SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Đức Phật dậy: Tất cả chúng sinh đều mang theo nghiệp của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa các chúng sinh. (Kinh Trung A Hàm). Để Cải Mệnh, Đức Phật dậy "ĐỐI VỚI TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CHẤP TRƯỚC", đây là tóm lược toàn bộ Giáo Pháp của Đức Phật đã dạy_Lời Đức Phật.

Nhân Trắc Học hiểu về Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không tin sâu Nhân Quả báo ứng, mà chỉ sống thuận theo bản năng của mình, không tu hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI - VÌ ĐÓ LÀ NGHIỆP QUẢ NHIỀU KIẾP TRƯỚC. Là vì thông qua quy luật thời gian - Luật Nhân Quả của Vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho chính Bạn trong kiếp sống này những gì mà chính Bạn đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước. Đây là nguyên nhân Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP QUẢ CỦA MÌNH, DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU. Nhân trắc học thông qua quy luật tuần hoàn của thời gian, mà biết được thời điểm Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo - Nếu Bạn không Tu hành sửa Mệnh đúng cách. Nhân Trắc Học chúng tôi với nhóm người có sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng và An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn. Nó không gì khác khi Quý Bạn nghe được dự báo thời tiết hay Dịch bệnh ở đâu đó - Và Bạn cần phòng bị tốt nhất trước khi chúng đến "hỏi thăm" bạn. Kính chúc Quý bạn đọc Vạn sự cát tường như ý!

Khi Bạn gặp phải Ánh Sáng Gây “Sốc” (2)

Trong bài viết “Khi Bạn Gặp Phải Ánh Sáng Gây ‘Sốc’“, GS Michael D. Robbins giải thích cho người học giáo lý của đức DK hãy chuẩn bị đón nhận những “ánh sáng gây sốc“. Trong bài này, chúng tôi xìn liệt kê một vài phát biểu như thế. Nhưng chúng ta hãy nhớ đức DK dạy rằng cái giúp xua tan huyễn cảm (glamours) của cõi trung giới chính là ánh sáng từ cõi trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể phá màn sương mù huyễn cảm.Technique of Light” là kỹ thuật tham thiền bí truyền mà đức DK dạy cho các đệ tử của Ngài trong việc phá huỷ lớp màn sương huyễn cảm cũng dựa theo nguyên lý đó. Bây giờ bạn và tôi  thử review lại một vài luồng ánh sáng gây sốc đó trong các bài viết vừa qua:

*****

  1. Những quyền năng thông linh bậc thấp được chia sẻ với giới động vật và với tất cả các giống dân kém tiến hoá của nhân loại.
  1. Những người này có khuynh hướng xem những năng lực này như là biểu thị của một tình trạng tâm linh tiến bộ hay như một sự sở hữu hiếm hoi và độc đáo, khiến những ai sở hữu những quyền năng đó tài năng hơn, thông thái hơn và có khả năng khuyên bảo và chỉ dẫn những người khác hơn là người bình thường. Ta thấy rõ thái độ này bởi lượng khán giả rộng lớn mà họ diễn thuyết và tụ họp xung quanh họ, và sự sẵn lòng của công chúng để lắng nghe và trả tiền cho đặc ân và lợi ích của sự trình diễn và lời khuyên đó.
  2. Có ba nhóm người sử dụng những quyền năng thông linh bậc thấp một cách ý thức hay vô ý thức:
  1. Những người mà trình độ tiến hóa của họ đủ thấp cho phép việc sử dụng chúng một cách tự động.
  2. Những người mang khả năng nhìn và nghe ở các phân cảnh của cõi trung giới, hay là đã “thực hiện huyền thuật” từ một kiếp sống trước—từ thời đại Atlantean. Những quyền năng này đối với họ là tự nhiên, nhưng họ thường không hiểu về những quyền năng này, cũng như kiểm soát chúng bằng sự hiểu biết [568], và chúng thường làm cho người sở hữu quyền năng thành một nạn nhân hay một kẻ lợi dụng những quyền năng này.
  3. Nhà thần bí trên con đường nhãn pháp, người mà thông qua việc mang năng lượng từ linh hồn xuống thông qua thiền định và nguyện vọng kích thích các luân xa tùng thái dương hay luân xa cổ họng và vì thế mở một cánh cửa đi vào cõi trung giới.

Đây sẽ là những phát biểu gây “sốc” cho những “nhà ngoại cảm” và những người tôn sùng các quyền năng bậc thấp như nhãn thông, nhĩ thông

  1. Họ đã nhìn thấy những hình tư tưởng mà nhân loại đã tạo ra về Thánh Đoàn và những phản ảnh của Thánh Đoàn đó trên các phân cảnh giới này (vẫn là một nhóm những hình tư tưởng tiềm năng hơn) và được nghe những lời lặp đi lặp lại của điều đã được nói và nghĩ bởi những người mộ đạo ở mọi thời đại trên thế giới—tất cả những gì Chân, Thiện, Mỹ nhất của nó. Rồi họ tiến hành giảng dạy và công bố cái mà họ đã nghe thấy, nhìn thấy và học được và thường làm được nhiều điều tốt—ở các cấp độ của cõi trung giới. Tuy nhiên, tất cả họ đều như nhau, nhầm lẫn phản ảnh với thực tại, bản sao với bản gốc, và cái do con người tạo ra với cái do thiêng liêng tạo ra.

Đây sẽ là những phát biểu gây “sốc” cho những vị “thầy” rao giảng tâm linh.

  1. Nói chung, khoa học đã đi trước huyền bí học trong sự thừa nhận của nó xem năng lượng như là yếu tố nổi bật trong mọi biểu lộ hình thể. Các nhà Thần triết (theosophist) và những người nghiên cứu khác tự hào về việc họ đi trước tư tưởng của nhân loại, nhưng điều đó không đúng. H.P.B., một điểm đạo đồ cao cấp, có trình bày các quan điểm đi trước khoa học, nhưng điều đó không áp dụng cho những người truyền bá giáo lý Thông Thiên Học. Sự thật rằng tất cả các hình thể biểu lộ là các hình thể của năng lượng, và hình hài đích thực của con người cũng không phải là ngoại lệ, là món quà của khoa học dành cho nhân loại chứ không phải quà tặng của huyền linh học. Việc chứng minh rằng ánh sáng và vật chất là các thuật ngữ đồng nghĩa cũng là một kết luận của khoa học. Các nhà huyền bí học luôn luôn biết rõ điều này, nhưng cách trình bày đầy tự tin (aggressive) và ngốc nghếch của họ về chân lý đã gây bất lợi rất nhiều cho Thánh Đoàn (Hierarchy). Rất thường các Chân Sư lên án phương pháp của các nhà Thần Triết và các nhóm huyền bí khác.

Generally speaking, science has preceded esotericism in its recognition of energy as a dominant factor in all form expression. Theosophists and others pride themselves on being ahead of human thinking, but such is not the case. H.P.B., an initiate of high standing, presented views ahead of science, but that does not apply to the exponents of the theosophical teaching. The fact of all manifested forms being forms of energy, and that the true human form is no exception, is the gift of science to humanity and not the gift of occultism. The demonstration that light and matter are synonymous terms is also a scientific conclusion. Esotericists have always known this, but their aggressive and foolish presentations of the truth have greatly handicapped the Hierarchy. Frequently the Masters have deplored the technique of the theosophists and other occult groups. [The Telepathy and the Etheric Vehicle”]

  1. Các Chân sư như được mô tả trong Hội Thần Triết thì không mấy đúng với sự thật, và nhiều điều tốt đẹp đã được thực hiện do bằng chứng này về sự hiện diện của các Ngài, cũng như đã có nhiều điều tai hại do các chi tiết dại dột mà đôi khi người ta đã truyền đạt. Nhưng các Ngài không như đã mô tả; các Ngài không hề ra lệnh cho những người theo các Ngài (hay nói đúng hơn là những người sùng tín) hãy làm điều này, điều nọ, hãy lập tổ chức này hay tổ chức kia, cũng như các Ngài không hề chỉ ra rằng một số người nào đó là hết sức quan trọng ở cõi trần, bởi vì các Ngài biết rõ rằng các đệ tử, các điểm đạo đồ và các Chân sư phải chứng minh địa vị của mình bằng công việc đã được hoàn tất, và chúng ta biết được các Vị qua công việc và hành động, chứ không qua những lời nói suông.

The Masters, as portrayed in the Theosophical Society faintly resemble the reality; much good has been done by this testimony to Their existence, and much harm by the foolish detail at times imparted. They are not as pictured; They do not issue orders to Their followers (or rather devotees) to do thus and so, to form this or that organization, nor do They indicate [Page 788] certain individuals as being of supreme importance and hierarchical status; They know full well that disciples, initiates and Masters are known by their works, their deeds and their words; they have to prove their status by the work they accomplish.

Các phát biểu trên sẽ gây sốc cho các nhà Thông Thiên Học (Thần Triết). Ngài dùng từ “foolsish” — ngu ngốc, xuẩn ngốc, khờ dại, dại dột … để nói về những gì mà người ta gán cho các Chân sư. Người dịch đã cố làm nhẹ đi ý nghĩa của từ foolish bằng các từ dại dột, ngốc nghếch ...

 

4334 — Tổng số lần đọc 4 — Hôm nay