SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Hướng dẫn đặt câu hỏi xem Quẻ

+ Bạn xem cho mình: Hãy để tâm suy ngẫm kỹ, thật kỹ trước khi hỏi, việc này rất quan trọng cho bạn.
+ Ban xem hộ người khác: Cần lưu ý, bạn phải viết câu hỏi lên đây ngay khi người khác nêu vấn đề nhờ bạn hỏi chúng tôi, hoặc nếu bạn không ghi được ngay lên đây, hãy nhớ giờ và ngày người kia nhờ bạn hỏi chúng tôi để điền ngày giờ hỏi cho đúng, chúng tôi mới có thể giúp bạn được.
+ Tóm tắt câu hỏi: Bạn chỉ lên viết tóm tắt ngắn gọn nội dung vụ việc cần hỏi
+ Diễn giải thêm: Bạn lên diễn giải, mô tả thêm nội dung việc bạn cần hỏi như nơi bạn sinh ra, nơi bạn sống và làm việc hiện tại, địa điểm vụ việc mà bạn đang dự kiến, thời gian bắt đầu, kết thúc dự kiến, số người tham gia vụ việc với bạn ...., nhưng không nên nêu tình trạng cuộc sống, gia đình, tiền tài .... của bạn với chúng tôi.
+ Chọn chuyên mục: Đây là việc quy nạp câu hỏi của bạn thuộc chuyên mục nào của chúng tôi. Nếu bạn không rõ, hãy bỏ qua, chúng tôi sẽ giúp bạn.
+ Hãy trát với chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn khi đặt câu hỏi, hoặc gửi Email: giupban.nhantrachoc@gmail.com
PHẦN GIÀNH CHO CÁC BIÊN TẬP VIÊN VÀ CÁC THẦY
+ Đăng Quẻ là các ví dụ trong sách: Đầu tiên là ghi Nội dung câu hỏi (Gồm cả tóm tắt và diễn giải nếu câu hỏi tóm tắt chưa thật rõ nghĩa), kèm theo ghi rõ xuất xứ ở cuối câu hỏi tóm tắt, cấu tạo đoạn ghi xuất xứ gồm các từ viết tắt: (i)- Sách TSBD hoặc VDM- Ví dụ thực tế các Thầy sưu tầm; (ii)- Tên sách (Viết tắt); (iii)- số trang (Với các ví dụ mới thì không có số trang); Giữa các từ viết tắt có dấu gạch ngang;
- Tên các sách viết tắt: TSBD - Tăng San Bốc Dịch; CDDĐTVH - Chu dịch dự đoán Thiệu Vĩ Hoa
- Chọn tác giả: Có trường tác giả, chọn đúng tên tác giả; Nếu thành viên đặt câu hỏi, Tác giả chính là Thầy chủ trì trả lời câu hỏi;
Ví dụ: Hỏi về đầu cơ (Sách TSBD,118) hoặc (VD Mới)