Chương 01: Giới thiệu môn học

TỔNG QUAN KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ĐOÁN THEO TỨ TRỤ

A- Giới thiệu về câu lạc bộ: Câu lạc bộ lyso.vn: Hội những người yêu thích nghiên cứu huyền bí học. Câu lạc bộ thường xuyên mở các lớp học về kiến thức dự đoán Số Mệnh theo tứ trụ, tử vi, chu dịch sơ cấp và nâng cao. Địa chỉ tại số 104 phố Mai Anh Tuấn - Đống Đa - Hà Nội. 

B- Căn cứ khoa học dùng cho bộ môn Dự đoán theo tứ trụ I- Vũ Trụ của chúng ta 

1- Vũ trụ của chúng ta: Hình thành từ vụ nổ Binh Bang mà khoa học ngày nay thường nói đến

1.1- Thượng Đế: + Là Đấng sáng tạo ra Vũ trụ.

+ Sự sống: THƯỢNG ĐẾ KHÔNG GÌ KHÁC NGOÀI NĂNG LƯỢNG ( Thông Thiên Học )

1.2- Linh Hồn con người:

+ Điểm Linh Quang của Thượng Đế - Cao Quý Trường Tồn.

+ Tất cả nhân loại đều xuất phát từ Thượng Đế, đi xuyên qua bảy cung, do đó, mỗi Linh Hồn mang đặc điểm riêng của Cung mà Linh Hồn xuyên qua đó xuống Trần Gian đầu thai và luân hồi, học hỏi và tiến hoá dần dần trên con đường phản bổn hoàn nguyên về với Đấng Cha Lành.

2- Các cuộc tuần hường: Nhân loại đang ở trong cuộc tuần hường thứ tư của nấc thang tiến hoá của mình

3- Thái dương hệ của chúng ta:

+ Hệ mặt trời và các Hành tinh: Gồm mặt Trời là trung tâm, xung quanh có các hành tinh .....

4- Vòng Hoàng Đạo: Là vòng tưởng tượng có tồn tại xung quanh mặt trời của chúng ta. Vòng Hoàng đạo chia thành 12 Cung > 12 Cung Hoàng Đạo gồm: Ma Kết - Nhân Mã - .....

5- Các Giới trong thiên nhiên: Kim thạch - Thực vật - Động vật - Nhân Loại 6- Nhân loại hiện nay: Các giống dân là Tiền sử - Alantic - ............. 

II- Các Định Luật vũ trụ chủ yếu liên quan lớn đến số mệnh con người 

1– Định luật Tổng hợp (Law of Synthesis): Đó là định luật chứng minh sự kiện rằng tất cả mọi vật – trừu tượng và cụ thể – hiện hữu như là một; đó là định luật chi phối hình tư tưởng của Đấng Duy Nhất (One) trong số các Vũ trụ Thượng Đế (Cosmic Logoi) mà Thái Dương Hệ của chúng ta lẫn trung tâm vĩ đại của chúng ta là một phần trong tâm thức của Ngài.

2– Định luật Hút và Đẩy (Law of Attraction and Repulsion): Về căn bản, định luật này diễn tả lực hút cần có để giữ cho Thái Dương Hệ chúng ta không thay đổi đối với Thái Dương Hệ Sirius, giữ cho hành tinh chúng ta quay chung quanh mặt trời của chúng ta, giữ cho các hệ thống nhỏ của chất liệu phân tử và nguyên tử luân lưu quanh một trung tâm trong hành tinh, và giữ cho vật chất của mọi thể ở cõi trần và vật chất của các thể tinh anh phối kết quanh trung tâm tiểu vũ trụ của chúng.

3– Định luật Tiết Kiệm (Law of Economy): Định luật này điều chỉnh tất cả những gì liên quan đến sự tiến hóa vật chất và tinh thần của vũ trụ cho có lợi nhất và với việc tiêu phí thần lực ít nhất.

Các Định Luật khác (Là Định Luật phụ vũ trụ - Nhưng là Định Luật chính với Thái Dương Hệ chúng ta)

 

1. Luật Hấp dẫn

2- Luật rung động

3- Luật tương ứng

4- Luật Nhân Quả 

5- Luật Luân Hồi 

II- Các chuyên đề: CON NGƯỜI LÀ MỘT TIỂU VŨ TRỤ 1- Năng lượng sống: Các nguồn Thần lực và sự truyền chuyển năng lượng, thần lực từ các chòm Sao, qua Thái dương hệ mà mặt trời là trung tâm nhận đầu tiên, từ đó đến các Giới trong thiên nhiên. 2- Cấu tạo con người qua bảy cảnh giới 3- Sự tương ứng:

+ Đại và tiểu vũ trụ: Con người là một tiểu vũ trụ; Trên sao dưới vậy > Đại vũ trụ có gì - Tiểu vũ trụ có cái đó.

+ Các tương ứng khác: Tương ứng về con số rất tuyệt riệu

4- Âm Dương - Ngũ hành - Bát quái:

+ Thái cực - Lưỡng nghi:

+ Ngũ hành Thập Can:

+ Ngũ hành Thập nhị Chi: 

C- Phân loại và mục tiêu các lớp học dự đoán theo tứ trụ 

1- Lớp cơ bản:

1.1- Mục đích: Giúp môn sinh thành thạo lập và dự đoán tóm tắt, toàn diện về số mệnh Cát - Hung của một người từ lúc sinh đến tử.

1.2- Kết thúc khoá học, học viên có thể nắm bắt các kiến thức:

+ Quy luật thời gian: Quy luật thời gian, mùa tiết và năm tháng ngày giờ theo Can Chi. Áp dụng tiết khí trong dự đoán tứ trụ. Lập được tứ trụ chính xác theo giờ, ngày, tháng năm sinh của một người, các Can tàng và mức vượng nhược. Xác lập thập thần và thần sát của tứ trụ. Giới thiệu các Mệnh cách và cách cục đặc biệt.

+ Nhận biết, thống kê được các yếu tố âm dương, ngũ hành, mười thần, thần sát tham gia tương tác tạo thành đặc điểm đặc trưng của Mệnh, từ đó xác định được Thân vượng, nhược và Dụng thần của Mệnh + Trình tự và các nội dung dự đoán thông thường: Xuất thân - Sức khoẻ - Học tập - Tình yêu, Hôn nhân - Chức nghiệp - Quan tụng - Thọ yểu ... 2- Lớp nâng cao:

+ Cách kiểm tra tứ trụ để đảm bảo xác định đúng là Mệnh của người xin dự đoán + Thẩm quyền của tứ trụ và Đại vận, Thái tuế + Xác định các vận đẹp, xấu trong đời của mệnh số cần lưu ý

+ Tương tác âm dương - Ngũ hành: Sau khi thống kê được các yếu tố liên quan đến Âm Dương - Ngũ Hành của Mệnh Vận, cần xác định các tiêu trí tương tác mạnh, yếu làm cơ sở xác định yếu tố tương tác nào thắng đoạt, có ý nghĩa quyết định đến Số mệnh. VD: Thế nào là sinh không sinh được, Khắc không khắc được .....

+ Kết hợp Thần sát trong dự đoán để nâng cao độ chính sác

+ Điều kiện để tạo thành cách cục đặc biệt III- Hội thảo - Trao đổi: