THẦN CÂY LÀ THẬT CÓ, CHẲNG PHẢI TÍN. CHO NÊN, CHÚNG TA KHÔNG NÊN TUỲ TIỆN CHẶT PHÁ CÂY CỐI HAY HÁI HOA VẶT LÁ, ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG CÂY MỌC HOANG NGOÀI ĐƯỜNG.

Trong Kinh, Phật nói cho chúng ta biết phàm những cây cao bằng thân người hoặc cao hơn đầu người thì đều có thần cây trú ở đó. Thần cây là gì? Quỷ thần nương vào trú ở trong cây nên xưng họ là thần cây. Do họ chẳng có chổ để trú ngụ nên mới phải trú ở trong cây để che mưa đỡ nắng. Những quỷ thần này họ rất thích mùi hương, cho nên những cây có mùi hương như: nguyệt quế, ngọc lan, dạ hương....đều có rất nhiều quỷ thần trú ngụ trong đó.

Nay nếu chúng ta muốn đốn hạ cây đi, nói cách khác tức là chiếm đoạt chổ ở của họ, vậy họ có bằng lòng hay không? Nếu họ không bằng lòng mà khởi lên ác niệm thì họ sẽ đến phá rối, báo thù, gây rắc rối cho bạn, cuộc sống của bạn theo đó mà chẳng được an ổn. Nếu phước báo của bạn lớn thì họ chẳng có biện pháp chi để xâm hại bạn, tuy nhiên họ rất là nhẫn nại chờ đợi, đợi đến lúc vận của bạn suy thoái thì họ liền đến để quấy phá. Thế nên, Phật dạy chúng ta muốn đốn cây thì 3 ngày trước đó cần phải tế lễ tụng Kinh, nói với họ:

_ " Tôi bất đắc dĩ mới phải đốn hạ cái cây này đi, nay mời quý vị hãy dọn nhà đi nơi khác".

Đây tức là mời họ dọn nhà đi. Đợi 3 ngày sau khi họ đã dọn nhà đi rồi thì lúc đó ta mới được đốn cây, chứ chẳng phải là muốn đốn hạ cây nào thì liền ra tay đốn hạ cây đó. Hoặc không nên tuỳ tiện hái hoa vặt lá, đặc biệt là những cây mọc hoang ngoài đường. Vì sao? Vì bạn khiến cho chúng quỷ thần này chẳng được an ổn, thì đâu có nào họ lại để yên cho bạn được an ổn chứ.

Hiện nay mọi người đều chẳng tin những chuyện này, luôn cho là tín. Đặc biệt là ngày nay việc khai phá đất nghĩa trang để lấy đất xây nhà, những người này cứ tuỳ tiện mà di dời những phần mộ trong khu nghĩa trang đó, đoạt những khu đất ấy để xây nhà lầu. Nhưng cũng may là những người cư trú trong những căn nhà lầu này phước báo tương đối nhiều, nên nhờ phước báo này mà có thể duy trì được vài năm. Đến khi phước báo hết rồi thì những quỷ thần này sẽ đến phá hoại họ, làm cho thân tâm của những người ở đó chẳng an, khiến cho xã hội theo đó mà động loạn. Khổng lão phu tử dạy chúng ta:

_ " Đối với quỷ thần cần phải tôn kính, nhưng phải lánh xa".

Chúng ta đối với chúng quỷ thần này cần phải thường có tâm tôn kính họ, không nên xem thường mà tuỳ tiện chọc phá họ. Vậy như thế nào là phải lánh xa? Đó là đừng học theo họ thường thường nuôi cái tâm sân hận có thù tất báo này. Phải biết rằng quỷ thần có an ổn hay không, thì đối với sự an định của xã hội có liên quan rất mật thiết. Nếu làm cho những quỷ thần này không thể an ổn, một khi họ làm loạn lên thì sẽ ảnh hưởng đến xã hội chúng ta, có rất nhiều tai biến vô duyên vô cớ sẽ sanh khởi. Cho nên, chúng ta đối với đạo này cần phải hiểu cho rõ ràng, để chính mình trong đời này có thể an an ổn ổn mà sinh sống, mà tu học.

A Di Đà Phật!

_ Tài liệu tham khảo: Pháo ngữ của Pháp Sư Tịnh Không_

+ Đọc Kinh, Niệm Chú nhiệm mầu: Người đọc tụng được 6/7 phần, người nghe/ người bạn vì họ mà đọc/ Hồi hướng cho họ thì họ được một phần. Mỗi ngày đọc Kinh, đọc một biến, hoặc hai biến. Lúc đọc Kinh nhất định ghi nhớ phải dùng tâm chân th&a...
Xem Chi tiết
+ 59. BẢY LOẠI PHƯỚC THẾ GIANCó bảy loại phước thế gian, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Những gì là bảy?1) Có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín tâm cúng thí phòng xá, nhà gác cho đại chúng Tỳ-kheo. Đó là loại phước thế gian thứ nhất, có phước hựu lớn, có quả báo...
Xem Chi tiết
+ Người - Quỷ Thần: Người Sợ Quỷ 3 phần - Quỷ sợ người 7 phần (Nguồn - PS Tịnh Không giảng)+ Con Người Đối Sử Với Quỷ Thần: Khổng lão phu tử dạy chúng ta "Đối với quỷ thần cần phải tôn kính, nhưng phải lánh xa". Nguồn: Thần Cây - Quỷ Thần Gá Sống Ở Cây+ Có 8 bộ quỷ thần: Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát...
Xem Chi tiết
+ Thân Tâm hay Danh Sắc: Đức Phật dạy rằng con người là sự tập hợp của 2 thành phần chính gọi là danh và sắc. - Danh - Tâm: Là phần tư tưởng gồm có 4 hợp tố, đó là thọ, tưởng, hành và thức. - Sắc - Thân xác: gồm có nội sắc và ngoại sắc, nhưng đại để là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa. Xem nguồn...
Xem Chi tiết
+ Người - Quỷ Thần: Người Sợ Quỷ 3 phần - Quỷ sợ người 7 phần (Nguồn - PS Tịnh Không giảng)+ Con Người Đối Sử Với Quỷ Thần: Khổng lão phu tử dạy chúng ta "Đối với quỷ thần cần phải tôn kính, nhưng phải lánh xa". Nguồn: Thần Cây - Quỷ Thần Gá Sống Ở Cây+ Có 8 bộ quỷ thần: Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát...
Xem Chi tiết
+ 2. SÂN HẬN - ĐỐI TRỊ = ĐỊNH TRONG GIỚI ĐỊNH TUỆ + “Sân” là cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng, không được thỏa thích như ý muốn. Bất bình vì bị xúc phạm, nhân đó làm những chuyện sai trái. Sau cơn giận thời giữ lại lòng oán ghét tìm dịp mà trả thù. - Sở dĩ sân sinh khởi l...
Xem Chi tiết
 Mê tín: Chưa tìm hiểu rõ ràng chân tướng sự thật bèn tin tưởng, vậy gọi là mê tín. - Chúng ta là những người học Phật, Chưa tìm hiểu rõ chân tướng sự thật bèn tin Phật Pháp, b&eg...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
  – Một cuộc tuần hoàn là đoạn đường đi (passage) của một Chân Thần từ bầu “A” đến bầu “Z” (from globe “A” to globe “Z”) (hay bầu “G").      (GLBN I, 221) – Đại chu kỳ (great cycle) tức cuộc tuần hoàn.   (ĐĐTDVNL, 34) - Bảy chu kỳ thế giới (world periods) hợp thành một cuộc tuần hoàn. ...
Xem Chi tiết
+ Người - Là trung hiếu nhân nghĩa, còn như bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là không phải người (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Phật (Buddha): Danh xưng dành cho Đức Gautama (Cồ Đàm). Ngài ra đời ở Ấn Độ vào khoảng năm 621 trước Thiên Chúa, trở thành Đức Phật toàn giác năm 592 trước Thiên Chúa. Đức Phật là “Đấng Giác Ngộ” và đã đạt được mức tri thức cao nhất có thể có được đối với con người trong Thái Dương Hệ này. (ĐĐTNLV...
Xem Chi tiết
– Cõi nguyên hình, cõi biểu lộ thiêng liêng, cõi thứ nhất của Thái Dương Hệ chúng ta, cõi Tối Đại Niết Bàn. – Cõi của Thượng Đế. (LVLCK, 79, 656)...
Xem Chi tiết
Đối–Christ (Anti–Christ): Người tìm đạo thuộc cung hai tạo ra Tổng Quả Báo (Dweller) của mình và để cho sự kềm chế ngày càng mạnh của nó trở thành “kẻ lừa phỉnh của linh hồn” (“deluder of souls”). Y là kẻ Đối–Christ thực sự, và qua giáo huấn sai lầm và sự tác động của những gì được gọi là huyền d...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
Xem Chi tiết
Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
Xem Chi tiết
Parjanya : tức là mưa (rain).                                                           (LVLCK, 1083) Pavaka : X. Vaidyuta....
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
AUM: OM - Cách sướng Thánh ngữ và suy ngẫm về nó mang lại hữu ích lớn lao, tóm lược: Ngân lên Linh từ + Đường liên kết => Xuyên qua các lớp áo (Thể trí/ Tình cảm/Dĩ thái) - Bộ Não nhận biết - Tham thiền, nghe được âm thanh (Tiếng nói của im lặng)...(ASCLH, 56). + Ba linh từ được Thái Dương Thượn...
Xem Chi tiết
+ Ma: Khi Phàm ngã tách khỏi Chân Ngã: - Nếu có thể xác, nó trở thành người mất linh hồn. - Nếu không có thể xác, nó trở thành một con ma hay một hình thức của Kẻ Giữ Cửa. (LVLCK, 1017) + Chú giải các loài ma: Tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là Giết hại, làm não hại thân tâm, tổn hại công đức, phá...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết