Warning (2): array_intersect(): Argument #1 is not an array [APP/Controller/AppController.php, line 1047]
Kinh Điển - Minh Triết Mới

SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

Kinh Điển - Minh Triết Mới

TỔNG HỢP CÁC KINH ĐIỂN - MINH TRIẾT NGÀN ĐỜI

PHẦN MỘT PHÂN LOẠI THEO THỜI GIAN

A- MINH TRIẾT MỚI Gồm các sách, tài liệu do các Chân Sư Minh Triết Tây Tạng truyền bá cho nhân loại trong khoảng vài trăm năm trở lại đây. Sách chủ yêu phát hành bằng tiếng anh, đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

I- Danh sách và tóm lược các sách tiếng Việt:

1. Thư về tham thiền huyền môn
2. Luận về lửa càn khôn
3. Tâm lý học nội môn
4. Chiêm tinh học nội môn
5. Chữa bệnh nội môn

II- Danh sách và tóm lược các sách tiếng Anh:  Mời qúi bạn đọc xem ở các trang web: http://www.thongthienhoc.com/ hoặc http://www.minhtrietmoi.org/ ....

B- SÁCH CỔ ĐÔNG - TÂY Gồm các sách, tài liệu từ ngàn xưa, rất nhiều trong đó đã được dịch sang tiếng Việt

I- Danh sách và tóm lược các sách về tổng thể vũ trụ và thái dương hệ

1. Sách về tiên thiên và hậu thiên
2. Sách về âm dương - ngũ hành
3. Sách về Bát quái
4. Sách về Lịch pháp Và nhiều sách khác

II- Danh sách và tóm lược các sách về Phong thủy - Địa lý

1. Sách Bát trạch minh cảnh
2. Sách Thẩm thị huyền không học
3. Sách Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa Và nhiều sách khác

III- Danh sách và tóm lược các sách về số mệnh

1. Xem Tứ trụ
2. Xem Tử vi
3. Xem Chiêm tinh (Ngoại môn và Nội môn)
4. Xem Chu dịch (Quẻ dịch)
Và nhiều sách khác

IV- Danh sách và tóm lược các sách về Đạo làm người

1. Đạo Đức Kinh Và nhiều sách khác

C- KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO

1. Các Kinh Phật
2. Các Diễn giải Kinh Phật của Thánh Hiền
3. Các bài giảng của Thành Hiền
4. Các câu truyện Phật giáo nhiệm mầu

PHẦN HAI PHÂN LOẠI THEO NĂNG LƯỢNG VÀ NHÓM LUẬT

A- LUẬT SIÊU NHIÊN

+ CÁC LUẬT VŨ TRỤ (Trích từ danh sách Luật trong Tooltip)

 1. Định luật Xung lực Từ điển
 2. Định luật Hy sinh và Tử Vong
 3. Định Luật Bác Ái/ (ĐL Đạo tràng). (ĐL Phụ của ĐL Hút)
 4. Định luật Quy Định
 5. Định luật Kiểm soát Từ Điện
 6. Định luật Phân rã
 7. Định Luật Cố Kết
 8. Định luật Rung động
 9. Định luật Ma Sát
 10. Định luật Đẩy
 11. Định luật Thích Nghi
 12. Định luật Tiết Kiệm
 13. ĐỊNH LUẬT HÚT (ĐL Chính vũ trụ)
 14. Định Luật Tổng Hợp
 15. Định luật về Chất Liệu
 16. Định luật về Bất Toàn
 17. Định luật Vật chất
 18. Định luật Tuần Hoàn
 19. Định luật Tử Vong
 20. Tương Tác - Định luật Tương Tác Rung động
 21. Định luật Tương Đối
 22. Định luật Tiết Điệu
 23. Định luật Tiết kiệm
 24. ĐỊNH LUẬT TIẾN HÓA THÁI DƯƠNG(ĐL Chính vũ trụ)
 25. Định luật Tiến Bộ Tập thể
 26. Định luật Thời Cơ
 27. Định luật Thăng Tiến
 28. Định luật Tác động và Phản Tác động
 29. Định luật Quy Định
 30. Định Luật Quân Bình
 31. Định luật Phụng Sự
 32. Định luật Phóng hiện Linh hoạt
 33. ĐL PHẢN BỔN HOÀN NGUYÊN(Chân Thần)(ĐL Chính vũ trụ)
 34. Định luật Phân Hủy
 35. Định luật Nhân và Quả
 36. Chuyển Hóa - Định Luật Chuyển Hóa Nghiệp Quả
 37. Định luật Tất yếu Nghiệp quả
 38. Định luật Trách nhiệm Nghiệp quả
 39. Định luật Nghiệp Quả
 40. ĐỊNH LUẬT MỞ RỘNG (ĐL Chính vũ trụ)
 41. Định luật Lũy Tiến
 42. Định Luật Luân Hồi
 43. Định luật liên tục
 44. Định luật Lặp lại
 45. Định luật Hy sinh
 46. Định luật Hoàn Thiện
 47. Định luật Hệ Quả
 48. Định luật Hấp dẫn Hỗ tương
 49. Định luật về các Trường phá
 50. Định luật Hợp nhất Thái dương (ĐL Phụ của ĐL Hút)
 51. Định luật Ái lực Hành tinh (ĐL Phụ của ĐL Hút)
 52. Định luật Trọng lực (Sức hút???) (ĐL Phụ của ĐL Hút)???
 53. Định luật về Màu Sắc (ĐL Phụ của ĐL Hút)
 54. Định luật Hoa Sen (ĐL Phụ của ĐL Hút)
 55. Định luật phát xạ (ĐL Phụ của ĐL Hút)
 56. Định luật Từ điện (ĐL Phụ của ĐL Hút)
 57. Định luật về tính dục/ Sex (ĐL Phụ của ĐL Hút)
 58. Định luật Tiến bộ (ĐL Phụ của ĐL Hút)
 59. Định luật Ái lực Hóa học (ĐL Phụ của ĐL Hút)
 60. Định luật Hấp dẫn
 61. Định luật Cô Lập hay Giới Hạn
 62. Định luật Báo Phục
 63. Định luật Ái Lực
 64. CHU KỲ - ĐỊNH LUẬT CHU KỲ - Chu Kỳ Thế Giới

B- LUẬT TỰ NHIÊN

C- LUẬT SINH TỒN

Thông Thiên học - Minh Triết Thiêng Liêng là các sách phổ biến kiến thức mới của Hội Thông Thiên Học thế giới với kiến thức chủ đạo do các Chân Sư Minh Triết thuộc Đại Đoàn Trưởng Giáo (D.D.T.G - QUẦN TIÊN HỘI) phổ biến kiến thức mới về Vũ trụ liên quan đến sự tiến hoá của con người trên trái đất này. Các Sách và nội dung kiến thức đưa lên web này chúng tôi đều trích nguyên văn tại các trang web (Gồm: http://www.thongthienhoc.com/ và http://www.minhtrietmoi.org/ .....), tất cả đều có chung mong muốn phổ biến những kiến thức này càng rộng càng tốt, và chúng tôi, những người quản trị trang web Nhân Trắc Học này cũng đang làm việc tiếp sức cho các Huynh đệ đó. Do vậy, chúng tôi chỉ trích/ Copi nguyên bản nội dung từ Trang gốc về đây, kết hợp với thế mạnh của công nghệ phần mềm web này như khả năng liên kết linh động, đa dạng, thích nghĩa rõ ràng, nhanh chóng, đánh dấu những nội dung quan trọng cần lưu ý đặc biệt, khả năng tìm kiếm nhanh chóng, chính xác các tiêu trí đa rạng mà bạn đọc thường mong muốn tìm kiếm....v..v...nhằm giúp người đọc nhanh nhớ, nắm bắt rễ dàng hơn các kiến thức cần nhớ, cũng như tra cứu lại kiến thức khi cần.

Ban Quản trị luôn mong muốn đón nhân những góp ý xây dựng, nhằm giúp chúng tôi ngày càng phục vụ bạn đọc tốt hơn.

PHẦN BA CÁC TÀI LIỆU DO NHÂN TRẮC HỌC TỔNG HỢP THEO CÁC CHUYÊN ĐỀ