Warning (2): array_intersect(): Argument #1 is not an array [APP/Controller/AppController.php, line 1047]
Khóa Thiền cơ bản-MF

SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Khóa Thiền cơ bản-MF

THE MEDITATION QUEST (KHÓA THIỀN CƠ BẢN) Nghiên Cứu Về Tham Thiền Nội Môn

Nicholas Roerich, Chúng ta đang mở ra những cánh cổng Giám đốc: Leoni Hodgson, Trưởng khóa: BL Allison (Mời Quý bạn xem chi tiết thư mời học khóa thiền cơ bản tiếng Việt tại đây) Sẽ đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời khi tất cả sự thành công của chúng ta trên thế gian không còn thỏa mãn được chúng ta nữa và chúng ta bắt đầu tìm kiếm một sự tồn tại nào đó tròn đầy và ý nghĩa hơn. Chúng ta khao khát hướng tới những điều chúng ta chưa biết và chúng ta mong ước nhận thức được các cõi giới nằm ngoài những kinh nghiệm hiểu biết về thế giới trần tục thông thường. Chúng ta cảm thấy sức hút từ một phần nào đó thần thánh và thiêng liêng trong chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng có thật nhiều vẻ đẹp, chân lý và sự tốt lành vẫn còn ẩn giấu, nhưng chúng ta có thể đạt được và trải nghiệm chúng nếu chúng ta có các phương tiện để nâng cao tâm thức của mình. Khóa học này được thiết kế để người học thấy rằng thiền là một thực hành tâm linh có thể giúp chúng ta nâng cao nhận thức. Thiền định giúp chúng ta tiếp xúc và cuối cùng kết nối với phần thiêng liêng của chúng ta – cái mà chúng ta gọi là Linh Hồn. Linh Hồn cũng được gọi là Chân Ngã, "Cái Tôi Cao Cả Hơn" (Higher Self), trái ngược với cái tôi thấp kém (lower self), bao gồm thể xác, thể tình cảm và thể trí của chúng ta. Ba thể thấp này được gọi chung là phàm ngã. Mục đích của thiền định là mang đến phàm ngã sự nhận thức về khía cạnh Linh Hồn và đặt các thể thấp hơn của chúng ta dưới sự kiểm soát của nó. Các bài tập Tham thiền tạo điều kiện cho tâm trí của chúng ta trở thành điểm tựa của phàm ngã tích hợp, và là điểm khởi đầu cho việc xây dựng cầu ánh sáng nối với Linh Hồn. Bằng phương tiện là các kỹ thuật thiền định cụ thể, tâm trí của chúng ta trở nên dễ tiếp thu với các liên lạc của Linh Hồn; nó trở nên tĩnh lặng trong ánh sáng của Linh Hồn, và nhận được sự soi sáng, tình thương và mục đích của Linh hồn. Đến lượt mình, tâm trí phân phát các phẩm chất Linh Hồn mà nó đã nhận được cho thể tình cảm và thể xác, để toàn bộ các thể của chúng ta được nâng lên dưới ảnh hưởng mang lại lợi ích từ Linh Hồn. Toàn bộ quá trình này được điều chỉnh bởi các định luật tâm linh nằm tại trung tâm của bất kỳ sự tiến bộ nào mà chúng ta đạt được như là con người. Khi bạn áp dụng các nguyên lý bí truyền và các bài thực hành tâm linh mới cho cuộc sống hàng ngày, như khi bạn sống với các giá trị tinh thần của bạn trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè, và cộng đồng, bạn sẽ ngày càng lan tỏa tình thương của Linh Hồn mình. Điều này đến lượt nó sẽ mang lại lợi ích cho cuộc sống của những người mà bạn gặp gỡ. Như vậy, cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở thành cuộc sống thấm nhuần ảnh hưởng của linh hồn, và làm chúng ta góp phần vào việc nâng cao trình độ và tiến bộ tâm linh của nhân loại nói chung. Công Việc Phải Hoàn Thành Hàng Tháng 1. Có mười hai bài tham thiền hàng tháng trong khóa học này, bắt đầu từ kỳ trăng tròn tháng này cho đến kỳ trăng tròn tháng sau. Mỗi bài tham thiền sẽ tập trung vào một nguyên lý tham thiền và khi bạn tiến bộ, thời gian và độ phức tạp của các bài thiền định sẽ tăng lên. 2. Bạn lưu ý rằng mỗi Bài Học hàng tháng bao gồm hai loại tài liệu. I. Bài tập tham thiền: chủ đề thiền được giao cho mỗi tháng. Nó cũng bao gồm các câu hỏi cần được trả lời trong Báo Cáo Tham Thiền của tháng đó. II. Tài liệu học tập: công việc và sự tập trung chính của bạn là tham thiền. Các tài liệu học tập cung cấp thông tin nền tảng về chủ đề tham thiền và các "kỹ năng cần phát triển" là tâm điểm trong tháng đó. Bạn hãy đọc chúng. Một câu hỏi mỗi tháng sẽ có liên quan trực tiếp đến tài liệu “học tập” này. 3. Vào đầu mỗi kỳ trăng tròn hàng tháng, hãy mở tài liệu và sao chép Tài Liệu Tham Thiền Và Nghiên Cứu. Đọc các tài liệu cho phần thực hiện bài tập tham thiền vào đầu tháng để đạt được lợi ích tối đa. Ghi lại bất kỳ sự hiểu biết nào đến với bạn trong thời gian đọc tài liệu hay tham thiền vào Nhật Ký Tâm Linh của bạn. Việc này sẽ giúp cung cấp một nguồn tài liệu cho bạn để phục vụ cho việc viết Báo Cáo Tham Thiền và Học Tập vào kỳ Trăng Tròn tiếp theo (kéo dài trong vòng 3 ngày kể từ ngày Trăng Tròn). 4. Một yêu cầu quan trọng là nhịp điệu ổn định của việc thực hiện công việc và áp dụng chúng vào trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn sẽ nhận được những lợi ích và sự tiến bộ tốt nhất trong đời sống tinh thần của bạn nếu bạn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ hàng tháng một cách nhất quán và đúng thời hạn. Năm học năm 2015 bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 2014 và bài luận đầu tiên sẽ tới hạn gửi trong vòng 3 ngày sau ngày trăng tròn. Bài Tham Thiền Kỳ Trăng Tròn Hàng Tháng Ảnh hưởng Thiêng liêng đặc biệt mạnh mẽ vào kỳ Trăng Tròn và chúng tôi đề nghị với bạn một buổi thiền định đặc biệt mỗi tháng trong thời khắc này. Bạn có thể tải các bài tham thiền từ Homeroom của khóa Meditation Quest, hoặc tham gia cùng với Michael Robbins mỗi tháng khi ông thực hiện buổi Tham Thiền Trăng Tròn.