SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Đức Phật dậy: Tất cả chúng sinh đều mang theo nghiệp của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa các chúng sinh. (Kinh Trung A Hàm). Để Cải Mệnh, Đức Phật dậy "ĐỐI VỚI TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CHẤP TRƯỚC", đây là tóm lược toàn bộ Giáo Pháp của Đức Phật đã dạy_Lời Đức Phật.

Nhân Trắc Học hiểu về Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không tin sâu Nhân Quả báo ứng, mà chỉ sống thuận theo bản năng của mình, không tu hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI - VÌ ĐÓ LÀ NGHIỆP QUẢ NHIỀU KIẾP TRƯỚC. Là vì thông qua quy luật thời gian - Luật Nhân Quả của Vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho chính Bạn trong kiếp sống này những gì mà chính Bạn đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước. Đây là nguyên nhân Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP QUẢ CỦA MÌNH, DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU. Nhân trắc học thông qua quy luật tuần hoàn của thời gian, mà biết được thời điểm Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo - Nếu Bạn không Tu hành sửa Mệnh đúng cách. Nhân Trắc Học chúng tôi với nhóm người có sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng và An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn. Nó không gì khác khi Quý Bạn nghe được dự báo thời tiết hay Dịch bệnh ở đâu đó - Và Bạn cần phòng bị tốt nhất trước khi chúng đến "hỏi thăm" bạn. Kính chúc Quý bạn đọc Vạn sự cát tường như ý!

Sơ đồ tổ chức quản lý C.Ty CP Tập Đoàn BCL (Kèm Điều lệ C.Ty)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BCL GROUP

 

     ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG    
 =====================  ========= | =========  =====================
HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA - TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG - ••••••• HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)
••••••• HỘI ĐỒNG CỐ VẤN - TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG -
    |    
BAN KIỂM SOÁT (B.BUỘC NẾU CÓ > 11 CỔ ĐÔNG) - TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG - |———|———| THƠ KÝ/ TRỢ LÝ
CHỦ TỊCH HĐ QUẢN TRỊ - TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG -
    |    
    BAN GIÁM ĐỐC
(TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH) - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN -
   
 Phó Tổng Giám đốc (KỸ THUẬT-AN TOÀN)  Phó Tổng Giám đốc (PHÁP CHẾ - QTC.LƯỢNG)   Phó Tổng Giám đốc (VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN) Phó Tổng Giám đốc (KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ )
———————|———————
 BAN KỸ THUẬT AN TOÀN - QUY ĐỊNH CHUNG - GĐ 1: C.Viên chính GĐ 2: Trưởng phòng GĐ 3: Trưởng ban   BAN PHÁP CHẾ - QTC.LƯỢNG - QUY ĐỊNH CHUNG - GĐ 1: C.Viên chính GĐ 2: Trưởng phòng GĐ 3: Trưởng ban | VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN (CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN) - QUY ĐỊNH CHUNG - GĐ 1: C.Viên chính GĐ 2: Trưởng phòng GĐ 3: Trưởng ban BAN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - QUY ĐỊNH CHUNG - GĐ 1: C.Viên chính GĐ 2: Trưởng phòng GĐ 3: Trưởng ban
          |_______|________|________|________|
CÔNG TY 100% VỐN
BCL GROUP
←____________________|____________________→ CÁC BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
     Ι    
CÁC CÔNG TY CÓ VỐN BCL GROUP ←____________________|____________________→ CÁC TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ X.DỰNG
    Ι    
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÀNH ĐÔ GÓP VỐN
←____________________|____________________→ CÁC TRUNG TÂM KINH DOANH XÂY DỰNG
    Ι   comprar kamagra barato  
CÔNG TY THÀNH VIÊN (LIÊN KẾT- KHÔNG GÓP VỐN) ←____________________Ι____________________→ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN T. ĐÔ
           
           
           

 

THUYẾT MINH ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN BCL GROUP

I- Tiêu trí lựa chọn Công ty Mẹ: + Quy định này do người có chủ trương sáng lập Tập Đoàn BCL đưa ra. Theo đó, tại thời điểm hết quý III năm 2017, C.Ty được chọn làm C.Ty Mẹ của Tập đoàn BCL cần đáp ứng các yêu cầu sau: A- Điều kiện bắt buộc: 1- Mô hình hoạt động và vốn điều lệ: Là Công ty Cổ phần; Có vốn điều lệ trên mười tỷ đồng; 2- Hoạt động: Đang bình thường, lành mạnh, không có hoạt động kinh doanh trái pháp luật, trốn thuế. Hiện tại cũng không vướng mắc hoặc có nguy cơ rủi ro cao về phá sản, dính mắc pháp luật về kinh doanh trốn thuế, lừa đảo khách hàng, đối tác dưới mọi hình thức. 3- Tài chính: Phải dương (Tổng vay nhỏ hơn  tổng tài sản thực tế) quy ra tiền tại thời điểm hết quý III/2017; Không có nợ quá hạn dưới bất kỳ hình thức nào; Phải được Ngân hàng đánh giá khách hàng đạt loại A (Không có nợ xấu quá hạn); Các khoản vay phải có Tài sản đảm bảo tương ứng; B- Điều kiện ưu tiên: 1- Là Công ty hoạt động từ trước năm 2007 2- Có đơn vị thành viên: Là Công ty cổ phần, đã có Công ty thành viên, các Chi nhánh họa động trên 2 năm; 3- Có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ tương đối hoàn chỉnh, bao gồm ở C.Ty và các đơn vị trực thuộc: Quy chế tổ chức quản lý, hoạt động chung; Quy chế lương thưởng; Quy định về phân công công việc và trách nhiệm công việc, tiêu trí đánh giá chất lượng công việc 4- Đã ứng dụng công nghệ vào quản lý nhiều năm: Phần mềm kế toán; Phần mềm quản lý công việc; Có trang web; Phần mềm quản lý hợp đồng;   1- Các nguyên tắc hợp thành Tập đoàn: 2- Danh sách cán bộ và điện thoai: 3- Danh sách đơn vị thành viên Tập đoàn: Xem tại đây