Sách: Tổ Hợp Sách Của Thánh Hiền

Sách: Tổ Hợp Sách Của Thánh Hiền

Gồm Kinh Phật và Lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xóa bỏ vô minh, Tu Tập Đạo nâng cao đời sống và tiến tới giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

+ Thành tựu hay Lợi ích của xa lìa ngu xi/ Vô Minh - Người hiểu biết theo quan điểm tâm linh: - Một là, được tâm ý ưa thích chân thật, bạn bè cũng chân thật.- Hai là, tin tưởng sâu xa vào nhân quả, nên thà chết chứ không làm việc ác.- Ba là, chỉ Quy Y Phật, chẳng theo vị Trời nào khác.- Bốn là, tâm ...
Xem Chi tiết
+ Giải thoát: Đối với nhân loại, cái huyền nhiệm của sự giải thoát nằm trong việc làm cân bằng các mãnh lực và làm quân bình các cặp đối hợp. Thánh đạo là con đường hẹp giữa các cặp đối hợp này mà người tìm đạo phải tìm ra và bước lên, không rẽ sang phải, cũng không sang trái. (LVHLT, 225) + Phật n...
Xem Chi tiết
+ Phật Giáo là Pháp chân thật, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay mê đắm trong sanh tử lục đạo, Phật lay tỉnh chúng ta, dạy chúng ta phải giác ngộ. Chân Chánh Giác ngộ thì Ngã chẳng còn nữa, bạ...
Xem Chi tiết
A- LUÂN HỒI (Incarnation, đầu thai, lâm phàm): X. Định luật luân hồi:  I- LUÂN HỒI THEO MINH TRIẾT MỚI+ Trong 1 kiếp sống: (i) - Con người lại có được một thể xác tiến hoá hơn,(ii)- có tính chất ứng đáp nhiều hơn, (iii)- được điều hợp với một khoá cao hơn, với sự tinh vi và thích hợp hơn, rung động ...
Xem Chi tiết
1. Theo Phật Giáo: + Kinh Vô Minh (Si Mê - Tương ứng Cõi Súc Sinh): Tôn Giả Xá-Lợi-Phất đáp (nguồn); “Minh là biết; biết gọi là minh.” - Chỉ sự u mê, không hiểu Tứ diệu đế, Tam bảo và nguyên lí Nghiệp. Vô minh khởi đầu của 12 nhân duyên, là nguyên nhân làm con người vướng trong Luân hồi. Vô minh là ...
Xem Chi tiết
+ Phật (Buddha): Danh xưng dành cho Đức Gautama (Cồ Đàm). Ngài ra đời ở Ấn Độ vào khoảng năm 621 trước Thiên Chúa, trở thành Đức Phật toàn giác năm 592 trước Thiên Chúa. Đức Phật là “Đấng Giác Ngộ” và đã đạt được mức tri thức cao nhất có thể có được đối với con người trong Thái Dương Hệ này. (ĐĐTNLV...
Xem Chi tiết
Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
Xem Chi tiết

Danh sách chương

Chương Ngày đăng
Bức thư ngày ... 02/01/2017
Tổng quan phương pháp Học Phật Pháp 27/03/2018
Cách Kính Lễ Bái Trời, Phật, Thánh Nhân, Bốn, Sáu, Tám, Các phương 27/03/2018
Sáu cửa (6 Nhóm Việc Tán Tài/ Tán Gia Bại Sản) suy vong tiền tài danh vọng địa vị 27/03/2018
Trích Tóm Lược Các Lời Phật và Thánh Hiền Dậy 27/03/2018
Học và thực hành Phật Pháp đúng cách = Phát Nhiệm mầu 27/03/2018
Nhân Quả Qua Việc Xem Bói toán số mệnh 27/03/2018
Làm sao để có Phước Đức và giữ nó thế nào 27/03/2018
Đức Phật dậy về giải quyết bất hòa trong cuộc sống 27/03/2018
Ăn chay - Ăn thịt theo Phật dậy 27/03/2018
Ác Ma - Ảo ảnh và cái thấy biết chân thật về Thánh Hiền 27/03/2018
Công Đức và Phước Đức với Phóng Sinh, Bố thí, Trì chú, Thiền định, Tràng hạt .... 29/03/2018
Trích Lời Thánh Hiền Về Xác Thân và Tâm thức Con Người 09/04/2018
Giới Thiệu - Cần tách các Chương 13/04/2018
Giới thiệu 13/04/2018
Kinh Hiền Nhân 17/05/2018
Nhân Quả - Đức Phật dậy 1 19/05/2018
*Tóm lược về Phật Học (Kinh - Luật - Luận) 19/05/2018
Nhân Quả - Đức Phật dậy 2 31/05/2018
Nhân Quả - Các Trích đoạn Đức DK dậy (M.T.Mới đưa lên MFVN) 31/05/2018
Nhân Quả - N.H.Kiệt dịch 31/05/2018
VỀ CÁCH XƯỚNG TỤNG CÁC THẦN CHÚ - MANTRAM (Anh Kiệt dịch) 31/05/2018
Chương 1: Nhân Quả (Sách Karmic Laws-MFVN Dịch) 31/05/2018
Chương 2: Nhân Quả (Sách Karmic Laws-MFVN Dịch) 31/05/2018
Chương 3: Nhân Quả (Sách Karmic Laws-MFVN Dịch) 31/05/2018
Chương 4: Nhân Quả (Sách Karmic Laws-MFVN Dịch) 31/05/2018
Chương 5: Nhân Quả (Sách Karmic Laws-MFVN Dịch) 31/05/2018
Chương 6- Bệnh Vảy Nến: Sự Thay Đổi Của Cung Linh Hồn Là Cần Thiết 01/06/2018
Kỳ Công cung Cự Giải cùng giải thích Trực Giác là gì 30/06/2018
Huấn Thị Của Chân Sư Với Đệ Tử 13/12/2018
Định Luật Chu Kỳ 11/01/2019
Lúc Lâm Chung - Yêu ma Quỷ Thần Biến Hiện Ra Nhiều Dạng - Trừ Bổn Tôn Của Bạn 31/07/2019
Người Sợ Quỷ Ba Phần - Quỷ Sợ Người Bảy Phần 16/08/2019
Phật Ví Dụ Về Nhà Có Góc Nhiều Góc Nhọn Là Xấu Hội Tụ 16/08/2019
Kinh Khất Thực Thanh Tịnh 17/08/2019
Người Không Thể Thay Đổi Vận Mạng Là Phàm Phu - Người Thay Đổi Được Là Có Trí Tuệ, Có Phước Đức 19/08/2019
SỐ MẠNG CỦA MỖI NGƯỜI VỐN ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH SẴN. NẾU KHÔNG CÓ ĐẠI THIỆN HAY ĐẠI ÁC THÌ SỐ MẠNG ĐẠI KHÁI CHẠY THEO SỐ ĐÃ ĐỊNH. 19/08/2019
THEO NHÂN QUẢ THÌ MỖI SUY NGHĨ, LỜI NÓI ĐẾN HÀNH ĐỘNG TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI ĐỀU ĐÃ BỊ NGHIỆP LỰC CHI PHỐI, KHỐNG CHẾ, SẮP ĐẶT SẴN VÀ BỊ TRÓI BUỘC TRONG NGHIỆP DUYÊN DẪN DẮT 19/08/2019
Hiếu Thảo - Chữ Hiếu - Có Hiếu - Báo Hiếu 19/08/2019
Thần Cây Và Cách Con Người Ứng Sử Với Quỷ Thần 01/09/2019
TRÍ HUỆ CHẲNG LÌA GIỚI, ĐỊNH, HUỆ, NHẤT ĐỊNH TỪ GIỚI - ĐỊNH MÀ KHAI TRÍ HUỆ, TRÍ HUỆ MỚI THẤU LỘ 01/09/2019