SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Liên hệ

THÔNG BÁO: BAN QUẢN TRỊ NHÂN TRẮC HỌC CHÚNG TÔI HIỆN CHƯA TỔ CHỨC BẤT CỨ DỊCH VỤ GÌ CÓ THU TIỀN

I - XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Ban quản trị Nhân Trắc học trong phạm vi hiểu biết của mình, cùng với nhân lực và thời gian có hạn, sẵn sàng giúp Bạn, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn sớm nhất có thể, và nếu có sự chậm chễ trả lời, rất mong Quý vị thông cảm và lượng thứ cho. Cảm ơn Quý Bạn đã liên hệ với chúng tôi! [contact-form-7 id="6008" title="Form liên hệ 1"]

II - HOẶC XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

1. Liên hệ Ban quản trị: Đại diện Ban quản trị: Ông Ngô Như Hương;    Điện thoại: 0964 759 686 ;    Email: nguoidetu@gmail.com 2. Liên hệ về dịch vụ: Email của thường trực bộ phận dịch vụ:           Email: minhgiaithienco@gmail.com 3. Liên hệ bộ phận về IT - Sửa lỗi lập trình web: Anh Tuấn   0988 851 156