Vào 15 giờ ngày 17/11/2018, liên lạc xin gặp và mang hồ sơ năng lực nộp cho Chủ đầu tư, hoàn thành xong trước 17h cùng ngày. Không biết có duyên hợp tác kinh doanh với Chủ đầu tư này không?

Ngày hỏi quẻ: 08-11-2019 16:54

Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 03 ngày

Xem Giao Dịch - Ký Kết Đáp: Gặp gỡ tìm cơ duyên hợp tác kinh doanh > Đối tác không chí thành - Vô duyên

I- QUÝ KHÁCH MUỐN XEM VỀ:

+ Nội dung:

II- LÝ THUYẾT DỰ ĐOÁN

CẦU TÀI - KINH DOANH - ĐẦU CƠ: Tài= Dụng; Tử-N.thần= Giầu bền.

Cần hỏi: Về tiền của, mở cửa hàng xem lãi lỗ; Cầu tài phương sa được mất; Yết kiến người trên cầu tài; lĩnh lương, mua lương thiếu đủ...

* Quẻ 6 hợp biến xung=Cầu tài khó khăn, bất lợi. nếu quẻ hung cần đề phòng

* Thái tuế khắc tài= Cả năm khó khăn, cần phải xét kỹ

* Tài trì Thế, tuần không= Khó cầu tài, kể cả có Tài, Tử vượng=Được khó khăn, cần xem thời thế

* Phúc, hoặc Tài vượng mà hợp Thế= Lợi vạn lần; Thế khắc Tài là mình đi tìm Tài > Khó khăn

* Tài trì Thế suy tuyệt= Thế chết, nếu Tử chết= Không có của mà cầu > Có sinh, hợp Thế= Bất lợi, gặp quẻ hung= Càng hung

* Tài trì Thế, hợp Thế, khắc Thế, qủe 6 hợp= Tài tìm đến mình >> Được Tài.

* Tài bị Nhật, Nguyệt, T.Tuế, Hào động hợp= Tài người khác giữ chặt; H. Tài động hồi đầu hợp cũng vậy.

* Từ thuế má đến việc KD, công hay tư = Tài làm Dụng. Tử tôn là N.thần rất quan trọng= Bền lâu.

* Tài trì thế: Nhanh chóng thực hiện. Nếu được Ngày, tháng, hào động lâm Tử Tôn, sinh hợp Thế; tài động hóa tiến thần sinh hợp Thế= Giàu nhất, gấm còn thêu hoa. Huynh trì thế dừng ngay.

Đang K.doanh: Tài trì thế thì còn tốt lâu dài, Huynh trì thế là bắt đầu suy vi, thua lỗ.

Đầu cơ: Tài trì thế nên mua. Huynh trì thế tuyệt đối không mua.

Vay nợ: Tài trì thế chọn vẹn trước sau, Huynh trì thế có vay không trả.

Đòi nợ: Tài trì thế, đòi được. Huynh trì thế khó thu nợ, nguy cơ mất trắng như mò trăng đáy nước. Nếu Quan trì thế nhiều lần, ắt phải kiện lên quan.

Thu lợi: Từ đồi núi sông biển ao hồ, tài nguyên, khoáng sản, mua đồi vườn, ruộng, ao cá... Tài trì thế, của chất chồng. Huynh trì thế lụi bại, phá sản.

Hiện tượng lạ: Lòng đất có ánh sáng, có vật lạ, hình vàng, trắng ngờ rằng có kho báu. Tài trì thế, ắt có Kho báu. Huynh thì móm, phá sản. Quan trì thế ắt chuyện yêu ma, quỷ quái.

- Quan Quỷ trì: Thế được Tài động sinh/ Phụ Mẫu trì Thế được Tài động khắc Thế/ Tài khắc Thế > Cầu tài là được Tài, rễ.

TRẮC TRỞ: Huynh Đệ trì Thế/ Huynh Đệ động ở trong quẻ/ Thế Tuần Không, Nguyệt Phá ...>>> Leo cây bắt cá. Tài bị Nhật, nguyệt hợp chặt là Tiền bị người khác nắm chặt, chờ xung khai mới cầu tài được.

 

30- Giao dịch-Ký hợp đồng: Ký được/ không thành; Nên ký/ không; Quẻ xấu ký được bị hao tổn/ Lỗ/ Bị hại, sinh kiện tụng ..v.v.. cần cân nhắc kỹ.

- Yêu cầu: 2 bên cần tương sinh, ngang hòa, tương hợp = Ký được. Không lên hình xung khắc hại, nhất là mình bị >>> Rễ mang họa, khó thành, thành cũng lỗ, có khi còn gặp nạn.

- Nên ký HĐ: Hào Tài vượng, tử hưng = Có lãi; Không lên suy tuyệt, không hiện, Tử không hiện thì nguồn của ít=Lãi ít; Kị Thần của Tài, Tử lên tĩnh/ không hiện/ không là ngày, tháng, năm;

+ Lưu ý: Ký HĐ, quẻ có Tài, tử suy nhược sẽ có lúc sinh vượng, lúc sinh vượng cũng là lúc được tài; nên xét theo lý lẽ K.doanh.

- Rễ-Khó khăn: Xem Tài khắc minh/ Mình khắc >>> Rễ tìm/ Khó khăn; Tài hợp mình thì tốt, hợp đối tác/ nhật, nguyệt thì cầu khó khăn, hao tài.

- Đấu giá: Xem cuộc bán đấu giá của đơn vị tổ chức: Tài, tử vượng, động, sinh thế, hợp thế ...= Thu tiền cao; ngược lại là khó thành/ thu tiền ít;

+++ Đoán số tiền đang có: Cộng quẻ chủ+Hỗ+Biến rồi ước theo Quẻ suy vượng.

Đối tác yêu cầu cao nên khó thànhDự thảo Hợp đồng còn thiếu nhiều điều kiện để có thể ký kết

Nghiệm quả: Kết quả dự đoán rất tuyệt. Xem quẻ thật là hữu ích, đoán biết thiên thời để lựa Cát tránh Hung.

Kết luận: Đúng nội dung – Sai Thời gian – Đúng Giá trị

0 dự đoán

Ngày Quý Sửu - Tháng Hợi

Địa Thiên Thái (Khôn) - Hợp
Tử Tôn Dậu
Ư
Thê Tài Hợi
Huynh Đệ Sửu
Huynh Đệ Thìn
T
Quan Quỷ Dần
Thê Tài
Thủy Thiên Nhu (Khôn)
Thê Tài
Bạch Hổ
Huynh Đệ Tuất
Phi Xà
Tử Tôn Thân
T Câu Trần
Huynh Đệ Thìn
Chu Tước
Quan Quỷ Dần
Thanh Long
Thê Tài
Ư Huyền Vũ
Thông tin dữ kiện dự đoán từng giai đoạn
Quẻ Thể-Dụng Quẻ Thể Sinh Quẻ Dụng
Dạng Dụng Thần Dụng Thần Là Phục Thần
Dụng- Lục Thân Là Phụ Mẫu
Dụng - Ngũ Hành Dụng Thần Là Hỏa
L.Thú-Dụng & Kị Thanh Long Là Dụng
L.Thú - Thế Ứng Chu Tước Là Hào Thế

Phàm quẻ thể khắc quẻ dụng thì tốt
Quẻ dụng khắc quẻ thể là sự việc xấu.
Quẻ thể sinh quẻ dụng là có sự hao tổn
Quẻ dụng sinh quẻ thể là có điều mừng, có lợi.
Quẻ thể và dụng ngang hoà thì mọi việc đều thuận lợi.
Quẻ thể được sinh càng nhiều thì càng tốt, khắc nhiều thì càng hại.
Quẻ dụng cát biến thành hung là ban đầu tốt, sau xấu.
Quẻ dụng hung biến thành cát là trước xấu sau tốt(gặp hung hoá cát.)
Bị khắc chỗ này, nhưng chỗ kia được sinh là trong khắc có sinh.
Quẻ dụng mạnh thì quẻ thể tất suy, quẻ thể mạnh thì dụng tất suy:

- Càn sinh thể: Chủ có lợi về việc công, công danh, lợi của nhờ việc quan/ thắng lý / được của quý/ bạn tặng quà/ tin mừng lên chức.
- Quẻ càn khắc thể: Chủ nỗi lo công việc/ nhà cửa/ mất của cải/ tổn thất tiền bạc/ ngũ cốc/bị xúc phạm/phạm tội với người trên.
- Quẻ khôn sinh quẻ thể: Chủ tin mừng/ được của về ruộng đất/lợi nhờ người thân/ nhờ âm nhân/thóc gạo, vải vóc do có người tặng.
- Quẻ khôn khắc quẻ thể: Chủ lo lắng, hao tổn vì ruộng đất/ bị tiểu nhân hại/ bị âm nhân gây hại/ mất vải vóc, thóc gạo.
- Quẻ chấn sinh quẻ thể: Chủ lợi nhuận/ được của từ sơn lâm/ phương đông/ tin mừng trong việc di chuyển/ lợi giao dịch về đồ gỗ.
- Quẻ chấn khắc quẻ thể: Chủ lo lắng vu vơ, thường vì quá lo sợ/ bản thân không thể yên tĩnh/ tai nạn nhà cửa/ bị những người làm nghề sơn lâm xâm phạm/ bị mất các thứ của về sơn lâm.
- Quẻ tốn sinh quẻ thể: Chủ lợi ích từ sơn lâm, nhờ việc sơn lâm mà được của, lợi từ phía đông nam/ lợi nhờ hàng thảo mộc.
- Quẻ tốn khắc quẻ thể: Bị người trong tên có chữ thảo, mộc làm hại, hoặc lo lắng vì những việc sơn lâm hoặc bị người ở phía nam làm lo lắng, phải cấm kỵ những điều hại vì vợ hoặc những tai ách vì trẻ con, hoặc người xấu đưa đến.
- Quẻ khảm sinh quẻ thể: Chủ tin mừng từ phương bắc/ được của từ phương bắc/ người ở gần nước tặng quà/ được lợi, được tặng với mặt hàng: cá, muối, rượu hoặc văn thư.
- Quẻ khảm khắc quẻ thế: Là có việc lo về việc âm, bị trộm cuớp, làm mất long người ở gần sông biển, bị thiệt hại ở quán rượu, tai ách do người từ phương bắc đến.
- Quẻ ly sinh quẻ thể: Chủ lợi từ phương nam, có tin mừng về việc văn thư, được lợi nhờ các lò nung, lò luyện, được của nhờ có người tên họ có chữ hoả.
- Quẻ ly khắc quẻ thể: Chủ nỗi lo về văn thư, vì người từ phương nam, hoặc vì người trong tên họ có chữ hoả làm hại,
- Quẻ cấn sinh thể: Chủ được của ở đông bắc, có tin mừng/được của về ruộng vườn, nương rẫy, sơn điền. của cải yên ổn, mọi việc có thuỷ chung.
- Quẻ cấn khắc quẻ thể: Chủ việc không thuận, trắc trở, bị mất mát ruộng vườn, nương rẫy, bị người họ có chữ Thổ xâm phạm, phải đề phòng tai hoạ đối với người đông bắc, lo lắng phần mộ không yên ổn.
- Quẻ đoài sinh quẻ thể: Chủ được của từ tây, có tin mừng/ nguồn lợi nhờ các hàng thực phẩm, nhờ người tên họ có chữ kim, có niềm vui giữa chủ và khách, giữa bạn bè.
- Quẻ đoài khắc thể: Bất lợi phương tây, dễ bị tranh cãi chia rẽ, Bất lợi từ người trong tên có chữ kim lừa gạt, gặp tai hoạ đổ nát, vì ăn uống mà sinh lo.

Đoán thời tiết No phân thể-dụng mà xem toàn quẻ, đoán theo ngũ hành: Ly - trời sáng, Khảm-mưa, Khôn-u ám, Cấn-Mây u ám, Càn-thanh minh. Chấn - sấm to, Tốn-gió mạnh, Cấn-mưa lâu tất sẽ tạnh, Đoài nhiều không mưa cũng âm u. Hạ Ly nhiều thiếu khảm thì hạn nặng; Đông khảm nhiều lẫn Ly-mưa tuyết liên miên. Chấn có tốn bên trái thì gió xen nhau, mưa lâu được quẻ cấn thì sẽ tạnh; cấn-mây, tốn-gió, gặp cả hai thì mây gió ùn ùn, mù mịt.

II. DỰ ĐOÁN THỜI GIAN ỨNG NGHIỆM CỦA QUẺ
Nắm vững: (1) Ngũ hành quẻ chủ sinh/ khắc thể; (2) Quẻ thể sinh/thể khắc; (3) Số của tượng quẻ.
1. Căn cứ ngũ hành của quẻ sinh quẻ thể hay khắc quẻ thể để dự đoán thời gian ứng nghiệm
a) Quẻ thể được sinh- tốt. Là Dụng sinh/ quẻ biến tốt-có cứu. Xác định rõ quẻ nào sinh thể, đến khi Ngũ hành sinh quẻ sinh thể vượng/Cung quẻ-ứng nghiệm.
b) Quẻ thể bị khắc-không tốt. Là Dụng khắc/ biến xấu/ có khắc No sinh, No cứu. Ứng nghiệm quẻ khắc vượng.
c) Căn cứ ngũ hành quẻ thể: về nguyên lý cũng giống như ở trên,
3. Căn cứ số của tượng quẻ để xác định thời gian ứng nghiệm
a) Lấy số Thể+Dụng+Hào động- Định thời gian.
b) Lấy số của ba quẻ: Số quẻ đơn trong các Quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến để xác định
4. Căn cứ vào động, tĩnh của số quẻ để đoán thời gian ứng nghiệm
a) Nếu người đến đoán quẻ đi lại-ứng nhanh: Cát Hung đều chia đôi tổng số quẻ.
b) Người đến đoán đứng yên-nửa nhanh nửa chậm: ¾ thời gian tổng số quẻ.
c) Người đến đoán việc nằm-chậm: x 2 tổng số quẻ.
d) Ứng Cát hung nhanh, chậm: nếu động, đi lại, cười nói - cát ứng nhanh/ động nhưng vẻ đau khổ, bứt rứt Hung cũng nhanh. Nói chung là phức tạp, cần điêu luyện

Dụng Thần Là Phục Thần

I. DỤNG THẦN: Là thể sự việc, chủ tượng, nguyên thần là gốc rễ. Rất nên trì thế. Kị thần cần suy .., bị khắc.

 

1- Hào Phụ Mẫu: Chiếm cho cha mẹ, ông bà của ta, cha mẹ của chú bác, của cô dì, phàm lớn hơn cha mẹ ta, hay là bằng như chú bác cô dì, cùng là Thầy, cha mẹ vợ, cha mẹ của vú nuôi bái nhận, tam phụ bát mẫu. Hoặc tôi tớ hay người làm chiếm cho chủ, đều lấy hào Phụ Mẫu làm Dụng Thần.

Chiếm về trời đất, trời mưa, thành ao, tường rào, nhà cửa, ghe xe, áo quần, khí cụ (đao, kiếm...), bô vải, tạp hóa, cùng là tấu chương, văn thư, văn chương, thi cữ, thư quán, văn khế, giấy tờ, đều lấy hào Phụ Mẫu làm Dụng Thần. Vật loại rất nhiều, tại người thông biến. Nói tóm lại, các vật loại có tính cách tỷ hộ hay tỷ trợ thân ta, tức là nuôi nấng, che chỡ, đỡ đần cho ta đều thuộc hào Phụ Mẫu.
Phụ Mẫu là hào khắc Tử Tôn, là Kỵ Thần của Tử Tôn.

Phụ Mẫu: Là Thần gian khổ

Trì thế: Thần gian khổ, bận rộn, bôn ba. Hôn nhân khó khăn. Con hiếm muộn.

Bị khắc: Quẻ có Tài động khắc Thế=Vợ dữ, đoản thọ. Nếu có Quan cùng động thì lợi về văn khoa thi cử.

Xem Nhân sự:

Xem các việc:

Dụng thần là Hòa

Dụng Thần Là Thanh Long

Chu Tước Là Hào Thế

Địa chỉ: Số 01 đường Lý Thánh Tông - P. Đông Ngàn - Tx. Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Lá số tứ trụ Hỏi Theo sách

Chưa có thầy dự đoán

Cám ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi, Mong muốn của chúng tôi luôn được giúp quý bạn giải đáp thắc mắc, định hướng giúp quý bạn giải quyết các vấn đề bạn đang cần. Tuy nhiên, mong muốn là vậy, và dù chúng tôi có hết sức cố gắng nhưng thực sự khó mà đáp ứng được mong muốn của bạn, nhất là những vấn đề cần giải quyết gấp về thời gian. Thành thật xin lỗi nếu chúng tôi không thể giúp bạn.