Danh sách câu hỏi

# Tiêu đề Chuyên mục Người đăng Thời gian hỏi Hạng khách Gói dịch vụ Trạng thái
1 Hỏi duyên thuê lại phần diện tích đang bán Cafe tại tầng 1 Duyên Kinh Doanh - Đầu Tư kiemduyet 03-05-2022 18:47 Khách: TV VIP V Chờ đoán
2 Hỏi sự nghiệp. Thăng Quan - Bổ nhiệm rootadmin 08-02-2022 14:48 Khách: TV VIP V Gói VIP II Chờ đoán
3 Hỏi gửi công văn xin ký hợp đồng đầu tư - Kinh doanh - Chuyển giao công trình sau bảy năm sử dụng có được Chủ đầu tư chấp thuận không. Cung Điền/ Bất Động Sản ngonhuhuong 14-12-2021 17:53 Phí tự nguyện Chờ đoán
4 hỏi tình duyên Cung Duyên Phận Theo Nghiệp rootadmin 11-12-2021 16:06 Khách: TV VIP V Gói VIP II Chờ đoán
Từ 1-4 trong 4