Cung linh hồn

+ Cung Linh hồn (hay chân ngã_EP I, 332): Bất kỳ Cung nào trong bảy Cung
* Người "quan sát": Khi bạn quen với quan sát, huấn luyện cái Trí nhận dạng ra các Cung của bạn => Bạn sẽ nâng cao khả năng tách biệt Người quan sát với đối tượng (Các cung bị quan sát). Bạn càng làm được điều này thì bạn càng đồng hóa với bản chất tâm linh của bạn. (trích năng lượng 7 cung- Khóa GQ1/MF)

+ Mỗi kiếp sống, Phàm Ngã của con người thuộc về một trong bảy cung, luân phiên thay đổi, tùy theo cung của Chân Ngã hay linh hồn. Sau lần điểm đạo thứ 3, con người mới xác định được vị trí linh hồn của mình (nếu có thể dùng một từ không thích hợp như thế) ở trên 1 trong 3 cung chính, dù cho đến lúc đó, linh hồn có thể thuộc vào một trong bảy nhóm cung. (TLHNM I, 128)

+ Khi CUNG LINH HỒN trở nên có ảnh hưởng, nó có nghĩa là chúng ta đang trên “Con Đường của Sự Phát Triển Tâm Linh” và giờ đây chịu ảnh hưởng bởi Chân Sư của cung ashram của chúng ta. Nhiều người ở Ashram cung 2 và dưới sự hướng dẫn của Chân Sư D.K.  Cung LINH HỒN (Xem Cung Mọc Lá số CT) quyết định định hướng nghề nghiệp của chúng ta:

Cung Quyền Lực           Cảm Xúc; Nhạy Cảm       Cung Tư Duy      

1 & 7                                    2 & 4 & 6                           3 & 5

Hướng đến quyền          Hướng đến giảng       Hướng đến khoa lực, quản lý,         

dạy, chữa lành, khách      Tài chính tổ chức,        luật pháp   

sạn, Nghệ Thuật                Kinh doanh

+ CUNG LINH HỒN (Trích từ tài liệu Thày Hiệu trưởng trả lời môn sinh hỏi - Anh Kiệt Dich):

Chúng ta có các nguồn năng lượng nhất định, và nguồn năng lượng nhất quán và quan trọng nhất là của cung linh hồn. Khi chúng ta nhìn vào danh sách các ảo cảm mà Chân sư DK liệt kê, chúng cũng xuất phát từ các khuynh hướng năng lượng linh hồn bịlạm dụng, chiếm dụng, và đã hiện diện hàng triệu năm. Không ai trong chúng ta bắt đầu trên cung một, hai hoặc ba, mà chỉ ở bốn cung thuộc tính: bốn, năm, sáu, hoặc bảy, và các ảo cảm của bốn cung này đều có trong ta.
Nhưng không phải tất cả chúng ta đều chuyển đổi qua cung một, hai và ba; tất cả chúng ta đều có thể được điểm đạo lần thứ tư ngay cả trên bốn cung thuộc tính. Một cung thuộc tính không nhất thiết phải chuyển sang cung trạng thái.
Ông Foster Bailey trong phần giới thiệu của một trong những cuốn sách đã ám chỉ, và Chân sư DK cũng ám chỉ, rằng mọi linh hồn đều có một khuynh hướng chiêm tinh ổn định. Vì vậy, giống như trong suốt một kiếp sống, bạn có thể là một linh hồn cung 2 với dấu hiệu cung mọc Leo, đó là hai năng lượng quan trọng nhất trong kiếp sống cụ thể của bạn. Sau đó, dấu hiệu Cung Mọc có thể thay đổi hoặc có thể không, nhưng qua những gì mà ông Foster Bailey ám chỉ—và tôi nghĩ Chân sư DK cũng đã nói điều đóchính linh hồn cũng có năng lượng chiêm tinh ổn định liên quan đến nó, giống như linh hồn có một cung vĩnh viễn liên kết với nó.
Và những yếu tố này thực sự hạn định những gì mà chúng ta nhạy cảm. Con người đang tìm kiếm trí thông minh, tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm sức mạnh, tìm kiếm vẻ đẹp, và khi họ tìm kiếm những thứ này, họ bị thúc đẩy bởi khuynh hướng cung của họ. Họ đã phạm rất nhiều sai lầm và những sai lầm này—ham muốn sai lầm, ham muốn những gì không xứng đáng, những gì dễ biến mất, những gì che đậy sự thật—đó là những ảo cảm, và những năng lượng cung và năng lượng chiêm tinh khiến bạn có khuynh hướng đi theo một hướng cụ thể và mắc sai lầm trong nhận thức và hiểu biết. Những sai lầm trong nhận thức và hiểu biết là những gì mà chúng ta gọi là năng lượng hạn định ẩn sau sự tìm kiếm của bạn.
Nói cách khác, một số điều kiện và quan hệ nhất định với môi trường được tạo ra với đầy lỗi lầm, và các loại lỗi lầm mà chúng ta chịu tùy thuộc vào năng lượng thúc đẩy chúng ta. Một số trong số chúng rất ổn định—như cung linh hồn và dấu hiệu chiêm tinh của linh hồn, hay bạn có thể nói dấu hiệu cung mọc của linh hồn. Hiện nay chúng ta không biết làm thế nào để làm điều này, nhưng đó là ý tưởng cơ bản. Các năng lượng đó khiến chúng ta có khuynh hướng mắc những sai lầm cụ thể. Dần dần, chúng ta thoát khỏi tất cả những bức màn che và những sai lầm đó và thấy thực tại như nó là.
Tôi có thể cho các bạn một ví dụ. Tôi thuộc dạng người cung 2, và tôi đã có rất nhiều kiếp sống trong đó tôi phải chịu những lỗi lầm cung hai trong nhận thức, hiểu biết và hành động của mình trên thế gian. Bây giờ, ở một quan điểm thấp hơn, tôi sinh ra với Mặt trời ở Bạch Dương, và tôi đã nhận ra tất cả những điều tôi làm sai hoặc hiểu lầm là do năng lượng của Bạch Dương này, nhưng nó không vĩnh viễn như năng lượng cung 2 vốn đã có từ lâu.
Bởi vì bản chất ham muốn phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện chiêm tinh và các cung vốn thúc đẩy bạn đi tới. Các loại cung khác nhau mong muốn những điều khác nhau, nhưng họ không muốn thứ thuần khiết ngay từ đầu vì họ không biết cách nhìn thấy nó. Vì vậy, họ đã phạm phải tất cả những sai lầm này trong việc coi trọng những gì ít giá trị hơn là sự thật hay chân lý. Và khi họ giữ những thứ ít giá trị hơn sự thật, họ là nạn nhân của một ảo cảm che giấu sự thật, và dần dần bị bệnh về điều đó đến mức cuối cùng chúng ta bắt đầu nhìn vào nó, thấu hiểu nó, và bây giờ chúng ta được cung cấp một kỹ thuật để làm tiêu tan nó.

Xem: Các Động lực của Linh hồn - Phàm ngã

Xem: Nhận dạng các cung của bạn GQ1

Xem: Năng khiếu về Cung, Cung Hoàng Đạo và hành Tinh


+ Xác định Cung Linh hồn: Bất cứ cung nào trong Bảy Cung

- Hãy hỏi “Có phải tôi đang khao khát một cái gì đó cao cả hơn và tốt đẹp hơn hay không?” Một câu trả lời “có” cho thấy rằng Cung Linh hồn đang ảnh hưởng tới tính cách và có thể được tìm thấy.

- Hãy suy gẫm những câu hỏi sau đây, tìm kiếm câu trả lời tận trong tâm.

1. Các phẩm chất tốt của tôi và các điểm mạnh của tôi là gì? Tôi có những sự ban tặng hoặc kỹ năng đặc biệt nào?

2. Có phải có những phẩm chất hoặc điểm mạnh mới đang xuất hiện hay không? Nếu có thì chúng là gì?

3. Tôi thích cách nào nhất để giúp đỡ thế giới? Các khát vọng cao nhất của tôi là gì? Năng khiếu nào sẽ đáp ứng nhất cho nhu cầu trong tâm tôi, để giúp mọi người? (trích năng lượng của 7 cung - Khóa GQ/ MF)