Mẫu Sách: DỰ ĐOÁN THIÊN CƠ

Mẫu Sách: DỰ ĐOÁN THIÊN CƠ

Đức Phật dạy rằng: "Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra; nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa” (Kinh Trung Bộ).

Danh sách chương