Tổng hợp về Huyền Giai

TỔNG HỢP VỀ HUYỀN GIAI

I- Huyền Giai

+ HUYỀN GIAI (Huyền giai sáng tạo): Là trật tự đẳng cấp có trong nhiều đoàn nhóm khác nhau. Chúng ta thấy rõ các đẳng cấp này trong những giới tiến hóa của thiên nhiên, như các cấp nguyên tố chất khoáng, và những phân loại phức tạp trong sinh học và động vật học. Chúng ta cũng thấy có khái niệm về đẳng cấp trong xã hội của mình, với những đoàn nhóm được cơ cấu và tổ chức tùy theo cấp, bậc, hoặc phạm vi trách nhiệm của các thành viên trong nhóm. Chúng ta cũng thấy những đoàn nhóm có tổ chức như thế trong các đẳng cấp của chính phủ, của giáo hội, hoặc những hệ thống đẳng cấp để phân biệt các giai tầng xã hội. Chúng ta cũng biết về Giới Thiên thần, gồm các cấp Thiên thần tùy theo trình độ tiến hóatừ các Thiên thần ở những cấp thấp nhất đến các Thiên thần cấp thứ năm, Đại Thiên thần, Thiên thần bảo vệ, Thiên thần trông nom thiên thể, Thiên thần tổng lãnh, Thiên thần hầu việc Chúa, Thiên thần có cánhThiên thần ba đôi cánh với đẳng cấp cao tột.

+ Cũng có sắp xếp đẳng cấp tự nhiên giữa các giới tiến hóa của thiên nhiên. Chúng ta thường phân cấp các giới này bằng cách xếp giới khoáng vật ở cấp thấp nhất, rồi thực vật và động vật, và giới nhân loại ở cấp cao nhất.

+ Theo huyền bí học, không chỉ 4, mà có 7 giới tiến hóa của các sinh linh. Các giới này hình thành một trật tự đẳng cấp có cấu trúc tùy theo mức phát triển tâm thức của mỗi giới. Ba giới được kể thêm trong huyền bí học thì cao siêu hơn giới nhân loại. Ba giới siêu nhân vừa kể là Trường tiến hóa của Linh hồn, còn gọi là giới thứ năm, cùng với hai giới cao siêu hơn nữa, là giới thứ sáu và giới thứ bảy.
Huyền Giai Tinh ThầnThánh Đoàn: Những người thuộc về giới thứ nămgiới thứ sáu là thành viên
Huyền giai Sáng tạo Thứ tư (Thực gia là thứ 9): Huyền Giai con người (Nhân loại) chỉ là Huyền Giai thứ 4 trong số 7 Huyền Giai đang hoạt động hay biểu lộ (CTHNM, 46 và 298);  Là Huyền giai của Chân Thần con người.(LVLCK, 1099);

II- Mười hai huyền giai sáng tạo (CTHNM, 42 – 68)

(Phần 2 bảng biểu rất quan trọng cần cập nhật bổ xung vào đây, trang 44 và 45)

1. Về mặt huyền bí, Huyền Giai của các Năng Lực Sáng Tạo được chia thành bảy (4 và 3) bên trong mười hai Đẳng Cấp Lớn.

2. Trong chu kỳ lớn này, ba Huyền Giai có ý nghĩa sâu xa, Huyền Giai thứ tư hay Huyền Giai Sáng Tạo nhân loại và hai Huyền Giai thiên thần, tức Huyền Giai thứ 5 và thứ 6.

3. Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư thực ra là Huyền Giai thứ 9 và đó là lý do tại sao nó được gọi là Huyền Giai của các điểm đạo đồ. Điều này có thể được nhìn thấy bằng cách xem biểu đồ.

4. Trong Luận Về Lửa Càn Khôn, chúng ta được dạy rằng các Huyền Giai 9, 10 và 11 (đếm từ dưới lên) có chứa manh mối đối với bản chất của Agni, tức Hỏa Thần Quân (Lord of Fire), toàn thể sức sống của thái dương hệ.

5. Nhiều ánh sáng có thể đến với nhà nghiên cứu thành tâm qua việc nghiên cứu các con số liên quan với các Huyền Giai này. a/ Năm Huyền Giai đầu được xem như các trừu xuất thuần túy. Các huyền giai:

Huyền Giai Một có các số :  6 . 1 . 7.
Huyền Giai Hai có các số :   7 . 2 . 6.
Huyền Giai Ba có các số :    8 . 3 . 5.
Huyền Giai Bốn có các số :  9 . 4 . 4.
Huyền Giai Năm có các số: 10 . 5 . 3.
Huyền Giai Sáu có các số : 11 . 6 . 2.
Huyền Giai Bảy có các số : 12 . 7 . 1.

Cần ghi chú điều này như trong tham khảo GLBN sẽ được thấy đối với các Huyền Giai dưới các số khác. Điều này để che đậy, nhưng nó cũng làm rối trí nhà nghiên cứu.

6. Bốn Huyền Giai đầu đạt được giải thoát trong thái dương hệ thứ nhất. Ảnh hưởng của chúng đến Địa Cầu chúng ta qua trung gian của Huyền Giai Sáng Tạo thứ 5.

7. Do đó các Huyền Giai này được liên kết với bốn cung năng lượng vốn hoạt động như các cung Thuộc tính thứ yếu dưới Cung lớn thứ ba, Cung Thông Tuệ Linh Hoạt.

8. Cung Song Ngư được thấy ở đầu của danh sách các cung hoàng đạo vì nó chi phối chu kỳ chiêm tinh lớn hiện nay của thế giới gồm 25 000 năm. Đó cũng là một trong các cung có ưu thế (dominant), có ảnh hưởng đến hành tinh chúng ta vào lúc biệt ngã hóa (individualisation) khi giới nhân loại xuất hiện. Về căn bản, cung đó có liên quan với Huyền Giai Sáng Tạo thứ nhất hay cao nhất, mà đến phiên nó có liên quan với Cung 3, Cung Thông Tuệ Linh Hoạt. Đó là sản phẩm của thái dương hệ thứ nhất. Sự phát triển của sự giác ngộ (illumination) nhờ một trí tuệ được khơi hoạt là mục tiêu đầu tiên của nhân loại.

9. Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm (cũng được đánh số 8) sắp được giải thoát. Nó đặc biệt có liên quan với Huyền Giai Sáng Tạo thứ 10, với tinh tòa Capricorn (Ma Kết/Nam Dương) và với phàm ngã nhân loại, phàm ngã này đang che khuất (veils) và tạm thời đang giấu (hides) nguyên khí Christ đàng sau cả hình tướng lẫn trí tuệ. Theo một vài hệ thống đánh số, số 8 được xem như con số của nguyên khí Christ.

10. Các Thần Kiến Tạo Cấp Cao và Cấp Thấp, hoạt động trên các cõi thứ hai và thứ ba của thái dương hệ chúng ta, đều có các hoạt động của các Thần này được phản ánh trong công việc của các Lunar Lord (Nguyệt Thần Quân) và các sự sống của elemental (tinh linh; tinh hoa chất).

11. Bạn nên để ý rằng Huyền Giai nhân loại (trên biểu đồ 9- IV- 4) được qui định (assigned, bố trí) không có một element (yếu tố; hành, hành tố) đặc biệt nào vì Huyền Giai này phải dung hợp (fuse) và tổng hợp tất cả nhân loại. Đây là một phần của các trắc nghiệm lớn của điểm đạo dưới cung Scorpio (Bọ Cạp, Thiên Hiết, Hổ Cáp).

12. Sơ đồ này được vẽ ra chỉ liên quan tới Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, tức Huyền Giai nhân loại. Nó không được vẽ liên quan tới các biểu lộ hành tinh khác. (Sơ đồ này đã được biên soạn từ nguồn cung cấp kiến thức rất hạn chế vấn đề đã được phát hiện từ xa xưa như thế, và càng chính xác càng tốt theo các trường hợp).

Mỗi một trong bảy Huyền Giai các Thực Thể được tìm thấy trong vòng 12 Huyền Giai, các Đấng này là các Thần Kiến Tạo (Builders) hay là các Attractive Agents chính là (ở trình độ các Ngài) các tác nhân trung gian (intermediaries); tất cả đều là hiện thân của một trong các loại lực phát ra từ 7 chòm sao. Do đó, công việc trung gian của các Ngài gồm hai mặt:

1. Các Ngài là các tay trung gian (mediators) giữa Tinh Thần với Vật Chất.

2. Các Ngài là các tác nhân truyền lực từ các nguồn bên ngoài đến thái dương hệ để sắp xếp/ đúc kết lại (form) bên trong thái dương hệ.

Mỗi một trong các nhóm của các thực thể (beings) này cũng có bản chất thất phân (septenary), và 49 lửa của Brahmabiểu lộ thấp nhất của bản chất lửa của các Ngài. Mỗi nhóm cũng có thể được xem như “sa đọa” (“fallen”) theo ý nghĩa vũ trụ, bởi vì có liên quan với tiến trình kiến tạo hay là các chủ thể chiếm hữu hình hài (occupiers of forms) ở mức độ dày đặc hoặc nhiều hoặc ít.

Huyền Giai I.

Huyền Giai lớn thứ nhất được phát ra từ Tâm của Mặt Trời Tinh Thần trung ương. Đó là Con của Chính Thượng Đế tức Đấng Bản Lai (the First Born) theo ý nghĩa vũ trụ, ngay như Đức Christ là “Đấng Cao Nhất (the Eldest) trong một gia đình rộng lớn của các huynh đệ”, và là “đóa hoa thứ nhất trên cây nhân sinh”. Biểu tượng của Huyền Giai này là Kim Liên (Golden Lotus, Sen Vàng) với 12 cánh xếp lại. GLBN I, 233 – 250, III, 565. Cần nên nhớ rằng Huyền Giai này theo nghĩa đen là Huyền Giai thứ 6, vì năm Huyền Giai đã qua vốn là sản phẩm của thái dương hệ trước, trong đó Trí Tuệ (Intelligen) hay Manas là mục tiêu. Năm Huyền Giai đã giải thoát toàn bộ đều là trí tuệ. Chính Huyền Giai này vốn là Huyền Giai thứ năm theo thứ tự, và chúng ta được dạy rằng Huyền Giai này đang trong tiến trình giải thoát cuối cùng, hay là được điểm đạo thứ tư (4 e) của nó, vốn là nguyên nhân của một số hiện tượng trên hành tinh chúng ta, làm cho hành tinh chúng ta đáng được gọi là “Ngôi Sao của Đau Khổ” (“Star of Suffering”). Có một mắt xích nghiệp quả giữa giới động vật với Huyền Giai Sáng Tạo thứ 5 của thái dương hệ trước, làm cho chính nó được cảm nhận trong con người trong thập giá hình cần thiết của bản chất vật chất của động vật, đặc biệt theo các đường lối tính dục. Chúng ta phải nhớ rằng các Huyền Giai này hoạt động theo Định Luật Hút; đó là định luật của các Builders. Huyền Giai thứ nhất (thứ sáu) này đang có đối với kiểu mẫu năng lượng của nó, trạng thái thứ nhất trong số kiểu mẫu thứ sáu của điện vũ trụ, và do đó sử dụng năng lực đặc biệt, kết hợp với lửa thấp nhất, tức “lửa do ma sát”, như nó tự cảm nhận trên cõi thứ sáu. Các sự sống này được gọi là “Các Con nóng bỏng của Dục Vọng” (“the burning Sons of Desire”) và là Các Con Tất Yếu. Trong Cổ Luận, có nói đến chúng: “Chúng đốt cháy để hiểu biết. Chúng lao vào các khối cầu. Chúng là nỗi khát khao của Cha đối với Mẹ. Do đó nhất định chúng đau khổ, đốt cháy, và mong ước vượt qua lĩnh vực thứ sáu của giác quan”.

Huyền Giai II.

Huyền Giai thứ hai được liên kết chặt chẽ với Đại Hùng Tinh. Chúng ta được dạy rằng Các Ngài (They) nhập vào qua tâm thất (ventricle) thứ hai bên trong Tâm Thiêng Liêng (Sacred Heart), và là (như chúng ta được dạy trong GLBN) các nguyên mẫu của Monads. Các Ngài là cội nguồn của sự sống Chân Thần, nhưng Các Ngài không phải là Monads; Các Ngài còn cao xa hơn nữa. Theo nghĩa đen, Huyền Giai này chính là Huyền Giai thứ bảy, là dòng chảy vào (influx) trong thái dương hệ chúng ta của các Sự Sống (Lives), mà trong thái dương hệ thứ nhất, các Sự Sống này vẫn còn ở trên cõi riêng của chúng, vốn dĩ quá vô tội (too sinless) và thánh thiện không thể tìm được cơ hội trong cơ tiến hóa vô cùng vật chất và thuộc trí tuệ. Thậm chí trong cơ tiến hóa này, họ sẽ thấy không thể làm gì nhiều hơn là tác động đến các Jivas lâm phàm (tức các điểm Chân Thần ND), truyền đạt cho chúng năng lực để hiểu được bản chất của tập thể thức, tính chất của bảy Thiên Đế (Heavenly Men), nhưng không thể có khả năng diễn đạt cảm nghĩ của chính mình một cách đầy đủ. Một vài manh mối cho cái bí ẩn này sẽ đến nếu đạo sinh thận trọng ghi nhớ rằng trong thái dương hệ chúng ta và bảy cõi của chúng ta, chúng ta chỉ có thể xác của Thượng Đế và chính xác thân đó là một giới hạn của biểu lộ của bản chất tam phân của Ngài. Huyền Giai thứ nhất (thứ sáu) có thể được xem như cố gắng thể hiện rung động trí tuệ của Thái Dương Thượng Đế, còn Huyền Giai thứ hai được xem như thể hiện bản chất tình cảm, hay là bản chất cảm dục vũ trụ của Ngài. Huyền Giai thứ 2 (thứ bảy) dùng trạng thái thứ hai làm kiểu mẫu thần lực của nó, trong đó kiểu thần lực thứ 7 tách ra từ nhiều loại. Có thể có ý tưởng nào đó về trình độ tiến hóa tương đối của Thái Dương Thượng Đế bằng cách nghiên cứu các trạng thái khác nhau của lực mà Ngài đang biểu lộ trong cuộc lâm phàm đặc biệt này. Chính năng lượng này mới thôi thúc các Chân Thần đi vào lâm phàmcõi trần, vì nó làm cho chính nó được cảm nhận trên cõi thứ 7. Các năng lượng đang hoạt động là các năng lượngThượng Đế đã khai mở và là thành quả (the gain) của các cuộc lâm phàm trước. Tất nhiên các thiếu sót (gaps) xảy ra và một số loại thần lực đang khiếm khuyết vì cho đến nay Ngài có nhiều điều cần đạt được về mặt vũ trụ. Chính năng lượng của Huyền Giai này mới tạo kết quả trong sự biểu lộ của Lưỡng Tính Thiêng Liêng và trong bảy trung tâm lực vốn là bảy Năng Lượng Tâm Linh.

Huyền Giai III.

Huyền Giai Sáng Tạo thứ ba (hay thứ 8) là một Huyền Giai đặc biệt lý thú. Các Ngài được gọi là “Triads” (“Tam Bộ”) vì đang nắm giữ trong chính Các Ngài các sức mạnh của cuộc tiến hóa tam phân: trí tuệ, tâm linh và tinh thần. Các Triads của Sự Sống này có sẵn trong Ba Ngôi của Trinity (Tam Vị Nhất Thể) và tinh hoa của thái dương hệ trước theo một quan điểm nào đó. Theo quan điểm khác, khi được khảo cứu như “tinh hoa của Huyền Giai thứ Tám trước kia”, Các Ngài là các điểm tám mặt đang chờ cơ hội để bùng lên (flame forth). Các Ngài là các devas sẵn sàng phụng sự, mang lại cho Huyền Giai khác một vài tính chất còn thiếu. Huyền Giai này được xem như những kẻ hiến tặng vĩ đại về tính bất tử, trong khi Chính Các Ngài “không tham gia lâm phàm”. Các Đấng Hy Sinh và Bác Ái là Các Ngài, nhưng Các Ngài không thể vượt ra ngoài thể dĩ thái của Thượng Đế đi vào thể vật chất trọng trược. Huyền Giai thứ 3 này sử dụng trạng thái thứ ba của điện lực thuộc loại thứ nhất của vũ trụ năng. Các Ngài thay thế cho một chu kỳ lặp đi lặp lại của loại vũ trụ năng thứ nhất đó được tượng trưng bằng con số 8. Công Thức cho các điện năng này thì quá phức tạp, không thể được đưa ra ở đây, nhưng nhà nghiên cứu nên nhớ rằng các Huyền Giai này biểu lộ: 1. Vũ trụ năng thất phân. 2. Prana vũ trụ. 3. Năng lượng thái dương hay lửa điện, lửa thái dươnglửa do ma sát. Mỗi Huyền Giai biểu lộ một năng lượng tam phân hay một trạng thái của mỗi năng lượng nói trên, và việc đó cần một biến phân cửu phân, vì trước tiên cả hai đều tam phân như là cái thứ ba. Chính việc loại bỏ các sự sống của Triad bởi các đơn vị trong Huyền Giai thứ tư, tức Huyền Giai của các Chân Thần nhân loại, mà sau rốt mới đẩy nhanh con người đi vào lĩnh vực thứ 8 (eighth sphere, cõi thứ 8). Y từ chối trở thành một Đức Christ, một Đấng Cứu Thế (a Saviour) và vẫn duy-ngã (self-centred). Chúng ta đã bàn đến ba Huyền Giai đầu vốn được xem như bao giờ cũng “nhìn thấy Thánh Dung của Đấng Cai Quản Thái Uyên” (“seeing the Face of the Ruler of Deep”) hoặc là trở nên tinh khiết và thánh thiện đến nỗi các thần lực của các Ngài đều ở trong sự tiếp xúc được nhận biết với cội nguồn phát ra của các Ngài. Bây giờ chúng ta xem xét vắn tắt hai Huyền Giai có liên quan trực tiếp đến chúng ta, các thực thể hữu ngã thức của nhân loại. Theo nghĩa đen, hai nhóm này là ba, vì Huyền Giai thứ năm là một Huyền Giai kép, và chính điều này đã đưa đến lầm lẫn nào đó và là ý nghĩa huyền bí đàng sau con số mười ba báo điềm gở (ill-omened). Các Ngài là “Những Kẻ Tìm Kiếm sự hài mãn” và là nguyên nhân của sự sa ngã thứ hai thành thời kỳ phát triển, sự thật đàng sau việc khoác lấy một bản chất thấp của Ego. Các Huyền Giai thứ tư và thứ năm chính là thứ chín và thứ mười hay là các “Điểm Đạo Đồ” và “Các Đấng Hoàn Thiện”. Tất cả các con người hay là “Các Jivas Bất Diệt” là những người đang tiến hóa qua một loạt các cuộc điểm đạo các cấp, hoặc là tự tạo (self-induced) hoặc là được mang lại trên hành tinh chúng ta với sự trợ giúp bên ngoài. Họ thành đạt qua một “kết hợp” với đẳng cấp kế tiếp với họ, đẳng cấp thứ năm. Lúc bấy giờ họ đã hoàn tất hoặc trở thành hoàn thiện, và chính là nhờ sự kiện huyền linh này mà Huyền Giai thứ tư được xem như dương, còn Huyền Giai thứ năm được xem như âm.

Huyền Giai IV.

Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư là nhóm mà trong đó trạng thái cao nhất của con người, “Từ Phụ trên Trời” (“Father in Heaven”) được tìm thấy. Các sự sống này là các điểm lửa phải trở thành ngọn lửa (flame); họ làm điều này qua trung gian của Huyền Giai thứ năm và bốn tim bấc (wicks), hay là hai Huyền Giai thấp lưỡng phân. Như thế, người ta có thể thấy rằng nơi mà con người có liên hệ, thì các Huyền Giai thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, trong chu kỳ lâm phàm, là chính bản ngã của con người. Các Ngài là “Các Đấng Hy Sinh” và “Các Đấng Bác Ái”, tinh hoa của AtmaBuddhi. Khi nghiên cứu các Huyền Giai này, một trong các bài học giá trị nhất cần phải học là vị trí và tầm quan trọng của con người trong hành tinh hệ. Thí dụ Hierarchy chính là tinh hoa (essence) của Sự Sống trừu tượng (intagible Life) của Tinh Thần, nguyên khí Bồ Đề, là nguyên nhân huyền bí của cuộc phối ngẫu vũ trụ của tinh thầnvật chất, dựa trên lòng bác ái và ước muốn của Thượng Đế, nhưng mỗi Hierarchy cũng tự biểu lộ qua một cuộc biểu lộ đặc biệt cần được thể trí hữu hạn của con người xem như chính Huyền Giai. Không phải như thế và phải cẩn thận phân biệt giữa các Huyền Giai này. Chúng là mầm mống tiềm tàng của các trung tâm lựcbiểu lộ ra bên ngoài; chúng hâm nóng (warm) và truyền sinh lực (vitalise) cho các nhóm hình hài; chúng làm nẩy nở và tự biểu lộ qua trung gian của một hình hài hoặc một Huyền Giai khác. Tất cả các Huyền Giai này đều có liên hệ chặt chẽ và là âm hoặc dương so với nhau tùy trường hợp. Như có nói trong GLBN I, trang 238, Huyền Giai này là nhà trẻ cho các Jivas lâm phàm; và nó mang trong nó các mầm mống của các Sự Sống (Lives) nào đã đạt được giai đoạn nhân loại trong một thái dương hệ khác, nhưng không thể tiếp tục vượt quá giai đoạn đó do việc tiến vào của pralaya (qui nguyên), thời kỳ tan rã này ném chúng vào một trạng thái tiềm ẩn (latency). Chỉ ở mức độ vũ trụ, tình trạng của Huyền Giai này mới tương tự với tình trạng của các mầm mống của sự sống con người được giữ ở trạng thái che khuất (obscuration) trong giai đoạn giữa các dãy hành tinh (interchain). Ba Huyền Giai kia được bàn đến (Huyền Giai thứ nhất, thứ nhì và thứ ba) là các Huyền Giai (trong các thiên kiếp trước của sự biểu lộ của Thượng Đế) đã hoàn toàn vượt quá giai đoạn nhân loại. Do đó, các Huyền Giai đó là các nhóm và sắc tướng, trong khi các Huyền Giai còn lại đều là các nhóm hữu sắc tướng. Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, hay Huyền Giai thứ chín, trong thái dương hệ này, bao giờ cũng phải được xem như đang chiếm những gì có thể được xét như là vị trí thứ ba. Thứ nhất, các Sự Sống hay là Ba ngôi của Tam Vị Nhất Thể. Thứ hai, các nguyên mẫu của con người, bảy Spirits. Thứ ba, con người hay là biểu lộ thấp nhất của trạng thái Tinh Thần hữu ngã thức (self-conscious Spirit aspect). Điều này cần được xem xét cẩn thận và không liên quan đến khía cạnh hình hài mà chỉ liên quan đến bản thể của các Sự Sống đang tự biểu lộ qua các sự sống khác vốn cũng hữu ngã thức, hay là hoàn toàn sáng suốt. Một vài trong các Huyền Giai không có được điều này. Bốn Huyền Giai thấp tất cả đều có liên quan đến sự biểu lộ trong ba cõi thấp hay là trong thể hồng trần trọng trược của Thái Dương Thượng Đế. Các Huyền Giai này là Các Đấng có thể tách ra (discard) hay là vượt qua (pass through) thể dĩ thái của Thái Dương Thượng Đế và khoác lấy các hình tướng được tạo bằng hoặc là chất hơi, chất lỏng, hoặc là chất đặc. Các Huyền Giai khác không thể làm thế. Họ không thể rơi vào vòng hóa sinh hồng trần (physical generation). Các đạo sinh phải nhớ rằng theo quan điểm của Thượng Đế, các Solar Angels trên cõi trí (cõi phụ thứ năm của cõi hồng trần vũ trụ) đang lâm phàm hồng trần, và cái được gọi là “sự sa ngã thứ hai” (“second fall”) áp dụng cho việc này. Việc sa ngã thứ nhất có liên quan đến việc khoác lấy hình hài bằng chất dĩ thái vũ trụ, như là trường hợp đối với các Heavenly Men, các nguyên mẫu (prototypes) của các Jivas nhân loại. Trong trường hợp sau này các thể được dùng được gọi là “sắc tướng” (“formless”) theo quan điểm của chúng ta, và là “các thể trọng yếu” (“vital bodies”), được làm sinh động bằng prana vũ trụ. Trong trường hợp của chính chúng ta và các nhóm còn lại, các hình hài được tạo ra bằng chất liệu của ba cõi thấp (những gì mà Thượng Đế không xem như là nguyên khí) và do đó vật chất vẫn đáp ứng đối với rung động của thái dương hệ trước. Điều này hàm ý rằng bốn Huyền Giai thấp là các khoen nối giữa sự sống của quá khứ và của tương lai. Chúng là hiện tại. Chúng không kết thúc các tiếp xúc của chúng với nguyên khí sáng suốt linh hoạt của thiên kiếp trước, và vì thế phải tiếp tục các tiếp xúc như thế trong thiên kiếp này. Chúng sẽ thể hiện điều đó trong thái dương hệ này, cái số bốn sẽ trở thành cái số ba và lúc đó, chúng sẽ trở thành ba Huyền Giai sắc tướng cao siêu của thái dương hệ sắp tới. Trước khi tiếp tục việc xem xét của chúng ta về các Huyền Giai đặc biệt, cần nêu ra rằng trong các Huyền Giai này, một vài cái trong số đó được gọi là “các Huyền Giai có ưu thế” (“dominant Hierarchies”), còn các Huyền Giai khác là các “Huyền Giai phụ thuộc”. Điều đó hàm ý rằng một vài trong số các Huyền Giai đó đang tự biểu lộ trong thái dương hệ này một cách đầy đủ hơn là những Huyền Giai khác và điều này tất nhiên đưa đến hiệu quả là rung động của chúng được cảm nhận nhiều hơn là rung động của các nhóm phụ. Các nhóm chiếm ưu thế là nhóm thứ hai, thứ tư và thứ năm, và điều này xảy ra bởi vì:

a/ Nhóm thứ hai là biểu hiện lớn của nhị nguyên, của Đấng Con khi Ngài làm linh hoạt Mặt Trời.
b/ Nhóm thứ tư là Huyền Giai của các Chân Thần nhân loại chính là kẻ môi giới hay là những kẻ tổng hợp; họ biểu lộ sự thành tựu của Thái Dương Hệ một và mục tiêu của Thái Dương Hệ hai.

c/ Nhóm thứ năm hay thứ mười được liên kết chặt chẽ với năm Huyền Giai giải thoát, và là một biểu hiện của sự sống tổng hợp của họ. Do đó, có thể nói rằng Huyền Giai thứ năm được dùng như kẻ đại diện của năm nhóm giải thoát, còn Huyền Giai thứ tư là nhóm đại diện trong thái dương hệ này, trong khi nhóm thứ hai tái hiện lại (cho con người, hoặc là hai nhóm hợp nhất này) những gì là trạng thái Tinh Thần, Từ Phụ, Đấng Bất Tri (the Unknown).

Huyền Giai V.

Như chúng ta biết do nghiên cứu GLBN, Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm là một Huyền Giai huyền bí nhất. Các huyền bí này gắn liền với sự liên quan của Huyền Giai thứ 5 với 5 nhóm đã giải thoát. Mối liên quan này có quan hệ với hành tinh đặc biệt của chúng ta, vốn không phải là hành tinh thánh thiện, có thể hiểu được phần nào nếu lịch sử của Đức Phật (Buddha) và công việc của Ngài được dự liệu (contemplated). Điều này được ám chỉ (hinted) trong quyển thứ ba của GLBN. Mối liên hệ của Huyền Giai thứ năm với một chòm sao nào đó cũng có một liên quan với cái huyền bí này. Điều này được ẩn giấu trong karma của Thái Dương Thượng Đế và dính líu mối liên hệ của Ngài với một Thái Dương Thượng Đế khác, và sự tương tác của thiên lực giữa Các Ngài trong một đại thiên kiếp (great mahakalpa). Đây là “bí ẩn thực sự của Rồng” và đó là ảnh hưởng của rồng (dragon-influence) hay là “năng lượng rắn” (“serpent energy”), nó tạo nên dòng lưu nhập của trí tuệ hay là năng lượng trí tuệ (mind energy) vào trong thái dương hệ. Bị dính mắc chặt chẽ với karma của
hai Thực Thể vũ trụ này là nghiệp quả của Thực Thể vũ trụ thấp hơn, Đấng vốn là Sự Sống của hành tinh chúng ta, Đức Hành Tinh Thượng Đế. Chính karma mặt này mới mang lại “tôn giáo về rắn” (“serpent religion”) và “Rắn hoặc Rồng Minh Triết” trong thời Lemuria. Nó có liên quan với Kundalini thái dươnghành tinh, tức Hỏa Xà (Serpent fire). Một ẩn ngôn nằm trong sự kiện rằng chòm sao Thiên Long (Dragon) có cùng mối liên quan với Đấng (ONE) còn vĩ đại hơn Thượng Đế chúng ta như là bí huyệt ở đáy xương sống có liên quan đến con người. Nó liên quan đến sự kích thích và đem lại sinh khí với một phối kết theo sau của các lửa biểu lộ. Một manh mối cho cái bí ẩn cùng nằm trong sự liên hệ của nhóm thứ năm này đối với hai cực thu nhỏ. Chúng là các Khoen Nối ngũ phân, “Các Chủ Thể Kết Hợp Nhân Từ” và các “Tác Nhân Tạo Nhất Quán”. Về mặt huyền bí, các vị này là “Các Đấng Cứu Độ Nhân Loại” và từ nơi các Ngài phát ra nguyên khí – liên kết với trạng thái cao nhất – nguyên khí này nâng trạng thái thấp lên Cõi Trời. Khi các bí ẩn này được nghiên cứu thận trọng, và việc áp dụng đúng được tạo ra với các sự sống của các nhà thực hành vĩ đại nhất về nguyên tắc nhất quán, vị trí của họ trong cơ tiến hóa sẽ trở nên to tát và cực kỳ quan trọng biết bao. Chính vì lý do này mà các đơn vị của Huyền Giai thứ năm được gọi là “Các Quả Tim Bác Ái Nồng Nhiệt”; Các Ngài cứu độ qua lòng bác ái, và đến lượt các Ngài, các sự sống này đặc biệt gần gũi với Tâm Bác Ái vĩ đại của Thái Dương Thượng Đế. Các Thiên Thần cứu chuộc vĩ đại này, Các Ngài là các Con của Nhân Loại trên cõi riêng đích thực của các Ngài, tức cõi trí, do đó bao giờ cũng được miêu tả như là có hình các hoa sen có 12 cánh – biểu tượng này liên kết các Ngài với “Con của Bác Ái Thiêng Liêng”, tức thái dương hệ biểu lộ, vốn được nói đến là một hoa sen vũ trụ có 12 cánh, và với hoa sen Chân Ngã của Thượng Đế cũng có bản chất 12 cánh. Do đó, chúng ta có một dòng năng lượng trực tiếp chảy qua:

a/ Hoa sen Chân Ngã của Thượng Đế 12 cánh, cõi trí vũ trụ.

b/ Hoa sen thái dương 12 cánh.

c/ Tâm của Hành Tinh Thượng Đế, cũng là hoa sen 12 cánh.

d/ Hoa sen Chân Ngã của con người 12 cánh trên cõi trí.

e/ Tâm điểm 12 cánh trong con người.

Hay là nói cách khác, năng lượng tuôn đổ trực tiếp từ:

a/ Thái Dương Thượng Đế, xuyên qua ba trung tâm vũ trụ lớn:

1. Mặt Trời tinh thần trung ương.

2. Tâm của Mặt Trời.

3. Mặt Trời vật chất.

b/ Trung tâm lực tim của Hành Tinh Thượng Đế, nằm trên cõi dĩ thái thứ tư của vũ trụ (tức cõi bồ đề của chúng ta).

c/ Hoa sen Chân Ngã của con người trên cõi trí, mà theo sát nghĩa, là một tương ứng với “tâm của Mặt Trời”. Điểm Chân Thần là một phản ảnh trong hệ thống con người của “Mặt Trời Tinh Thần trung ương”.

d/ Bí huyệt tim của con người trên cõi dĩ thái của cõi trần, mà đến phiên nó chính là một tương ứng với Mặt Trời vật chất. Như thế nguyên tử nhỏ bé được liên kết với Sự Sống vĩ đại ở giữa của thái dương hệ.

Theo thiên luật, Huyền Giai thứ năm này cũng là một chủ thể phân phối năng lượng cho cõi phụ thứ năm của mỗi cõi chính trong thái dương hệ, chỉ có điều cần ghi nhớ rằng, trong ba cõi thấp, chính cõi phụ thứ năm tính từ trên xuống, trong khi trong các cõi tiến hóa siêu nhân loại, chính cõi phụ thứ năm đếm từ dưới lên. Như chúng ta biết, Huyền Giai này sử dụng trạng thái kép của manas, một ở trong ba cõi thấp và một vốn làm cho chính nó được cảm nhận trong các lĩnh vực cao. Cần nhớ rằng tất cả các nhóm này (cho dù khi được đặt tên là “sắc tướng” đi nữa) lại là hình hài thực sự của mọi vật đang hiện hữu, vì vạn vật đều ở trong thể dĩ thái của Thái Dương Thượng Đế hoặc Hành Tinh Thượng Đế. Đây là một điểm cần thận trọng chú ý; từ lâu rồi các đạo sinh đã xem hình hài như là thể xác trọng trược, trong khi đối với nhà huyền linh học, thể xác (physical body) không phải là hình hài (form), mà là một ảo tưởng toàn bộ (gross maya) tức là illusion, còn hình hài thực sự là thể sinh lực (body of vitality). Do đó, các Huyền Giai này là toàn bộ của các sự sống linh hoạt (vital lives) và là cơ sở (substratum) hay là chất liệu của tất cả những gì hiện hữu. Chúng ta có thể xem vấn đề như sau:

a/ Bốn nhóm trên là các Huyền Giai tự biểu hiện qua ba chất dĩ thái vũ trụ, chất thứ hai, thứ ba và thứ tư.

b/ Hai nhóm thấp nhất là các sự sống vốn được thấy hoạt động dưới hình thức vật chất giáng hạ tiến hóa (có tổ chức và không được tổ chức) của thể hồng trần trọng trược của Thượng Đế, chất lỏng và chất khí, với vật chất sinh động của bốn cõi phụ cao của thể hồng trần trọng trược của thái dương hệ.

c/ Huyền Giai thứ 5 có một vị thế lý thú như là thể “trung gian” (“mediating” body) giữa bốn thể cao với các thể vốn được tìm thấy trên ba cõi phụ thấp. Có một tương ứng sinh động và có ý nghĩa được tìm thấy giữa bảy bí huyệt đầu với bảy nhóm egos trên cõi trí, và có một tương đồng huyền bí giữa ba bí huyệt đầu (tuyến tùng quả, tuyến yên và bí huyệt ấn đường) với biểu hiện của bảy nhóm chân ngã này trong ba cõi thấp. Đây là một sự kiện huyền bí nhất, và tất cả các đạo sinh đang trầm tư về các định luật nhất quán phải để ý đến sự tương đồng này. Thật là hữu ích khi nhớ vị trí của các Huyền Giai này trong hệ thống và khi nhận thức rằng toàn bộ các thể sinh lực này từ từ được gom vào thể biểu lộ trọng trược mà chúng ta xem như vật chất tiến hóa. Các hình hài được kiến tạo (từ hình hài của tất cả các nguyên tử đến thể của Chân Ngã, từ hình hài của một đóa hoa đến hoa sen hành tinh hoặc thái dương rộng lớn) bởi vì các Huyền Giai này hiện hữu như toàn bộ các sự sống mầm mống, mang lại động cơ, cung cấp mô hình, và qua chính sự sống của chúng, đem đến toàn bộ lẽ sống (raison d’être) của tất cả những gì được nhìn thấy trên mọi cõi giới.

Huyền Giai VI và VII.

Các Huyền Giai thứ sáu và thứ bảy cung ứng các hình hài vật chất của ba cõi thấp, các Huyền Giai này có một công dụng tối quan trọng và một vị trí lý thú nhất. Theo quan điểm của Thượng Đế, chúng không được xem như là các nguyên khí cung ứng (providing principles), nhưng theo quan điểm của con người, chúng rõ ràng là cấp cho con người các nguyên khí thấp nhất của Thượng Đế. Chúng nắm giữ cùng mối liên hệ với Thượng Đế như nhục thân đối với con người, và tất cả những gì liên hệ đến sự tiến hóa của con người đều phải (ở vị trí đặc biệt này) được nghiên cứu như đang diễn ra trong thể xác Thượng Đế. Chúng liên quan với sự hiển lộ của năng lượng vật chất; với sự thể hiện ra trong hiện thể hồng trần tất cả các mục đích thiêng liêng, và với cơ cấu hồng trần của một Sự Sống vũ trụ vĩ đại nào đó. Đặc biệt là như thế, khi chúng ta xem xét kỹ hai Huyền Giai. Chúng là phần còn lại thấp nhất của thái dương hệ trước, và năng lượng của vật chất đó (chất lỏng, hơi và đặc) mà rung động của vi tử thường tồn của Thượng Đế (trên cõi Tối Đại Niết Bàn) thu hút vào chính nó trong việc kiến tạo hình hài thiêng liêng. Với mục đích minh giải và khái quát hóa, có thể ghi nhận rằng Huyền Giai thứ 7 là sự sống hoặc năng lượng được tìm thấy ở tâm của mọi nguyên tử, trạng thái tích cực của nó, và Huyền Giai thứ sáu là sự sống của các hình hài của tất cả các thể dĩ thái của mọi đối tượng hữu hình. Chức năng của Huyền Giai này được tả rõ bằng các lời sau trong Cổ Luận: “Các devas nghe được lời phát ra. Các Ngài hy sinh chính mình và nhờ chất liệu riêng, các Ngài tạo được hình hài mong muốn. Các Ngài rút sự sống và chất liệu từ chính các Ngài và vận dụng chính các Ngài cho động lực thiêng liêng”. Luận Về Lửa Càn Khôn, 1196 – 1207. Biểu Đồ III I. Năng Lượng Năng Động …………………………… Lửa Điện Cancer 1- Sirius ………….. Saturn………………………………… H.Giai sáng tạo Capricorn thứ năm (thứ 8) Không biết Thập Giá Chính Yếu Aries 2- Đại …………….. Mặt Trời, che lấp Vulcan ……. H.Giai sáng tạo Hùng Tinh Libra thứ hai (thứ 11) Không biết Thập Giá Chính Yếu (Cardinal Cross)
Germini 3- Pleiades ……… Mercury …………………………….. H.Giai sáng tạo Sagittarius thứ tư (thứ 9) Không biết Thập Giá Khả Biến (Mutable Cross) Tất cả các năng lượng trên đều được huy động chừng nào con người ở trong các cuộc điểm đạo chính yếu và ở trên Con Đường Điểm Đạo. II. Năng Lượng Từ Tính (Magnetic Energy) ….. Lửa Thái Dương Taurus 4- Bảy T.D hệ ……… Mars ……………………………… H.Giai sáng tạo Scorpio thứ ba (thứ 10) Không biết Thập Giá Cố Định (Fixed Cross)

Mọi năng lượng ở trên đều được huy động trong khi con người đang được huấn luyện với tư cách đệ tử và ở trên Con Đường Đệ Tử. Ghi chú: Không được tiết lộ qua các cung nào của hoàng đạo Huyền Giai Sáng Tạo thứ nhất hoặc thứ 12 tuôn đổ năng lượng của nó. Trước khi tiếp tục với việc phân tích các bảng biểu và nêu ra các liên hệ hỗ tương hiện có trong chu kỳ hoàng đạo đặc biệt này giữa 12 cung của hoàng đạo với 12 hành tinh, có một vài điều mà tôi muốn nêu ra ở đây liên quan tới các chòm sao hoàng đạo này. Chúng có bản chất là các điều khái quát, nhưng cái đặc thù và riêng biệt có thể được suy ra từ chúng. Trước tiên, tôi muốn nêu ra rằng 12 hành tinh đang chi phối 12 cung, có liên quan trước tiên đến biểu lộ ở cõi trần của con người; chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên khía cạnh phàm ngã; ảnh hưởng của chúng, cộng với các tình trạng nghiệp quả do kế thừa, tạo ra các trạng thái chung quanh và các hoàn cảnh vốn đem lại cơ hội cho sự phát triển và sau rốt việc kiểm soát khía cạnh hình tướng của sự sống.

Thứ nữa, 12 chòm sao có liên quan trước tiên với việc kích thích của linh hồn bên trong hình hài, tạo ra hoạt động bên trong mà, đến lượt nó, tạo nên các thay đổi trong biểu hiện bên ngoài, qua sự dung hợp của năng lượng của chòm sao với năng lượng của các hành tinh. Ảnh hưởng được tạo ra rơi vào hai giai đoạn:

1. Giai đoạn thứ nhất trong đó Cung thái dương chi phối con ngườicon người dần dần thích hợp để đáp ứng với linh hồn. Các khả năng tiềm tàng của con người trong kiếp sống này được khai mở. Hiệu quả/ ảnh hưởng của cung thái dương đôi khi được gọi là “thế mạnh của Mặt Trời Khả Hữu” (“the potency of the Sun of Probability”).

2. Giai đoạn thứ hai trong đó có sự đáp ứng ngày càng tăng với các năng lượng, bị che giấu bởi cung mệnh. Các năng lượng đó tạo ra điều bất ngờ và gây ra việc thúc đẩy diễn trình tiến hóa và việc khai mở sự sống nội tâm. Cung mệnh được đặt tên theo ngôn ngữ của huyền bí học là “Mặt Trời của Triển Vọng” (“the Sun of Possibility”).

Qua hiệu ứng của năng lượng tuôn đổ từ các cung hoàng đạo, con người được chuẩn bị cho “bước ngoặt về định hướng” (“crisis of orientation”) trong đó con người từ từ và dần dần đảo ngược cách thức tiến bộ của mình dựa trên vòng sinh hóa và bắt đầu quyết tâm đi tìm lại cội nguồn của mình. Lúc bấy giờ, y đi từ Aries (Dương Cưu) đến Pisces (Song Ngư) xuyên qua Taurus (Kim Ngưu), Scorpio (Hổ Cáp) và Capricorn (Nam Dương/ Ma Kết), thay vì chuyển từ Aries đến Taurus xuyên qua Sagittarius (Nhân Mã). Leo (Hải Sư) và Cancer (Bắc Giải). Bộ ba của các chòm sao nói trên trong hai lộ trình lớn này chung quanh hoàng đạo có một hiệu quả rõ rệt và quan trọng, được gọi là “cung có ảnh hưởng tối thượng”. Trong tiến trình này, nguyên khí trí tuệ, tức thể trí biết phân biện (discriminating mind), được phát triển và trong mối liên quan đặc biệt này (không phải trong một liên quan tổng quát) tầm quan trọng được đặt vào ảnh hưởng của Aries, Gemini (Song Nam) và Libra (Thiên Xứng). Dưới ảnh hưởng đó, con người học cách khắc phục dục vọng nhờ thực nghiệm với và kinh nghiệm của mọi loại dục vọng và thôi thúc ích kỷ. Như vậy từ từ và với đau khổ nhất định, linh hồn con người học cách hoạt động trước tiên như một thành viên của gia đình nhân loại, và kế đó như một thực thể tâm linh, tức hồn thiêng (divine soul).

Do đoạn trên, bạn sẽ thấy rằng một số lập trường mà nhà chiêm tinh học nội môn chọn lựa, đi ngược với lập trường của chiêm tinh học chính thống của ngày nay. Lý do của việc này nằm ở chỗ trong việc đi xuống của các ý tưởng từ cõi của ý tưởng, các ý tưởng đó trở nên “bị đảo ngược” (“reversed”) trên cõi cảm dục và lệ thuộc vào đại ảo giác (great illusion); chiêm tinh học cuối cùng phải chính mình thoát khỏi sự đảo lộn này.

Việc hiểu biết đúng về hiệu quả của các năng lượng và các lực khác nhau sẽ làm lộ rõ ra rằng, khi các lực hành tinh chi phối, các năng lượng trải rộng ra của cung thái dươngnăng lượng truyền động (driving energy) của cung mệnh tất cả đều được kiểm soát và được điều khiển bởi con người tâm linh đã giác ngộ, lúc bấy giờ bạn sẽ có một linh hồn ở trên chính ranh giới của sự giải thoát.

Sau rốt, năng lượng của mười hai chòm sao và ‒ ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm và phát triển – của ba tinh tòa lớn đang chi phối Thái Dương Thượng Đế được phối hợp với các năng lượng tự nhiên (innate energies) của bảy cung hoặc của bảy vị Hành Tinh Thượng Đế. Điều này đánh dấu một mức hoàn thiện. Các năng lượng bên ngoài này (ở đây Tôi nói tới năng lượng của các tinh tòa chính) được chuyển cho Địa Cầu xuyên qua bảy hành tinh thánh thiện và năm hành tinh không thánh thiện, và khi có sự hòa nhập hoàn toàn của các năng lượng có liên quan, và, do đó có sự biểu hiện đầy đủ, thì một giai đoạn lớn của thế giới kết thúc. Cả một thời kỳ dài trong chu kỳ các cuộc lâm phàm này và các giai đoạn biểu lộ, con người hầu hết bị chi phối hoàn toàn bởi hoạt động của các hành tinh không thánh thiện. Như bạn biết, có năm hành tinh loại này:

Thái Dương (đang che khuất một hành tinh)

Mặt trăng (đang che lấp một hành tinh)

Chính Địa Cầu

Mars

Pluto

Nói một cách tượng trưng, con người là “ngôi sao năm cánh và, ở các điểm lửa, các lực của con người tuôn ra và trên mỗi điểm lửa đó xuất hiện một trung tâm tiếp nhận”. Dĩ nhiên điều này được diễn tả một cách tượng trưng, nhưng ý nghĩa lại rõ ràng. Tuy nhiên, khi con người tiến gần đến Con Đường Đệ Tử, thì ảnh hưởng của các hành tinh thánh thiện trở nên ngày càng hiệu quả, cho đến khi sau cuộc điểm đạo cuối cùng và thứ năm, các hành tinh không thánh thiện không còn chút hiệu quả, mặc dù điểm đạo đồ sử dụng các năng lượng của họ một cách mạnh mẽ khi các năng lượng này tuôn đổ vào và qua các vận thể tiếp nhận, các vận thể đáp ứng và biểu lộ của mình, vì tất cả ba hoạt động và mục tiêu đều phải được ghi nhận.

Các năng lượng của 12 chòm sao được phối hợp với các năng lượng của 12 hành tinh, nhưng khả năng khơi hoạt đáp ứng của chúng và khả năng để được tiếp nhận sáng suốt, nhận thức và sử dụng chúng tùy thuộc hoàn toàn vào loại cơ cấu đáp ứng của Sự Sống hành tinh và của con ngườibiệt.

(Sự Sống hành tinh: planetary Life. Trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, quyển I, trang 68, danh xưng này dùng chỉ Thượng Đế – ND).

Nói đúng ra, tâm thức tùy thuộc vào các vận thể (vehicles) của tâm thức, vào trình độ phát triển của các hiện thể đó và tùy thuộc vào năng lực của cá nhân để đồng nhất hóa chính mình (identify himself, hòa mình) với các năng lượng và các thôi thúc đang đến với y, và không những chỉ tùy thuộc vào những gì vốn đã là một phần được nhận thức hay là trạng thái của chính y. Có thể nói rằng đáp ứng cao siêu đối với các thực tại và các tính chất được tiết lộ và làm cho có thể xảy ra bằng tác động của năng lượng từ các cung hoàng đạo đều phần nào tùy thuộc vào ảnh hưởng đang giảm dần của các hành tinh để nắm giữ trạng thái tâm thức của con người. Hãy nghiền ngẫm điều này vì nó chứa đựng một chân lý huyền bí sâu xa.

Như thế hai dòng năng lượng mạnh mẽ ‒ thuộc vũ trụthái dương hệ ‒ đi đến con người xuyên qua các trung tâm lực hành tinh đang chi phối (bảy hành tinh hệ trong thái dương hệ và bảy trung tâm tương ứng của chúng trong hành tinh mà chúng ta sống trên đó) và tuôn đổ vào “mười hai cung” tượng trưng qua trung gian của chúng. Chính vì lý do này mà thái dương hệ của chúng ta được nói đến như là thái dương hệ có “bản chất lưỡng nguyên” (bác áiminh triết) và chính nhiệm vụ chính của con người là “điều hòa các cặp đối ứng” (“regulation of the pairs of opposites”). Do đó, chủ đề của lưỡng nguyên (duality) tràn ngập / xuyên suốt qua (run through) toàn bộ lịch sử phát triển của con người. Trên tất cả ba cõi phát triển của con người, sự hòa giải đang diễn ra.

1. Trên cõi trần, chúng ta thấy có sự hòa nhập (merging của lực trọng trược và lực tinh anh (the dense and the etheric forces). Việc hoà nhập này được hoàn thành trên Con Đường Thanh Luyện.

2. Trên cõi cảm dục, việc giải quyết các cặp đối ứng phải xảy đến. Việc này được hoàn tất trên Con Đường Đệ Tử.

3. Trên cõi trí, Thiên Thần Bản Lai Diện Mục (Angel of the Presence) và Tổng Quả Báo (Dweller on the Threshold) được mặt đối mặt. Sự tổng hợp của chúng xảy ra trên Con Đường Điểm Đạo.

Những gì đúng đối với con người trong mối liên hệ này thì cũng đúng đối với nhân loại nói chung, đối với Hành Tinh Thượng Đế của Địa Cầu, cũng như đối với tất cả các Hành Tinh Thượng Đế và đối với một Thái Dương Thượng Đế. Sự tương đồng giữa sự hợp nhất các cặp đối ứng chẳng hạn trên cõi trầnthể được nhìn thấy trong sự hợp nhất hữu thức và có chỉ đạo của các lực hành tinh với năng lượng của bất cứ hành tinh đặc biệt nào hoặc nhóm hành tinh nào. Liên quan đến sự phân biện để điều chỉnh và hóa giải mãnh lực của các cặp đối ứng trên cõi cảm dục, sự tương đồng có thể được nhìn thấy khi các năng lượng của cung thái dương và của các hành tinh được điều khiển và hiệu chỉnh một cách hoàn hảo. Sự tương đồng cũng có thể được đưa vào trên cõi trí, và khi các năng lượng của cung thái dương và cung mệnh được phối hợp chặt chẽ và được thể hiện ra (trong trường hợp cả sự sống cá biệt hoặc một Sự Sống hành tinh) sẽ đến một điểm quyết định mà trong đó linh hồnphàm ngã được đối mặt. Thiên Thần Bản Lai Diện Mục, tức Lửa thái dương phân tán và lửa điện tập trung cầm giữ, và Tổng Quả Báo, đang biểu lộ và sử dụng lửa do ma sát, đều biết lẫn nhau “bằng kiến thức huyền bí sâu xa”. Lúc đó cánh cửa sẵn sàng mở rộng, qua đó sự sống và ánh sáng của ba chòm sao chính – sau lần điểm đạo thứ ba – có thể trở nên hữu dụng về mặt huyền bí đối với điểm đạo đồ, làm cho y trở thành người giải thoát hoặc một Hành Tinh Thượng Đế.

Khi các nhà chiêm tinh học hiểu được ý nghĩa thực sự của chòm sao Song Nam, tức Twins (Cặp Đôi), và các mãnh lực kép đang tuôn đổ qua cung này (“các lực xung khắc” như đôi khi chúng được gọi hoặc “các huynh đệ hay gây gổ”) và đâm bổ vào sự sống hành tinh chúng ta, lúc bấy giờ phương pháp đúng đắn để giải tỏa các lưỡng nguyên sẽ được biết rõ.

Cũng nên chú ý ghi nhớ rằng bảy trong số các biểu tượng dùng diễn tả mười hai cung hoàng đạo đều có bản chất lưỡng phân, và nhị nguyên tính (duality) có thể được suy đoán từ chúng.

1. Hai sừng con Cừu (Ram) trong Cung Dương Cưu (Aries).

2. Hai sừng Bò (Bull) trong Cung Kim Ngưu (Taurus).

3. Hai mặt của Song Tinh (Twins) trong Gemini (hai đường kẻ).

4. Hai càng con Cua (Crab) trong Cung Bắc Giải (Cancer).

5. Hai đĩa cân của Cân (Balance) trong cung Thiên Xứng (Libra). ♎

6. Hai Đường Song Song của lực trong Cung Bảo Bình (Aquarius).♒

7. Hai Con Cá (Fishes) trong Cung Song Ngư (Pisces). 

Do đó, bảy tinh tòa này có liên quan chặt chẽ với sáu trong số bảy hành tinh thánh thiện và liên quan với một hành tinh không thánh thiện. Có hai cung mới là các hình đơn giản và không có ý nghĩa của nhị nguyên tính. Hai cung đó là

8. Biểu tượng cho Leo (Nhân Sư/Hải Sư), đó chỉ là đuôi của Sư Tử (Lion’s tail).

9. Mũi tên trong biểu tượng mô tả Cung Nhân Mã (Sagittarius). ♐

Chúng biểu hiện cho ý tưởng về sự cách ly biệt lập (isolated separation) và một ý muốn nhất tâm. Hai cung này đều có cấu trúc tam phân rõ rệt, và điều này có một ý nghĩa rõ ràng đối với nhà huyền bí học.

10. Virgo (Xử Nữ/ Thất Nữ) là một cung tam phân. ♍

11. Scorpio (Hổ Cáp, Bọ Cạp, Thiên Hiết) cũng là một cung tam phân, rất giống với biểu tượng của Virgo.♏

Cả hai cung này đều có tính quyết định trong kinh nghiệm của con người vì chúng báo hiệu cho chức năng của hình hài tam phân và sự giải phóng của con người bị giam nhốt trong hình hài qua các trắc nghiệm trong Scorpio nơi mà y chứng minh cho chính mình và cho thế giới cái thực tế của những gì mà Virgo đã che lấp hoặc ẩn giấu.

12. Biểu tượng cho Cung Capricorn (Nam Dương/Ma Kết) là huyền bí nhất. Nó che giấu cái bí mật của Cá Sấu (Crocodiles hay là Makara). Nó được kiến tạo bằng một lối thiếu chính xác và có tính lừa dối rõ rệt, sẽ được xem như một bí ẩn và do đó không cần giải thích. ♑

Các cung này và mối liên hệ của chúng đối với các hành tinh thánh thiện và không thánh thiện sẽ được xem xét sau.

Tóm lại: Do đó con người phải được khảo cứu như một thực thể tam phân, một cá nhân kết hợp, biểu lộ (trong ba cõi thấp):

a/ Hồn thiêng liêng (spiritual soul), phản chiếu Chân Thần.

b/ Nhân hồn (human soul), phản chiếu hồn thiêng liêng (divine soul).

c/ Phàm ngã (form nature), nó sẽ là chủ thể biểu lộ của hai bản chất cao.

Ba Huyền Giai Sáng Tạo chi phối con người đang lâm phàm, đó là Huyền Giai thứ 4 (hay thứ 9), thứ 5 (hay thứ 10) và thứ 6. Trong lúc hợp tác, các Huyền Giai này tạo ra con người, và đồng thời, tạo thành lĩnh vực biểu lộ của con người. Bởi vậy, con người là một phối hợp của lửa điện, vốn là một Lửa Thiêng, và sau rốt trở nên đáp ứng với ba ảnh hưởng lớn đang chi phối; con người cũng là lửa thái dương, là một Solar Angel (Thái Dương Thiên Thần) đang biểu lộ. Kế đó, con người trở nên ngày càng đáp ứng với các ảnh hưởng của 12 tinh tòa. Con người cũng là lửa do ma sát và đến dưới ảnh hưởng của các hành tinh. Bảng dưới đây có thể minh giải một phần điều này:

I. Lửa Điện. Con Đường Điểm Đạo ‒ Huyền Giai thứ 4; biểu lộ đầy đủ của linh hồn; sự sống Chân Thần. Mục tiêu: Huyền đồng với Chân Thần. Tạo ra sự đáp ứng với ba tinh tòa.

II. Lửa Thái Dương. Con Đường Đệ TửHuyền Giai thứ 5; kinh nghiệm sự sống đầy đủ; sự sống linh hồn. Mục tiêu: Huyền đồng với linh hồn. Tạo ra sự đáp ứng với 12 chòm sao của hoàng đạo.

III. Lửa do ma sát. Con Đường Tiến HóaHuyền Giai thứ 6; kinh nghiệm sự sống; sự sống nhân loại.

Mục tiêu: Đồng nhất hóa với Phàm ngã. Tạo ra sự đáp ứng với các ảnh hưởng hành tinh.

III- Huyền gia Tinh thần

Huyền giai là trật tự đẳng cấp có trong nhiều đoàn nhóm khác nhau. Chúng ta thấy rõ các đẳng cấp này trong những giới tiến hóa của thiên nhiên, như các cấp nguyên tố chất khoáng, và những phân loại phức tạp trong sinh học và động vật học. Chúng ta cũng thấy có khái niệm về đẳng cấp trong xã hội của mình, với những đoàn nhóm được cơ cấu và tổ chức tùy theo cấp, bậc, hoặc phạm vi trách nhiệm của các thành viên trong nhóm. Chúng ta cũng thấy những đoàn nhóm có tổ chức như thế trong các đẳng cấp của chính phủ, của giáo hội, hoặc những hệ thống đẳng cấp để phân biệt các giai tầng xã hội. Chúng ta cũng biết về Giới Thiên thần, gồm các cấp Thiên thần tùy theo trình độ tiến hóatừ các Thiên thần ở những cấp thấp nhất đến các Thiên thần cấp thứ năm, Đại Thiên thần, Thiên thần bảo vệ, Thiên thần trông nom thiên thể, Thiên thần tổng lãnh, Thiên thần hầu việc Chúa, Thiên thần có cánhThiên thần ba đôi cánh với đẳng cấp cao tột.

Cũng có sắp xếp đẳng cấp tự nhiên giữa các giới tiến hóa của thiên nhiên. Chúng ta thường phân cấp các giới này bằng cách xếp giới khoáng vật ở cấp thấp nhất, rồi đến thực vật và động vật, và giới nhân loại ở cấp cao nhất.

Theo huyền bí học, không chỉ bốn, mà có bảy giới tiến hóa của các sinh linh. Các giới này hình thành một trật tự đẳng cấp có cấu trúc tùy theo mức phát triển tâm thức của mỗi giới. Ba giới được kể thêm trong huyền bí học thì cao siêu hơn giới nhân loại. Ba giới siêu nhân vừa kể là Trường tiến hóa của Linh hồn, còn gọi là giới thứ năm, cùng với hai giới cao siêu hơn nữa, là giới thứ sáu và giới thứ bảy. Những người thuộc về giới thứ nămgiới thứ sáu là thành viên của Huyền giai Tinh thần (Thánh đoàn).

Sơ đồ dưới đây cho thấy vị trí của Huyền giai Tinh thần trong diễn trình tiến hóa.

fig5-2

Thành phần của Huyền giai Tinh thần

Giờ đây chúng ta tập trung vào tập thể các Đấng siêu nhân được gọi là Huyền giai Tinh thần. Trong các thành viên của Huyền giai Tinh thần có một số vĩ nhân đã góp phần đẩy nhanh cuộc tiến hóa của nhân loại mà chúng ta biết đến qua lịch sử: Vyasa, Krishna, Shri Sankaracharya, Jesus ở Nazareth, Paul ở Tarsus, Mahommet, Martin Luther, và những nhân vật lỗi lạc khác (nổi tiếng và vô danh) đã có ảnh hưởng lớn mang lại sự lành thiện cho nhân loại qua các thời đại.

Huyền giai Tinh thần của hành tinh chúng ta gồm các vị Đế quân, Chân sư Minh triết và các Điểm đạo đồ đẳng cấp thấp hơn. Các Đế quân được sáu lần điểm đạo trong khi các Chân sưđiểm đạo đồ cấp thứ năm. Đã trở thành chủ nhân của chính mình và các định luật thiêng liêng, các Ngài hướng dẫn cuộc tiến hoa của chúng ta và phục vụ với tư cách Chính phủ Nội tại của hành tinh này.

Huyền giai Tinh thần nhận ấn tượng từ Trung tâm Ý chí Thiêng liêng của hành tinh chúng ta, được gọi là trung tâm Shamballa – Trung tâm biết được Thiên ý. Bấy giờ ý chí Thiêng liêng được Huyền giai Tinh thần chuyển thành Thiên cơ, là kế hoạch tiến hóa cho cả chúng sinh trên hành tinh này.

fig5-3

Với tư cách những Người trông nom Thiên cơ, các thành viên của Huyền giai Tinh thầntrách nhiệm thực hiện Thiên cơ. Trong công tác vĩ đại này họ được sự trợ giúp của các điểm đạo đồ, đệ tử cấp thấp hơn, và những người nam nữ thiện chí. Điều quan trọng cần lưu ý là các kế hoạch dành cho nhân loại không được đưa ra theo lối tiền định, mà để cho nhân loại tự quyết định vận mệnh của mình. Tuy nhiên, khi tạo mối liên hệ mật thiết hơn với Huyền giai Tinh thần, tức là chúng ta đang tự chỉnh hợp với các mãnh lực tiến hóa trên hành tinh này. Chân sư Djwhal Khul nói rất rõ về vấn đề này:

Chính nhân loại đang mau lẹ đạt đến trình độ mà ý chí kết hợp của họ sẽ là yếu tố quyết định thời sự thế giới. Điều này sẽ do sự mở mang trí tuệ qua thành quả của diễn trình tiến hóa. Vì thế, yêu cầu chính yếu hiện nay là nhanh chóng giáo dục mọi người về Thiên cơ và về tính chất của các mãnh lực đang chi phối cuộc tiến hóa và các cơ quan điều hành chúng. Sự kiện thực tế về Thánh đoàn phải được công bố bằng những thuật ngữ không có tính cách mơ hồ, để khơi dậy sự quan tâm của công chúng, được công chúng khảo cứu và thừa nhận.[1]

Bên trong Huyền giai Tinh thần, công tác vĩ đại nhằm hình thành và thực hiện Thiên cơ được chia ra cho bảy trung tâm chính yếu gọi là các Ashram. Các Ashram này gồm có các cấp điểm đạo đồđệ tử. Đến lượt họ làm việc với những người phụng sự thế gian, và những người nam nữ thiện chí trên khắp thế giới – dù những người đó có ý thức được điều này hay không. Mỗi người, dù địa vị tinh thần cao hay thấp, đều có thể góp phần vào công tác rộng lớn này. Có lời chú nguyện quan trọng khẳng định rằng:

“Tôi là một với các huynh đệ trong tập thể, và tất cả những gì tôi có là của họ.
Cầu mong tình thương trong linh hồn tôi tuôn rải cho họ.
Cầu mong sức mạnh trong tôi nâng đỡ và trợ giúp họ.
Cầu mong tư tưởng từ linh hồn tôi đến giúp họ thêm can đảm”.

Screen shot 2013-10-22 at 3.03.51 PM.png

Các Vai trò và Chức năng bên trong Huyền giai Tinh thần

Huyền giai Tinh thần là Tam vị Nhất thể. Huyền giai được tạo cơ cấu chung quanh ba vai trò chính và các chức năng kết hợp của ba Đấng cao cả đại diện cho Ý chí, Bác áiThông tuệ của Thượng Đế. Các Ngài là Đức Bàn cổ, Đức Bồ-tát, và Đức Văn minh Đại đế.

Đức Bàn cổ:

Ngài là toàn bộ Phương diện Ý chí của Thiên tính. Công việc của Đức Bàn Cổ phần lớn liên quan đến chính quyền, đến nền chính trị hành tinh, và đến việc thành lập, hướng dẫn, và giải tán các loại và hình thể chủng tộc. Ngài được giao cho Ý chí và Chủ đích của Đức Hành tinh Thượng Đế là Đấng Thiêng liêng Cao cả nhất đang trông nom Địa cầu, và là “Thượng Đế” của chúng ta.

Đức Bồ-tát:

Nhóm hai có vị Trưởng ngành chủ trì là Đức Chưởng giáo Thế gian. Ngài là Đấng cao cả giữ toàn bộ Phương diện Bác ái của thiên tính. Ngài có danh hiệu là Đức Christ, Đức Bồ-tát, Đức Di Lạc, và là Đấng mà người Hồi giáo đang mong chờ với danh hiệu Imam Mahdi. Ngài sẽ tái lâm giữa nhân loại như đã định. Ngài là vị Chúa cao cả của Bác áiTừ bi, cũng giống như vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Phật, vị Chúa của Minh triết. Ngài hiện là Đức Chưởng giáo Thế gian, Vị Thầy của các Chân sư.

Đức Văn minh Đại đế:

Vị Trưởng của nhóm ba là Đức Văn minh Đại đế. Ngài bao gồm Phương diện Thông tuệ của thiên tính. Ngài còn có danh hiệu là vị Chúa của Văn minh. Ngài vận dụng nguồn bác ái thông tuệ và có trách nhiệm điều hành việc thực hiện Thiên cơ.

Tất cả mọi người đều rốt cuộc sẽ đi vào một trong Ba Ngành này của Huyền giai.

Vì thế, ba Đấng cao cả này đại diện cho Ý chí, Bác ái, và Thông tuệ. Ba Đấng này hợp tác hết sức chặt chẽ và hợp nhất với nhau, và mọi bước tiến hoặc kế hoạch ảnh hưởng đến nhân loại, các giới khác trong thiên nhiên và cả hành tinh này, đều được các Ngài quản trị. Các Ngài là đại diện thực hiện Chủ đích Hành tinh, để mang lại tình thương và những mối liên giao chính đáng của con người, và để đẩy nhanh cuộc tiến hóa của nhân loại qua việc thực hiện Thiên cơ.

Sự Liên hệ giữa Huyền giai Tinh thầnNhân loại

Huyền giai Tinh thần luôn luôn mạnh mẽ và kiên định, bao giờ cũng hướng đến sự cứu rỗi thế gian. Các Ngài hướng dẫn chúng ta tiến đến vận mệnh tinh thần của mình, là nhằm được nhập vào giới thứ năm, Trường Tiến hóa của các Linh hồn. Điều này thực sự có nghĩa là trở nên thành viên của Huyền giai Tinh thần edpharmacie.fr. Vậy, bước tiến kế tiếp của chúng ta trên thang tiến hóa LÀ trở nên thành viên của Huyền gia Tinh thần.

Mục tiêu ngay trước mắt của nhiều người tiến hóa cao là hợp nhất phàm ngãLinh hồn của mình. Sự thành đạt cá nhân này mang lại đáp ứng tương ứng giữa Nhân loạiHuyền giai để rốt cuộc cả hai hợp nhất. Vì thế, mọi bước tiến tinh thần mà mỗi cá nhân thực hiện trên thang tiến hóa tinh thần đều có ảnh hưởng đáng kể đối với toàn nhân loại. Sự hợp nhất chung cuộc của Nhân loạiHuyền giai sẽ thiết lập Thiên giới trên Địa cầu.

Nguồn bác ái tuôn rải từ Huyền giai vào tâm mọi người, tạo mối liên giao giữa nhân loạiHuyền giai. Những người đang tiến trên Đường Đạo hướng đến tâm thức cao siêu đều có nhiệm vụ làm cho tâm hồn mọi người tiếp nhận nguồn bác ái này. Nói cách khác, vai trò của chúng ta là giúp nhân loại đón nhận tâm thức của Huyền giai Tinh thần.

Huyền giai này gồm những Đấng đã hoàn toàn chiến thắng vật chất, và đã đạt mục tiêu qua cùng những bước tiến mà các cá nhân đang thực hiện ngày nay. Những nhân vật tinh thần này, các vị cao đồ và Chân sư, đã phấn đấu và chiến đấu để chiến thắng và chế ngự cõi trần. Các Ngài phấn đấu trong chướng khí, sương mù, nguy hiểm, khó khăn, đau buồn và thống khổ của đời sống hằng ngày. Các Ngài đã tiến lên từng bước trên con đường đau khổ, đã trải qua mọi kinh nghiệm, và khắc phục bao nỗi khó khăn, và đã chiến thắng.

. . . Vì đã thấu đáo sự tự do qua việc hy sinh hình thể nhờ lửa tinh luyện, các Ngài có bàn tay mạnh mẽ, khả năng kiên trì cho dù khi hình thể dường như phải chịu quá nhiều đau khổ, và lòng yêu thương chiến thắng mọi trở lực, vì có nền tảng là sự nhẫn nại và kinh nghiệm.” 2

2 Alice Bailey, Điểm đạo, trong Nhân loạiThái Dương hệ, tr. 24-25

fig5-4

  1. Alice Bailey, Vận mệnh các Quốc gia, tr. 37