Sự Biệt Lập Ngã Tính

Sự biệt lập ngã tính, sự điểm đạo và sự đồng nhất hóa (EP II 27)

Ba từ này – sự biệt lập ngã tính, sự điểm đạo và sự đồng nhất hóa, – bao gồm toàn bộ tiến trình sự nghiệp của con người, từ lúc y xuất hiện vào trong giới nhân loại, cho đến khi y đi ra khỏi nó ở cuộc điểm đạo thứ ba, và hoạt động tự do trong giới thứ năm, giới của Thượng Đế.

  1. Sự Biệt Lập Ngã Tính

(208-211) Sự Biệt Lập Ngã Tính: đây là quá trình mà nơi đó bản chất linh hồn và bản chất hình tướng gặp nhau và pha trộn ... linh hồn xuất hiện trên con đường đi ra, qua trung gian của một hình tướng (và) tự biểu lộ trong ba cõi.

(EP II 9-10) Nhờ tiến trình Biệt Lập Ngã Tính, linh hồn đạt tới một sự tự ý thức bản thân và sự nhận thức trong ba cõi kinh nghiệm của nó. Biệt Lập Ngã Tính (là) quá trình mà nơi đó (LH: con người] đạt đến:

  1. Cá thể hữu thức, nhờ trải nghiệm sự sống của các giác quan.
  2. Sự khẳng định về cá nhân thông qua việc sử dụng cái trí phân biện.
  3. Sự hy sinh cuối cùng của cá nhân đó cho tập thể.

Tham khảo khác về mô tả về biệt lập ngã tính CÁC TRÌNH ĐỘ TÂM THỨC KHÁC NHAU: Con người, Người Chí nguyệnĐệ tửĐiểm đạo đồChân Sư [Văn bản được LH cô đọng và định dạng lại từ Tâm lý học Nội môn I,322-326: và II 325-341]

Toàn bộ tầm quan trọng của cả quá trình tiến hóa, xét cho cùng, được đặt trên sự phát triển của “tâm thức: ý thức thông minh làm sinh động các hình tướng, ở mọi trình độ khác nhau. Hãy nghiên cứu cẩn thận các giai đoạn sau đây của sự phát triển tiến hóa. Việc có một sự hiểu biết đầy đủ về các phạm trù này, và có thể nhận ra các trình độ khác nhau ở những người mà bạn thấy và gặp gỡ là cần thiết cho một phụng sự viên bí truyền. Tác động 1 của linh hồn : vào lúc Biệt Ngã Hóa: Con người bắt đầu hành trình của y trong Giới Nhân loại vào lúc “biệt ngã hóa”, khi y bước lên từ Giới Động vật dưới ảnh hưởng của linh hồn. Ở giai đoạn đầu này, y hơn một con vật một chút, và chỉ đồng hóa với các ham muốn của bản chất vật chất của y. Sau đó, dần dần bản chất thấp của y – khía cạnh thiêng liêng thứ ba, được phối hợp với khía cạnh thiêng liêng thứ hai của linh hồn nhờ tiến trình “điểm đạo”; để qua rất nhiều kiếp sống, tâm thức Christ nội tại được đánh thức đi vào hoạt động nhờ kinh nghiệm trong hình tướng. Tiến trình này lên đến đỉnh điểm với “sự đồng nhất hóa” với Chân Ngã. Ba từ này – biệt ngã hóa, điểm đạo và đồng nhất hóa, – bao gồm toàn bộ quá trình sự nghiệp của con người, từ lúc y xuất hiện vào trong giới nhân loại cho đến khi y chuyển ra khỏi nó ở cuộc điểm đạo thứ ba, và hoạt động tự do trong giới thứ năm, giới Thần Thánh (God). Tác động của linh hồn mang lại sự tiến hóa này.