Tổng Hợp Các Tương Ứng Và Thích Nghĩa Về TAM PHÂN Của Vũ Trụ - Thượng Đế - Thái Dương Hệ - Con Người

TỔNG HỢP CÁC THUẬT NGỮ TƯƠNG ỨNG
CỦA VŨ TRỤ - THƯỢNG ĐẾ - THÁI DƯƠNG HỆ VÀ CON NGƯỜI

I- TỔNG HỢP VỀ TƯƠNG ỨNG CÁC THUẬT NGỮ VỀ MINH TRIẾT MỚI
+ Thượng Đế Tam Phân (LVLCK, 64)
Cha ................... Con ...................... Mẹ
Tinh thần ........... Linh hồn ................ Xác thân
Sự Sống ........... Tâm thức ................ Sắc tướng
Chân Thần ........ Chân ngã ............... Phàm ngã
Linh ngã ......... Thượng ngã ............. Phàm ngã
Tinh thần ........... Biệt ngã…............... Phàm ngã
Điểm ............... Tam nguyên…......…. Tứ nguyên
Chân thần ....T.Dương T.Thần... Nguyệt Tinh Quân

II- TỔNG HỢP VỀ TƯƠNG ỨNG CÁC THUẬT NGỮ VỀ TÂM LINH - TU HÀNH

+ LỜI PHẬT DẠY VỀ SỰ NHÌN THẤU ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC
- KHÔNG TRANH CHẤP LÀ TỪ BI 
- KHÔNG TRANH LUẬN LÀ TRÍ TUỆ 
- KHÔNG NGHE THẤY LÀ SỰ THANH TỊNH 
- KHÔNG QUAN SÁT LÀ SỰ TỰ TẠI 
- KHÔNG THAM LAM LÀ BỐ THÍ 
- BỎ ÁC LÀ CÁI THIỆN
- SỬA ĐỔI BẢN THÂN LÀ SÁM HỐI 
- NHÚN NHƯỜNG CHÍNH LÀ LỄ PHẬT 
- THA THỨ LÀ GIẢI THOÁT 
- BIẾT ĐỦ CHÍNH LÀ BIẾT BUÔNG BỎ 
- LỢI CỦA MỌI NGƯỜI CHÍNH LÀ CÁI LỢI CỦA BẢN THÂN.
* NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT