Tóm lược tổng hợp về Bảy Cung

+ NGHIÊN CỨU BẢY CUNG CÓ LỢI ÍCH:

Việc nghiên cứu về 7 cung khiến cho tính nhị nguyên của con người được giải quyết, với sự thông tuệ lớn lao hơn (EP 119/120)

Khi bản chất thực sự của bảy cung được hiểu biết, và khi tác động của chúng lên nhân loại trong việc thể hiện bảy loại người cũng được thông hiểu, bấy giờ chúng ta sẽ tiếp cận chủ đề về tính nhị nguyên của con người với trí thông tuệ lớn lao hơn. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn bản chất của các mãnh lực vốn cấu thành hết cái này đến cái khác trong những nhị nguyên này. Đây là khoa học bí truyền thực sự.

Khoa học về bảy tính chất, hay cung, và ảnh hưởng của chúng trên vô số hình tướng mà chúng uốn nắn và tiếp sinh lực, là cách tiếp cận mới sẽ đến, cùng với phương pháp đúng đắn về việc đào tạo và phát triển gia đình nhân loại. Khoa học công truyền hiện đại biết nhiều về hình tướng bên ngoài, hay khía cạnh vật chất, và bản chất điện của nó. Khoa học bí truyền biết nhiều về bản chất của các năng lượng và những tính chất chủ quan vốn nhuốm màu và quy định hình tướng.Khi hai kiến thức này được mang lại với nhau một cách thông minh, chúng ta sẽ phát triển một khoa tâm lý chân thật hơn và chính xác hơn, và một khoa học mới về văn hóa nhân loại.Lúc bấy giờ, công việc của con người đang hợp nhấtcon người, là thực thể tâm linh, và con người, là linh hồn điều khiển – sẽ tiến nhanh về phía trước.Một kiến thức về các cung cùng với các khuynh hướng và năng lượng của chúng sẽ mang nhiều sự giác ngộ cho những người phụng sự trong lĩnh vực của những khoa học khác nhau …

Việc nghiên cứu về 7 cung sẽ làm sáng tỏ kiến thức về bản chất của con người (E PI 4-6)

Tâm lý học hiện đại, về mặt thực nghiệm và học thuật, đã làm rất nhiều để thu thập thông tin về cách thức mà con người hoạt động, điều gì là bản chất của các phản ứng của y, năng lực của bộ máy tư tưởng của y và tính chất của bộ máy thể xác của y, cách thức tư duy và tổng số các phức cảm, các rối loạn tâm thần, các rối loạn thần kinh, các bản năng, các trực giác và sự định hình trí tuệ của y, mà y chắc chắn có … Những gì tôi tìm cách làm, và sự đóng góp mà tôi muốn thực hiện cho chủ đề này, phải phù hợp với sự nhấn mạnh mà chúng ta sẽ đặt vào bản chất của nguyên khí tích hợp được tìm thấy trong tất cả các hình thức cố kết, và vào cái mà ta có thể (vì thiếu một từ hay hơn) gọi là linh hồn hay bản ngã.

Việc nghiên cứu về 7 cung sẽ đưa ra một phương pháp phân tích thực tiễn (EP I, 8)

Việc nghiên cứu các cung sẽ đưa ra một phương pháp phân tích thực tiễn để chúng ta có thể đi đến một sự hiểu biết đúng đắn về chính chúng ta như là những thực thể được phú cho linh hồn, và đi đến một sự thấu hiểu khôn ngoan về đồng loại của chúng ta.

Khi, thông qua việc nghiên cứu của chúng ta, chúng ta xác định chẳng hạn như xu hướng của cung linh hồn của chúng ta là cung ý chí hay quyền lực, nhưng cung chi phối phàm ngãcung sùng tín, chúng ta có thể đánh giá đúng đắn hơn cơ hội của chúng ta, các năng lực của chúng ta và những hạn chế của chúng ta;chúng ta có thể xác định chính xác hơn năng khiếu và việc phụng sự của chúng ta, tài sản của chúng ta và các khoản nợ của chúng ta, giá trị và sức mạnh thực sự của chúng ta.Khi chúng ta có thể thêm vào kiến thức đó một sự phân tích vốn cho phép chúng ta nhận thức rằng thể xác đang phản ứng một cách rất rõ ràng với cung linh hồn, trong khi thể cảm dục ở dưới ảnh hưởng của cung phàm ngã, vốn đang biểu lộ vào thời điểm đó về mặt lịch sử, khi đó chúng ta ở vào một vị trí để đánh giá vấn đề đặc biệt của chúng ta một cách đầy suy xét.Lúc bấy giờ chúng ta có thể đối phó một cách thông minh hơn với chính chúng ta, với con cái của chúng ta, và với các bạn bè và cộng sự của chúng ta.Chúng ta sẽ nhận thấy chính mình có thể hợp tác một cách khôn ngoan hơn với Thiên Cơ khi nó đang tìm cách biểu lộ ở bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

+ Những sự Tương ứng giữa các Nguyên khí của Con ngườiphẩm tính của Bảy Cung

Đặc trưng chủ yếu của Cung Một là quyền lực và điều này tương ứng với Ātmā, tức Ý chí Tinh thần nơi Con người. Nó được biểu diễn qua tính khí căn bản của nhà Lãnh tụ hay Thủ lĩnh.

Minh triếtBác ái là đặc trưng của Cung Hai vốn tương ứng với tâm thức Bồ đề nơi Con người, tức trực giác Tinh thần của y. Bậc đạo sư là gương điển hình của loại hình của Cung này.

Thượng trí tương ứng với Cung Ba, tức Cung Hoạt động Sáng tạo. Sự thông hiểu là chủ yếu của nó và Triết gia là một trong những đại biểu của nó.

Dĩ nhiên đây là ba thành phần nổi tiếng của bản chất cao siêu thuộc Con người theo giáo huấn Thông Thiên Học.

Hạ trí thuộc phàm ngã tương ứng với Cung Năm Kiến thức, tức Cung của trí tuệ phân tích. Nhà khoa học là gương mẫu điển hình của loại hình này.

Cung Sáu Sùng tín Nhất tâm tương ứng với bản chất xúc cảm hoặc dục vọng của Con người và những người sùng tín thuộc đủ mọi tôn giáo phô bày tính khí này.

Cung Bảy tương ứng với Cung Một ở chỗ thể xác biểu diễn Quyền năng của Cung Một đang tác động. Cung BảyCung của nhà Nghi lễ. Thuộc về Cung này là những người nào vốn yêu thích hoạt động có trật tự, chính xác và đầy sự rực rỡ huy hoàng.

Thế còn Cung Bốn thì sao ? Nó tương ứng với cái gì ở đây ?

Cung Bốn là trung tâm của tâm thức khi nội giới hội ngộ với ngoại giới. Ta có thể phát hiện thấy nó tương ứng với antahkarana, nhịp cầu trong nội giới nối liền chơn ngã với phàm ngã của con người. Cung Bốn đóng vai trò một thấu kính tụ tập các Cung kia lại. Đặc trưng nổi bật của nó là sự đẹp đẽ và hài hòa; đó là Cung của nghệ sĩ ở bất cứ địa hạt biểu diễn nào, tính khí nghệ sĩ tiêu biểu cho sự thăng bằng của cảm hứng với sự thành tựu về mặt kỹ thuật.

Xin mời xem thêm bài viết về 7 cung

BẢNG TÓM LƯỢC NỘI DUNG TRÊN (Để Copi vào Tooltip)

Cung 1: Quyền lựcĀtmā, tức Ý chí Tinh thần) – Biểu diễn qua tính khí căn bản của nhà Lãnh tụ hay Thủ lĩnh.

Cung 2: Minh triếtBác ái (Tâm thức Bồ đề = Trực giác Tinh thần). Bậc đạo sư là điển hình của Cung này.

Cung 3: Thượng trí – Cung Hoạt động Sáng tạo. Sự thông hiểu là chủ yếu của nó và Triết gia là Đại biểu của nó.

=> Ba thành phần nổi tiếng của bản chất cao siêu thuộc Con người theo giáo huấn Thông Thiên Học.

Cung 5: Hạ trí thuộc phàm ngã = Cung Kiến thức, tức trí tuệ phân tích. Nhà khoa học mẫu điển hình.

Cung 6: Sùng tín Nhất tâm = Với bản chất xúc cảm hoặc dục vọng. Người sùng tín mọi tôn giáo thuộc loại này.

Cung 7: Tương ứng với Cung 1 ở chỗ thể xác biểu diễn Quyền năng của Cung 1 đang tác động. Cung BảyCung của nhà Nghi lễ. Những người nào vốn yêu thích hoạt động có trật tự, chính xác và đầy sự rực rỡ huy hoàng.

Cung 4: Tâm thức (antahkarana), làm cho chơn ngã với phàm ngã hội tụ (Là thấu kính tụ tập các Cung kia lại). Đặc trưng nổi bật của nó là sự đẹp đẽ và hài hòa = Nghệ sĩ các loại là đại diện