SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Đức Phật dậy: Tất cả chúng sinh đều mang theo nghiệp của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa các chúng sinh. (Kinh Trung A Hàm). Để Cải Mệnh, Đức Phật dậy "ĐỐI VỚI TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CHẤP TRƯỚC", đây là tóm lược toàn bộ Giáo Pháp của Đức Phật đã dạy_Lời Đức Phật.

Nhân Trắc Học hiểu về Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không tin sâu Nhân Quả báo ứng, mà chỉ sống thuận theo bản năng của mình, không tu hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI - VÌ ĐÓ LÀ NGHIỆP QUẢ NHIỀU KIẾP TRƯỚC. Là vì thông qua quy luật thời gian - Luật Nhân Quả của Vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho chính Bạn trong kiếp sống này những gì mà chính Bạn đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước. Đây là nguyên nhân Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP QUẢ CỦA MÌNH, DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU. Nhân trắc học thông qua quy luật tuần hoàn của thời gian, mà biết được thời điểm Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo - Nếu Bạn không Tu hành sửa Mệnh đúng cách. Nhân Trắc Học chúng tôi với nhóm người có sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng và An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn. Nó không gì khác khi Quý Bạn nghe được dự báo thời tiết hay Dịch bệnh ở đâu đó - Và Bạn cần phòng bị tốt nhất trước khi chúng đến "hỏi thăm" bạn. Kính chúc Quý bạn đọc Vạn sự cát tường như ý!

Quẻ Cát Tường Trong Tháng

BẢNG DANH SÁCH
CÁC THỜI ĐIỂM CÁT TƯỜNG TRONG NĂM 2020

"THIÊN THỜI KHÔNG BẰNG ĐỊA LỢI - ĐỊA LỢI KHÔNG BẰNG NHÂN HÒA"

NGƯỜI ỨNG VỚI THIÊN THỜI THÌ SÁNG LẬP ĐƯỢC CƠ NGHIỆP

NGƯỜI CHIẾM ĐƯỢC ĐỊA LỢI THÌ NẮM ĐƯỢC BÁ VƯƠNG

NGƯỜI GIỮ ĐƯỢC NHÂN HÒA THÌ THÀNH SỰ NGHIỆP

DANH SÁCH THIÊN THỜI LUẬN THEO QUẺ DỊCH

Dương Lịch TÊN QUẺ CÔNG VIỆC PHÙ HỢP Ứng Dụng L.Kết
13:00 - 11/2/2020 (18/1/2020 âm lịch)  Chấn Vi Lôi (Chấn) - Xung -
Địa Lôi Phục (Khôn) - Hợp
Hợp việc đổi cũ thay mới  Đổi tên miền Xem quẻ
15h 15.02.20

Địa thiên thái (Lục hợp)

biến Địa trạch lâm

Phù hợp mở đầu, phát triển mọi công việc. Không hợp việc oán kết cần hóa giải Đã tạo Trang Facebook "Tư Vấn Nguồn Nhân Lực" Xem quẻ
 13h 17.02.20

 Đoài vi trạch (Xung)

biến Thủy trạch tiết/ Hợp

 Phù hợp với cải cách, cải tiến phát triển nâng cấp làm mới sản phẩm Sửa tên trang Facebook Xem quẻ 
        Xem Quẻ 
         Xem Quẻ
        Xem Quẻ 
        Xem Quẻ 
........................................  ................................................................... .............................................................. .......................................................... ....................