SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Chiêm tinh học Nội môn -6-

Trong bài trước chúng ta đã biết hai cách xem vận hạn một người theo hai phương pháp là lá số hành tinh quá cảnh và lá số tiến trình. Trong bài này, chúng tôi xin nhắc lại những điểm chính của hai phương pháp trên, sau đó nêu lên một số kỹ thuật mới.

Trong phương pháp hành tinh quá cảnh, một lá số mới được lập lên tại thời điểm xem xét, nơi chốn là địa điểm mà người đó đang sinh hoạt. Chồng hai lá số lên nhau, ta có một lá số kép bao gồm hai bánh xe, bánh xe trong cùng thường là lá số sinh (natal chart) và bánh xe bên ngoài là lá số hành tinh quá cảnh. Biểu đồ hai bánh xe này được gọi là BiWheel Chart. Tương tự ta có thể lập biểu đồ Ba Bánh Xe và Bốn Bánh Xe TriWheel Chart, QuadriWheel Chart…

Khi giải đoán, người ta xem các góc hợp giữa hành tinh quá cảnhhành tinh của lá số sinh. Nhưng trong trường hợp hành tinh quá cảnh thì thường chọn độ lệch giữa hai hành tinh rất nhỏ so với độ lệch của lá số sinh. Một điểm quan trọng khác là thời điểm mà các hành tinh quá cảnh đi qua các Góc (Angles)—nghĩa là các house cusp của các nhà 1, 4, 7, 10—đây là những thời điểm quan trọng.

Các bạn có thể thắc mắc làm sao tính Góc Hợp giữa hành tinh quá cảnhhành tinh sinh. Thông thường, các phần mềm chiêm tinh đều tính sẵn các góc hợp cho chúng ta, và có thể liệt kê chúng theo thời gian. Các nhà nghiên cứu chiêm tinh học nội môn thường sử dụng phần mềm Solar Fire vì phần mềm được tích hợp phần chiêm tinh học nội môn trong đó (bao gồm các Chủ Tinh Nội môn, Chủ Tinh Huyền Giai, Bảy Cung…). Một phần mềm khác cũng tích hợp rất nhiều tiện ích là Sirius hoặc Kepler nhưng không có phần chiêm tinh học nội môn.

Trong trường hợp lá số tiến trình thứ cấp (Secondary Progression) thì lá số sinh được dịch chuyển theo qui tắc: cứ một năm cuộc sống thì dịch chuyển một ngày. Nguyên tắc này được gọi là day-for-a-year. Còn có những qui tắc ít thông dụng hơn như Day-for-a-month—cứ mỗi tháng của cuộc sống thì thêm một ngày được thêm vào ngày sinh (tiến trình tiến trình bậc ba); month-for-a-year (tháng cho một năm)—cứ mỗi năm của cuộc sống thì thêm vào một tháng cho ngày sinh. Còn lá số Nhật Cung Tiến Trình (Solar Arc Direction) là một trường hợp đặc biệt của lá số tiến trình thứ cấp, trong đó các hành tinh đều di chuyển một góc độ như nhau bằng góc độ mà mặt trời trong lá số tiến trình di chuyển.

Thông thường nhất là sử dụng lá số tiến trình thứ cấp và lá số nhật cung tiến trình. Chồng các lá số này lên nhau ta có thể căn cứ vào các góc hợp giữa chúng mà người ta luận đoán về vận hạn. Các lưu ý về hành tinh quá cảnh ở trên cũng được áp dụng cho các lá số tiến trình. Trong phần luận đoán của mình thì GS Michael sử dụng cả ba phương pháp hành tinh quá cảnh, lá số tiến trình thứ cấp và lá số nhật cung tiến trình. Biểu đồ sử dụng khi đó sẽ đặt lá số sinh vào bánh xe trong cùng, lá số nhật cung tiến trình ở vòng trong kế cận, lá số tiến trình ở vòng ngoài tiếp đến và lá số hành tinh quá cảnh ngoài cùng. Các bạn có thể đặt theo bất kỳ thứ tự nào các bạn thích, nhưng cách trên là cách mà GS Michael D. Robbin sử dụng. Dưới đây là phần trích dịch thêm về các loại tiến trình và các kỹ thuật bổ sung để xem xét các góc hợp giữa các hành tinh quá cảnhhành tinh tiến trình so với hành tinh sinh. Phần này được trích dịch từ tài liệu HELP của phần mềm Sirius và Solar Fire.

CÁC TIẾN TRÌNH (Progressions)

Tiến Trình là gì?

Có nhiều loại tiến trình. Loại tiến trình được sử dụng phổ biến nhất là tiến trình mỗi ngày một năm, còn được gọi là tiến trình thứ cấp. Một tiến trình thứ cấp được tính bằng cách thêm một ngày vào ngày sinh của một người cho mỗi năm của cuộc sống. Ví dụ, giả sử một người được sinh ra vào ngày 15 tháng 6 năm 1982. Vào ngày 15 tháng 6 năm 1992, người này đã 10 tuổi, do đó bạn sẽ thêm 10 ngày vào ngày sinh để xác định ảnh hưởng 10 năm sau đó. Do đó, biểu đồ tiến trình thứ cấp là biểu đồ tính cho ngày 25 tháng 6 năm 1982. Khi người đó là 20 tuổi (ngày 15 tháng 6 năm 2002), biểu đồ thứ cấp được tính cho 20 ngày sau ngày sinh, là ngày 5 tháng 7 năm 1982. Biểu đồ tiến trình thứ cấp dịch chuyển dần để biểu đồ tiến trình thứ cấp vào ngày 15 tháng 12 năm 1992 (khi người đó được 10 tuổi rưỡi) được tính là 10,5 ngày sau sinh.

Một vài nhà chiêm tinh cũng sử dụng tiến trình một ngày-cho-một-tháng, còn được gọi là tiến trình tam cấp (tertiary progression). Trong biểu đồ tiến trình này, một ngày được thêm vào ngày sinh cho mỗi tháng của cuộc sống.

Tương tự như khái niệm tiến trình tam cấp (tertiary progression) là tiến trình thứ yếu (minor progression), trong đó một tháng thêm vào ngày sinh cho mỗi năm của cuộc sống.

Một dạng tiến trình khác được sử dụng rộng rãi hơn các tiến trình tam cấp và tiến trình thứ yếu, nhưng kém phổ biến như tiến trình thứ cấp, là Nhật Cung Tiến trình (solar arc direction). Nhật cung tiến trình thực ra bắt nguồn từ lá số tiến trình thứ cấp. Công thức tính toán cho độ di chuyển của các hành tinh là lấy vị trí Mặt Trời của lá số sinh trừ đi vị trí Mặt Trời tiến trình, thêm góc này vào tất cả các vị trí hành tinh. Ví dụ: Giả sử Mặt Trời tiến trình ở 10 độ 40 phút của GeminiMặt Trời sinh ở 9 độ 10 phút Taurus. Do đó, Mặt trời tiến trình đã dịch chuyển 31 độ 30 phút trước mặt trời sinh. Góc này được gọi là “Solar Arc”. Cộng thêm 31 độ 30 phút cho tất cả các hành tinh sinh, bạn có vị trí của các hành tinh trong biểu đồ nhật cung tiến trình. Lưu ý rằng Mặt Trời trong lá số tiến trình và lá số nhật cung tiến trình giống hệt nhau, nhưng tất cả các hành tinh khác có các vị trí khác nhau. Tất cả các hành tinh trong biểu đồ nhật cung tiến trình di chuyển ở tốc độ của Mặt trời, khoảng 1 độ một năm của cuộc sống. Hầu hết các nhà chiêm tinh thích sử dụng từ “direction” thay vì từ “progression” cho nhật cung tiến trình vì tất cả các hành tinh được di chuyển về phía trước với tốc độ không đổi, nhưng đôi khi bạn có thể thấy thuật ngữ solar arc progression xuất hiện trong văn học chiêm tinh.

Hầu hết các nhà chiêm tinh tính biểu đồ tiến trình cho nơi sinh, nhưng một số thích tính nó cho nơi cư trú.

Dưới đây là ví dụ lá số của đệ tử FCD sinh ngày 27 tháng 2 năm 1888 lúc 11:59:24 AM tại Venice. Vào ngày sinh nhật thứ 50 của ông (ngày 27/2/1938), lá số tiến trình thứ cấp của ông được lập vào thời điểm 27/2/1888 + 50 ngày = 17/4/1888 (11:59:24 AM). Hình dưới minh họa ba lá số: lá số sinh (vòng trong cùng), lá số tiến trình (vòng giữa), và lá số lập vào ngày 17/4/1888 (11:59:24 AM) (vòng ngoài cùng) để các bạn so sánh.

Độ dịch chuyển của mặt trời là 2724 – 820 = 49°4 gọi là solar arc. Cộng 49°4 này vào vị trí của tất cả hành tinh trong lá số sinh ta có lá số nhật cung tiến trình. Hình dưới cho thấy lá số tiến trình và lá số nhật cung tiến trình.

*********************

Dùng phần mềm Sirius

Trong bài học trước, chúng ta đã học qua lá số tiến trình thứ cấp là gì, và chúng ta nhìn vào lá số tiến trình của John Lennon tại thời điểm bị sát hại. Thật không may, chúng ta đã không nhìn thấy các chỉ dẫn về vụ giết người của ông, và chúng tôi hy vọng rằng các học viên sẽ không nản lòng vì điều này! Dự đoán chiêm tinh phức tạp, khó khăn, và ít đáng tin cậy hơn việc phân tích các lá số sinh hoặc các mối quan hệ. Lá số quá cảnh và lá số tiến trình thứ cấp chắc chắn làm việc! Gần như tất cả các nhà chiêm tinh đều đồng ý rằng chúng hoạt động, nhưng dự đoán các sự kiện cụ thể là vô cùng khó khăn, và đôi khi chỉ dẫn chiêm tinh của một sự kiện không rõ ràng. Một điều làm cho dự đoán phức tạp là có rất nhiều kỹ thuật tiên đoán. Bạn đã được giới thiệu hai trong các kỹ thuật này: hành tinh quá cảnh và tiến trình thứ cấp.

Có những kỹ thuật khác và chúng ta sẽ học được một số trong số đó trong bài học này. Trong bài học trước, chúng ta nghiên cứu sơ đồ tiến trình bằng cách nhìn vào lá số tiến trình và lá số kép với lá số sinh ở bánh xe trong và lá số tiến trình ở bánh xe ngoài. Nhiều nhà chiêm tinh sử dụng kỹ thuật khác: danh sách các góc hợp tiến trình và các dòng thời gian.

Trở lại lá số của John Lennon vào thời gian ông bị ám sát, dùng phần mềm Sirius ta có thể thiết lập góc hợp giữa hành tinh tiến trình và hành tinh lá số sinh theo hai cách như sau. Một cách là liệt kê các góc hợp, một cách trình bày dưới dạng biểu đồ:

DANH SÁCH CÁC GÓC HỢP TIẾN TRÌNH VÀ DÒNG THỜI GIAN:

Đây là một vài dòng của danh sách góc hợp giữa hành tinh tiến trình và hành tinh sinh:

Đây là những ảnh hưởng tương tự nếu bạn chọn định dạng Dòng thời gian—Time Line Format (ví dụ này được chạy trong 4 tháng bắt đầu từ tháng 1 năm 1981):

Hai bản in này cung cấp cùng một thông tin. Định dạng dòng thời gian dễ đọc hơn nhiều!

Định dạng dòng thời gian đặc biệt dễ đọc khi nhìn vào danh sách hàng chục ảnh hưởng. Trong định dạng dòng thời gian chúng ta có thể nhanh chóng thấy những ảnh hưởng chiêm tinh có hiệu lực tại bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, một số nhà chiêm tinh có thể thích định dạng liệt kê cho một số mục đích. Để có được thông tin dự đoán chi tiết cho một người, bạn có thể tạo ra 3 biểu đồ dòng thời gian riêng biệt: transit – lá số sinh, tiến trình – lá số sinh, và tiến trình – tiến trình.

Chi tiết về việc tạo bản in ở trên có thể được tìm thấy trong phần Trợ giúp của Sirius. Nhấp vào “Trợ giúp” sau đó nhấp vào “Sirius Hướng dẫn sử dụng”. Sự trợ giúp “Nội dung” sau đó được hiển thị. Một danh sách các tính năng thường được sử dụng được liệt kê trong dòng “CHỌN PRINTOUT” theo thứ tự chữ cái. Cuộn xuống “Forest or Transit” dòng, bạn sẽ có một danh sách các phương pháp dự báo khác nhau. Mỗi một trong những phương pháp này có liên kết đến mỗi hướng dẫn về cách tạo nó.

ĐỊNH DẠNG PROFILE TIME LINE PRINTOUT:

Tại thời điểm này bạn có thể cảm thấy bị choáng ngợp bởi số lượng dữ liệu mà một nhà chiêm tinh phải sàng lọc! Tuy nhiên, nếu nhà chiêm tinh là một người nghiêm túc và thông minh, thì người đó thực sự cần phải xem xét một số lượng lớn các yếu tố ảnh hưởng chiêm tinh để được toàn diện. Có lẽ thậm chí còn quan trọng hơn là nhà chiêm tinh quyết định những ảnh hưởng chiêm tinh nào ít quan trọng và tập trung vào những điều quan trọng hơn. Mỗi nhà chiêm tinh có những sở thích khác nhau.

Đôi khi người ta muốn có thông tin khách quan và hữu hình, và đôi khi họ muốn sự hỗ trợ ít hữu hình hơn, như để hiểu rõ hơn về tình huống. Ví dụ về thông tin khách quan và hữu hình là khi một ngườithể dễ bị tai nạn.

Nhiều diễn giải mà chương trình Sirius tạo ra hướng nhiều vào không gian ít hữu hình và nhiều tâm hơn. Những cố gắng để đưa ra một sự hiểu biết sâu sắc hơn về những gì sẽ xảy ra, trong khi đồng thời cung cấp những chỉ dẫn chung rất rộng lớn về những gì có thể xảy ra cụ thể trong đời sống của một người. Mặc dù chiêm tinh học được chào hàng trên các phương tiện truyền thông như là một công cụ để biết về tương lai, nhưng thường thì nó hữu ích hơn trong việc hiểu biết và đánh giá tốt hơn về bản thân và người khác chứ không phải là một công cụ để tiết lộ tương lai. Những khi chúng ta cần biết các sự kiện cơ bản, như một người dễ bị tai nạn hay không, hoặc có nhiều khả năng thực hiện tốt trong một cuộc thi thể thao, thì Profile Time Line có thể là vô giá. The Profile Time Line cô đọng một lượng lớn dữ liệu thành một bản in đơn giản, dễ hiểu.

The Profile Time Line tích hợp rất nhiều thông tin vào một dự báo dễ đọc. Hầu như tất cả các nhà chiêm tinh đều đồng ý rằng khi lưu ♅ tạo thành một góc hợp cứng (☌, □, hay ☍) với ♂ lá số sinh, thì người đó dễ bị tai nạn hơn. Tình trạng ngược lại, lưu ♂ tạo một góc hợp cứng với ♅ lá số sinh cũng làm cho người đó dễ bị tai nạn. Nhiều nhà chiêm tinh học sẽ bao gồm các khía cạnh khác, chẳng hạn như quincunx, semisquare, và sesquiquadrate. Các hành tinh khác, như ☉-♅ và ☿ – ♅ cũng dễ bị tai nạn. Các nhà chiêm tinh có sự đồng thuận tốt về vấn đề này, mặc dù một nhà chiêm tinh có thể cảm thấy rằng các góc hợp ♂-♅ thường thiên về tai nạn nhiều hơn các góc hợp ☉-♅ và ☿ – ♅, trong khi một nhà chiêm tinh khác có thể cảm thấy rằng tất cả 3 cặp đều có khả năng gây ra tai nạn. Có sự đồng ý mạnh mẽ với sự khác biệt tương đối tinh tế trong sự nhấn mạnh. Tuy nhiên, hãy lưu ý một sự khác biệt trong sự nhấn mạnh có thể dẫn đến một sự tiên báo khác nhau trong các trường hợp cụ thể. Ví dụ, nếu quá cảnh ☿ tạo góc hợp ⚻ với ♅ lá số sinh vào một ngày nào đó, một nhà chiêm tinh vốn cảm thấy rằng các khía cạnh ☿-♅, đặc biệt là quincunxes, rất dễ bị tai nạn, sẽ khuyên bạn nên cảnh giác nhiều vào ngày này, trong khi một nhà chiêm tinh khác không chú trọng đến khía cạnh quincunx và cảm thấy rằng các khía cạnh ☿ -♅ chỉ dễ bị tai nạn chút ít sẽ không nhìn thấy ngày đặc biệt này là cực kỳ dễ xảy ra tai nạn.

Dòng thời gian hồ sơ giống như bản in theo thời gian được thảo luận ở trên ngoại trừ thay vì liệt kê các góc hợp chiêm tinh ở bên trái trang, nó liệt kê những thứ như “Dễ bị tai nạn” và “thi đấu thể thao”. Bấy giờ điều này sẽ hữu ích cho hầu hết mọi người hơn nhiều so với một dòng thời gian của các góc hợp chiêm tinh! Rất thường nó cũng sẽ hữu ích cho các nhà chiêm tinh chuyên nghiệp hơn. Chương trình Sirius tạo ra hồ sơ Time Line bằng cách làm gần như chính xác những gì mà nhà chiêm tinh làm khi xác định một người dễ bị tai nạn như thế nào vào một ngày nhất định: nhà chiêm tinh có thể nhận thấy rằng lưu ♅ đồng vị với ♂ lá số sinh trong tháng Bảy, và góc hợp này chính xác vào giữa tháng, và lưu ☉ đồng vị với ♅ lá số sinh vào ngày 18 Tháng Bảy. Điều này làm cho ngày 18 tháng 7 cực kỳ dễ bị tai nạn bởi vì khía cạnh ☉- ♅ thêm sự mất ổn định cho điều kiện không ổn định được chỉ ra trong tháng này do góc hợp ♅ ♂. “Sự bất ổn” có thể biểu hiện như một tai nạn. Chương trình Sirius chỉ định một số điểm nhất định cho khía cạnh ♅ ♂, sau đó vào ngày mà góc hợp chính xác, số điểm được chỉ định tăng lên. Ví dụ, nếu độ lệch cho phép là 1 độ, và 10 điểm được gán cho các khía cạnh ♅ ☌ ♂, sau đó vào ngày mà độ lệch là 1/2 độ (nửa độ lệch tối đa), 5 điểm (một nửa số tối đa bởi vì sức mạnh là một nửa) được chỉ định. Vào ngày mà độ lệch là 45′ sức mạnh độ lệch 2 1/2, 1/4 sức mạnh tối đa bởi vì độ lệch lúc đó là 1/4 so với mức tối đa cho phép.

Bởi vì có rất nhiều góc hợp khác nhau có xu hướng về một điều kiện như dễ bị tai nạn hoặc thi đấu thể thao tốt và bởi vì các góc hợp và độ lệch của chúng thay đổi hàng ngày, nó sẽ rất tẻ nhạt để một nhà chiêm tinh xác định mức độ mà một người dễ bị tai nạn hoặc thi đấu tốt vào một ngày cụ thể. Dự báo Dòng Thời gianthể cộng tất cả yếu tố quá cảnh dễ dẫn đến tai nạn vào một ngày nhất định để cho một điểm số dễ bị tai nạn cho mỗi ngày.

Dòng thời gian hồ sơ thực hiện tất cả các phép tính này và trình bày các kết quả cuối cùng trong định dạng dòng thời gian dễ đọc. Có 3 loại dòng thời gian cơ bản: transit-lá số sinh, tiến trình-lá số sinh, và tiến trình-tiến trình. Bạn có thể tạo ra tất cả 3 loại để phân tích kỹ lưỡng.

Tôi tin rằng cần học chiêm tinh học trong bối cảnh của phần mềm chiêm tinh mà ta sử dụng. Một người học xây một ngôi nhà hoặc sửa một chiếc xe bằng cách học cách sử dụng các công cụ thích hợp. Bạn không học cách xây nhà mà không cần búa, và bạn không học cách sửa xe hơi mà không cần sử dụng chìa khoá. Nếu tham dự các lớp học lập trình hoặc đồ họa máy tính bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng các chương trình máy tính cụ thể để viết chương trình hoặc để tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Bạn sẽ không học tất cả các chương trình phần mềm có sẵn; giáo viên sẽ tập trung vào một số lượng hạn chế các chương trình, đôi khi chỉ là một, để học hỏi.

Dùng phần mềm Solar Fire

Dùng Solar Fire để liệt kê các góc hợp của hành tinh tiến trình và hành tinh sinh ta cũng có bảng như sau:

Ý nghĩa của bảng trên:

P1, P2: Các hành tinh tạo góc hợp

(H): là nhà mà hành tinh đó đang trú

Asp: Góc hợp giữa hai hành tinh

Type: Loại góc hợp:

Sp = Secondary Progressed = Tiến trình thứ cấp

N = Natal = Lá số sinh

T = transit = Hành tinh quá cảnh

Time, Date = Giờ và ngày tháng xảy ra góc hợp chính xác

Age: tuổi xảy ra góc hợp chính xác

Khi kích kép vào mỗi dòng bạn sẽ thấy phần diễn giải của góc hợp, rất thuận tiện. Khi chọn Time Map bạn sẽ thấy biểu đồ theo thời gian của các góc hợp giống như Time Line Format của Sirius. Hình dưới là Time Map của các Góc hợp giữa hành tinh quá cảnh, tiến trình và hành tinh sinh trong 4 tháng. Ký tự t=transit (quá cảnh), p=progressed (tiến trình), n=natal (lá số sinh), d=direct (nhật cung tiến trình). Dấu x chỉ thời điểm góc hợp chính xác, con số dưới dấu x là ngày xảy ra góc hợp chính xác.

881 — Tổng số lần đọc 4 — Hôm nay
+ Phần mềm Sirius: Ta có thể thiết lập góc hợp giữa hành tinh tiến trình và hành tinh lá số sinh theo hai cách như sau. Một cách là liệt kê các góc hợp, một cách trình bày dưới dạng biểu đồ. + Phần mềm Solar Fire: Solar Fire để liệt kê các góc hợp của hành tinh tiến trình và hành tinh sinh. Chiêm...
Xem Chi tiết
+ Phương pháp Hành tinh quá cảnh (transiting planets) hay lưu tinh Thuật ngữ “hành tinh quá cảnh” đề cập đến hành tinh vào thời điểm chúng ta quan tâm. Ví dụ, tuyên bố “vào ngày cưới của tôi, sao Kim quá cảnh ở 3 độ Cự Giải” có nghĩa là sao Kim vào ngày đám cưới ở 3 độ của Cự Giải. Trong trường h...
Xem Chi tiết
+ Chiêm tinh học: Là chân lý huyền môn trên thế gian hiện tại, là khoa học có bàn đến các năng lượng và các lực đang chi phối và cai quản, chúng tác động qua và vào trong toàn th...
Xem Chi tiết
+ Hạ Trí hay chỉ trích có các tính chất (CTHNM, 231): 1. Kiêu hãnh – Chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn. 2. Tính chia rẻ – Chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng. 3. Tàn bạo ...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
+ Huyền giai sáng tạo: Là trật tự đẳng cấp có trong nhiều đoàn nhóm khác nhau. Như các đẳng cấp của chính phủ, của giáo hội, hoặc những hệ thống đẳng cấp để phân biệt các giai tầng xã hội. .... + Nhiều ánh sáng, nếu thành tâm nghiên cứu các con số của Huyền Giai - Năm Huyền Giai đầu xem như các t...
Xem Chi tiết
(trụ vào, polarize or centrehimself – ASCLH, 251) – Khi bạn dùng thuật ngữ: “một người trụ vào (polarized) trong thể cảm dục của mình”, là bạn thực sự muốn nói người đó có Chân Ngã hoạt động chính yếu thông qua hiện thể này.(LVHLT, 112) – Tính chất an trụ (polarity) cho thấy độ thông thoáng của vận ...
Xem Chi tiết
Tiên đoán (Prediction): Tiên đoán là một kỹ năng (asset) của linh hồn thức và con người tạm thời có dự phần vào đó.         (CTNM, 497)...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
+ Có 12 Hành tinh (7 H.Tinh thánh thiện và 5 không thánh thiện) có liên quan với sự sống bên ngoài, môi trường và các hoàn cảnh của cá nhân. Các mãnh lực biểu hiện trạng thái thiêng liêng thứ 3 - Ý muốn hiểu biết; (CTHNM, 38) - 12 HT chi phối 12 Cung HĐ, chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên khía cạnh Phà...
Xem Chi tiết
Thông hiểu (hiểu biết, understanding): Có thể định nghĩa thông hiểu là khả năng của Chủ thể Tư tưởng (thinker) vào đúng lúc, nhận được kiến thức (knowledge) để làm căn bản cho minh triết (wisdom), khiến cho chủ thể này sửa đổi những gì thuộc hình hài cho thích hợp với sự sống tinh thần, đồng thời...
Xem Chi tiết
+ 108. CÁC PHÁP THÍNgười tinh tấn thí người không tinh tấnThí đúng pháp được tâm hoan hỷVì tin có nghiệp và quả báoLoại thí này thí chủ thanh tịnh.Không tinh tấn thí người tinh tấnKhông đúng pháp, không tâm hoan hỷVì không tin nghiệp và quả báoLoại thí này người nhận thanh tịnh.Người giải đãi thí kh...
Xem Chi tiết
Là định thức (formulation) của con người về một khái niệm (concept), do con người tạo ra và lồng vào (embodying) cho con người chân lý khi y gặp thấy và hiểu được chân lý ấy. Biểu tượng bao giờ cũng có các hàm ý quan trọng hơn là biểu trưng.(VMCQG, 119)...
Xem Chi tiết
Nhóm A: Chia rẽ - Hợp nhất - Kích thích; Tất cả nhân loại phải trải qua ảnh hưởng Nhóm B: Nhà thần bí - Đệ tử; Người sống cuộc đời tâm linh mới trải qua + Một trong những điều đầu tiên xảy ra khi một người đã thành công trong việc hàn gắn hoặc khắc phục những Sự Chia Rẻ nhất định là việc nhận ra...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đa...
Xem Chi tiết
+ Ðức Phật dạy: - Nước theo lối cũ: Chỗ đất bị nước mạnh xoáy lở thì dù 100 năm sau, cũng không nên dựng lại một cái gì trên ấy. Vì dòng nước sẽ theo thói cũ mà lôi cuốn đi mất tất cả. - Người có ác tâm mà bây giờ họ bảo mình là bắt đầu làm lành thì mình quyết không tin vội. Vì, tâm ác của họ chưa...
Xem Chi tiết
+ Chủ Tinh/ Hành Tinh Cai quản Cung Hoàng đạo có 3 mức: Công Truyền - Bí truyền - Huyền Giai + Chủ tinh công truyền: + Esoteric Astrology đức DK có danh sách các Chủ Tinh Nội Môn và Chủ tinh Huyền Giai áp dụng cho các đệ tử và điểm đạo đồ. - Là sự cộng hưởng. Những phẩm chất của dấu hiệu hoàng đạ...
Xem Chi tiết
+ Cung (ray): Một dòng thần lực (Chuyên hóa) hay 01 phân thân. Thái Dương Thượng Đế hay là Đại thiên địa, biểu lộ qua 3 cung chính yếu và 4 cung thứ yếu. Chân Thần hay tiểu thiên địa cũng biểu lộ qua 3 cung như trên (LVLCK, 90) + Định nghĩa Ray - Cung năng lượng: Để chỉ một thần lực hay loại năng l...
Xem Chi tiết
+ Phật lại dạy rằng: “A Nan, nếu không trừ tâm sát hại mà muốn cầu được đạo, thì cũng như người tu bịt hai lỗ tai của mình, la tiếng thật lớn, mà muốn cho mọi người không nghe thì không thể được&rdq...
Xem Chi tiết
+ Nội môn - Bí Truyền - Bí Giáo - Huyền Môn: Chỉ tất cả những gì không liên quan đến cuộc sống sắc tướng bình thường hay là tâm thức thông thường của con người trong 3 cõi thấp. (CTNM, 683); - Nội môn bí giáo tức là huyền linh học. (TLHNM, 451) - Liên quan với các Đệ Tử và Điểm Đạo Đồ (CTHNM, 80);...
Xem Chi tiết
Đức Đại Lai Lạt Ma hướng dẫn cách ứng sử với người gặp khổ đauHỎI: Tôi muốn biết mục tiêu của đời sống là gì và ngài có tin tưởng vào định mệnh hay không? Nếu có, thế thì vai trò của định mệnh trong đời sống là gì?ĐÁP: Theo quan điểm của Phật giáo (mặc dù quan điểm của riêng tôi thì khác), đôi mắt, ...
Xem Chi tiết
+ Trong Chiêm tinh: Đứng đằng sau mọi góc hợp (như với tất cả mọi thứ trong lá số sinh) là bản thân cá nhân. Những quan điểm, triết lý, điều kiện và kinh nghiệm của anh ấy cho đến nay trong cuộc đời anh ấy sẽ đều tuân theo cách thức hoạt động của góc hợp; chính anh ta là người sống nó, hoặc đang tìm...
Xem Chi tiết
X. Yếu tố, tứ đại, hợp tố … Thuật ngữ “bản tố” được giới hạn vào các chất căn bản (basis substances) trong cái được gọi là vật chất căn bản (essential matter) và nhà hóa học cũng như nhà vật lý học đều bận tâm đến các sự sống như thế. (LVLCK, 1062)...
Xem Chi tiết
+ Kim Ngưu/ Taurus: Hành Thổ (Xem); Dẫn truyền(Cung 4) (Xem) - Cần cù, ổn định, thực tế, bảo thủ, yêu thiên nhiên;Xem nguồn - Chủ quản Nhà thứ 2, có đặc tính: Thái độ đối với tài sản, thân thể, vật dụng, người phối ngẫu, giá trị, đạo đức; + Ngoại Môn: - Chủ tinh: Kim Tinh; Cung 5; (Kim Tinh truy...
Xem Chi tiết
+ Thiên Lang (Sirius): Trong 9 cuộc điểm đạo xét về nhân loại. Có: 5 cuộc điểm đạo hành tinh; 3 cuộc điểm đạo thuộc thái dương hệ mà Đức Christ đang có 2; 01 cuộc điểm đạo cấp vũ trụ vốn liên kết một người với sao Thiên Lang (Sirius) (CTHNM, 298) + Đại Hùng Tinh Thiên Lang Thất Tỷ Muội: Thiên văn h...
Xem Chi tiết
+ Song Tử/ Gemini (Song Nam - Song Sinh): Hành Không Khí (Xem); Dẫn truyền(Cung 2) (Xem) - Ánh sáng, thoáng mát, nhiều sở thích, thông minh; ;Xem nguồn - Chủ quản Nhà thứ 3, có đặc tính tương ứng: Quan tâm về môi trường sát bên. Cách hiểu và học hỏi + Ngoại Môn: - Chủ tinh: Thủy Tinh; Cung 4 (CT...
Xem Chi tiết
+ 108. CÁC PHÁP THÍNgười tinh tấn thí người không tinh tấnThí đúng pháp được tâm hoan hỷVì tin có nghiệp và quả báoLoại thí này thí chủ thanh tịnh.Không tinh tấn thí người tinh tấnKhông đúng pháp, không tâm hoan hỷVì không tin nghiệp và quả báoLoại thí này người nhận thanh tịnh.Người giải đãi thí kh...
Xem Chi tiết
Plato (Platon, Pháp ngữ): – Plato là đệ tử được điểm đạo.         (GLBN III, 268) – Giống như Khổng Tử, Plato thuộc giai tầng tiến hóa cao về trí tuệ, tâm linh và tinh thần. Dầu đang ở trong cuộc tuần hoàn 4, ông có trình độ tiến hóa cực cao của cuộc tuần hoàn 5.                           (GLB...
Xem Chi tiết
+ Giác quan không phải là cơ quan hồng trần, mà là quan năng của thể trí tác động qua cơ quan đó như là vận cụ của nó. Các cơ quan cảm giác bên ngoài là các phương tiện thông thường mà nhờ đó các chức năng như nghe, vv… được hoàn tất trên cõi trần. (LVLCK, 194)+ Giác quan (sense): Các giác quan là n...
Xem Chi tiết
  – Một cuộc tuần hoàn là đoạn đường đi (passage) của một Chân Thần từ bầu “A” đến bầu “Z” (from globe “A” to globe “Z”) (hay bầu “G").      (GLBN I, 221) – Đại chu kỳ (great cycle) tức cuộc tuần hoàn.   (ĐĐTDVNL, 34) - Bảy chu kỳ thế giới (world periods) hợp thành một cuộc tuần hoàn. ...
Xem Chi tiết
+ Nhà thứ nhất: thái độ cơ bản đối với cuộc sống. Tham gia; Xem nguồn Xem thêm: Các Nhà góc – Các Nhà Kế – Các Nhà Cadent...
Xem Chi tiết
+ Người - Là trung hiếu nhân nghĩa, còn như bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là không phải người (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
+ Lửa (Fire): Lửa là một biến phân của vũ trụ năng trên cõi trí. (LVLCK, 43) A- Lửa Đại Thiên Địa: Có 3 phần, khi biểu lộ ra 5 phần - Năm lửa gồm: 4 nhị nguyên (Cho tứ hạ thể): Tiềm nhiệt, Hoạt nhiệt, Lửa Trí tuệ, Hành khí + Nguyên khí thứ 5 Thượng Đế - Thể trí vũ trụ (LVLCK, 38 - 45) 1. Cung 3 -...
Xem Chi tiết
Đối–Christ (Anti–Christ): Người tìm đạo thuộc cung hai tạo ra Tổng Quả Báo (Dweller) của mình và để cho sự kềm chế ngày càng mạnh của nó trở thành “kẻ lừa phỉnh của linh hồn” (“deluder of souls”). Y là kẻ Đối–Christ thực sự, và qua giáo huấn sai lầm và sự tác động của những gì được gọi là huyền d...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
Xem Chi tiết
+ Khi Nói Mặt Trời là Chủ Tinh Cai Quản Một Cung: Tôi nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu Uranus hoặc Vulcan. các Hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng, là cái khó khi nếu ra Hành tinh Nội môn, trừ khi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus _(CTHNM, 113) + Mặt Trời đa...
Xem Chi tiết
Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
Xem Chi tiết
NTH: Người soạn thảo bài viết của Nhân Trắc Học...
Xem Chi tiết
Lực (Force, mãnh lực): - Lực chẳng qua chỉ là vật chất ở một trong các trạng thái cao nhất của nó.     (Thư của Chân Sư,   321)    -Là tên gọi để chỉ tất cả các năng lượng mà – sau khi được vận dụng và tập trung đúng – được phóng ra bởi cá nhân hay nhóm theo bất cứ hướng nào và với nhiều động cơ ...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Ma: Khi Phàm ngã tách khỏi Chân Ngã: - Nếu có thể xác, nó trở thành người mất linh hồn. - Nếu không có thể xác, nó trở thành một con ma hay một hình thức của Kẻ Giữ Cửa. (LVLCK, 1017) + Chú giải các loài ma: Tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là Giết hại, làm não hại thân tâm, tổn hại công đức, phá...
Xem Chi tiết
+ Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết