SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Tim Boyd

240px-Tim_Boyd_1

Tim Boyd

Tân Hội trưởng Hội Theosophia thế giới (International Theosophical Society với Tổng hành dinh tại Adyar, Chennai, Ấn độ) vừa được bầu là ông Tim Boyd, người Mỹ. Ông sinh năm 1953, gia nhập hội từ năm 1974 là vị Hội trưởng thứ 8 của hội. Ông sẽ đảm nhận nhiệm kỳ 7 năm. Có hai ứng viên được đề cử cho chức vụ là Ông và Ông C.V.K. Maithreya người Ấn độ. Kết quả bầu cử Ông được 7.190 phiếu, hơn người cạnh tranh 2.948 phiếu.Ông hiện là Hội trưởng của Hội Theosophia Hoa kỳ. Ông cho biết sẽ chuyển đến Adyar làm việc, tuy nhiên vẫn tiếp tục giữ quyền điều hành Hội Theosophia Hoa Kỳ trong ba năm. Ông nói Ông sẽ quảng bá Theosophia qua các phương tiện truyền thông hiện đại (digital media). Hi vọng Ông sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào Hội Theosophia, như Ông đã từng làm khi Ông đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng Hội Theosophia Hoa kỳ năm 2011. Sau thế hệ của những vị Hội trưởng đầu tiên như Ông H.S. Olcott, bà H.P. Blavatsky, bà A. Besant, dường như hội Theosophia đang mất dần sức sống. Ông cũng từng đến thăm cộng đồng hội viên người Việt tại quận Cam, California năm 2014 (https://www.youtube.com/watch?v=wd7V8n1qh5o.)

Hình chụp từ video

krotona2 krotona1 Xin Chúc mừng Ông và cầu mong Ông thực hiện được mong ước của mình.
2818 — Tổng số lần đọc 9 — Hôm nay