SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Phẩm tính Linh Hồn - Cấu trúc Hoa Sen Chân Ngã -MQ

MQ-8: CÁC QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO - Đoạn 3

Mục Lục BÀI THAM THIỀN 8: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3 BỒI DƯỠNG PHẨM TÍNH TRONG CUỘC SỐNG CHÚNG TA 4 Biểu lộ Phẩm tính của Linh hồn 5 Cộng hưởng là Phương tiện Bồi dưỡng các Phẩm tính của Linh hồn 6 BÀI THAM THIỀN 8: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU NHIỆM Ý 9 HOA SEN CHÂN NGÃ 9 Ngoại dạng của Hoa sen Chân ngã 10 Cấu trúc của Hoa sen Chân ngã 11 Cánh hoa hiểu biết: 12 Cánh hoa bác ái: 12 Cánh hoa hy sinh: 12 Phát triển Hoa sen Chân ngã 13 Xây dựng các phẩm tính 14 Tư tưởng Kết thúc 15 BÀI THAM THIỀN 8 16 QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO (3) 16 Ngữ giải 17 CHỦ ĐỀ THAM THIỀN – “QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO, ĐOẠN 3" 18 THAM THIỀN 20 Phúc trình Tham thiền #8 22 Đoạn 3 nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta bước đi trên Đường Đạo cùng với những người khác, rằng chúng ta không đi một mình tên đường đạo. Bước trên Đường Đạo là một quá trình phát triển tâm thức nhóm. Kỹ năng cần học – Xây dựng Phẩm tính vào Đời Sống của Chúng ta Phần nghiên cứu giới thiệu học viên quá trình xây dựng phẩm tính vào cuộc sống của mình bằng cách nuôi dưỡng những phẩm chất tâm hồn và thay thế những thói xấu bằng đức tính trái ngược.

BÀI THAM THIỀN 8: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

BỒI DƯỠNG PHẨM TÍNH

BỒI DƯỠNG PHẨM TÍNH TRONG CUỘC SỐNG CHÚNG TA

Như đã thấy trong bài nghiên cứu về Hoa sen Chân ngã, phẩm tính, cùng những điều khác, là đặc trưng của linh hồn mà chúng ta muốn bồi dưỡng, như chúng ta muốn trồng hoa trong vườn của mình. Chúng ta biết rằng để kết hợp bất cứ đặc điểm nào vừa kể vào phàm ngã của mình, chúng ta cần phải “hành động như thể là” chúng ta đang có những đặc điểm đó để tăng cường và vun quén chúng, giúp chúng tăng trưởng và bừng nở trọn vẹn. Nói cách khác, chúng ta chọn một phẩm tính mình muốn bồi dưỡng rồi làm việc với nó, hành động như thểphẩm tính đó đã hiện hữu trong ta. Chúng ta giữ nó ở tiêu điểm tâm thức của mình và tưởng tượng rằng phẩm tính này sẽ như thế nào khi được sử dụng, rồi cố gắng hết khả năng mình để làm điều đó. Sau khi được bồi dưỡng cẩn thận, nó trở nên một thành phần của chúng ta. Thực hành mang lại sự hoàn thiện, và bằng cách hành động ‘như thể phẩm tính này là’ bản tính của chính mình, nó thưc sự trở nên thành phần trong bản tính của chúng ta. Chúng ta bắt đầu tiến trình này như thế nào? Trước hết chúng ta cần xác định những đặc điểm và phẩm tính nào mình đang biểu lộ, rồi đánh giá chúng. Chúng có phải là những phẩm tính phù hợp với mục đích của linh hồn chúng ta không? Hay chúng là những đặc điểm của phàm ngã gây trở ngại cho mục đích của linh hồn? Trong hầu hết các trường hợp chúng ta có thể xác định rõ những đặc điểm của phàm ngã hiện có và cần phải chuyển hóa. Vì thế chúng ta tìm hiểu trạng thái “trước” mà chúng ta muốn chuyển hóa thành trạng thái “sau” có thể cộng hưởng nhiều hơn với các phẩm tính của linh hồn mà chúng ta muốn bồi dưỡng. Để loại trừ các trở ngại đối với sự biểu lộ những phẩm tính ủa linh hồn (như các đặc điểm vị kỷ của phàm ngã), chúng ta cần phải bồi dưỡng tư tưởng ngược lại có tính bất vị kỷ và phản chiếu ánh sáng của linh hồn tốt hơn. Trong các bài trước chúng ta đã biết rằng tất cả đều là năng lượng, và biết rằng năng lượng đi theo tư tưởng. Những trở ngại đối với sự biểu lộ của linh hồn là những hình tư tưởng và lối ứng xử tiêu cực chi phối trọn cả phàm ngã. Những lề lối này đã được chúng ta tạo nên qua nhiều kiếp sống. Giải pháp cho vấn đề này là tích cực sử dụng thể trí một cách nhất tâm và kiên định để nghĩ đến một tư tưởng ngược lại khi chúng ta bắt đầu khảo sát các lề lối hành động, cảm xúc, tư tưởng, và ứng xử của mình. Nhờ đó chúng ta có thể “hành động như thực” ở mọi cấp độ trong tiến trình chuyển hóa này. Phần lớn những điều chúng ta làm là những thói quen tự động, mà chúng ta đã tạo nên từ lâu. Mỗi lần chúng ta nghĩ đến chúng hoặc biểu lộ chúng tức là chúng ta tăng cường sinh lực của chúng. Vì thế chúng ta cần phải làm cân bằng chúng, thay thế chúng bằng một rung động mới – một tư tưởng mới, hành động mới, lề lối mới. Khi thể trí tập trung, nó giúp ta có thể vun trồng những phẩm tính mới của linh hồn và khắc phục trở ngại do các nhược điểm của phàm ngã. Vì thế chúng ta cần xác định sự trở ngại hay tật xấu nào cần khắc phục, và tìm một tư tưởng hay đức hạnh có tính thống nhất và ngược lại để hóa giải nó. Chúng ta bắt đầu dùng tư tưởng hay đức hạnh này làm tư tưởng gốc trong tham thiền, rồi liên tục giữ đức hạnh mới vừa kể trong trí mình suốt ngày, tưởng nghĩ đến nó và “hành động như thể là” chúng ta đang có phẩm tính mới này. Cố gắng này không những mang lại tư tưởng chân chánh, mà cũng giúp ta có hành động chân chánh và tình cảm chân chánh. Tất cả trở thành những yếu tố kết hợp để biểu lộ phẩm tính của linh hồn. Biểu lộ Phẩm tính của Linh hồn Đây là tiến trình tinh luyện các hạ thể của chúng ta khi linh hồn tìm cách chế ngự phàm ngã và bắt đầu điều khiển các hành động của chúng ta. Khi chúng ta bồi dưỡng các phẩm tính của linh hồn, linh hồn bắt đầu chế ngự các động cơ vị kỷ của phàm ngã, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Đây là khoảng thời gian có hai phương diện mâu thuẫn trong chúng ta, phàm ngã chống đối linh hồn, mâu thuẫn giữa tính ích kỷ và bất vị kỷ, giữa tính chia rẽ và thái độ bao gồm – cùng nhiều điều khác nữa. Đó là thời gian mà chúng ta bắt đầu nhận biết các đối cực vừa kể và tìm cách làm cân bằng và giải quyết tật xấu bằng cách thay thế nó với đức hạnh ngược lại. Một phương pháp thực hiện điều này là nghĩ đến tư tưởng ngược lại. Hãy xem xét danh sách dưới đây mô tả các đặc điểm của phàm ngãphẩm tính của linh hồn. Đặc tính hay phẩm tính nào bạn đang giải quyết hay phát triển? Với hầu hết chúng ta, thường thì mỗi bên có một ít. Vào những thời điểm căng thẳng, chúng ta có thể quay về với những gì theo thói quen và các biểu lộ thấp kém. Nhưng nhờ tham thiền đều đặn, chúng ta biết cách ngày càng bồi dưỡng và biểu lộ những phẩm tính của linh hồn. Một số Phẩm tính Biểu lộ
Đặc điểm của Phàm ngã Phẩm tính của Linh hồn
Thương thân xót phận Từ ái
Vô minh Thông hiểuMinh triết
Chia rẽ Bao gồm
Tự cao tri thức Thông tuệ Sáng tạo
Giảo hoạt Nhân ái
Ưa tranh cãi Hòa giải
Tính khí thất thường Điềm tĩnh
Tầm nhìn hạn hẹp Chuyên gia/Chuyên viên
Nghi ngờ Khám phá Chân
Nhắm mắt tin theo Nhìn xa thấy rộng
Không thỏa hiệp Tập trung
Không chịu thay đổi Hợp tác
Chỉnh chu quá mức Tổ chức đúng Mục đích
Danh sách nói trên chỉ nêu lên một phần. Hãy suy nghĩ với tư cách một linh hồn, hướng đến những biểu lộ vô kỷ và phụng sự nhân loại, và hiểu vì sao thái độ đó giúp bạn khắc phục các đặc tính vị kỷ của phàm ngã. Rồi ghi thêm các phẩm tính đó vào danh sách các phẩm tính của linh hồn cần phát triển. Cộng hưởng là Phương tiện Bồi dưỡng các Phẩm tính của Linh hồn Tất cả chúng ta đều cảm thấy hấp dẫn về – hoặc cộng hưởng với – những điều nào đó. do là vì có vô số những thứ tạo thành bản chất của chúng ta, và cách chúng ta nhìn thế giới chung quanh mình. Chúng ta có thể hòa hợp với những người hay loại âm nhạc mà chúng ta ưa thích, màu sắc hay nơi chốn chúng ta ưa thích. Chúng ta cảm nhận sự rung động đặc thù đó, và nó tăng cường hay xô đẩy chúng ta, tùy theo mức hấp dẫn của chúng ta đối với rung động đó. Cộng hưởng giống như một tần số, hay rung động đặc biệt của năng lượng từ bên gửi đến bên nhận. Hãy nghĩ đến sự cộng hưởng như một tín hiệu radio. Anten thu tín hiệu truyền đến qua không khí, và núm điều chỉnh chọn tín hiệu đúng từ nhiều tín hiệu khác nhau và tìm thấy tín hiệu riêng của đài phát thanh, hoặc những gì mà người nhận muốn nghe. Núm điều khiển hoặc máy thu cộng hưởng với, và khuếch đại, tần số đặc biệt duy nhất vừa kể dành riêng cho chúng ta và không nhận tất cả các tần số khác trong không khí. Các con số, màu sắc, và ngay cả các nốt nhạc đều có tần số rung động. Tần số rung động này tạo những mối liên hệ dựa trên sự cộng hưởng mà chúng ta có thể thấy trong cuộc sống của mình (như cảm thấy thoải mái và hợp ý hơn với một số người nhưng không hòa hợp với những người khác). Nó cũng tạo sự cộng hưởng giữa các trường tiến hóa khác trong thiên nhiên. Có những sự vật tự nhiên cộng hưởng với nhau. Sự cộng hưởng này có thể gây hài hòa hay bất hòa. Nó cũng mang lại sự đồng thanh tương ứng và hấp dẫn giữa các sự vật, hoặc khiến chúng xô đẩy lẫn nhau vì thiếu hài hòa. Cộng hưởng có thể mang lại sự kết hợp, bình an, và mỹ lệ vì nó làm lắng dịu, vui thích, và điều hòa. Nó có tác dụng nối kết những người hay hoạt động tương đồng, giữa các hành tinh hoặc thái dương hệ có ái lực tự nhiên với nhau, hoặc tương hợp – giữa quang phổ gồm các màu, các nốt nhạc, hoặc những con số. Ví dụ như các số lẻ có sự rung động hòa hợp với nhau, và các số chẵn cũng thế. Một số âm giai hòa điệu với nhau, và một số màu sắc cũng vậy. Một số âm giai khác khi kết hợp gây bất hòa trong khi một số màu sắc lại tương phản với nhau – tất cả đều do sự cộng hưởng xảy ra giữa chúng. Tạo sự Cộng hưởng với Linh hồn Trong tham thiền chúng ta bồi dưỡng các phẩm tính mình muốn phát triển và tạo mối liên hệ với các phẩm tính đó. Chúng ta phát triển sự cộng hưởng với các phẩm tính đó, hay nói đúng hơn, tăng cường sự cộng hưởng ở nội tâm – chính yếu là tinh chỉnh và khuếch đại phương tiện tiếp nhận để thụ cảm hơn với những phẩm tính sẵn có trong Linh hồn của mình. Điều này giúp cho âm điệu rung động thực sự của chúng ta trỗi lên. Nhờ đó không những chúng ta tìm thấy “âm điệu của chính mình,” mà còn hấp dẫn những người khác có âm điệu hài hòa hay tương tự. Cố gắng này mang lại sự chỉnh hợp tốt đẹp hơn với linh hồn của mình, với kết quả là tìm thấy âm điệu tập thể của mình. Chúng ta cũng có thể thấy rằng thực sự có những phẩm tính khác nhau mà chúng ta có thể cộng hưởng. Ví dụ như Linh hồn của chúng ta có thể hòa hợp với thể trí, và cả hai hài hòa khá tốt đẹp với nhau. Thế nhưng phàm ngã của ta có thể cộng hưởng nhiều hơn với thể cảm dục và gây ra sự bất hòa trong tình cảm. Sự bất hòa ấy ngăn chặn khả năng biểu lộ các phẩm tính của Linh hồn nhiều đến mức chúng ta muốn. Bên trong mỗi tầng lớp cơ cấu của mình, chúng ta cần chỉnh hợp các rung động của năng lượng thấp với năng lượng cao hơn và chế ngự nó, cho đến khi có thể nói rằng chúng ta cộng hưởng với linh hồn chúng ta qua tất cả các thể của mình. Điều này được thực hiện khi chúng ta kiến tạo và tăng cường cầu Antahkarana, giúp các hạ thể cộng hưởng với những năng lượng cao siêu của linh hồn. Bằng cách đó, nối kết chúng trong tần số chỉnh hợp hài hòa. “Khi hành giả đã làm chủ được âm khóa, và đã tìm được âm phụ của chính mình thì bấy giờ y sẽ xướng lên Thánh ngữ một cách chính xác và đạt được mục tiêu mong muốn. Sự chỉnh hợp này sẽ hoàn hảo, các thể sẽ tinh khiết, đường truyền thông suốt, và nguồn linh cảm cao siêu sẽ tuôn xuống.” [1] images  

BÀI THAM THIỀN 8: TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU NHIỆM Ý

HOA SEN CHÂN NGÃ

Sự liên tục của Tài liệu Nghiên cứu

Các bài học Khóa thiền trước đây đã bắt đầu tìm hiểu về Tâm thức của Linh hồn. Bạn có thể thấy cần phải ôn lại những bài học đó trước khi đọc tài liệu này. Cụ thể là nên đọc: Bài tham thiền 6 – Tâm thức Phàm ngã-Linh hồn, Bài tham thiền 7 – Đấng Thái dương Thiên Thần. Hoa sen Chân ngã Bài nghiên cứu này về Hoa sen Chân ngã tiếp nối các tài liệu nghiên cứu trước đây về tâm thức của linh hồn và Đấng Thái dương Thiên Thần. Giờ đây chúng ta tìm hiểu thêm về hoa sen chân ngã: Đấng Thái dương Thiên Thần nới rộng một phần tâm thức của mình trên cõi phụ thứ ba của cõi trí, từ điểm đó kiến tạo hoa sen chân ngã, và trú ngụ trong đó. Vì Đấng Thái dương Thiên Thần hiện diện trong hoa sen chân ngã, nên cũng đúng khi gọi đó là linh hồn. Đấng Thái dương Thiên Thần kiến tạo hoa sen chân ngã bằng bản chất của chính mình. Chất liệu này của Đấng Thái dương Thiên ThầnNgã thức giúp con người trở nên tự thức. Hoa sen chân ngã được phát triển bởi cả Đấng Thái dương Thiên Thầnphàm ngã qua nhiều kiếp sống. Đây là mối liên hệ cùng tăng cường giữa hai bên. Hoa sen chân ngã là điểm giữa trong cầu nối ánh sáng rốt cuộc kết nối phàm ngã với Tam nguyên Tinh thần – tức là cầu Antahkarana. Giờ đây chúng ta tìm hiểu ngoại dang, cấu trúc và sự phát triển của hoa sen chân ngã. Ngoại dạng của Hoa sen Chân ngã Khi được phát triển đầy đủ, hoa sen chân ngã hết sức tốt đẹp. Đó là trung tâm huy hoàng của lửa xoay tròn và tỏa ra các chùm tia sáng nhiều màu sắc. Chuyển động xoay tròn và các chùm tia phóng quang khiến hoa sen chân ngã giống như một vùng xoáy năng lượng rộng mở. Đây là do tại sao nhiều trường phái mô tả linh hồn như một đóa hoa bừng nở - một hoa sen. Vì hầu hết mọi người chưa có thể thấy được hoa sen chân ngã, nên tất cả những mô tả của chúng ta đều dựa vào những gì mà các nhà nhãn thông (những ngườithể thấy trong các chiều không gian khác) cho chúng ta biết, và dựa vào giáo huấn Minh triết Ngàn đời. Ngoài ra, hoa sen chân ngã tuyệt dẹp đến mức chúng ta không thể thực sự tưởng tượng nỗi sự mỹ lệ của nó. Vì thế, hiển nhiên là các hình ảnh đưa ra trong bài nghiên cứu này không thể đúng với sự thực, mà chỉ nhằm kích thích khả năng tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta đã biết rằng hàng triệu năm trước Đấng Thái dương Thiên Thần đã nới rộng một phần tâm thức thiêng liêng của các Ngài vào những con người thú, gắn vào đó mầm mống của ngã thức và hình thành hoa sen chân ngã dưới dạng phôi thai. Chúng ta đã gọi sự kiện này là biệt lập ngã tính - sự giáng nhập linh hồnnhân vào nhân loại, nhờ sự hy sinh của các Đấng Thái dương Thiên Thần. Trong các giai đoạn đầu sau khi biệt lập ngã tính, hoa sen chân ngã trông giống như một nụ hoa trong suốt và còn khép kín, rung động nhẹ nhàng. Nó còn phôi thai đến mức chỉ có một ít chuyển động, chất liệumàu sắc. Nó còn trì trệ, nên không có hình dáng các dải năng lượng giống những cánh hoa tỏa ra từ một đóa hoa chói rạng. Tuy nhiên, qua rất nhiều kiếp luân hồi khi con người tăng trưởng trong cuộc sống tinh thần, búp sen này được chuyển hóa thành bánh xe rực lửa với nhiều màu sắc. Để hiểu sự chuyển hóa này của hoa sen chân ngã từ một búp sen trở thành bánh xe rực lửa vừa kể, chúng ta cần nghiên cứu cấu trúc của nó. Cấu trúc của Hoa sen Chân ngã Để hình dung cấu trúc của hoa sen chân ngã, chúng ta hãy tưởng tượng một hoa sen có mười hai cánh. Hình dáng của mười hai cánh hoa này là do sự khai mở, chuyển động và phóng quang của mười hai trung tâm năng lượng bên trong hoa sen chân ngã. Mỗi trung tâm có mức độ rung động, phẩm tính, màu sắc và giai đoạn phát triển riêng. Mười hai trung tâm này kết hợp tạo thành cấu trúc mười hai cánh của hoa sen chân ngã. Mười hai cánh hoa sen chân ngã được sắp xếp thành bốn lớp, mỗi lớp có ba cánh hoa. Lớp trung tâm có ba cánh hoa còn khép kín (gọi là các cánh hoa tổng hợp), và vẫn chưa linh hoạt trong hầu hết các kiếp sống của chúng ta. Chúng bao bọc một tia sáng tinh túy của chân thần, gọi là viên ngọc trong hoa sen. Chỉ khi đến gần cuối con đường đệ tử, các cánh hoa này mới linh hoạt và bắt đầu khai mở. Vì điều này, hoa sen chân ngã thường được mô tả là hoa sen chín cánh. Ghi nhớ trong trí hình ảnh của đóa hoa đang bừng nở, chúng ta hãy tìm hiểu tính chất của chín cánh hoa này. pic8-1   Có ba lớp cánh hoa, mỗi lớp biểu lộ phẩm tính của sự hiểu biết, bác ái hoặc hy sinh. Chín cánh hoa này tiêu biểu cho ba phẩm tính vừa kể, được chia thành ba lớp, mỗi lớp có ba cánh: Ba cánh hoa của lớp ngoài cùng gọi là cánh hoa hiểu biết Ba cánh hoa của lớp giữa gọi là cánh hoa bác ái Ba cánh hoa của lớp trong gọi là cánh hoa hy sinh. Các cánh hoa hiểu biết hầu như màu vàng cam, các cánh hoa bác ái hầu như màu hồng, và các cánh hoa hy sinh hầu như màu vàng. Tuy nhiên, các cánh hoa cũng có thêm những màu khác khi được khơi hoạt thêm, và khai mở đầy đủ hơn ở các giai đoạn phát triển về sau. Các cánh hoa còn được phân chia tỉ mỉ hơn: mỗi lớp có một cánh hoa tiêu biểu phẩm tính của hai lớp kia. Ví dụ như lớp hiểu biết có cánh hoa thứ nhất là cánh hoa hiểu biết/ hiểu biết; cánh hoa thứ hai là cánh hoa hiểu biết/ bác ái, và cánh hoa thứ ba là cánh hoa hiểu biết/ hy sinh. Điều này cũng đúng với các lớp bác ái và hy sinh. Dưới đây là phần mô tả các cánh hoa trong mỗi lớp: Cánh hoa hiểu biết:
 1. Cánh hoa 1...Hiểu biết ở cõi trần.
 2. Cánh hoa 2...Bác ái ở cõi trần.
 3. Cánh hoa 3...Hy sinh ở cõi trần.
Cánh hoa bác ái:
 1. Cánh hoa 1...Kiến thức cao siêu áp dụng qua tình thương ở cõi trần và cõi cảm dục.
 2. Cánh hoa 2…Bác ái sáng suốt cao siêu ở cõi trần và cõi cảm dục.
 3. Cánh hoa 3...Hy sinh sáng suốt với tình thương ở cõi trần và cõi cảm dục.
Cánh hoa hy sinh:
 1. Cánh hoa 1...Ý chí hy sinh qua hiểu biết trên cõi trí, và bằng cách đó sáng suốt chế ngự cả phàm ngã với ba hạ thể.
 2. Cánh hoa 2...Ý chí hy sinh qua bác ái trên cõi trí, để phụng sự.
 3. Cánh hoa 3...Hoàn toàn hy sinh tất cả và mãi mãi.
Chúng ta lưu ý rằng các thuộc tính của những cánh hoa nói trên tiến triển qua từng lớp cho thấy mức hoàn thiện tinh thần ngày càng tăng. Đó là vì các cánh hoa của lớp thứ nhất được khai mở tương đối sớm trên đường tinh thần, trong khi các cánh hoa của lớp thứ ba được khai mở trễ hơn, trong các giai đoạn sau của con đường đệ tử. Hiện tượng này cho thấy rằng sự khai mở các cánh hoa của chân ngã tương tứng với trình độ phát triển tinh thần của chúng ta. Ba cánh hoa ở trong cùng gọi là cánh hoa tổng hợp. Khi hành giả đã thành công khai mở chín cánh hoa nói trên, hoặc đang khơi dậy lửa của chín nan hoa hay vùng xoáy này, thì ba cái trong cùng mới được hiển lộ. Sự khai mở các cánh hoa ở trung tâm hé lộ điểm sáng màu trắng xanh của Sự sống chân thần ở trung tâm của hoa sen, một điểm lửa được gọi là viên ngọc trong hoa sen. Phát triển Hoa sen Chân ngã Như đã nêu trong các bài nghiên cứu trước đây, Đấng Thái dương Thiên Thần không mấy chú ý đến phàm ngã cho đến khi phàm ngã chuyển hướng về linh hồn và rời xa thế giới vật chất, cho đến khi nó có nguyện vọng hợp nhất với linh hồn, hoặc cho đến khi nó cố gắng trở thành một khí cụ xứng đáng cho linh hồn biểu lộ trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta hiểu được sự tương quan tùy thuộc này nếu biết rằng các phóng quang từ mỗi lớp cánh hoa sen đều có tác dụng đối với các thể phàm ngã của chúng ta: Phóng quang từ các cánh hoa hiểu biết nâng cao và chuyển hóa thể xác, giúp nó trở nên thụ cảm hơn, và thêm sinh lực, v.v. Phóng quang từ các cánh hoa bác ái nâng cao và chuyển hóa thể cảm dục, giúp nó có những phẩm tính như điềm tĩnh, đồng cảm, từ ái, rộng lượng, v.v. Phóng quang từ các cánh hoa hy sinh nâng cao và chuyển hóa thể trí, giúp nó trở thành tấm gương soi trong trẻo phản chiếu ánh sáng của linh hồn, giải tán ảo tưởng và hiển lộ chân , để nhận các ấn tượng trực giác, v.v. Hoa sen chân ngã được phát triển qua sự cộng tác giữa phàm ngãlinh hồn. Linh hồn sử dụng chất liệu do phàm ngã cung cấp, khi phàm ngã cố gắng khắc phục những hạn chế của mình và hướng thượng để hợp nhất với linh hồn. Ở giai đoạn phát triển này, phàm ngãngười đã bồi dưỡng các phẩm tính của linh hồn đến mức nào đó trong các thể của mình, lưu giữ những phẩm tính và đặc tính này như những vốn quý bên trong hoa sen chân ngã. Hậu quả của việc hấp thu này là tất cả những hành động vị tha, các phẩm tính được bồi dưỡng, những tư tưởng yêu thương, các góp phần vào phúc lợi của người khác, v.v., đều được lưu lại vĩnh viễn trong hoa sen chân ngã. Điều này có nghĩahoa sen chân ngã vẫn tồn tại khi các thể phàm ngã tan rã lúc từ trần. Nó thấm nhuần các đức hạnh/ phẩm tínhphàm ngã đã phát triển qua nhiều kiếp sống. Chúng ta vẫn mang theo mình những đức hạnh này. Xây dựng các phẩm tính Sự tương tác giữa phàm ngãhoa sen chân ngã đã mô tả ở trên, cùng với sự kiện hoa sen chân ngã là nơi lưu trữ các phẩm tính phàm ngã đã hoạch đắc, cho thấy tầm quan trọng của việc bồi dưỡng các phẩm tính. Tự điển có những định nghĩa khác nhau cho từ phẩm tính, từ một đặc điểm, đặc trưng về đạo đức, đến mức độ cao đẹp và sự lành thiện tương đối. Về mặt nội môn, từ ‘phẩm tính’ thường chỉ về một đặc tính của linh hồn, một đặc tính tích cực phát xuất từ linh hồn. Một số phẩm tính rõ rệt của linh hồn là: mạnh mẽ, can đảm, từ bi, bác ái, ý tưởng sáng tạo, mỹ lệ, điều hòa, minh bạch, tư tưởng sáng tỏ, bền chí, trật tự và khả năng biểu hiện. Khi chúng ta biểu lộ các phẩm tính của linh hồn trong cuộc sống hằng ngày thì đó là bằng chứng cho thấy chúng ta đang sống cuộc đời hướng về tinh thần nhiều hơn. Việc bồi dưỡng các phẩm tính của linh hồn là điều có thể thực hiện một cách rất hệ thống, như một lối thực hành tinh thần. Qua thời gian, các tật xấu của phàm ngã được đức hạnh thay thế. Tác dụng nâng cao của việc thay thế này trở nên mạnh mẽ và rõ rệt hơn khi chúng ta có thêm khả năng giao tiếp với linh hồn và nhận năng lượng của linh hồn. Thế thì làm cách nào chúng ta kết hợp hay kiến tạo những phẩm tính này vào phàm ngã? Một phương pháp chắc chắn là theo phương pháp hành động như thực. Chúng ta chọn một phẩm tính cần phát triển hoặc một phẩm tính còn yếu ớt cần được tăng cường, rồi chúng ta hành động ‘như thể là’ phẩm tính ấy đã có sẵn trong chúng ta. Chúng ta đặt phẩm tính ấy vào tiêu điểm của tâm thức và hành động ‘như thể là’ chúng ta đã thấm nhuần phẩm tính hay đặc tính đó. Sau một thời gian, nó sẽ trở nên thành phần của chúng ta. Như đã giải thích trong bài nghiên cứu về Năng lượng Đi theo Tư tưởng, chúng ta có thể tạo nên những hình ảnh trong trí về các phẩm tính mà chúng ta muốn kiến tạo trong phàm ngã của mình. Với sự tưởng tượng, chúng ta phóng chiếu vào phàm ngã một lối sống giống với linh hồn hơn. Bằng cách nhìn thấy, cảm nhận và phô diễn phẩm tính này trong trí, ta cho nó hình dạng, mở đường cho việc phát triển và khai mở các phẩm tính của linh hồn. Qua thời gian mọi sự tiến bộ trong việc phát triển tinh thần của chúng ta mang lại một sự mở rộng tương ứng của chất liệu rực lửa, các màu sắcchuyển động trong hoa sen chân ngã. Sự cộng tác này ngày càng tích lũy động năng, và phàm ngãthể đón nhận và biểu lộ các phẩm tính của linh hồn để chuyển hóa tật xấu thành đức hạnh. Mỗi bước ngắn ngủi mà chúng ta thực hiện, mỗi tư tưởng hay hành động tốt đẹp, đều gây ra một sự khơi hoạt tương ứng ở các cánh hoa sen chân ngã có liên quan (hiểu biết, bác ái, và hy sinh tùy theo tính chất của phẩm tính được biểu lộ). Sự kích thích cánh hoa vừa kể khiến nó bừng nở thêm và giúp cho sự phát triển chung của hoa sen chân ngã – tăng cường ánh sáng, chuyển động, màu sắc, phóng quang, v.v. Sự tăng cường sinh lực này của chân ngã bấy giờ được quay về với phàm ngã đã hướng đến linh hồn, khiến nó thêm cao đẹp hơn. Kết quả là một vòng đáp ứng tích cực – chiếc vòng đức hạnh. Dĩ nhiên đây chỉ là lối nói quá vắn tắt giản dị, nhưng cũng giúp ta thoáng thấy các tương thuộc giữa sự phát triển tinh thần của phàm ngã, và sự chuyển hóa của búp sen trì trệ và mờ nhạt trở thành bánh xe rực lửa chói ngời. Rồi đến một giai đoạn trong việc phát triển tinh thần của phàm ngã khi năng lượng của linh hồn giáng xuống và mãnh lực của phàm ngã hướng thượng. Năng lượng này từ phàm ngã, tức là năng lượng được tinh luyện, nâng cao hay cứu rỗi, tạo nên cầu nối ánh sáng tức là antahkarana mà chúng ta đã nói trước đây. Antahkarana là đường dẫn truyền năng lượng “hướng lên” hoa sen chân ngã, cũng như cho năng lượng hồi đáp từ linh hồn đến phàm ngã. Việc truyền năng lượng vừa kể đến phàm ngã phát xuất từ tâm thức của Đấng Thái dương Thiên Thần ngự trong hoa sen chân ngã, sử dụng các cánh hoa sen chân ngã làm phương tiện để truyền chuyển ánh sáng, bác áiý chí của mình – qua các cánh hoa hiểu biết, bác ái và hy sinh, theo thứ tự. Tư tưởng Kết thúc Chúng ta được khuyên hãy quay vào nội tâm, xem xét động cơ của mình, và làm quen với những phẩm tính của linh hồn đang tìm cách biểu lộ trong cuộc sống phàm ngã. Khi cố gắng thực hiện điều này, chúng ta ngày càng hòa hợp với những phẩm tính đang có trong tâm của mọi sự vật, đã định sẽ được hiển lộ qua sự tương tác giữa phàm ngãhoa sen chân ngã. “Khi y cố gắng thực hiện điều này, tính chất các cơ cấu ở ngoại giới cũng thay đổi, và y ngày càng ý thức được những phẩm tính đang tìm cách biểu lộ bên trong các ngoại thể nói trên. Nhờ đó phạm vi giao tiếp hữu thức của y mở rộng, và (nhờ nghiên cứu khoa học) y đi từ sự hiểu biết bên ngoài của thế giới các hiện tượng hữu hình để thấu hiểu sâu xa hơn về thế giới của các phẩm tính. Vì thế, đừng quên rằng cần phải chú trọng đến hai phương diện hiểu biết này, và nhớ rằng khi hành giả cố gắng “tự biết mình,” y đương nhiên biết cách hiểu được phẩm tính ẩn trong mọi hình thể. Do đó, hãy tìm kiếm phẩm tính này ở mọi nơi.” Đây là ý nghĩa của việc thấy được thiên tính ở mọi nơi, nhận biết âm điệu phát ra của cả chúng sinh, và ghi nhận cái ý tưởng chính yếu ẩn tàng trong các biểu hiện bề ngoài.” [2]

BÀI THAM THIỀN 8

QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO (3)

Ngữ giải

Antahkarana

Antahkarana là đường dẫn truyền năng lượng ánh sáng hay đường liên giao giữa não bộ, thể trí, và linh hồn, tạo ra một phàm nhân tích hợp có khả năng ngày càng biểu lộ linh hồn. Trong trường hợp này, thể trí là trung gian giữa não bộ trong thân xáclinh hồn. Khi đường liên giao này hoàn tất, chúng ta kiến tạo phần antahkarana cấp cao liên kết linh hồn với Tam nguyên Tinh thần (Ý chí Tinh thần, Trực giác, và Thượng trí). Tam nguyên Tinh thần Tam nguyên Tinh thần là sự thống nhất của Atma, Bồ-đề, và Manas (Ý chí Tinh thần, Trực giác, và Thượng trí).

CHỦ ĐỀ THAM THIỀN – “QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO, ĐOẠN 3"

Kỹ năng tham thiền tập trung trong tháng này là khả năng tạo phẩm tính trong tâm thức và cuộc sống chúng ta. Thực tế là chúng ta đã làm điều này trong tất cả các bài tham thiền vừa qua. Mọi chủ đề của tư tưởng gốc được chọn, đều mang lại hứng khởi và nâng cao tâm hồn. Tham thiền về các ý tưởng và phẩm tính gây hứng khởi này sẽ gắn kết chúng vào tâm trí của chúng ta, vào trong chính cơ cấu bản tính của chúng ta. Phẩm tính chính yếu nêu trong chủ đề tham thiền tháng này – Qui luật của Đường Đạo, Đoạn 3, là sự bao gồm (“hành giả không tiến bước một mình”, “quanh mình có các bạn đồng hành”). Với mục đích này, lời chú nguyện “Tôi là một với các huynh đệ trong đoàn nhóm của tôi”, được đưa vào phần chỉnh hợp. Mục đích là mang lại sự bao gồm rộng lớn hơn trong nhóm – trong trường hợp này, là với các linh hồn bạn đồng môn trong Morya Federation. Đoạn 1. Mỗi người tiến trên Đường đạo trong ánh sáng thanh thiên bạch nhật, tỏa chiếu trên Đường bởi những Vị hướng đạo hiểu biết. Bấy giờ hành giả không thể che giấu điều gì, và đến mỗi khúc quanh trên Đường Đạo y phải đối diện với chính mình. Đoạn 2. Trên Đường Đạo, những điều che giấu được phô bày. Mỗi người thấy và biết điều quấy của mình. Thế nhưng, sự phô bày đó không khiến họ lùi bước, bài bác lẫn nhau, hoặc chao đảo trên Đường Đạo. Đường Đạo trở nên sáng tỏ. Qui luật của Đường Đạo và Florence Nightingale (3) Đoạn 3. Trên Đường Đạo hành giả không đi lang thang một mình. Không có gì hấp tấp, hay vội vàng. Và cũng không có thời gian bỏ phí. Hiểu được điều này, mỗi khách hành hương dấn bước tiến lên, và thấy quanh mình có các bạn đồng hành. Một số tiến phía trước; y theo sau. Một số đi sau; y dẫn lối. Y không tiến bước một mình. http://edhird.files.wordpress.com/2010/07/florence-nightingale-nurses.jpg Được sự ủng hộ và trợ giúp của các phụ nữ khác, Florence Nightingale đến Doanh trại Scutari với 38 y tá tình nguyện được đào tạo theo phương pháp của bà (bà đi đầu cho người khác làm theo với chủ trương chế độ ăn tốt hơn và giữ vệ sinh sạch sẽ để vừa giảm tỉ lệ tử vong và giúp binh sĩ chữa lành tâm hồn đau thương của họ).

THAM THIỀN

Chỉnh hợp

1. Thư dãn thể xác. 2. Điều hòa tình cảm. 3. Giữ thể trí yên lặng và tập trung; hướng trí bạn vào bên trong và hướng thượng đến nguồn tâm thức cao siêu gọi là “linh hồn”. 4. Chỉnh hợp với linh hồn của bạn; rồi hình dung ánh sángtình thương của linh hồn tuôn xuống vào thể xác, thể tình cảm, và thể trí của bạn. 5. Đọc Thánh ngữ OM 6. Nghĩ đến các linh hồn là bạn đồng môn của bạn tại Morya Federation khi bạn đọc “từ trong tâm": Tôi là một với các huynh đệ trong nhóm tôi, và tất cả sở hữu của tôi là của họ. Cầu mong tình thương trong linh hồn của tôi tuôn đổ đến họ. Cầu mong sức mạnh trong tôi nâng cao và trợ giúp họ. Cầu mong tư tưởng từ linh hồn tôi đến khích lệ họ. OM. Tham thiền Phân tích tư tưởng gốc (dùng câu hỏi kèm theo, nếu có); xác định ý nghĩa chung của nó đối với bạn, với cá nhân bạn; rồi cuối cùng xét đến thâm nghĩa của nó, chân tinh thần ẩn trong đó. “Nâng” tâm hồn mình đến tầm mức Thiêng liêng, và cố gắng thấy/ giao tiếp/ hoặc cảm nhận sự thực đó. Đọc cả đoạn khi bạn bắt đầu mỗi lần tham thiền, rồi suy ngẫm về mỗi dòng trong một tuần, trả lời các câu hỏi và thắc mắc khác có thể phát sinh. Qui luật của Đường Đạo - Đoạn 3. Trên Đường Đạo hành giả không đi lang thang một mình. Không có gì hấp tấp, hay vội vàng. Và cũng không có thời gian bỏ phí. Hiểu được điều này, mỗi khách hành hương dấn bước tiến lên, và thấy quanh mình có các bạn đồng hành. Một số tiến phía trước; y theo sau. Một số đi sau; y dẫn lối. Y không tiến bước một mình. Tuần 1: Trên Đường Đạo hành giả không đi lang thang một mình. Vào thời điểm nào trong cuộc sống của mình bạn đã tiếp xúc với (các) thành viên trong gia đình tinh thần của mình, là những người mà bạn đã kết nối tinh thần mạnh mẽ ở nội tâm? Nhìn lại điều đó, bạn đã có quyết định quan trọng nào (nếu có) đưa đến sự kết nối kể trên? Khi tiến bước trên Đường Tinh thần, vì sao điều quan trọng là hành giả không đi lang thang một mình? Bạn đã có khuynh hướng nào – cùng tiến với các bạn đồng hành tinh thần của mình hoặc đi riêng rẽ? Vì sao? Tuần 2: Không có gì hấp tấp, hay vội vàng. Và cũng không có thời gian bỏ phí. Hiểu được điều này, mỗi khách hành hương dấn bước tiến lên, và thấy quanh mình có các bạn đồng hành. Vì sao không cần phải hấp tấp và vội vã khi tiến bước trên Đường Đạo? Vì sao không nên phí thời gian? Câu nói khi tiến tới, hành giả sẽ thấy quanh mình có các bạn đồng hành, nghĩa là gì? Bạn có hài lòng hay không với nhịp độ mà bạn “đang tiến bước”? Nếu không, bạn có thể làm thế nào để cải thiện sự tiến bộ và kỹ năng tập thể của mình? Tuần 3: Một số tiến phía trước; y theo sau. Một số đi sau; y dẫn lối. Y không tiến bước một mình. Có phải bạn đang ở giai đoạn nhận biết có những người được hấp dẫn đến với bạn để được hướng dẫn và nhận nguồn hứng khởi? Nếu có, thì bạn đáp ứng nhu cầu đó thế nào? Bạn cũng nhận biết hay không những người mà bạn cần họ hướng dẫn và giúp hứng khởi? Nếu có và khi biết được họ, bạn đáp ứng thế nào? Tuần 4: [Cả đoạn 3] Đoạn này có thông điệp đặc biệt nào mà bạn nghĩ liên quan đến mình hiện nay, khi bạn tiến bước trên Đường Đạo? Khoảng lặng thấp 1. Thận trọng kết thúc các cố gắng trên đây và tái tập trung: a. Vào thể trí của bạn, rồi b. Vào thể tình cảm của bạn, rồi c. Vào thể xác của bạn, để cho năng lượng phát sinh qua cố gắng tham thiền của mình mang lại hiệu quả tốt lành, chuyển hóa mỗi một trong ba thể này của phàm nhân hướng về tinh thần. 2. Xem xét lại bất cứ tư tưởng hoặc nhận thức nào đã phát sinh trong khi bạn phân tích tư tưởng gốc. Phóng rải Đọc Đại Thỉnh nguyện, phóng rải ánh sáng, bác ái và quyền năng tinh thần của Thượng Đế cho thế giới.

ĐẠI THỈNH NGUYỆN

Từ nguồn Ánh sáng trong Trí Thượng Đế

Cầu xin Ánh sáng tuôn rải vào trí con người.

Cầu xin Ánh sáng giáng xuống Trần gian.

Từ nguồn Tình thương trong Tâm Thượng Đế

Cầu xin Tình thương tuôn rải vào tâm con người.

Cầu mong Đức Chưởng giáo trở lại Trần gian.

Từ trung tâm biết được Ý chí Thượng Đế, Cầu xin Thiên ý hướng dẫn ý chí nhỏ bé của con người, Thiên ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự.

Từ trung tâm chúng ta gọi là nhân loại, Cầu xin Thiên cơ Tình thươngÁnh sáng thực thi, Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác.

Cầu xin Ánh sángTình thương và Quyền năng phục hồi Thiên cơ trên Trần gian. OM ... OM ... OM

Cân nhắc Thận trọng mỗi ngày: Trong suốt ngày, xem xét những tư tưởng đã phát sinh trong khi bạn hành thiền, để giữ cho các ảnh hưởng chuyển hóa tiếp tục. Thực hành sự tha thứ và chấp nhận tất cả mọi người, không phân biệt – không chấp nhận những hành động sai quấy, nhưng cảm thông và tỏ lòng từ ái vì ngay cả những người làm quấy vẫn là linh hồn, tạm thời bị mù quáng do vô minh. Tham gia Thiền Trăng Tròn mỗi Tháng: Có sự chỉnh hợp mạnh mẽ giữa Mặt trời, Mặt trăng, và Địa cầu trong những kỳ Trăng Non và Trăng Tròn. Vì thế, chúng tôi đề nghị có cuộc tham thiền đặc biệt mỗi tháng trong các trường hợp này. Bạn có thể tải các bài tham thiền xuống từ Meditation Quest homeroom, hoặc tham gia cùng với Michael và Tuija Robbins mỗi tháng khi hai ông hành Thiền Trăng Tròn trên Webinar và Phát sóng Phụng sự-Thiền Trăng Tròn Giờ Chính xác. Phúc trình Tham thiền #8 Vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây trong Phúc trình Tham thiền của bạn (nên trả lời “ngắn gọn nhưng đầy đủ” và gửi cho Morya Federation trong vòng ba ngày sau ngày Trăng Tròn). 1. Tháng này bạn dùng Bài Tham thiền Số mấy và Chủ đề nào? 2. Bạn hãy tóm lược các Qui luật của Đường Đạo - Đoạn 3? Bạn thấy có điều hướng dẫn nào quan trọng? 3. Liên hệ Đoạn 3 với chính bạn, bạn thấu hiểu điều gì về hành trình tinh thần của chính mình? 4. Thiền Trăng Tròn: bạn có tham thiền Trăng Tròn không? Nếu có, bạn có nhận thức hoặc tư tưởng nào để chia sẻ về kinh nghiệm thiền này không? 5. Tính chất chung việc tham thiền của bạn trong tháng này thế nào? Bạn có cố gắng tham thiền đều đặn không? Bạn có thấy điều gì khó khăn trong khi hành thiền không - nếu có, hãy giải thích? Bạn có điều gì thắc mắc không? Study Vui lòng trả lời ít nhất một câu hỏi dưới đây. Dĩ nhiên là bạn có thể trả lời nhiều câu hơn.
 1. Chọn một lớp cánh hoa và cho biết bạn hiểu về nó thế nào.
 2. Những cánh hoa nào bạn nghĩ là đang khai mở trong Hoa sen Chân ngã của bạn? Vì sao?
 3. Khi suy ngẫm về những điều bạn đã học trong các tài liệu nghiên cứu, hãy chọn một mục mà bạn thấy đặc biệt có nhiều ý nghĩa, và vui lòng giải thích do.
 1. Alice A. Bailey, Thư về Tham thiền Huyền môn, tr. 65
 2. Alice Bailey, Tâm học Nội môn I, tr. 197
+ Ánh sáng của linh hồn nằm ở vùng tuyến tùng quả, hoạt động thông qua và phải được điều động (directed) qua mắt phải vốn là (như bạn đã được dạy) cơ quan của tuệ giác thể (buddhi). (TLHNM II, 610) + Trong các từ “ánh sáng của linh hồn” chúng ta có một diễn đạt tóm tắt mục đích, kế hoạch, ý chí của...
Xem Chi tiết
Tâm thức thiêng liêng (Divine consciousness): Bảy cung là toàn bộ của tâm thức thiêng liêng, của Toàn Linh Trí; các Ngài (They) có thể được xem như là Bảy Đấng Thông Tuệ (intelligent Entities), nhờ các Ngài mà thiên cơ được thể hiện. (TLHNM I, 59)Xem: Tổng hợp chi tiết về tâm thức...
Xem Chi tiết
Thái Dương Thiên Thần (Solar Angels): Các Đấng phú cho con người Chân Ngã hữu thức bất tử là các “Thái Dương Thiên Thần” – dù là xét về mặt ẩn dụ (metaphorically) hay theo nghĩa đen (literally).(GLBN III, 97)...
Xem Chi tiết
+ Hợp nhất với linh hồn (Union with soul): 1. Chitta hay là chất trí (mind–stuff), thể trí, năng lực suy tư và là năng lực tạo ra hình tư tưởng, tức là toàn bộ tiến trình tư tưởng. Đó là vật liệu (material) do Chân Ngã hay linh hồn chi phối và dùng chất đó tạo ra các hình tư tưởng. 2. Bản chất thô...
Xem Chi tiết
Tham thiền huyền linh (occult meditation): Tức là tham thiền bằng trí (intellectual meditation). (TLHNM–II, 449) Xem Tham thiền - Nhập định và những nguy hiểm cần tránh và Tổng quan về Tham ThiềnXem: Tham thiền huyền môn theo Raja yoga (GQ-MF) Xem: TH về các P.Pháp và con đường Tham Thiền Xem: Tổng ...
Xem Chi tiết
Minh triết cổ đại (Vidya): Bốn minh triết cổ đại của triết học Ấn Độ có thể được liệt kê như sau: 1. Yajna Vidya (Minh triết nghi lễ). Cách cử hành các nghi thức tôn giáo với mục đích tạo ra một số kết quả. Nghi lễ pháp thuật. Nó có liên quan tới âm thanh, do đó liên quan với tiên thiên khí hay là ...
Xem Chi tiết
+ Ba Trạng Thái Thiêng Liêng: Phàm ngã, Linh hồn, Chân Thần + Tâm Thức Phàm Nhân hay Phàm Ngã: Là tâm thức của trạng thái thứ ba thiêng liêng, trạng thái sáng tạo. Trạng thái này tác động trong vật chất và chất liệu để tạo ra các hình tướng mà qua đó phẩm tính có thể tự biểu lộ, và nhờ thế thể hiện ...
Xem Chi tiết
– Khi người thú (animal–man) đã đến trình độ thích hợp, khi thể xác của y được phối kết đầy đủ, khi y đã có một bản chất xúc cảm hay dục vọng đủ mạnh để tạo một nền tảng cho sự tồn tại và để hướng dẫn nó nhờ vào bản năng, và khi mầm mống của trí tuệ được gieo rắc đầy đủ để phú cho y ký ức theo bản n...
Xem Chi tiết
tức là linh hồn thể (soul body). (ĐĐTKNM, 763)...
Xem Chi tiết
+ Thái dương hệ (TDH) chúng ta là 1 hệ thống ở cấp thứ 4; vị trí của nó trên cõi dĩ thái vũ trụ thứ 4 (Từ trên xuống), cõi 4 này là nơi gặp gỡ cho quá khứ và tương lai và chính là hiện tại. (LVLCK, 152) + Mỗi TDH là 1 biểu lộ của đấng Vũ Trụ Vĩ Đại, gọi là Thái Dương Thượng Đế (TDTĐ). TDTĐ ngài lâ...
Xem Chi tiết
+ Hình tư tưởng (Thought form): Hình tư tưởng được con người tạo nên, là sự kết hợp của bức xạ dương (positive emanation) và bức xạ âm. Cả hai đều là bức xạ của một Nhất thể (Unity), tức là Chủ thể Tư Tưởng cố kết (coherent Thinker). (LVLCK, 560)- Hình tư tưởng là các sự vật có thực chất (substantia...
Xem Chi tiết
+ Thể cảm dục (ASCLH, 186)/ (KCVTT, 253) + Thể tri giác_Chân Sư DK: Một thuật ngữ mà Tôi rất thích hơn thuật ngữ cảm dục [astral], và Tôi sẽ tiếp tục sử dụng nó (LVHLT, 293) + Tình trạng Nước - Chất liệu tình cảm - Vật chất cõi cảm dục: Nguyên nhân thứ hai của sự thất bại nằm ở việc y không chú ý x...
Xem Chi tiết
+ Đệ tử là người đang chuyển tâm thức ra khỏi phạm vi phàm ngã vào lĩnh vực cao siêu hơn. Dù ngày càng hòa hợp với linh hồn, y có thể vẫn còn đồng hóa đến mức nào đó với hình thể của mình, tức là phàm ngã. Y nhận thấy sự vô ích của những thái độ mà y đã có và những cách nhìn về cuộc sống và người kh...
Xem Chi tiết
+ Hình dung/ Mường tượng/ Tưởng tượng (Visualisation): - Nhờ thực hành năng lực hình dung, mắt thứ ba được phát triển. - Trong lúc hình dung, các hình hài được hình dung, các ý tưởng và các trừu xuất, vốn được khoác lấy và được vận chuyển bằng chất trí, được phác họa cách con mắt thứ ba một vài in...
Xem Chi tiết
+ Tình thương (Love, là Bác ái, Thuật ngữ bác Khá):+ Trạng thái Bác ái: Linh hồn tức là trạng thái Bác ái (LVHLT, 382) + Định luật Bác Ái: Thực ra chỉ là định luật của Thái Dương Hệ đang biểu hiện trên tất cả các cõi. + Ý chí Bác ái (ý muốn thương yêu): Ý chí bác ái tự biểu lộ bằng năng lực hấp thu ...
Xem Chi tiết
+ Thể cảm dục (ASCLH, 186)/ (KCVTT, 253) + Thể tri giác_Chân Sư DK: Một thuật ngữ mà Tôi rất thích hơn thuật ngữ cảm dục [astral], và Tôi sẽ tiếp tục sử dụng nó (LVHLT, 293) + Tình trạng Nước - Chất liệu tình cảm - Vật chất cõi cảm dục: Nguyên nhân thứ hai của sự thất bại nằm ở việc y không chú ý x...
Xem Chi tiết
+ Cõi cảm dục (Cõi Trung giới; Cõi Dục giới): – Tất cả các bạn đều đang hoạt động ở một mức độ nào đó trên cõi ảo tưởng và ảo cảm, và đối với các bạn, thế giới ảo tưởng có thật và cõi cảm dục đối với bạn là có thật. Nhưng tôi có thể nói: đối với các thành viên đã được điểm đạo của Đại Bạch Giai thì ...
Xem Chi tiết
+ Chuyển động: Được đặc trưng bằng 3 tính chất: 1/ Tịnh (Inertia);   2/ Động (Mobility);   3/ Nhịp (Rhythm) (CTNM, 418) + Chuyển động: Nghĩa đen, tất cả mọi chuyển động đều là kết quả của sự va chạm hoặc sự giao lưu giữa các nguyên tử, và không có một nguyên tử nào ở bất cứ nơi đâu thoát khỏi được ...
Xem Chi tiết
+  Antahkarana: X. Giác tuyến + Chân Sư DK trong Thư của Ngài (Có ở đầu các quyển sách của Ngài), có dạy rằng, sách chỉ dẫn về việc " lập cầu Antahkarana để nối liền khoảng cách giữa Chân thần và phàm nhân" là sách của Ngài viết qua Bà A.A.B...
Xem Chi tiết
Tâm lý học (Psychology): Tâm lý học đã chỉ ra rằng trong tâm thức của mỗi con người là một ý thức về nhị nguyên. Nó là môn học về sự hoạt động của con người, như là sinh vật sống động trong môi trường chung quanh, trong đó có chính y – môn học về sự tương tác giữa con người với môi trường chung quan...
Xem Chi tiết
+ Laya: Trung tâm Laya tức là trung tâm yên nghỉ.(GLBN I, 152, 189, 195, 202) - Trạng thái Laya tức là trạng thái chưa biến phân (tình trạng chưa phân hóa). - Laya tức là điểm không của cõi vật chất. - Laya, điểm vật chất, nơi mà mọi sự phân hóa đều ngưng lại. + Trạng thái 3 Ngôi Thượng Đế tức l...
Xem Chi tiết
Tinh khiết (purity, trong sạch): Cần nhận thức rằng sự tinh khiết của tất cả các hiện thể (vehicles) là quan trọng hàng đầu. Nếu một Huynh đệ hắc đạo chiếm được sự kềm chế nơi bất cứ người nào, thì điều đó chẳng qua cho thấy rằng người đó có một nhược điểm nào đó trong cuộc sống của mình. Cửa đi ...
Xem Chi tiết
+ Chất trí (Mind–stuff): X. Chitta. + Trí tuệ/ Trí năng tức là THỂ TRÍ. (ASCLH, 254; + Trí tuệ = Thông tuệ_CTNM, 588) + Nguyên khí trí tuệ: Cái phân biệt con người với con thú đơn thuần. Đó là nguyên khí biệt lập ngã tính; Giúp con người nhận biết sự tồn tại, cảm nhận và tri thức. Thường chia 2...
Xem Chi tiết
Thông hiểu (hiểu biết, understanding): Có thể định nghĩa thông hiểu là khả năng của Chủ thể Tư tưởng (thinker) vào đúng lúc, nhận được kiến thức (knowledge) để làm căn bản cho minh triết (wisdom), khiến cho chủ thể này sửa đổi những gì thuộc hình hài cho thích hợp với sự sống tinh thần, đồng thời...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đ...
Xem Chi tiết
Sattva : X. Thuộc tính....
Xem Chi tiết
Thiên tính (Divinity, tính thiêng liêng, thánh linh): Thiên tính là sự biểu lộ của ý chí hay mục tiêu của Đấng mà ta sống, hoạt động và hiện tồn bên trong Ngài.(CVĐĐ, 204) Thiên tính được nhận biết như là sự sống, nơi mà Chân Thần (Monad) và biểu hiện của nó, tức Tam Thượng Thể Tinh thần (Sp...
Xem Chi tiết
+ Thần, Thiên thần (Devas): Devas là các thực thể tiến hóa (progressing entities) của một chu kỳ hành tinh trước. (GLBN III, 235) + Thần chất (Deva substance, chất liệu của thiên thần): - Tinh chất kiến tạo (building essence) tức là thần chất. - Vật chất được các Agnishvatta làm linh hoạt (vitali...
Xem Chi tiết
+ Tu Thiền: Phật dạy rằng: “A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trãi bao nhiêu kiếp cũng không thành được”.(Xem bài)+ Tham thiền: Giúp Phàm ngã hòa hợp với sự rung động của Linh hồn. Khi đã có sự giao tiếp, hành giả nhận được Ánh sáng của ...
Xem Chi tiết
+ Tam nguyên/ Tam phân: - Tam nguyên: Là tinh thần, linh hồn và thân thể. (TLHNM II, 391) * Tam nguyên tinh thần của con người. - Sự sống, ý thức và hình hài. (LVHLT, 21) - Tam nguyên - Ba Thập Giá của vòng Hoàng đạo phản ánh Tam Nguyên được tất cả các tôn giáo công nhận, và thể hiện ba giai đo...
Xem Chi tiết
Phản chiếu (Reflection): Nói chung, thuật ngữ “phản chiếu” được dùng khi một mãnh lực (force) biểu lộ trên một cõi cao, tự hiện lại (show itself again) trên một cõi thấp và bị chi phối bởi một loại vật chất thô hơn trong biểu lộ thấp đó, cho nên một ít hiệu năng (effective energy) của mãnh lực đó...
Xem Chi tiết
+ Năng lượng (Energy) Đại hay Tiểu vũ trụ: - Tất cả các lực đang tuôn đổ vào hình hài cá biệt từ bất cứ phương hướng và cội nguồn nào. Các tên gọi sutratma, life thread hay silver cord (ngân quang tuyến) thường được dùng để chỉ các năng lượng chính yếu này.(GDTKNM, 143) - Chúng ta dùng để chỉ hơi ...
Xem Chi tiết
Nhãn thông (Clairvoyance): Đây là năng lực thấy trên cõi cảm dục và là một trong các “siddhis” thấp hay quyền năng tâm thông thấp. Năng lực này được đạt tới nhờ sự nhạy cảm ở bề mặt của toàn bộ “thể cảm giác” (body of feeling”), lớp vỏ tình cảm và là nhận thức của giác quan được đem lên tình trạn...
Xem Chi tiết
+ Minh Triết còn gồm: Minh Triết Mới và Minh Triết cổ + Minh triết nhấn mạnh phương diện “Trí”, giáo dục, chân lý thuần khiết (TLHNM 1) + Minh triết tức là tri thức cao siêu.(GLTNVT, 328) + Minh triết là sự thăng hoa của trí tuệ, nhưng minh triết bao hàm sự thăng hoa của các khía cạnh cao cũng nh...
Xem Chi tiết
Nhóm A: Chia rẽ - Hợp nhất - Kích thích; Tất cả nhân loại phải trải qua ảnh hưởng Nhóm B: Nhà thần bí - Đệ tử; Người sống cuộc đời tâm linh mới trải qua Đây là những vấn đề sinh lý và tâm lý xảy ra khi bản thể bị kích thích quá mức bởi năng lượng đang đổ vào mãnh liệt, phá vỡ các nhịp điệu sống ...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
54. CÔNG ĐỨC HÀNH HƯƠNG CÁC THÁNH TÍCHBấy giờ, A-nan trịch áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, bạch Phật:Thế Tôn, hiện nay các Sa-môn khắp bốn phương, gồm những vị kỳ cựu đa văn, thấu hiểu kinh luật, đức hạnh thanh cao, thường đến bái yết Phật, nhân đó con được lễ kính và gần gũi hỏi han. Nhưng...
Xem Chi tiết
Hiện tượng (Phenomenon): Theo cách gọi của các Nhà Duy Tâm (Idealists) đương đại thì sự kết hợp của Chủ thể (Subject) và Khách thể (Object) tạo ra đối tượng của giác quan (sense–object) tức là hiện tượng.  (GLBN II, 42)...
Xem Chi tiết
+ Chúng sinh : Sattva (Bắc Phạn), Creatures. + Tát đóa, tát đỏa: Sattva (chúng sinh). + Chúng Sinh Hữu Tình: Nếu chỉ nói hết thảy chúng sanh, Tứ Thánh pháp giới ngoài sáu nẻo cũng là chúng sanh, cũng thuộc về chúng sanh hữu tình; nhưng khi thêm chữ "chưa giải thoát‟ bèn ...
Xem Chi tiết
+ Chuyển Hóa: Là phương pháp mà nhờ đó cái thấp được thu hút bởi cái cao, nhờ đó mãnh lực được chuyển hóa thành năng lượng, nhờ đó, năng lượng của 3 trung tâm thấp được chuyển lên 3 trung tâm cao (đầu, tim và cổ họng), sau đó cho phép vị đệ tử điểm đạo tập trung tất cả năng lượng vào trong 3 trung t...
Xem Chi tiết
QUI LUẬT CỦA ĐƯỜNG ĐẠO: Các Qui luật này là những điều hướng dẫn giúp chúng ta trở về Nguồn cội tinh thần của mình (MQ-Tâm thức) Đoạn 1. Mỗi người tiến trên Đường đạo trong ánh sáng thanh thiên bạch nhật, tỏa chiếu trên Đường bởi những Vị hướng đạo hiểu biết. Bấy giờ hành giả không thể che giấu đ...
Xem Chi tiết
(trụ vào, polarize or centrehimself – ASCLH, 251) – Khi bạn dùng thuật ngữ: “một người trụ vào (polarized) trong thể cảm dục của mình”, là bạn thực sự muốn nói người đó có Chân Ngã hoạt động chính yếu thông qua hiện thể này.(LVHLT, 112) – Tính chất an trụ (polarity) cho thấy độ thông thoáng của vận ...
Xem Chi tiết
+ Hai mươi hai phương pháp Tương Tác Tập Thể (LVLCK, 1222-1224) Các phương pháp tương tác tập thể chỉ có thể được hiểu rõ nhờ xem xét sự kiện rằng tất cả các nhóm nằm trên Cung này hoặc Cung khác trong số bảy Cung, và do đó, sự tương tác của chúng sẽ là gấp ba. Điều này lần nữa phải được quan tâm k...
Xem Chi tiết
+ Chất trí (Mind–stuff): X. Chitta. + Trí tuệ/ Trí năng tức là THỂ TRÍ. (ASCLH, 254; + Trí tuệ = Thông tuệ_CTNM, 588) + Nguyên khí trí tuệ: Cái phân biệt con người với con thú đơn thuần. Đó là nguyên khí biệt lập ngã tính; Giúp con người nhận biết sự tồn tại, cảm nhận và tri thức. Thường chia 2...
Xem Chi tiết
+ Định nghĩa Tinh Thần: Nên nhớ không thể định nghĩa về Tinh Thần được, Thượng Đế cũng vậy. Khi người ta nói rằng tinh thần là nguyên nhân không thể diễn tả, không thể xác định, là năng lượng đang phát tỏa, là sự sống duy nhất và cội nguồn của hiện tồn, là toàn bộ mọi thần lực, mọi trạng thái tâm th...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
+ Hai Quan Điểm Triết Lý Tôn Giáo khác biệt:- Tôn Giáo Hữu Thần: Có Thượng Đế - Mọi thứ là do Thượng đế tạo nên- Tôn Giáo Vô Thần: Không Có Thượng Đế. Ví dụ như Kỳ Na giáo, Phật giáo, và Ấn giáo, một con người có nhiều kiếp sống. Họ tin rằng một số kinh nghiệm trong kiếp sống này là hậu quả của nhữn...
Xem Chi tiết
+ Chất trí (Mind–stuff): X. Chitta. + Trí tuệ/ Trí năng tức là THỂ TRÍ. (ASCLH, 254; + Trí tuệ = Thông tuệ_CTNM, 588) + Nguyên khí trí tuệ: Cái phân biệt con người với con thú đơn thuần. Đó là nguyên khí biệt lập ngã tính; Giúp con người nhận biết sự tồn tại, cảm nhận và tri thức. Thường chia 2...
Xem Chi tiết
Thánh Ngữ (Sacred Word, Linh từ): Đây là Linh Từ Vinh Quang (Word of Glory), thánh ngữ AUM. Đây là Pranava, diệu âm của chính Sự Sống hữu thức khi Sự Sống này được truyền (breathed) vào mọi hình hài. Đó là Linh từ của Ngôi Hai, cũng như Linh từ của Tạo Hóa (Nature) khi được phát ra đúng cách sẽ c...
Xem Chi tiết
+ Phẩm tính/ Tính chất/ Phẩm đức (Quality): - Tôi sẽ dùng từ ngữ Phẩm tính để diễn tả Ngôi Hai, Con của Thượng Đế, Christ vũ trụ lâm phàm trong hình hài – một hình hài được sinh ra do mối liên hệ của tinh thần và vật chất. (TLHNM I, 18) - Ba phẩm tính của Thượng Đế: Thông tuệ, bác ái–minh triết và...
Xem Chi tiết
+ Phàm Ngã- Thượng Ngã- Linh Ngã (LVLCK, 64) Cha ................... Con .................. Mẹ Tinh thần .......... Linh hồn ........... Xác thân Sự Sống ......... Tâm thứ............ Sắc tướng Chân Thần ..... Chân ngã ........... Phàm ngã Linh ngã ....... Thượng ngã ......... Phàm ngã Tinh th...
Xem Chi tiết
+ Nhân loại chỉ mới ở ngưỡng của việc trở nên thiên về trí tuệ (LVHLT, 439) + Giới Nhân loại thật sự: Ở hai trong số ba cõi thấp - tức cảm dục và hồng trần – thì 5 cõi phụ của nỗ lực con người là 5 cõi phụ cao nhất. Hai cõi phụ thấp nhất, tức cõi phụ 6 và 7 là cõi mà chúng ta có thể diễn tả như là ...
Xem Chi tiết
+ Người thú: Vào thời kỳ xa xăm cách nay 21 triệu năm, khi con người vừa mới có hình người và khi họ có liên quan chặt chẽ với giới động vật - Danh xưng là “người thú”.(CTNM, 226) 2. Người thú: (EPII 203-4) Những linh hồn vốn chỉ ý thức sự sống ở cõi trần và sự cảm giác ... chậm chạp, trì trệ, khôn...
Xem Chi tiết
+ 64. ĐỐI XỬ VỚI TÔI TỚ- Chủ đối với tớ có năm điều để sai bảo: 1. Tùy khả năng mà sai sử. 2. Phải thời cho ăn uống. 3. Phải thời thưởng công lao. 4. Thuốc thang khi bệnh. 5. Cho có thời giờ nghỉ ngơi.- Tôi tớ phải lấy năm điều phụng sự chủ: 1. Dậy sớm. 2. Làm việc chu đáo. 3. Không gian cắp. 4. Làm...
Xem Chi tiết
+ Nguyệt cầu (The Moon): Vệ tinh của chúng ta đang tuôn đổ vào bầu thấp nhất của dãy hành tinh chúng ta (bầu D, tức Địa cầu) tất cả các năng lượng và sức mạnh của nó; và đã dời chuyển chúng qua một trung tâm mới, hầu như trở thành một hành tinh chết, trong đó, từ lúc bầu hành tinh của chúng ta ra đờ...
Xem Chi tiết
+ Vòng giới hạn kiếp sống: Mỗi phàm nhân đối với Chân nhân cũng như thái dương hệ đối với Đức Thái Dương Thượng Đế. Mỗi kiếp sống, Chân nhân cần đạt được một mục tiêu rõ rệt, có thể là hoạch đắc đức hạnh bằng cách trả giá cho tật xấu. VD: Kinh doanh thành thạo; Mở mang tính nhạy cảm = thấy điều độc ...
Xem Chi tiết
Khơi hoạt (the awakening): Sự khơi hoạt tức là việc ban phát các đặc tính cho vật chất (the giving of qualities to matter).  (KCVTT, 53)...
Xem Chi tiết
+ Dĩ thái - Tứ đại: Dĩ thái là biến phân của vũ trụ năng (Fohat) ở cõi hồng trần. Dĩ thái có 4 phân thân của nó là phong, hỏa, thủy, địa. (LVLCK, 43)   + Dương               .....              Âm Hỏa và Khí                       Nước và Đất Các dấu hiệu số lẻ           Các dấu hiệu số chẵn Tích cự...
Xem Chi tiết
Khai ngộ (Guidance, Hướng đạo): Có thể định nghĩa vấn đề khai ngộ như là vấn đề về phương pháp mà nhờ đó một người, bằng các tiến trình tự kỷ ám thị, tự đặt mình vào trạng thái thụ động và (trong khi ở trạng thái đó) trở nên biết được các khuynh hướng, các thôi thúc, các tiếng nói, các mệnh lệnh ...
Xem Chi tiết
+ Hình dung/ Mường tượng/ Tưởng tượng (Visualisation): - Nhờ thực hành năng lực hình dung, mắt thứ ba được phát triển. - Trong lúc hình dung, các hình hài được hình dung, các ý tưởng và các trừu xuất, vốn được khoác lấy và được vận chuyển bằng chất trí, được phác họa cách con mắt thứ ba một vài in...
Xem Chi tiết
+ Có 12 Hành tinh (7 H.Tinh thánh thiện và 5 không thánh thiện) có liên quan với sự sống bên ngoài, môi trường và các hoàn cảnh của cá nhân. Các mãnh lực biểu hiện trạng thái thiêng liêng thứ 3 - Ý muốn hiểu biết; (CTHNM, 38) + 12 HT chi phối 12 Cung HĐ, chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên khía cạnh Ph...
Xem Chi tiết
+ Huyền Môn:  Chữ huyền môn (occult) có nghĩa là bị che dấu, ẩn tàng, và tham thiền huyền môn là dạng tham thiền sử dụng những năng lượng vô hình mạnh mẽ này (Về tham thiền-MQ-MF) + Nghiên cứu kiến thức huyền môn, các bạn cần nhớ 2 điều: 1- Các bạn phải kiểm soát (Chế ngự) các sức mạnh tinh linh: ...
Xem Chi tiết
Thông hiểu (hiểu biết, understanding): Có thể định nghĩa thông hiểu là khả năng của Chủ thể Tư tưởng (thinker) vào đúng lúc, nhận được kiến thức (knowledge) để làm căn bản cho minh triết (wisdom), khiến cho chủ thể này sửa đổi những gì thuộc hình hài cho thích hợp với sự sống tinh thần, đồng thời...
Xem Chi tiết
+ Con Người - Phật dạy, là sự tập hợp của 2 thành phần chính: 1- Danh là phần tư tưởng gồm có 4 hợp tố, đó là thọ, tưởng, hành và thức. 2- Sắc gồm có 2, đó là nội sắc và ngoại sắc, nhưng đại để là sự kết hợp của đất, nước, gió, lửa.Xem nguồn + Linh hồn được nghiên cứu với tư cách là một trung tâm tâ...
Xem Chi tiết
+ Chỉnh hợp trong Tiểu và Đại thiên địa: Mục đích tiến hóa của con người trong ba cõi thấp – cõi trần, cõi cảm dục và cõi hạ trí – là sự chỉnh hợp của Phàm Ngã tam phân với Chân Ngã thể cho đến khi đạt tới đường thẳng duy nhất và con người trở thành Đấng Duy Nhất. Ở cuối mỗi kiếp sống, con người đượ...
Xem Chi tiết
+ Vật chất và chất liệu (Matter and Substance): Để cho thật chính xác, để cho khỏi lẫn lộn và quan niệm lầm lạc (misconception), nên dùng thuật ngữ:* “Vật chất” (“Matter) để chỉ tập hợp các vật (objects) có thể tri giác được, còn thuật ngữ * “Chất liệu” (Substance”) để chỉ Thực Tướng (Noumena). (GLB...
Xem Chi tiết
+ Chân Thần (CT): Tự phản chiếu/ Phản ảnh/ Phân Thân). Có 3 nhóm chính (H.Giai S.Tạo 4), tức trạng thái 3 Ngôi của Thượng Đế (LVLCK, 153): 1. Các CT Ý chí / Quyền năng .. Chúa Cha 2. Các CT Bác ái/ Minh Triết..... Chúa Con 3. Các CT Trí tuệ / Hoạt động.....Chúa Thánh Thần. + Ý TRÍ VÀ QUYỀN LỰC. ...
Xem Chi tiết
Là định thức (formulation) của con người về một khái niệm (concept), do con người tạo ra và lồng vào (embodying) cho con người chân lý khi y gặp thấy và hiểu được chân lý ấy. Biểu tượng bao giờ cũng có các hàm ý quan trọng hơn là biểu trưng.(VMCQG, 119)...
Xem Chi tiết
Ảo tưởng (Delusion, illusion, huyễn tưởng): - Là tiến trình đồng nhất hóa sai lầm, trong đó, Bản ngã tự lừa dối và nói “Ta là hình hài”. (I am the form). (ASCLH, 194) - Ảo tưởng có ảnh hưởng đến cõi trí nhiều hơn. Nó liên quan đến các quan niệm sống của chúng ta và cuộc sống tư tưởng vốn dĩ nhiều ...
Xem Chi tiết
Yêu thích (desire, ưa thích, ham muốn, ham mê, dục vọng): Là gắn bó (attachment) với các đối tượng đem lại thích thú (pleasure).     (ASCLH, 135)...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
Đức hạnh (virtue) : X. Tính tốt....
Xem Chi tiết
+ Theo Huyền Linh Học cũng như theo kinh Kabalah, có ba loại ánh sáng: 1.- Ánh Sáng Trừu Tượng và Tuyệt Đối, đó là Bóng Tối (Darkness) 2.- Ánh Sáng của Đấng Biểu Lộ – Vô Hiện (the Manifested- Unmanifested) mà một số người gọi là Logos; 3.- Ánh Sáng loại sau phản chiếu nơi các Dhyn Chohans, tức cá...
Xem Chi tiết
+ Vật chất (matter hay material): + Vật chất là tinh thần (spirit) ở mức độ biểu hiện (point of expression) thấp nhất. (CTNM, 589) + Nói về mặt nội môn, từ ngữ “vật chất” được dành để chỉ mọi hình tướng (forms) trong ba cõi thấp. (CVVTDT, 189) + Nên nhớ rằng, đối với nhà huyền linh học (occultist), ...
Xem Chi tiết
Sức mạnh tư tưởng và năng lực trí tuệ (Thought power and mental ability). Một người không thể có được sức mạnh tư tưởng, cũng không thể có được năng lực trí tuệ, nếu người đó không tự tạo ra cho chính mình bằng sự suy tư được lặp lại một cách kiên nhẫn. (MTNX,  276)...
Xem Chi tiết
Nhóm A: Chia rẽ - Hợp nhất - Kích thích; Tất cả nhân loại phải trải qua ảnh hưởng Nhóm B: Nhà thần bí - Đệ tử; Người sống cuộc đời tâm linh mới trải qua + Một trong những điều đầu tiên xảy ra khi một người đã thành công trong việc hàn gắn hoặc khắc phục những Sự Chia Rẻ nhất định là việc nhận ra...
Xem Chi tiết
+ Đơn vị Tâm thức <=> Chân Thần: Cấu tạo và đặc tính(Nguồn)+ Mỗi sinh vật là 1 với Tâm thức Vũ trụ: Ví như 1 sóng biển là một với đại dương(nguồn)+ Tâm Thức: Đặc trưng là tình thương (ASCLH, 54) + Định đề 2 - Tâm Thức (LVHLT, 21): Sự sống duy nhất khi biểu lộ qua vật chất, tạo ra yếu tố thứ 3,...
Xem Chi tiết
+ Tri thức: - Tri thức là minh triết cổ chân chính. (ASCLH, 140) - Tri thức là sản phẩm của Phòng Học Tập, dùng để chỉ toàn thể những tìm kiếm và kinh nghiệm của con người, qua 5 giác quan và có thể được liên kết, giải đoán và định nghĩa bằng cách dùng trí năng con người. Đó là những điều mà ta cảm...
Xem Chi tiết
+ Định nghĩa Tiến hóa (Tiến hóa thăng thượng - THTT): + Như là “khai mở năng lực đáp ứng luôn luôn tăng tiến” hoặc như là “sự phát triển theo chu kỳ” hoặc như là thay đổi có sắp xếp và không ngừng biến đổi. (TTCNT, 20, 22, 23) + THTT để diễn tả sự phát triển từ từ trong thời gian và không gian c...
Xem Chi tiết
CHỈ RÕ SỰ RÀNG BUỘC VÀ SIÊU THOÁT CỦA THẾ GIỚI CHÚNG SINHĐức Phật dậy: A Nan! Thế nào gọi là thế giới chúng sinh? - Thế có nghĩa là thời gian là quá trình sinh diệt, diệt sinh của hiện tượng vạn hữu. - Giới là không gian, biểu hiện qua mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, qui mô cao thấp và phươn...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trần,hay thể xác/ Thể...
Xem Chi tiết
Thiên Cơ (Plan): Thiên Cơ là sự biểu lộ của Thiên Ý (The Plan is the expression of the Purpose or the Will of God).      (CVĐĐ, 376)...
Xem Chi tiết
Sáng tạo (Creation): Từ ngữ sáng tạo phải được hiểu theo ý nghĩa huyền linh và có nghĩa là sự xuất hiện thành biểu lộ tích cực của một hình thức năng lượng nào đó. (LVLCK, 774) Sáng Tạo chỉ là Ý chí tác động lên Vật chất cõi hiện tượng (phenomenal Matter), làm phát lộ ra ngoài vật chất đó Anh sáng ...
Xem Chi tiết
Sinh lực (vital forces): Sinh lực thuộc nhiều loại, đều chỉ là chất dĩ thái của không gian, chuyển động thường xuyên, đi qua lớp vỏ bên ngoài (outer sheath). (LVHLT, 289) – Sinh lực (life force, prana, vitality) tức là từ lực (magnetism).  (TVTTHL, 245)...
Xem Chi tiết
Qui luật (Rules, qui tắc): Qui luật là kết quả của kinh nghiệm đã trải qua thử thách và là kết quả của công việc được đảm trách lâu dài và – không khoác hình thức của định luật (laws), cũng không chịu các giới hạn của một huấn lệnh (command) – chúng được nhận biết bởi những ai cần đến chúng và do...
Xem Chi tiết
+ Phụng sự: - Với Tiền tài: Người tìm đạo hiểu rõ giá trị huyền linh của tiền tài trong việc phụng sự. Y không tìm điều gì cho chính mình, trừ những gì có thể giúp y hoàn thành được công việc; y xem tiền tài và những gì mà tiền tài có thể mua được như là những món nên dùng cho người khác và như là ...
Xem Chi tiết
Phục hồi (Work of Restitution): Tác động phục hồi có nghĩa là việc hoàn trả hình hài sắc tướng về nguồn chứa căn bản của vật chất; còn đối với linh hồn thì năng lượng tinh thần thiêng liêng trở về cội nguồn của nó – hoặc là trên các phân cảnh linh hồn, hoặc là trên các phân cảnh Chân Thần, tùy th...
Xem Chi tiết
+ Phàm Ngã- Thượng Ngã- Linh Ngã (LVLCK, 64) Cha ................... Con .................. Mẹ Tinh thần .......... Linh hồn ........... Xác thân Sự Sống ......... Tâm thứ............ Sắc tướng Chân Thần ..... Chân ngã ........... Phàm ngã Linh ngã ....... Thượng ngã ......... Phàm ngã Tinh th...
Xem Chi tiết
+ 126. NHẤT TÂMTỳ-kheo như vậy hoặc tản bộ, hoặc ra vào, hoặc quay nhìn hai bên, co duỗi, cúi ngước, cầm y bát, tiếp nhận ẩm thực, hoặc tả hữu tiện lợi, hoặc ngủ hoặc thức, hoặc ngồi hoặc đứng, nói năng hay im lặng, vào bất cứ lúc nào, thường niệm nhất tâm, không mất oai nghi. Đó là nhất tâm. Cũng n...
Xem Chi tiết
Ngã tính (Egoism, duy ngã): Ngã tính liên quan tới năng lực tạo “Ngã” (“I” making faculty), nó chủ yếu là phân biệt con người và như thế, đưa vào giác quan thứ sáu, tức thể trí (mind) như là tác nhân diễn dịch và tổng hợp 5 giác quan kia. Đó là khả năng của con người để nói “Tôi thấy”, “Tôi ngửi”...
Xem Chi tiết
Ngã thức (I.ness hay self–consciousness): Ngã thức cho phép đơn vị tinh thần ở trung tâm (của hoa sen Chân Ngã –ND) (nhờ vào nó) để thu được tri thức, hiểu biết và sự tự nhận thức (self–realisation). (LVLCK, 762) – Ngã thức tức là ý thức con người (human consciousness). (LVHLT, 38)...
Xem Chi tiết
I. Dục vọng (desire):- Dục vọng là sức mạnh của phàm ngã (form nature). (CTHNM, 388)- Dục vọng xuất phát từ cõi cảm dục, tạo ra biểu lộ trên cõi trần. (LVLCK, 692)- Dục vọng là việc gắn bó (attachment) với các đối tượng vui thích (objects of pleasure).(ASCLH, 134)- Dục vọng vốn là ý chí trên cõi thấ...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đ...
Xem Chi tiết
+ Mãnh lực: Đôi khi đức DK dùng hai từ năng lượng và mãnh lực lẫn lộn và có thể hoán chuyển cho nhau, nhưng thường thì Ngài phân biệt năng lượng khác với mãnh lực. Câu nói: “All is energy” là hoàn toàn chính xác, nhưng energy xuất phát từ thực thể cao (ở con người bình thường là linh hồn”) thì được ...
Xem Chi tiết
+ Ðức Phật dạy: - Nước theo lối cũ: Chỗ đất bị nước mạnh xoáy lở thì dù 100 năm sau, cũng không nên dựng lại một cái gì trên ấy. Vì dòng nước sẽ theo thói cũ mà lôi cuốn đi mất tất cả. - Người có ác tâm mà bây giờ họ bảo mình là bắt đầu làm lành thì mình quyết không tin vội. Vì, tâm ác của họ chưa...
Xem Chi tiết
A- LUÂN HỒI (Incarnation, đầu thai, lâm phàm): X. Định luật luân hồi:  I- LUÂN HỒI THEO MINH TRIẾT MỚI+ Trong 1 kiếp sống: (i) - Con người lại có được một thể xác tiến hoá hơn,(ii)- có tính chất ứng đáp nhiều hơn, (iii)- được điều hợp với một khoá cao hơn, với sự tinh vi và thích hợp hơn, rung động ...
Xem Chi tiết
+ Linh hồn và Nhân hồn: Cần phân biệt Linh hồn trên cõi của nó, liên quan đến mô tả trong các cõi cảm dục và trí tuệ. Đó là Nhân hồn - Linh hồn phân thân đi đầu thai. * Phải nhớ rằng không có cái nào trong số tên gọi này và các hoạt động này (Trên cõi cảm dục, cõi trí) liên quan đến linh hồn trên cõ...
Xem Chi tiết
Linh cảm (Inspiration, linh hứng) Sự linh cảm tương tự với trạng thái đồng cốt nhưng hoàn toàn thuộc về Chân Ngã. Nó sử dụng thể trí như là phương tiện truyền đạt tới bộ óc những gì mà linh hồn biết được ... Linh cảm xuất phát trên các phân cảnh cao; nó hàm ý một trình độ tiến hóa rất cao vì n...
Xem Chi tiết
Nhóm A: Chia rẽ - Hợp nhất - Kích thích; Tất cả nhân loại phải trải qua ảnh hưởng Nhóm B: Nhà thần bí - Đệ tử; Người sống cuộc đời tâm linh mới trải qua + Một trong những điều đầu tiên xảy ra khi một người đã thành công trong việc hàn gắn hoặc khắc phục những Sự Chia Rẻ nhất định là việc nhận ra...
Xem Chi tiết
- Là Con Của Trí Tuệ (Son of Mind). (LV7C, 475) - Là thực thể biết suy tư - Chân Ngã (Ego) của kẻ thường nhân có trú sở trên cõi phụ thứ ba của cõi trí. (LVHLT, 113) – Chân Ngã (real man) tức hồn tinh thần. (CTNM, 346) – Chân Ngã tức chủ thể hữu ngã thức, có bản chất và thật sự là Bác ái - Minh ...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy về loài Người bị luân hồi là nguyên do: Trong Tánh của mỗi con người có đến 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến.- Tánh Phật: Trong mỗi con người có 5 cái tánh Phật làm nhân cho sự sống:1- Ý là chủ 4 thứ: Thấy, Nghe, Nói, Biết....
Xem Chi tiết
+ Đạo Đức - Đạo của tự nhiên (Nguồn: Luân Lý Đạo Đức - PS Tịnh Không)- Đạo/ Ngũ Luân: Cái gì là đạo? Vợ chồng là đạo, cha con là đạo, anh em là đạo, bè bạn là đạo, vua tôi là đạo, (vua là người lãnh đạo, tôi là người bị lãnh đạo), đây là “ngũ luân”. Hỏi bạn năm thứ này do ai đặc ra? Là ai phát minh?...
Xem Chi tiết
1. Theo Phật Giáo: + Kinh Vô Minh (Si Mê - Tương ứng Cõi Súc Sinh): Tôn Giả Xá-Lợi-Phất đáp (nguồn); “Minh là biết; biết gọi là minh.” - Chỉ sự u mê, không hiểu Tứ diệu đế, Tam bảo và nguyên lí Nghiệp. Vô minh khởi đầu của 12 nhân duyên, là nguyên nhân làm con người vướng trong Luân hồi. Vô minh là ...
Xem Chi tiết
+ Sự chết: Công việc của Thượng Đế Ngôi Hai chấm dứt và công cuộc hoá thân thiêng liêng của Ngôi 3 - Ngôi Con kết thúc(LVLCK, 168) + Chết: Là sự triệt thoái ra khỏi tim và đầu, 2 luồng năng lượng – giác tuyến và sinh mệnh tuyến – do đó tạo ra sự mất ý thức hoàn toàn và sự tan rã của thể xác. (CTNM, ...
Xem Chi tiết
+ Sự chết: Công việc của Thượng Đế Ngôi Hai chấm dứt và công cuộc hoá thân thiêng liêng của Ngôi 3 - Ngôi Con kết thúc(LVLCK, 168) + Chết: Là sự triệt thoái ra khỏi tim và đầu, 2 luồng năng lượng – giác tuyến và sinh mệnh tuyến – do đó tạo ra sự mất ý thức hoàn toàn và sự tan rã của thể xác. (CTNM, ...
Xem Chi tiết
Tật xấu (vice): - Tật xấu là việc chiếm ưu thế của tính chất giáng hạ tiến hóa (involution) của cùng một mãnh lực mà vào giai đoạn sau sẽ hiện ra như là một đức tính (virtue). (TVTTHL, 233) - Tật xấu là năng lượng của các thể thấp riêng rẻ hay kết hợp lại trong Phàm ngã khi nó kiểm soát các hoạt đ...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trần,hay thể xác/ Thể...
Xem Chi tiết
+ Chất trí (Mind–stuff): X. Chitta. + Trí tuệ/ Trí năng tức là THỂ TRÍ. (ASCLH, 254; + Trí tuệ = Thông tuệ_CTNM, 588) + Nguyên khí trí tuệ: Cái phân biệt con người với con thú đơn thuần. Đó là nguyên khí biệt lập ngã tính; Giúp con người nhận biết sự tồn tại, cảm nhận và tri thức. Thường chia 2...
Xem Chi tiết
Thiên Ý (Purpose or the Will of God, Divine Purpose): – Thiên Ý thì thường tồn (permanent), viễn lự (farsighted), bất biến (unalterable) và dùng làm Ý Niệm Vĩnh Cửu. (CVĐĐ, 50) – Thiên Ý hiển lộ qua Thiên Cơ (Plan).  (CVĐĐ, 703)...
Xem Chi tiết
Tha thứ (Forgiveness): Là hy sinh và là từ bỏ bản ngã của mình, ngay cả từ bỏ chính sự sống của mình vì kẻ khác và vì lợi ích của toàn thể tập thể (the wholegroup).  (SHLCTĐ, 165)...
Xem Chi tiết
+ Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
Xem Chi tiết
+ Nội môn - Bí Truyền - Bí Giáo - Huyền Môn: Chỉ tất cả những gì không liên quan đến cuộc sống sắc tướng bình thường hay là tâm thức thông thường của con người trong 3 cõi thấp. (CTNM, 683); - Nội môn bí giáo tức là huyền linh học. (TLHNM, 451) - Liên quan với các Đệ Tử và Điểm Đạo Đồ (CTHNM, 80);...
Xem Chi tiết
+ Mầu Sắc:- Màu sắc chỉ là phương tiện biểu lộ ra bên ngoài để nhờ đó mà mãnh lực bên trong tự truyền chuyển (TVTTHL, 211) - Nên nhớ, màu sắc chính là cách nhận thức về mức rung động mà mắt người tiếp nhận được, là người đang sử dụng thể xác của căn chủng thứ 5, trong cuộc tuần hoàn thứ 4 trên dãy h...
Xem Chi tiết
Hấp thu  (Absorption): X. Hóa nhập...
Xem Chi tiết
Hòa hợp (coalesce): Các Chân Ngã ở cùng một cung thì sẵn sàng hòa hợp và hòa nhịp với nhau hơn là các Chân Ngã ở trên các cung khác nhau, và chỉ khi nào trạng thái thứ hai hay trạng thái minh triết được phát triển thì mới có được sự tổng hợp.  (TVTTHL, 38)...
Xem Chi tiết
+ Cây Sen (Lotus): Cây Sen tượng trưng cho đời sống con người và cũng tượng trưng cho đời sống của Đại Vũ trụ (Kosmos); vì Triết Lý Huyền bí (Secret Doctrine) dạy rằng các yếu tố (elements) của cả hai đều giống nhau và cả hai đều phát triển theo cùng một hướng. Rễ sen chìm trong bùn, tượng trưng đời...
Xem Chi tiết
+ Cảm Dục/ Dục Vọng: 1. Sợ hãi – Có ảnh hưởng tới hoạt động ngày nay; 2. Căm ghét (hate) – Vốn là một yếu tố trong sự điều tiết các mối liên hệ;  3. Tham vọng – Đang chi phối các mục tiêu (CTHNM, 231) ...
Xem Chi tiết
+ Cõi trí là cõi phản chiếu Toàn Linh Trí trong Thiên Nhiên, trong hệ thống nhỏ bé của chúng ta, cõi trí tương ứng với cõi của Đại Trí trong Đại Vũ Trụ. (MTNX, 123) - Cấu tạo cõi trí: Có 3 cõi phụ vô sắc tướng và 4 cõi phụ hữu sắc tướng. (LVLCK, 923) *  Trên cõi trí không có thời gian. (LVHLT, 480) ...
Xem Chi tiết
Cõi phụ của bất cứ cõi (plane ) nào được gọi là “sphere” (phân cảnh).       (LVLCK, 153)...
Xem Chi tiết
10. Các Chân Sư (EP II 208): Là những người đã đạt được sự giải thoát khỏi tất cả những giới hạn của bản chất sắc tướng và an trú vĩnh viễn trong tâm thức của Linh Hồn Duy Nhất, đã thoát khỏi sự đồng nhất hóa với bất cứ khát vọng nào của sự sống sắc tướng, bất kể phát triển cao như thế nào. Các Ngài...
Xem Chi tiết
+ Ở đây có thể là hữu ích nếu Tôi diễn tả thật đơn giản các yêu cầu cần thiết để mang lại sự biểu lộ của mục đích tâm linh cá nhân, hoặc mục đích tâm linh tập thể. Các điều này có thể được tóm gọn trong ba chữ: 1. Quyền năng (Power). 2. Tính dứt bỏ (Detachment). 3. Tính không chỉ trích (Non-criticis...
Xem Chi tiết
Đức Đại Lai Lạt Ma hướng dẫn cách ứng sử với người gặp khổ đauHỎI: Ngài nói rằng tiền bạc không ban cho hạnh phúc – Tôi đồng ý. Nhưng tôi tin rằng tiền bạc có thể mua những thứ để làm cho đời sống của ta thoải mái. Cho nên, theo tâm lý học Phật giáo, ngài có thể đề nghị một phương cách đưa đến sự câ...
Xem Chi tiết
+ Sự biểu hiện ra ngoại cảnh - Tức là biểu lộ (LVLCK, 158) + Đại dương ánh sáng (Lửa - Nhiệt - Chuyển động), biểu lộ: * Đại Thiên Địa - Thượng Đế các ngôi: - Ngôi 1… Lửa …….Linh hoạt - ý chí hiện tồn. Điện. - Ngôi 2… Nhiệt….. Lưỡng nguyên - Bác ái. Thái dương - Ngôi 3.. Chuyển động...Lửa trí t...
Xem Chi tiết
+ Ý Thức - Hiểu Biết của Tâm Thức: Định đề này xuất phát từ định đề 1 (Trong 4 định đề). Sự sống Duy Nhất, biểu lộ qua vật chất, tạo ra một yếu tố thứ 3 đó là ý thức. Ý thức này, vốn dĩ là kết quả của sự hợp nhất của hai cực tinh thần và vật chất, là linh hồn của vạn vật; nó thấm nhuần mọi chất liệu...
Xem Chi tiết
X. Yếu tố, tứ đại, hợp tố … Thuật ngữ “bản tố” được giới hạn vào các chất căn bản (basis substances) trong cái được gọi là vật chất căn bản (essential matter) và nhà hóa học cũng như nhà vật lý học đều bận tâm đến các sự sống như thế. (LVLCK, 1062)...
Xem Chi tiết
Đại Tạng Kinh Việt NamKINH TƯƠNG ƯNG BỘ Samyutta Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Phật Lịch 2537 - 1993 TẬP IV - THIÊN SÁU XỨ[37] Chương IIITương Ưng Nữ Nhân + Tổng Hợp nhiều lời Phật dậy về người Phụ nữ. 1. Khả Ý Và Không Khả Ý với Đàn ông: Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh, người...
Xem Chi tiết
Hợp tố (Compound Elements): Một cách tổng quát, Thiên bình luận dạy rằng mỗi cuộc tuần hoàn mới lại phát triển một trong các Hợp tố như hiện nay khoa học đã biết, nhưng lại bác bỏ cách đặt tên ban đầu (primitive nomenclature), mà thích chia nhỏ chúng thành các thành phần (constituents). Nếu Thiên...
Xem Chi tiết
+ Con người có 7 thể để hoạt động trên các cõi giới khác nhau. 3 thể cao (Tam nguyên tinh thần) và 4 thể thấp (tứ nguyên hạ). 4 thể thấp (Xác - Dĩ Thái - Cảm Dục - Trí) này được xem là 3 (tam nguyên hạ) khi chúng ta xem thể nhục thân và thể dĩ thái cấu thành một thể là thể hồng trầnhay thể xác/ Thể ...
Xem Chi tiết
  Khi dùng từ ngữ “cơ cấu” trong các giáo huấn này là tôi đề cập tới các khía cạnh khác nhau của vận cụ (instrument), thể (body) hay bản chất hình hài (form nature) mà mọi linh hồn tìm cách biểu hiện qua đó. Do đó, tôi đề cập tới: Thể xác trọng trược. Thể dĩ thái. Thể cảm dục. ...
Xem Chi tiết
Nguồn gốc và ý nghĩa các con số I- THEO MINH TRIẾT MỚI + Số 3: Bản chất là 3 x 3 = 9. Như vậy 9 có bản chất cấp 3 (LVLCK, 1165). Cũng theo LVLCK, Ba cung gốc tự phân thân, mỗi cung làm 3 loại năng lượng => Có 3 nhóm, mỗi nhóm có 9 năng lượng; + Năm bí huyệt với 48 cánh hoa của chúng do đó được...
Xem Chi tiết
Nguồn gốc và ý nghĩa các con số I- THEO MINH TRIẾT MỚI + Số 3: Bản chất là 3 x 3 = 9. Như vậy 9 có bản chất cấp 3 (LVLCK, 1165). Cũng theo LVLCK, Ba cung gốc tự phân thân, mỗi cung làm 3 loại năng lượng => Có 3 nhóm, mỗi nhóm có 9 năng lượng; + Năm bí huyệt với 48 cánh hoa của chúng do đó được...
Xem Chi tiết
+ Tình thương (Love, là Bác ái, Thuật ngữ bác Khá):+ Trạng thái Bác ái: Linh hồn tức là trạng thái Bác ái (LVHLT, 382) + Định luật Bác Ái: Thực ra chỉ là định luật của Thái Dương Hệ đang biểu hiện trên tất cả các cõi. + Ý chí Bác ái (ý muốn thương yêu): Ý chí bác ái tự biểu lộ bằng năng lực hấp thu ...
Xem Chi tiết
Plato (Platon, Pháp ngữ): – Plato là đệ tử được điểm đạo.         (GLBN III, 268) – Giống như Khổng Tử, Plato thuộc giai tầng tiến hóa cao về trí tuệ, tâm linh và tinh thần. Dầu đang ở trong cuộc tuần hoàn 4, ông có trình độ tiến hóa cực cao của cuộc tuần hoàn 5.                           (GLB...
Xem Chi tiết
+ Ý chí (will): Ý chí là năng lượng linh hồn tự biểu hiện theo sự chỉ đạo, sự tiến bộ và phù hợp với Thiên cơ (CTHNM, 388) - Ý chí hay năng lượng của sự sống là các thuật ngữ đồng nghĩa.(TLHNM I, 43) - Ý chí là năng lượng được Minh triết hướng dẫn. (KCVTT, 268) - Khi nghiên cứu sự tiến hóa, ngày ...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Người - Là trung hiếu nhân nghĩa, còn như bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là không phải người (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Chất trí (Mind–stuff): X. Chitta. + Trí tuệ/ Trí năng tức là THỂ TRÍ. (ASCLH, 254; + Trí tuệ = Thông tuệ_CTNM, 588) + Nguyên khí trí tuệ: Cái phân biệt con người với con thú đơn thuần. Đó là nguyên khí biệt lập ngã tính; Giúp con người nhận biết sự tồn tại, cảm nhận và tri thức. Thường chia 2...
Xem Chi tiết
+ Tiền Tài: Chỉ có kẻ nào không ham muốn gì hết cho riêng mình mới có thể trở thành kẻ thu nhận nguồn tài chính phong phú và là kẻ phân phối tài nguyên của vũ trụ. Trường hợp khác, khi tài sản gia tăng, chúng không đem lại điều gì ngoại trừ phiền não, lo lắng, không vừa lòng và lạm dụng.(ĐĐNLVTD, 78...
Xem Chi tiết
+ Nhân - Chỉ Con người tốt lành, tiến hóa thăng thượng. VD: Mộc chủ về Nhân + Nhân tức Con người: Đức Phật trong 12 nhân duyên, điểm 10. Hữu: Là có, tồn tại hay sự sống. Vì thủ chấp ắt tạo nghiệp, là động lực cho sự tái sinh, là một sự tồn tại mới hay một đời sống mới. Tâm chấp thủ gieo vào Tạng th...
Xem Chi tiết
Năng lượng của linh thể (Atma). Mãnh lực của ý chí thiêng liêng. Hiện thân của mục tiêu thiêng liêng. Năng lượng này tự tập trung trong “các cánh hoa hy sinh của hoa sen Chân Ngã”. Hình ảnh của nó được tìm thấy trong bản chất thể trí của phàm ngã....
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
Xem Chi tiết
Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
Xem Chi tiết
Lực (Force, mãnh lực): - Lực chẳng qua chỉ là vật chất ở một trong các trạng thái cao nhất của nó.     (Thư của Chân Sư,   321)    -Là tên gọi để chỉ tất cả các năng lượng mà – sau khi được vận dụng và tập trung đúng – được phóng ra bởi cá nhân hay nhóm theo bất cứ hướng nào và với nhiều động cơ ...
Xem Chi tiết
+ Lửa (Fire): Lửa là một biến phân của vũ trụ năng trên cõi trí. (LVLCK, 43) A- Lửa Đại Thiên Địa: Có 3 phần, khi biểu lộ ra 5 phần - Năm lửa gồm: 4 nhị nguyên (Cho tứ hạ thể): Tiềm nhiệt, Hoạt nhiệt, Lửa Trí tuệ, Hành khí + Nguyên khí thứ 5 Thượng Đế - Thể trí vũ trụ (LVLCK, 38 - 45) 1. Cung 3 -...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
Tối Đại Niết Bàn (Adi): Cõi thứ nhất; cõi nguyên thủy; cõi nguyên tử của Thái Dương Hệ; cõi cao nhất trong 7 cõi. (ĐĐNLVTD, 215)...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Ma: Khi Phàm ngã tách khỏi Chân Ngã: - Nếu có thể xác, nó trở thành người mất linh hồn. - Nếu không có thể xác, nó trở thành một con ma hay một hình thức của Kẻ Giữ Cửa. (LVLCK, 1017) + Chú giải các loài ma: Tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là Giết hại, làm não hại thân tâm, tổn hại công đức, phá...
Xem Chi tiết
+ Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết