Một câu hỏi ví dụ của Trang Dev

Phòng TGĐ đang ngồi ở tầng 2, phía Tây Bắc của tòa nhà. Giờ muốn chuyển đến phòng ở phía Đông Nam, cũng tầng 2 của tòa nhà thì có tốt hơn không?