xem bệnh của mình (TSBD-465)

ngày Bính Tý tháng Thân tự xem bệnh của mình, xem thuốc đang dùng có trị được bệnh không, được quẻ Thăng biến Tiệm