TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Chúng tôi có hơn 20 năm nghiên cứu về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, kết hợp nghiên cứu về Cấu tạo về Tâm thức con người theo Minh triết. Chúng tôi thường xuyên tổ chức Tư vấn Tâm lý miễn phí với các ĐỐI TƯỢNG là người mong muốn hiểu về Số mệnh - Tức Nhân Quả báo ứng chính là nguyên nhân gây ra các vấn đề đang gặp phải như tâm trạng lo âu, sợ hãi, buồn nản và bế tắc ... phát sinh từ bất cứ nguyên nhân gì trong cuộc sống. Khi quí vị đã hiểu Nhân nguyên và nhận biết được sự sống vô cùng quí giá khi được làm người, giúp quí vị luôn sẵn sàng đón nhận vạn sự sảy đến dù tốt hay xấu đến đâu đi nữa, sẽ vẫn sống trong an nhiên, tự tại. Từ đó phát tâm thường xuyên làm lành lánh giữ, thực hành bố thí đúng cách mà không tốn kém. Cao hơn thì xóa bỏ các chướng ngại để, giữ các Giới căn bản và thực hành Tham thiền, nếu có thể ăn chay ít nhiều càng tốt, cũng nên Phát đại nguyện và thọ trì đọc tụng Kinh Chú mỗi ngày ... để Cải Mệnh. Nếu thực hành đúng Như Lý Như Pháp thọ trì sẽ có thành tựu chân thật, sẽ nhận được sự cảm ứng tâm linh nhiệm mầu để hóa giải các lo lắng, sợ hãi, buồn khổ, bệnh nạn, mất mát ..., đặc biệt là có thể chữa lành mọi bệnh lan y mà bệnh viện không chữa được bằng Phật Pháp. Như thế Quí vị sẽ có cơ hội sống hết số trời đã định của kiếp sống này, tránh được việc như nhiều người đã chết khi mà sống chưa hết số kiếp tương ứng. Đồng thời, cũng tránh đi lầm vào con đường Hắc Đạo tối tăm để rồi nhiều kiếp sau này chẳng rễ mà thoát ra được.

Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, chi tiết xin mời XEM TẠI ĐÂY.

+ Mời xem: Giới thiệu về dịch vụ Tư vấn
+ Mời xem: Các chuyên mục Hỏi - Đáp
+ Mời xem: Mức Phí dịch vụ Tư vấn

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Nhân Quả Và Số Mệnh

NHÂN QUẢ
VỚI SỐ MỆNH VÀ VẬN MỆNH ĐỜI NGƯỜI

CON NGƯỜI LÀ MỘT TIỂU VŨ TRỤ
TRÊN SAO - DƯỚI VẬY
CON NGƯỜI SINH RA TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY LÀ ĐỂ NHẬN LÃNH NGHIỆP QUẢ

PHẦN A - ĐỜI SỐNG VÔ MINH => NGUỒN GỐC CỦA SỰ SỐNG LUÂN HỒI

I- Định nghĩa Vô minh

1. Theo Minh Triết mới
+ Vô minh - Avidya:
Là tình trạng lầm lẫn giữa cái thường tồn, thanh khiết, chí phúc và Bản ngã với cái vô thường, ô trược, đau khổ và phi ngã.
- Tình trạng vô minh này là đặc điểm của những kẻ mà cho đến giờ chưa phân biện được giữa chân với giả, giữa tử vong với bất tử, giữa ánh sáng với bóng tối. Do đó, vô minh chi phối sự sống trong 3 cõi thấp vì có sự tương ứng giữa vô minh trên cõi trần như con người đang nhập thế trải qua với vô minh trên tất cả các cõi. Nó là một hạn chế của chính Tinh thần và là hậu quả tất yếu của việc khoác lấy hình hài.....  con người phát triển ngũ quan tức là năm con đường tiếp cận cái phi-ngã - Để có thể tiếp xúc và hiểu biết môi trường cuộc sống hình thể. (ASCLH, 131–132)

2. Theo Phật Giáo:
+ Kinh Vô Minh
(Si Mê - Tương ứng Cõi Súc Sinh)Tôn Giả Xá-Lợi-Phất đáp (nguồn); “Minh là biết; biết gọi là minh.”
- Chỉ sự u mê, không hiểu Tứ diệu đế, Tam bảo và nguyên lí Nghiệp. Vô minh khởi đầu của 12 nhân duyên, là nguyên nhân làm con người vướng trong Luân hồi. Vô minh là một trong 3 Ô nhiễm, một trong 3 Phiền não và khâu cuối cùng của 10 Trói buộc.
- Vô minh là gốc của mọi bất thiện trong thế gian và cũng là Khổ đau. Ðó là tình trạng tâm thức không thấy sự vật "như nó là", cho ảo giác là sự thật và vì vậy sinh ra Khổ. Vô minh sinh Ái và đó là yếu tố cơ bản sinh ra sự tái sinh.
- Vô minh xuất phát từ quan điểm chấp trước tiên thiên của ý thức, và từ đó mà xây dựng lên một thế giới của riêng mình, cho thế giới đó những tính chất của chính mình và ngăn trở không cho con người thấy thế giới đích thật. Vô minh cũng là không thấy thể tính thật sự, và thể tính đó là tính Không. Như thế vô minh có hai khía cạnh: một là nó che đậy thế giới đích thật, hai là nó xây dựng cái ảo, cái giả. Hai mặt này cứ luôn luôn dựa vào nhau. Ðối với Kinh lượng bộ và Tì-bà-sa bộ thì vô minh là cách nhìn thế giới sai lạc, cho thế giới là thường còn, mà thế giới có thật chất là vô thường.(Nguồn)

+ Vô Minh - Niết bàn: “Khi thấy, nghe, hay, biết, mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc vô minh. Còn khi thấy, nghe, hay, biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là Niết bàn”.- Kinh Lăng Nghiêm (Nguồn)
+ Chánh kiến và vô minh:
Kinh Chánh Kiến - Phật dậy (Xem nguồn)
- 12 nhân duyên: Từ vô minh
mà có hành, từ hành mà có thức, từ thức mà có danh sắc, từ danh sắc mà có lục nhập, từ lục nhập mà có xúc, từ xúc mà có thọ, từ thọ mà có ái, từ ái mà có thủ, từ thủ mà có hữu, từ hữu mà có sinh, từ sinh mà có lão tử, và khổ đau chồng chất thành khối.

- Nếu vô minh không còn thì hành không còn, hành không còn thì thức không còn, thức không còn thì danh sắc không còn, danh sắc không còn thì lục nhập không còn, lục nhập không còn thì xúc không còn, xúc không còn thì thọ không còn, thọ, không còn thì ái không còn, ái không còn thì thủ không còn, thủ không còn thì hữu không còn, hữu không còn thì sinh không còn, sinh không còn thì lão tử không còn và nguyên khối khổ đau chồng chất kia bị tiêu diệt.

+ Đức Phật dậy: Phàm có những bất thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc. (Kinh Tương Ưng Bộ)

+ Vô Minh Là Khổ Nhất: Đức Phật dạy "Bị thiêu đốt dưới địa ngục chưa phải là khổ, bị đói khát trong loài ngạ quỷ cũng chưa phải là khổ, bị kéo cày kéo xe cũng chưa phải là khổ. Chỉ có mờ mịt không biết lối đi đó mới là khổ". Vì khổ ở địa ngục hết tội rồi cũng được ra. Khổ ở ngạ quỷ hết kiếp ngạ quỷ cũng được sanh trở lại. Khổ ở loài súc sanh kéo xe kéo cày, hết nợ rồi cũng được trở lại làm người. Chỉ có mờ mịt không biết lối ra, tức là không biết đường đi để thoát khỏi lục đạo luân hồi, đó mới là cái khổ hơn hết. Bởi còn trong lục đạo luân hồi thì cứ quay vòng sanh rồi tử, tử rồi sanh, không biết bao giờ mới xong (HT.Thích Thanh Từ - Facebook Thu Trang)

+ Diệt Vô minh: Ðức Phật dạy: "Người thấy được Ðạo cũng như cầm đuốc vào trong nhà tối, bóng tối liền mất, còn lại ánh sáng. Người học Ðạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền diệt, chỉ còn trí tuệ". KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG.

II. Hành động từ Vô minh

Vô minh duyên cho HÀNH: Hành là sự chủ tâm, cố ý hành động qua thân khẩu ý để tạo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện hoặc không tạo nghiệp : hành đồng nghĩa với nghiệp. Về phương diện đạo đức có 3 loại hành :

a/ Phúc hành: là nghiệp thiện qua thân, khẩu, ý : - Qua thân : bố thí, trì giới, tham thiền, phục vụ, kính trọng người đáng kính, hồi hướng công đức, tùy hỉ, học đạo, luận đạo, rèn luyện chánh kiến. - Qua khẩu : nói lời chân thật, lời đoàn kết, hòa nhã, lời lợi ích. - Qua ý : tu tập không tham, không sân, không ngã mạn, không tà kiến, không nghi ngại.

b/ Phi Phúc hành: là nghiệp bất thiện qua thân, khẩu, ý:

- Qua thân : bỏn xẻn, ôm giữ, phá giới (phạm luật), ăn chơi hưỏng thụ, khinh khi người già, ganh tức, ghen ghét, không học hỏi đạo lý, không trao đổi ý kiến, chấp thủ tà kiến, buôn lậu, bán vũ khí, chất độc hại, buôn bán nô lệ.

- Qua khẩu : nói dối, nói đâm thọc, nói thô lỗ, nói nhảm nhí.

- Qua ý: tư tưởng tham ái và ngã mạn, ý nghĩ sân hận và bạo hành, những tư tưởng diễn dịch sai thực tại, những tư tưởng đi ngược lại với định luật thiên nhiên và con người.

c/ Bất động hành: là những hành động không tạo nghiệp, không tốt không xấu.

=> Nói tóm lại :

* Bản chất của Hành : là sự phối hợp của tâm với một số tâm sở thích hợp dưới sự chủ động của tâm sở  (cetana) để tạo nghiệp.

* Thể hiện : hành động qua thân, khẩu, ý. * Kết quả : nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, hoặc không tạo nghiệp.

* Nguyên nhân trực tiếp là Vô Minh. Mời xem hành động Vô minh (Nguồn)

4. Vòng luân hồi - 12 nhân duyên cho ta biết: - Hai nhân gốc:

- Quá khứ Vô Minh khởi đầu cho giai đoạn tích cực tạo nghiệp (Hành).

- Hiện tại Ái dục cũng khởi đầu cho giai đoạn tích cực tạo nghiệp (Hữu)

* Vô Minh là cha, Ái dục là mẹ, khổ đau là con. (sư Giác Tuệ)

6. Theo đạo Phật có 4 cách chết :

a/ Chết vì hết tuổi thọ : tuổi thọ của mỗi loài sinh vật đã được định trước theo những định luật di truyền và những điều kiện sinh sống của mỗi loài, mỗi cá thể. Tuổi thọ của con người ở các nước văn minh được kéo dài. Hiện tại Nhật và Pháp là những nước có nhiều người sống trên 100 tuổi nhất.

b/ Chết vì hết nghiệp : nghiệp ở đây có thể được hiểu là sinh nghiệp của kiếp sống đó hoặc nghiệp của toàn bộ kiếp sống của một chúng sinh, như vậy chúng sinh nầy đã đắt đạo quả A la Hán, đã thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi.

c/ Chết vì hết tuổi thọ và hết nghiệp : đây là cái chết của người lớn tuổi, đã sống hết tuổi thọ sinh học và đồng thời hết nghiệp của kiếp sống đó - hoặc là cái chết của một vị A la Hán đã hết tuổi thọ (như của Đức Phật, của ngài Ananda (120 tuổi), ngài Ca Diếp…) Những vị nầy đã chết vì hết tuổi thọ và đồng thời cũng chấm dứt mọi nghiệp báu từ những tiền kiếp.

d/ Chết vì một Đoạn nghiệp :  có những Đoạn nghiệp cho quả làm cắt đứt thình lình dòng sinh nghiệp trước kỳ hạn của kiếp sống. Đây là cái chết bất đắc kỳ tử do tai nạn, bịnh tật, hoặc tự tử. Sinh nghiệp là năng lực có thể làm phát sinh và duy trì tâm và sắc trong đời sống hiện tại, đồng thời lúc vừa chết có khả năng tái tạo một đời sống mới, nó là sức mạnh để đưa đi tái sinh. (Nguồn)

III- Hiểu thấu về Vô minh:

Nguồn gốc của luân hồi sinh tử xuất phát từ Vô minh, rất cần hiểu thấu rõ để tu hành xóa bỏ vô minh mới mong bước chân vào đường Đạo để sớm giải thoát luân hồi khổ đau.

Xem thêm: Tổng hợp về Vô minh

IV- Thuyết duyên sinh thuận nghịch

Đức Phật dạy đại để:

Chiều thuận: Cái này có thì cái kia có => Có Vô minh thì có Luân hồi

Chiều nghịch: Cái này không có thì cái kia không có => Xóa Vô mình - Không tạo nghiệp thì cây Luân hồi chết - Con người được giải thoát Niết bàn.

Xem thêm: Tái Sinh và Luân hồi trong lục đạo
Xem thêm: Vô minh theo Phật giáo

V- NHẬN THỨC VỀ NGUỒN GỐC GÂY TẠO NGHIỆP QUẢ:

+ Ba nghiệp sáu căn: Con người tu phúc và tạo nghiệp, tóm tại chẳng qua ba nghiệp sáu căn:

- Ba nghiệp là nghiệp thân, khẩu và ý. Thân nghiệp có ba: sát sinh, trộm cắp, tà dâm.........

- Sáu căn là: mắt- Sắc trần (cảnh vật), tai- Thanh trần (âm thanh), mũi- Hương trần (mùi hương), lưỡi- Vị trần (vị), thân- Xúc trần (cảm giác ở thân), ý - Pháp trần (cảnh ở trong tâm).;- Năm căn trước thuộc về thân nghiệp, Một ý căn sau thuộc về tâm, tức là ý nghiệp

VI- SỐ MỆNH DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH

ĐỊNH LUẬT LUÂN HỒI: CON NGƯỜI BUỘC PHẢI LUÂN HỒI ĐỂ NHẬN LÃNH NGHIỆP QUẢ DÙ XẤU HAY TỐT

+ Hình thành Số Mệnh: Mỗi người khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời, là lúc bẩm thụ Khí ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ) phân bố tại địa điểm nơi sinh, ứng với thời gian sinh (Giờ, ngày, tháng, năm sinh), là cơ sở hình thành Số Mệnh của người đó.

+ Vận Mệnh = Nhân nào quả đấy. Số mệnh, theo quy luật thời gian luôn bao gồm những thời điểm biểu hiện các tương tác của Khí ngũ hành thuộc Số Mệnh của mỗi người, với Khí ngũ hành theo quy luật thời gian, sinh ra sự biến đổi Khí ngũ hành của Số Mệnh mỗi người. Mà mỗi Khí ngũ hành lại đại diện cho mỗi Người, vật, việc tồn tại xung quanh chúng ta, liên thuộc đến mỗi người, vật, việc, do đó nó tạo ra Cát - Hung, ảnh hưởng đến những người, vật, việc liên thuộc đến nó >>> Điều đó lý giải tại sao mà Số Mệnh có thể dự đoán được, đặc biệt dự đoán chính xác với người không Tu tâm dưỡng tính - Sống thuận theo Số mệnh > Không sửa đổi Số Mệnh.

+ Số Mệnh có thể dự đoán: Luật Nhân quả - Là Luật Vũ trụ, nó phản ảnh mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của mỗi người đều được GHI NHỚ VÀO VŨ TRỤ và sau đó, sớm hay muộn theo thời gian, nó sẽ quay trở lại tương tác với chính chủ nhân đã tạo ra nó không thể sai khác, với biểu hiện là sự tương tác Khí ngũ hành của Số Mệnh theo thời gian nói trên, và nó luôn luôn phản ánh chân thực số mệnh của mỗi người theo luật Nhân quả không thêm không bớt >>> Nó giải thích tại sao, với một người tiến hoá ở mức trung bình, thì Nhân Trắc Học chúng tôi có thể dự đoán chính xác được Vận Mệnh của mỗi người từ khi sinh ra đến khi chết đi, bởi chúng tôi căn cứ vào Luật Nhân quả, là luật chi phối Vận Mệnh của mỗi người không thêm không bớt, tức bạn sinh ra trên cõi đời này để hưởng nhiều quả ngọt, ít trái đắng nếu kiếp trước bạn làm nhiều việc thiện lành (Chúng tối gọi là người có Số Mệnh phát Phúc). Ngược lại, thì bạn sinh ra để trả nghiệp báo nặng lề do kiếp trước bạn đã tạo, thường gặp nghịch cảnh, tức là cuộc đời thường xuyên khổ đau, bệnh nạn, nghèo khó ...(Chúng tôi gọi đó là những người Phúc mỏng, hành Vận không thuận = Phải nhận quả đắng do nhân duyên kiếp trước đã tạo).

Đáng tiếc, đa số người trong chúng ta, sinh ra trên cõi đời này đều là người Phúc mỏng, cho nên, muốn chiến thắng Số Mệnh một cách tốt nhất, mạnh nhất, hữu hiệu nhất là tinh tấn, một lòng học Phật Pháp. Chỉ có học Phật bạn mới có thể hoá giải bệnh nạn, chiến thắng trái ngang, vui vẻ sống hết cuộc đời và rất có thể, bạn đã vĩnh viễn dời bỏ được thế giới Ta bà này - Thế giới của buồn phiền, khổ đau và được sinh về cõi nước Phật A Di Đà - Không còn Sinh tử luân hồi, THẬT TUYỆT VỜI ĐÓ BẠN!

=> HÃY GHI LẠI BẠN "GIEO" GÌ "THIỆN" HÔM NAY, SẼ ĐÁNH BẠI PHẬN BẠC CỦA NGÀY MAI - ĐÓ LÀ PHÉP MẦU "PHẬT ĐÃ DẠY"

Mục tiêu cuốn sách là tập hợp kiến thức tổng hợp theo từng nhóm ngành nghề liên quan để giúp bạn thực hiện một vấn đề, một chuyên đề hay cả một dự án, dự tính, một phương án muốn triển khai .... cuốn sách giúp bạn ít tốn kém thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, đánh giá .... mà vẫn đạt được mục đích của bạn đề ra và phù hợp nhất với Định Mệnh của bạn, ví dụ:

D- HOẠT ĐỘNG CỦA LINH HỒN - NĂNG LƯỢNG TINH THẦN BẤT SINH BẤT DIỆT

I- Giới thiệu về Linh Hồn bất diệt

1. Linh hồn cá nhân đầu thai luân hồi

2. Linh hồn nhóm - Linh hồn tập thể

II- Giới thiệu về Thánh Đoàn - Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn

1. Giới thiệu về Thánh Đoàn

2. Sự hiển lộ của Thánh đoàn

=========*********=========

Nhân Trắc Học chúc quí vị vạn sự lành!