Thái Dương Thiên Thần Giám Sát Sự Tiến Hoá Của Tâm Thức

Giới Nhân loại là cầu nối giữa Chân Thần và các giới tinh thần cao hơn, với các giới thấp là động vật, thực vật và khoáng sản.

Chỉ Giới Nhân loại, mà Chân Thần mớithể “nắm bắt” con người (human being) của nó.

Phương tiện mà qua đó điều này đạt được, là nhờ công việc của Thái Dương Thiên Thần.

Vào lúc bắt đầu một chu kỳ mới, để linh hồn động vật tiến vào Giới Nhân loại, các thực thể tinh thần rất tiến hóa này đã cấy “những mảnh” tinh chất (essence) của các Ngài vào “thể trí” (“minds”) của người thú. Hành động này được gọi là sbiệt ngã hóa (individualization) và nó đã mang Giới Nhân loại vào hiện tồn.

“Mảnh” thiêng liêng này hình thành hoa sen chân ngã (thể nguyên nhân), là chỗ ngự của linh hồn thông tuệminh triết, trong con người.

Thái Dương Thiên Thầntrí thông minh đang tăng trưởng của con người phát triển qua hoa sen; là cái thường được gọi là “LINH HỒN”. Mặc dù Thiên Thần chia sẻ tinh chất của Ngài với con người, cuối cùng Ngài sẽ rời đi khi sự chỉnh hợp với tinh thần được đạt đến.

Lúc đầu linh hồn thể trống rỗng – trí thông minh không có. Nhưng qua nhiều kiếp sống, con người khai mở các quyền năng bác áiminh triết, và hoa sen mở ra.

Tất cả thông qua quá trình này, đó là Thái Dương Thiên Thần thúc đẩy hoa sen đi vào hoạt động mạnh mẽ hơn cho đến khi – với nỗ lực có phối hợp của vị đệ tử, một “cầu nối” (antahkarana) được xây dựng giữa hạ trí của con người với Tam Nguyên Tinh thần – Chân Thần. Điều này cho phép Chân Thần tự biểu lộ trực tiếp qua bộ não, và trên cõi trần. Đây là mục tiêu tối hậu – là Ý thức Chân Thần.

Lúc bấy giờ, Thái Dương Thiên Thần rời đi, công việc của Ngài đã được thực hiện.

  1. Linh hồn là Con của Cha và của Mẹ (Tinh thần-Vật chất).
  2. Linh hồn là nguyên khí thông tuệ.
  3. Linh hồn là một đơn vị ánh sáng.
  4. Linh hồn là nguyên khí hữu cảm thức,
  5. Linh hồn, trong mối liên quan với con người, là nguyên khí trí tuệ.