SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Sơ Đồ Web dự đoán số mệnh

BẢNG SƠ ĐỒ CẤU TRÚC TRANG DỰ ĐOÁN SỐ MỆNH

HAI PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIỮ LIỆU ĐỂ XEM GIỮ LIỆU DỰ ĐOÁN

+ Lưu ý dùng chung cho cả 2 phương án:
- Ở chế độ giao diện "Xem riêng từng Lá số/ Quẻ dịch" phải bao gồm đầy đủ tất cả các thông tin liên quan đến lá số, ví như: Thành viên kê khai và xác nhận thông tin cập nhật, các Thầy đã duyệt hay dự đoán và thông tin cập nhật của các Thầy và của nhân trắc học, các trao đổi của thành viên và khách, các chế độ hiển thị ....
- Các Menu chính của các Phương Án tổ chức cây giữ liệu về XEM SỐ đều có thể chọn chế độ ẩn - hiện;
- Các ghi chú Hiếu đã ghi nhớ trước đây

I- HAI PHƯƠNG ÁN THEO CÁCH HIỂN THỊ GIỮ LIỆU

1 - Xem theo Thời gian (Đại vận và năm sinh) thì Menu của Dự đoán là:

+ DỰ ĐOÁN MỆNH VẬN => Các thời => Đại vận => Thời gian => Danh mục Xem => Các Chuyên mục con và Ghi chú
* Mỗi cấp đều có thể tra Tooltip và có ghi chú để diễn giải thêm riêng, tùy theo cấp độ dự đoán mà Thầy ghi ghi chú ở cấp tương ứng, người đọc có thể xem được.
* Lưu ý: Khi thu gọn thì chỉ nhìn thấy còn duy nhất Menu "Dự đoán Mệnh Vận"

2 - Xem theo Danh mục dự đoán (Có khoảng 60 chuyên mục cần dự đoán) thì Menu dự đoán là:

+ Danh mục Xem giành cho Thành viên kê khai khi muốn dùng các ứng dụng nâng cao của Nhân trắc học: + Danh mục Xem (Có "hướng dẫn") => Thời gian => Ghi chú thêm

+ Danh mục giành cho chuyên gia: + Danh mục Xem => Các Thời  => Đại vận => Thời gian => Chọn Danh Mục Dự Đoán => Các Chuyên mục con và Ghi chú

- Mỗi cấp đều có thể tra Tooltip và có ghi chú để diễn giải thêm riêng, tùy theo cấp độ dự đoán mà Thầy ghi ghi chú ở cấp tương ứng, người đọc có thể xem được.

* Lưu ý: Khi thu gọn thì chỉ nhìn thấy còn duy nhất Menu "Danh mục Xem"

III- KẾT NỐI GIỮ LIỆU DO THÀNH VIÊN KÊ KHAI VÀ CÁC THÀY DỰ ĐOÁN

+ Thông tin để kết nối - Kiểm tra giữ liệu Thành viên đã kê khai: Theo giữ liệu Thành viên đã kê khai theo mẫu PHƯƠNG ÁN 2 - Mục 1;

+ Thành viên phân quyền: Thông tin Thành viên kê khai - Thành viên có thể phân quyền cho thầy/ Nhóm thầy do mình chỉ định để xem hoặc tất cả các thầy (Của Nhân trắc học) được xem và có thể thêm nhóm bạn bè/ nhóm thành viên được chỉ định hay tất cả thành viên được xem hay tất cả người đọc được xem - Trong trường hợp Thành viên khi kê khai đã tích chọn "Đồng ý để Nhân trắc học làm lá số mẫu" thì tức là đồng ý công khai với tất cả các thày hoặc bao gồm tất cả thành viên và người đọc xem. (Trường hợp này có thể được ưu đãi hoặc miễn phí dịch vụ của Nhân trắc học)

+ Đăng thông tin và phân loại tin: Các thông tin Thành viên kê khai khi nhấn Cập nhật/ Đăng thì được đăng ngay, nhưng các nội dung chi tiết đã khai luôn ở loại tin "Tự khai - Chờ Thẩm duyệt)

+ Chuyển thông tin từ chế độ "Tự khai - Chờ thẩm duyệt" sang chế độ tin "NTH Đã duyệt": Thông tin tự khai đưa vào "Bảng so sánh thông tin" (Hiếu đã làm). Thầy được phân công cần xác nhận thông tin kê khai của Thành viên là phù hợp với Lá số (Tức Ngày tháng năm sinh được xem là phù hợp) hoặc, ngược lại là không phù hợp, nhằm khẳng định ngày tháng năm sinh của Thành viên kê khai có chấp nhận phù hợp hay không. Nếu chấp nhận, Thầy phụ trách xác nhận ngày tháng năm sinh "Phù hợp với kê khai" thì giữ liệu kê khai của thành viên tự động chuyển sang chế độ "NTH Đã duyệt"

IV- QUY ĐỊNH ÁP DỤNG KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ ĐĂNG NHẬP

Đăng ký thành viên: Ngoài các tiêu chí đăng ký thành viên hiện có, cần lưu ý phần dưới của giữ liệu về thông tin của thành viên cần có phần THÔNG TIN BỔ XUNG VỚI THÀNH VIÊN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG NÂNG CAO CỦA NHÂN TRẮC HỌC ( NHƯ ĐỌC TÀI LIỆU TIỆN DỤNG - HỌC DỊCH - XEM SỐ MỆNH - THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG - DỊCH VỤ KHÁC) tách biệt có thể thu gọn hoặc xả ra để ghi chép bổ xung các thông tin của thành viên (Với người trên 14 tuổi):

1- Cam kết thời gian sinh chính xác: Để đảm bảo quyền lợi của mình, Thành viên đăng ký cần khẳng định chắc chắn về độ chính xác của ngày tháng năm sinh của mình thì hãy khai. Chỉ khi đã tích (v) vào "Tôi khẳng định ngày tháng năm sinh là chính xác tuyệt đối". Chỉ khi đó các thông tin kê khai bổ xung sẽ sáng lên để tiếp tục kê khai (Vì nếu ngày sinh không đúng thì khi xem số mệnh - Đó là số mệnh của người khác, không phải của bạn. Vậy đừng lãng phí thời gian quý báu của bạn và của Nhân trắc học chúng tôi nữa. Cảm ơn bạn!

+ Khai giờ sinh tùy theo nắm bắt chính xác giờ sinh như sau: - Có giờ sinh chính xác - Chọn "Giờ sinh chính xác"; - Nếu biết chắc chắn sinh vào khoảng giờ nào đó thì tích Chọn "Giờ sinh sai số không quá 2 giờ"); - Nếu không biết giờ sinh chính xác thì chọn "Không biết giờ sinh".

2. Cam kết không khiếu lại: Đồng ý đề Nhân trắc học sử dụng thông tin kê khai hay dự đoán theo Lá số của thành viên để phụng vụ công tác thống kê và nghiệm chứng hay phổ biến kiến thức (Khuyến cáo không nên dùng tên thật để hiển thị ra bên ngoài), Nhân trắc học cũng không dùng tên thật trừ khi được thành viên đồng ý cho phép. Theo đó, nếu bị mất hay lộ lọt thông tin về thành viên do dủi do bất khả kháng (Hỏng thiết bị lưu trữ hay bị đánh cắp thông tin) thì Nhân trắc học không nhận giải quyết bất cứ khiếu lại hay cũng như yêu cầu đền bù thiệt hại nào với bất cứ lý do nào.  

DIỄN GIẢI SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN 1

Các thời Đại vận Thời gian Danh mục Xem Chuyên mục con Chuyên mục con Chuyên mục con Ghi chú
Cộng Nghiệp Đại Vận NQ Chưa Sinh Chọn Danh Mục Dự Đoán? (Dòng Tộc/ Bố Mẹ/ Anh Em) Chọn Trả Lời C.I Chọn Trả Lời C.II Chọn Trả Lời C.III Mô tả thêm
Qúa Khứ Đại Vận 0 + ĐV0 - 1967 Chọn Danh Mục Dự Đoán? (Khoảng 60 chuyên mục) Chọn Trả Lời C.I Chọn Trả Lời C.II Chọn Trả Lời C.III Mô tả thêm
  + ĐV0 - 1968 Chọn Danh Mục Dự Đoán? Chọn Trả Lời C.I Chọn Trả Lời C.II Chọn Trả Lời C.III Mô tả thêm
  + ĐV0 - 1969 Chọn Danh Mục Dự Đoán? Chọn Trả Lời C.I Chọn Trả Lời C.II Chọn Trả Lời C.III Mô tả thêm
  + ĐV0 - 1970 Chọn Danh Mục Dự Đoán? Chọn Trả Lời C.I Chọn Trả Lời C.II Chọn Trả Lời C.III Mô tả thêm
Đại Vận 1 + ĐV1 - 1971 Chọn Danh Mục Dự Đoán? Chọn Trả Lời C.I Chọn Trả Lời C.II Chọn Trả Lời C.III Mô tả thêm
  + ĐV1 - 1972 Chọn Danh Mục Dự Đoán? Chọn Trả Lời C.I Chọn Trả Lời C.II Chọn Trả Lời C.III Mô tả thêm
  + ĐV1 - 1973          
  + ĐV1 - 1974          
Hiện Tại Năm Xem + ĐV1 - 1975          
Tương Lai   + ĐV1 - 1976          
Tương Lai   + ĐV1 - 1977          
Tương Lai   + ĐV1 - 1978          
Tương Lai   + ĐV1 - 1979          
Tương Lai   + ĐV1 - 1980          
Tương Lai Đại Vận 2 + ĐV2 - 1981          
Tương Lai   + ĐV2 - 1982          
Tương Lai   + ĐV2 - 1983          
Tương Lai   + ĐV2 - 19....          
Tương Lai Đại Vận ... + ĐV.. - ...          
Tương Lai   + ĐV.....          
Tương Lai   + ĐV.....          
Tương Lai Đại Vận 10 + ĐV10 - 2071          
Tương Lai   + ĐV10 - 2072          
Tương Lai   + 20....          
................... ................... ......................... ............................................... ............................. .............................. .............................. ....................
+ Nghiệp và Thời gian là hai từ có nhiều đồng nghĩa (Chân Sư DK). + Lá số sinh lập theo thời gian là cơ sở để dự đoán số mệnh bằng các phương pháp khác nhau. Nếu người thầy có đủ Tâm và tầm thì dù dự đoán bằng phương pháp nào, thường đều cho kết quả như nhau, không mấy khác biệt. Người dự đoán chẳng...
Xem Chi tiết
I- KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN THEO MINH TRIẾT MỚI+ Không gian: Minh Triết Cổ dạy rằng “Không gian là một thực thể." Chiêm tinh học nội môn liên quan đến đời sống của thực thể này và đến những mãnh lực và những năng lượng, những xung động và nhịp điệu, những chu kỳ và thời gian và mùa tiết Chiêm tinh họ...
Xem Chi tiết
Hiện tại (Present): Hiện tại chỉ là một đường thẳng toán học (mathematical line) đang phân chia cái phần của Kỳ gian Vĩnh hằng (Eternal Duration) mà chúng ta gọi là Tương lai (Future) với phần mà chúng ta gọi là Quá khứ (Past). (GLBN I, 110)...
Xem Chi tiết
+ 223. DÒNG DÕI THẤPDo nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ sanh vào dòng dõi đê tiện?Nếu có kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, ngã mạn, người đáng cung kính thì không cung kính, đáng tôn trọng thì không tôn trọng, đáng quý thì không quý, đáng phụng thờ thì không phụng thờ, đáng cúng dường thì k...
Xem Chi tiết
+ Phật dạy: "Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra; nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa”. nguồn+ Nghiệp Làm Chủ Số Mệnh: Theo Nhân Quả, mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của Ta trong suốt cuộc đời đều đã bị nghiệp dẫn dắt, khốn...
Xem Chi tiết
  – Một cuộc tuần hoàn là đoạn đường đi (passage) của một Chân Thần từ bầu “A” đến bầu “Z” (from globe “A” to globe “Z”) (hay bầu “G").      (GLBN I, 221) – Đại chu kỳ (great cycle) tức cuộc tuần hoàn.   (ĐĐTDVNL, 34) - Bảy chu kỳ thế giới (world periods) hợp thành một cuộc tuần hoàn. ...
Xem Chi tiết
+ Người - Là trung hiếu nhân nghĩa, còn như bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là không phải người (Nguồn: PS Tịnh Không giảng)...
Xem Chi tiết
+ Bổn phận của cha mẹ đối với con cái, đức Phật đã dạy: - Con làm 5 việc với Cha Mẹ: Một là phụng dưỡng cha mẹ. Hai là làm công việc thay cha mẹ. Ba là gìn giữ gia phong. Bốn là khéo quản trị tài sản thừa kế. Năm là tạo phước hồi hướng. - Cha mẹ làm 5 việc: Một là ngăn con không làm điều ác. Hai l...
Xem Chi tiết
+ Nhân - Chỉ Con người tốt lành, tiến hóa thăng thượng. VD: Mộc chủ về Nhân + Nhân tức Con người: Đức Phật trong 12 nhân duyên, điểm 10. Hữu: Là có, tồn tại hay sự sống. Vì thủ chấp ắt tạo nghiệp, là động lực cho sự tái sinh, là một sự tồn tại mới hay một đời sống mới. Tâm chấp thủ gieo vào Tạng th...
Xem Chi tiết
Đối–Christ (Anti–Christ): Người tìm đạo thuộc cung hai tạo ra Tổng Quả Báo (Dweller) của mình và để cho sự kềm chế ngày càng mạnh của nó trở thành “kẻ lừa phỉnh của linh hồn” (“deluder of souls”). Y là kẻ Đối–Christ thực sự, và qua giáo huấn sai lầm và sự tác động của những gì được gọi là huyền d...
Xem Chi tiết
+ Thể, các thể: Các thể của con người hay các hiện thể biểu lộ được tạo thành bằng các đơn vị năng lượng. Chúng ta gọi các đơn vị năng lượng này là các nguyên tử và các đơn vị nguyên tử này được giữ lại với nhau dưới hình thức thể bằng mãnh lực cố kết của các năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Các thể chín...
Xem Chi tiết
Tội lỗi (Sin): Sự sa đọa (fall) của con người, sự tiến hóa giáng hạ (involution) của Tinh thần. (LVLCK, 773)...
Xem Chi tiết
NTH: Người soạn thảo bài viết của Nhân Trắc Học...
Xem Chi tiết
+ Tâm Tính/ Đức Tính thiện lành: Căn cứ vào Tooltip "Lợi ích của người tu tập theo Thập thiện" và Bát tránh đạo để đánh giá người có các đức tính thiện lành, Tooltip "người đại thiện" theo Đức Phật dậy => Làm căn cứ dự đoán số mệnh (Nguồn: Kinh thập thiện)+ Nhân cách: Người là trung hiếu nhân ngh...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết
+ Chữ "Lý" là nội tâm, Nội Tâm gồm"- Ngũ Thường: Nhân lễ nghĩa trí tín, - Tứ Duy: Lễ nghĩa liêm sĩ- Bát Đức: Là lễ nghĩa liêm sĩ, là hiếu để trung tín nhân ái hòa bình. Đây là giáo huấn ngàn vạn năm trước của tổ tông truyền lại, toàn là tánh đức, những thứ này là bản năng trong tự tánh, nó vốn có. H...
Xem Chi tiết
+ Đức Phật dạy Phật tử phải tu tập tứ vô lượng tâm: Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Xả có bốn th...
Xem Chi tiết