Hướng dẫn lấy lại mật khẩu cho tài khoản

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

Đầu tiên bạn cần truy cập vào trang https://nhantrachoc.vn

B1: Ta ấn vào nút Đăng nhập trên cùng bên phải màn hình như hình dưới.

4

Sau khi ấn nút Đăng nhập xong

 B2: Ta ấn vào nút Lấy lại mật khẩu như hình dưới

6_matkhaukhongdung

B3: Sau khi ấn nút Lấy lại mật khẩu, ta sẽ thấy Form quên mật khẩu như hình dưới:

7_nhapemaillaymk

Ở đây ta nhập email lúc đăng ký tài khoản để lấy lại mật khẩu thông qua email đó. Rồi ấn nút Gửi đi.

B4: Nếu email bạn điền chính xác thì hệ thống sẽ gửi cho bạn thông báo như hình dưới:

 

8.thongbaoemaillaymkchinhxac

Tiếp theo ra đăng nhập vào google mail để kiểm tra.

Bạn mở hộp thư đến hoặc thư spam, thư rác để xem đã nhận được email chưa.

9

Ta ấn vào mail vừa gửi đến, tìm đến đường dẫn để thay đổi mật khẩu.

10

Ở đây ta ấn vào đường dẫn theo hướng dẫn. Để chuyển sang 1 trang đặt lại mật khẩu.

Sau khi đặt lại mật khẩu xong ta đăng nhập tài khoản với mật khẩu mới đó.

Thế là bạn đã thành công việc đặt lại mật khẩu rồi.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản.

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản.