Theo quỷ nhập mộ

TSBD Trang 166: Chương 35 Tuỳ Quỷ Nhập Mộ

Nếu hào Thế hào Dụng theo Quỷ nhập nhật mộ, nhập động mộ, hoặc động mà hoá mộ, mà bản thân hào lại hưu tù vô khí, mới gặp phải hung hiểm; Nếu hào Thế, hào Dụng vượng hoặc được trợ giúp, vẫn sẽ được giải cứu.

Trang 168- 169

Ta chiêm nghiệm qua nhiều lần thử, thấy hào Thế nhập mộ chỉ ứng nghiệm ở ba trường hợp sau:

Thứ nhất, hào Thế theo Quỷ nhập mộ ở nhật thần.

Thứ hai, hào Thế nhập động mộ (nhập mộ ở hào động)

Thứ ba, hào Thế động mà hoá mộ.

Trang 171: Chú thích

Theo Quỷ nhập mộ, hay còn gọi là theo Quan nhập mộ, nhập tam mộ, bất luận xem về việc gì, đều không phải điềm tốt. Nếu xem về công danh, gặp quẻ này cần đề phòng tai nạn trước mắt, một đơi không được hiển đạt. Nếu xem về hôn nhân, gặp theo Quỷ nhập mộ, cần đề phòng sản phụ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu xem về cầu quan chức, gặp phải quẻ này, việc sẽ không thành, có thành thì một đời cũng không được cất nhắc. Nếu nhập sát mộ (Đinh Mùi, Mậu Tuất), càng là điềm đại hung. Xem về kiện tụng gặp quẻ này, sẽ có hoạ gông cùm, tù ngục, hoặc là sau khi bãi kiện gặp nguy, hoặc là trong khi kiện tụng mắc bệnh. Xem về gặp quẻ này, phần nhiều đều là không xuất hành được, có đi được cũng gặp nguy hiểm. Xem về gia trạch gặp quẻ này, gia trưởng gặp hoạ. Xem về bệnh tật gặp quẻ này, xem mười người thì chin người chết.

Mộ, nghĩa là khố (kho), là nơi tích trữ khí trời đất ngũ hành. Nếu khí được tích trữ là vượng khí, đến lúc xung khai mộ khố, sẽ gặp cát lợi; Nếu khí được tích trữ là suy nhược hưu tù, đến lúc xung khai mộ khố, sẽ gặp hung hại. Nên khí vượng được gọi là nhập khố, khí suy được gọi là nhập mộ. Nhập khố hay nhập mộ, cần phải căn cứ vào Dụng thần vượng tướng hay hưu tù, mới suy được cát hung.