Tố chất

+ Tố chất: Yếu tố cơ bản có trong con người (Từ điển VN) + Hình thành Tố chất:  Việc nghiên cứu các cung sẽ làm sinh động và làm cho các nhà tâm lý học có được sự hiểu biết đúng đắn về con người ( 7 cung đều là cung phụ của Cung Bác Ái Vũ trụ _TLHNM II, 240). Tất cả mọi người đều thuộc về một trong 7 cung. - Trong mỗi kiếp sống, Phàm Ngã của con người thuộc về một trong 7 cung đó, luân phiên thay đổi tùy theo cung Chân Ngã. Sau lần điểm đạo thứ 3, con người xác định được vị trí linh hồn của mình (tôi tạm nói như thế) ở trên một trong 3 cung chính, mặc dù mãi cho đến lúc đó, người ta mới có thể thấy mình thuộc về một trong 7 nhóm cung. Do thái độ phấn khích đó, con người nỗ lực hướng về việc hợp nhất trọng yếu của Chân Thần. Thông qua năng lượng của nó, một cung sẽ: - Cung ứng các tình trạng thể chất đặc biệt và định đoạt tính chất của bản chất cảm dục; - Nó tô điểm thể trí; - Nó kiểm soát việc phân phối năng lượng, vì các cung đều có các mức độ rung động khác nhau và chi phối một bí huyệt đặc biệt trong cơ thể (mỗi cung một khác), việc phân phối (năng lượng) được tiến hành theo đó. Trước tiên, mỗi cung tác động qua một bí huyệt và qua 6 bí huyệt còn lại theo một trật tự riêng biệt. - Cung năng lượng sắp xếp sẵn cho một người có các sức cường tráng và các yếu đuối nào đó, tạo nên giới hạn cho nguyên khí của người ấy, cũng như phú cho y có được năng khiếu. - Nó chi phối các cách liên hệ của y đối với các mẫu người khác và chịu trách nhiệm cho các phản ứng của y về mặt hình tướng đối với các hình tướng khác. - Cung năng lượng mang lại cho một người cái bản sắc và tính chất của y, âm điệu khái quát của y trên 3 cõi của Phàm Ngã và nó nắn tạo thể xác của y. - Một vài cách ứng xử của thể trí thì dễ dàng đối với loại cung này lại khó khăn đối với cung khác, * Vì thế mà Phàm Ngã vô thường thay đổi hết cung này đến cung khác, hết kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi mọi tính chất đều được phát triển và biểu lộ. Do sự định đoạt của cung, một số linh hồn ở trong một số lĩnh vực hoạt động và một lĩnh vực nỗ lực đặc biệt tương đối vẫn như nhau đối với nhiều biểu lộ cuộc sống. Một nhà quản trị hoặc một chính khách luyện tập được năng khiếu bằng cái kỹ xảo của mình qua nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Một Đấng Chưởng Giáo Thế gian đã đang dạy dỗ từ các chu kỳ lâu dài. Một Đấng Cứu Thế trong nhiều kiếp sống, đã đảm trách nhiệm vụ cứu độ. Khi một người đi được 2/3 con đường tiến hóa thì kiểu mẫu cung linh hồn của y bắt đầu chế ngự kiểu mẫu cung Phàm Ngã và do đó, sẽ chi phối khuynh hướng biểu lộ của y trên cõi trần, không phải theo ý nghĩa tinh thần mà là theo ý nghĩa sắp đặt trước cho Phàm Ngã hướng về một số hoạt động.(TLHNM I, 128–129)