SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Đức Phật dậy: Tất cả chúng sinh đều mang theo nghiệp của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa các chúng sinh. (Kinh Trung A Hàm). Để Cải Mệnh, Đức Phật dậy "ĐỐI VỚI TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CHẤP TRƯỚC", đây là tóm lược toàn bộ Giáo Pháp của Đức Phật đã dạy_Lời Đức Phật.

Nhân Trắc Học hiểu về Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không tin sâu Nhân Quả báo ứng, mà chỉ sống thuận theo bản năng của mình, không tu hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI - VÌ ĐÓ LÀ NGHIỆP QUẢ NHIỀU KIẾP TRƯỚC. Là vì thông qua quy luật thời gian - Luật Nhân Quả của Vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho chính Bạn trong kiếp sống này những gì mà chính Bạn đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước. Đây là nguyên nhân Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP QUẢ CỦA MÌNH, DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU. Nhân trắc học thông qua quy luật tuần hoàn của thời gian, mà biết được thời điểm Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo - Nếu Bạn không Tu hành sửa Mệnh đúng cách. Nhân Trắc Học chúng tôi với nhóm người có sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng và An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn. Nó không gì khác khi Quý Bạn nghe được dự báo thời tiết hay Dịch bệnh ở đâu đó - Và Bạn cần phòng bị tốt nhất trước khi chúng đến "hỏi thăm" bạn. Kính chúc Quý bạn đọc Vạn sự cát tường như ý!

Thái dương hệ – Phần 10: TDH theo giáo lý của Đức DK (3)

Phần 3: Hành Tinh Thượng Đế (Planetary Logos)

Trong phần này chúng ta tìm hiểu tiếp về các Hành Tinh Thượng Đế. Đức DK gọi các Hành Tinh Thượng Đế là các Thiên Nhân (Heavenly Men), trong khi Ngài gọi đức Thái dương Thượng đếĐại Thiên Nhân (Grand Man of the Heaven). Đấng cao hơn nữa Ngài gọi là Cosmic Logos (Vũ Trụ Thượng đế). Ngài cũng hay dùng từ Đấng Mà Chúng Ta Không thể Nói Gì Cả (The One About Naught May Be Said) để chỉ Cosmic Logos, hoặc đôi khi là đấng còn cao hơn đó nữa là Cosmic ParaBrahman. Trong giới Huyền Linh học hay viết tắt tên gọi One About Naught May Be Said thành OABNMBS để chỉ Đấng Không Thể Nghĩ Bàn, Đấng Bất Khả Tư Nghị. Chúng tôi sẽ trích từ A Treatise On Cosmic Fire các đoạn sau đây nói về Hành Tinh Thượng Đế, kèm theo đó là các diễn giải:

Mỗi Hành Tinh Thượng Đế được xem như có dạng hình cầu [12]. Cũng giống như hạt nguyên tử và con người, Ngài có vòng giới hạn (ring-pass-not) của Ngài. Vòng giới hạn này bao gồm toàn thể hệ thống hành tinh. [13] Trong trường hợp của Ngài, bầu vật chất trọng trược của bất cứ một dãy hành tinh nào cũng tương tự như thể hồng trần của một người và hạt nguyên tử trên cõi trần. Mỗi hệ thống tiến hoá gồm 7 dãy hành tinh là biểu hiện của sự sống của một Thực Thể sử dụng nó cho mục đích hiển lộ nhằm hoạch đắc kinh nghiệm, giống như con người đối với thể xác của y. [14]

Each Heavenly Man is likewise to be seen as spheroidal in shape. He has His ring-pass-not as has the atom and the man. This ring-pass-not comprises the entire planetary scheme; the dense physical globe of any one chain being analogous in His case to the physical body of any man, and to the atom on the physical plane. Each scheme of seven chains is the expression of the life of an Entity, Who occupies it, as does a man his body, for purposes of manifestation and in order to gain experience. [251]

[12] Mọi thực thể trong vũ trụ đều có hình cầu, đấng Hành Tinh Thượng Đế cũng thế. Điều này chúng ta đã nói từ bài trước. [13] Vòng giới hạn = Ring Pass Not là thuật ngữ để chỉ phạm vi hoạt động của một thực thể. Vòng giới hạn của một Hành Tinh Thượng Đế là toàn thể hệ hành tinh bao gồm bảy dãy hành tinh của hệ hành tinh đó. [14] Các Hành Tinh Thượng Đế biểu hiện qua hệ hành tinh bao gồm bảy dãy hành tinh và Ngài thu thập kinh nghiệm cho việc tiến hoá của Ngài thông qua 7 dãy hành tinh đó. Bầu hành tinh trọng trược đóng vai trò đối với Ngài như là thể xác đối với một người thường.

Một Hành Tinh Thượng Đế chứa đứng bên trong chính Ngài những gì tương ứng với tế bào bên trong các hiện thể biểu lộ của con người. Các nguyên tử hay tế bào trong cơ thể Ngài được làm bằng toàn thể các đơn vị thiên thần và con người, rung động theo chủ âm (key) của Ngài và đáp ứng với mức độ sự sống của Ngài. [15] Tất cả được giữ lại, liên kết với nhau và được làm sinh động bởi ý chí hiện tồn (will to be) của Ngài; và tất cả đều rung động theo trình độ mà Ngài đã đạt được trong cuộc tiến hoá. [16] Từ quan điểm vũ trụ, một Hành Tinh Thượng Đế có thể được xem như một hình cầu sự sống kỳ diệu, bao gồm bên trong phạm vi ảnh hưởng của nó năng lực rung động của toàn thể hệ thống hành tinh. Ngài rung động ở một mức độ nào đó có thể được đánh giá bằng hoạt động của sự sống đang đập nhịp ở trung tâm của hình cầu; toàn bộ hệ thống hành tinh nhuốm một màu sắc nào đó, đang quay vòng theo một khoá cố định (fixed key) vốn là chìa khoá của chu kỳ sống của Ngài bên trong kỳ đại khai nguyên còn lớn hơn nữa, hay chu kỳ Thượng Đế. [17]

A Heavenly Man contains within Himself that which corresponds to the cells within the vehicles of expression of a human being. The atoms or cells in His body are made up of the aggregate of the deva and human units who vibrate to His key note, and who respond to the measure of His life. All are held together and animated by His will to be, and all vibrate according to the point achieved by Him in evolution. From the cosmic standpoint a Heavenly Man can be seen as a sphere of wondrous life, which includes within its radius of influence the vibratory capacity of an entire planetary scheme. He vibrates to a certain measure, which can be estimated by the activity of the life pulsating at the center of the sphere; the entire planetary scheme is tinctured by a certain color, is rotating to a fixed key which is the key of His life cycle within the still greater mahamanvantara or logoic cycle.

[15] Giống như con người của chúng ta có thể xác bao gồm các tế bào, và thấp hơn nữa là các nguyên tử, Đấng Hành Tinh Thượng Đế cũng có hiện thể bao gồm các tế bào là các đơn vị thiên thần và nhân loại. Mỗi cá nhân chúng ta và mỗi thiên thần là các tế bào bên trong thể biểu hiện của các Ngài. In Him We Live, move, and have our being! [16] Tất cả tế bào bên trong thể biểu hiện của Ngài được gắn kết lại với nhau thành một thể thống nhất bằng Ý Chí Hiện Tồn (Will-To-Be) của Ngài. Khi Ý Chí đó biến mất thì hệ hành tinh tan rả hay đi vào Pralaya. Trong trường hợp con người cũng thế, khi Ý Chí Hiện tồn không cò nữa thì con người sẽ chết, các tế bào phân rả, không còn gắn kết lại với nhau thành một thể thống nhất. [17] Mỗi Hành Tinh Thượng Đế có một trình độ tiến hoá khác nhau, và điều này ảnh hưởng đến toàn bộ tế bào bên trong cơ thể Ngài. Do đó đức DK nói: Ngài rung động ở một mức độ nào đó có thể được đánh giá bằng hoạt động của sự sống đang đập nhịp ở trung tâm của hình cầu; toàn bộ hệ thống hành tinh nhuốm một màu sắc nào đó, đang quay vòng theo một khoá cố định )fixed key) vốn là chìa khoá của chu kỳ sống của Ngài bên trong kỳ đại khai nguyên còn lớn hơn nữa, hay chu kỳ Thượng Đế.

Bảy Hành Tinh Thượng Đế, được xem như có liên quan đến Đấng Cao Cả mà Thái Dương Thượng Đế là một phản ảnh của Ngài, có vai trò như là bảy trung tâm lực trong thể xác con người. Điều này sẽ được hiểu rõ khi sự tương đồng giữa cõi hồng trần vũ trụ và cõi hồng trần Thái dương hệ được nghiên cứu. [18]

Do đó, ba trong các trung tâm lực này

– Liên hệ đến các trung tâm lực thấp của Đấng Thực Thể Vũ Trụ. [19]

– Có sự tương đồng của chúng trên các cõi chất đặc, chất lỏng và chất hơi.

– Hiện nay đang là mục tiêu chú tâm của hỏa xà vũ trụ. [20]

The seven Heavenly Men, considered in relation to the Entity of Whom the solar Logos is a reflection, are as the seven centers in the physical body of a human being. This will be realized as the correspondence between the cosmic physical plane and the systemic physical plane is studied.

Three of these centers, therefore

  • Concern the lower centers of the cosmic Being.
  • Have their analogies on the dense, liquid and gaseous planes.
  • Are at present the object of the attention of cosmic kundalini. [297]
[18] Đối với đức Thái dương Thượng đế thì các Hành Tinh Thượng Đế lại tạo thành chính là các luân xa hay các Trung tâm lực bên trong cơ thể của đức Thái dương Thượng đế. Đây là điểm đặc biệt quan trọng mà các bạn cần nhớ. [19] Ba Trung tâm lực thấp là các luân xa tùng thái dương, luân xa xương cùng và luân xa đáy cột sống. [20] Trong Thái dương hệ cũng có luồng xà hỏa Kundalini tương tự như trong con người. Đức DK nói rằng luồng xà hỏa Kundalini Thái dương đang kích hoạt các luân xa thấp là luân xa xương cùng, luân xa tùng thái dương, luân xa đáy cột sống.

Như vậy, các bạn thấy định luật tương đồng “trên sau, dưới vậy” thể hiện ra sao trong trường hợp thái dương hệ và con người. Trong Đại Thiên Nhân cũng có các luân xa hay Trung tâm lực là các Hệ hành tinh, cũng có luồng xà hỏa Kundalini. Và một chi tiết mà đức Đức DK tiết lộ cho chúng ta biết là luồng xà hỏa Kundalini Thái dương đang tập trung vào ba luân xa thấp. Điều này giúp chúng ta ước đoán trình độ tiến hóa của đức Thái dương Thượng đế của chúng ta trên con đường tiến hoá của Vũ Trụ. Đức DK bảo chúng ta phải xác định các hệ hành tinh nào tương ứng với các luân xa trong cơ thể của Đấng Dại Thiên Nhân. Và những người học đạo như chúng ta sẽ phải thử dùng trực giác và suy luận để làm điều này trong các bài tới.

6806 — Tổng số lần đọc 6 — Hôm nay