SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

* Quản Trị Web - Hướng dẫn soạn thảo

Sách của CHÂN SƯ VÀ THÁNH ĐẠO - Chuyên mục tìm kiếm trong huongclass.org Hàn gắn 6 thân thể phần 1 (Có đường dẫn tải Sách về): Các hình ảnh Luân xa đẹp (Một cuốn sách hướng dẫn nâng cao về mức rung động cho mỗi người để cải tạo Mệnh vận giúp tiến hoá nhanh hơn) Trang sách Minh triết mới rất hay (Như Thông Thiên Học): Nhiều Minh triết mới được dịch sang Tiếng Việt   Tuyệt chiêu đuổi muỗi: Tuyệt chiêu đuổi Kiến - Muỗi - Gián không sát sinh đây Chú Đại Bi nghe rõ từng từ, rễ học: http://lyric.tkaraoke.com/11984/Album/chu_dai_bi/ Bằng chứng sự sống sau khi chết Bác sỹ hàng đầu Mỹ tin có sự sống sau khi chết Giáo sư người Mỹ thống kê người chết sống lại Phật dạy Người chết sinh về cõi nào qua 6 nơi thần thức thoát ra Camera Chụp hào quang người