLCK, 923) *  Trên cõi trí không có thời gian. (LVHLT, 480...
Xem Chi tiết
10. Các Chân Sư (EP II 208): Là những người đã đạt được sự giải thoát khỏi tất cả những giới hạn của bản chất sắc tướng và an trú vĩnh viễn trong tâm thức của Linh Hồn Duy Nhất, đã thoát khỏi sự đồng nhất hóa với bất cứ khát vọng nào của sự sống sắc tướng, bất kể phát triển cao như thế nào. Các Ngài...
Xem Chi tiết
Sat (Thực hữu, Tối hữu, Bản thể): Chúa Cha, Shiva, Thượng Đế Ngôi Một, Vô Hiện (Unmanifest), Bản thể (Existence). (LVLCK, 94) – Sat là cái bất di bất dịch (the immutable), hiện tại vĩnh cửu, cái bất biến (changeless) và là Cội Nguồn vĩnh hằng, từ đó và qua đó, vạn vật diễn tiến.             ...
Xem Chi tiết
+ Nghiệp Chướng của mình - PS Tịnh Không giảng.- Hoặc đêm mộng thấy ác quỷ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc đi trên đường hiểm, hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần dạo chơi, việc nói trong đoạn này ...
Xem Chi tiết
+ Ý Thức - Hiểu Biết của Tâm Thức: Định đề này xuất phát từ định đề 1 (Trong 4 định đề). Sự sống Duy Nhất, biểu lộ qua vật chất, tạo ra một yếu tố thứ 3 đó là ý thức. Ý thức này, vốn dĩ là kết quả của sự hợp nhất của hai cực tinh thần và vật chất, là linh hồn của vạn vật; nó thấm nhuần mọi chất liệu...
Xem Chi tiết
Ý niệm (idea, ý tưởng): Ý niệm là một thực thể vô hình, chính nó không có sự sống nhưng nó mang lại hình ảnh và dạng thức cho vật chất vô định hình (shapeless matter) và trở thành nguyên nhân của biểu lộ.(TTTĐTG, 238) Ý niệm từ cõi trực giác đến với chúng ta.(ACMVĐCTG,  54) Ý niệm...
Xem Chi tiết
+ Vũ trụ: 100 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà có ít nhất 100 tỷ mặt trời (Giai điệu bí ẩn_Trịnh Xuân Thuận, LVLCK, 16) + Đại Vũ trụ: Thái Dương Thượng Đế tức là Đại Vũ trụ. (LVLCK, 69) + Tiểu vũ trụ, Tiểu thiên địa: Con người, Tiểu thiên địa, Chân Thần biểu lộ, Đấng Duy Nhất. (LVLCK, 80) - Tiểu vũ trụ ...
Xem Chi tiết
+ Tinh thần là vật chất ở mức biểu hiện cao nhất. (CTNM, 589) + Tinh thần: Tức Chân Thần (Monad) hay Cha trên Trời.  (ASCLH, 39) - Từ ngữ “tinh thần” không ám chỉ các vấn đề tôn giáo như thường gọi. Mọi hoạt động thúc đẩy con người tiến tới hình thức phát triển nào đó – về thể chất, tình cảm, trí ...
Xem Chi tiết
+ Lập đại nguyện - Phát Tâm Bồ Đề: Phật nói: Thiện nam tử! Bồ Tát Ma Ha Tát, khi thoạt mới phát tâm Bồ Đề phải lập đại nguyện, và nói như thế này: “Nếu tôi chứng được đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác, tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh được an trụ trong cảnh đại Niết B...
Xem Chi tiết
+ Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
Xem Chi tiết
+ Christ: Nguyên Khí, cần phân biệt rõ, vốn là một trạng thái tinh thần cao siêu. Danh hiệu Christ chỉ về một nhân vật cao cấp đại diện cho nguyên khí đó, dù lịch sử có ghi vị giáng sinh ở Nazareth hay trong trường hợp khác (ASCLH, 11) 1. Christ vũ trụ: Tự biểu hiện qua một Thái Dương Hệ. (ASCLH, 28...
Xem Chi tiết
+ 108. CÁC PHÁP THÍNgười tinh tấn thí người không tinh tấnThí đúng pháp được tâm hoan hỷVì tin có nghiệp và quả báoLoại thí này thí chủ thanh tịnh.Không tinh tấn thí người tinh tấnKhông đúng pháp, không tâm hoan hỷVì không tin nghiệp và quả báoLoại thí này người nhận thanh tịnh.Người giải đãi thí kh...
Xem Chi tiết
Chất trí (Mind–stuff): X. Chitta....
Xem Chi tiết
+ Bổn phận của cha mẹ đối với con cái, đức Phật đã dạy: - Con làm 5 việc với Cha Mẹ: Một là phụng dưỡng cha mẹ. Hai là làm công việc thay cha mẹ. Ba là gìn giữ gia phong. Bốn là khéo quản trị tài sản thừa kế. Năm là tạo phước hồi hướng. - Cha mẹ làm 5 việc: Một là ngăn con không làm điều ác. Hai l...
Xem Chi tiết
+ Tình thương (Love, là Bác ái, Thuật ngữ bác Khá):+ Trạng thái Bác ái: Linh hồn tức là trạng thái Bác ái (LVHLT, 382) + Định luật Bác Ái: Thực ra chỉ là định luật của Thái Dương Hệ đang biểu hiện trên tất cả các cõi. + Ý chí Bác ái (ý muốn thương yêu): Ý chí bác ái tự biểu lộ bằng năng lực hấp thu ...
Xem Chi tiết
+ Ý chí (will): Ý chí là năng lượng linh hồn tự biểu hiện theo sự chỉ đạo, sự tiến bộ và phù hợp với Thiên cơ (CTHNM, 388) - Ý chí hay năng lượng của sự sống là các thuật ngữ đồng nghĩa.(TLHNM I, 43) - Ý chí là năng lượng được Minh triết hướng dẫn. (KCVTT, 268) - Khi nghiên cứu sự tiến hóa, ngày ...
Xem Chi tiết
+ Những năng lượng bên trong con người thực hiện sự tiếp xúc thông qua trung gian thể sinh lực hoặc thể dĩ thái, vốn gồm các dòng năng lượng, hoạt động thông qua 7 điểm tập trung hoặc các trung tâm lực trong thể dĩ thái, được tìm thấy ở gần, hoặc có liên quan đến, bảy tập hợp tuyến chính [Trang 413]...
Xem Chi tiết
Điều này chủ yếu có liên quan tới việc sử dụng lời nói và các cơ quan phát âm, và có liên quan tới sự “chân thật tận thâm tâm” (“truth in the inmost part”) sao cho sự chân thật biểu lộ ra bên ngoài. (ASCLH, 185)...
Xem Chi tiết
Quyền năng (power, siddhis, huyền công, thần thông):...
Xem Chi tiết
+ Người - Là trung hiếu nhân nghĩa, còn như bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là không phải người (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
Theo Huyền Linh Học cũng như theo kinh Kabalah, có ba loại ánh sáng: 1.- Ánh Sáng Trừu Tượng và Tuyệt Đối, đó là Bóng Tối (Darkness) 2.- Ánh Sáng của Đấng Biểu Lộ – Vô Hiện (the Manifested- Unmanifested) mà một số người gọi là Logos; 3.- Ánh Sáng loại sau phản chiếu nơi các Dhyn Choha...
Xem Chi tiết
+ Thần, Thiên thần (Devas): Devas là các thực thể tiến hóa (progressing entities) của một chu kỳ hành tinh trước. (GLBN III, 235) + Thần chất (Deva substance, chất liệu của thiên thần): - Tinh chất kiến tạo (building essence) tức là thần chất. - Vật chất được các Agnishvatta làm linh hoạt (vitali...
Xem Chi tiết
+ Điện (Electricity): “Mọi hiện tượng trong thiên nhiên có liên quan đến từ lực hoặc điện lực – vì, nơi nào có chuyển động, nhiệt, ma sát, ánh sáng thì nơi đó có từ lực và Bản Sao của nó (theo thiển ý)– điện sẽ luôn luôn hiện ra, như là nguyên nhân hoặc hậu quả, đúng hơn là cả hai nếu chúng ta thấu ...
Xem Chi tiết
+ Tiền Tài: Chỉ có kẻ nào không ham muốn gì hết cho riêng mình mới có thể trở thành kẻ thu nhận nguồn tài chính phong phú và là kẻ phân phối tài nguyên của vũ trụ. Trường hợp khác, khi tài sản gia tăng, chúng không đem lại điều gì ngoại trừ phiền não, lo lắng, không vừa lòng và lạm dụng.(ĐĐNLVTD, 78...
Xem Chi tiết
Trong các thủ bút cổ xưa nhất của văn học Ấn Độ, Vị Thượng Đế Trừu Tượng Huyền vi (Unrevealed Abstract Deity) không có danh hiệu. Ngài thường được gọi là “Cái Đó” (tiếng Bắc Phạn là Tad) và tất cả mọi danh xưng đang có, đã có và sẽ có, hay bất cứ tên gọi nào mà trí người có thể nghĩ đến. (GLBN I, ...
Xem Chi tiết
+ Cung Hoàng Đạo Hành Thủy (Âm): Góc hợp cứng vuông góc và đối nghịch (Kỳ công 4-8-12) Dương                              Âm Hỏa và Khí                    Nước và Đất Các dấu hiệu số lẻ        Các dấu hiệu số chẵn Tích cực, tự thể hiện    Thụ động, tiếp nhận Năng lượng dương      Năng lượng âm...
Xem Chi tiết
+ Nhân - Chỉ Con người tốt lành, tiến hóa thăng thượng. VD: Mộc chủ về Nhân + Nhân tức Con người: Đức Phật trong 12 nhân duyên, điểm 10. Hữu: Là có, tồn tại hay sự sống. Vì thủ chấp ắt tạo nghiệp, là động lực cho sự tái sinh, là một sự tồn tại mới hay một đời sống mới. Tâm chấp thủ gieo vào Tạng th...
Xem Chi tiết
– Cõi nguyên hình, cõi biểu lộ thiêng liêng, cõi thứ nhất của Thái Dương Hệ chúng ta, cõi Tối Đại Niết Bàn. – Cõi của Thượng Đế. (LVLCK, 79, 656)...
Xem Chi tiết
Đối–Christ (Anti–Christ): Người tìm đạo thuộc cung hai tạo ra Tổng Quả Báo (Dweller) của mình và để cho sự kềm chế ngày càng mạnh của nó trở thành “kẻ lừa phỉnh của linh hồn” (“deluder of souls”). Y là kẻ Đối–Christ thực sự, và qua giáo huấn sai lầm và sự tác động của những gì được gọi là huyền d...
Xem Chi tiết
Uẩn (skandas): Khi biểu lộ trên cõi trần thì trong mọi sự sống đều có ẩn tàng các mầm hay chủng tử phải kết thành quả, và chính các chủng tử (seeds) tiềm tàng này là cái nhân có hiệu quả đưa đến việc xuất hiện của hình hài. Vào một lúc nào đó, các chủng tử được gieo xuống và phải kết thành quả. Đ...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đa...
Xem Chi tiết
Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
Xem Chi tiết
Lực (Force, mãnh lực): - Lực chẳng qua chỉ là vật chất ở một trong các trạng thái cao nhất của nó.     (Thư của Chân Sư,   321)    -Là tên gọi để chỉ tất cả các năng lượng mà – sau khi được vận dụng và tập trung đúng – được phóng ra bởi cá nhân hay nhóm theo bất cứ hướng nào và với nhiều động cơ ...
Xem Chi tiết
+ Lửa (Fire): Lửa là một biến phân của vũ trụ năng trên cõi trí. (LVLCK, 43) A- Lửa Đại Thiên Địa: Có 3 phần, khi biểu lộ ra 5 phần - Năm lửa gồm: 4 nhị nguyên (Cho tứ hạ thể): Tiềm nhiệt, Hoạt nhiệt, Lửa Trí tuệ, Hành khí + Nguyên khí thứ 5 Thượng Đế - Thể trí vũ trụ (LVLCK, 38 - 45) 1. Cung 3 -...
Xem Chi tiết
Lao (Tuberculosis): Bệnh lao là kết quả của việc lạm dụng (misuse) năng lượng của cung 2.    (CTNM, 383)...
Xem Chi tiết
  Dương      Âm Hỏa và Khí     Nước và Đất Các dấu hiệu số lẻ       Các dấu hiệu số chẵn Tích cực, tự thể hiện    Thụ động, tiếp nhận Năng lượng dương      Năng lượng âm + Hành Khí: Tập trung năng lượng vào các ý tưởng chưa được thực hiện;  Có thể là người mơ mộng không thực tế;  Khả năng buông xả; ...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
Thế giới trần tục, tương ứng với cõi hồng trần. (ASCLH, 298)...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
AUM: OM - Cách sướng Thánh ngữ và suy ngẫm về nó mang lại hữu ích lớn lao, tóm lược: Ngân lên Linh từ + Đường liên kết => Xuyên qua các lớp áo (Thể trí/ Tình cảm/Dĩ thái) - Bộ Não nhận biết - Tham thiền, nghe được âm thanh (Tiếng nói của im lặng)...(ASCLH, 56). + Ba linh từ được Thái Dương Thượn...
Xem Chi tiết
+ Ma: Khi Phàm ngã tách khỏi Chân Ngã: - Nếu có thể xác, nó trở thành người mất linh hồn. - Nếu không có thể xác, nó trở thành một con ma hay một hình thức của Kẻ Giữ Cửa. (LVLCK, 1017) + Chú giải các loài ma: Tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là Giết hại, làm não hại thân tâm, tổn hại công đức, phá...
Xem Chi tiết
+ Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết