SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Sơ đồ tổ chức quản lý C.Ty CP Tập Đoàn BCL (Kèm Điều lệ C.Ty)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BCL GROUP

 

     ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG    
 =====================  ========= | =========  =====================
HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA - TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG - ••••••• HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)
••••••• HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG -
    |    
BAN KIỂM SOÁT (B.BUỘC NẾU CÓ > 11 CỔ ĐÔNG) - TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG - |———|———| THƠ KÝ/ TRỢ LÝ
CHỦ TỊCH HĐ QUẢN TRỊ - TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG -
    |    
    BAN GIÁM ĐỐC
(TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH) - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN -
   
 Phó Tổng Giám đốc (KỸ THUẬT-AN TOÀN)  Phó Tổng Giám đốc (PHÁP CHẾ - QTC.LƯỢNG)   Phó Tổng Giám đốc (VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN) Phó Tổng Giám đốc (KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ )
———————|———————
 BAN KỸ THUẬT AN TOÀN - QUY ĐỊNH CHUNG - GĐ 1: C.Viên chính GĐ 2: Trưởng phòng GĐ 3: Trưởng ban   BAN PHÁP CHẾ - QTC.LƯỢNG - QUY ĐỊNH CHUNG - GĐ 1: C.Viên chính GĐ 2: Trưởng phòng GĐ 3: Trưởng ban | VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN (CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN) - QUY ĐỊNH CHUNG - GĐ 1: C.Viên chính GĐ 2: Trưởng phòng GĐ 3: Trưởng ban BAN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - QUY ĐỊNH CHUNG - GĐ 1: C.Viên chính GĐ 2: Trưởng phòng GĐ 3: Trưởng ban
          |_______|________|________|________|
CÔNG TY 100% VỐN
BCL GROUP
←____________________|____________________→ CÁC BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
     Ι    
CÁC CÔNG TY CÓ VỐN BCL GROUP ←____________________|____________________→ CÁC TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ X.DỰNG
    Ι    
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÀNH ĐÔ GÓP VỐN
←____________________|____________________→ CÁC TRUNG TÂM KINH DOANH XÂY DỰNG
    Ι   comprar kamagra barato  
CÔNG TY THÀNH VIÊN (LIÊN KẾT- KHÔNG GÓP VỐN) ←____________________Ι____________________→ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN T. ĐÔ
           
           
           

 

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN BCL GROUP

I- Tiêu trí lựa chọn Công ty Mẹ: + Quy định này do người có chủ trương sáng lập Tập Đoàn BCL đưa ra. Theo đó, tại thời điểm hết quý III năm 2017, C.Ty được chọn làm C.Ty Mẹ của Tập đoàn BCL cần đáp ứng các yêu cầu sau: A- Điều kiện bắt buộc: 1- Mô hình hoạt động và vốn điều lệ: Là Công ty Cổ phần; Có vốn điều lệ trên mười tỷ đồng; 2- Hoạt động: Đang bình thường, lành mạnh, không có hoạt động kinh doanh trái pháp luật, trốn thuế. Hiện tại cũng không vướng mắc hoặc có nguy cơ rủi ro cao về phá sản, dính mắc pháp luật về kinh doanh trốn thuế, lừa đảo khách hàng, đối tác dưới mọi hình thức. 3- Tài chính: Phải dương (Tổng vay nhỏ hơn  tổng tài sản thực tế) quy ra tiền tại thời điểm hết quý III/2017; Không có nợ quá hạn dưới bất kỳ hình thức nào; Phải được Ngân hàng đánh giá khách hàng đạt loại A (Không có nợ xấu quá hạn); Các khoản vay phải có Tài sản đảm bảo tương ứng; B- Điều kiện ưu tiên: 1- Là Công ty hoạt động từ trước năm 2007 2- Có đơn vị thành viên: Là Công ty cổ phần, đã có Công ty thành viên, các Chi nhánh họa động trên 2 năm; 3- Có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ tương đối hoàn chỉnh, bao gồm ở C.Ty và các đơn vị trực thuộc: Quy chế tổ chức quản lý, hoạt động chung; Quy chế lương thưởng; Quy định về phân công công việc và trách nhiệm công việc, tiêu trí đánh giá chất lượng công việc 4- Đã ứng dụng công nghệ vào quản lý nhiều năm: Phần mềm kế toán; Phần mềm quản lý công việc; Có trang web; Phần mềm quản lý hợp đồng;   1- Các nguyên tắc hợp thành Tập đoàn: 2- Danh sách cán bộ và điện thoai: 3- Danh sách đơn vị thành viên Tập đoàn: Xem tại đây

Động kinh (Epilepsy): Một vài hình thức của bệnh động kinh là do cái mà chúng ta có thể gọi là “sự tiếp nối lỏng lẻo” (“loose connection”), tuyến ý thức hay tuyến năng lượng đôi khi có thể bị triệt thối hay tách ra, điều này gây nên các triệu chứng động kinh quen thuộc và các tình trạng đau xót đ...
Xem Chi tiết
Hiện tại (Present): Hiện tại chỉ là một đường thẳng toán học (mathematical line) đang phân chia cái phần của Kỳ gian Vĩnh hằng (Eternal Duration) mà chúng ta gọi là Tương lai (Future) với phần mà chúng ta gọi là Quá khứ (Past). (GLBN I, 110)...
Xem Chi tiết
  – Một cuộc tuần hoàn là đoạn đường đi (passage) của một Chân Thần từ bầu “A” đến bầu “Z” (from globe “A” to globe “Z”) (hay bầu “G").      (GLBN I, 221) – Đại chu kỳ (great cycle) tức cuộc tuần hoàn.   (ĐĐTDVNL, 34) - Bảy chu kỳ thế giới (world periods) hợp thành một cuộc tuần hoàn. ...
Xem Chi tiết
+ Người - Là trung hiếu nhân nghĩa, còn như bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là không phải người (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)...
Xem Chi tiết
+ Điện (Electricity): “Mọi hiện tượng trong thiên nhiên có liên quan đến từ lực hoặc điện lực – vì, nơi nào có chuyển động, nhiệt, ma sát, ánh sáng thì nơi đó có từ lực và Bản Sao của nó (theo thiển ý)– điện sẽ luôn luôn hiện ra, như là nguyên nhân hoặc hậu quả, đúng hơn là cả hai nếu chúng ta thấu ...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
Đối–Christ (Anti–Christ): Người tìm đạo thuộc cung hai tạo ra Tổng Quả Báo (Dweller) của mình và để cho sự kềm chế ngày càng mạnh của nó trở thành “kẻ lừa phỉnh của linh hồn” (“deluder of souls”). Y là kẻ Đối–Christ thực sự, và qua giáo huấn sai lầm và sự tác động của những gì được gọi là huyền d...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
AUM: OM - Cách sướng Thánh ngữ và suy ngẫm về nó mang lại hữu ích lớn lao, tóm lược: Ngân lên Linh từ + Đường liên kết => Xuyên qua các lớp áo (Thể trí/ Tình cảm/Dĩ thái) - Bộ Não nhận biết - Tham thiền, nghe được âm thanh (Tiếng nói của im lặng)...(ASCLH, 56). + Ba linh từ được Thái Dương Thượn...
Xem Chi tiết
+ Ma: Khi Phàm ngã tách khỏi Chân Ngã: - Nếu có thể xác, nó trở thành người mất linh hồn. - Nếu không có thể xác, nó trở thành một con ma hay một hình thức của Kẻ Giữ Cửa. (LVLCK, 1017) + Chú giải các loài ma: Tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là Giết hại, làm não hại thân tâm, tổn hại công đức, phá...
Xem Chi tiết