SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

4. CẦN SỬA WEB

Số TT Nội dung cần sửa  Đã sửa
I

Công việc cần sửa quẻ dịch (Bôi mầu đỏ là ưu tiên làm ngay; mầu xanh là ưu tiên thấp hơn)

 x
Tiêu trí " Nghiệm quả " nó đang xếp sai thứ tự Cha - Con khi hiển thị ra giao diện  x
Tooltip trong Hình Xung Hội Hợp đang không phải là giữ liệu từ Tooltip trong Menu quản trị,  lên cần đưa Thanh công cụ soạn thảo vào để trong khi soạn thảo, có thể thiết lập liên kết đến các trang dạng Popup nổi lên để xem thêm tông tin dài nhiều trang  x
Trong Menu Giao diện > Theme Settings > Thông tin xem quẻ > Trong Bảng khai báo các tiêu trí Hình Xung Hội Hợp, hiện phía dưới có nút Tích chọn " Dùng cho Quẻ Dịch ", do đó, có một số tiêu trí anh khai báo để chỉ dùng riêng cho Quẻ dịch thì nó sẽ vẫn hiển thị ở cả Tứ trụ. Vậy Trang xem đưa cả 2 nút Dùng cho Tứ trụ và Quẻ dịch cùng hiển thị ra, để thuận lợi cho việc chọn dùng và tránh được việc cái không cần nó vẫn hiện thị ra  x
Lít danh sách trang hiển thị ở các Menu trái phải của các giao diện, sao cho có thể thu gọn và thả ra khi cần để rút ngắn danh sách trang tin  x
Việc tìm mục con tương ứng với mục cha trong Chuyên mục/ Tiêu chí/ Nghiệm quả ... trong admin để Thầy hay Khách tích chọn trả lời quá khó luôn, thâm chí không tìm được mục con tương ứng, vì câu hỏi cha ở trên cùng, các mục con tương ứng thì hiển thị dồn toa ở phía dưới cùng: Cần làm sao để các mục con luôn đi cùng mục Cha tương tự như ở cửa sổ câu hỏi quẻ trước đây đã làm được  x
Đưa các bộ lọc quẻ dịch lên khung của sổ lọc tìm trang Quẻ dịch  x
Làm sao để cố định đoạn mã Copi vào các cửa sổ Poup, trứ hiện tại cứ mỗi lần sửa nó lại mất và phải làm lại, và thường thì quên không làm lại lên mất giá trị hữu ích, là đoạn mã: <a onclick="window.open('/dev', 'newwindow', 'width=600,height=500,top=100,left=400'); return false;">Xem B?ng các Cung Hoàng d?o</a>  x Mời xem hướng dẫn
Chưa khóa chức năng sổ xuống trong các hộp chọn toàn bộ các tiêu trí của quẻ dịch: http://nimb.ws/Qyjbas  x
Vào xem quẻ dịch qua điện thoại, khi soay ngang màn hình thì quẻ nó không tự động giãn rộng hết chiều dài màn hình, cần làm để nó tự động dãn rộng hết màn hình  x
  Đưa bổ xung các ký tự đặc biệt của 12 cung hoàng đạo hay ký hiệu mặt trăng vào Menu soạn thảo. Cái này dùng rất nhiều khi xem Lá số chiêm tinh
 Khoảng cách giữa các Menu chính trên đỉnh nhỏ lại  x
 Trong danh sách các tiêu trí, có tiêu trí "Khách yêu cầu về thời gian dự đoán" - Cần đưa bổ xung vào bảng nhập câu hỏi, để Khách chọn khi đặt câu hỏi ( Việc này nó tương ứng với loại giá dịch vụ trả lời nhanh hay chậm sau này)  x
 Sửa Menu mỏ rộng và thu lại của Menu trang chính(Dài cần thu lại); Có thể làm thành dải mầu phân biệt hoặc làm sao để không hở danh sách trang phần cuối, làm lẫn Menu điều khiển  x
 Phần đăng ký nhận tin bài mới của nhantrachoc.vn trên facebook (Khi người ta đăng ký nhận tin bài mới, thì trên điện thoại cũng nhận được đường dẫn để vào đọc
 Cái hộp chọn ngôn ngữ trong sửa tên thành viên, nếu họ chọn ngôn ngữ khác có ảnh hưởng đến trang web chung không? Nếu có thì có lên ẩn đi không?
 Trong Menu admin, tại Menu Cài đặt, chọn Viết thì có mục Email và Tên đăng nhập của người khác, có đổi về mình được không? Có cần thiết không
 Vào Menu từ vị trí chỗ Tên đăng nhập, trong Menu sổ xuống chọn Sách của tôi vẫn chưa ra được bài nào
Cần lịch sự tý nha: Nếu người ta chưa đăng nhập, mà nhấn nút "Thêm câu hỏi" thì cần có đoàn văn "Xin lỗi, chỉ những người  có tên đăng nhập và có đóng góp cho Ban quản trị mới được đặt câu hỏi. Chúng tôi rất vui mừng nếu bạn là Thành viên của Trang, và tham gia đóng góp xây dựng để trang Nhân Trắc Học ngày càng giúp ích cho đời. Hạnh Phúc của Bạn là Hạnh Phúc của chúng tôi. Cầu cho An Vui luôn hiện diện nơi Bạn. 
+ Phân quyền cần sửa
Trong cửa sổ hỏi Quẻ dịch, bổ xung người hỏi phân quyền cho các đối tượng xem và chọn Thầy luận giải kiểu tương tự như xem ở đây

DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC NỘI DUNG TRANG SỬA TỪ NGÀY 20/10/2018

 + Mầu Đỏ chữ Béo là ưu tiên sửa khẩn cấp cao nhất            + Mầu đỏ chữ Gầy là ưu tiên cao nhì + Mầu xanh là cao 3                                  + Cuối cùng là mầu đen
I PHÂN QUYỀN
1 Cần phân quyền các nút tích chọn: Mai hoa - Lục Hào  - Kết hợp, hiện ai cũng tích chọn được, sẽ bị loạn và sai sót, chỉ Thầy được chỉ định phụ trách mới chọn/ sửa được, các Thầy khác không sửa được.(tất nhiên, admin quản phải sửa được)
2 Hiện đã phân quyền Quyền phản hồi nội dung dự đoán Quẻ chưa? Nếu chưa phân quyền được thì làm để phân quyền được Quyền phản hồi, hạn chế người vào phán lung tung
3 Các Trang siêu giữ liệu hiện có chức năng riêng tư, không phân quyền cho một nhóm người xem được. Cần bổ xung các phân quyền: xem - sửa - xóa như với Thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ của Nhân Trắc Học
II CÁC NỘI DUNG KHÁC
2 Các ký hiệu Chiêm Tinh học chưa có trong ký tự đặc biệt, cần bổ xung vào công cụ soạn thảo
3 Hiện anh chưa tìm để sửa hết được các đường dẫn ngày trước là: sach.nhantrachoc.vn/......, nó ở rất nhiểu các liên kết ở các trang, chương sách hay trong nội dung tooltip, cũng như giữ liệu lấy trong Thư viện để chèn vào các bài viết. Trang có cách nào lập trình, tìm tất cả các đường dẫn cũ, thay đường dẫn mới bỏ từ "sach" đi được không, hay anh cứ phải làm bộ, tìm từng cái
4 Thêm nút Khóa giữ liệu (Cho biểu tượng cái Khóa) ở cạnh nút "Sửa" các tiêu chí của Quẻ. phạm vi giữ liệu cần khóa là tất cả các hộp trọn các "Thông tin xem Quẻ". Mục đích là khi nhóm người được phân quyền chọn thiết lập các tiêu chí xem quẻ xong, nhóm người được "Kiểm soát và Duyệt thông tin xem quẻ" sẽ kiểm tra, sửa lỗi nếu có, nếu Đạt thì "Tích" Khóa giữ liệu, khi đã khóa thì những người được giao "thiết lập, sửa thiết lập các tiêu trí xem Quẻ" cũng không thao tác sửa lại được nữa (Tức là người Duyệt và Khóa giữ liệu có Quyền cao hơn 1 cấp). Muốn sửa thì phải mở khóa trước rồi mới sửa được, xong lại khóa lại
5 Khi muốn liên kết 01 Quẻ nào đó, thì thiết đặt liên kết vào bài viết. Cần lập trình làm sao để khi Kích chuột từ liên kết trong bài viết để xem Quẻ đó, thì trong trang tìm kiếm chỉ hiển thị ra duy nhất Quẻ cần tìm, thay vì tìm thấy Quẻ trong danh sách các Quẻ như hiện nay (Góp ý: Liệu như vậy thì có phải gắn với một Quẻ bất kỳ ngay khi Tạo Quẻ, nó luôn có một Mã số riêng tự sinh và không bị trùng lắp, nếu xóa thì mã đó không dùng lại, để khi lọc tìm nhưng tên tiêu đề Quẻ trùng nhau nhưng không thể lẫn với Quẻ khác do có Mã số riêng)
6
7 Trong phần đặt câu hỏi xem Quẻ, bổ xung vào dưới mục "Khách yêu cầu thời gian trả lời" mục "chọn Thầy phụ trách trả lời Quẻ", hộp chọn Thầy này lấy Danh sách Thầy trong nhóm "Thầy xem Quẻ Dịch" trong Danh sách thành viên. Việc chọn thầy người hỏi có Quyền chọn, đích danh Thầy trả lời. Trường hợp người hỏi không chỉ định Thầy thì Nhân Trắc học tự chỉ định (Thiết kế để có thể tích chọn Thầy mặc định là "Xem Thiên Cơ" sẽ trả lời trong trường hợp người hỏi không chỉ định Thầy).
8 Hiện nay khi kích chuột vào từ cần tra, hiện chữ bé quá mắt kém không đọc được gì, có lên cho to lên 1 cỡ chữ?
9
10 Giữ liệu Cào từ trang minhtrietmoi.org về giờ nó không hiển thị được các ảnh. Sửa lại nhé x
11 Một số từ Tooltip có nhưng không tra được đủ các chức năng, ví dụ câu có 3 cụm từ liên kết cần tra Tootip là A-B-C thì bình thường nó sẽ tra A; B; C riêng biệt, đồng thời nó tra cả A-B cả B-C và cả cụm từ A-B-C mới đúng. Hiện có một số câu nó vẫn đảm bảo tra được như vậy, nhưng một số câu nó cứ ăn bớt không chịu tra cả cụm A-B-C (Anh không biết có phải tại cái khung soạn thảo tooltip nhiều từ cùng lúc của Trang lập cho anh không, nhưng bây giờ không cần nữa thì có thể xóa đoạn đó đi xem có phải nguyên nhân từ đó không,hay nguyên nhân nào) Trang Fix nhé
12  
 
+ Lá số Chiêm tinh/ Tử vi: - Là hình ảnh của bầu trời (Các Hành Tinh, Ngôi sao) nhìn từ Trái đất, mặt hướng về Phương Nam (CTHNM1). - Xem Nội môn hay Ngoại môn đề dùng chung 01 Lá số chiêm tinh, nhưng cách giải thích khác nhau (Nguồn) + Ba lá số cho 3 nhóm người: (1)- Thuần về vật chất bàn đến t...
Xem Chi tiết
+ Cung Hoàng Đạo (Trái đất làm Tâm/ Địa tâm): Có 12 phần = 30 độ = 12 Cung; Có 12 nhà (Địa bàn/ Cố định) - Ngoại môn/thuận chiều V.chất - Nhân loại hiện nay, đi từ Dương Cưu => Kim Ngưu qua Song Ngư; - Nội môn/ Tâm linh: Ngược lại, tức từ Dương Cưu ... Song Ngư qua Kim Ngưu(CTNM, 28) - Các Cun...
Xem Chi tiết
+ Chiêm tinh học: Là chân lý huyền môn trên thế gian hiện tại, là khoa học có bàn đến các năng lượng và các lực đang chi phối và cai quản, chúng tác động qua và vào trong toàn th...
Xem Chi tiết
+ Bốn loại biểu tượnga) Biểu tượng của các vật bên ngoài ... các vật ở cõi trần. b) Biểu tượng về bản chất tình cảm ... các sự vật ở cõi cảm dục, các tranh ảnh. c) Biểu tượng học về số ............. Hạ trí. Con người dùng chính mình để tính. d) Biểu tượng học hình học ... biểu tượng học trừu tượng, ...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
+ Nguyệt cầu (The Moon): Vệ tinh của chúng ta đang tuôn đổ vào bầu thấp nhất của dãy hành tinh chúng ta (bầu D, tức Địa cầu) tất cả các năng lượng và sức mạnh của nó; và đã dời chuyển chúng qua một trung tâm mới, hầu như trở thành một hành tinh chết, trong đó, từ lúc bầu hành tinh của chúng ta ra đờ...
Xem Chi tiết
Đức Đại Lai Lạt Ma hướng dẫn cách ứng sử với người gặp khổ đauHỎI: Ngài nói rằng tiền bạc không ban cho hạnh phúc – Tôi đồng ý. Nhưng tôi tin rằng tiền bạc có thể mua những thứ để làm cho đời sống của ta thoải mái. Cho nên, theo tâm lý học Phật giáo, ngài có thể đề nghị một phương cách đưa đến sự câ...
Xem Chi tiết
Thiên Cơ (Plan): Thiên Cơ là sự biểu lộ của Thiên Ý (The Plan is the expression of the Purpose or the Will of God).      (CVĐĐ, 376)...
Xem Chi tiết
Hiện tại (Present): Hiện tại chỉ là một đường thẳng toán học (mathematical line) đang phân chia cái phần của Kỳ gian Vĩnh hằng (Eternal Duration) mà chúng ta gọi là Tương lai (Future) với phần mà chúng ta gọi là Quá khứ (Past). (GLBN I, 110)...
Xem Chi tiết
  – Một cuộc tuần hoàn là đoạn đường đi (passage) của một Chân Thần từ bầu “A” đến bầu “Z” (from globe “A” to globe “Z”) (hay bầu “G").      (GLBN I, 221) – Đại chu kỳ (great cycle) tức cuộc tuần hoàn.   (ĐĐTDVNL, 34) - Bảy chu kỳ thế giới (world periods) hợp thành một cuộc tuần hoàn. ...
Xem Chi tiết
+ Người - Là trung hiếu nhân nghĩa, còn như bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là không phải người (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)...
Xem Chi tiết
+ Điện (Electricity): “Mọi hiện tượng trong thiên nhiên có liên quan đến từ lực hoặc điện lực – vì, nơi nào có chuyển động, nhiệt, ma sát, ánh sáng thì nơi đó có từ lực và Bản Sao của nó (theo thiển ý)– điện sẽ luôn luôn hiện ra, như là nguyên nhân hoặc hậu quả, đúng hơn là cả hai nếu chúng ta thấu ...
Xem Chi tiết
+ Nhân - Chỉ Con người tốt lành, tiến hóa thăng thượng. VD: Mộc chủ về Nhân + Nhân tức Con người: Đức Phật trong 12 nhân duyên, điểm 10. Hữu: Là có, tồn tại hay sự sống. Vì thủ chấp ắt tạo nghiệp, là động lực cho sự tái sinh, là một sự tồn tại mới hay một đời sống mới. Tâm chấp thủ gieo vào Tạng th...
Xem Chi tiết
Đối–Christ (Anti–Christ): Người tìm đạo thuộc cung hai tạo ra Tổng Quả Báo (Dweller) của mình và để cho sự kềm chế ngày càng mạnh của nó trở thành “kẻ lừa phỉnh của linh hồn” (“deluder of souls”). Y là kẻ Đối–Christ thực sự, và qua giáo huấn sai lầm và sự tác động của những gì được gọi là huyền d...
Xem Chi tiết
+ Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
Xem Chi tiết
Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Ma: Khi Phàm ngã tách khỏi Chân Ngã: - Nếu có thể xác, nó trở thành người mất linh hồn. - Nếu không có thể xác, nó trở thành một con ma hay một hình thức của Kẻ Giữ Cửa. (LVLCK, 1017) + Chú giải các loài ma: Tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là Giết hại, làm não hại thân tâm, tổn hại công đức, phá...
Xem Chi tiết
+ Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết