QUÂN TỬ TẠO MỆNH: ĐOÁN GIẢI THIÊN CƠ - CHIẾN THẮNG THIÊN MỆNH - NIỀM HY VỌNG VINH QUANG

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP
KHẨU HIỂU:
TÌM CÁT TRÁNH HUNG - CẢI MỆNH NHƯ Ý - NGŨ PHÚC LÂM MÔN

+ XEM SỐ MỆNH VÀ TV PHÁP CẢI MỆNH CÁT TƯỜNG - VUN BỒI HY VỌNG: Xem tại đây

+ MỞ LỚP HỌC DỰ ĐOÁN TỨ TRỤ VÀ QUẺ DỊCH THƯỜNG XUYÊN: Xem tại đây

+ PHÁP TU PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TOÀN DIỆN - THÀNH BẬC THIÊN TÀI. Xem tại đây

+ NHẬN TƯ VẤN THIẾT KẾ THEO PHONG THỦY VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở HỢP MỆNH VẬN.

+ MỞ LỚP TU "THIỀN TRÀ" VÀ TU THIỀN LẬP HẠNH GIÚP XA LÌA TÀ DỤC THƯỜNG XUYÊN

+ HỘI QUÁN CAFE PHONG THỦY: HỎI - ĐÁP VỀ BỒI CÁT TRÁNH HUNG - GIẦU CÓ AN KHANG - XA LÌA TÀ DỤC - PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ .... 

* Dịch vụ và Hỏi - Đáp tại số 301 Minh Khai, tầng 4 tòa nhà TTTM Thanh Ngọc, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh: Xem tại đây

* TƯ VẤN MIỄN PHÍ vào Sáng thứ bảy hàng tuần, kính xin liên hệ trước để chúng tôi tiếp đón quý khách được chu đáo!

 Kính chúc quí vị luôn bình an, hạnh phúc, vạn sự cát tường như ý - Niềm hy vọng vinh quang!

+ Kính xin mời đọc kỹ: Hướng dẫn Dịch vụ

Dụng Kinh Điển Trong Đoán Giải Bệnh Nạn Theo Tâm Linh

CÁC PHÁP TU CẢI MỆNH
DỤNG KINH ĐIỂN TRONG ĐOÁN GIẢI BỆNH NẠN THEO TÂM LINH

I- SƠ LƯỢC CÁC PHÁP ĐOÁN GIẢI BỆNH NẠN THEO TÂM LINH:
Quy nạp vào thì không ngoài 
các pháp thế gian và xuất thế gian, được nhóm thành 3 loại, tương ứng với 3 cấp độ tâm thức tiếp thu và ứng dụng vào đời sống nhân sinh trên con đường tiến hóa và tu hành. Cụ thể:
1- Pháp Thế gian: Theo khoa học đời sống THUẦN TÚY, triết lý lấy "Vật chất quyết định ý thức". Cho rằng vạn sự vật "Sinh trưởng phát triển và chết đi" tuân theo quy luật tự nhiên mà có, là pháp vô thần, pháp thiên về KHÔNG, xem như CHẾT LÀ HẾT - Không còn gì nữa cả. Về đạo làm người qua ngũ luân, ngũ thường, bát đức ... thì có thể xem là tương ứng pháp Tiểu thừa trong Phật pháp, bởi Phật pháp là giáo dục, bao gồm tất cả các pháp Thế gian - Tâm linh trong đó. Thánh hiền dậy, Phật pháp bao gồm nhưng không chống trái pháp thế gian là vậy.

2- Pháp Khoa học - Tâm linh: Theo khoa học đời sống TÂM LINH, triết lý lấy "Ý thức quyết định vật chất". Vạn sự vật sinh ra và sự sống đều do nhân duyên hòa hợp theo NHÂN NÀO QUẢ ĐẤY mà có, pháp thiên về CÓ Thần, công nhận chết KHÔNG phải là hết, tất cả do vị Thánh Thần, đức Chúa trời ... tùy theo tôn giáo quyết định "Cát hung - Họa phúc". Phật pháp công nhận có Tánh linh luân hồi chuyển kiếp tái sanh, có vô cùng nhiều loại Quỷ Thần, có thể xem ứng với pháp Trung thừa trong Phật pháp. 

3- Pháp Xuất thế gian: Minh triết - Phật pháp là pháp cao siêu mầu nhiệm, căn bản nhân loại tiến bộ nhất, thông thái nhất như các nhà Bác học lừng danh cũng chỉ hiểu chút ít, nhiều là khoa học lừng danh đã công nhận triết lý của đức Phật dậy "Tất cả do Tâm tưởng sanh", vừa rất khoa học, vừa rất Tâm linh, công nhận có Nhân quả - Luân hồi - Tái sanh, công nhận sự sống chiếm lấy Vật chất theo Khoa học làm thân thể. Nhưng điểm khác là công nhận chính mình là Linh hồn/ Tánh linh luân hồi theo luật Nhân quả chứ KHÔNG có vị Thần Thánh nào can thiệp vào cuộc sống của mình, kể cả sau khi chết, thân xác tan dã. Do đó, Phật giáo giảng rằng, "Chính mình/  Linh hồn mình" chứ không phải ai khác can thiệp, quyết định số phận của mình, ban phước hay giáng học cho mình, thưởng phạt cho mình ... mà KHÔNG có vị Thần linh nào can thiệp, ban phước hay giáng họa ... cho ai cả. Đây là pháp "Tánh không", hiểu đơn giản là pháp "Vừa có - Vừa không", tức là có bao gồm 2 pháp Khoa học và Tâm linh, nhưng còn tiến lên siêu vượt hơn nữa, nói về sự Diệu nghĩa siêu vượt thượng đẳng này thì không thể dùng ngôn ngữ thế gian hay Tâm linh diễn tả được - Không thể nào.
Tiến hóa trong vũ trụ là "Tâm thức" do vì Vô minh mà "Sinh vô minh" để rồi đi vào luân hồi hàng tỷ năm, là để tiến hóa qua vật chất thô kệch vô tình, tiến dần tới vật chất hữu tình như cây cỏ, rồi nâng nên đến loài súc sinh có cảm xúc nhưng chưa có trí tuệ, rồi tiến đến loài người trải qua muôn kiếp phiền lão, khổ đau để dần dần phát triển trí tuệ phân biệt, đến trí phân biện, đến trí huệ bát nhà Phật gọi Trí bát nhãTánh không "Diệu Giác Minh Thanh Tịnh Sáng Suốt Nhiệm Mầu Bao Trùm" khắp Pháp giới chúng sinh.

Thánh hiền thưởng giảng câu "Y Kinh giảng nghĩa - Tam thế Phật oan"? Các ngài giảng rằng, thời nay, việc giảng giải kinh Phật thời nay, nhiều vị thầy, đệ tử Phật bao gồm cả xuất gia và tại gia tu hành tinh tấn, nhưng vẫn thường giảng giải kinh Phật theo lối "Y kinh giảng nghĩa", tức là có mức độ cứng nhắc khác nhau mà chưa xét đến hoàn cảnh ra đời, đối tượng nghe kinh khi Phật thuyết pháp đó ... Các Thầy chưa xét thấu đáo tính thời đại ngày nay, nhân loại đã có trí tuệ rất phát triển, với nền khoa học siêu vượt xa thời đức Phật, và như thế, đối tượng nghe giảng pháp đã khác xa về trí tuệ so với hơn 2.600 năm về trước.
Theo đó, nhiều bậc Thiện tri thức thời nay như HT Tuyên Hóa, Pháp sư Tịnh Không, sư thầy Thích Đạo Thịnh ... đều vẫn giảng rằng, nhà Phật thường nói: “Phật pháp ở thế gian không phá hoại pháp thế gian”. Các ngài thường vẫn đề cao, tuyên dương các giáo lý thế gian Thánh hiền đã dạy như đạo Nho - Đạo giáo, ngũ kinh trong đó có Kinh dịch, các ngài không có bác bỏ, mà chỉ khuyến cáo các Phật tử nên tu theo pháp quyết thoát ly sanh tử luân hồi, "Buông xuống vạn duyên - Đoạn ác tu thiện ....". Điều này với đa số nhân loại thì họ còn chẳng "Đoạn ác tu thiện", nói chi đến tu học Phật pháp. Cho nên, các pháp ngoại đạo vẫn có chỗ dùng. Nhưng các ngài chỉ dụng pháp ngoại đạo để dẫn dụ con người vào cửa đạo, đoạn ác tu thiện chứ không dụng để kiếm tiền như ngoại đạo vẫn làm. Vấn đề này cũng ứng câu HT Tuyên Hóa có giảng, đại khái "Với pháp ngoại đạo hay tà đạo, bậc Thiện tri thức ứng dụng vẫn có thể có lợi ích to lớn cho chúng sinh. Ngược lại, với pháp Chánh đạo mà người có Tâm tà dụng pháp tìm kiếm danh văn lợi dưỡng thì Chánh cũng thành Tà là vậy". Vậy nên, dụng pháp Chánh hay Tà, căn bản do con người dụng "Tâm Thiện Ác" ứng dụng mà phát huy ra kết quả "Cát hung họa phúc", không phải do Pháp mà ra.

Như vậy, các ngài giảng Phật pháp nhanh chóng thích nghi với khoa học, thích nghi với điểm mạnh, ví như dùng máy in kinh Phật, dùng Mic giảng kinh, dùng mạng ...., vào việc hoằng dương và chỉ dạy tu hành theo Phật pháp rất hiệu quả, không để các pháp ngoại đạo phổ biến lấn át hoàn toàn Phật pháp, do họ ứng dụng mạnh mẽ công cụ quảng cáo ngày càng phát triển đa dạng phong phú. Các ngài đã gạn đục khơi trong, loại bỏ điểm yếu của khoa học làm mê đắm lòng người, các thói quen sống thích thụ hưởng vật chất, xa dời đạo lý làm người mà Thánh hiền xưa đã dạy. Điều này phù hợp với câu truyện trong kinh Phật, đại khái "Khi đức Phật đi kinh hành qua khu rừng, Phật cúi xuống vơ một nắm lá cây cầm trên tay và hỏi các môn đệ của mình, lá trên tay Ta nhiều hay lá trong rừng nhiều? Đệ tử trả lời lá trong rừng nhiều gấp vô số lần lá trên tay Phật. Ngài dạy rằng, cái Ta biết nhiều như lá trong rừng, cái Ta nói cho các ông như nắm lá trên tay Ta đang cầm. Đây là điểm mà những Phật tử tại gia của chúng ta thời nay, cần có trí tuệ phân biện để biết, tự đánh gí Mình đang ở trình độ hiểu biết nào, để tìm nghe vị Thầy Thiện tri thức giảng Phật pháp cho phù hợp, chánh ngộ nhận, thậm trí ảo tưởng, không theo lời Thánh nhân dạy như đạo nho, đạo Giáo, Minh triết khoa học tâm linh, cứ vin vào lời Phật dậy trong Kinh là Phật tử thì trong cuộc sống không xem ngày giờ, không tin phong thủy, không thờ cúng, không tin kính thần linh/ quỷ thần ... khi mà chính họ chưa tu hành xứng danh "Thiện nam tử, Thiện nữ nhân" như trong kinh Phật dậy, họ chẳng chịu "Đoạn ác tu thiện, làm lành lánh dữ, bố thí cúng dường ...", nhưng lại muốn thoát khỏi sự chi phối của Tự nhiên và Quỷ thần - KHÔNG thể có truyện đó. Họ nên biết, Nhân Quả chẳng sai chạy, Chánh báo và Y báo đều Nhân nào - Quả đây họ bắt buộc phải chịu nhận, chẳng thể chốn chạy vậy.

+ Các Pháp Phật: Ngài Ưu Ba Ly hỏi Phật: Thế nào gọi là Phật thuyết hết thảy các pháp
Phật đáp: Phật theo căn tính của chúng sinh và tùy cơ, thích ứng với chúng hội mà thuyết, chỉ thuyết cho từng nhóm người thôi?..... Tất cả 4 loại đó, sau kết tập thành Kinh Tạng. (Nguồn: Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - Phẩm Ưu Ba Ly 8)

+ Phật Pháp: Nhà Phật thường nói: “Phật pháp ở thế gian không phá hoại pháp thế gian” - Thế gian pháp với Pháp xuất thế đều không chướng ngại nhau (Kinh Thập thiện - Tập 37 - PS Tịnh Không)

II- ỨNG DỤNG CÁC PHÁP TRONG THẾ GIAN ĐỂ ĐOÁN GIẢI BỆNH NẠN
1- Ưng dụng Dự đoán Số mệnh trong đoán giải Vận mạng:

2- Ứng dụng Dự đoán Quẻ dịch trong đoán giải bệnh nạn

3- Ứng dụng Phong thủy trong đoán giải bệnh nạn

4- Ứng dụng Tâm linh - Phật pháp trong đoán giải bệnh nạn:
Như trên đã nói: 
Đối với đa số lớn nhân loại, khi họ chưa chăm chỉ hành "Đoạn ác tu thiện ...." để có thành tựu xứng danh Thiện nam tử, Thiện nữ nhân như trong kinh Phật dậy, tức là họ chưa thường ngày tu tích phúc báo như sách "Liễu Phàm Tứ Huấn", thì họ vẫn hoàn toàn chịu sự chi phối của quy luật tự nhiên mà khoa học nghiên cứu. Theo đó, Phong thủy cũng là khoa học; Bộ môn Dịch học, trong đó có khoa Chiêm tinh học; Phong thủy học, Số mệnh học ... gồm nhiều bộ môn đoán giải thiên cơ đã tồn tại hàng ngàn năm cũng là khoa học. Tất cả các bộ môn này đều thông qua các vật chất căn bản biểu lộ trong vũ trụ, trong nhà Phật gọi là Tứ đại, Dịch học đông phương gọi là ngũ hành. Hiểu nôm la là các nhân tố tạo thành Sắc thân muôn loài, cũng chính nó phản ánh, truyền dẫn năng lượng Nghiệp báo đến từng chúng sinh không có sai sót. Do đó mà có thể dự đoán và ứng dụng hóa giải bệnh nạn cho con người, cũng là có các giải pháp cứu trái đất trong hiện tại qua Tâm linh - Phật pháp.

Khoa dịch học cũng công nhận có Thần Quỷ như trong Phật pháp, tuy không rõ dàng và tỷ mỷ như Phật pháp, nhưng cũng có tác dụng to lớn trong ứng dụng dự đoán và giải trừ bệnh nạn khổ đau cho bao người từ xưa đến nay. Tất nhiên là loại trừ người ứng dụng kinh điển hành tà đạo với Tâm Tham Sân Si lợi mình hại người.

Nói đến Quỷ thần muôn loài sáu cõi trong kinh Phật giảng nói càng tỷ mỷ chi tiết, giúp đánh tan những hoài nghi và sợ hãi của báo người, kể cả các vị Thầy hành nghề "Xem tướng đoán mạng - Phong thủy ...". Ví như trong kinh nói có thần đất, thần nước, thần lửa, thần gió, thần mây, thần sấm sét, rồng làm mưa ...
Trong cõi vô hình có vô số các loại chúng sinh, đủ các hình dạng, chỉ là khác cảnh giới nhưng có thể nói một số họ vẫn đang sống chung cùng chúng ta ở trong không gian, ở mặt đất, ở dưới đất, ở dưới nước, chỉ là chúng ta không nhìn thấy họ mà thôi. Do đó, mà nếu chúng ta vô tình hay hữ ý vi phạm vào "Đời sống" của họ, hoặc do nghiệp oan gia tới thời trổ quả báo phát tác ... Chúng sinh sáu cõi nói chúng, các Thần Quỷ, các Hương linh cửu huyền thất tổ nói riêng, đa phần họ căn bản vẫn còn nặng, rất nặng về Tâm "Tham sân si kiêu mạn nghi ..", họ khi sống tánh tình như nào, khi chết Tâm họ vẫn vậy, thậm trí còn nặng hơn, họ vẫn chấp chặt lấy tánh khí của họ như lúc còn sống. Nên dân gian có câu "Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng";
Khổng Tử dậy, đối với Quỷ thần, nên "Kính trọng nhưng mà lánh xa";
Hoặc có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành"; Hoặc như khi cũng lễ thường nói "Hôm nay là ngày lành tháng tốt", như thế cũng có ngày ác tháng kị vậy ..... đức Phật trong kinh cũng dậy, ngày tháng sinh ra đời tương ứng trên trời cũng có các Tinh tú tốt xấu chi phối Mệnh vận, tất nhiên nguồn gốc xâu xa là do Nghiệp báo chi phối.
Trong Dịch học thì có "Biến dịch" các quẻ theo thời gian cũng biểu hiện cát hung họa phúc.
Trong môn dự đoán vận mệnh theo tứ trụ, Chiêm tinh, Tử vi ... cũng dự đoán họa phúc người và sự việc trên thế gian, đó là dự đoán ngày giờ quả báo nghiệp phát tác thành họa phúc.
Pháp phong thủy thì có các cung Mệnh sinh khắc với cung phương hướng tạo ra cát hung họa phúc....
Thân xác con người được cấu tạo bằng Tứ đại giả hợp mà thành, có các hệ nuôi dưỡng như các mạch máu, hệ thần kinh điều khiển, hệ tiêu hóa, bài tiết .... đều không ngoài tứ đại mà có.
* Tóm lại, tất cả các vật nhìn thấy được gọi chung là Sắc tướng, chúng ta cũng cần hiểu, tất cả các sắc tướng ấy đều có "Sự sống" biểu lộ ở đó, hoặc điều khiển nó, và do đó cũng hiểu là có sinh mệnh tuân theo quy luật Thành Trụ Hoại Không chứ không phải không có.
Ví như trái đất của chúng ta đang sống, đều có Tánh linh và cấu tạo bằng tứ đại để duy trì sự sống của nó. Và từng thứ trong hành tinh trái đất cũng vậy, ví như trong đất có các Long mạch, được ví như các mạch máu trong cơ thể người, đều có Thần linh cai quan ...
Tất cả các sắc tướng đều phải tuân theo những quy luật hòa hợp âm dương, ngũ hành, bát quái sinh khắc chế hóa ..., theo đó mà các sắc tướng có các chu kỳ Thành Trụ Hoại Không. Con người cũng không ngoài quy luật đó, Vận mệnh sẽ phát sinh họa phúc khi thời gian đến.
Tất cả sự việc trên thế gian, sự sinh khắc chế hóa ấy cũng đều là biểu lộ của Nhân nào quả đấy của nghiệp nhân của chúng sinh sáu cõi mà ra. Nghiệp nhân bao gồm nghiệp từng người, công nghiệp của dòng tộc, quốc gia, nhân loại và chúng sinh các cõi luân hồi.

5- Ứng