SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Hình dung và bảy cung-MQ

MQ-9:  CÁC QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO - Đoạn 4 Mục Lục BÀI THAM THIỀN 9: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3 HÌNH DUNG SÁNG TẠO 3 GIỚI THIỆU VỀ HÌNH DUNG SÁNG TẠO 4 Dùng Khả năng Tưởng tượngHình dung Sáng tạo – Tạo tưởng 4 Điều Then chốt là Thể Tình cảm Nhạy bén với Nhận thức của Bồ-đề 6 Tiến trình Hình dung Gồm hai Giai đoạn 7 Bài tập Hình dung 8 BÀI THAM THIỀN 9: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU NHIỆM Ý 9 GIỚI THIỆU VỀ BẢY CUNG 10 Các Cung biểu lộ qua Nhân loạiTiểu vũ trụ 13 Một số Đặc tính cho mỗi Cung 15 Tóm lược 16 BÀI THAM THIỀN 9 17 QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO (4) 17 KỸ NĂNG HỌC TẬP - KHẢ NĂNG HÌNH DUNG SÁNG TẠO 18 Ngữ giải 18 CHỦ ĐỀ THAM THIỀN – “QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO, ĐOẠN 4" 20 THAM THIỀN 21 Phúc trình Tham thiền #9 26 Bài tham thiền này tập trung vào Stanza Bốn bắt đầu với dòng chữ: " Khách hành hương phải tránh ba điều ..." Đoạn quan trọng này cảnh báo người hành hương hiểu sự cần thiết của tính bao gồm và chia sẻ. Ích kỷ và chia rẽ là những thói quen nguy hiểm mà có thể khiến học viên đi vào con đường tả đạo. Kỹ năng cần học – Việc hình dung sáng tạo Phần nghiên cứu giới thiệu học viên quá trình rèn luyện tâm trí để hình dung một cách sáng tạo và mang những linh ảnh đó vào biểu hiện ngoại tại. Để đạt đến điều này, bài tham thiền bắt đầu với một bài tập hình dung mặt trời mọc.   BÀI THAM THIỀN 9: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU HÌNH DUNG SÁNG TẠO GIỚI THIỆU VỀ HÌNH DUNG SÁNG TẠO http://www.visioninconsciousness.org/NA_B07/Patricia%20Cota-Robles-05.jpg “Bí quyết của trọn cả việc hành thiền đích thực trong các giai đoạn đầu là năng lực hình dung. Đây là giai đoạn đầu tiên cần phải thành thạo. Vì thế người đệ tử cần chú trong đến tiến trình này. Rốt cuộc nó mang lại khả năng sử dụng các năng lực sáng tạo của sự tưởng tượng, cùng với năng lượng trí tuệ, là một phương cách để xúc tiến các mục tiêu của Huyền giai và thực hiện Thiên cơ. Tất cả các tiến trình mới trong kỹ thuật tham thiền (khả dĩ có trong Thời đại Mới) đều phải và sẽ gồm có hình dung là bước đầu.” [1] Dùng Khả năng Tưởng tượngHình dung Sáng tạo – Tạo tưởng [2] Có nhiều cách sử dụng khả năng hình dung sáng tạo, và có nhiều do để làm điều đó. Từ một việc bình thường như hình dung ra những bức màn mới mà chúng ta muốn dùng để làm sinh động căn phòng, hoặc để chuẩn bị một đề án nghệ thuật quan trọng. Hình dung, tưởng tượngý chí là ba yếu tố rất mạnh mẽ trong tất cả các tiến trình sáng tạo, vì chúng là những nguyên nhân nội tại của nhiều sự biểu hiện bên ngoài mà chúng ta thấy trên thế giới. Người ta tưởng nghĩ đến một điều tưởng và sau đó làm việc để tạo nên nó. “Hình dung và tưởng tượng sáng tạo có liên quan với nhau.” [3] “Hình dung thực tế là sự biểu lộ đến cấp dĩ thái của tưởng tượng sáng tạo.” [4] Lúc đầu, hình dung hầu như là vấn đề đức tin qua thử nghiệm. Chúng ta biết rằng qua tiến trình suy luận của cái trí, chúng ta có thể hiểu được những gì sẽ giúp chúng ta tạo nên mô hình mình muốn thực hiện, để phát triển hình ảnh tưởng của mình thành một đối tượng ở ngoại giới – là biểu hiện của tưởng đó ở cõi trần. Qua tham thiền, việc thực hành hình dungtưởng tượng, cùng với ý muốn làm cho nó xảy ra, chúng ta có thể đưa nó tiến thêm một bước xa hơn và thêm vào một thành phần then chốt khiến nó trở thành sự biểu hiện của linh hồn chúng ta. Trong tham thiền, chúng ta bắt đầu bằng cách nhìn vào nội tâmtưởng tượng rằng chúng ta thấy ba hạ thể của mình, rồi hình dung chúng chỉnh hợp và phối hợp với phàm nhân, và liên lạc trực tiếp với linh hồn. Khi hình dung kết hợp với tham thiền, chúng ta dùng nhận thức cao nhất của mình về ý nghĩa khả dĩ có của tưởng đó, được bao bọc trong một loại vật chất, thường là của cõi trí vì chúng ta chưa đạt vị thế có thể nhận biết được những loại hay dạng vật chất cao siêu hơn để dùng phát triển những hình ảnh của mình. Khi chúng ta tạo nên hình ảnh này trong thể trí, thì chất liệu cõi trí trong thể trí của mình đạt đến một mức độ rung động và cộng hưởng nhất định mang lại sự sống cho ý tưởng của mình. Dù chúng ta có thể thấy được tiến trình này với nhãn quan thể trí hay không, nó vẫn tiếp diễn. Chỉ cần nghĩ đến nó, hình thành ý tưởng và dùng thể trí để mở rộng, thế là đủ. “Sự tưởng tượng sáng tạo ‘tạo ảnh của một hình thể’ qua khả năng hình dungnăng lượng tư tưởng của thể trí mang lại sự sống và định hướng cho hình thể đó.” [5] Một số người thấy hữu ích khi hình dung ba hạ thể liên kết với thể ánh sáng chói rạng, hoặc họ hình dung ba trung tâm năng lượng rung động nhận sự kích thích từ một trung tâm cao siêu và mạnh mẽ hơn. Người khác thì tưởng tượng linh hồn là một tam giác lực liên kết với tam giác của phàm tính. Còn những người khác lại thích giữ tư tưởng về một phàm nhân thống nhất liên kết với và có ẩn giấu Thiên tính ngự bên trong, đó là linh hồn. Chúng ta chọn lối tưởng tượng nào cũng là điều tương đối không quan trọng, chỉ có điều chúng ta bắt đầu với ý tưởng căn bản về phàm ngã, tìm cách giao tiếp và sử dụng linh hồn như là khí cụ của nó trong thế giới biểu lộ của con người. Vì thế, khi sử dụng khả năng tưởng tượnghình dung, thể của dục vọng hay là thể tình cảm được làm cho hòa hợp với linh hồn. “Khả năng tưởng tưởng là phương diện thấp nhất của trực giác.” [6] Điều Then chốt là Thể Tình cảm Nhạy bén với Nhận thức của Bồ-đề Sự Nhạy bén của Thể Tình cảm với Nhận thức của Bồ-đề là điều Then chốt trong Công tác Hình dung Sáng tạo Hình dung thực sự là kiến tạo cầu nối giữa cõi cảm dụccõi trí. Cõi cảm dục là phương diện thứ hai trong ba phương diện của phàm nhân. Nó tương ứng với phương diện kiến tạo hình thể, phương diện thứ hai của Ba Ngôi Thiêng liêng. Cố gắng này liên hệ cõi cảm dục với cõi Bồ-đề tức là cõi trực giác. Tưởng tượng sáng tạo “vẽ nên một hình thể” qua khả năng hình dungnăng lượng tư tưởng của cái trí, giúp cho hình thể đó có sự sống và định hướng. Nó có bao hàm mục đích nhờ đó sự cộng hưởng hay là dòng năng lượng được tạo nên giữa thể tríthể cảm dục. Nó trở nên một dòng năng lượng tam phân khi linh hồn của người đệ tử dùng tiến trình sáng tạo này một cách xây dựng rõ rệt như đã định. “Tiến trình hình dung và sử dụng khả năng tưởng tượng này là hai bước đầu trong hoạt động tạo hình tư tưởng. Các hình thể tự tạo này – thể hiện các ý tưởng tinh thần và chủ đích thiêng liêng – được các Chân sư dùng để làm việc và giúp cho mục đích của Huyền giai tiến triển.” [7] Dù sự tưởng tượng và các năng lực của nó ở trên cấp cao nhất của thể cảm dục, khả năng này không liên quan đến tình cảm. Tưởng tượng là phương diện thấp nhất của trực giác. Nhạy cảm, một sự biểu lộ của thể cảm dục, là đối cực của tính bén nhạy của Bồ-đề. Nói cách khác, hai cực này cùng hoạt động khi chúng ta bắt đầu phát triển khả năng tưởng tượng, học cách phân biệt sự tưởng tượng qua cõi trí, và sự tưởng tượng mà rốt cuộc trở thành phương diện cao của trực giác trên cõi bồ-đề. Càng phát triển khả năng ứng đáp của thể cảm dục với ấn tượng từ cấp bồ-đề, kế hoạch của chúng ta sẽ càng chính xác hơn trong cố gắng làm cho công tác sáng tạo của linh hồn trở thành hiện thực, với tính cách một sự nới rộng của Đạo viện của Chân sư chúng ta. Chúng ta có thể tập sử dụng khả năng tưởng tượng của mình, và hình dung những bức ảnh giúp chúng ta tập trung bên trong đầu. Tiến trình này càng trở nên hiện thực đối với chúng ta khi chúng ta dùng kỹ thuật hình dung sáng tạo để “hành động như thực”. “Hãy hành động như thể tưởng mà bạn đặt ra trước mắt là một sự thực đã có sẵn. Hành động như thực này là một trong những lối thực hành có tính cách huyền môn nhất. Thực tế nó có hàm ý áp dụng nguyện vọng tinh thần cao nhất đã đạt được trên phàm nhân bình thường theo hình thức của cách ứng xử đã thay đổi. Ý nghĩa của lời huấn thị nói trên không giống như câu ‘người nào suy nghĩ điều gì trong tâm, thì trở nên điều đó.’ Nếu thực hiện đúng, câu này giúp thể trí chế ngự được phàm nhân. Nó ảnh hưởng đến não bộ, và vì thế mà ảnh hưởng đến hai hạ thể kia. Lối ứng xử như đã có thực (đối với người đệ tử) mang lại một yếu tố còn cao siêu hơn tư tưởng. Nó gồm cố gắng liên tục sống như là linh hồn (không phải là thể trí mà tác động qua thể trí) đang liên tục chế ngự và là yếu tố chi phối sự biểu lộ.” [8] Tiến trình Hình dung Gồm hai Giai đoạn [9] pic9-1
 1. Thu thập và tập trung năng lượng: Gom năng lượng vào một khoảng nhất định trong khu vực chung quanh tuyến tùng.
Việc hình dung các hình ảnh sẽ giúp người chí nguyện tập trung bên trong đầu tại một điểm khoảng giữa tuyến yên và tuyến tùng. Trong khu vực đó, y tạo nên những hình ảnh và vẽ ra các quang cảnh và nhờ đó mà có thể dễ dàng thấy được – một cách rộng lớn và chi tiết – những gì mà y muốn và y có dự định cố gắng đạt tới.
 1. Phóng rải hoặc điều khiển: Bấy giờ năng lượng này được lèo lái có chủ đích, đến bất cứ công việc gì đang được thực hiện. (Ví dụ: hàn gắn những vấn đề thế giới, tự tinh luyện hay chỉnh hợp, v.v.)
Tiến trình phóng rải hay điều khiển năng lượng này có thể trở thành thói quen tinh thần nếu người đệ tử bắt đầu thực hiện một cách chậm rãi và tuần tự. Đây là một trong những phương cách quan trọng nhất mà Chân sư làm việc. Vì thế, điều chính yếu là bạn cần bắt đầu thấu đáo kỹ thuật này. Bài tập Hình dung Bài tập này sẽ dễ thực hành cho một số người hơn là những người khác – tùy theo cơ cấu năng lượng (cung) của bạn. Thế nhưng, như chúng ta đã đọc, đây là một phần quan trọng trong việc phát triển cái khí cụ nội tại sẽ đưa chúng ta đến đỉnh núi, vì thế hãy dành thời gian cho bài tập sau đây, hãy sáng tạo và phát triển khả năng của chính mình. Mọi người đều có thể hình dung. Ví dụ như, món ăn hoặc loài hoa mà bạn ưa thích trông giống như thế nào?
 1. Hãy chọn một trong các hình ảnh dưới đây để thực tập.
 2. Hãy nhìn chăm chú vào hình ảnh đó một lát, rồi nhắm mắt và cố gắng tưởng tượng hình dung hình ảnh này theo cái nhìn trong trí bạn.
 3. Cố gắng giữ vững hình ảnh vừa kể. Cố gắng nhiều lần theo cách này.
 4. Lặp lại bài tập này bất cứ khi nào bạn có thời gian rãnh.
 5. Dần dần thực tập qua các hình ảnh.
 6. Khi bạn cảm thấy tự tin hơn, hãy thí nghiệm với những dạng phức tạp hơn, như những hình ảnh ở dưới cùng của phần minh họa.
BÀI THAM THIỀN 9: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU NHIỆM Ý BẢY CUNG GIỚI THIỆU VỀ BẢY CUNG Trong các trang trước chúng ta đã nói đến Sự Sống Duy nhất hay là Thượng Đế. Sự Sống Duy nhất này thở ra hoặc phân hóa thành bảy dòng năng lượng gọi là Bảy Cung. Bảy Cung là toàn thể phạm vi biểu lộ của Thượng Đế biểu hiện. Bảy cung này tự biểu lộ thành những phẩm tính như bác ái, sùng tín hay mỹ lệ. Mỗi cung có âm điệu, âm thanh màu sắc và mức độ rung động riêng. Có thể thấy Bảy Cung trong các màu của cầu vồng và bảy nốt của một thang âm. Những ví dụ khác về con số bảy là bảy ngày của mỗi tuần, bảy trọng tội, Bảy Kỳ quan của Thế giới, bảy luân xa hoặc hạch tuyến, và số bảy là con số may mắn. pic9-2 Tên của các cung chính là cách gọi phẩm tính mà mỗi cung truyền đạt. Cung Một - Ý chí hay Quyền lực Cung Hai - Bác áiMinh triết Cung Ba - Hoạt động Thông tuệ Cung Bốn - Điều hòa qua Xung đột Cung Năm - Khoa học và Kiến thức Cụ thể Cung Sáu - Sùng tín tưởng hóa Cung Bảy - Trật tự và Huyền thuật Nghi lễ pic9-3png Bảy Cung là các dòng năng lượng chi phối toàn bộ cuộc sống: từ Địa cầu của chúng ta và tất cả các giới trong thiên nhiên trên Địa cầu (giới khoáng vật, thực vật, động vật, nhân loại, và các giới cao siêu hơn, v.v.) cho đến các Đấng Cao cả ở những nơi xa xăm trong không gian. Các cung này phóng chiếu đến Thái dương hệ chúng ta từ bảy ngôi sao chính của ngôi sao chính của chòm sao Đại Hùng và tác động đến đời sống của chúng ta qua trung gian của các chòm sao của khoa chiêm tinh và các hành tinh trong thái dương hệ chúng ta. Khi Thượng Đế biểu hiện vào lúc sinh ra một vũ trụ mới, thì Bảy Cung hoặc Bảy Phát xạ của Sự Sống Duy nhất xuất lộ. Đây là bảy Đấng Kiến tạo, bảy Nguồn sống, bảy vị Rishis, hay là “Bảy vị Tinh quân trước Ngôi của Thượng Đế” như được gọi trong Kinh Cựu ước. Bảy vị Chủ tể của Cung trong hệ vũ trụ của chúng ta là phản ánh yếu ớt của bảy Đấng trong Vũ trụ Tối hậu này. Những vị Chủ tể của các Cung không phải là những nhân theo ý nghĩa của từ này trong nhân loại, mà là các Tâm thức vĩ đại của Vũ trụ đang vận dụng những tổ hợp mãnh lực rộng lớn. Trong bảy cung vừa kể, ba cung đầu là mạnh mẽ nhất - thực sự mang theo các phương diện Ý chí, Bác ái và Hoạt động của Thượng Đế. Những cấp độ khác nhau của các vị Chủ tể các Cung giúp vị Thượng Đế mà các Ngài phục vụ, có thể biểu hiện trong vũ trụ bằng cách kiến tạo các hình thể hay những phương tiện mà qua đó Thượng Đếthể tự biểu lộ. Trên mỗi và mọi cảnh giới trong vũ trụ, các hình hài sắc tướng được kiến tạo bởi mỗi cung và được truyền sự rung động, ánh sáng, âm thanh, màu sắcphẩm tính của cung đó. Qua những hình thể này, các Trường tiến hóa khác nhau trong Thiên nhiên trong khắp thái dương hệ chúng ta biểu hiện. Đến lượt những trường tiến hóa đó được nhuộm màu sắc của các cung đã giúp chúng sinh ra. Ví dụ, Giới Nhân loại chịu sự chi phối của Cung Bốn Điều hòa qua Xung đột. Nhân loại học được những bài học tốt nhất trong đời sống qua sự xung đột mà rốt cuộc trở thành hài hòa khi chúng ta bắt đầu hiểu được một thế giới rộng lớn hơn phạm vi chỉ gồm những quyền lợi vị kỷ của riêng mình. Khủng hoảng và xung đột là phương pháp thúc đẩy chúng ta giải quyết các vấn đề, hiểu được bản chất của những gì đang xảy đến với mình, và mở mang tâm thức của mình để có thể thấy những quan điểm khác giúp mình đạt đến sự hài hòa. Bảy cung thể hiện bảy loại mãnh lực cho chúng ta thấy bảy phẩm tính của Thượng Đế. Vì thế, bảy phẩm tính này có bảy tác dụng đối với vật chất và các hình hài sắc tướng có trong khắp vũ trụ, và cũng có bảy mối tương quan với nhau.[10] Dù các năng lượng của những cung này luôn luôn có, qua nhiều thời kỳ lâu dài chúng ta quá chìm đắm trong vật chất nên không thể đón nhận chúng một cách hữu thức. Nhưng khi chúng ta đến gần Tinh thần hơn trên Đường Phản bổn Hoàn nguyên, và khi linh hồn của chúng ta tăng cường và chế ngự phàm nhân của mình nhiều hơn, thì bấy giờ các thể hồng trầntinh thần của chúng ta ngày càng được tinh luyện để nhận thức và đón nhận được những cấp độ thuần khiết hơn của các năng lượng thực sự, không bị pha trộn đang tuôn đổ từ các cung đến với chúng ta – qua các chòm sao, Đức Thái dương Thượng Đế của chúng ta và các hành tinh. pic9-6 Các Cung biểu lộ qua Nhân loạiTiểu vũ trụ Giờ đây, chúng ta biết rằng tất cả đều là năng lượng, và năng lượng thì không tốt hay xấu. Chính bản chất của loại vật chấtnăng lượng đi qua, ảnh hưởng đến nó. Ví dụ như, một cung đi qua vật chất đã được tinh luyện, sẽ biểu lộ phẩm tính của nó một cách thuần khiết hơn, trong khi vật chất kém tinh khiết sẽ làm lệch lạc hay suy yếu sự biểu lộ phẩm tính của cung. Năng lượng của một cung đi qua thể trí xao động sẽ không biểu lộ sáng tỏ như đi qua một thể trí trong sáng. Điều này cũng đúng với thể tình cảm. Một thể tình cảm trầm tĩnh sẽ biểu lộ năng lượng khác với một thể tình cảm đang nóng giận. Mức độ tinh luyện và ảnh hưởng của linh hồn đã đạt được phản ánh mức độ khai sáng, và tất cả các yếu tố này ảnh hưởng đến độ tinh khiết của cung được biểu lộ. Chúng ta hãy xét đến các cung khi chúng biểu lộ qua năm phương tiện mà chúng ta đang dùng để làm việc, với tư cách con ngườilinh hồn, phàm nhân, thể trí, thể tình cảmthể xác. Ví dụ như, nếu năng lượng của Cung 1, là cung Ý chí hay Quyền lực, lưu chuyển qua một thể của phàm nhân khá tinh khiết, thì nó sẽ tự biểu lộ như là ý chí hay năng lực thực hiện mục đích cao thượng của người ấy. Ở cấp thấp hơn, nó có thể biểu lộ như là ý muốn hoặc năng lực thực hiện những mục tiêu ích kỷ. Cung một khi lưu chuyển qua thể tríthể giúp nó trở thành một cái trí nhanh nhẹn và quyết đoán, hoặc nó cũng có thể trở thành một cái trí thích tự suy nghĩ riêng rẽ. Ý chí và quyền năng đi qua thể tình cảmthể khơi dậy tình thương đang nguội lạnh và xa cách hoặc quá tách biệt, hoặc khiến cho chúng thường thay đổi hoặc bùng phát giống như sức mạnh phun ra từ núi lửa. Khi cung một đi qua thể xác/ thể dĩ thái, nó có thể mang lại sức mạnh và tính cứng rắn hoặc sự cứng nhắc và chặt chẽ, tùy theo điều kiện của vật chất hồng trần. Tranh của Duane Carpenter Sự biểu lộ cao nhất của Cung 2, Cung Bác ái-Minh triết qua phàm nhân sẽ khiến cho nó tỏa ra từ lực, có thái độ bao gồm và bảo dưỡng. Khi biểu lộ cấp thấp, nó có thể tạo nên sự rụt rè, sợ hãi và những vấn đề ngăn cách. Nếu cung hai bác ái-minh triết có trong thể trí, nó có thể khiến thể trí thụ cảm và thụ động hoặc không quả quyết và chậm lụt. Nếu cung hai lưu chuyển qua thể tình cảm, nó có thể mang lại sự điềm tĩnh và nhạy cảm, hoặc tính nhạy cảm quá mức và những cảm nhận chìm đắm. Cung hai không có khuynh hướng chi phối thể xác-thể dĩ thái, do đó không có ví dụ nào về cách mà cung này đi qua các thể vừa kể. Điều nói trên cũng đúng với tất cả các cung. Chúng ta có thể thấy mỗi cung biểu lộ qua con người như là ưu điểm hay nhược điểm, tùy theo “điều kiện”, mức độ chói rạng và tinh luyện của thể mà nó đang biểu lộ qua đó. Tất cả đều tùy theo mức độ trong trẻo của các thể, do ảnh hưởng của linh hồn. Mỗi phương tiện có thể biểu lộ một cung khác nhau. Mỗi ngườithể có năm cung khác nhau biểu lộ qua các phương tiện đó, một cung cho linh hồn, phàm nhân, thể trí, thể tình cảmthể xác.   Một số Đặc tính cho mỗi Cung Cung Một: Ý chí, Quyền lực Ưu điểm: Sức mạnh, can đảm, kiên định, thành thực phát sinh từ đức vô úy tuyệt đối, quyền lực cai trị, khả năng hiểu được những vấn đề quan trọng với trí tuệ rộng lớn, khả năng lãnh đạo và quản trị. Nhược điểm: Tự cao, tham vọng, cố chấp, cứng nhắc, kiêu căng, muốn chế ngự người khác, bướng bỉnh, nóng giận. Cung Hai: Bác ái-Minh triết Ưu điểm: Điềm tĩnh, mạnh mẽ, kiên nhẫn và chịu đựng, yêu mến sự thật, trung thực, trực giác, trí thông minh sáng tỏ, và tính khí điềm đạm. Nhược điểm: Quá cuốn hút vào học hỏi, lạnh lùng, lãnh đạm với người khác, rụt rè, dễ bị chi phối. Cung Ba: Thông tuệ linh hoạt Ưu điểm: Tầm nhìn rộng về tất cả những vấn đề trừu tượng, trí tuệ sáng tỏ, năng lực tập trung nghiên cứu triết học, kiên nhẫn, thận trọng, khả năng truyền đạt khái niệm, trí sáng tạo. Nhược điểm: Tự cao về trí tuệ, lạnh lùng, cô lập, thiếu chính xác trong chi tiết, đãng trí, ương ngạnh, ích kỷ, tính chỉ trích thái quá đối với người khác. Cung Bốn: Điều hòa qua Xung đột Ưu điểm: Tình thương mạnh mẽ, đồng cảm, can đảm về thể chất, rộng lượng, cởi mở, trí tuệ và nhận thức nhanh nhạy. Nhược điểm: Lấy cái tôi làm trung tâm, âu lo, không chính xác, thiếu can đảm về đạo đức, nhiều ham muốn, biếng nhác, ngông cuồng. Cung Năm: Kiến thức Cụ thể, Khoa học Ưu điểm: Phát biểu hết sức chính xác, công bằng (không thương xót), bền chí, lương tri, chính trực, độc lập, trí năng sắc sảo, suy nghĩ thẳng thắn, muốn hiểu biết và thấu đáo. Nhược điểm: Chỉ trích gắt gao, thái độ hẹp hòi, kiêu căng, không tha thứ, thiếu thông cảm và tôn kính, thành kiến. Cung Sáu: Sùng tín tưởng hóa Ưu điểm: Sùng tín, nhất tâm, yêu thương, dịu dàng, trực giác, trung thành, tôn kính. Nhược điểm: Tình thương vị kỷ và ganh tỵ, quá dựa vào người khác, thiên vị, tự dối mình, bè phái, tín, thành kiến, kết luận quá vội vàng, cuồng nộ. Cung Bảy: Nghi lễ, Trật tự, Huyền thuật Ưu điểm: Mạnh mẽ, bền chí, can đảm, lịch sự, hết sức chú ý về chi tiết, tự lập, trật tự, cơ cấu, hoàn thiện hình thức, tuân thủ. Khuyết điểm: Chuộng hình thức, cố chấp, tự cao, hẹp hòi, phán đoán nông nổi, quá tự phụ, quá thủ cựu. Trong các bài trước, chúng ta đã học về ‘phẩm tính’. “Phẩm tính” áp dụng cho các cung thế nào? Mỗi cung biểu lộ một phẩm tính khác nhau. Một ví dụ về phẩm tính là xét đến trường hợp chúng ta bước vào một căn phòng hoàn toàn màu đỏ và tự cảm nhận năng lượng hay đặc tính của nó. Rồi chúng ta bước vào một căn phòng hoàn toàn màu xanh và trải nghiệm tính chất của nó. Phòng màu đỏ thường cho cảm giác năng động, có sức sống và thậm chí nóng bỏng, trong khi phòng màu xanh cho cảm giác điềm tĩnh, mát mẻ và bình an. Chúng ta có thể thấy và cảm nhận những đặc tính khác nhau trong các phòng khác nhau. Điều này cũng đúng với phẩm tính của các cung. Mỗi cung biểu lộ một loại năng lượng hay phẩm tính riêng, với âm thanh, màu sắc và độ rung động riêng. Một cung chỉ là tên gọi một loại mãnh lực hay năng lượng đặc biệt, chú trọng đến phẩm tínhmãnh lực ấy biểu lộ chứ không chú trọng đến phương diện hình thể mà nó tạo ra. Đây là định nghĩa thực sự về một cung. Chúng ta đã biết rằng phẩm tính là đặc tính của linh hồn mà chúng ta muốn bồi dưỡng. Trong bài này, chúng ta cũng biết rằng “phẩm tính” được biểu lộ qua mỗi cung. Mỗi người trong chúng ta là một linh hồn đang biểu lộ một cung. Vì có những cung cũng đang được biểu lộ qua mỗi phương tiện khác, nên chúng ta cần xác định những phẩm tính nào mình hiện đang biểu lộ. Rồi đánh giá cách biểu lộ của chúng, và từ phương tiện nào chúng ta biểu lộ chúng. Những phẩm tính này đang biểu lộ các ưu điểm của cung đó, hay biểu lộ những nhược điểm của nó? Khi xem xét những ưu điểm mà cung đó có thể biểu lộ dưới dạng thanh khiết nhất, chúng ta có thể lấy phẩm tính đó để tham thiền và thấy mình được thấm nhuần năng lượng hay màu sắc của nó. Trong tưởng tượng, chúng ta thấy mình đang biểu lộ phẩm tính thanh khiết hơn của cung đó trong tư tưởng, tình cảm hay hành động của mình. Đây là cách chúng ta nâng năng lượng từ mức biểu lộ thấp lên mức độ cao hơn. Đây là một cách để xúc tiến việc tinh luyện, chỉnh hợp, và khai ngộ, để bằng cách đó mà loại bỏ những điều lệch lạc và các chướng ngại ngăn trở sự biểu lộ của linh hồn. Nhờ hiểu biết các phẩm tính kết hợp với mỗi cung, chúng ta có được phương tiện cần thiết để nâng cao năng lượngchuyển hóa chúng thành những biểu lộ cao thượng hơn. Thế nào là cộng hưởng? Chúng ta đã biết rằng cộng hưởng tạo nên sự điều hòa. Cộng hưởng là sự cùng ứng đáp của hai phần tương tự nhau – tương tự về rung động và phẩm tính. Nó cũng có nghĩa là sự hấp dẫn, tương đồng, và liên kết các năng lượng “hài hòa với nhau”. Ví dụ như hai âm thoa: khi một âm thoa phát ra âm thanh nó khiến âm thoa kia cũng bắt đầu ngân lên, vì chúng có âm điệu tương tự. Vì thế, chúng hòa âm với nhau đến mức nào đó, và chính sự hài hòa này khiến chúng cộng hưởng với nhau. Kết quả là hòa âm. Thế nên cái này cần hài hòa với cái kia (hòa âm) mới có sự cộng hưởng. Chúng ta thường thấy rằng mình được hấp dẫn đến với những người có cung tương tự. Đồng thanh tương ứng, và vì đó mà chúng ta hấp dẫn lẫn nhau, do sự cộng hưởng. Thường thì các nhóm được hình thành vì có sự cộng hưởng hỗ tương hấp dẫn họ đến với nhau. Các nhóm này có thể ở cấp phàm nhân hay ở cấp linh hồn.   Tóm lược Khi biết được cơ cấu các cung của chính mình, chúng ta sẽ tự biết mình nhiều hơn. Biết được các ưu điểm hay nhược điểm, chúng ta mới thấy được căn cơ, trình độ của mình. Bấy giờ chúng ta mới có lộ trình để biết mình có thể đi đến đâu và cách nào thực hiện. “Hãy tự Biết mình” là lời huấn thị hết sức quan trọng trên đường tinh thần. Một trong những cách hay nhất, tuyệt vời nhất, là biết được cơ cấu các cung của mình rồi làm việc với các cung đó để có thể khai thác tối đa tiềm năng cao đẹp của mình. BÀI THAM THIỀN 9 QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO (4) KỸ NĂNG HỌC TẬP - KHẢ NĂNG HÌNH DUNG SÁNG TẠO Trong tài liệu nghiên cứu đính kèm, bạn sẽ học thêm về • Khoa học hình dung • Giới thiệu đơn giản về 7 Cung, màu sắcphẩm tính của các Cung Ngữ giải Đại vũ trụ Tiểu vũ trụ là một vũ trụ nhỏ, như một con người. Nó thường tương phản với đại vũ trụ, một thể biểu hiện rộng lớn, như vũ trụtiểu vũ trụ sinh sống trong đó. Đó là bức tranh nhỏ (tiểu vũ trụ) và bức tranh rộng lớn (đại vũ trụ). Đại vũ trụ Tiểu vũ trụ là một vũ trụ nhỏ, như một con người. Nó thường tương phản với đại vũ trụ, một thể biểu hiện rộng lớn, như vũ trụtiểu vũ trụ sinh sống trong đó. Đó là bức tranh nhỏ (tiểu vũ trụ) và bức tranh rộng lớn (đại vũ trụ). Bảy Cung Bảy Cung là sự phát lộ thống nhất từ một vị Thượng Đế cấp Vũ trụ bấy giờ phân hóa thành bảy dòng năng lượng, đi vào Thái dương hệ chúng ta và ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống bên trong thái dương hệ. Mỗi cung có đặc tính riêng. Cung MộtÝ chí, Quyền lực; Cung HaiBác ái-Minh triết; Cung BaThông tuệ Linh hoạt; Cung Bốn là Điều hòa qua Xung đột; Cung Năm là Khoa học và Kiến thức Cụ thể; Cung SáuSùng tín tưởng hóa; Cung Bảy là Trật tự và Huyền thuật Nghi lễ. Các Thuật ngữ đã dùng trước đây được lặp lại trong bài này Thể Cảm dục Thể Cảm dục còn được gọi là Thể Tình cảm gồm các ham muốnxúc cảm của chúng ta – sợ hãi, hạnh phúc, hy vọng, nhạy cảm, cảm xúc mạnh, âu lo, tình cảm dồn nén, bám chấp, và yêu thương. Sự Sống Duy nhất Sự Sống Duy nhất phát ra hay là phân hóa thành bảy dòng năng lượng gọi là Bảy Cung. Đây là toàn phạm vi biểu lộ của Thượng Đế biểu hiện. Bảy Cung biểu lộ thành những phẩm tính như là bác ái, sùng tín hoặc mỹ lệ. Mỗi cung có âm điệu, âm thanh, màu sắc và rung động riêng. Cõi Bồ-đề Cõi Bồ-đề là cảnh giới của trực giácbác ái đại đồng. Bồ-đề là một năng lượng thành phần của các chiều tinh thần cao siêu trong cơ cấu của chúng ta, cùng với ý chí tinh thần (Atma) và thông tuệ tinh thần (Manas). Thể trí Thể trí là khả năng tư duy của chúng ta, là khí cụ của chúng ta để xử thông tin, soạn thảo tài liệu (một cách hợp , có trình tự, vòng vo, linh hoạt, tách biệt). Nó cũng hàm chứa năng lực hình dungtưởng tượng. Thể trí có hai thành phần, hạ trí (trí cụ thể) và thượng trí (trí trừu tượng). CHỦ ĐỀ THAM THIỀN – “QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO, ĐOẠN 4" Chúng ta tiếp tục nghiên cứu Các Qui luật của Đường Đạo, Đoạn 4. Trước hết đọc cả đoạn, rồi tham thiền về phần đã cho, trả lời các câu hỏi và bất cứ điều gì khác có thể phát sinh. Tiếp tục tiêu điểm của tháng này (hình dung sáng tạo) bằng cách tạo các hình ảnh đầy màu sắc về chủ đề tham thiền. Đoạn 1. Mỗi người tiến trên Đường đạo trong ánh sáng thanh thiên bạch nhật, tỏa chiếu trên Đường bởi những Vị hướng đạo hiểu biết. Bấy giờ hành giả không thể che giấu điều gì, và đến mỗi khúc quanh trên Đường Đạo y phải đối diện với chính mình. Đoạn 2. Trên Đường Đạo, những điều che giấu được phô bày. Mỗi người thấy và biết điều quấy của mình. Thế nhưng, sự phô bày đó không khiến họ lùi bước, bài bác lẫn nhau, hoặc chao đảo trên Đường Đạo. Đường Đạo trở nên sáng tỏ. Đoạn 3. Trên Đường Đạo hành giả không đi lang thang một mình. Không có gì hấp tấp, hay vội vàng. Và cũng không có thời gian bỏ phí. Hiểu được điều này, mỗi khách hành hương dấn bước tiến lên, và thấy quanh mình có các bạn đồng hành. Một số tiến phía trước; y theo sau. Một số đi sau; y dẫn lối. Y không tiến bước một mình. Qui luật của Đường Đạo và Florence Nightingale (4) Đoạn 4. Khách hành hương phải tránh ba điều. Đội mũ trùm đầu, hoặc dùng mạng che mặt không cho người khác thấy; mang theo bình nước chỉ đủ cho mình dùng; vác trên vai chiếc gậy không có móc để cầm giữ. http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2010/5/5/1273075007816/Florence-Nightingale-in-a-006.jpg Florence Nightingale tại một bệnh viện ở Scutari trong thời gian chiến tranh Crimea. Khi trở về nước, Bà kinh hoảng khi thấy mình trở thành người nổi tiếng qua các bài báo và các bức tranh đầy xúc cảm. Ảnh: Tranh của Rischgitz/ Getty. Nightingale giúp mọi người bằng bất cứ cách nào bà có thể. Bà không chỉ chăm sóc các thương binh, mà còn viết thư cho họ gửi về gia đình, và thông báo cho gia đình biết khi họ mất. Bà lập các bếp ăn và phòng đọc sách có sẵn sách và cà phê cho thương bệnh binh vào một thời gian mà bấy giờ chỉ có các quầy rượu và phòng đợi dành cho họ. THAM THIỀN Chỉnh hợp 1. Thư dãn thể xác. 2. Điều hòa tình cảm. 3. Giữ thể trí yên lặng và tập trung; hướng trí bạn vào bên trong và hướng thượng đến nguồn tâm thức cao siêu gọi là “linh hồn”. 4. Chỉnh hợp với linh hồn của bạn; rồi hình dung ánh sáng và tình thương của linh hồn tuôn xuống vào thể xác, thể tình cảm, và thể trí của bạn. 5. Đọc Thánh ngữ OM Tập hình dung về chú nguyện Gayatri: Tiêu điểm kỹ năng tham thiền trong tháng này, là khả năng tham thiền một cách sáng tạo. Điều này dễ thực hiện hơn cho những ngườithể trí thuộc loại dùng hình ảnh, não phải. Việc sáng tạo với thể trí của mình, là bước đầu tiến đến việc sáng tạo thực sự. Nếu chúng ta kiên trì thực tập hình dung qua một thời gian dài, thì điều mà chúng ta “thấy” sẽ biểu hiện trong thời giankhông gian. Bài tập hình dung này được đưa vào để giúp bạn phát triển lĩnh vực vừa kể. Bạn có thể chọn luân phiên bài tập sáng tạo này với bài tham thiền, thực hành vào những ngày xen kẽ. Nếu thế, thì bạn hãy kết thúc với một “tụ điểm cấp thấp” và “phóng rải".
 • Hình dung thấy bạn đang đứng trên bờ biển ngay trước thời điểm rạng đông – gió và biển đều yên lặng. Nhìn về phía chân trời với thái độ chờ mong, bạn đợi lúc Mặt trời mọc. Ánh sáng bừng lên.
 • Bấy giờ, phần trên cùng của vầng dương nhô lên khỏi đường chân trời và chói rạng với những tia sáng ánh vàng. Nhận thức rằng đây chỉ là phương diện trần thế của Đấng Toàn năng, bạn đọc một cách tôn kính (trong im lặng hoặc thành lời):
1. Hỡi Đấng bảo dưỡng toàn vũ trụ. Mở tâm và trí của mình để chào đón khi Mặt trời dần dần lên cao trong vầng ánh sáng vàng tan chảy bừng chiếu. 2. Đấng sinh thành vạn hữu; Đấng mà vạn hữu trở về, Bạn tưởng tượng nguồn sống phát xuất từ Mặt trời (Thượng Đế), lan rộng, rồi trở về với Ngài. 3. Xin hiển lộ cho chúng con hình ảnh Ngôi Mặt trời tinh thần chân thực, ẩn trong vầng ánh sáng chói vàng. Để chúng con hiểu biết chân .. Thấy chính bạn được khai sáng và khôn ngoan. 4. Và làm tròn nhiệm vụ Thấy bạn đang phóng rải tình thương và ánh sáng cho cả chúng sinh trên Địa cầu. 5. Trên con đường đến dưới chân thánh thiện của Ngài. Thấy bạn đang tiến đến Thượng Đế-Vầng Thái dương, hoặc - đến Chân sư của mình. Đọc thánh ngữ OM khi bạn kết thúc bài tập này. sun_01 Tham thiền Phân tích tư tưởng gốc (dùng các câu hỏi kèm theo); hãy thấy ý nghĩa tổng quát của nó đối với bạn, đối với cá nhân bạn; rồi cuối cùng là thâm nghĩa của nó, chân tinh thần ẩn trong đó. “Nâng tâm thức” hướng về Sự Sống Thiêng liêng trong tâm bạn, và cố gắng nhìn thấy/ giao tiếp/ hoặc cảm nhận sự thực đó. Qui luật của Đường Đạo - Đoạn 4. Khách hành hương phải tránh ba điều. Đội mũ trùm đầu, hoặc dùng mạng che mặt không cho người khác thấy; mang theo bình nước chỉ đủ cho mình dùng; vác trên vai chiếc gậy không có móc để cầm giữ. Tuần 1: Khách hành hương phải tránh ba điều. Đội mũ trùm đầu, hoặc dùng mạng che mặt không cho người khác thấy; Về “ba điều” cần tránh: khi đọc lời chú nguyện này bạn nghĩ ba điều đó nói chung là chỉ về những gì? Bạn vui lòng giải thích. Bạn có nghĩ rằng chúng có thể là những sự tiêu cực trong thể trí, thể tình cảmthể xác không? Nếu có, thì tại sao? Có phải đôi khi bạn “che giấu” ý nghĩ của mình đối với người khác, và nếu có thì vì sao? Bạn có nghĩ rằng nay là lúc cần phải bỏ đi sự che đậy, và vén lên một phần bức màn che hay không? Nếu có thì tại sao? Bạn thực hiện điều này bằng cách nào? Tuần 2: (Khách hành hương phải tránh) mang theo bình nước chỉ đủ cho mình dùng; Khi đồng hành với người khác chúng ta cần có tâm hồn độ lượng và tinh thần từ ái. Bạn có thể nghĩ đến một lúc nào đó mà bạn đã nhận sự rộng lượng hoặc nhân từ nói trên và điều đó đã có ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của bạn hay không? Bạn có rộng lượng với người khác đến mức đó không? Nếu có, thì hiệu quả thế nào? Tuần 3: (Khách hành hương phải tránh) vác trên vai chiếc gậy không có móc để cầm giữ. Câu này có ý nghĩa thế nào đối với bạn và sự phát triển nội tâm của bạn? Tuần 4: [Cả đoạn 4] Đoạn này đặc biệt nòi lên điều gì mà bạn nghĩ có liên quan mình hiện nay, khi bạn đang tiến bước trên Đường Đạo? Khoảng lặng thấp 1. Thận trọng kết thúc các cố gắng trên đây và tái tập trung: a. Vào thể trí của bạn, rồi b. Vào thể tình cảm của bạn, rồi c. Vào thể xác của bạn, để cho năng lượng phát sinh qua cố gắng tham thiền của mình mang lại hiệu quả tốt lành, chuyển hóa mỗi một trong ba thể này của phàm nhân hướng về tinh thần. 2. Xem xét lại bất cứ tư tưởng hoặc nhận thức nào đã phát sinh trong khi bạn phân tích tư tưởng gốc. Phóng rải Đọc Đại Thỉnh nguyện, phóng rải ánh sáng, bác ái và quyền năng tinh thần của Thượng Đế cho thế giới. ĐẠI THỈNH NGUYỆN Từ nguồn Ánh sáng trong Trí Thượng Đế Cầu xin Ánh sáng tuôn rải vào trí con người. Cầu xin Ánh sáng giáng xuống Trần gian. Từ nguồn Tình thương trong Tâm Thượng Đế Cầu xin Tình thương tuôn rải vào tâm con người. Cầu mong Đức Chưởng giáo trở lại Trần gian. Từ trung tâm biết được Ý chí Thượng Đế, Cầu xin Thiên ý hướng dẫn ý chí nhỏ bé của con người, Thiên ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự. Từ trung tâm chúng ta gọi là nhân loại, Cầu xin Thiên cơ Tình thương và Ánh sáng thực thi, Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác. Cầu xin Ánh sáng và Tình thương và Quyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian. OM ... OM ... OM Cân nhắc Thận trọng mỗi ngày Trong suốt ngày, xem xét những tư tưởng đã phát sinh trong khi bạn hành thiền, để giữ cho các ảnh hưởng chuyển hóa tiếp tục. Cố gắng tỏ ra bớt vị kỷ, với tâm hồn độ lượng. Tham gia Thiền Trăng Tròn mỗi Tháng Có sự chỉnh hợp mạnh mẽ giữa Mặt trời, Mặt trăng, và Địa cầu trong những kỳ Trăng Non và Trăng Tròn. Vì thế, chúng tôi đề nghị có cuộc tham thiền đặc biệt mỗi tháng trong các trường hợp này. Bạn có thể tải các bài tham thiền xuống từ Meditation Quest homeroom, hoặc tham gia cùng với Michael và Tuija Robbins mỗi tháng khi hai ông hành Thiền Trăng Tròn trên Webinar và Phát sóng Phụng sự-Thiền Trăng Tròn Giờ Chính xác.   Phúc trình Tham thiền #9 Vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây trong Phúc trình Tham thiền của bạn (nên trả lời “ngắn gọn nhưng đầy đủ” và gửi cho Morya Federation trong vòng ba ngày sau ngày Trăng Tròn). 1.     Tháng này bạn dùng Bài Tham thiền Số mấy và Chủ đề nào? 2. Bạn thấy bài tập hình dung về Gayatri thế nào? Có những điều quan trọng đặc biệt nào không? 3. Bạn có thể tóm lược Qui luật của Đường Đạo - Đoạn 4 thế nào? Đoạn này có giáo huấn quan trọng nào cho chúng ta? 4. Khi liên hệ Đoạn 4 với chính mình, bạn thấu hiểu điều gì về cuộc hành trình của cá nhân bạn? 5. Thiền Trăng Tròn: bạn có tham thiền Trăng Tròn không? Nếu có, bạn có nhận thức hoặc tư tưởng nào để chia sẻ về kinh nghiệm thiền này không? 6.  Tính chất chung việc tham thiền của bạn trong tháng này thế nào? Bạn có cố gắng tham thiền đều đặn không? Bạn có thấy điều gì khó khăn trong khi hành thiền không - nếu có, hãy giải thích? Bạn có điều gì thắc mắc không? Nghiên cứu Vui lòng trả lời ít nhất một câu hỏi dưới đây.
 1. Tiến trình hình dung sáng tạo có những bước nào?
 2. Vì sao sự tưởng tượng là quan trọng trong việc hình dung?
 3. Khi suy ngẫm về những điều đã học được trong các tài liệu nghiên cứu, hãy chọn một mục mà bạn thấy đặc biệt có nhiều ý nghĩa, và vui lòng giải thích do.
 1. Alice A. Bailey, Đường Đạo trong Kỷ nguyên Mới, Tập I, tr. 89
 2. Chuyển ngữ từ Alice A. Bailey, Từ Trí tuệ đến Trực giác, tr. 223-225
 3. Alice A. Bailey, Đường Đạo trong Kỷ nguyên Mới, Tập I, tr. 116
 4. Alice A. Bailey, Khoa Trị liệu Nội môn, tr. 104
 5. Alice A. Bailey, Đường Đạo trong Kỷ nguyên Mới, Tập I, tr. 91
 6. Alice A. Bailey, Các Cung và Các Cuộc Điểm đạo, tr. 488
 7. Alice A. Bailey, Đường Đạo trong Kỷ nguyên Mới, Tập I, tr. 91
 8. Alice A. Bailey, Đường Đạo trong Kỷ nguyên Mới, Tập I, tr. 556
 9. Alice A. Bailey, Đường Đạo trong Kỷ nguyên Mới, Tập I, tr. 90
 10. Alice A. Bailey, Tâm học Nội môn, Tập I, tr. 19
+ Đặc tính: Mạnh mẽ, tự lập, lịch sự, kỷ luật, ý thức sắc sảo về tiết điệu, một người theo nghi thức bẩm sinh. Năng lực tổ chức, thực thi pháp luật, hoàn thiện hình thể, năng lực làm việc như một nhà huyền thuật. + Cung 7 nổi trội nhất: Rất kỷ luật và nguyên tắc, tự lực cánh sinh, và là một người ...
Xem Chi tiết
+ Các Giới (Kingdom) của Thiên Nhiên và các Hành Tinh trong chu kỳ này: 1. Giới Khoáng chất – Pluto và Vulcan (Diêm Vương Tinh và Vulcan). 2. Giới thực vật – Venus và Jupiter (Kim tinh và Mộc tinh). 3. Giới động vật – Mặt Trăng và Hoả tinh (Mars). 4. Giới nhân loại – Thuỷ Tinh và Thổ tinh (Mercury v...
Xem Chi tiết
+ Đặc điểm nổi bật nhất của cung 6 là sự Sùng Tín, Trung Thành, Nhiệt Huyết. (Con chó - biểu tượng trung thành, hình người cầu nguyện và đoàn khách hành hương biểu tượng sự sùng tín hay biểu tượng cho chủ nghĩa quá khích cực đoan, một khía cạnh thấp của cung 6. Hình lính cứu hỏa tượng trưng cho lòng...
Xem Chi tiết
+ Phẩm tính Cung 3: Thông tuệ linh hoạt -   Ưu điểm: Tầm nhìn rộng về tất cả những vấn đề trừu tượng, trí tuệ sáng tỏ, năng lực tập trung nghiên cứu triết học, kiên nhẫn, thận trọng, khả năng truyền đạt khái niệm, trí sáng tạo. -   Nhược điểm: Tự cao về trí tuệ, lạnh lùng, cô lập, thiếu chính xác tr...
Xem Chi tiết
+ Kính vạn hoa: Sự liên tục chuyển động, chuyển động không ngừng, họ thường bận rộn và hoạt động không ngừng nghĩ, họ khôn khéo, khôn ngoan, kinh doanh, quyền biến, và đôi khi quĩ quyệt (Người bán xe cũ họ nghiên cứu tâm lý khách hàng rất kỹ và đánh vào tâm lý đó. + Cung Tiền bạc, Tài chính: Cung 3...
Xem Chi tiết
+ Người chí nguyện (Con đường dự bị): Là người có nguyện vọng thực hiện một điều cao thượng hay tốt đẹp. Nguyện vọng này mang lại cuộc sống, sự suy tưởng và đức hạnh chân chính đến mức nào đó. Điều đó được gọi là đức hạnh. Lập hạnh là một trong những thành tựu quan trọng nhất đối với người chí nguyệ...
Xem Chi tiết
+ Chiêm tinh học: Là chân lý huyền môn trên thế gian hiện tại, là khoa học có bàn đến các năng lượng và các lực đang chi phối và cai quản, chúng tác động qua và vào trong toàn th...
Xem Chi tiết
+ Thượng trí: 1. Cảnh giới của các ý tưởng thiêng liêng, các nguyên lý, tư duy trừu tượng, nguyên mẫu, bản thiết kế 2. Khả năng tạo ra mô hình mà theo đó các hình tướng được tạo dựng ra 3. Lý trí thuần khiết, không bị cản trở bởi những những giới hạn của các cấp độ hạ trí 4. Tổng hợp và không ch...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trần,hay thể xác/ Thể...
Xem Chi tiết
+ Thái dương hệ (TDH) chúng ta là 1 hệ thống ở cấp thứ 4; vị trí của nó trên cõi dĩ thái vũ trụ thứ 4 (Từ trên xuống), cõi 4 này là nơi gặp gỡ cho quá khứ và tương lai và chính là hiện tại. (LVLCK, 152) + Mỗi TDH là 1 biểu lộ của đấng Vũ Trụ Vĩ Đại, gọi là Thái Dương Thượng Đế (TDTĐ). TDTĐ ngài lâm...
Xem Chi tiết
+ Hình tư tưởng (Thought form): Hình tư tưởng được con người tạo nên, là sự kết hợp của bức xạ dương (positive emanation) và bức xạ âm. Cả hai đều là bức xạ của một Nhất thể (Unity), tức là Chủ thể Tư Tưởng cố kết (coherent Thinker). (LVLCK, 560)- Hình tư tưởng là các sự vật có thực chất (substantia...
Xem Chi tiết
Hay là cõi bồ đề (buddhic plane). (LVHLT, 383) Phân cảnh thứ tư của cõi hồng trần vũ trụ. (CVĐĐ, 700)...
Xem Chi tiết
+ Ý Thức - Hiểu Biết của Tâm Thức: Định đề này xuất phát từ định đề 1 (Trong 4 định đề). Sự sống Duy Nhất, biểu lộ qua vật chất, tạo ra một yếu tố thứ 3 đó là ý thức. Ý thức này, vốn dĩ là kết quả của sự hợp nhất của hai cực tinh thần và vật chất, là linh hồn của vạn vật; nó thấm nhuần mọi chất liệu...
Xem Chi tiết
– Nói theo biểu tượng, người kém tiến hóa không phát ra hoặc biểu lộ một ánh sáng nào. Không thấy có ánh sáng trong đầu, mặc dù các nhà nghiên cứu có nhãn thông sẽ thấy được ánh mờ mờ của ánh sáng bên trong các yếu tố tạo ra cơ thể và ánh sáng ẩn tàng trong các nguyên tử tạo nên phàm ngã (form natur...
Xem Chi tiết
+ Thể cảm dục (ASCLH, 186)/ (KCVTT, 253) + Tình trạng Nước - Chất liệu tình cảm - Vật chất cõi cảm dục: Nguyên nhân thứ hai của sự thất bại nằm ở việc y không chú ý xem xét tình trạng của nước, hay là trạng thái của chất liệu tình cảm (emotional substance) mà hình trí tuệ này phải đến, và như thế ...
Xem Chi tiết
+ Hình dung/ Mường tượng/ Tưởng tượng (Visualisation): - Nhờ thực hành năng lực hình dung, mắt thứ ba được phát triển. - Trong lúc hình dung, các hình hài được hình dung, các ý tưởng và các trừu xuất, vốn được khoác lấy và được vận chuyển bằng chất trí, được phác họa cách con mắt thứ ba một vài in...
Xem Chi tiết
+ Tình thương (Love, là Bác ái, Thuật ngữ bác Khá):+ Trạng thái Bác ái: Linh hồn tức là trạng thái Bác ái (LVHLT, 382) + Định luật Bác Ái: Thực ra chỉ là định luật của Thái Dương Hệ đang biểu hiện trên tất cả các cõi. + Ý chí Bác ái (ý muốn thương yêu): Ý chí bác ái tự biểu lộ bằng năng lực hấp thu ...
Xem Chi tiết
+ Tứ Linh Diệu (LVLCK, 56): - Cha - Mahadeva- T.Đế Ngôi 1 - Ý chí Tinh thần - Con  - Vishnu - T.Đế Ngôi 2 - Bác ái Minh triết - Mẹ  - Brahma - T.Đế Ngôi 3 - Trí tuệ Hoạt động * Đại Vũ trụ: Biểu lộ hợp nhất của cả 3 Nhất - Nhị - Tam nguyên này * Thái Dương Thượng Đế (TDTĐ)- Một Đấng Vũ Trụ Vĩ Đạ...
Xem Chi tiết
+ Thể sinh lực tức là thể dĩ thái (LVHLT, 206) + Thể dĩ thái là một mạng lưới các dòng năng lượng, các tuyến lực và ánh sáng. Dọc theo các tuyến năng lượng này, các mãnh lực vũ trụ tuôn chảy, giống như máu chảy qua các tĩnh mạch và động mạch (Nguồn) + Thể dĩ thái: Thể xác con người có 2 phần: Nhục...
Xem Chi tiết
+ Thể cảm dục (ASCLH, 186)/ (KCVTT, 253) + Tình trạng Nước - Chất liệu tình cảm - Vật chất cõi cảm dục: Nguyên nhân thứ hai của sự thất bại nằm ở việc y không chú ý xem xét tình trạng của nước, hay là trạng thái của chất liệu tình cảm (emotional substance) mà hình trí tuệ này phải đến, và như thế ...
Xem Chi tiết
+ Đệ tử là người đang chuyển tâm thức ra khỏi phạm vi phàm ngã vào lĩnh vực cao siêu hơn. Dù ngày càng hòa hợp với linh hồn, y có thể vẫn còn đồng hóa đến mức nào đó với hình thể của mình, tức là phàm ngã. Y nhận thấy sự vô ích của những thái độ mà y đã có và những cách nhìn về cuộc sống và người kh...
Xem Chi tiết
+ Hắc Đạo và Chính Đạo: Nhiều điều được nói ra trong số các đạo sinh huyền môn ngày nay về chính đạo và tà đạo. Điều cần nói chính xác là giữa hai loại người đó, đường ranh giới rất mong manh, khó mà nhận biết bởi những người cho đến nay, không xứng đáng với danh xưng là “kẻ biết”. Sự phân biệt giữa...
Xem Chi tiết
+ Cõi cảm dục (Cõi Trung giới; Cõi Dục giới): – Tất cả các bạn đều đang hoạt động ở một mức độ nào đó trên cõi ảo tưởng và ảo cảm, và đối với các bạn, thế giới ảo tưởng có thật và cõi cảm dục đối với bạn là có thật. Nhưng tôi có thể nói: đối với các thành viên đã được điểm đạo của Đại Bạch Giai thì ...
Xem Chi tiết
+  Chướng ngại khi Tu: Chỉ cần Bạn có 1 trong 6 thứ sau thì bạn chẳng thể thấy đạo, đừng nói là chứng đạo, thấy cũng thấy không được: ‘Tham, sân, si, mạn, nghi’, sau đó là ‘ác kiến’, tức là ‘thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến’, hợp lại gọi là ác kiến, 6 phiền não căn bản là ...
Xem Chi tiết
+ Tứ Linh Diệu (LVLCK, 56): - Cha - Mahadeva- T.Đế Ngôi 1 - Ý chí Tinh thần - Con  - Vishnu - T.Đế Ngôi 2 - Bác ái Minh triết - Mẹ  - Brahma - T.Đế Ngôi 3 - Trí tuệ Hoạt động * Đại Vũ trụ: Biểu lộ hợp nhất của cả 3 Nhất - Nhị - Tam nguyên này * Thái Dương Thượng Đế (TDTĐ)- Một Đấng Vũ Trụ Vĩ Đạ...
Xem Chi tiết
Tâm lý học (Psychology): Tâm lý học đã chỉ ra rằng trong tâm thức của mỗi con người là một ý thức về nhị nguyên. Nó là môn học về sự hoạt động của con người, như là sinh vật sống động trong môi trường chung quanh, trong đó có chính y – môn học về sự tương tác giữa con người với môi trường chung quan...
Xem Chi tiết
+ Thể trí là khả năng tư duy của chúng ta, là khí cụ của chúng ta để xử lý thông tin, soạn thảo tài liệu (một cách hợp lý, có trình tự, vòng vo, linh hoạt, tách biệt). Nó cũng hàm chứa năng lực hình dung và tưởng tượng. * Người trung bình, thể trí được đồng hóa với ham muốn của thể cảm dục, tạo thàn...
Xem Chi tiết
Tinh khiết (purity, trong sạch): Cần nhận thức rằng sự tinh khiết của tất cả các hiện thể (vehicles) là quan trọng hàng đầu. Nếu một Huynh đệ hắc đạo chiếm được sự kềm chế nơi bất cứ người nào, thì điều đó chẳng qua cho thấy rằng người đó có một nhược điểm nào đó trong cuộc sống của mình. Cửa đi ...
Xem Chi tiết
+ Thượng trí: 1. Cảnh giới của các ý tưởng thiêng liêng, các nguyên lý, tư duy trừu tượng, nguyên mẫu, bản thiết kế 2. Khả năng tạo ra mô hình mà theo đó các hình tướng được tạo dựng ra 3. Lý trí thuần khiết, không bị cản trở bởi những những giới hạn của các cấp độ hạ trí 4. Tổng hợp và không ch...
Xem Chi tiết
+ Thể trí là khả năng tư duy của chúng ta, là khí cụ của chúng ta để xử lý thông tin, soạn thảo tài liệu (một cách hợp lý, có trình tự, vòng vo, linh hoạt, tách biệt). Nó cũng hàm chứa năng lực hình dung và tưởng tượng. * Người trung bình, thể trí được đồng hóa với ham muốn của thể cảm dục, tạo thàn...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đa...
Xem Chi tiết
Thiên tính (Divinity, tính thiêng liêng, thánh linh): Thiên tính là sự biểu lộ của ý chí hay mục tiêu của Đấng mà ta sống, hoạt động và hiện tồn bên trong Ngài.(CVĐĐ, 204) Thiên tính được nhận biết như là sự sống, nơi mà Chân Thần (Monad) và biểu hiện của nó, tức Tam Thượng Thể Tinh thần (Sp...
Xem Chi tiết
+ Tu Thiền: Phật dạy rằng: “A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trãi bao nhiêu kiếp cũng không thành được”.(Xem bài)+ Tham thiền: Giúp Phàm ngã hòa hợp với sự rung động của Linh hồn. Khi đã có sự giao tiếp, hành giả nhận được Ánh sáng của ...
Xem Chi tiết
+ Năng lượng (Energy) Đại hay Tiểu vũ trụ: - Tất cả các lực đang tuôn đổ vào hình hài cá biệt từ bất cứ phương hướng và cội nguồn nào. Các tên gọi sutratma, life thread hay silver cord (ngân quang tuyến) thường được dùng để chỉ các năng lượng chính yếu này.(GDTKNM, 143) - Chúng ta dùng để chỉ hơi ...
Xem Chi tiết
+ Minh Triết còn gồm: Minh Triết Mới và Minh Triết cổ + Minh triết nhấn mạnh phương diện “Trí”, giáo dục, chân lý thuần khiết (TLHNM 1) + Minh triết tức là tri thức cao siêu.(GLTNVT, 328) + Minh triết là sự thăng hoa của trí tuệ, nhưng minh triết bao hàm sự thăng hoa của các khía cạnh cao cũng nh...
Xem Chi tiết
Nhóm A: Chia rẽ - Hợp nhất - Kích thích; Tất cả nhân loại phải trải qua ảnh hưởng Nhóm B: Nhà thần bí - Đệ tử; Người sống cuộc đời tâm linh mới trải qua Đây là những vấn đề sinh lý và tâm lý xảy ra khi bản thể bị kích thích quá mức bởi năng lượng đang đổ vào mãnh liệt, phá vỡ các nhịp điệu sống ...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
Khoáng vật: The mineral, khoáng chất, kim thạch). Loài khoáng vật chết đi vào cuối mỗi chu kỳ sinh hóa (manvantaric cycle) hay là vào cuối một Cuộc Tuần Hoàn (Round) như thường gọi.    (Thư của Chân Sư,  172)...
Xem Chi tiết
54. CÔNG ĐỨC HÀNH HƯƠNG CÁC THÁNH TÍCHBấy giờ, A-nan trịch áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, bạch Phật:Thế Tôn, hiện nay các Sa-môn khắp bốn phương, gồm những vị kỳ cựu đa văn, thấu hiểu kinh luật, đức hạnh thanh cao, thường đến bái yết Phật, nhân đó con được lễ kính và gần gũi hỏi han. Nhưng...
Xem Chi tiết
+ Huyền giai sáng tạo: Là trật tự đẳng cấp có trong nhiều đoàn nhóm khác nhau. Như các đẳng cấp của chính phủ, của giáo hội, hoặc những hệ thống đẳng cấp để phân biệt các giai tầng xã hội. .... + Nhiều ánh sáng, nếu thành tâm nghiên cứu các con số của Huyền Giai - Năm Huyền Giai đầu xem như các t...
Xem Chi tiết
+ Chúng sinh : Sattva (Bắc Phạn), Creatures. + Tát đóa, tát đỏa: Sattva (chúng sinh). + Chúng Sinh Hữu Tình: Nếu chỉ nói hết thảy chúng sanh, Tứ Thánh pháp giới ngoài sáu nẻo cũng là chúng sanh, cũng thuộc về chúng sanh hữu tình; nhưng khi thêm chữ "chưa giải thoát‟ bèn ...
Xem Chi tiết
+ Chuyển Hóa: Là phương pháp mà nhờ đó cái thấp được thu hút bởi cái cao, nhờ đó mãnh lực được chuyển hóa thành năng lượng, nhờ đó, năng lượng của 3 trung tâm thấp được chuyển lên 3 trung tâm cao (đầu, tim và cổ họng), sau đó cho phép vị đệ tử điểm đạo tập trung tất cả năng lượng vào trong 3 trung t...
Xem Chi tiết
(trụ vào, polarize or centrehimself – ASCLH, 251) – Khi bạn dùng thuật ngữ: “một người trụ vào (polarized) trong thể cảm dục của mình”, là bạn thực sự muốn nói người đó có Chân Ngã hoạt động chính yếu thông qua hiện thể này.(LVHLT, 112) – Tính chất an trụ (polarity) cho thấy độ thông thoáng của vận ...
Xem Chi tiết
I- DỰ ĐOÁN THEO LÁ SỐ+ Dự đoán về Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành theo Phật giáo: - Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện", và- Căn cứ vào Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, và- Căn cứ Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán ...
Xem Chi tiết
Trực giác (intuition): X. thêm mục “Nguyên khí Bồ Đề”. – Trực giác là sự pha trộn của hai đặc tính thiêng liêng, của tuệ giác–trí tuệ (buddhi–manas) hay là sự hiểu biết tâm linh bằng trực giác (bao hàm sự giải thích và đồng nhất hóa), và thượng trí trừu tượng (higher abstract mind), cốt yếu đó là...
Xem Chi tiết
+ Định nghĩa Tinh Thần: Nên nhớ không thể định nghĩa về Tinh Thần được, Thượng Đế cũng vậy. Khi người ta nói rằng tinh thần là nguyên nhân không thể diễn tả, không thể xác định, là năng lượng đang phát tỏa, là sự sống duy nhất và cội nguồn của hiện tồn, là toàn bộ mọi thần lực, mọi trạng thái tâm th...
Xem Chi tiết
1. Thượng Đế không biến phân, một Thực Thể Thông Linh Vũ Trụ (LVLCK, 81). 2. Thượng Đế, với biểu lộ 3 Ngôi: a. Tinh Quân Ý Chí Quyền Năng vũ trụ. b. Tinh Quân Bác Ái và Minh Triết vũ trụ. c. Tinh Quân Trí Tuệ Hoạt Động vũ trụ. - Ba Tinh Quân hay Hỏa Tinh Quân Vũ trụ: Các Thực Thể Thông Linh vũ ...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
+ Hai Quan Điểm Triết Lý Tôn Giáo khác biệt:- Tôn Giáo Hữu Thần: Có Thượng Đế - Mọi thứ là do Thượng đế tạo nên- Tôn Giáo Vô Thần: Không Có Thượng Đế. Ví dụ như Kỳ Na giáo, Phật giáo, và Ấn giáo, một con người có nhiều kiếp sống. Họ tin rằng một số kinh nghiệm trong kiếp sống này là hậu quả của nhữn...
Xem Chi tiết
+ Thể trí là khả năng tư duy của chúng ta, là khí cụ của chúng ta để xử lý thông tin, soạn thảo tài liệu (một cách hợp lý, có trình tự, vòng vo, linh hoạt, tách biệt). Nó cũng hàm chứa năng lực hình dung và tưởng tượng. * Người trung bình, thể trí được đồng hóa với ham muốn của thể cảm dục, tạo thàn...
Xem Chi tiết
Thánh Ngữ (Sacred Word, Linh từ): Đây là Linh Từ Vinh Quang (Word of Glory), thánh ngữ AUM. Đây là Pranava, diệu âm của chính Sự Sống hữu thức khi Sự Sống này được truyền (breathed) vào mọi hình hài. Đó là Linh từ của Ngôi Hai, cũng như Linh từ của Tạo Hóa (Nature) khi được phát ra đúng cách sẽ c...
Xem Chi tiết
Hình tướng (sắc tướng, forms): Hình tướng hay lớp vỏ (sheath) hay các thể (bodies) đều có mục đích biểu hiện. (ASCLH, 74)...
Xem Chi tiết
+ Phẩm tính/ Tính chất/ Phẩm đức (Quality): - Tôi sẽ dùng từ ngữ Phẩm tính để diễn tả Ngôi Hai, Con của Thượng Đế, Christ vũ trụ lâm phàm trong hình hài – một hình hài được sinh ra do mối liên hệ của tinh thần và vật chất. (TLHNM I, 18) - Ba phẩm tính của Thượng Đế: Thông tuệ, bác ái–minh triết và...
Xem Chi tiết
Phán đoán (Judge): Khi càng hiểu biết nhiều, người ta càng ít phán đoán (as one knows more, one judges less). Dè dặt khi đưa ra ý kiến là đường lối tốt nhất cho kẻ bàng quan khôn ngoan, vì y chưa có được nội nhãn thông để thấy sắc thái (colour), cũng như chưa có được nhĩ thông (occult hearing)...
Xem Chi tiết
+ Phàm Ngã- Thượng Ngã- Linh Ngã (LVLCK, 64) Cha ................... Con .................. Mẹ Tinh thần .......... Linh hồn ........... Xác thân Sự Sống ......... Tâm thứ............ Sắc tướng Chân Thần ..... Chân ngã ........... Phàm ngã Linh ngã ....... Thượng ngã ......... Phàm ngã Tinh th...
Xem Chi tiết
+ 2. SÂN HẬN - ĐỐI TRỊ = ĐỊNH TRONG GIỚI ĐỊNH TUỆ + “Sân” là cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng, không được thỏa thích như ý muốn. Bất bình vì bị xúc phạm, nhân đó làm những chuyện sai trái. Sau cơn giận thời giữ lại lòng oán ghét tìm dịp mà trả thù. - Sở dĩ sân sinh khởi l...
Xem Chi tiết
+ Giới Nhân loại thật sự: Ở hai trong số ba cõi thấp - tức cảm dục và hồng trần – thì 5 cõi phụ của nỗ lực con người là 5 cõi phụ cao nhất. Hai cõi phụ thấp nhất, tức cõi phụ 6 và 7 là cõi mà chúng ta có thể diễn tả như là “thấp lè tè” và liên hệ với các hình thức sự sống thấp dưới toàn thể nhân loạ...
Xem Chi tiết
+ Nguyệt cầu (The Moon): Vệ tinh của chúng ta đang tuôn đổ vào bầu thấp nhất của dãy hành tinh chúng ta (bầu D, tức Địa cầu) tất cả các năng lượng và sức mạnh của nó; và đã dời chuyển chúng qua một trung tâm mới, hầu như trở thành một hành tinh chết, trong đó, từ lúc bầu hành tinh của chúng ta ra đờ...
Xem Chi tiết
Lương tri (Common sense): Trí tiếp thu (receptive mind) tức là lương tri. (GDTKNM, 35) Lương tri chỉ có thể hoạt động trong các thể giống nhau (similar bodies) mà thôi. Lương tri sẽ cho các kết quả giống nhau khi tất cả mọi người đều hoạt động trong thể xác, tất cả đều hoạt động trong thể...
Xem Chi tiết
Đức Đại Lai Lạt Ma hướng dẫn cách ứng sử với người gặp khổ đauHỎI: Ngài nói rằng tiền bạc không ban cho hạnh phúc – Tôi đồng ý. Nhưng tôi tin rằng tiền bạc có thể mua những thứ để làm cho đời sống của ta thoải mái. Cho nên, theo tâm lý học Phật giáo, ngài có thể đề nghị một phương cách đưa đến sự câ...
Xem Chi tiết
Khai ngộ (Guidance, Hướng đạo): Có thể định nghĩa vấn đề khai ngộ như là vấn đề về phương pháp mà nhờ đó một người, bằng các tiến trình tự kỷ ám thị, tự đặt mình vào trạng thái thụ động và (trong khi ở trạng thái đó) trở nên biết được các khuynh hướng, các thôi thúc, các tiếng nói, các mệnh lệnh ...
Xem Chi tiết
+ Hình dung/ Mường tượng/ Tưởng tượng (Visualisation): - Nhờ thực hành năng lực hình dung, mắt thứ ba được phát triển. - Trong lúc hình dung, các hình hài được hình dung, các ý tưởng và các trừu xuất, vốn được khoác lấy và được vận chuyển bằng chất trí, được phác họa cách con mắt thứ ba một vài in...
Xem Chi tiết
+ Có 12 Hành tinh (7 H.Tinh thánh thiện và 5 không thánh thiện) có liên quan với sự sống bên ngoài, môi trường và các hoàn cảnh của cá nhân. Các mãnh lực biểu hiện trạng thái thiêng liêng thứ 3 - Ý muốn hiểu biết; (CTHNM, 38) + 12 HT chi phối 12 Cung HĐ, chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên khía cạnh Ph...
Xem Chi tiết
+ Huyền Môn:  Chữ huyền môn (occult) có nghĩa là bị che dấu, ẩn tàng, và tham thiền huyền môn là dạng tham thiền sử dụng những năng lượng vô hình mạnh mẽ này (Về tham thiền-MQ-MF) + Nghiên cứu kiến thức huyền môn, các bạn cần nhớ 2 điều: 1- Các bạn phải kiểm soát (Chế ngự) các sức mạnh tinh linh: ...
Xem Chi tiết
Thông hiểu (hiểu biết, understanding): Có thể định nghĩa thông hiểu là khả năng của Chủ thể Tư tưởng (thinker) vào đúng lúc, nhận được kiến thức (knowledge) để làm căn bản cho minh triết (wisdom), khiến cho chủ thể này sửa đổi những gì thuộc hình hài cho thích hợp với sự sống tinh thần, đồng thời...
Xem Chi tiết
+ Con Người - Phật dạy, là sự tập hợp của 2 thành phần chính: 1- Danh là phần tư tưởng gồm có 4 hợp tố, đó là thọ, tưởng, hành và thức. 2- Sắc gồm có 2, đó là nội sắc và ngoại sắc, nhưng đại để là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa.Xem nguồn + Linh hồn được nghiên cứu với tư cách là một trung tâm tâ...
Xem Chi tiết
+ Chỉnh hợp trong Tiểu và Đại thiên địa: Mục đích tiến hóa của con người trong ba cõi thấp – cõi trần, cõi cảm dục và cõi hạ trí – là sự chỉnh hợp của Phàm Ngã tam phân với Chân Ngã thể cho đến khi đạt tới đường thẳng duy nhất và con người trở thành Đấng Duy Nhất. Ở cuối mỗi kiếp sống, con người đượ...
Xem Chi tiết
+ Vật chất và chất liệu (Matter and Substance): Để cho thật chính xác, để cho khỏi lẫn lộn và quan niệm lầm lạc (misconception), nên dùng thuật ngữ:* “Vật chất” (“Matter) để chỉ tập hợp các vật (objects) có thể tri giác được, còn thuật ngữ * “Chất liệu” (Substance”) để chỉ Thực Tướng (Noumena). (GLB...
Xem Chi tiết
Là định thức (formulation) của con người về một khái niệm (concept), do con người tạo ra và lồng vào (embodying) cho con người chân lý khi y gặp thấy và hiểu được chân lý ấy. Biểu tượng bao giờ cũng có các hàm ý quan trọng hơn là biểu trưng.(VMCQG, 119)...
Xem Chi tiết
Yêu thích (desire, ưa thích, ham muốn, ham mê, dục vọng): Là gắn bó (attachment) với các đối tượng đem lại thích thú (pleasure).     (ASCLH, 135)...
Xem Chi tiết
Động vật (Animal, con vật, loài vật): Động vật có một thể phách (astral body– vào thời Theosophy, từ Astral có nghĩa là “phách”–ND), thể này tồn tại thêm một thời gian ngắn sau khi thể xác chết. Tuy nhiên, Chân Thần (động vật) của con thú không tái sinh trong cùng loài mà tái sinh vào loài specie...
Xem Chi tiết
Âm thanh (sound, âm)  Thật là điều hiển nhiên khi nói rằng âm thanh là màu sắc và màu sắc là âm thanh... Xin bạn luôn luôn nhớ rằng mọi âm thanh đều tự biểu hiện thành màu sắc. (TVTTHL, 205)  Âm thanh sản sinh ra, hay đúng hơn là thu hút các nguyên tố lại để tạo ra một ozone, việc chế tạo chất này...
Xem Chi tiết
+ Vật chất (matter hay material): + Vật chất là tinh thần (spirit) ở mức độ biểu hiện (point of expression) thấp nhất. (CTNM, 589) + Nói về mặt nội môn, từ ngữ “vật chất” được dành để chỉ mọi hình tướng (forms) trong ba cõi thấp. (CVVTDT, 189) + Nên nhớ rằng, đối với nhà huyền linh học (occultist), ...
Xem Chi tiết
Sức mạnh tư tưởng và năng lực trí tuệ (Thought power and mental ability). Một người không thể có được sức mạnh tư tưởng, cũng không thể có được năng lực trí tuệ, nếu người đó không tự tạo ra cho chính mình bằng sự suy tư được lặp lại một cách kiên nhẫn. (MTNX,  276)...
Xem Chi tiết
+ Đơn vị Tâm thức <=> Chân Thần: Cấu tạo và đặc tính(Nguồn)+ Mỗi sinh vật là 1 với Tâm thức Vũ trụ: Ví như 1 sóng biển là một với đại dương(nguồn)+ Tâm Thức: Đặc trưng là tình thương (ASCLH, 54) + Định đề 2 - Tâm Thức (LVHLT, 21): Sự sống duy nhất khi biểu lộ qua vật chất, tạo ra yếu tố thứ 3,...
Xem Chi tiết
+ Trí tuệ/ Trí năng tức là THỂ TRÍ. (ASCLH, 254; + Trí tuệ = Thông tuệ_CTNM, 588) + Nguyên khí trí tuệ: Cái phân biệt con người với con thú đơn thuần. Đó là nguyên khí biệt lập ngã tính; Giúp con người nhận biết sự tồn tại, cảm nhận và tri thức. Thường chia 2 phần, thượng trí hay trí trừu tượng ...
Xem Chi tiết
+ Định nghĩa Tiến hóa (Tiến hóa thăng thượng - THTT): + Như là “khai mở năng lực đáp ứng luôn luôn tăng tiến” hoặc như là “sự phát triển theo chu kỳ” hoặc như là thay đổi có sắp xếp và không ngừng biến đổi. (TTCNT, 20, 22, 23) + THTT để diễn tả sự phát triển từ từ trong thời gian và không gian c...
Xem Chi tiết
CHỈ RÕ SỰ RÀNG BUỘC VÀ SIÊU THOÁT CỦA THẾ GIỚI CHÚNG SINHĐức Phật dậy: A Nan! Thế nào gọi là thế giới chúng sinh? - Thế có nghĩa là thời gian là quá trình sinh diệt, diệt sinh của hiện tượng vạn hữu. - Giới là không gian, biểu hiện qua mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, qui mô cao thấp và phươn...
Xem Chi tiết
Thiên Cơ (Plan): Thiên Cơ là sự biểu lộ của Thiên Ý (The Plan is the expression of the Purpose or the Will of God).      (CVĐĐ, 376)...
Xem Chi tiết
TAM PHÂN hay BA NGÔI VÀ CÁC TƯƠNG ỨNG  "TRÊN SAO DƯỚI VẬY"_ Thánh Hiền dậyI- THEO ĐẠO ĐỜI - ĐỜI SỐNG XÃ HỘI1. Quốc Gia: Lập pháp - Hành pháp - Tư Pháp2. Gia Đình: Cha - Mẹ - ConII- THEO MINH TRIẾT MỚI1. Thượng Đế Tam Phân (LVLCK, 64) 2. Thái dương hệ Tam phân (LVLCK, 30)3. Con Người Tam PhânIII- THE...
Xem Chi tiết
Sáng tạo (Creation): Từ ngữ sáng tạo phải được hiểu theo ý nghĩa huyền linh và có nghĩa là sự xuất hiện thành biểu lộ tích cực của một hình thức năng lượng nào đó. (LVLCK, 774) Sáng Tạo chỉ là Ý chí tác động lên Vật chất cõi hiện tượng (phenomenal Matter), làm phát lộ ra ngoài vật chất đó Anh sáng ...
Xem Chi tiết
Qui luật (Rules, qui tắc): Qui luật là kết quả của kinh nghiệm đã trải qua thử thách và là kết quả của công việc được đảm trách lâu dài và – không khoác hình thức của định luật (laws), cũng không chịu các giới hạn của một huấn lệnh (command) – chúng được nhận biết bởi những ai cần đến chúng và do...
Xem Chi tiết
+ Phụng sự: - Với Tiền tài: Người tìm đạo hiểu rõ giá trị huyền linh của tiền tài trong việc phụng sự. Y không tìm điều gì cho chính mình, trừ những gì có thể giúp y hoàn thành được công việc; y xem tiền tài và những gì mà tiền tài có thể mua được như là những món nên dùng cho người khác và như là ...
Xem Chi tiết
Phục hồi (Work of Restitution): Tác động phục hồi có nghĩa là việc hoàn trả hình hài sắc tướng về nguồn chứa căn bản của vật chất; còn đối với linh hồn thì năng lượng tinh thần thiêng liêng trở về cội nguồn của nó – hoặc là trên các phân cảnh linh hồn, hoặc là trên các phân cảnh Chân Thần, tùy th...
Xem Chi tiết
+ Phàm Ngã- Thượng Ngã- Linh Ngã (LVLCK, 64) Cha ................... Con .................. Mẹ Tinh thần .......... Linh hồn ........... Xác thân Sự Sống ......... Tâm thứ............ Sắc tướng Chân Thần ..... Chân ngã ........... Phàm ngã Linh ngã ....... Thượng ngã ......... Phàm ngã Tinh th...
Xem Chi tiết
+ 126. NHẤT TÂMTỳ-kheo như vậy hoặc tản bộ, hoặc ra vào, hoặc quay nhìn hai bên, co duỗi, cúi ngước, cầm y bát, tiếp nhận ẩm thực, hoặc tả hữu tiện lợi, hoặc ngủ hoặc thức, hoặc ngồi hoặc đứng, nói năng hay im lặng, vào bất cứ lúc nào, thường niệm nhất tâm, không mất oai nghi. Đó là nhất tâm. Cũng n...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đa...
Xem Chi tiết
+ Mãnh lực: Đôi khi đức DK dùng hai từ năng lượng và mãnh lực lẫn lộn và có thể hoán chuyển cho nhau, nhưng thường thì Ngài phân biệt năng lượng khác với mãnh lực. Câu nói: “All is energy” là hoàn toàn chính xác, nhưng energy xuất phát từ thực thể cao (ở con người bình thường là linh hồn”) thì được ...
Xem Chi tiết
Khắp thế gian, đâu đâu cũng có sự khao khát đang thôi thúc con người tìm kiếm một kẻ nào đó mà đối với y là biểu hiện một lý tưởng. Ngay đến những người không chấp nhận sự hiện hữu của các Chân Sư cũng đang tìm kiếm một lý tưởng nào đó, rồi hình dung ra lý tưởng đó được thể hiện dưới hình thức nào đ...
Xem Chi tiết
+ Ðức Phật dạy: - Nước theo lối cũ: Chỗ đất bị nước mạnh xoáy lở thì dù 100 năm sau, cũng không nên dựng lại một cái gì trên ấy. Vì dòng nước sẽ theo thói cũ mà lôi cuốn đi mất tất cả. - Người có ác tâm mà bây giờ họ bảo mình là bắt đầu làm lành thì mình quyết không tin vội. Vì, tâm ác của họ chưa...
Xem Chi tiết
+ Linh hồn - Phật giáo gọi là Thức/ Nghiệp Thức:  Thức - Đi đầu thai, gồm có 9 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và 7 là: Mạt na Thức; 8 là: A Lại Gia Thức là năng lượng, là sức mạnh gọi là nghiệp lực; 9 là Thanh Tịnh Thức/ Như Lai Tạng Thức ... là Thức thanh tịnh, ...
Xem Chi tiết
Kiên trì (Patience, endurance, persist): Hãy kiên trì. Kiên trì là một trong các đặc tính của Chân Ngã. Chân Ngã kiên trì (persist) vì biết mình bất tử. Phàm ngã hay nãn chí vì biết rằng thời gian ngắn ngủi.  (ĐĐTDVNL, 76)...
Xem Chi tiết
Khai ngộ (Guidance, Hướng đạo): Có thể định nghĩa vấn đề khai ngộ như là vấn đề về phương pháp mà nhờ đó một người, bằng các tiến trình tự kỷ ám thị, tự đặt mình vào trạng thái thụ động và (trong khi ở trạng thái đó) trở nên biết được các khuynh hướng, các thôi thúc, các tiếng nói, các mệnh lệnh ...
Xem Chi tiết
+ Hai loại hình hài, có vị trí khác nhau trong thiên cơ - Hình hài trong giới thực vật, động vật và khoáng vật: Các hình hài chính là kết quả của công trình 2 ngôi của Thượng Đế (Ngôi 3 và Ngôi 2) và sự sống hợp nhất của các Ngài.  - Hình hài của thiên thần và con người: Hình hài là kết quả của ...
Xem Chi tiết
Yêu thích (desire, ưa thích, ham muốn, ham mê, dục vọng): Là gắn bó (attachment) với các đối tượng đem lại thích thú (pleasure).     (ASCLH, 135)...
Xem Chi tiết
I. Dục vọng (desire):- Dục vọng là sức mạnh của phàm ngã (form nature). (CTHNM, 388)- Dục vọng xuất phát từ cõi cảm dục, tạo ra biểu lộ trên cõi trần. (LVLCK, 692)- Dục vọng là việc gắn bó (attachment) với các đối tượng vui thích (objects of pleasure).(ASCLH, 134)- Dục vọng vốn là ý chí trên cõi thấ...
Xem Chi tiết
+ Giới tức là một thế giới riêng biệt cho căn, trần và sắc: - Thí dụ nói về cái thấy chúng ta có 3 giới là: 1. Căn là Nhãn giới - Căn mắt2. Trần là Sắc giới - Là các vật, đối tượng như nhà cửa, xe cộ3. Thức là Nhãn thức giới - Là cái biết của sự thấy. => Mà Con người có- 6 giới của căn: Nhãn giới...
Xem Chi tiết
+ Các Đức Tính và Tật Xấu EPI209-210 -   Đức Tính đặc biệt: Sùng tín, chuyên tâm, lòng bác ái, sự dịu dàng, trực giác, lòng trung thành, lòng tôn kính. -   Tật xấu của Cung: tình yêu ích kỷ và ghen tuông, quá dựa vào người khác, tính thiên vị, [trang 209] tự dối mình, tính bè phái, mê tín dị đoan,...
Xem Chi tiết
+ Phẩm tính Cung Năm: Kiến thức Cụ thể, Khoa học -   Ưu điểm: Phát biểu hết sức chính xác, công bằng (không thương xót), bền chí, lương tri, chính trực, độc lập, trí năng sắc sảo, suy nghĩ thẳng thắn, muốn hiểu biết và thấu đáo. -   Nhược điểm: Chỉ trích gắt gao, thái độ hẹp hòi, kiêu căng, không ...
Xem Chi tiết
+ Cung 1: Ý chí, Quyền lực: Y là nhà lãnh đạo bẩm sinh trong bất kỳ và trong mọi sự nghiệp công....; Y có thể là kẻ trộm hay vị thẩm phán lên án y, nhưng y luôn ở đầu. - Áo choàng màu xanh của Ngài che đậy mục đích muôn đời của Ngài, nhưng trong lúc mặt trời mọc và lặn, thiên thể màu đỏ của của Ngà...
Xem Chi tiết
+ Cung Hai: Bác ái-Minh triết: Vị Chúa Bác Ái này là vị uy lực nhất trong bảy cung, bởi vì Ngài ở trên cùng cung vũ trụ với Thái Dương Thượng Đế. Ngài tự biểu lộ&nbs...
Xem Chi tiết
+ Phẩm tính Cung Bốn: Điều hòa qua Xung đột -   Ưu điểm: Tình thương mạnh mẽ, đồng cảm, can đảm về thể chất, rộng lượng, cởi mở, trí tuệ và nhận thức nhanh nhạy. -   Nhược điểm: Lấy cái tôi làm trung tâm, âu lo, không chính xác, thiếu can đảm về đạo đức, nhiều ham muốn, biếng nhác, ngông cuồng. +...
Xem Chi tiết
+ Phẩm tính Cung Bảy: Nghi lễ, Trật tự, Huyền thuật -   Ưu điểm: Mạnh mẽ, bền chí, can đảm, lịch sự, hết sức chú ý về chi tiết, tự lập, trật tự, cơ cấu, hoàn thiện hình thức, tuân thủ. -   Khuyết điểm: Chuộng hình thức, cố chấp, tự cao, hẹp hòi, phán đoán nông nổi, quá tự phụ, quá thủ cựu. + Các ...
Xem Chi tiết
+ Chòm Sao hay Tinh Tòa (CTHNM, 35; 37) + 12 Chòm sao/ Tinh tòa Hoàng Đạo: Xem như biểu hiện của trạng thái NL Linh hồn, được khảo cứu qua Tâm thức và phát triểnlinh hồn (Ý chí Bác Ái) (CTHNM, 37) + Ba chòm sao: Đại Hùng (Great Bear), từ Pleiades (Tua Rua) và từ Sirius (Ngưu Lang), chúng chi phối ...
Xem Chi tiết
+ Cung (ray): Một dòng thần lực (Chuyên hóa) hay 01 phân thân. Thái Dương Thượng Đế hay là Đại thiên địa, biểu lộ qua 3 cung chính yếu và 4 cung thứ yếu. Chân Thần hay tiểu thiên địa cũng biểu lộ qua 3 cung như trên (LVLCK, 90) + Định nghĩa Ray - Cung năng lượng: Để chỉ một thần lực hay loại năng l...
Xem Chi tiết
+ Chấp trước: Giữ chắc sự việc không thể buông xả. Ôm chặt. Nghĩ về điều gì và không thể quên được nó; Dính mắc vào tư tưởng cho rằng vạn hữu là thực (dính chắc vào sự vật mà không rời lìa. Mỗi pháp đều có nhiều nghĩa tương đối, nếu chấp chặt vào một nghĩa, chẳng biết dung hòa, chẳng biết tùy nghi, ...
Xem Chi tiết
+ Đức tin (Faith): Sức mạnh của đức tin có thể làm khởi động (set in motion) các năng lượng cao siêu (superior energies), các năng lượng này có thể vô hiệu hóa (negate) hay làm cản trở (retard) bệnh tật. Toàn thể chủ đề về đứ...
Xem Chi tiết
+ Đạo Đức - Đạo của tự nhiên (Nguồn: Luân Lý Đạo Đức - PS Tịnh Không)- Đạo/ Ngũ Luân: Cái gì là đạo? Vợ chồng là đạo, cha con là đạo, anh em là đạo, bè bạn là đạo, vua tôi là đạo, (vua là người lãnh đạo, tôi là người bị lãnh đạo), đây là “ngũ luân”. Hỏi bạn năm thứ này do ai đặc ra? Là ai phát minh?...
Xem Chi tiết
Xúc cảm  (Emotion, xúc động):Xúc cảm - Xảy ra do các rung động của chất liệu thuộc cõi cảm dục (astral matter). (CKDCLH, 19) - Xúc cảm chỉ là dục vọng được biểu lộ thuộc loại này hay loại khác.(TLHNM II, 418) - Xúc động hay xúc cảm sơ khai, là phản ánh của tình thương trên cõi trần.(TTCNT, 81)...
Xem Chi tiết
+ Trụ điểm (point of tension) là yếu tố quan trọng trong phép thở và tham thiền. - Point of tension có thể ví dụ đơn giản như người lực sĩ gồng mình trước khi sử dụng sức mạnh cơ bắp để thực hiện điều gì....
Xem Chi tiết
+ Thể trí là khả năng tư duy của chúng ta, là khí cụ của chúng ta để xử lý thông tin, soạn thảo tài liệu (một cách hợp lý, có trình tự, vòng vo, linh hoạt, tách biệt). Nó cũng hàm chứa năng lực hình dung và tưởng tượng. * Người trung bình, thể trí được đồng hóa với ham muốn của thể cảm dục, tạo thàn...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trần,hay thể xác/ Thể...
Xem Chi tiết
+ Thể trí là khả năng tư duy của chúng ta, là khí cụ của chúng ta để xử lý thông tin, soạn thảo tài liệu (một cách hợp lý, có trình tự, vòng vo, linh hoạt, tách biệt). Nó cũng hàm chứa năng lực hình dung và tưởng tượng. * Người trung bình, thể trí được đồng hóa với ham muốn của thể cảm dục, tạo thàn...
Xem Chi tiết
Thiên Ý (Purpose or the Will of God, Divine Purpose): – Thiên Ý thì thường tồn (permanent), viễn lự (farsighted), bất biến (unalterable) và dùng làm Ý Niệm Vĩnh Cửu. (CVĐĐ, 50) – Thiên Ý hiển lộ qua Thiên Cơ (Plan).  (CVĐĐ, 703)...
Xem Chi tiết
Tha thứ (Forgiveness): Là hy sinh và là từ bỏ bản ngã của mình, ngay cả từ bỏ chính sự sống của mình vì kẻ khác và vì lợi ích của toàn thể tập thể (the wholegroup).  (SHLCTĐ, 165)...
Xem Chi tiết
Nhiệt (heat): Các nội hỏa làm linh hoạt và đem lại sinh lực, tự biểu lộ theo 2 cách: - Thứ nhất là tiềm nhiệt. Đây là nền tảng của chuyển động quay và là nguyên nhân của biểu lộ cố kết của dạng hình cầu của mọi sự sống, từ vi tử của Thượng Đế, vòng giới hạn của thái dương, xuống đến nguyên tử nhỏ n...
Xem Chi tiết
+ Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
Xem Chi tiết
+ Nội môn - Bí Truyền - Bí Giáo - Huyền Môn: Chỉ tất cả những gì không liên quan đến cuộc sống sắc tướng bình thường hay là tâm thức thông thường của con người trong 3 cõi thấp. (CTNM, 683); - Nội môn bí giáo tức là huyền linh học. (TLHNM, 451) - Liên quan với các Đệ Tử và Điểm Đạo Đồ (CTHNM, 80);...
Xem Chi tiết
+ Mầu Sắc:- Màu sắc chỉ là phương tiện biểu lộ ra bên ngoài để nhờ đó mà mãnh lực bên trong tự truyền chuyển (TVTTHL, 211) - Nên nhớ, màu sắc chính là cách nhận thức về mức rung động mà mắt người tiếp nhận được, là người đang sử dụng thể xác của căn chủng thứ 5, trong cuộc tuần hoàn thứ 4 trên dãy h...
Xem Chi tiết
May mắn (Luck): Về các hành tố (elements, hợp tố) góp phần vào việc tạo ra cơ thể con người, hành tố này hay hành tố khác vượt trội hơn (predominating) tùy theo bản chất từng người, mà mỗi người có các liên hệ với các tinh linh thiên nhiên (elementals) một cách khác nhau. Một Tinh linh ngũ hành s...
Xem Chi tiết
+ Mỗi bí huyệt hay chakra gồm có ba vòng xoắn (whorl) hay luân xa (wheel) đồng tâm trộn lẫn vào nhau mà trong con người tâm linh trên con đường dự bị, chúng từ từ chuyển động theo một hướng, nhưng dần dần tăng tốc độ hoạt động của chúng khi người này tiến gần đến cổng của con đường điểm đạo. Vào lúc...
Xem Chi tiết
Hòa hợp (coalesce): Các Chân Ngã ở cùng một cung thì sẵn sàng hòa hợp và hòa nhịp với nhau hơn là các Chân Ngã ở trên các cung khác nhau, và chỉ khi nào trạng thái thứ hai hay trạng thái minh triết được phát triển thì mới có được sự tổng hợp.  (TVTTHL, 38)...
Xem Chi tiết
Đức Đại Lai Lạt Ma hướng dẫn cách ứng sử với người gặp khổ đauHỎI: Tôi muốn biết mục tiêu của đời sống là gì và ngài có tin tưởng vào định mệnh hay không? Nếu có, thế thì vai trò của định mệnh trong đời sống là gì?ĐÁP: Theo quan điểm của Phật giáo (mặc dù quan điểm của riêng tôi thì khác), đôi mắt, ...
Xem Chi tiết
+ Dĩ Thái: Dĩ thái là dạng thô trược nhất của Tiên Thiên Khí (Akasha). (GLBN I, 78) + Chất dĩ thái sẽ hoàn toàn thấy được đối với nhiều người vào cuối thế kỷ (XX-ND) này (LVHLT, 374) + Dĩ thái: Trong và qua Dĩ thái của không gian, các năng lượng từ nhiều Cội Nguồn xuất phát đang nắm giữ/ vận dụng ...
Xem Chi tiết
+ Chấp trước: Giữ chắc sự việc không thể buông xả. Ôm chặt. Nghĩ về điều gì và không thể quên được nó; Dính mắc vào tư tưởng cho rằng vạn hữu là thực (dính chắc vào sự vật mà không rời lìa. Mỗi pháp đều có nhiều nghĩa tương đối, nếu chấp chặt vào một nghĩa, chẳng biết dung hòa, chẳng biết tùy nghi, ...
Xem Chi tiết
+ Cảm Dục/ Dục Vọng: 1. Sợ hãi – Có ảnh hưởng tới hoạt động ngày nay; 2. Căm ghét (hate) – Vốn là một yếu tố trong sự điều tiết các mối liên hệ;  3. Tham vọng – Đang chi phối các mục tiêu (CTHNM, 231) ...
Xem Chi tiết
+ Cõi trí là cõi phản chiếu Toàn Linh Trí trong Thiên Nhiên, trong hệ thống nhỏ bé của chúng ta, cõi trí tương ứng với cõi của Đại Trí trong Đại Vũ Trụ. (MTNX, 123) - Cấu tạo cõi trí: Có 3 cõi phụ vô sắc tướng và 4 cõi phụ hữu sắc tướng. (LVLCK, 923) *  Trên cõi trí không có thời gian. (LVHLT, 480...
Xem Chi tiết
+ Phẩm tính Cung 3: Thông tuệ linh hoạt -   Ưu điểm: Tầm nhìn rộng về tất cả những vấn đề trừu tượng, trí tuệ sáng tỏ, năng lực tập trung nghiên cứu triết học, kiên nhẫn, thận trọng, khả năng truyền đạt khái niệm, trí sáng tạo. -   Nhược điểm: Tự cao về trí tuệ, lạnh lùng, cô lập, thiếu chính xác tr...
Xem Chi tiết
10. Các Chân Sư (EP II 208): Là những người đã đạt được sự giải thoát khỏi tất cả những giới hạn của bản chất sắc tướng và an trú vĩnh viễn trong tâm thức của Linh Hồn Duy Nhất, đã thoát khỏi sự đồng nhất hóa với bất cứ khát vọng nào của sự sống sắc tướng, bất kể phát triển cao như thế nào. Các Ngài...
Xem Chi tiết
Nhóm A: Chia rẽ - Hợp nhất - Kích thích; Tất cả nhân loại phải trải qua ảnh hưởng Nhóm B: Nhà thần bí - Đệ tử; Người sống cuộc đời tâm linh mới trải qua + Chia rẽ: Phân chia trong bản chất, tranh đấu lẫn nhau; Ở đây chúng ta gặp phải vấn đề chia rẽ trong bản chất giữa thể linh hồn, thể trí, thể tì...
Xem Chi tiết
Đức Đại Lai Lạt Ma hướng dẫn cách ứng sử với người gặp khổ đauHỎI: Ngài nói rằng tiền bạc không ban cho hạnh phúc – Tôi đồng ý. Nhưng tôi tin rằng tiền bạc có thể mua những thứ để làm cho đời sống của ta thoải mái. Cho nên, theo tâm lý học Phật giáo, ngài có thể đề nghị một phương cách đưa đến sự câ...
Xem Chi tiết
X. Cuồng tín và bè phái....
Xem Chi tiết
+ Sự biểu hiện ra ngoại cảnh - Tức là biểu lộ (LVLCK, 158) + Đại dương ánh sáng (Lửa - Nhiệt - Chuyển động), biểu lộ: * Đại Thiên Địa - Thượng Đế các ngôi: - Ngôi 1… Lửa …….Linh hoạt - ý chí hiện tồn. Điện. - Ngôi 2… Nhiệt….. Lưỡng nguyên - Bác ái. Thái dương - Ngôi 3.. Chuyển động...Lửa trí t...
Xem Chi tiết
Xem thêm: Tổng hợp về Ba Ngôi Thương đế...
Xem Chi tiết
Vua Vũ : Emperor Yũ (Đại Vũ, Hạ Vũ)....
Xem Chi tiết
X. Yếu tố, tứ đại, hợp tố … Thuật ngữ “bản tố” được giới hạn vào các chất căn bản (basis substances) trong cái được gọi là vật chất căn bản (essential matter) và nhà hóa học cũng như nhà vật lý học đều bận tâm đến các sự sống như thế. (LVLCK, 1062)...
Xem Chi tiết
+ Vũ trụ: 100 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà có ít nhất 100 tỷ mặt trời (Giai điệu bí ẩn_Trịnh Xuân Thuận, LVLCK, 16) + Đại Vũ trụ: Thái Dương Thượng Đế tức là Đại Vũ trụ. (LVLCK, 69) + Tiểu vũ trụ, Tiểu thiên địa: Con người, Tiểu thiên địa, Chân Thần biểu lộ, Đấng Duy Nhất. (LVLCK, 80) - Tiểu vũ trụ ...
Xem Chi tiết
Linh thị (Vision): Thực ra, linh thị thực sự (true vision) là hình ảnh cảm dục (astral reflection) của Thiên Cơ, được phản chiếu vào các phân cảnh cao của cảm dục thức (astral consciousness) của hành tinh và ở đó được tiếp xúc và nhận thức được bởi những người mà mức tập trung của họ trong đời số...
Xem Chi tiết
+ Từ lực hay là prana, sinh lực, sinh khí. (TVTTHL, 245) * Phân biệt Bức xạ từ thể dĩ thái - Bức xạ của prana với từ điển: Prana là một sự phóng phát từ một thể tinh anh (VD: thể cảm dục) và từ điển (Giải thích lửa bức xạ). Sự phân biệt này rất quan trọng và phải được nhận ra một cách cẩn thận (LVL...
Xem Chi tiết
Tả đạo (The Left–hand Path): Là con đường mà kẻ theo hắc đạo (black magician) và các huynh đệ trong bóng tối (brothers of the Shadows) đi theo. Nó bắt nguồn từ việc sử dụng các mãnh lực của thiên nhiên vào các mục đích ích kỷ; điểm nổi bật của nó là lòng ích kỷ và tính chia rẽ mạnh mẽ và chấm dứt...
Xem Chi tiết
+ Một nhận xét trong khi nghiên cứu cung Hoàng đạo Leo - Sư Tử, rất thú vị của Chân Sư DK (CTHNM, 338): + Với Mercury - Thủy Tinh: Ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến tứ nguyên của con người – tinh thần, linh hồn, trí tuệ và bộ óc. ...
Xem Chi tiết
Sợ sệt (Fear, sợ hãi, lo ngại): Nên loại bỏ mọi sự sợ sệt. Các mãnh lực tiến hóa thăng thượng (evolution) rung động mau hơn là các mãnh lực tiến hóa giáng hạ (involution) và trong sự kiện này có hàm chứa một sự an toàn có thể nhận thức được. Sợ sệt tạo ra yếu đuối (weakness). Yếu đuối tạo ra tan ...
Xem Chi tiết
+ Lập đại nguyện - Phát Tâm Bồ Đề: Phật nói: Thiện nam tử! Bồ Tát Ma Ha Tát, khi thoạt mới phát tâm Bồ Đề phải lập đại nguyện, và nói như thế này: “Nếu tôi chứng được đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác, tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh được an trụ trong cảnh đại Niết B...
Xem Chi tiết
 Mê tín: Chưa tìm hiểu rõ ràng chân tướng sự thật bèn tin tưởng, vậy gọi là mê tín. - Chúng ta là những người học Phật, Chưa tìm hiểu rõ chân tướng sự thật bèn tin Phật Pháp, b&eg...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trầnhay thể xác/ Thể ...
Xem Chi tiết
  Khi dùng từ ngữ “cơ cấu” trong các giáo huấn này là tôi đề cập tới các khía cạnh khác nhau của vận cụ (instrument), thể (body) hay bản chất hình hài (form nature) mà mọi linh hồn tìm cách biểu hiện qua đó. Do đó, tôi đề cập tới: Thể xác trọng trược. Thể dĩ thái. Thể cảm dục. ...
Xem Chi tiết
+ Cung Hai: Bác ái-Minh triết: Vị Chúa Bác Ái này là vị uy lực nhất trong bảy cung, bởi vì Ngài ở trên cùng cung vũ trụ với Thái Dương Thượng Đế. Ngài tự biểu lộ&nbs...
Xem Chi tiết
+ Cung 1: Ý chí, Quyền lực: Y là nhà lãnh đạo bẩm sinh trong bất kỳ và trong mọi sự nghiệp công....; Y có thể là kẻ trộm hay vị thẩm phán lên án y, nhưng y luôn ở đầu. - Áo choàng màu xanh của Ngài che đậy mục đích muôn đời của Ngài, nhưng trong lúc mặt trời mọc và lặn, thiên thể màu đỏ của của Ngà...
Xem Chi tiết
Nguồn gốc và ý nghĩa các con số I- THEO MINH TRIẾT MỚI + Số 3: Bản chất là 3 x 3 = 9. Như vậy 9 có bản chất cấp 3 (LVLCK, 1165). Cũng theo LVLCK, Ba cung gốc tự phân thân, mỗi cung làm 3 loại năng lượng => Có 3 nhóm, mỗi nhóm có 9 năng lượng; + Năm bí huyệt với 48 cánh hoa của chúng do đó được...
Xem Chi tiết
+ Tình thương (Love, là Bác ái, Thuật ngữ bác Khá):+ Trạng thái Bác ái: Linh hồn tức là trạng thái Bác ái (LVHLT, 382) + Định luật Bác Ái: Thực ra chỉ là định luật của Thái Dương Hệ đang biểu hiện trên tất cả các cõi. + Ý chí Bác ái (ý muốn thương yêu): Ý chí bác ái tự biểu lộ bằng năng lực hấp thu ...
Xem Chi tiết
Plato (Platon, Pháp ngữ): – Plato là đệ tử được điểm đạo.         (GLBN III, 268) – Giống như Khổng Tử, Plato thuộc giai tầng tiến hóa cao về trí tuệ, tâm linh và tinh thần. Dầu đang ở trong cuộc tuần hoàn 4, ông có trình độ tiến hóa cực cao của cuộc tuần hoàn 5.                           (GLB...
Xem Chi tiết
+ Ý chí (will): Ý chí là năng lượng linh hồn tự biểu hiện theo sự chỉ đạo, sự tiến bộ và phù hợp với Thiên cơ (CTHNM, 388) - Ý chí hay năng lượng của sự sống là các thuật ngữ đồng nghĩa.(TLHNM I, 43) - Ý chí là năng lượng được Minh triết hướng dẫn. (KCVTT, 268) - Khi nghiên cứu sự tiến hóa, ngày ...
Xem Chi tiết
+ Những năng lượng bên trong con người thực hiện sự tiếp xúc thông qua trung gian thể sinh lực hoặc thể dĩ thái, vốn gồm các dòng năng lượng, hoạt động thông qua 7 điểm tập trung hoặc các trung tâm lực trong thể dĩ thái, được tìm thấy ở gần, hoặc có liên quan đến, bảy tập hợp tuyến chính [Trang 413]...
Xem Chi tiết
+ Người - Là trung hiếu nhân nghĩa, còn như bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là không phải người (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Thể trí là khả năng tư duy của chúng ta, là khí cụ của chúng ta để xử lý thông tin, soạn thảo tài liệu (một cách hợp lý, có trình tự, vòng vo, linh hoạt, tách biệt). Nó cũng hàm chứa năng lực hình dung và tưởng tượng. * Người trung bình, thể trí được đồng hóa với ham muốn của thể cảm dục, tạo thàn...
Xem Chi tiết
+ Tiền Tài: Chỉ có kẻ nào không ham muốn gì hết cho riêng mình mới có thể trở thành kẻ thu nhận nguồn tài chính phong phú và là kẻ phân phối tài nguyên của vũ trụ. Trường hợp khác, khi tài sản gia tăng, chúng không đem lại điều gì ngoại trừ phiền não, lo lắng, không vừa lòng và lạm dụng.(ĐĐNLVTD, 78...
Xem Chi tiết
+ Nhân - Chỉ Con người tốt lành, tiến hóa thăng thượng. VD: Mộc chủ về Nhân + Nhân tức Con người: Đức Phật trong 12 nhân duyên, điểm 10. Hữu: Là có, tồn tại hay sự sống. Vì thủ chấp ắt tạo nghiệp, là động lực cho sự tái sinh, là một sự tồn tại mới hay một đời sống mới. Tâm chấp thủ gieo vào Tạng th...
Xem Chi tiết
+ Không có bệnh gì là trị không khỏi, chỉ là xem cái tâm của bạn có thể buông xuống được không, tất cả bệnh tật đều từ tâm sinh, tất cả bệnh tật cũng đều từ tâm mà trị. ... Con người không trị được bệnh,...
Xem Chi tiết
Năng lượng của linh thể (Atma). Mãnh lực của ý chí thiêng liêng. Hiện thân của mục tiêu thiêng liêng. Năng lượng này tự tập trung trong “các cánh hoa hy sinh của hoa sen Chân Ngã”. Hình ảnh của nó được tìm thấy trong bản chất thể trí của phàm ngã....
Xem Chi tiết
Đối–Christ (Anti–Christ): Người tìm đạo thuộc cung hai tạo ra Tổng Quả Báo (Dweller) của mình và để cho sự kềm chế ngày càng mạnh của nó trở thành “kẻ lừa phỉnh của linh hồn” (“deluder of souls”). Y là kẻ Đối–Christ thực sự, và qua giáo huấn sai lầm và sự tác động của những gì được gọi là huyền d...
Xem Chi tiết
Uẩn (skandas): Khi biểu lộ trên cõi trần thì trong mọi sự sống đều có ẩn tàng các mầm hay chủng tử phải kết thành quả, và chính các chủng tử (seeds) tiềm tàng này là cái nhân có hiệu quả đưa đến việc xuất hiện của hình hài. Vào một lúc nào đó, các chủng tử được gieo xuống và phải kết thành quả. Đ...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đa...
Xem Chi tiết
Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
Xem Chi tiết
Lực (Force, mãnh lực): - Lực chẳng qua chỉ là vật chất ở một trong các trạng thái cao nhất của nó.     (Thư của Chân Sư,   321)    -Là tên gọi để chỉ tất cả các năng lượng mà – sau khi được vận dụng và tập trung đúng – được phóng ra bởi cá nhân hay nhóm theo bất cứ hướng nào và với nhiều động cơ ...
Xem Chi tiết
+ Lửa (Fire): Lửa là một biến phân của vũ trụ năng trên cõi trí. (LVLCK, 43) A- Lửa Đại Thiên Địa: Có 3 phần, khi biểu lộ ra 5 phần - Năm lửa gồm: 4 nhị nguyên (Cho tứ hạ thể): Tiềm nhiệt, Hoạt nhiệt, Lửa Trí tuệ, Hành khí + Nguyên khí thứ 5 Thượng Đế - Thể trí vũ trụ (LVLCK, 38 - 45) 1. Cung 3 -...
Xem Chi tiết
  Dương      Âm Hỏa và Khí     Nước và Đất Các dấu hiệu số lẻ       Các dấu hiệu số chẵn Tích cực, tự thể hiện    Thụ động, tiếp nhận Năng lượng dương      Năng lượng âm + Hành Khí: Tập trung năng lượng vào các ý tưởng chưa được thực hiện;  Có thể là người mơ mộng không thực tế;  Khả năng buông xả; ...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Ma: Khi Phàm ngã tách khỏi Chân Ngã: - Nếu có thể xác, nó trở thành người mất linh hồn. - Nếu không có thể xác, nó trở thành một con ma hay một hình thức của Kẻ Giữ Cửa. (LVLCK, 1017) + Chú giải các loài ma: Tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là Giết hại, làm não hại thân tâm, tổn hại công đức, phá...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết