Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

Đầu tiên bạn cần truy cập vào trang https://nhantrachoc.vn

B1: Ta ấn vào nút Đăng nhập trên cùng bên phải màn hình như hình dưới.

4

Sau khi ấn nút Đăng nhập xong ,ta sẽ nhìn thấy form thông tin để đăng nhập tài khoản như hình dưới:

B2: Ta điền các thông tin bắt buộc như sau:

Tên đăng nhập, mật khẩu (đã đăng ký từ trước) .

Nếu chưa có tài khoản ta cần đăng ký tài khoản trước rồi mới đăng nhập. Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây.

5_anhdangnhap

B3: Sau khi điền đầy đủ thông tin chính xác ta ấn nút Đăng nhập.

Nếu quên mật khẩu ta ấn vào phần Lấy lại mật khẩu. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu tại đây.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu cho tài khoản.