SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Đấng Thái Dương Thiên Thần-MQ

MQ-7: CÁC QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO - Đoạn 2 Mục Lục BÀI THAM THIỀN 7: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU #1 3 ĐẤNG THÁI DƯƠNG THIÊN THẦN 4 Sự Hy sinh của các Đấng Thái dương Thiên Thần 6 Mối liên hệ giữa Đấng Thái dương Thiên Thần và Phàm ngã: 8 TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2. GIAI ĐOẠN ĐỆ TỬ 11 Thế nào là Người Đệ tử? 11 Sơ đồ: Những khác biệt giữa Con Đường Dự bị và Con Đường Đệ tử. 12 BÀI THAM THIỀN 7 15 QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO (2) 15 KỸ NĂNG HỌC TẬP - KHẢ NĂNG ĐI VÀO TÂM THỨC CỦA LINH HỒN 16 Ngữ giải 16 CHỦ ĐỀ THAM THIỀN – “QUI TẮC CỦA ĐƯỜNG ĐẠO, ĐOẠN 2" 17 Các Qui luật của Đường Đạo và Florence Nightingale (2) 17 Phúc trình Tham thiền #7 22 Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của CÁC QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO, đoạn 2 bắt đầu với dòng chữ: "Trên Đường Đạo, những điều che giấu được phô bày...."minh bạch " là một nguyên tắc quan trọng. "Chấp nhận" cũng thế .. chúng ta được dạy rằng không có "lùi bước, bài bác lẫn nhau". Kỹ năng cần học – Đi vào tâm thức Linh hồn (2) Phần nghiên cứu tập trung vào khả năng của học viên để đi vào tâm thức của linh hồn ý thức. Có hai bài nghiên cứu – Thái dương Thiên Thần và Con Đường Đệ tử.   BÀI THAM THIỀN 7: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU #1 ĐẤNG THÁI DƯƠNG THIÊN THẦN Các bài học trước đây của Khóa Thiền bắt đầu tìm hiều về Linh hồn và Đường Đạo. Có thể bạn thấy hữu ích khi ôn lại các bài đó trước khi đọc tài liệu này. Cụ thể là xem: Bài Tham thiền 6 – Tâm thức Phàm ngã và Tâm thức Linh hồn, Bài Tham thiền 6 – Sự Cấu tạo của Con người. ĐẤNG THÁI DƯƠNG THIÊN THẦN Trong tài liệu này chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về phương diện linh hồn và về mối liên hệ giữa linh hồn và phàm ngã. Chúng ta cũng sẽ xem xét trung tâm năng lượng và tâm thức trong Cầu trúc của Con người trên cõi thượng trí, được gọi là “Linh hồn”. Cho đến nay trong các bài nghiên cứu của bạn đã có mô tả Linh hồn như sau: Linh hồn của chúng ta được gọi với nhiều danh hiệu khác nhau, gồm cả “Thể Nguyên nhân” và “Hoa sen Chân ngã”. Thực ra, thể nguyên nhânhoa sen chân ngãcác phương tiện của trung tâm năng lượng và tâm thức mà chúng ta gọi là “Linh hồn”. Linh hồn là Chân ngã của chúng ta (dù không phải là Chân ngã Cao siêu nhất, tức là Chân thần) và mục tiêu của chúng ta là kết nối với Linh hồn qua tham thiền cũng như phụng sự vô kỷ cho người khác, để nhận thức được tiềm năng cao đẹp của mình với tư cách là con người. Linh hồn của chúng ta có từ lực và thu hút/ hấp dẫn phàm ngã của mình hướng thượng đến với các lĩnh vực tinh thần, rời xa thế giới vật chất. Với tính cách trung tâm ý thức cao siêu, Linh hồn giúp chúng ta cảm thức được sự liên quan, bao gồm, rộng mở và tự do. Linh hồn là trung tâm chói rạng, nâng cao phàm ngã và giúp chúng ta tiến bước trên hành trình tinh thần. Giờ đây chúng ta tìm hiểu thêm định nghĩa nói trên, bằng cách làm quen với khái niệm về “Đấng Thái dương Thiên Thần”. Như chúng ta đã biết trong bài nghiên cứu về cấu trúc của con người, chúng ta có thể nguyên nhân ở trên các cõi phụ cao của cõi trí, ở khoảng trung gian giữa phàm ngã và tam nguyên tinh thần. fig7-1 Dù đôi khi được gọi là Linh hồn, thực ra, thể nguyên nhân/hoa sen chân ngã chỉ là thể, hay hình thể mà linh hồn trú ngụ. Vậy ai là Linh hồn này đang trú ngụ trong thể nguyên nhân? Một mặt, đó là tâm thức của chân thần chúng ta phóng chiếu ‘xuống’ cõi thượng trí. Mặt khác, theo quan điểm nội môn hơn, thì đó là Đấng Thái dương Thiên Thần. Đấng Thái dương Thiên Thần là sinh linh cao cả đã kiến tạo thể nguyên nhân, và đã phóng chiếu một phần năng lượng và tâm thức của mình vào thể nguyên nhân. Đấng Thái dương Thiên Thần (một Sinh linh cao cả đã từng là con người trong một thái dương hệ trước) là một Thực thể có tâm thức thiêng liêng thấm nhuần tâm thức Chân ngã của chúng ta trên cõi thượng trí. Việc Đấng Thái dương Thiên Thần thấm nhuần tâm thức linh hồn của chúng ta giúp chúng ta trở nên toàn vẹn hơn bằng cách kết hợp các phương diện tinh thần và vật chất trong cấu trúc của mình. Câu nói sau đây cũng đúng với Đấng Thái dương Thiên Thần khi liên quan đến Chân ngã của con người: “Sau khi thấm nhuần toàn vũ trụ này với một phần của chính ta, ta vẫn tồn tại.” Đấng Thái dương Thiên Thần kiến tạo thể nguyên nhân bằng chất liệu thiêng liêng của chính Ngài và, sau khi kiến tạo xong, và phóng chiếu một dòng tâm thức của Ngài vào thể nguyên nhân đó, và thực sự ở trong thể nguyên nhân. Vì thế một phần hay một dòng sống của Đấng Thái dương Thiên Thần trú ngụ bên trong thể của tâm thức trên các cấp cao của cõi trí. Đấng Thái dương Thiên Thần thực sự dùng một phần nhỏ của mình để phú linh cho thể nguyên nhân. Sự hiện diện của Đấng Thái dương Thiên Thần nâng cao và làm tăng trưởng sự thông tuệ, tình thươngý chí của con người, tiến hóa qua thể nguyên nhân hay là hoa sen chân ngã. Sự kết hợp này của Đấng Thái dương Thiên Thần sự hiện diện của Chân thần mỗi người với tính cách là lửa ở trung tâm của thể nguyên nhân, thường được gọi là “Linh hồn”. Đấng Thái dương Thiên Thần phát xuất từ Linh hồn và tâm của Đức Thái dương Thượng Đế chúng ta, (tức là sự sống với tính cách linh hồn của Mặt trời chúng ta) là Sinh linh Thái dương rực lửa cho chúng ta sự sống; vì thế mà gọi là Đấng Thái dương Thiên Thần. Dưới đây là quan niệm của một nhà khoa học về mô hình năng lượng của lửa thái dương: Description: Screen shot 2013-11-13 at 2.23.01 PM.png Đấng Thái dương Thiên Thần phát xuất từ Linh hồn và tâm của Đức Thái dương Thượng Đế chúng ta. Nói cách khác, Đấng Thái dương Thiên Thần là một vị thần chói rạng mang bản tính linh hồn của Đức Thái dương Thượng Đế vào sự sống của chúng ta qua sự phóng chiếu của Ngài hiện diện trong hoa sen chân ngã của chúng ta. Cũng có thể hiểu, khi chúng ta đạt được tâm thức của linh hồn, thì một phần tâm thức của Đấng Thái dương Thiên Thần trở thành tâm thức của chúng ta. Các vị Đấng Thái dương Thiên Thần đã “đưa” chính mình hay một phương diện của mình vào hệ thống năng lượng của chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể thực sự ý thức được qua tâm thức của các Ngài. Dù Đấng Thái dương Thiên Thần chia sẻ tinh hoa của mình với con người, rốt cuộc Ngài sẽ quay về với nguồn cội của mình khi con người trở thành điểm đạo đồ đạt sự chỉnh hợp cùng sự hòa hợp cần thiết với Tinh thần hay là Chân thần của mình. Incarnation Bức tranh trên đây là miêu tả tưởng tượng của Francis Donald về Đấng Thái dương Thiên Thần. Vẻ đẹp huy hoàng của Đấng Thái dương Thiên Thần không thể được mô tả đúng khi dùng ngôn từ hữu hạn và cách trình bày nghệ thuật của chúng ta. Tuy nhiên, chúng tạo hứng khởi cho việc tưởng tượng sự mỹ lệ và quyền năng của Sinh linh cao cả này. Bức hình minh họa trình bày mối quan hệ mạnh mẽ giữa cá nhân ở bên dưới, Đấng Thái dương Thiên Thần ở giữa và điểm sáng cao nhất là Chân thần ở trên cùng. Những hình ảnh này thực sự gợi lên nguồn cảm hứng để chúng ta có thể cho trí tưởng tượng của mình bay cao. Chúng ta đã bàn luận rằng hiện có nhiều huyền giai trong môi trường sống của chúng ta. Chúng ta cũng đã mô tả Huyền giai Tinh thần đang trông nom nhân loại. Giờ đây chúng ta bàn đến một nhóm sinh linh khác thuộc về một huyền giai khác, là Giới Thiên thần. Các Thiên thần, Thiên thần cấp thứ năm, Đại Thiên thần, Thiên thần bảo vệ, Thiên thần trông nom thiên thể, Thiên thần tổng lãnh, Thiên thần hầu việc Chúa, Thiên thần có cánh và Thiên thần ba đôi cánh, v.v. là tất cả những loại Thiên thần trong huyền giai này. Không phải tất cả các thiên thần đều đã qua giới nhân loại trong những chu kỳ nhập thế trước đây: chỉ các Đấng Thái dương Thiên Thần đã là người. Sự Hy sinh của các Đấng Thái dương Thiên Thần Trong chu kỳ hiện nay của hành tinh này, các Đấng Thái dương Thiên Thần hy sinh rất nhiều để sống với nhân loại trong toàn thời gian nhân loại tiến hóa từ trình độ của người thú đến điểm đạo đồ. Trong tất cả các kiếp sống vừa kể, Đấng Thái dương Thiên Thần đã ở lại với chúng ta, trông nom và chờ đợi hết kiếp này đến kiếp khác cho đến khi chúng ta tỏ ra đã sẵn sàng để giao tiếp. Vào thời điểm các Đấng Thái dương Thiên Thần có liên hệ với nhân loại, bấy giờ chúng ta bị chi phối bởi bản năng thú tính và chưa có khả năng suy nghĩ với tính cách cá nhân. Thực ra, bấy giờ chúng ta là “người thú”. Món quà chúng ta nhận được từ các Đấng Thái dương Thiên Thần là ngã thức. Giáo huấn nội môn cho biết rằng các vị Đấng Thái dương Thiên Thần cao cả đã bắt đầu làm việc với loài thú trên Địa cầu chúng ta cách đây khoảng 21 triệu năm. Tiến trình mà các Ngài hiểu vào thời kỳ đó – gắn ngã thức hay “tia sáng trí tuệ” vào con người – được gọi là biệt lập ngã tính. Từ đó trở đi, mọi người (ngoại trừ một ít nhóm người nguyên thủy nhất) đều đã có ảnh hưởng của một vị Đấng Thái dương Thiên Thần. Mọi phương diện kinh nghiệm của linh hồn mà chúng ta mô tả trong bài nghiên cứu Tâm thức Linh hồn là sự thể nghiệm của chúng ta về năng lượng và tâm thức của Đấng Thái dương Thiên Thần – lúc đầu chỉ thấy thoáng qua bản tính của Đấng thiêng liêng này, nhưng ngày càng phát triển “sự viên mãn của linh hồn” khi chúng ta tiến bước trên Đường Tinh thần. Chúng ta tạo sự giao tiếp tốt đẹp hơn qua cầu nối mà chúng ta thiết lập từ phàm ngã đến hoa sen chân ngã, vốn là nơi có sự hiện diện của Đấng Thái dương Thiên Thần bên trong cơ cấu của chúng ta. Qua nỗ lực phối hợp của người đệ tử, “cầu nối” cao hơn (là antahkarana) được kiến tạo giữa hạ trí của mỗi người và Tam nguyên Tinh thần với sự hợp tác của Linh hồn. Trong suốt tiến trình này, Đấng Thái dương Thiên Thần giúp cho hoa sen chân ngã ngày càng chói rạng, xinh đẹp và sống động. (Hoa sen chân ngã là chủ đề của một tài liệu nghiên cứu trong Bài Tham thiền 8). Các Đấng Thái dương Thiên Thần được gọi là “Tâm Bác ái Rực lửa” và mang nguồn bác ái chói rạng của Đức Thái dương Thượng Đế đến với chúng ta. Các Ngài hòa mình vào trong “sự lạnh lùng” của cõi trí và từ đó kiểm soát sự khai mở tâm và tinh thần của chúng ta. Vì thế, các Đấng Thái dương Thiên Thần đi vào hệ thống năng lượng của nhân loại và trở nên thành phần của hệ thống này. Lúc đầu, thể của linh hồn còn ‘trống rỗng’ – không mang phẩm tính nào. Sự thông tuệ, tình thương và ý chí cao siêu của con người chưa hiện hữu như những khả năng trong thể nguyên nhân. Thế nhưng, qua nhiều kiếp sống, và với sự hướng dẫn của Đấng Thái dương Thiên Thần, con người khai mở các quyền năng của Chân thần còn tiềm ẩn nơi mình là thông tuệ, bác ái, minh triết và ý chí hy sinh, và hoa sen chân ngã cũng khai mở. Điểm trụ chính yếu của Đấng Thái dương Thiên Thần nơi mỗi người là thể nguyên nhân, dù cũng có điểm trụ khác trong nguyên tử trường tồn hạ trí và não bộ của người ấy. Qua hàng triệu năm, phàm ngã không hề biết sự hiện hữu của Đấng Thái dương Thiên Thần. Trong khi đó, vị Thần này chờ đợi sự trỗi dậy ý thức đầu tiên về phía phàm ngã, là khi phàm ngã đã đạt một mức độ tích hợp nhất định. Bấy giờ sự chú ý của Đấng Thái dương Thiên Thần được hướng đến phàm ngã, và bắt đầu tích cực tham gia vào sự phát triển tinh thần của phàm ngã. Đấng Thái dương Thiên Thần/ Linh hồn và phàm ngã cùng cộng tác, nhưng chính phàm ngã phải phát khởi sự cộng tác này. Đấng Thái dương Thiên Thần đáp ứng (trở thành một “Linh hồn chăm chú nhìn xuống”) khi phàm ngã cho thấy rằng nó sẵn sàng chuyển hướng từ cõi đời vật chất đến sự hiện diện cao cả và thế giới tinh thần của Đấng Thái dương Thiên Thần. Mọi phàm ngã đều có chủ đích biểu lộ Đấng Thái dương Thiên Thần, và do đó liên kết với mọi Đấng Thái dương Thiên Thần khác trong Vương quốc của Linh hồn. Thế nên, tất cả các phàm ngã đều liên kết không những với Đấng Thái dương Thiên Thần của mình, mà còn với tất cả các Đấng Thái dương Thiên Thần, theo lối rất tế vi. Mối liên hệ giữa Đấng Thái dương Thiên Thần và Phàm ngã: Cứu rỗi và Cộng tác Điều quan trọng cần lưu ý là công tác của Đấng Thái dương Thiên Thần, theo quan điểm của các Ngài, không chỉ nhằm trợ giúp sự tiến hóa của con người, mà còn lo cho sự tiến hóa của các sinh linh bé nhỏ hợp thành các thể phàm ngã của chúng ta – là các sinh linh trong thể dĩ thái, thể cảm dụcthể trí. Đấng Thái dương Thiên Thần là vị cứu rỗi những sinh linh nhỏ bé này. Thần nâng cao rung động của chúng, để chúng có thể nhận được và biểu lộ ánh sáng, tình thương và ý chí của Ngài. Cuối cùng, sự tiến hóa của các sinh linh nhỏ bé này được đẩy nhanh hơn nhờ được dùng để kiến tạo một thể cho Đấng Thái dương Thiên Thần sử dụng – tức là được dùng để tạo nên các thể của phàm ngã chúng ta. Chi tiết này về cấu trúc của phàm ngã cho thấy rõ ý nghĩa của câu nói: phàm ngã trở thành một khí cụ thích hợp cho sự biểu lộ của Linh hồn. Do đó, Chân linh cao cả là Đấng Thái dương Thiên Thần là vị cứu rỗi các sinh linh nhỏ bé. Ngài là nguồn lực nâng cao và rốt cuộc chuyển hóa chúng. Thực ra, Đấng Thái dương Thiên Thần là vị cứu chuộc các sinh linh nhỏ bé mà chúng ta gọi chung là phàm ngã của mình. Đây là lý do tại sao khái niệm linh hồn là phần trung tâm của tất cả các giáo huấn nội môn đích thực – Đó là nguồn tinh luyện, khai ngộ, và chuyển hóa phàm tính của chúng ta, khi chúng ta cố gắng tự nâng cao và đồng nhất với Chân ngã của mình, tức là vị Đấng Thái dương Thiên Thần thiêng liêng và cao cả này . Sự liên hệ giữa Ngài và phàm ngã lúc đầu không hề có hài hòa. Phàm ngã mạnh mẽ và bướng bỉnh từ chối cố gắng tiếp xúc với Đấng Thái dương Thiên Thần và “quay lưng”, nói theo lối tượng trưng. Sau giai đoạn này có sự giằng co trong đó mỗi bên lần lượt nắm quyền kiểm soát. Đây là thời gian có nhiều xung đột giữa hai bên, một thời gian khó khăn kéo dài qua nhiều kiếp sống. Cuối cùng phàm ngã trở nên sẵn sàng từ bỏ, nhường quyền của mình cho Đấng Thái dương Thiên Thần, tức là linh hồn. Theo thời gian, phàm ngã bắt đầu cộng tác với vị cứu chuộc mình và góp phần nâng cao những sinh linh nhỏ bé cấu tạo nên các thể của mình. Thế là chúng ta thận trọng cố gắng tinh luyện các thể của mình, để cho ánh sáng của Linh hồn chiếu rọi vào, và chuyển đổi tật xấu thành đức hạnh. Tất cả những cố gắng tinh thần này mà chúng ta thực hiện đều là hành động hợp tác với Đấng Thái dương Thiên Thần trong việc cứu rỗi các sinh linh nhỏ bé nói trên. Thời gian qua, khi chúng ta tiến bộ trên Đường Tinh thần, ánh sáng chói rạng của Đấng Thái dương Thiên Thần làm mờ đi ánh sáng của các sinh linh nhỏ bé trong phàm ngã, còn gọi là “ánh sáng trăng”. Qua sự tiếp xúc này, lửa của các sinh linh nhỏ bé bắt đầu tàn lụi và quyền lực của chúng bắt đầu giảm dần. Đây là thời gian mà phàm ngã bắt đầu tuân phục Đấng Thái dương Thiên Thần/ Linh hồn, khi nó chấp nhận sự thống trị của linh hồn và từ bỏ ý chí nhỏ bé của mình nhường cho ý chí cao cả hơn của Thần. Khi phàm ngã đạt đến trình độ phát triển này, Thần soi sáng thể trí, khiến thể cảm dục yên lặng và tăng cường sinh lực cho thể xác chúng ta. Khi sự đảo ngược này xảy ra, sự chói rạng của Đấng Thái dương Thiên Thần xuyên qua phàm ngã đã tinh luyện. Nhờ đó mà bức xạ của Đấng Thái dương Thiên Thần có thể xuyên nhập thế gian. Nay phàm ngã là một khí cụ thích hợp để hợp tác với Đấng Thái dương Thiên Thần và trở thành ngọn hải đăng rạng chiếu ánh sáng, tình thương và quyền năng, bằng cách đó mà trở thành Đấng Thái dương Thiên Thần đang biểu hiện. Cuối cùng, chúng ta, những con người, bấy giờ sẽ gia nhập vào Cộng đồng các Linh hồn. Chúng ta hãy kết thúc bài nghiên cứu này với đoạn trích từ Chân sư DK: “Đã hiểu được phần nào về đời sống của Đấng Thái dương Thiên Thần, tôi đoan chắc với các bạn hành hương rằng những điều thoáng qua của các giác quan chỉ tạm thời, và không giá trị gì so với phần thưởng, ở đây và ngay trong kiếp sống này, cho những ai tìm cách hòa hợp tâm thức của mình trong đời sống hằng ngày với tâm thức linh hồn của mình. Bấy giờ y đi vào cõi giới của các linh hồn, và không hề cô đơn. Chỉ có những thời gian cô đơn do định hướng sai lầm và bám chặt vào những gì che án tầm nhìn tinh thần, và đôi tay cầm nắm quá nhiều đến đỗi chúng không thể đón nhận được điều gọi là ‘viên ngọc quý trong hoa sen’." [1] BÀI THAM THIỀN 7: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU NHIỆM Ý Thế nào là Người Đệ tử? TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2. GIAI ĐOẠN ĐỆ TỬ Trong bài tham thiền 5, chúng ta đã có tổng quan về Con đường Dự bị và Con đường Đệ tử. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn về giai đoạn đệ tử. Thế nào là Người Đệ tử? Trong tự điển, đệ tử được định nghĩa là người theo học một vị thầy hoặc một giáo lý. Khi nói về Con đường Tinh thần như được hiểu qua các Giáo huấn này, chúng ta hiểu giáo lý tức là triết lý của nguồn Minh triết Ngàn đời. Nguồn Minh triết này cho biết rằng người đệ tử theo giới luật với những lối thực hành giúp tạo nên một phàm ngã hòa hợp với linh hồn. Trong ngữ cảnh vừa kể, chúng ta có thể bao gồm những lối thực hành khác nhau mà người đệ tử áp dụng để tinh luyện và thăng hóa phàm ngã của mình, như cuộc sống chân chính, thái độ đúng đắn, tư tưởng và hành động chân chính và chế ngự các tình cảm của mình, cũng như nhiều điều khác nữa. Tất cả những lối thực hành này giúp ánh sáng cao siêu của linh hồn chiếu rọi vào phàm ngã. Khi hiểu người đệ tử là một người theo thầy học tập, thì chúng ta có thể hỏi: vậy ai là thầy, hoặc nói cách khác, ai là người mà đệ tử theo học? Giáo huấn nội môn cho chúng ta biết rằng người đệ tử theo học “Vị Thầy ở nội tâm”. Vị Thầy này là Linh hồn, và người ở trong tâm vì linh hồn biểu lộ qua luân xa tim. Vậy, khi người đệ tử đi theo vị thầy ở nội tâm, y biết mình chính là một Linh hồn và đi theo nguồn minh triết trong bản tính cao siêu của chính mình. Y hoạt động ở thế gian như một người làm hiển lộ năng lượng linh hồn của mình đúng theo Chủ đích Thiêng liêng. Mỗi người trong chúng ta đều phải học cách làm đệ tử của linh hồn đang ngự trị ở nơi sâu thẳm của nội tâm. Có thể định nghĩa con đường đệ tử là giai đoạn cuối trên đường tiến hóa, là thời kỳ kinh nghiệm của mỗi người mà trong đó y trở nên tự thức rõ rệt. Đó là giai đoạn mà y hữu ý tự nguyện áp dụng ý chí của linh hồn (chính yếu là ý chí của Thượng Đế) trên phàm tính. Trên con đường này, y tự áp dụng cho mình một tiến trình thúc đẩy, để đóa hoa của linh hồn có thể bừng nở nhanh hơn. Y tự nguyện cố gắng tiến bước trên đường đạo vì hiểu rằng sự hoàn thiện của con người là điều tất yếu. Có thể đạt sự hoàn thiện này bằng hai cách. Nó có thể là kết quả của cuộc tăng trưởng tiến hóa chậm chạp và liên tục, được tiến hành theo các luật của thiên nhiên, hết chu kỳ này sang chu kỳ khác, cho đến khi dần dần ta có thể thấy vị Thượng Đế ẩn tàng trong con người và trong vũ trụ. Hoặc, nó cũng có thể là kết quả của việc áp dụng và tuân thủ giới luật một cách có hệ thống nơi người chí nguyện, giúp khai mở quyền năng và ánh sáng của linh hồn nhanh chóng hơn.[2] Đức hạnh được xem là điều cần yếu đầu tiên khi hành giả rời Con đường Dự bị để tiếp tục đi vào Con đường Đệ tử. Tuy nhiên, y còn phải cố gắng nhiều trước khi đạt mục tiêu của mình. Y tập trung cố gắng phối hợp phàm ngã với linh hồn. Các mãnh lực của phàm ngã đã ngự trị bấy lâu thì nay dần dần nhường chỗ cho sự chế ngự của linh hồn. Khi linh hồn thấm nhuần và ngự trị phàm ngã, thì chừng đó và chỉ chừng đó, phàm ngã mới trở nên thích hợp để được sử dụng như một khí cụ biểu lộ linh hồn. Đến trình độ phát triển này của phàm ngã, người đệ tử tập trung thể trí chú ý vào linh hồn và đời sống của linh hồn. Khi người đệ tử không còn chú mục vào chính mình, và hoạt động của y trong tam giới được yếu tố tinh thần chế ngự, thì bấy giờ y dần dần trở thành người hoạt động thực sự trên cõi trí, với tiêu điểm cuộc sống của mình đặt trên cấp độ trí tuệ chịu sự kiểm soát của linh hồn. Hoạt động với sự lèo lái của linh hồn được gọi là phụng sự Thiên cơ, và người tham gia hoạt động này được gọi là đệ tử. Y trở thành người phụng sự biểu lộ tình bác ái rạng ngời của linh hồn, và là người hiểu biết thiên cơ. Điều này bao gồm hai phương diện hoạt động. Hạ trí trở thành yếu tố mạnh mẽ trong việc điều hành hoạt động phụng sự của người đệ tử. Trong khi đó thượng trí, là cầu nối với tam nguyên tinh thần, tiếp tục tạo ấn tượng cho hạ trí. Các hoạt động này trở thành động lực mạnh mẽ chính yếu trong cuộc đời của người đệ tử và là hậu quả của sự hòa hợp ngày càng tăng giữa linh hồn và phàm ngã, để phát triển và khai mở ý thức bao gồm của y. Tính bao gồm là chìa khóa quan trọng nhất để hiểu được tâm thức. Tính bao gồm, từ tính và năng lực hấp dẫn chỉ là một vài phẩm tính của linh hồn. Người đệ tử nhận thức được trách nhiệm của mình đối với người khác, hợp tác với họ để mở mang tâm thức của họ, và cho họ biết sự khác biệt giữa cái thực (linh hồn) và điều không thực (cuộc sống hình thể/ phàm ngã). Y thực hiện điều này rất dễ dàng bằng cách biểu dương. Y sống và nêu gương cho người khác. Sơ đồ: Những khác biệt giữa Con Đường Dự bị và Con Đường Đệ tử.
Con Đường Dự bị Con Đường Đệ tử
Các lực chế ngự Mãnh lực thân xác, cảm dục và hạ trí chế ngự Mãnh lực phàm ngã chế ngự, dần dần chuyển sang sự chế ngự của linh hồn
Mục tiêu Thống nhất Phàm ngã Phối hợp các mãnh lực của phàm ngã với nhau Năng suất của thể xác; cuộc sống hiệu quả ở cõi trần Sự hòa hợp linh hồn/ phàm ngã Tạo sự liên hệ giữa phàm ngã đã thống nhất và linh hồn Năng suất ở cấp nội môn; phụng sự Phàm ngã tuân theo (mạnh mẽ, tích cực chấp nhận) tiến trình hòa hợp với linh hồn
Tiêu điểm Phàm tính của mỗi người - thể xác, thể tình cảm và thể trí Linh hồn hấp dẫn các mãnh lực thấp kém để giúp phàm ngã thống nhất Tập trung vào cái tôi – tôi là ai Phàm ngã của mỗi người Sức hấp dẫn của linh hồn đối với phàm ngã đã thống nhất Tập trung vào tôi như một phần của tập thể (gia đình, bạn bè, các tập thể lớn hơn nữa)
Điều cần thực hiện Con đường/ phương pháp Tinh luyện Lập hạnh: loại trừ những điều sai quấy chính yếu; phát triển các đức hạnh chính yếu; có động cơ đúng đắn Thực hiện giao tiếp với linh hồn; giúp linh hồn chế ngự phàm ngã bằng cách tinh luyện, chỉnh hợp và tham thiền Chuyển hướng – từ thế gian đến Linh hồn Con đường/ phương pháp Khai ngộ Tiếp tục lập hạnh, tăng cường ánh sáng chói rạng của linh hồn Linh hồn/ Tinh thần, giao tiếp qua chỉnh hợp và tham thiền; lửa ý chí thiêng liêng sẽ được thêm vào bác ái thiêng liêng Người đệ tử chính thức/ Người đệ tử chấp nhận – chấp nhận rằng đời sống của y sẽ được Chân ngã/ ý chí cao siêu chế ngự
Người Đệ tử có thể chọn một hình thức phụng sự Thiên cơ và trợ giúp nhân loại bằng cách làm việc cho những tổ chức khác nhau trên thế giới, và cùng với các đệ tử khác y nhận trách nhiệm lèo lái năng lượng để mang lại lợi ích lớn hơn. “Đệ tử là người đang bắt đầu hiểu công tác tập thể, và chuyển trung tâm hoạt động của mình từ cá nhân y đến trung tâm tập thể.” Đệ tử là người, ngoài những điều khác, nguyện làm ba điều sau đây: a. phụng sự nhân loại b. hợp tác với Thiên cơ của các Đấng Cao cả theo mức y thấy, với hết khả năng mình c. phát triển các quyền năng của Chân ngã [linh hồn], mở mang tâm thức của mình cho đến khi có thể hoạt động trong tam giới [cõi trần, cõi tình cảm và cõi trí], và trong thể nguyên nhân [linh hồn], và theo đúng sự hướng dẫn của chân ngã chứ không theo sự xúi giục của ba hạ thể [phàm ngã].” [3] Qua nhiều thời kỳ lâu dài, phàm ngã đạt sự thông tuệ, chuyển từ bản năng đến trí năng. Tất cả điều này có được là nhờ các kinh nghiệm và cuộc sống trong ba cảnh giới tiến hóa của con người (cõi trần, cõi tình cảm và cõi trí). Khi các kinh nghiệm vừa kể đã giúp phàm ngã thống nhất và phối hợp để người chí nguyện cố gắng lập hạnh và thay đổi tật xấu thành tính tốt, thì bấy giờ y đang ở trên Con đường Dự bị. Khi linh hồn bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống, hòa hợp ngày càng nhiều phẩm tính của linh hồn vào trong phàm ngã, thì bấy giờ người chí nguyện được xem như đang ở trên Con đường Đệ tử. Linh hồn là trung gian giữa chân thần, hay là chân ngã tinh thần, và phàm ngã. Khi ngày càng hòa hợp với linh hồn, người đệ tử được những sự nhắc nhở của ý chí và chủ đích tinh thần. Y bắt đầu cảm thấy năng lượng của Chân thần, là trung tâm ý chí thiêng liêng bên trong y. Y dần dần biết được Ý chí Thiêng liêng và hướng cuộc đời mình về việc biểu lộ chủ đích thiêng liêng này. Đây là một giai đoạn tiến hóa cao trên đường tinh thần. Tóm lược: Như vậy, đệ tử là người thực hiện nguồn bác ái cao cả và minh triết tinh thần, khi những phẩm tính này bừng nở ở nơi sâu thẳm của tâm hồn và nơi bí ẩn trong thượng trí. Tiến bước trên Đường Tinh thần là một phần của Thiên cơ – một phần trong sự tiến bộ tinh thần của chúng ta, và việc sử dụng những giới luật khác nhau trên đường đạo, “giúp khai mở quyền năng và sự sống của linh hồn nhanh chóng hơn”. fig5-8 BÀI THAM THIỀN 7 QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO (2) KỸ NĂNG HỌC TẬP - KHẢ NĂNG ĐI VÀO TÂM THỨC CỦA LINH HỒN Theo giáo huấn của Đức Phật, chúng ta có ba phương pháp để phàm ngã có thể được chuyển hóa và chuẩn bị biểu lộ thiên tính một cách hữu thức (ý thức được linh hồn). Nhờ hạnh buông xả, ý thức hay trạng thái tâm thức của não bộ (thể hiện sự nhận thức ở cõi trần về các nguyên nhân nội tại) được triệt thoái hay rút khỏi các đối tượng của giác quan cũng như tiếng gọi của phàm tính. Buông xả thực tế là áp dụng một tiết điệu hay phản ứng mới thành thói quen đối với các tế bào não, để khiến cho não bộ không chú ý đến sự cám dỗ của thế giới nhận thức giác quan. Nhờ hạnh vô dục, bản tính tình cảm trở nên bình thản đối với sức hấp dẫn của giác quan, và dục vọng không còn ngăn trở hoạt động đúng đắn của linh hồn. Nhờ phân biện, thể trí biết cách chọn lọc điều chân, thiện và mỹ, và dùng những điều này thay thế cho ý thức “đồng hóa với phàm ngã,” vốn quá rõ nét trong đa số mọi người. Khi người đệ tử giữ ba thái độ này một cách đúng đắn và lành mạnh, thì phàm ngã đi vào nề nếp, sự minh triết chế ngự, và y trở nên sẵn sàng cho cuộc điểm đạo. [4] Ngữ giải Đức Phật Phật là một vị đã giác ngộ, và đã đạt được trình độ hiểu biết và minh triết cao nhất khả dĩ có cho con người trong Thái dương hệ này. Từ này thường chỉ về Đức Phật Thích Ca, Ngài ra đời tại Ấn Độ khoảng 500 năm trước Đức Christ. Con đường Đệ tử Con đường Đệ tử có nghĩa là một giai đoạn trên đường tiến hóa tinh thần, trong đó hành giả đã nối kết với Linh hồn và đã nguyện hiến dâng cuộc đời mình để trợ giúp sự tiến bộ tinh thần của người khác. Y nhận trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập những mối liên giao chính đáng của nhân loại và Tình huynh đệ, nhằm phụng sự Thiên cơ, là kế hoạch tiến hóa và thăng tiến cho mọi chúng sinh trên Địa cầu. Thiên cơ Thiên cơ là kế hoạch khai mở tâm thức, tiến hóa tinh thần, và giúp cho tất cả chúng sinh trên Địa cầu hướng thượng. Kế hoạch này được các Huynh trưởng của nhân loại vạch ra. Các Ngài là những Chân sư Minh triết, đang cùng các cộng sự viên của mình thực hiện Thiên cơ. Biệt lập ngã tính (Individualisation) Biệt lập ngã tính là tiến trình đưa ngã thức hay là “tia sáng của trí tuệ” vào con người. Trước khi điều đó xảy ra, chúng ta bị chi phối bởi bản năng thú tính và không thể suy nghĩ như một cá nhân. Từ đó trở đi, mỗi người đã ở dưới ảnh hưởng của một vị Thái dương Thiên Thần. Trải nghiệm về Thái dương Thiên Thần là những biểu lộ Tâm thức của Linh hồn. Lúc đầu chỉ là một phần của sự sống thiêng liêng này, nhưng khi tiến bước trên đường tinh thần chúng ta ngày càng “ý thức viên mãn hơn về linh hồn”. Chân thần Là tinh hoa của Sự sống, hay là nguồn cội chính yếu của chúng ta. Chân thần sử dụng Linh hồn để biểu lộ sự sống động của mình. Phụng sự Phụng sự có động cơ là ý thức hiến mình trợ giúp người khác. Đó là sự biểu lộ của tình thương, dành cho gia đình, tập thể, hoặc nhân loại nói chung, một cách vô điều kiện. Phụng sự là do sức thôi thúc của linh hồn, là kỹ thuật phát triển tập thể, chứng tỏ chúng ta có khả năng hiểu và hợp tác với Thiên cơ. Thái dương Thiên Thần Thái dương Thiên Thần là sự sống cao cả đã kiến tạo thể nguyên nhân, và đã trụ một phần của chính mình trong thể này. Đó là Đấng cao cả với tâm thức thiêng liêng, giúp chúng ta trở nên toàn vẹn bằng cách kết hợp các khía cạnh tinh thần và vật chất trong cấu trúc của chúng ta. Thái dương Thiên Thần dùng chất liệu thiêng liêng của mình và chất liệu của cõi thượng trí để kiến tạo thể nguyên nhân. Kiến tạo xong, vị này cho một phần của mình (một tia của mình) vào cư ngụ bên trong thể nguyên nhân cho đến khi con người được vị này trông nom, đã hoàn tất cuộc tiến hóa của mình trong giới nhân loại. Vì thế, một phương diện của Thái dương Thiên Thần trụ vào trong thể tâm thức (thể nguyên nhân) trên các cấp cao của cõi trí. Trong khi đó, tâm điểm cao siêu thực sự của tâm thức Thái dương Thiên Thần ở trên cõi bồ-đề. CHỦ ĐỀ THAM THIỀN – “QUI TẮC CỦA ĐƯỜNG ĐẠO, ĐOẠN 2" Tháng này chúng ta tập trung vào Đoạn 2. Đọan 1 cho chúng ta biết rằng Đường đạo vốn đầy Ánh sáng. Đoạn 2 khuyên chúng ta hãy đứng vững và đối diện với sự thật về chính mình. Hãy đọc cả đoạn, rồi tham thiền về mỗi phần trong một tuần, trả lời các câu hỏi và bất cứ thắc mắc nào khác khả dĩ có. Đoạn 1. Mỗi người tiến trên Đường đạo trong ánh sáng thanh thiên bạch nhật, tỏa chiếu trên Đường bởi những Vị hướng đạo hiểu biết. Bấy giờ hành giả không thể che giấu điều gì, và đến mỗi khúc quanh trên Đường Đạo y phải đối diện với chính mình. Các Qui luật của Đường Đạo và Florence Nightingale (2) Đoạn 2. Trên Đường Đạo, những điều che giấu được phô bày. Mỗi người thấy và biết điều quấy của mình. Thế nhưng, sự phô bày đó không khiến họ lùi bước, bài bác lẫn nhau, hoặc chao đảo trên Đường Đạo. Đường Đạo trở nên sáng tỏ. File:Nightingale receiving the Wounded at Scutari by Jerry Barrett.jpg Nightingale tiếp nhận Thương binh tại Scutari, tranh của Jerry Barrett (từ Wikipedia) Bị các bác sĩ chê bai và khinh rẻ, Nightingale vẫn tiếp tục tiến hành với niềm xác tín của mình, thực hiện các cuộc đi tuần vào ban đêm, mang theo chiếc đèn tiêu biểu cho nhiệm vụ của mình. Đối với bà, không hề có sự thối lui, thế nên bà xúc tiến công việc dù có khó khăn trở ngại trên đường đi tới. THAM THIỀN Chỉnh hợp 1. Thư dãn thể xác. 2. Điều hòa tình cảm. 3. Giữ thể trí yên lặng và tập trung; hướng trí bạn vào bên trong và hướng thượng đến nguồn tâm thức cao siêu gọi là “linh hồn”. 4. Chỉnh hợp với linh hồn của bạn; rồi hình dung ánh sáng và tình thương của linh hồn tuôn xuống vào thể xác, thể tình cảm, và thể trí của bạn. 5. Đọc Thánh ngữ OM 6. "Hướng” về Đấng Toàn năng khi bạn đọc bài chú nguyện Gayatri “từ trong tâm”: Hỡi Đấng bảo dưỡng toàn vũ trụ. Đấng sinh thành vạn hữu; Đấng mà vạn hữu trở về, Xin hiển lộ cho chúng con hình ảnh Ngôi Mặt trời tinh thần chân thực, ẩn trong vầng ánh sáng chói vàng. Để chúng con hiểu biết chân lý và làm tròn nhiệm vụ, trên con đường đến dưới chân thánh thiện của Ngài. OM. Tham thiền Kỹ năng tham thiền tập trung trong tháng này vẫn là về “khả năng đi vào tâm thức cao cả hơn của linh hồn”. Mỗi lần chúng ta tham thiền thành công theo phương pháp nội môn, thì điều này được thực hiện. Thêm một ít ánh sáng và một ít minh triết nhập vào tâm thức của chúng ta. Phân tích tư tưởng gốc (dùng câu hỏi kèm theo, nếu có); xác định ý nghĩa chung của nó đối với bạn, với cá nhân bạn; rồi cuối cùng xét đến thâm nghĩa của nó, chân lý tinh thần ẩn trong đó. “Nâng” tâm hồn mình đến tầm mức Thiêng liêng, và cố gắng thấy/ giao tiếp/ hoặc cảm nhận sự thực đó. Qui luật của Đường Đạo – Đoạn 2. Trên Đường Đạo, những điều che giấu được phô bày. Mỗi người thấy và biết điều quấy của mình. Thế nhưng, sự phô bày đó không khiến họ lùi bước, bài bác lẫn nhau, hoặc chao đảo trên Đường Đạo. Đường Đạo trở nên sáng tỏ. Tuần 1: Trên Đường Đạo, những điều che giấu được phô bày. Mỗi người thấy và biết điều quấy của mình. Vì bạn dấn bước lên Con Đường Phát triển Tinh thần, có những nhược điểm “tiềm ẩn” mà bạn đã làm bộc lộ, những đặc điểm nào cần phải siêu hóa vì ảnh hưởng tiêu cực của chúng đối với cuộc sống của bạn hay không? Vui lòng mô tả tiến trình vừa kể, nó đã giúp ích thế nào cho cuộc sống của bạn và đời sống của những người mà bạn giao tiếp? Bạn có nhận biết “điều quấy” của những người mà bạn tiếp xúc hay không Nếu có, bạn ứng đáp thế nào với nhận thức đó? Bạn có ứng đáp đúng không? Tuần 2: Thế nhưng, sự phô bày đó không khiến họ lùi bước, bài bác lẫn nhau, hoặc chao đảo trên Đường Đạo. Bạn thấy dễ hay khó tiếp tục vững bước tiến đến những mục đích quan trọng trong cuộc sống và các mục tiêu tinh thần của bạn, khi đối diện với những hé lộ đầy thách thức và các trở ngại? Khi nhận biết điều quấy nơi chính mình hay người khác thì, nói chung, trước hết bạn đáp ứng thế nào? Vì sao đó là đáp ứng đầu tiên của bạn? Đáp ứng này có đúng đắn không? Tuần 3: Đường Đạo trở nên sáng tỏ. Bạn giải thích câu này thế nào đối với sự tiến bộ của mình, và liên quan đến hai câu trước? Tuần 4: [Cả Đoạn 2] Có những cá nhân hay đoàn nhóm nào trong cuộc sống của bạn mà bạn đã bài bác vì biết được những “điều quấy” của họ không? Nếu có, bạn làm thế nào cho cách ứng xử đó phù hợp với giáo huấn đã học? Bạn có dễ tha thứ không? Bạn cần cố gắng gì thêm nơi chính mình không để có thể sống đúng hơn với qui luật này? Khoảng lặng thấp 1. Thận trọng kết thúc các cố gắng trên đây và tái tập trung: a. Vào thể trí của bạn, rồi b. Vào thể tình cảm của bạn, rồi c. Vào thể xác của bạn, để cho năng lượng phát sinh qua cố gắng tham thiền của mình mang lại hiệu quả tốt lành, chuyển hóa mỗi một trong ba thể này của phàm ngã hướng về tinh thần. 2. Xem xét lại bất cứ tư tưởng hoặc nhận thức nào đã phát sinh trong khi bạn phân tích tư tưởng gốc. Phóng rải Đọc Đại Thỉnh nguyện, phóng rải ánh sáng, bác ái và quyền năng tinh thần của Thượng Đế cho thế giới. ĐẠI THỈNH NGUYỆN Từ nguồn Ánh sáng trong Trí Thượng Đế Cầu xin Ánh sáng tuôn rải vào trí con người. Cầu xin Ánh sáng giáng xuống Trần gian. Từ nguồn Tình thương trong Tâm Thượng Đế Cầu xin Tình thương tuôn rải vào tâm con người. Cầu mong Đức Chưởng giáo trở lại Trần gian. Từ trung tâm biết được Ý chí Thượng Đế, Cầu xin Thiên ý hướng dẫn ý chí nhỏ bé của con người, Thiên ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự. Từ trung tâm chúng ta gọi là nhân loại, Cầu xin Thiên cơ Tình thương và Ánh sáng thực thi, Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác. Cầu xin Ánh sáng và Tình thương và Quyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian. OM ... OM ... OM Cân nhắc Thận trọng mỗi ngày: Trong suốt ngày, xem xét những tư tưởng đã phát sinh trong khi bạn hành thiền, để giữ cho các ảnh hưởng chuyển hóa tiếp tục. Thực hành sự tha thứ và chấp nhận tất cả mọi người, không phân biệt – không chấp nhận những hành động sai quấy, nhưng cảm thông và tỏ lòng từ ái vì ngay cả những người làm quấy vẫn là linh hồn, tạm thời bị mù quáng do vô minh. Tham gia Thiền Trăng Tròn mỗi Tháng: Có sự chỉnh hợp giữa Mặt trời, Mặt trăng, và Địa cầu trong những kỳ Trăng Non và Trăng Tròn. Vì thế, chúng tôi đề nghị có cuộc tham thiền đặc biệt mỗi tháng trong các trường hợp này. Bạn có thể tải các bài tham thiền xuống từ Meditation Quest homeroom, hoặc tham gia cùng với Michael và Tuija Robbins mỗi tháng khi hai ông hành Thiền Trăng Tròn trên Webinar và Phát sóng Phụng sự-Thiền Trăng Tròn Giờ Chính xác.   Phúc trình Tham thiền #7 Vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây trong Phúc trình Tham thiền của bạn (nên trả lời “ngắn gọn nhưng đầy đủ” và gửi cho Morya Federation trong vòng ba ngày sau ngày Trăng Tròn). 1. Tháng này bạn dùng Bài Tham thiền Số mấy và Chủ đề nào? 2. Bạn hãy tóm lược các Qui luật của Đường Đạo - Đoạn 2? Bạn thấy có điều hướng dẫn nào quan trọng? 3. Liên hệ Đoạn 2 với chính bạn, bạn thấu hiểu điều gì về hành trình tinh thần của chính mình? 4. Thiền Trăng Tròn: bạn có tham thiền Trăng Tròn không? Nếu có, bạn có nhận thức hoặc tư tưởng nào để chia sẻ về kinh nghiệm thiền này không? 5. Tính chất chung việc tham thiền của bạn trong tháng này thế nào? Bạn có cố gắng tham thiền đều đặn không? Bạn có thấy điều gì khó khăn trong khi hành thiền không - nếu có, hãy giải thích? Bạn có điều gì thắc mắc không? Nghiên cứu Vui lòng trả lời ít nhất một câu hỏi dưới đây. Dĩ nhiên là bạn có thể trả lời nhiều câu hơn.
  1. Bạn hiểu về Linh hồn và những thành phần khác nhau của Linh hồn như thế nào?
  2. Bạn xem phương diện nào là quan trọng nhất nơi người Đệ tử?
  3. Khi suy ngẫm về những điều bạn đã học trong các tài liệu nghiên cứu, hãy chọn một mục mà bạn thấy đặc biệt có nhiều ý nghĩa, và vui lòng giải thích lý do.
  1. Alice Bailey, Luận về Chánh thuật, tr. 90
  2. Alice Bailey, Các Lao tác của Hercules, tr. 5
  3. Alice Bailey, Điểm đạo trong Nhân loại và Thái dương hệ, tr. 71-81
  4. Alice Bailey, Sự Hiển lộ của Đại đoàn Chưởng giáo, tr.412
Tâm thức thiêng liêng (Divine consciousness): Bảy cung là toàn bộ của tâm thức thiêng liêng, của Toàn Linh Trí; các Ngài (They) có thể được xem như là Bảy Đấng Thông Tuệ (intelligent Entities), nhờ các Ngài mà thiên cơ được thể hiện. (TLHNM I, 59)Xem: Tổng hợp chi tiết về tâm thức...
Xem Chi tiết
Bất cứ cái gì rời khỏi Trạng Thái Laya đều trở nên Sự Sống tích cực (active Life); nó liền bị cuốn vào Vòng Xoáy Chuyển Động (vortex of Motion) [Dung môi Sự Sống của phái Luyện Đan]. Tinh Thần và Vật Chất là hai Trạng Thái của Cái Duy Nhất (the One). Cái này vốn không phải là Tinh Thần, cũng chẳng p...
Xem Chi tiết
Thái Dương Thiên Thần (Solar Angels): Các Đấng phú cho con người Chân Ngã hữu thức bất tử là các “Thái Dương Thiên Thần” – dù là xét về mặt ẩn dụ (metaphorically) hay theo nghĩa đen (literally).(GLBN III, 97)...
Xem Chi tiết
+ Trong “Giáo Lý Bí Nhiệm”, chúng ta được dạy rằng có bảy nhánh tri thức được nói đến trong Kinh Puranas –SD I, 192. Ở đây, các tương ứng có thể nêu ra liên quan với: 1. Bảy Cung, các Tinh quân Hy sinh, Bác ái và Tri thức. 2. Bảy trạng thái ý thức (States of consciousness) 3. Bảy trạng thái vật c...
Xem Chi tiết
+ Huyền gia Tinh thần (Thánh Đoàn): Gồm những người thuộc về giới thứ 5 và giới thứ 6 là thành viên; + Thánh Đoàn = Huyền Giai Tinh Thần: Một tên gọi chỉ các đệ tử đang hoạt động thuộc mọi đẳng cấp.(SHLCTĐ, 20) - Luôn mạnh mẽ và kiên định, bao giờ cũng hướng đến sự cứu rỗi thế gian (MQ) - Thánh Đ...
Xem Chi tiết
1. Cõi hồng trần … Bhu … Thế giới trần tục  – Hồng trần thức 2. Cõi cảm dục … Antariksa … Thế giới xúc cảm – Cảm dục thức 3. Cõi trí … Mahendra …Thế giới của trí tuệ và linh hồn – Trí tuệ thức 4. Cõi Bồ Đề …Mahar Prajapatya …Thế giới Christ - Trực giác thức hay Tâm thức Christ–Tập thể thức 5. Cõi Ni...
Xem Chi tiết
Năng lượng linh hồn (Soul energy): – Năng lượng linh hồn vốn là năng lượng của tình thương (energy of love).  (CTNM, 131)...
Xem Chi tiết
Minh triết cổ đại (Vidya): Bốn minh triết cổ đại của triết học Ấn Độ có thể được liệt kê như sau: 1. Yajna Vidya (Minh triết nghi lễ). Cách cử hành các nghi thức tôn giáo với mục đích tạo ra một số kết quả. Nghi lễ pháp thuật. Nó có liên quan tới âm thanh, do đó liên quan với tiên thiên khí hay là ...
Xem Chi tiết
Thiên thần có cánh (Angels or devas having wings): Một vài nhóm thiên thần muốn chuyển sang giới nhân loại, nhờ đã phát triển được một vài quan năng, các thiên thần này có thể làm như thế xuyên qua giới điểu cầm (bird kingdom), và một số thiên thần muốn giao tiếp với con người cũng có thể làm như...
Xem Chi tiết
+ Năm giai đoạn: Cuộc sống của phàm ngã đang tiến hóa có thể được chia làm 5 phần. Mỗi bậc được đo lường bằng tình trạng của Ngọn lửa Tinh thần ẩn bên trong. Như tôi đã nói cùng các bạn, theo quan điểm của Thánh đoàn thì chúng ta được đo lường bằng ánh sáng của chính mình. -   Giai đoạn đầu: Người ...
Xem Chi tiết
+ Ba Trạng Thái Thiêng Liêng: Phàm ngã, Linh hồn, Chân Thần + Tâm Thức Phàm Nhân hay Phàm Ngã: Là tâm thức của trạng thái thứ ba thiêng liêng, trạng thái sáng tạo. Trạng thái này tác động trong vật chất và chất liệu để tạo ra các hình tướng mà qua đó phẩm tính có thể tự biểu lộ, và nhờ thế thể hiện ...
Xem Chi tiết
2. Tâm thức chân ngã là tâm thức của trạng thái thiêng liêng thứ hai, tức tâm thức của linh hồn, tự thể hiện chính nó như là phẩm tính và như là “sắc thái” thể hiện bên trong của những vẻ ngoài. Điều này tự nhiên là khác nhau, tùy theo khả năng của linh hồn dưới bất kỳ hình tướng nào để làm chủ hiện...
Xem Chi tiết
2. Tâm thức chân ngã là tâm thức của trạng thái thiêng liêng thứ hai, tức tâm thức của linh hồn, tự thể hiện chính nó như là phẩm tính và như là “sắc thái” thể hiện bên trong của những vẻ ngoài. Điều này tự nhiên là khác nhau, tùy theo khả năng của linh hồn dưới bất kỳ hình tướng nào để làm chủ hiện...
Xem Chi tiết
– Khi người thú (animal–man) đã đến trình độ thích hợp, khi thể xác của y được phối kết đầy đủ, khi y đã có một bản chất xúc cảm hay dục vọng đủ mạnh để tạo một nền tảng cho sự tồn tại và để hướng dẫn nó nhờ vào bản năng, và khi mầm mống của trí tuệ được gieo rắc đầy đủ để phú cho y ký ức theo bản n...
Xem Chi tiết
– Khi người thú (animal–man) đã đến trình độ thích hợp, khi thể xác của y được phối kết đầy đủ, khi y đã có một bản chất xúc cảm hay dục vọng đủ mạnh để tạo một nền tảng cho sự tồn tại và để hướng dẫn nó nhờ vào bản năng, và khi mầm mống của trí tuệ được gieo rắc đầy đủ để phú cho y ký ức theo bản n...
Xem Chi tiết
+ Người chí nguyện (Con đường dự bị): Là người có nguyện vọng thực hiện một điều cao thượng hay tốt đẹp. Nguyện vọng này mang lại cuộc sống, sự suy tưởng và đức hạnh chân chính đến mức nào đó. Điều đó được gọi là đức hạnh. Lập hạnh là một trong những thành tựu quan trọng nhất đối với người chí nguyệ...
Xem Chi tiết
tức là linh hồn thể (soul body). (ĐĐTKNM, 763)...
Xem Chi tiết
- Theo quan điểm cõi trần, thể này không phải là một thể, dù là nội tâm hay ngoại cảnh. Tuy nhiên, đó là trung tâm của Chân Ngã thức (egoic consciousness) và được tạo thành bằng sự kết hợp của tuệ giác thể (buddhi) và thượng trí (manas). Thể này tương đối trường cửu và kéo dài suốt chu kỳ dài của cá...
Xem Chi tiết
+ Thành tựu hay Lợi ích của xa lìa ngu xi/ Vô Minh - Người hiểu biết theo quan điểm tâm linh: - Một là, được tâm ý ưa thích chân thật, bạn bè cũng chân thật.- Hai là, tin tưởng sâu xa vào nhân quả, nên thà chết chứ không làm việc ác.- Ba là, chỉ Quy Y Phật, chẳng theo vị Trời nào khác.- Bốn là, tâm ...
Xem Chi tiết
  Trong thực tế, con đường dự bị là toàn thể kinh nghiệm sống (life experience), trước khi bước lên con đường đệ tử (discipleship). (CTHNM, 279)...
Xem Chi tiết
Lửa và ánh sáng: Lửa điện hay Tinh thần, hợp với lửa do ma sát (nhiệt) tạo ra lửa thái dương hay ánh sáng. (LVLCK, 241) + Lửa trong Đại Thiên Địa - Lửa Thái dương: Năng lượng của linh hồn đôi khi được gọi là lửa thái dương.(CTNM, 641) + Lửa thái dương hay lửa của cõi trí vũ trụ. Đây là phần của cõ...
Xem Chi tiết
+ Thái dương hệ (TDH) chúng ta là 1 hệ thống ở cấp thứ 4; vị trí của nó trên cõi dĩ thái vũ trụ thứ 4 (Từ trên xuống), cõi 4 này là nơi gặp gỡ cho quá khứ và tương lai và chính là hiện tại. (LVLCK, 152) + Mỗi TDH là 1 biểu lộ của đấng Vũ Trụ Vĩ Đại, gọi là Thái Dương Thượng Đế (TDTĐ). TDTĐ ngài lâm...
Xem Chi tiết
Xung lực (Impulse, sức thôi thúc): Xung lực tức là ý chí hiện tồn (will-to-be), xuất phát từ cõi trí.   (LVLCK, 692)...
Xem Chi tiết
+ Các cuộc điểm đạo (Theo GQ1-Cấu tạo con người): - Đầu Tiên - "Sự Sinh ra ở Bethlehem": sự kiểm soát của Ego hay Linh Hồn đối với thể xác đã phải đạt đến một mức độ thành tựu cao. "Tội lỗi của xác thịt," phải được thống trị; tính háu ăn, thói nghiện rượu, và sự đa dục phải không còn thống trị. Nhu...
Xem Chi tiết
Thể cảm dục (ASCLH, 186)/ (KCVTT, 253) + Thể cảm dục, đôi khi được gọi là thể tình cảm là kết quả của sự tương tác của dục vọng và của sự đáp ứng hữu cảm thức vào cái ngã ở trung tâm, và đưa đến kết quả – trong thể đó – là kinh nghiệm được tạo ra dưới hình thức cảm xúc như là đau khổ và vui sướng v...
Xem Chi tiết
- Bậc Trí Giả: Tâu đại vương! Phàm là Trí giả nói chuyện với nhau, bao giờ cũng nói lời ngay thật, muốn trao đổi hiểu biết, soi sáng hiểu biết cho nhau. Trong câu chuyện, nếu có những lý lẽ đưa ra, dù đúng, dù sai, dù cao, dù thấp, dù phải, dù trái v.v... các bậc Trí giả không bao giờ vì thế mà phiề...
Xem Chi tiết
Bảy Huynh Trưởng (seven Brothers). Xem GLBN I, 105. Bảy vị này là bảy biến phân (differentiations) của năng lượng điện nguyên thuỷ (LVLCK, 87)...
Xem Chi tiết
+ Đệ tử là người đang chuyển tâm thức ra khỏi phạm vi phàm ngã vào lĩnh vực cao siêu hơn. Dù ngày càng hòa hợp với linh hồn, y có thể vẫn còn đồng hóa đến mức nào đó với hình thể của mình, tức là phàm ngã. Y nhận thấy sự vô ích của những thái độ mà y đã có và những cách nhìn về cuộc sống và người kh...
Xem Chi tiết
+ Người chí nguyện (Con đường dự bị): Là người có nguyện vọng thực hiện một điều cao thượng hay tốt đẹp. Nguyện vọng này mang lại cuộc sống, sự suy tưởng và đức hạnh chân chính đến mức nào đó. Điều đó được gọi là đức hạnh. Lập hạnh là một trong những thành tựu quan trọng nhất đối với người chí nguyệ...
Xem Chi tiết
+ Các Điểm đạo đồ (EP II 207): Những linh hồn được kết nạp vào những bí pháp của Thiên Giới ... vốn không chỉ ý thức về phàm ngã tích hợp ... ... về bản thân họ là linh hồn, mà còn biết vượt qua mọi tranh cãi, rằng không có việc như là "linh hồn của tôi và linh hồn của anh", mà chỉ là "Đại Hồn". Họ ...
Xem Chi tiết
+ Hình dung/ Mường tượng/ Tưởng tượng (Visualisation): - Nhờ thực hành năng lực hình dung, mắt thứ ba được phát triển. - Trong lúc hình dung, các hình hài được hình dung, các ý tưởng và các trừu xuất, vốn được khoác lấy và được vận chuyển bằng chất trí, được phác họa cách con mắt thứ ba một vài in...
Xem Chi tiết
+ Tình thương (Love, là Bác ái, Thuật ngữ bác Khá):+ Trạng thái Bác ái: Linh hồn tức là trạng thái Bác ái (LVHLT, 382) + Định luật Bác Ái: Thực ra chỉ là định luật của Thái Dương Hệ đang biểu hiện trên tất cả các cõi. + Ý chí Bác ái (ý muốn thương yêu): Ý chí bác ái tự biểu lộ bằng năng lực hấp thu ...
Xem Chi tiết
+ Trách nhiệm: Khi nào không có ngã thức (self- consciousness) thì không có trách nhiệm. Do đó, loài vật (animals) không bị lôi cuốn vào trách nhiệm, và mặc dù chúng chịu đau khổ trên cõi trần và trong thể xác, chúng lại thoát khỏi nghiệp quả trên các cõi tinh anh (subtler planes) vì chúng không có ...
Xem Chi tiết
+ Thể sinh lực tức là thể dĩ thái (LVHLT, 206) + Thể dĩ thái là một mạng lưới các dòng năng lượng, các tuyến lực và ánh sáng. Dọc theo các tuyến năng lượng này, các mãnh lực vũ trụ tuôn chảy, giống như máu chảy qua các tĩnh mạch và động mạch (Nguồn) + Thể dĩ thái: Thể xác con người có 2 phần: Nhục...
Xem Chi tiết
Thể cảm dục (ASCLH, 186)/ (KCVTT, 253) + Thể cảm dục, đôi khi được gọi là thể tình cảm là kết quả của sự tương tác của dục vọng và của sự đáp ứng hữu cảm thức vào cái ngã ở trung tâm, và đưa đến kết quả – trong thể đó – là kinh nghiệm được tạo ra dưới hình thức cảm xúc như là đau khổ và vui sướng v...
Xem Chi tiết
+ Đệ tử là người đang chuyển tâm thức ra khỏi phạm vi phàm ngã vào lĩnh vực cao siêu hơn. Dù ngày càng hòa hợp với linh hồn, y có thể vẫn còn đồng hóa đến mức nào đó với hình thể của mình, tức là phàm ngã. Y nhận thấy sự vô ích của những thái độ mà y đã có và những cách nhìn về cuộc sống và người kh...
Xem Chi tiết
Lâm phàm (Incarnation): Với nghĩa gốc của nó, từ ngữ “lâm phàm” truyền đạt chân lý căn bản có liên quan đến việc khoác lấy một thể xác trọng trược, còn về mặt chuyên môn, chỉ nên áp dụng cho giai đoạn biểu lộ có liên quan đến ba cõi phụ thấp của: a/ Cõi hồng trần vũ trụ, liên quan đến một Thái ...
Xem Chi tiết
+  Antahkarana: X. Giác tuyến + Chân Sư DK trong Thư của Ngài (Có ở đầu các quyển sách của Ngài), có dạy rằng, sách chỉ dẫn về việc " lập cầu Antahkarana để nối liền khoảng cách giữa Chân thần và phàm nhân" là sách của Ngài viết qua Bà A.A.B...
Xem Chi tiết
+ Laya: Trung tâm Laya tức là trung tâm yên nghỉ.(GLBN I, 152, 189, 195, 202) - Trạng thái Laya tức là trạng thái chưa biến phân (tình trạng chưa phân hóa). - Laya tức là điểm không của cõi vật chất. - Laya, điểm vật chất, nơi mà mọi sự phân hóa đều ngưng lại. + Trạng thái 3 Ngôi Thượng Đế tức l...
Xem Chi tiết
+ Thượng trí: 1. Cảnh giới của các ý tưởng thiêng liêng, các nguyên lý, tư duy trừu tượng, nguyên mẫu, bản thiết kế 2. Khả năng tạo ra mô hình mà theo đó các hình tướng được tạo dựng ra 3. Lý trí thuần khiết, không bị cản trở bởi những những giới hạn của các cấp độ hạ trí 4. Tổng hợp và không ch...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đa...
Xem Chi tiết
Thiên tính (Divinity, tính thiêng liêng, thánh linh): Thiên tính là sự biểu lộ của ý chí hay mục tiêu của Đấng mà ta sống, hoạt động và hiện tồn bên trong Ngài.(CVĐĐ, 204) Thiên tính được nhận biết như là sự sống, nơi mà Chân Thần (Monad) và biểu hiện của nó, tức Tam Thượng Thể Tinh thần (Sp...
Xem Chi tiết
+ Thần, Thiên thần (Devas): Devas là các thực thể tiến hóa (progressing entities) của một chu kỳ hành tinh trước. (GLBN III, 235) + Thần chất (Deva substance, chất liệu của thiên thần): - Tinh chất kiến tạo (building essence) tức là thần chất. - Vật chất được các Agnishvatta làm linh hoạt (vitali...
Xem Chi tiết
+ Tu Thiền: Phật dạy rằng: “A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trãi bao nhiêu kiếp cũng không thành được”.(Xem bài)+ Tham thiền: Giúp Phàm ngã hòa hợp với sự rung động của Linh hồn. Khi đã có sự giao tiếp, hành giả nhận được Ánh sáng của ...
Xem Chi tiết
+ Tam nguyên/ Tam phân: - Tam nguyên: Là tinh thần, linh hồn và thân thể. (TLHNM II, 391) * Tam nguyên tinh thần của con người. - Sự sống, ý thức và hình hài. (LVHLT, 21) - Tam nguyên - Ba Thập Giá của vòng Hoàng đạo phản ánh Tam Nguyên được tất cả các tôn giáo công nhận, và thể hiện ba giai đo...
Xem Chi tiết
+ Năng lượng (Energy) Đại hay Tiểu vũ trụ: - Tất cả các lực đang tuôn đổ vào hình hài cá biệt từ bất cứ phương hướng và cội nguồn nào. Các tên gọi sutratma, life thread hay silver cord (ngân quang tuyến) thường được dùng để chỉ các năng lượng chính yếu này.(GDTKNM, 143) - Chúng ta dùng để chỉ hơi ...
Xem Chi tiết
+ Minh Triết còn gồm: Minh Triết Mới và Minh Triết cổ + Minh triết nhấn mạnh phương diện “Trí”, giáo dục, chân lý thuần khiết (TLHNM 1) + Minh triết tức là tri thức cao siêu.(GLTNVT, 328) + Minh triết là sự thăng hoa của trí tuệ, nhưng minh triết bao hàm sự thăng hoa của các khía cạnh cao cũng nh...
Xem Chi tiết
54. CÔNG ĐỨC HÀNH HƯƠNG CÁC THÁNH TÍCHBấy giờ, A-nan trịch áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, bạch Phật:Thế Tôn, hiện nay các Sa-môn khắp bốn phương, gồm những vị kỳ cựu đa văn, thấu hiểu kinh luật, đức hạnh thanh cao, thường đến bái yết Phật, nhân đó con được lễ kính và gần gũi hỏi han. Nhưng...
Xem Chi tiết
+ Huyền giai sáng tạo: Là trật tự đẳng cấp có trong nhiều đoàn nhóm khác nhau. Như các đẳng cấp của chính phủ, của giáo hội, hoặc những hệ thống đẳng cấp để phân biệt các giai tầng xã hội. .... + Nhiều ánh sáng, nếu thành tâm nghiên cứu các con số của Huyền Giai - Năm Huyền Giai đầu xem như các t...
Xem Chi tiết
+ Chúng sinh : Sattva (Bắc Phạn), Creatures. + Tát đóa, tát đỏa: Sattva (chúng sinh). + Chúng Sinh Hữu Tình: Nếu chỉ nói hết thảy chúng sanh, Tứ Thánh pháp giới ngoài sáu nẻo cũng là chúng sanh, cũng thuộc về chúng sanh hữu tình; nhưng khi thêm chữ "chưa giải thoát‟ bèn ...
Xem Chi tiết
Đức Djwhal Khul hay là Đức D.K. như Ngài thường được gọi, là một Chân Sư thuộc Cung 2, Cung Bác ái–Minh Triết. Ngài là vị Chân Sư được điểm đạo gần đây nhất, Ngài được điểm đạo lần 5 vào năm 1875, và do đó đang ngự trong chính thể xác lúc Ngài được điểm đạo. Đa số các Chân Sư khác được điểm đạo lần ...
Xem Chi tiết
+ Chuyển Hóa: Là phương pháp mà nhờ đó cái thấp được thu hút bởi cái cao, nhờ đó mãnh lực được chuyển hóa thành năng lượng, nhờ đó, năng lượng của 3 trung tâm thấp được chuyển lên 3 trung tâm cao (đầu, tim và cổ họng), sau đó cho phép vị đệ tử điểm đạo tập trung tất cả năng lượng vào trong 3 trung t...
Xem Chi tiết
Định trí (Attention, concentration, dharana):- Từ ngữ “concentration” xuất phát từ tiếng La tinh “con” là “cùng nhau” (“together”) và “centrare” nghĩa là “tập trung” (“to centre”). Nó có nghĩa là “đem lại cùng nhau hay là đưa đến một trung tâm chung, hay là điểm tập trung”. Nó ngụ ý là gom chung lại...
Xem Chi tiết
QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO: Các Qui luật này là những điều hướng dẫn giúp chúng ta trở về Nguồn cội tinh thần của mình (MQ-Tâm thức) Đoạn 1. Mỗi người tiến trên Đường đạo trong ánh sáng thanh thiên bạch nhật, tỏa chiếu trên Đường bởi những Vị hướng đạo hiểu biết. Bấy giờ hành giả không thể che giấu đ...
Xem Chi tiết
(trụ vào, polarize or centrehimself – ASCLH, 251) – Khi bạn dùng thuật ngữ: “một người trụ vào (polarized) trong thể cảm dục của mình”, là bạn thực sự muốn nói người đó có Chân Ngã hoạt động chính yếu thông qua hiện thể này.(LVHLT, 112) – Tính chất an trụ (polarity) cho thấy độ thông thoáng của vận ...
Xem Chi tiết
I- DỰ ĐOÁN THEO LÁ SỐ+ Dự đoán về Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành theo Phật giáo: - Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện", và- Căn cứ vào Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, và- Căn cứ Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán ...
Xem Chi tiết
+ Tinh thần và tâm thức là các tên gọi đồng nghĩa. SD I, 43, 125, 349, 593. + Tinh Thần = Tâm thức - Ý Thức + Đơn vị Tâm thức (the Unit of Consciousness): X. Chân Thần.Xem: Tổng hợp chi tiết về tâm thức...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
+ Hai Quan Điểm Triết Lý Tôn Giáo khác biệt:- Tôn Giáo Hữu Thần: Có Thượng Đế - Mọi thứ là do Thượng đế tạo nên- Tôn Giáo Vô Thần: Không Có Thượng Đế. Ví dụ như Kỳ Na giáo, Phật giáo, và Ấn giáo, một con người có nhiều kiếp sống. Họ tin rằng một số kinh nghiệm trong kiếp sống này là hậu quả của nhữn...
Xem Chi tiết
+ Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
Xem Chi tiết
Thánh Ngữ (Sacred Word, Linh từ): Đây là Linh Từ Vinh Quang (Word of Glory), thánh ngữ AUM. Đây là Pranava, diệu âm của chính Sự Sống hữu thức khi Sự Sống này được truyền (breathed) vào mọi hình hài. Đó là Linh từ của Ngôi Hai, cũng như Linh từ của Tạo Hóa (Nature) khi được phát ra đúng cách sẽ c...
Xem Chi tiết
+ Phẩm tính/ Tính chất/ Phẩm đức (Quality): - Tôi sẽ dùng từ ngữ Phẩm tính để diễn tả Ngôi Hai, Con của Thượng Đế, Christ vũ trụ lâm phàm trong hình hài – một hình hài được sinh ra do mối liên hệ của tinh thần và vật chất. (TLHNM I, 18) - Ba phẩm tính của Thượng Đế: Thông tuệ, bác ái–minh triết và...
Xem Chi tiết
+ Phân biện (Viveka, discrimination): Tư ngữ Bắc Phạn Viveka là phân biện. Chính bước đầu tiên trên con đường huyền linh học ... là sự phân biện giữa thực với hư, giữa bản thể với hiện tượng, giữa Ngã với Phi Ngã, giữa tinh thần với vật chất. (ĐĐTNLVTD, 225) + Phân biện: thể trí học cách chọn lựa đ...
Xem Chi tiết
+ Cõi Người - Nhân loại được thiết lập trên nền tảng của ham muốn và dục vọng khám phá, hưởng thụ. Đây là nơi mà hạnh phúc và khổ đau xen lẫn nhau một cách hoàn hảo đủ để thôi thúc con người hướng đến hành trình tâm linh. Nhân để sinh vào cõi Người là sự trì giữ năm giới (không sát sinh, không uống ...
Xem Chi tiết
+ Người thú: Vào thời kỳ xa xăm cách nay 21 triệu năm, khi con người vừa mới có hình người và khi họ có liên quan chặt chẽ với giới động vật - Danh xưng là “người thú”.(CTNM, 226) 2. Người thú: (EPII 203-4) Những linh hồn vốn chỉ ý thức sự sống ở cõi trần và sự cảm giác ... chậm chạp, trì trệ, khôn...
Xem Chi tiết
+ Người thú: Vào thời kỳ xa xăm cách nay 21 triệu năm, khi con người vừa mới có hình người và khi họ có liên quan chặt chẽ với giới động vật - Danh xưng là “người thú”.(CTNM, 226) 2. Người thú: (EPII 203-4) Những linh hồn vốn chỉ ý thức sự sống ở cõi trần và sự cảm giác ... chậm chạp, trì trệ, khôn...
Xem Chi tiết
+ 64. ĐỐI XỬ VỚI TÔI TỚ- Chủ đối với tớ có năm điều để sai bảo: 1. Tùy khả năng mà sai sử. 2. Phải thời cho ăn uống. 3. Phải thời thưởng công lao. 4. Thuốc thang khi bệnh. 5. Cho có thời giờ nghỉ ngơi.- Tôi tớ phải lấy năm điều phụng sự chủ: 1. Dậy sớm. 2. Làm việc chu đáo. 3. Không gian cắp. 4. Làm...
Xem Chi tiết
+ Nguyệt cầu (The Moon): Vệ tinh của chúng ta đang tuôn đổ vào bầu thấp nhất của dãy hành tinh chúng ta (bầu D, tức Địa cầu) tất cả các năng lượng và sức mạnh của nó; và đã dời chuyển chúng qua một trung tâm mới, hầu như trở thành một hành tinh chết, trong đó, từ lúc bầu hành tinh của chúng ta ra đờ...
Xem Chi tiết
+ Vòng giới hạn kiếp sống: Mỗi phàm nhân đối với Chân nhân cũng như thái dương hệ đối với Đức Thái Dương Thượng Đế. Mỗi kiếp sống, Chân nhân cần đạt được một mục tiêu rõ rệt, có thể là hoạch đắc đức hạnh bằng cách trả giá cho tật xấu. VD: Kinh doanh thành thạo; Mở mang tính nhạy cảm = thấy điều độc ...
Xem Chi tiết
Khai ngộ (Guidance, Hướng đạo): Có thể định nghĩa vấn đề khai ngộ như là vấn đề về phương pháp mà nhờ đó một người, bằng các tiến trình tự kỷ ám thị, tự đặt mình vào trạng thái thụ động và (trong khi ở trạng thái đó) trở nên biết được các khuynh hướng, các thôi thúc, các tiếng nói, các mệnh lệnh ...
Xem Chi tiết
+ Hình dung/ Mường tượng/ Tưởng tượng (Visualisation): - Nhờ thực hành năng lực hình dung, mắt thứ ba được phát triển. - Trong lúc hình dung, các hình hài được hình dung, các ý tưởng và các trừu xuất, vốn được khoác lấy và được vận chuyển bằng chất trí, được phác họa cách con mắt thứ ba một vài in...
Xem Chi tiết
+ Có 12 Hành tinh (7 H.Tinh thánh thiện và 5 không thánh thiện) có liên quan với sự sống bên ngoài, môi trường và các hoàn cảnh của cá nhân. Các mãnh lực biểu hiện trạng thái thiêng liêng thứ 3 - Ý muốn hiểu biết; (CTHNM, 38) - 12 HT chi phối 12 Cung HĐ, chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên khía cạnh Phà...
Xem Chi tiết
Thông hiểu (hiểu biết, understanding): Có thể định nghĩa thông hiểu là khả năng của Chủ thể Tư tưởng (thinker) vào đúng lúc, nhận được kiến thức (knowledge) để làm căn bản cho minh triết (wisdom), khiến cho chủ thể này sửa đổi những gì thuộc hình hài cho thích hợp với sự sống tinh thần, đồng thời...
Xem Chi tiết
+ Giác quan không phải là cơ quan hồng trần, mà là quan năng của thể trí tác động qua cơ quan đó như là vận cụ của nó. Các cơ quan cảm giác bên ngoài là các phương tiện thông thường mà nhờ đó các chức năng như nghe, vv… được hoàn tất trên cõi trần. (LVLCK, 194)+ Giác quan (sense): Các giác quan là n...
Xem Chi tiết
+ Con Người - Phật dạy, là sự tập hợp của 2 thành phần chính: 1- Danh là phần tư tưởng gồm có 4 hợp tố, đó là thọ, tưởng, hành và thức. 2- Sắc gồm có 2, đó là nội sắc và ngoại sắc, nhưng đại để là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa.Xem nguồn + Linh hồn được nghiên cứu với tư cách là một trung tâm tâ...
Xem Chi tiết
+ Chỉnh hợp trong Tiểu và Đại thiên địa: Mục đích tiến hóa của con người trong ba cõi thấp – cõi trần, cõi cảm dục và cõi hạ trí – là sự chỉnh hợp của Phàm Ngã tam phân với Chân Ngã thể cho đến khi đạt tới đường thẳng duy nhất và con người trở thành Đấng Duy Nhất. Ở cuối mỗi kiếp sống, con người đượ...
Xem Chi tiết
+ Vật chất và chất liệu (Matter and Substance): Để cho thật chính xác, để cho khỏi lẫn lộn và quan niệm lầm lạc (misconception), nên dùng thuật ngữ:* “Vật chất” (“Matter) để chỉ tập hợp các vật (objects) có thể tri giác được, còn thuật ngữ * “Chất liệu” (Substance”) để chỉ Thực Tướng (Noumena). (GLB...
Xem Chi tiết
+ Chìa khoá nằm trong giới nhân loại, mở cánh cửa để hiểu biết rộng rãi hơn về các bí nhiệm của thiên nhiên. Dù chìa khoá đó phải được xoay 7 lần, tuy nhiên, chỉ một lần thôi cũng đủ tiết lộ các con đường chưa được nói đến về sự hiểu biết tối hậu(LVLCK, 140) * Chìa khoá Giáo Lý Bí Nhiệm (GLBN I, 3...
Xem Chi tiết
+ Chân Thần (CT): Tự phản chiếu/ Phản ảnh/ Phân Thân). Có 3 nhóm chính (H.Giai S.Tạo 4), tức trạng thái 3 Ngôi của Thượng Đế (LVLCK, 153): 1. Các CT Ý chí / Quyền năng .. Chúa Cha 2. Các CT Bác ái/ Minh Triết..... Chúa Con 3. Các CT Trí tuệ / Hoạt động.....Chúa Thánh Thần. + Ý TRÍ VÀ QUYỀN LỰC. ...
Xem Chi tiết
Đức Morya là một trong các Chân Sư Đông phương nổi tiếng nhất, trong các môn đồ của Ngài có một số lớn người Âu Châu và Mỹ Châu. Ngài là một ông Hoàng thuộc tộc Rajput, trong nhiều thập niên đã giữ một địa vị có thẩm quyền trong quốc sự Ấn Độ. Ngài hoạt động bằng sự hợp tác chặt chẽ với Đức Bàn C...
Xem Chi tiết
Là định thức (formulation) của con người về một khái niệm (concept), do con người tạo ra và lồng vào (embodying) cho con người chân lý khi y gặp thấy và hiểu được chân lý ấy. Biểu tượng bao giờ cũng có các hàm ý quan trọng hơn là biểu trưng.(VMCQG, 119)...
Xem Chi tiết
Đức hạnh (virtue) : X. Tính tốt....
Xem Chi tiết
Động lực (Dynamic force): Động lực tức là năng lượng dương (positive energy), nó chiếm giữ đối cực của nó (chất liệu âm, negative substance) và sử dụng đối cực này. (LVLCK, 744)...
Xem Chi tiết
+ Chướng ngại không thấy Đạo: Chỉ cần Bạn có 1 trong 6 thứ sau thì bạn chẳng thể thấy đạo, đừng nói là chứng đạo, thấy cũng thấy không được: ‘Tham, sân, si, mạn, nghi’, sau đó là 6 ‘ác kiến’, tức là ‘thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến’, 6 phiền não căn bản là chướng ngại lớn...
Xem Chi tiết
(trụ vào, polarize or centrehimself – ASCLH, 251) – Khi bạn dùng thuật ngữ: “một người trụ vào (polarized) trong thể cảm dục của mình”, là bạn thực sự muốn nói người đó có Chân Ngã hoạt động chính yếu thông qua hiện thể này.(LVHLT, 112) – Tính chất an trụ (polarity) cho thấy độ thông thoáng của vận ...
Xem Chi tiết
+ Vật chất (matter hay material): + Vật chất là tinh thần (spirit) ở mức độ biểu hiện (point of expression) thấp nhất. (CTNM, 589) + Nói về mặt nội môn, từ ngữ “vật chất” được dành để chỉ mọi hình tướng (forms) trong ba cõi thấp. (CVVTDT, 189) + Nên nhớ rằng, đối với nhà huyền linh học (occultist), ...
Xem Chi tiết
Sức mạnh tư tưởng và năng lực trí tuệ (Thought power and mental ability). Một người không thể có được sức mạnh tư tưởng, cũng không thể có được năng lực trí tuệ, nếu người đó không tự tạo ra cho chính mình bằng sự suy tư được lặp lại một cách kiên nhẫn. (MTNX,  276)...
Xem Chi tiết
Nhóm A: Chia rẽ - Hợp nhất - Kích thích; Tất cả nhân loại phải trải qua ảnh hưởng Nhóm B: Nhà thần bí - Đệ tử; Người sống cuộc đời tâm linh mới trải qua + Một trong những điều đầu tiên xảy ra khi một người đã thành công trong việc hàn gắn hoặc khắc phục những Sự Chia Rẻ nhất định là việc nhận ra...
Xem Chi tiết
+ Đơn vị Tâm thức <=> Chân Thần: Cấu tạo và đặc tính(Nguồn)+ Mỗi sinh vật là 1 với Tâm thức Vũ trụ: Ví như 1 sóng biển là một với đại dương(nguồn)+ Tâm Thức: Đặc trưng là tình thương (ASCLH, 54) + Định đề 2 - Tâm Thức (LVHLT, 21): Sự sống duy nhất khi biểu lộ qua vật chất, tạo ra yếu tố thứ 3,...
Xem Chi tiết
+ Trí tuệ/ Trí năng tức là THỂ TRÍ. (ASCLH, 254; + Trí tuệ = Thông tuệ_CTNM, 588) + Nguyên khí trí tuệ: Cái phân biệt con người với con thú đơn thuần. Đó là nguyên khí biệt lập ngã tính; Giúp con người nhận biết sự tồn tại, cảm nhận và tri thức. Thường chia 2 phần, thượng trí hay trí trừu tượng và...
Xem Chi tiết
+ Định nghĩa Tiến hóa (Tiến hóa thăng thượng - THTT): Như là “khai mở năng lực đáp ứng luôn luôn tăng tiến” hoặc như là “sự phát triển theo chu kỳ” hoặc như là thay đổi có sắp xếp và không ngừng biến đổi. (TTCNT, 20, 22, 23) - THTT để diễn tả sự phát triển từ từ trong thời gian và không gian của kh...
Xem Chi tiết
CHỈ RÕ SỰ RÀNG BUỘC VÀ SIÊU THOÁT CỦA THẾ GIỚI CHÚNG SINHĐức Phật dậy: A Nan! Thế nào gọi là thế giới chúng sinh? - Thế có nghĩa là thời gian là quá trình sinh diệt, diệt sinh của hiện tượng vạn hữu. - Giới là không gian, biểu hiện qua mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, qui mô cao thấp và phươn...
Xem Chi tiết
+ Thần chú (hay Linh từ): -   Là những đoạn rút từ kinh Vedas. Theo nghĩa công truyền thì thần chú (hay khả năng tâm thông hoặc quyền năng để truyền đạt nhận thức hoặc tư tưởng) là phần cổ xưa của kinh Vedas, phần thứ nhì g...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trần,hay thể xác/ Thể...
Xem Chi tiết
Thiên Cơ (Plan): Thiên Cơ là sự biểu lộ của Thiên Ý (The Plan is the expression of the Purpose or the Will of God).      (CVĐĐ, 376)...
Xem Chi tiết
Sinh lực (vital forces): Sinh lực thuộc nhiều loại, đều chỉ là chất dĩ thái của không gian, chuyển động thường xuyên, đi qua lớp vỏ bên ngoài (outer sheath). (LVHLT, 289) – Sinh lực (life force, prana, vitality) tức là từ lực (magnetism).  (TVTTHL, 245)...
Xem Chi tiết
Qui luật (Rules, qui tắc): Qui luật là kết quả của kinh nghiệm đã trải qua thử thách và là kết quả của công việc được đảm trách lâu dài và – không khoác hình thức của định luật (laws), cũng không chịu các giới hạn của một huấn lệnh (command) – chúng được nhận biết bởi những ai cần đến chúng và do...
Xem Chi tiết
+ Phụng sự: - Với Tiền tài: Người tìm đạo hiểu rõ giá trị huyền linh của tiền tài trong việc phụng sự. Y không tìm điều gì cho chính mình, trừ những gì có thể giúp y hoàn thành được công việc; y xem tiền tài và những gì mà tiền tài có thể mua được như là những món nên dùng cho người khác và như là ...
Xem Chi tiết
Phục hồi (Work of Restitution): Tác động phục hồi có nghĩa là việc hoàn trả hình hài sắc tướng về nguồn chứa căn bản của vật chất; còn đối với linh hồn thì năng lượng tinh thần thiêng liêng trở về cội nguồn của nó – hoặc là trên các phân cảnh linh hồn, hoặc là trên các phân cảnh Chân Thần, tùy th...
Xem Chi tiết
+ Phàm Ngã- Thượng Ngã- Linh Ngã (LVLCK, 64) Cha ................... Con .................. Mẹ Tinh thần .......... Linh hồn ........... Xác thân Sự Sống ......... Tâm thứ............ Sắc tướng Chân Thần ..... Chân ngã ........... Phàm ngã Linh ngã ....... Thượng ngã ......... Phàm ngã Tinh th...
Xem Chi tiết
Ngã tính (Egoism, duy ngã): Ngã tính liên quan tới năng lực tạo “Ngã” (“I” making faculty), nó chủ yếu là phân biệt con người và như thế, đưa vào giác quan thứ sáu, tức thể trí (mind) như là tác nhân diễn dịch và tổng hợp 5 giác quan kia. Đó là khả năng của con người để nói “Tôi thấy”, “Tôi ngửi”...
Xem Chi tiết
Ngã thức (I.ness hay self–consciousness): Ngã thức cho phép đơn vị tinh thần ở trung tâm (của hoa sen Chân Ngã –ND) (nhờ vào nó) để thu được tri thức, hiểu biết và sự tự nhận thức (self–realisation). (LVLCK, 762) – Ngã thức tức là ý thức con người (human consciousness). (LVHLT, 38)...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đa...
Xem Chi tiết
+ Mãnh lực: Đôi khi đức DK dùng hai từ năng lượng và mãnh lực lẫn lộn và có thể hoán chuyển cho nhau, nhưng thường thì Ngài phân biệt năng lượng khác với mãnh lực. Câu nói: “All is energy” là hoàn toàn chính xác, nhưng energy xuất phát từ thực thể cao (ở con người bình thường là linh hồn”) thì được ...
Xem Chi tiết
+ Ðức Phật dạy: - Nước theo lối cũ: Chỗ đất bị nước mạnh xoáy lở thì dù 100 năm sau, cũng không nên dựng lại một cái gì trên ấy. Vì dòng nước sẽ theo thói cũ mà lôi cuốn đi mất tất cả. - Người có ác tâm mà bây giờ họ bảo mình là bắt đầu làm lành thì mình quyết không tin vội. Vì, tâm ác của họ chưa...
Xem Chi tiết
+ Linh hồn - Phật giáo gọi là Thức/ Nghiệp Thức:  Thức - Đi đầu thai, gồm có 9 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và 7 là: Mạt na Thức; 8 là: A Lại Gia Thức là năng lượng, là sức mạnh gọi là nghiệp lực; 9 là Thanh Tịnh Thức/ Như Lai Tạng Thức ... là Thức thanh tịnh, ...
Xem Chi tiết
1. Cho là khinh: Người sau khi cho người khác các đồ nhu yếu như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy nghĩ: “Ta là người cho, người này là người nhận” - Vị ấy khinh rẻ người nhận. 2. Sống cùng khinh rẻ: Có hạng người cùng sống với người, hai hay ba năm. Do sống với người ấy, v...
Xem Chi tiết
Khai ngộ (Guidance, Hướng đạo): Có thể định nghĩa vấn đề khai ngộ như là vấn đề về phương pháp mà nhờ đó một người, bằng các tiến trình tự kỷ ám thị, tự đặt mình vào trạng thái thụ động và (trong khi ở trạng thái đó) trở nên biết được các khuynh hướng, các thôi thúc, các tiếng nói, các mệnh lệnh ...
Xem Chi tiết
Nhóm A: Chia rẽ - Hợp nhất - Kích thích; Tất cả nhân loại phải trải qua ảnh hưởng Nhóm B: Nhà thần bí - Đệ tử; Người sống cuộc đời tâm linh mới trải qua + Một trong những điều đầu tiên xảy ra khi một người đã thành công trong việc hàn gắn hoặc khắc phục những Sự Chia Rẻ nhất định là việc nhận ra...
Xem Chi tiết
+ Chân sư DK nói về Hercules y như thể chàng thực sự có thật trong một vài cuốn sách, ví dụ đoạn sau từ Destiny of Nations, p38; (Những người con khác là Ba đấng đó là: Hercules (Vị Thần Thái Dương), người đệ tử hoàn hảo nhưng chưa phải là Người Con Hoàn Thiện Của Thượng Đế; Đức Phật, vị điểm đạo đồ...
Xem Chi tiết
Giác ngộ (Illumination): Sự giác ngộ và ánh sáng của tri thức có thể được xem như là các thuật ngữ đồng nghĩa.    (ACMVDCTG, 144) Sự giác ngộ và nhận thức chân lý cũng là các thuật ngữ đồng nghĩa, nhưng cần nhớ rằng trong trường hợp này, chân lý không phải là chân lý trên các cõi trừu tượng ...
Xem Chi tiết
I. Dục vọng (desire):- Dục vọng là sức mạnh của phàm ngã (form nature). (CTHNM, 388)- Dục vọng xuất phát từ cõi cảm dục, tạo ra biểu lộ trên cõi trần. (LVLCK, 692)- Dục vọng là việc gắn bó (attachment) với các đối tượng vui thích (objects of pleasure).(ASCLH, 134)- Dục vọng vốn là ý chí trên cõi thấ...
Xem Chi tiết
+ Đời sống ở cõi giới xám sau khi chết là do sự vướng mắc của thể tình cảm và thể sinh lực. Nhiều người không có đức tin rõ rệt nào vào sự sống bên kia cửa tử, tuy thế họ lại khao khát muốn tiếp tục sự sống. Họ thường nói một cách mơ hồ với bạn rằng họ tin có trạng thái hậu tử (an after–state), nhưn...
Xem Chi tiết
- Là Con Của Trí Tuệ (Son of Mind). (LV7C, 475) - Là thực thể biết suy tư - Chân Ngã (Ego) của kẻ thường nhân có trú sở trên cõi phụ thứ ba của cõi trí. (LVHLT, 113) – Chân Ngã (real man) tức hồn tinh thần. (CTNM, 346) – Chân Ngã tức chủ thể hữu ngã thức, có bản chất và thật sự là Bác ái - Minh ...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy về loài Người bị luân hồi là nguyên do: Trong Tánh của mỗi con người có đến 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến.- Tánh Phật: Trong mỗi con người có 5 cái tánh Phật làm nhân cho sự sống:1- Ý là chủ 4 thứ: Thấy, Nghe, Nói, Biết....
Xem Chi tiết
+ Pháp Sư Tịnh Không: Hãy buông xuống 16 chữ là “tự tư tự lợi, tiếng tăm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, tham, sân, si, mạn”;(Tịnh độ đại kinh giải nghĩa -Tập 129) + Buông xả: Nhận thức rút lui khỏi các giác quan và các kêu gọi của bản chất thấp kém. EXH 412 + Thực hành hạnh vô dục và buông xả, và bằ...
Xem Chi tiết
1. Theo Phật Giáo: + Kinh Vô Minh (Si Mê - Tương ứng Cõi Súc Sinh): Tôn Giả Xá-Lợi-Phất đáp (nguồn); “Minh là biết; biết gọi là minh.” - Chỉ sự u mê, không hiểu Tứ diệu đế, Tam bảo và nguyên lí Nghiệp. Vô minh khởi đầu của 12 nhân duyên, là nguyên nhân làm con người vướng trong Luân hồi. Vô minh là ...
Xem Chi tiết
+ Tự nguy - Tự hại mình: Ðức Phật dạy có 4 điều: Một là gánh vác việc nhà người; hai là làm chứng việc nhà người; ba là mai mối vợ chồng người; bốn là tin theo lời tà siểm. Ấy là bốn điều tự nguy. Vậy nên trong kinh dạy rằng: "Người ngu chuyên làm việc ác, tự rước lấy sự tai họa vào thân. Đời nay vu...
Xem Chi tiết
Tật xấu (vice): - Tật xấu là việc chiếm ưu thế của tính chất giáng hạ tiến hóa (involution) của cùng một mãnh lực mà vào giai đoạn sau sẽ hiện ra như là một đức tính (virtue). (TVTTHL, 233) - Tật xấu là năng lượng của các thể thấp riêng rẻ hay kết hợp lại trong Phàm ngã khi nó kiểm soát các hoạt đ...
Xem Chi tiết
(trụ vào, polarize or centrehimself – ASCLH, 251) – Khi bạn dùng thuật ngữ: “một người trụ vào (polarized) trong thể cảm dục của mình”, là bạn thực sự muốn nói người đó có Chân Ngã hoạt động chính yếu thông qua hiện thể này.(LVHLT, 112) – Tính chất an trụ (polarity) cho thấy độ thông thoáng của vận ...
Xem Chi tiết
+ Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trần,hay thể xác/ Thể...
Xem Chi tiết
+ Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
Xem Chi tiết
Thiên Ý (Purpose or the Will of God, Divine Purpose): – Thiên Ý thì thường tồn (permanent), viễn lự (farsighted), bất biến (unalterable) và dùng làm Ý Niệm Vĩnh Cửu. (CVĐĐ, 50) – Thiên Ý hiển lộ qua Thiên Cơ (Plan).  (CVĐĐ, 703)...
Xem Chi tiết
Tha thứ (Forgiveness): Là hy sinh và là từ bỏ bản ngã của mình, ngay cả từ bỏ chính sự sống của mình vì kẻ khác và vì lợi ích của toàn thể tập thể (the wholegroup).  (SHLCTĐ, 165)...
Xem Chi tiết
+ Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
Xem Chi tiết
+ Nội môn - Bí Truyền - Bí Giáo - Huyền Môn: Chỉ tất cả những gì không liên quan đến cuộc sống sắc tướng bình thường hay là tâm thức thông thường của con người trong 3 cõi thấp. (CTNM, 683); - Nội môn bí giáo tức là huyền linh học. (TLHNM, 451) - Liên quan với các Đệ Tử và Điểm Đạo Đồ (CTHNM, 80);...
Xem Chi tiết
Ngôn từ (speech): Một trong những vận cụ quan trọng nhất cho việc phát triển một cách thực tiễn nằm trong tay con người, tìm thường hay quan trọng, là ngôn từ. Kẻ nào biết giữ gìn cách ăn nói của mình, kẻ nào chỉ nói với mục đích vị tha, ngõ hầu truyền chuyển năng lượng Bác ái qua trung gian ngôn...
Xem Chi tiết
Xem thêm Trung tâm lực - center or chakra. – Mỗi bí huyệt hay chakra gồm có ba vòng xoắn (whorl) hay luân xa (wheel) đồng tâm trộn lẫn vào nhau mà trong con người tâm linh trên con đường dự bị, chúng từ từ chuyển động theo một hướng, nhưng dần dần tăng tốc độ hoạt động của chúng khi người này tiến g...
Xem Chi tiết
Hòa hợp (coalesce): Các Chân Ngã ở cùng một cung thì sẵn sàng hòa hợp và hòa nhịp với nhau hơn là các Chân Ngã ở trên các cung khác nhau, và chỉ khi nào trạng thái thứ hai hay trạng thái minh triết được phát triển thì mới có được sự tổng hợp.  (TVTTHL, 38)...
Xem Chi tiết
Hoa sen (Lotus): X. Bí huyệt, Thần kinh lực....
Xem Chi tiết
+ Dĩ Thái: Dĩ thái là dạng thô trược nhất của Tiên Thiên Khí (Akasha). (GLBN I, 78) + Chất dĩ thái sẽ hoàn toàn thấy được đối với nhiều người vào cuối thế kỷ (XX-ND) này (LVHLT, 374) + Dĩ thái: Trong và qua Dĩ thái của không gian, các năng lượng từ nhiều Cội Nguồn xuất phát đang nắm giữ/ vận dụng ...
Xem Chi tiết
+ Cảm Dục/ Dục Vọng: 1. Sợ hãi – có ảnh hưởng tới hoạt động ngày nay; 2. Căm ghét (hate) – vốn là một yếu tố trong sự điều tiết các mối liên hệ;  3. Tham vọng – đang chi phối các mục tiêu (CTHNM, 231) ...
Xem Chi tiết
+ Cõi trí là cõi phản chiếu Toàn Linh Trí trong Thiên Nhiên, trong hệ thống nhỏ bé của chúng ta, cõi trí tương ứng với cõi của Đại Trí trong Đại Vũ Trụ. (MTNX, 123) - Cấu tạo cõi trí: Có 3 cõi phụ vô sắc tướng và 4 cõi phụ hữu sắc tướng. (LVLCK, 923) *  Trên cõi trí không có thời gian. (LVHLT, 480...
Xem Chi tiết
Cõi phụ của bất cứ cõi (plane ) nào được gọi là “sphere” (phân cảnh).       (LVLCK, 153)...
Xem Chi tiết
10. Các Chân Sư (EP II 208): Là những người đã đạt được sự giải thoát khỏi tất cả những giới hạn của bản chất sắc tướng và an trú vĩnh viễn trong tâm thức của Linh Hồn Duy Nhất, đã thoát khỏi sự đồng nhất hóa với bất cứ khát vọng nào của sự sống sắc tướng, bất kể phát triển cao như thế nào. Các Ngài...
Xem Chi tiết
+ Sự biểu hiện ra ngoại cảnh - Tức là biểu lộ (LVLCK, 158) + Đại dương ánh sáng (Lửa - Nhiệt - Chuyển động), biểu lộ: * Đại Thiên Địa - Thượng Đế các ngôi: - Ngôi 1… Lửa …….Linh hoạt - ý chí hiện tồn. Điện. - Ngôi 2… Nhiệt….. Lưỡng nguyên - Bác ái. Thái dương - Ngôi 3.. Chuyển động...Lửa trí t...
Xem Chi tiết
+ Ý Thức - Hiểu Biết của Tâm Thức: Định đề này xuất phát từ định đề 1 (Trong 4 định đề). Sự sống Duy Nhất, biểu lộ qua vật chất, tạo ra một yếu tố thứ 3 đó là ý thức. Ý thức này, vốn dĩ là kết quả của sự hợp nhất của hai cực tinh thần và vật chất, là linh hồn của vạn vật; nó thấm nhuần mọi chất liệu...
Xem Chi tiết
X. Yếu tố, tứ đại, hợp tố … Thuật ngữ “bản tố” được giới hạn vào các chất căn bản (basis substances) trong cái được gọi là vật chất căn bản (essential matter) và nhà hóa học cũng như nhà vật lý học đều bận tâm đến các sự sống như thế. (LVLCK, 1062)...
Xem Chi tiết
+ Vũ trụ: 100 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà có ít nhất 100 tỷ mặt trời (Giai điệu bí ẩn_Trịnh Xuân Thuận, LVLCK, 16) + Đại Vũ trụ: Thái Dương Thượng Đế tức là Đại Vũ trụ. (LVLCK, 69) + Tiểu vũ trụ, Tiểu thiên địa: Con người, Tiểu thiên địa, Chân Thần biểu lộ, Đấng Duy Nhất. (LVLCK, 80) - Tiểu vũ trụ ...
Xem Chi tiết
Vô Dục (Dispassion): bản chất cảm xúc trở nên miễn nhiễm khỏi sự hấp dẫn của giác quan và dục vọng(GQ2.7)...
Xem Chi tiết
+ Từ lực hay là prana, sinh lực, sinh khí. (TVTTHL, 245) * Phân biệt Bức xạ từ thể dĩ thái - Bức xạ của prana với từ điển: Prana là một sự phóng phát từ một thể tinh anh (VD: thể cảm dục) và từ điển (Giải thích lửa bức xạ). Sự phân biệt này rất quan trọng và phải được nhận ra một cách cẩn thận (LVL...
Xem Chi tiết
+ Lập đại nguyện - Phát Tâm Bồ Đề: Phật nói: Thiện nam tử! Bồ Tát Ma Ha Tát, khi thoạt mới phát tâm Bồ Đề phải lập đại nguyện, và nói như thế này: “Nếu tôi chứng được đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác, tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh được an trụ trong cảnh đại Niết B...
Xem Chi tiết
Quốc gia: (Nation) Nên nhớ rằng việc ra đời trong một quốc gia nào cũng đều mang ý nghĩa là nhận lãnh một số trách nhiệm đối với quốc gia đó. Quốc gia là các Thực Thể thiêng liêng (spiritual Entities), và khi con trở thành một thành phần của thực thể hợp nhất đó – một tế bào torng cơ thể nó – con...
Xem Chi tiết
+ Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trầnhay thể xác/ Thể ...
Xem Chi tiết
  Khi dùng từ ngữ “cơ cấu” trong các giáo huấn này là tôi đề cập tới các khía cạnh khác nhau của vận cụ (instrument), thể (body) hay bản chất hình hài (form nature) mà mọi linh hồn tìm cách biểu hiện qua đó. Do đó, tôi đề cập tới: Thể xác trọng trược. Thể dĩ thái. Thể cảm dục. ...
Xem Chi tiết
Hãy dọn mình hứng chịu cô đơn. Đó là định luật. Khi một người tự tách rời khỏi những gì liên quan đến thể xác, thể cảm dục và thể hạ trí của mình và an trụ vào Chân Ngã thì việc đó tạo ra một chia cách tạm thời. Phải cố gắng chịu đựng và vượt qua tình trạng này, sau này, nó sẽ đưa đến một mối liên h...
Xem Chi tiết
+ Christ: Nguyên Khí, cần phân biệt rõ, vốn là một trạng thái tinh thần cao siêu. Danh hiệu Christ chỉ về một nhân vật cao cấp đại diện cho nguyên khí đó, dù lịch sử có ghi vị giáng sinh ở Nazareth hay trong trường hợp khác (ASCLH, 11) 1. Christ vũ trụ: Tự biểu hiện qua một Thái Dương Hệ. (ASCLH, 28...
Xem Chi tiết
Phát xạ (Bức xạ, Radiation): Phát xạ là sự chuyển hóa trong tiến trình hoàn thành. Chuyển hóa vốn là sự giải thoát của tinh chất ngõ hầu nó có thể tìm được một trung tâm mới, tiến trình có thể được hiểu như là tính chất phóng xạ, hiểu theo mặt chuyên môn và áp dụng cho tất cả các thể nguyên tử, k...
Xem Chi tiết
+ Tình thương (Love, là Bác ái, Thuật ngữ bác Khá):+ Trạng thái Bác ái: Linh hồn tức là trạng thái Bác ái (LVHLT, 382) + Định luật Bác Ái: Thực ra chỉ là định luật của Thái Dương Hệ đang biểu hiện trên tất cả các cõi. + Ý chí Bác ái (ý muốn thương yêu): Ý chí bác ái tự biểu lộ bằng năng lực hấp thu ...
Xem Chi tiết
Plato (Platon, Pháp ngữ): – Plato là đệ tử được điểm đạo.         (GLBN III, 268) – Giống như Khổng Tử, Plato thuộc giai tầng tiến hóa cao về trí tuệ, tâm linh và tinh thần. Dầu đang ở trong cuộc tuần hoàn 4, ông có trình độ tiến hóa cực cao của cuộc tuần hoàn 5.                           (GLB...
Xem Chi tiết
+ Ý chí (will): Ý chí là năng lượng linh hồn tự biểu hiện theo sự chỉ đạo, sự tiến bộ và phù hợp với Thiên cơ (CTHNM, 388) - Ý chí hay năng lượng của sự sống là các thuật ngữ đồng nghĩa.(TLHNM I, 43) - Ý chí là năng lượng được Minh triết hướng dẫn. (KCVTT, 268) - Khi nghiên cứu sự tiến hóa, ngày ...
Xem Chi tiết
+ Tự do: Là việc thừa nhận các liên hệ đúng đắn của con người, được điều chỉnh một cách cởi mở, đảm nhận một cách tự nguyện và được thúc đẩy bằng một ý thức trách nhiệm, ý thức này sẽ tác động như bức tường bảo vệ; tự do sẽ xảy đến không phải bằng các biện pháp cưỡng bách mà bằng sự diễn dịch đúng đ...
Xem Chi tiết
Ta bà : Saha (B.Phạn)...
Xem Chi tiết
+ Người - Là trung hiếu nhân nghĩa, còn như bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là không phải người (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Tiền Tài: Chỉ có kẻ nào không ham muốn gì hết cho riêng mình mới có thể trở thành kẻ thu nhận nguồn tài chính phong phú và là kẻ phân phối tài nguyên của vũ trụ. Trường hợp khác, khi tài sản gia tăng, chúng không đem lại điều gì ngoại trừ phiền não, lo lắng, không vừa lòng và lạm dụng.(ĐĐNLVTD, 78...
Xem Chi tiết
+ Cung Hoàng Đạo Hành Thủy (Âm): Góc hợp cứng vuông góc và đối nghịch (Kỳ công 4-8-12) Dương                              Âm Hỏa và Khí                    Nước và Đất Các dấu hiệu số lẻ        Các dấu hiệu số chẵn Tích cực, tự thể hiện    Thụ động, tiếp nhận Năng lượng dương      Năng lượng âm...
Xem Chi tiết
+ Phật (Buddha): Danh xưng dành cho Đức Gautama (Cồ Đàm). Ngài ra đời ở Ấn Độ vào khoảng năm 621 trước Thiên Chúa, trở thành Đức Phật toàn giác năm 592 trước Thiên Chúa. Đức Phật là “Đấng Giác Ngộ” và đã đạt được mức tri thức cao nhất có thể có được đối với con người trong Thái Dương Hệ này. (ĐĐTNLV...
Xem Chi tiết
+ Nhân - Chỉ Con người tốt lành, tiến hóa thăng thượng. VD: Mộc chủ về Nhân + Nhân tức Con người: Đức Phật trong 12 nhân duyên, điểm 10. Hữu: Là có, tồn tại hay sự sống. Vì thủ chấp ắt tạo nghiệp, là động lực cho sự tái sinh, là một sự tồn tại mới hay một đời sống mới. Tâm chấp thủ gieo vào Tạng th...
Xem Chi tiết
Đối–Christ (Anti–Christ): Người tìm đạo thuộc cung hai tạo ra Tổng Quả Báo (Dweller) của mình và để cho sự kềm chế ngày càng mạnh của nó trở thành “kẻ lừa phỉnh của linh hồn” (“deluder of souls”). Y là kẻ Đối–Christ thực sự, và qua giáo huấn sai lầm và sự tác động của những gì được gọi là huyền d...
Xem Chi tiết
Uẩn (skandas): Khi biểu lộ trên cõi trần thì trong mọi sự sống đều có ẩn tàng các mầm hay chủng tử phải kết thành quả, và chính các chủng tử (seeds) tiềm tàng này là cái nhân có hiệu quả đưa đến việc xuất hiện của hình hài. Vào một lúc nào đó, các chủng tử được gieo xuống và phải kết thành quả. Đ...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
Xem Chi tiết
Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
Xem Chi tiết
Sat (Thực hữu, Tối hữu, Bản thể): Chúa Cha, Shiva, Thượng Đế Ngôi Một, Vô Hiện (Unmanifest), Bản thể (Existence). (LVLCK, 94) – Sat là cái bất di bất dịch (the immutable), hiện tại vĩnh cửu, cái bất biến (changeless) và là Cội Nguồn vĩnh hằng, từ đó và qua đó, vạn vật diễn tiến.             ...
Xem Chi tiết
Lực (Force, mãnh lực): - Lực chẳng qua chỉ là vật chất ở một trong các trạng thái cao nhất của nó.     (Thư của Chân Sư,   321)    -Là tên gọi để chỉ tất cả các năng lượng mà – sau khi được vận dụng và tập trung đúng – được phóng ra bởi cá nhân hay nhóm theo bất cứ hướng nào và với nhiều động cơ ...
Xem Chi tiết
+ Lửa (Fire): Lửa là một biến phân của vũ trụ năng trên cõi trí. (LVLCK, 43) A- Lửa Đại Thiên Địa: Có 3 phần, khi biểu lộ ra 5 phần - Năm lửa gồm: 4 nhị nguyên (Cho tứ hạ thể): Tiềm nhiệt, Hoạt nhiệt, Lửa Trí tuệ, Hành khí + Nguyên khí thứ 5 Thượng Đế - Thể trí vũ trụ (LVLCK, 38 - 45) 1. Cung 3 -...
Xem Chi tiết
Lao (Tuberculosis): Bệnh lao là kết quả của việc lạm dụng (misuse) năng lượng của cung 2.    (CTNM, 383)...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
AUM: OM - Cách sướng Thánh ngữ và suy ngẫm về nó mang lại hữu ích lớn lao, tóm lược: Ngân lên Linh từ + Đường liên kết => Xuyên qua các lớp áo (Thể trí/ Tình cảm/Dĩ thái) - Bộ Não nhận biết - Tham thiền, nghe được âm thanh (Tiếng nói của im lặng)...(ASCLH, 56). + Ba linh từ được Thái Dương Thượn...
Xem Chi tiết
+ Ma: Khi Phàm ngã tách khỏi Chân Ngã: - Nếu có thể xác, nó trở thành người mất linh hồn. - Nếu không có thể xác, nó trở thành một con ma hay một hình thức của Kẻ Giữ Cửa. (LVLCK, 1017) + Chú giải các loài ma: Tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là Giết hại, làm não hại thân tâm, tổn hại công đức, phá...
Xem Chi tiết
+ Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết