Tổng hợp năng Lượng Bảy Cung Đến Thái Dương hệ Và Nhân Loại

TỔNG HỢP VỀ BẢY CUNG NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ QUA CÁC CHÒM SAO ĐẾN VÒNG HOÀNG ĐẠO ĐẾN THÁI DƯƠNG HỆ VÀ ĐẾN HÀNH TINH ĐẾN TRÁI ĐẤT VÀ ĐẾN CHÚNG TA

  + VỚI CHIÊM TINH HỌC NỘI MÔN (CTHNM, 34):

Khi chúng ta tiến hành và khảo sát về các vấn đề trong Chiêm Tinh Học Nội Môn, chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ sự kiện rằng chúng ta đang xem xét về bảy cung và các liên hệ hỗ tương của chúng trong tiến trình vũ trụ. Về mặt huyền bí chúng ta đề cập tới:

1. Bảy cung năng lượng (rays) và 12 cung hoàng đạo.

2. Bảy cung năng lượng và 12 Huyền Giai Sáng Tạo.

3. Bảy cung năng lượng và các hành tinh khi chúng cai quản mười hai cung biểu lộ (house of expression). Khi chúng ta cân nhắc, suy tư, và chúng ta liên kết các khía cạnh khác nhau của giáo lý, chúng ta sẽ tìm thấy 3 tình huống hiện ra, chúng đang chi phối dòng lưu nhập của sự sống vào hành tinh và vào con người cá biệt. Các tình huống này đã được đặt ra trước đây trong Luận Về Bảy Cung, nhưng có thể có lợi cho chúng ta khi đưa chúng ra đây:

+ Tình huống Một (Proposition One). Mọi sự sống của cung (Ray life) là một biểu lộ của sự sống thái dương, và do đó, mọi hành tinh được:

1. Liên kết với mọi sự sống hành tinh khác.

2. Làm sinh động bằng năng lượng tuôn đổ vào nó từ bảy thái dương hệ khác, trong đó thái dương hệ chúng ta là một.

3. Thúc đẩy bởi ba dòng thần lực:

a/ Đến từ các thái dương hệ khác hơn là thái dương hệ của chúng ta.

b/ Chính thái dương hệ chúng ta.

c/ Chính sự sống hành tinh chúng ta.

+ Tình huống Hai. Mỗi một trong các sự sống của cung đều là tác nhân nhận lĩnh và tác nhân bảo quản các năng lượng đến từ 1. Bảy thái dương hệ.

2. Mười hai tinh tòa (chòm sao).

+ Tình huống Ba: Chính tính chất của một sự sống của cung năng lượng – biểu lộ trong thời gian và không gian-mới định đoạt sắc tướng cõi hiện tượng (phenomenal appearance). Trước khi đi sâu vào sự xem xét chủ đề của chúng ta, tôi muốn nhấn mạnh hai điểm:

- Thứ nhất, chúng ta hãy xem xét các ảnh hưởng huyền bí chứ không phải chính ảnh hưởng chiêm tinh học. Chủ đề của chúng ta là bảy cung và liên hệ của chúng với các chòm sao của hoàng đạo, hay là – nói cách khác – sự tương tác của bảy Sự Sống vĩ đại đang cảm ứng (inform, truyền sinh khí) cho thái dương hệ chúng ta với 12 tinh tòa đang tạo thành hoàng đạo chúng ta.

- Thứ hai, tất nhiên là chúng ta phải nghiên cứu các năng lượng này và sự tương tác của chúng theo quan điểm ảnh hưởng của chúng trên hành tinh, và nhân đó, ảnh hưởng của chúng trên các hình tướng trong các giới khác nhau của thiên nhiên, đặc biệt là có liên quan đến giới thứ tư, tức giới nhân loại, và với từng con người – người bậc trung, đệ tử và điểm đạo đồ

I- NGUỒN GỐC BẢY CUNG ĐẾN THÁI DƯƠNG HỆ CHÚNG TA

1- Trích Chiêm tinh học nội môn:

+ Bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh đều là các Cội Nguồn xuất phát của bảy cung của thái dương hệ chúng ta.

- Bảy vị Rishis (như các Ngài được gọi) của Đại Hùng Tinh biểu hiện Chính Các Ngài qua trung gian của bảy Hành Tinh Thượng Đế, các Thượng Đế này là các Đấng Đại Diện (Representa tives) của các Ngài và đối với các Ngài, các Hành Tinh Thượng Đế thay thế cho mối liên hệ của nguyên mẫu (prototype). Bảy Chơn Linh Hành Tinh (Planetary Spirits) biểu lộ qua trung gian của bảy hành tinh thánh thiện. Mỗi một trong bảy Cung này, đến từ Đại Hùng Tinh, được chuyển vào thái dương hệ chúng ta qua trung gian của 3 chòm sao các hành tinh cai quản của chúng. Bảng sau đây minh giải điều này nhưng phải được diễn giải chỉ bằng các thuật ngữ của vòng xoắn hiện tại của Vòng Đại Luân Hồi của Hoàng Đạo (25 000 năm)( Trích CTHNM, 98) ( Chú ý, đoạn trên được viết lại tại CTHNM, trang 478 rõ ràng hơn: Bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh là cội nguồn xuất phát của bảy cung của thái dương hệ chúng ta. Bảy Đấng Rishis (như các Ngài được gọi) của Đại Hùng Tinh tự biểu lộ qua trung gian của bảy Hành Tinh Thượng Đế, các Đấng này là các Đấng Tiêu Biểu của các Rishis và các Ngài đại diện cho mối liên hệ của Nguyên Mẫu vũ trụ (cosmic Prototype). Bảy Hành Tinh Thượng Đế biểu lộ qua trung gian của bảy hành tinh thánh thiện. Mỗi một trong bảy năng lượng này được truyền vào thái dương hệ chúng ta qua trung gian của 3 chòm saocác hành tinh chi phối của chúng)

Bảng VIII :  MỖI MỘT TRONG BẢY CUNG ĐẾN TỪ ĐẠI HÙNG TINH, CHUYỂN VÀO THÁI DƯƠNG HỆ CHÚNG TA
QUA TRUNG GIAN CỦA 3 CHÒM SAO VÀ CÁC HÀNH TINH CAI QUẢN CHÚNG (CTHNM, 98)
 Diễn trình tiến hóa của chúng ta ẩn dấu trong các con số : 7 + 7 + 2 = 16 = 7   (Rất cần nghiên cứu kỹ lưỡng – CTHNM, 97)
BẢY CUNG NĂNG LƯỢNG CÁC TINH TÒA HÀNH TINH NGOẠI MÔN HÀNH TINH NỘI MÔN LK
Cung 1 Ý Chí hay Quyền Năng Aries – Dương Cưu Mars – Hỏa Tinh Mercury – Thủy Tinh Xem
Leo – Sư Tử Thái Dương Thái Dương Xem
Capricorn – Ma Kết Saturn – Thổ Tinh Saturn – Thổ Tinh Xem
Cung 2 Bác Ái – Minh Triết Gemini – Sư Tử Mercury – Thủy Tinh Venus – Kim Tinh Xem
Virgo – Sử Nữ Mercury – Thủy Tinh Nguyệt Cầu (Che 1 Hành tinh) Xem
Pisces – Song Ngư Jupiter – Mộc Tinh Pluto – Diêm Vương Tinh Xem
Cung 3 Thông Tuệ Linh Hoạt Cancer – Cự Giải Nguyệt Cầu Neptune – Hải Vương Tinh  
Libra – Thiên Bình Venus – Kim Tinh Uranus – Thiên Vương Tinh  
Capricorn – Ma Kết Saturn – Thổ Tinh Saturn – Thổ Tinh  
Cung 4 Hài Hòa Qua Xung Khắc Taurus – Kim Ngưu Venus – Kim Tinh Vulcan  
Scorpio – Bọ Cạp Mars – Hỏa Tinh Mars – Hỏa Tinh  
Sagittarius – Nhân Mã Jupiter – Mộc Tinh Địa Cầu  
Cung 5 Khoa Học Cụ Thể Leo – Sư Tử Thái Dương Thái Dương  
Sagittarius – Nhân Mã Jupiter – Mộc Tinh Địa Cầu  
Pisces – Song Ngư Uranus – Thiên Vương Tinh Jupiter – Mộc Tinh  
Cung 6 Lý Tưởng – Sùng Tín Virgo – Sử Nữ Mercury – Thủy Tinh Nguyệt Cầu  
Sagittarius – Nhân Mã Jupiter – Mộc Tinh Địa Cầu  
Pisces – Song Ngư Jupiter – Mộc Tinh Pluto – Diêm Vương Tinh  
Cung 7 Trật Tự – Nghi Lễ Aries – Dương Cưu Mars – Hỏa Tinh Mercury – Thủy Tinh  
Cancer – Cự Giải Nguyệt Cầu Neptune – Hải Vương Tinh  
Capricorn – Ma Kết Saturn – Thổ Tinh Saturn – Thổ Tinh  
………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….. ……………………………………………….. …………………

II- NGHIÊN CỨU BẢY CUNG CÓ LỢI ÍCH: Việc nghiên cứu về 7 cung khiến cho tính nhị nguyên của con người được giải quyết, với sự thông tuệ lớn lao hơn (EP 119/120)

Khi bản chất thực sự của bảy cung được hiểu biết, và khi tác động của chúng lên nhân loại trong việc thể hiện bảy loại người cũng được thông hiểu, bấy giờ chúng ta sẽ tiếp cận chủ đề về tính nhị nguyên của con người với trí thông tuệ lớn lao hơn. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn bản chất của các mãnh lực vốn cấu thành hết cái này đến cái khác trong những nhị nguyên này. Đây là khoa học bí truyền thực sự. Khoa học về bảy tính chất, hay cung, và ảnh hưởng của chúng trên vô số hình tướng mà chúng uốn nắn và tiếp sinh lực, là cách tiếp cận mới sẽ đến, cùng với phương pháp đúng đắn về việc đào tạo và phát triển gia đình nhân loại. Khoa học công truyền hiện đại biết nhiều về hình tướng bên ngoài, hay khía cạnh vật chất, và bản chất điện của nó. Khoa học bí truyền biết nhiều về bản chất của các năng lượng và những tính chất chủ quan vốn nhuốm màu và quy định hình tướng.Khi hai kiến thức này được mang lại với nhau một cách thông minh, chúng ta sẽ phát triển một khoa tâm lý chân thật hơn và chính xác hơn, và một khoa học mới về văn hóa nhân loại.Lúc bấy giờ, công việc của con người đang hợp nhất – con người, là thực thể tâm linh, và con người, là linh hồn điều khiển – sẽ tiến nhanh về phía trước.Một kiến thức về các cung cùng với các khuynh hướng và năng lượng của chúng sẽ mang nhiều sự giác ngộ cho những người phụng sự trong lĩnh vực của những khoa học khác nhau ... Việc nghiên cứu về 7 cung sẽ làm sáng tỏ kiến thức về bản chất của con người (E PI 4-6)

Tâm lý học hiện đại, về mặt thực nghiệm và học thuật, đã làm rất nhiều để thu thập thông tin về cách thức mà con người hoạt động, điều gì là bản chất của các phản ứng của y, năng lực của bộ máy tư tưởng của y và tính chất của bộ máy thể xác của y, cách thức tư duy và tổng số các phức cảm, các rối loạn tâm thần, các rối loạn thần kinh, các bản năng, các trực giác và sự định hình trí tuệ của y, mà y chắc chắn có ... Những gì tôi tìm cách làm, và sự đóng góp mà tôi muốn thực hiện cho chủ đề này, phải phù hợp với sự nhấn mạnh mà chúng ta sẽ đặt vào bản chất của nguyên khí tích hợp được tìm thấy trong tất cả các hình thức cố kết, và vào cái mà ta có thể (vì thiếu một từ hay hơn) gọi là linh hồn hay bản ngã. Việc nghiên cứu về 7 cung sẽ đưa ra một phương pháp phân tích thực tiễn (EP I, 8)

Việc nghiên cứu các cung sẽ đưa ra một phương pháp phân tích thực tiễn để chúng ta có thể đi đến một sự hiểu biết đúng đắn về chính chúng ta như là những thực thể được phú cho linh hồn, và đi đến một sự thấu hiểu khôn ngoan về đồng loại của chúng ta. Khi, thông qua việc nghiên cứu của chúng ta, chúng ta xác định chẳng hạn như xu hướng của cung linh hồn của chúng ta là cung ý chí hay quyền lực, nhưng cung chi phối phàm ngã là cung sùng tín, chúng ta có thể đánh giá đúng đắn hơn cơ hội của chúng ta, các năng lực của chúng ta và những hạn chế của chúng ta;chúng ta có thể xác định chính xác hơn năng khiếu và việc phụng sự của chúng ta, tài sản của chúng ta và các khoản nợ của chúng ta, giá trị và sức mạnh thực sự của chúng ta.Khi chúng ta có thể thêm vào kiến thức đó một sự phân tích vốn cho phép chúng ta nhận thức rằng thể xác đang phản ứng một cách rất rõ ràng với cung linh hồn, trong khi thể cảm dục ở dưới ảnh hưởng của cung phàm ngã, vốn đang biểu lộ vào thời điểm đó về mặt lịch sử, khi đó chúng ta ở vào một vị trí để đánh giá vấn đề đặc biệt của chúng ta một cách đầy suy xét.Lúc bấy giờ chúng ta có thể đối phó một cách thông minh hơn với chính chúng ta, với con cái của chúng ta, và với các bạn bè và cộng sự của chúng ta.Chúng ta sẽ nhận thấy chính mình có thể hợp tác một cách khôn ngoan hơn với Thiên Cơ khi nó đang tìm cách biểu lộ ở bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

+ Những sự Tương ứng giữa các Nguyên khí của Con người và phẩm tính của Bảy Cung Đặc trưng chủ yếu của Cung Một là quyền lực và điều này tương ứng với Ātmā, tức Ý chí Tinh thần nơi Con người. Nó được biểu diễn qua tính khí căn bản của nhà Lãnh tụ hay Thủ lĩnh. Minh triết và Bác ái là đặc trưng của Cung Hai vốn tương ứng với tâm thức Bồ đề nơi Con người, tức trực giác Tinh thần của y. Bậc đạo sư là gương điển hình của loại hình của Cung này. Thượng trí tương ứng với Cung Ba, tức Cung Hoạt động Sáng tạo. Sự thông hiểu là chủ yếu của nó và Triết gia là một trong những đại biểu của nó. Dĩ nhiên đây là ba thành phần nổi tiếng của bản chất cao siêu thuộc Con người theo giáo huấn Thông Thiên Học. Hạ trí thuộc phàm ngã tương ứng với Cung Năm Kiến thức, tức Cung của trí tuệ phân tích. Nhà khoa học là gương mẫu điển hình của loại hình này. Cung Sáu Sùng tín Nhất tâm tương ứng với bản chất xúc cảm hoặc dục vọng của Con người và những người sùng tín thuộc đủ mọi tôn giáo phô bày tính khí này. Cung Bảy tương ứng với Cung Một ở chỗ thể xác biểu diễn Quyền năng của Cung Một đang tác động. Cung Bảy là Cung của nhà Nghi lễ. Thuộc về Cung này là những người nào vốn yêu thích hoạt động có trật tự, chính xác và đầy sự rực rỡ huy hoàng. Thế còn Cung Bốn thì sao ? Nó tương ứng với cái gì ở đây ? Cung Bốn là trung tâm của tâm thức khi nội giới hội ngộ với ngoại giới. Ta có thể phát hiện thấy nó tương ứng với antahkarana, nhịp cầu trong nội giới nối liền chơn ngã với phàm ngã của con người. Cung Bốn đóng vai trò một thấu kính tụ tập các Cung kia lại. Đặc trưng nổi bật của nó là sự đẹp đẽ và hài hòa; đó là Cung của nghệ sĩ ở bất cứ địa hạt biểu diễn nào, tính khí nghệ sĩ tiêu biểu cho sự thăng bằng của cảm hứng với sự thành tựu về mặt kỹ thuật.

III- NĂNG LƯỢNG VÀ TRÍ TUỆ

+ Năng lượng (Energy): - Là tên gọi để chỉ tất cả các lực đang tuôn đổ vào hình hài cá biệt từ bất cứ phương hướng và cội nguồn nào. Các tên gọi sutratma, life thread hay silver cord (ngân quang tuyến) thường được dùng để chỉ các năng lượng chính yếu này.(GDTKNM, 143)

- Năng lượng là từ ngữ mà chúng ta dùng để chỉ hơi thở thiêng liêng (divine breath) hay là sự sống. (LVHLT, 152)

- Năng lượng là lưu chất của sự sống (life fluid) chu lưu khắp cơ thể của Thượng Đế, và do đó làm linh hoạt ngay cả vi tử nhỏ nhất trong tổng thể này. (LVHLT, 364)

Để đưa Minh Triết Ngàn Xưa phù hợp với chân lý hiện đại và các kết luận khoa học, tôi đã phát biểu hoàn toàn bằng các thuật ngữ chỉ năng lượng chứ không phải chỉ các nguyên khí hay các thể. Trích nguồn MQ1 - Chủ đề 3 - Thể Trí

+ NĂNG LƯỢNG THEO SAU TƯ TƯỞNG Trong bài tham thiền của tháng này, chúng ta bắt đầu xem xét khái niệm "năng lượng theo sau tư tưởng." Chúng ta sử dụng bài Đại Khấn Nguyện với việc tập trung vào một vài tư tưởng chủ yếu, biết rằng nó kêu gọi tình huynh đệ đại đồng và tình thương, và được hỗ trợ bởi các hình tư tưởng của những người thiện chí cũng đang sử dụng bài khấn nguyện này trên toàn thế giới. Khi bài đại khấn nguyện được liên tục xướng lên cùng với suy nghĩ chân thành thì Ánh sáng, Tình thương và Ý Chí Thiêng Liêng có thể được tăng cường trong chính bản thể của chúng ta cũng như trong nhân loại nói chung. "Chúng ta nghĩ như thế nào trong trái tim thì chúng ta sẽ trở nên như vậy." Năng lượng ở xung quanh chúng ta. Chúng ta đang sống trong một biển năng lượng. Chúng ta nhận được năng lượng từ nhiều nguồn: các vũ trụ tuyến, năng lượng mặt trời, năng lượng hành tinh, năng lượng nguyên tử, v.v. Một con người cũng là một nguồn năng lượng vì chúng ta tạo ra và đóng góp một phần riêng biệt của chúng ta vào trường năng lượng khổng lồ bao quanh chúng ta. Các phẩm chất như Tình yêu, Ý chí và Sự Tha Thứ, cũng là một loại năng lượng; tâm lý con người là đối tượng của nhiều trong số những ảnh hưởng rất tinh tế này có tác động đến ý thức, tính khí của chúng ta, hành vi của chúng ta. Năng lượng không có tính chất tích cực hoặc tiêu cực: chính các máy thu và phát năng lượng sẽ xác định xem năng lượng sẽ được biểu hiện có lợi hoặc có hại. Năng lượng mà chúng ta tạo ra và truyền đi bắt nguồn từ một số bộ phận trong cấu trúc của chúng ta. Ví dụ, linh hồn của chúng ta là một nguồn năng lượng, và năng lượng của nó hướng về phàm ngã của chúng ta. Trong phàm ngã của chúng ta, các nguồn năng lượng bao gồm thể trí, thể tình cảm và thể xác. Tất cả chúng đều phát ra năng lượng và ảnh hưởng lẫn nhau. Những nguồn năng lượng và các hình thức năng lượng này rất quan trọng, nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ tập trung vào năng lượng phát ra từ thể trí của chúng ta thông qua những tư tưởng của chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá sức mạnh của những tư tưởng của chúng ta và những thay đổi và kết quả đáng kể mà chúng ta có thể gây ra. Vâng, đúng vậy, năng lượng thực sự theo sau tư tưởng. Chúng ta đã quen thuộc với các nguồn năng lượng từ gió và nước tác động tới tuabin để tạo ra điện. Đến phiên nó, năng lượng điện làm cho bóng đèn phát sáng, lửa biến đổi nước thành hơi nước, và động lực khiến máy móc chuyển động. Một vài ví dụ này cho ta thấy vật chất có thể trải qua một sự thay đổi trạng thái như là kết quả của việc bị tác động bởi một loại năng lượng nào đó. Năng lượng trí tuệ cũng gây ra những thay đổi chuyển hóa tương tự. Khi chúng ta sử dụng năng lượng trí tuệ và sức mạnh của tư tưởng, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong chính chúng ta và trong môi trường sống của chúng ta.

+ Năng lượng Trí tuệ

Ý tưởng và tư tưởng khiến cho chất liệu cõi trí kết hợp lại thành một hình thể, một hình thể trên cõi trí mà chúng ta gọi là hình tư tưởng. Hình tư tưởng này đến lượt nó ảnh hưởng đến thể tình cảm của chúng ta, khiến cho vật chất cõi tình cảm bị thu hút vào hình tư tưởng và gắn vào nó. Bấy giờ chúng ta có một tạo vật trí-cảm. Ở cấp độ tiếp theo, vật chất cõi trần bị thu hút vào và điều này dẫn đến những kết quả hữu hình, chẳng hạn như một hành động hoặc một hình thể (ví dụ một cuốn sách, một hành vi, một phát minh). Đáp ứng trên cõi trần này là kết quả của một chuỗi sự kiện đã xảy ra trước trong trường trí tuệ và cảm xúc của chúng ta. Trong giai đoạn đầu của việc phát triển những khả năng trí tuệ của chúng ta, chúng ta không thể làm cho nhiều tư tưởng của chúng ta biểu hiện ở cõi trần. Chúng không thể hoàn thành mục đích dự tính bởi vì trong giai đoạn đó chúng ta không thể hình thành những tư tưởng có đủ sức mạnh trí tuệ và với sự rõ ràng để thúc đẩy nó với một lực đủ mạnh và gây được hiệu quả đáng chú ý. Bản chất của tư tưởng chúng ta không chỉ gây ra sự xuất hiện của cảm xúc và hành động, nó còn quyết định xem những điều đó là dễ chịu hay khó chịu, có tính xây dựng hay phá hoại (hoặc hữu ích hay gây tổn thương). Trong huyền bí học, những cái giống nhau thu hút lẫn nhau. Những tư tưởng không ích kỷ, có động cơ đúng đắn sẽ tạo ra những cảm xúc mang tính xây dựng, và kết quả sẽ tạo ra hành động đúng đắn. Điều ngược tất nhiên cũng đúng: suy nghĩ ích kỷ hay phá hoại hoặc gây tổn thương sẽ gây ra những cảm xúc đau đớn và hành động sai lầm.

+ Làm an tịnh Chitta

Như đã nêu, một tư tưởng tạo ra năng lượng tương xứng với tiềm năng tư duy của chúng ta. Trong quá trình làm cho suy nghĩ của chúng ta sáng suốt, tập trung và mạnh mẽ, chúng ta phải học cách để làm an tịnh trí tuệ và kiểm soát các sự xáo động của nó—hay là các Chitta. Cũng giống như chúng ta phải kiểm soát bất kỳ biểu hiện bất thường của dục vọng thấp kém, chúng ta cũng phải làm như thế đối với các biểu hiện của hạ trí. Chúng ta phải làm an tịnh "chitta" vốn là kết quả của hoạt động hạ trí quá mức và những tư tưởng bất chợt gây nhiễu – một loại “nhiễu trắng” (white noise) của tâm trí. Chúng ta cần phải học cách nhận ra sự không hiệu quả của năng lượng trí tuệ này và cố gắng để khai thác chúng và dẫn dắt chúng nhằm đạt được các kết quả mang tính xây dựng. Điều này chúng ta thực hiện bằng cách tham thiền và nỗ lực tập trung để giữ thể trí ổn định, và ở một giai đoạn nào đó trên con đường tâm linh, giữ thể trí ổn định trong ánh sáng của linh hồn. Sự biến dạng cũng xảy ra trong trường năng lượng cảm xúc và xác thân của chúng ta khi các nguồn năng lượng trong các thể này ở trong tình trạng bị xáo trộn hoặc không kiểm soát được. Chúng ta hoạch đắc được tri ​​thức về thế giới từ những gì chúng ta nhận thức được thông qua các giác quan của chúng ta, được lọc bởi những cảm xúc, và thể hiện bằng hạ trí của chúng ta. Năng lượng không được kiểm soát trong phàm ngã của chúng ta ngăn cản ánh sáng từ linh hồn và ngăn chặn những tri thức đúng đắn đi vào thể trí của chúng ta. Khi phàm ngã mong muốn đạt được tất cả sự minh triết của linh hồn, chúng ta phải trang bị cho mình cách sử dụng năng lượng của thể trí để xua tan những sai lầm và làm hiển lộ chân lý. Bằng cách suy nghĩ tập trung từ trái tim (một điểm của tình thương và minh triết), chúng ta thể hiện tâm thức của linh hồn chúng ta. Khi chúng ta phát triển trí tuệ và học cách để tập trung vào cõi trí trong khi tham thiền, chúng ta càng lúc càng nhận thức được nhiều hơn về sự tồn tại của linh hồn chúng ta và mục đích của chúng ta sẽ thay đổi để phù hợp hơn với mục đích của Linh Hồn.

+ Hình dung, tưởng tượng và sự khẳng định là những kỹ thuật mạnh mẽ mà chúng ta sử dụng để thể hiện những gì mà trí chúng ta nhận thức được. Việc hình dung tạo ra năng lượng trí tuệ tụ quanh một tư tưởng và tập trung vào đó; khi chúng ta thêm vào đó sức mạnh của trí tưởng tượng, chúng ta có thể tạo ra một hình ảnh trí tuệ có sức sống và động lực cần thiết để truyền tải đi. Chúng ta tưởng tượng và hình dung hướng đi của nó, hiệu quả tiềm tàng và kết quả mà nó có thể tạo ra. Quá trình điều hướng năng lượng trí tuệ có thể trở thành một thói quen và xảy ra khá dễ dàng khi chúng ta thực hành thường xuyên và kiên trì. Vì vậy, chúng ta cần trang bị cho mình để đưa nguồn năng lượng lớn lao hơn vào tư tưởng của chúng ta và tạo ra những thay đổi đáng kể. Chúng ta có thể sử dụng những kỹ thuật này để bồi dưỡng một tương đồng chặt chẽ hơn giữa các nguồn năng lượng của phàm ngã và của linh hồn chúng ta, tức là một sự chỉnh hợp chặt chẽ hơn. Ví dụ, chúng ta có thể tạo ra hình ảnh trong trí của những phẩm chất mà chúng ta muốn tạo ra trong phàm ngã của chúng ta. Ví dụ, nếu chúng ta muốn trở thành người cho đi nhiều hơn, chúng ta có thể tạo một kịch bản trong trí của chúng ta để miêu tả một sự thay đổi của hành vi đó, thể hiện rằng chúng ta đã trở người dám cho đi nhiều hơn. Trong trí tưởng tượng của chúng ta, chúng ta áp dụng một trạng thái mong muốn trong tương lai vào tình trạng hiện tại của chúng ta, phóng chiếu vào phàm ngã của chúng ta cách hành xử giống với cách ứng xử của linh hồn nhiều hơn. Bằng cách nhìn thấy, cảm nhận và hành động phẩm chất này trong trí tuệ của chúng ta, chúng ta tạo ra con đường để phẩm chất này thực sự hiển lộ bên trong chúng ta¾để thay đổi từ trạng thái "giả định" sang thực tế. Năng lượng thực sự theo sau tư tưởng và chúng ta có thể áp dụng những kỹ thuật trí tuệ để trau dồi và mở ra những phẩm chất của linh hồn, xây dựng tương lai, và tưởng tượng một thế giới tốt đẹp hơn. Suy nghĩ đúng đắn tạo ra hành động đúng đắn. Thông qua sức mạnh của trí tuệ được soi sáng, chúng ta có thể thể hiện thông tuệ trí, tình thương, minh triết và ý chí của Linh hồn chúng ta. Bằng cách vận dụng năng lượng của một trí tuệ được soi sáng, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta; bằng cách thay đổi cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể thay đổi thế giới.

Tóm tắt:

Thể trí của chúng ta, nhà sản xuất tư tưởng, tạo ra thực tại của chúng ta. Chúng ta sử dụng năng lượng trí tuệ để tạo nên hình tư tưởng, hình dung, tưởng tượng, v.v để biến những ý định của chúng ta biểu hiện ra trên thế giới. Vật chất trí tuệ đáp ứng với cả ý chí thấp hoặc ý muốn cao hơn hay ý chí của linh hồn. Phàm ngã có ý định phục vụ cho mục đích riêng của nó, trong khi linh hồn có ý định yêu thương và vị tha. Khi chúng ta đã mở rộng hoặc tăng cường sự kết nối với linh hồn, linh hồn sẽ trở thành Nhà Tư Tưởng sử dụng năng lượng trí tuệ để biểu hiện tư tưởng thiêng liêng của mình. Xem: Năng lượng Trí tuệ – Các Cung (1-7) Thể Trí – Hạ Trí và Thượng Trí

IV- Xin mời xem thêm bài viết về 7 cung BẢNG TÓM LƯỢC NỘI DUNG TRÊN (Để Copi vào Tooltip) Cung 1: Quyền lực ( Ātmā, tức Ý chí Tinh thần) - Biểu diễn qua tính khí căn bản của nhà Lãnh tụ hay Thủ lĩnh. Cung 2: Minh triết và Bác ái (Tâm thức Bồ đề = Trực giác Tinh thần). Bậc đạo sư là điển hình của Cung này. Cung 3: Thượng trí - Cung Hoạt động Sáng tạo. Sự thông hiểu là chủ yếu của nó và Triết gia là Đại biểu của nó. => Ba thành phần nổi tiếng của bản chất cao siêu thuộc Con người theo giáo huấn Thông Thiên Học. Cung 4: Tâm thức làm cho chơn ngã với phàm ngã hội tụ (Là thấu kính tụ tập các Cung kia lại). Đặc trưng nổi bật của nó là sự đẹp đẽ và hài hòa = Nghệ sĩ các loại là đại diện Cung 5: Hạ trí thuộc phàm ngã = Cung Kiến thức, tức trí tuệ phân tích. Nhà khoa học mẫu điển hình. Cung 6: Sùng tín Nhất tâm = Với bản chất xúc cảm hoặc dục vọng. Người sùng tín mọi tôn giáo thuộc loại này. Cung 7: Tương ứng với Cung 1 ở chỗ thể xác biểu diễn Quyền năng của Cung 1 đang tác động. Cung Bảy là Cung của nhà Nghi lễ. Những người nào vốn yêu thích hoạt động có trật tự, chính xác và đầy sự rực rỡ huy hoàng. Xem thêm về Năng khiếu của Cung, Cung Hoàng Đạo và Hành Tinh Xem thêm: Bảy đấng kiến tạo Sáng tạo bảy Cung: Giới thiệu các Cung Hoàng Đạo; Lá số Chiêm tinh; Biểu đồ cung và các Khẩu hiệu Chiêm tinh của Phàm Ngã và Linh Hồn Xem thêm Các Cung của Nhân loại Xem thêm Năng lượng và phân nhóm của 7 Cung Xem thêm: Chiêm tinh học nội môn Xem thêm: Làm quen Chiêm tinh học