Lúc Lâm Chung - Yêu ma Quỷ Thần Biến Hiện Ra Nhiều Dạng - Trừ Bổn Tôn Của Bạn

Tuy nhiên, thần Hộ Pháp có 1 cách quản chế các loại yêu ma quỷ quái này rất nghiêm khắc. Đó là ch...

Quỷ Thần: Người Sợ Quỷ Ba Phần - Quỷ Sợ Người Bảy Phần

Trong thành phố, đô thị, chợ búa, xóm làng đều có quỷ và quỷ thần. Do ban ngày dương khí quá nặng...

Bài viết mới Ngày đăng
Vô Minh - Nhân Duyên - Luân Hồi 19/09/2020
Hiểu Về Nhẫn Nhục Và Thuật Ngữ Tu Hành Cải Mệnh Thông Dụng 19/08/2020
Ứng Dụng Phật Pháp Giúp Đời Vạn Sự Thông - HT Tuyên Hóa 18/08/2020
Chữa Khỏi Bệnh Nạn Và Hàng Phục Tà Ma - Quỷ Thần Của HT Tuyên Hóa 18/08/2020
KHỞI TU: Phát Tâm và Phát Nguyện hoặc Phát Đại Bi Tâm - Phát Đại Nguyện rất quan trọng 16/08/2020
Cách Thiết Lập Lá Số Chiêm Tinh 04/08/2020
Tổng Hợp Về Vô Minh 28/07/2020
Nhân Quả - Giải Thoát: Vì sao người lương thiện hay gặp nỗi buồn và trắc trở. 28/07/2020
Bốn Loại NGHIỆP CHƯỚNG Của Người Mới Phát Tâm Học Phật! - CẦN TINH TẤN VƯỢT QUA 24/06/2020
Tam Qui Y - Hòa Thượng Thích Thanh Từ Khai Thị 10/06/2020
Hai mươi tám - 28 Điều Về Đạo Làm Người - Ấn Quang Đại Sư Khai Thị 04/06/2020
Tu Hành Là Phải Sửa Đổi Lỗi Lầm Trở Về Chánh Pháp - Như Lý Như Pháp Thọ Trì 04/06/2020
HÀNH TINH: Tổng hợp về Địa Cầu - Trái Đất 30/05/2020
Định luật tác động và phản tác động- Law of action and reaction 28/04/2020
Định luật của mọi Thiên Thần Hủy Diệt - Law of all Destroying Angels 28/04/2020
Tổng Hợp: Bảng chú giải thuật ngữ về các Cõi Giới - Cảnh Giới của Thái Dương Hệ 27/04/2020
LÚC KHẨN THIẾT - HÃY NIỆM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐỂ ĐƯỢC CỨU 19/04/2020
GQ 1 - DHY - Dự thảo Lần 2 - Hồ sơ nội môn Tưởng Giới Thạch - Làm lại theo bài của Cô Lan duyệt 09/04/2020
Dự Đoán Ngô Hoàng Thạch 13/03/2020
Dự Đoán: Ngô Hoàng Đạo 13/03/2020

Hai Mươi Sáu Kẻ Thù Trong Bạn