Tổng hợp về Luân xa (Bí huyệt hay Trung tâm lực)

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU VỀ CÁC TRUNG TÂM LỰCLUÂN XA
(Centers—còn gọi là Luân xa hay Bí Huyệt)

+ Trung tâm lựcLuân xa (CTHNM, 33-35):

– Bốn trung tâm lực trên cách mô – tim, cổ họng, ấn đường và trung tâm lực đầu – về cơ bản và trước tiên là các trung tâm lực nhận.

– Các trung tâm lực dưới cách mô ‒ ở đáy xương sống, xương cùng, đan điền và trung tâm lực lá lách – được kích hoạt vào hoạt động bởi bốn trung tâm lực nhận cao hơn.

Khi được hoàn thành, điều này thể hiện dưới hình thức phàm ngãtừ lực hồng trần và ảnh hưởng cho đến lúc thời khắc xảy ra khi có sự đảo lộn trong cách di chuyển – với tư cách một linh hồn – chung quanh hoàng đạo. Điều này được tượng trưng khi sự quay của mặt trời chung quanh hoàng đạo từ Aries tới Pisces, thay vì chuyển động ngược, từ Aries đến Taurus (Kim Ngưu). Điều này được lặp lại trong cơ thể con người và bốn trung tâm lực thấp sau rốt hoàn lại những gì đã đến với chúng. Như thế chúng đảo ngược tiến trình được noi theo một cách bình thường và các trung tâm lực ở trên cách mô trở nên phóng xạ (radio-active), năng động (dynamic) và có sức thu hút (magnetic). Đây là một khảo cứu huyền linh học phức tạp và có liên quan với sự đáp ứng của thể dĩ thái với các năng lượng đang nhập vào. Sau cùng, nó liên kết trung tâm lực thấp nhất ở đáy xương sống với trung tâm lực cao nhất, tức trung tâm lực đầu. Đây là một tương ứng vói mối liên hệ của Địa Cầu với Thái Dương. Hãy xem xét điều này cẩn thận. Khi chúng ta tiến hành và khảo sát về các vấn đề này, chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ sự kiện rằng chúng ta đang xem xét về bảy cung và các liên hệ hỗ tương của chúng trong tiến trình vũ trụ. Về mặt huyền bí chúng ta đề cập tới:

1. Bảy cung năng lượng (rays) và 12 cung hoàng đạo.

2. Bảy cung năng lượng và 12 Huyền Giai Sáng Tạo.

3. Bảy cung năng lượng và các hành tinh khi chúng cai quản 12 cung biểu lộ (house of expression).

Khi chúng ta cân nhắc, suy tư, và chúng ta liên kết các khía cạnh khác nhau của giáo lý, chúng ta sẽ tìm thấy 3 tình huống hiện ra, chúng đang chi phối dòng lưu nhập của sự sống vào hành tinh và vào con ngườibiệt. Các tình huống này đã được đặt ra trước đây trong Luận Về Bảy Cung, nhưng có thể có lợi cho chúng ta khi đưa chúng ra đây:

Tình huống Một (Proposition One). Mọi sự sống của cung (Ray life) là một biểu lộ của sự sống thái dương, và do đó, mọi hành tinh được:

1. Liên kết với mọi sự sống hành tinh khác.

2. Làm sinh động bằng năng lượng tuôn đổ vào nó từ bảy thái dương hệ khác, trong đó thái dương hệ chúng ta là một.

3. Thúc đẩy bởi ba dòng thần lực:

a/ Đến từ các thái dương hệ khác hơn là thái dương hệ của chúng ta.

b/ Chính thái dương hệ chúng ta.

c/ Chính sự sống hành tinh chúng ta.

Tình huống Hai. Mỗi một trong các sự sống của cung đều là tác nhân nhận lĩnh và tác nhân bảo quản các năng lượng đến từ

1. Bảy thái dương hệ.

2. Mười hai tinh tòa (chòm sao).

Tình huống Ba: Chính tính chất của một sự sống của cung năng lượngbiểu lộ trong thời giankhông gian-mới định đoạt sắc tướng cõi hiện tượng (phenomenal appearance).
Chủ đề của chúng ta là 7 cung và liên hệ của chúng với các chòm sao của hoàng đạo, hay là – nói cách khác – sự tương tác của 7 Sự Sống vĩ đại đang cảm ứng (inform, truyền sinh khí) cho thái dương hệ chúng ta với 12 tinh tòa đang tạo thành hoàng đạo chúng ta.
Tất nhiên là chúng ta phải nghiên cứu các năng lượng này và sự tương tác của chúng theo quan điểm ảnh hưởng của chúng trên hành tinh, và nhân đó, ảnh hưởng của chúng trên các hình tướng trong các giới khác nhau của thiên nhiên, đặc biệt là có liên quan đến giới thứ tư, tức giới nhân loại, và với từng con người – người bậc trung, đệ tửđiểm đạo đồ

Theo một quan điểm nào đó, người ta có thể khái quát hóa phần lớn và nói rằng có các tương ứng trong thái dương hệ đối với ba trung tâm lực lớn đang tạo ra và kiểm soát sự biểu lộ và tiến hóa trong con người:

1. Các chòm sao vĩ đại ở bên ngoài, từ trước đến nay vẫn đang kiểm soát, tương tự với trung tâm lực mà chúng ta gọi là Monad và tương tự với ý-muốn-quyền-lực (will-topower) vũ trụ của nó vốn tách biệt với trạng thái thiêng liêng thứ nhất.

2. Mười hai chòm sao có thể được xem như biểu hiện cho trạng thái linh hồn, vào lúc này, ảnh hưởng của chúng trên cá nhân phải được xem xét và nên được khảo cứu bằng các thuật ngữ về tâm thức và về sự phát triển của sự sống của linh hồn. Về cơ bản, đây là ý-chí-bác-ái (will-to-love).

3. Các hành tinh gồm 12 (7 hành tinh thánh thiện và 5 hành tinh không thánh thiện) đều thực sự (dùng từ này theo nghĩa chuyên môn) có liên quan với sự sống bên ngoài, môi trường và các hoàn cảnh của cá nhân. Các tiếp xúc về lực của chúng cần được giải thích phần lớn bằng các thuật ngữ về phàm ngã con người, trạng thái thiêng liêng thứ ba. Như thế chúng minh họa cho ý-muốn-hiểu-biết (will-to-know).

Về ảnh hưởng của 7 thái dương hệ, Tôi xin nhắc nhở (nhiều hơn là Tôi không thể làm) rằng các thái dương hệ được liên kết về mặt chiêm tinh với các tinh tòa như Đại Hùng (Great Bear), Pleiades (Tua Rua) và Sirius (Thiên Lang). Các chòm sao này có liên quan mật thiết với các thái dương hệ, nhưng ảnh hưởng chính xác của chúng là một ảnh hưởng truyền phát và không thể được ghi nhận như đang tạo ra các kết quả đáng chú ý, cho tới nay, trên nhân loại và các giới khác trong thiên nhiên. Ảnh hưởng của 3 chòm sao lớn này cũng không thể được ghi nhận bởi mỗi con người, cho đến khi y bắt đầu biết rõ về rung động của Chân Thần sau kỳ điểm đạo thứ ba. Có nhiều ảnh hưởng mạnh mẽ đang tác động vào thái dương hệ chúng ta và hành tinh vào mọi lúc, nhưng – riêng về con người ‒ bộ máy đáp ứng của y và cơ cấu (cơ chế) phản ứng của y vẫn còn là cái được gọi là “không đáp ứng về mặt huyền linh

+ (EPII 413-4) Các Trung tâm Lực.

Chỉ khi nào các nhà tâm lý hiện đại thêm … một sự giải thích của phương Tây lên giáo huấn của phương Đông về các trung tâm lực, thông qua đó các khía cạnh chủ quan của con người – thấp kém, có tính cá nhân và thiêng liêng – sẽ được biểu lộ, thì họ sẽ giải quyết vấn đề của con người và đi đến một sự hiểu biết về kỹ thuật khai mở và tích hợp, vốn sẽ dẫn đến sự thấu hiểu thông minh, một giải pháp khôn ngoan cho những việc khó khăn, và một giải thích chính xác về những nét đặc thù mà họ quá thường xuyên phải đối mặt.

Khi một nghiên cứu về bảy cung chính có thể được thêm vào sự chấp nhận này, thì khoa tâm lý học sẽ được đưa thêm một bước nữa gần hơn với sự hữu dụng cuối cùng của nó như là một công cụ chính trong kỹ thuật hoàn thiện con người.Họ cũng sẽ được giúp đỡ rất nhiều bởi một nghiên cứu về chiêm tinh học từ góc độ của các tiếp xúc năng lượng, của các đường lối ít trở ngại nhất, và như là một trong những ảnh hưởng và các đặc điểm xác định của loại được xem xét. Ở đây Tôi không đề cập đến việc lập một lá số chiêm tinh với mục đích khám phá tương lai hay quyết định hành động.Khía cạnh lý giải chiêm tinh này ngày sẽ trở nên càng ít hữu ích hơn khi con người đạt được năng lực kiểm soát và chi phối các vì sao của họ, và như vậy điều khiển cuộc sống riêng của họ.Tôi muốn nói đến việc công nhận các loại chiêm tinh, cùng các đặc tính, tính chất những khuynh hướng của chúng.

(EPII 479-480) Khoa học về các Luân xa tuy vậy đang ở trong giai đoạn phôi thai của nó, như Khoa Học về các Cung và Khoa học Chiêm tinh.Nhưng nhiều điều đang được tìm hiểu và được phát triển theo ba đường lối này, và khi các rào cản hiện nay giảm xuống và việc nghiên cứu khoa học thực sự được thiết lập theo những đường lối này, một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu đối với con người.Ba khoa học này sẽ tạo thành ba bộ môn chính của Khoa Tâm lý học trong Tân Kỷ Nguyên, cộng với sự đóng góp của tâm lý học hiện đại và cái nhìn sâu sắc vào bản chất của con người (đặc biệt là bản chất xác thân), mà nó đã phát triển một cách thật kỳ diệu.

Sự tiến hóa khi được phản ánh trong các Luân xa Dĩ Thái (EP I, 301)

 1. Luân xa đầu       Chân Thần.    Sự sống.         Trạng thái thứ nhất.
 2. Luân xa tim        Linh hồn.        Tâm thức.       Trạng thái thứ hai.
 3. Luân xa Ajna     Phàm ngã.       Vật chất.        Trạng thái thứ ba.

Đây là ba luân xa chính đối với người tiến hóa(Phân biệt Luân xa Tùng thái dương với bí huyệt Đan điền_Xem mục 5, bài thiền số 01- CSDK)

 1. Luân xa cổ họng                  Thể trí.                      Trạng tháinăng lượng trí tuệ.
 2. Luân xa tùng thái dương     Thể cảm dục.            Trạng thái và trung tâm năng lượng cảm dục.
 3. Luân xa xương cùng           Thể xác.
 4. Luân xa ở đáy cột sống       Chính sự sống.         Trung tâm Chân Thần.

Các Luân xa mà thông qua đó các Tinh Linh (Elementals) và Linh hồn hoạt động (EP II 290. 304)

Chúng là sự sáng tạo riêng của con người, và tạo cơ sở cho vấn đề mà y, với tư cách một linh hồn, phải luôn luôn đối mặt cho đến khi sự giải thoát cuối cùng được thành tựu.Tinh linh trí tuệ, tinh linh cảm dụctinh linh hồng trần có một đời sống nhất định của riêng chúng, vốn được nhuốm màu bởi những cung mà trên đó các thể hay các tinh linh khác nhau này hiện tồn, cho đến khi con người đã đạt đến một mức độ tương đối cao trong quá trình tiến hóa. Trang 290

Đời sống của ba tinh linh này được tạo thành chủ yếu ở ba luân xa thấp nhất:

 1. Luân xa xương cùng, sự sống tinh linh trí tuệ           – Sau đó được chuyển đến luân xa cổ họng.
 2. Luân xa tùng thái dương, sự sống tinh linh cảm dục – Sau đó được chuyển đến luân xa tim.
 3. Luân xa ở đáy cột sống, sự sống tinh linh hồng trần – Sau đó được chuyển đến luân xa đầu.

Sự sống của linh hồn nội tại được tập trung vào ba luân xa cao.

 1. Luân xa đầu             Tâm thức trí tuệ.
 2. Luân xa cổ họng      Tâm thức sáng tạo.
 3. Luân xa tim              Tâm thức cảm giác. [304]

Các luân xa và các cung – Những giai đoạn trên con đường tiến hóa (EP II 305/8)

Vào lúc biệt lập ngã tínhcon người là một sinh linh nhân loại sơ đẳng: tất cả các luân xa đều chậm và nhịp nhàng … có một ánh sáng trong chúng, nhưng nó lờ mờ và yếu ớt;tất cả đều có ba cánh hoa đang hoạt động … Thời gian trôi qua, tất cả các cánh hoa ở các luân xa dưới cơ hoành trở nên hoạt động,

Các Cung: chi phối thể xácthể cảm dục đang thống trị. Cung linh hồn khó được cảm thấy và chỉ lập lòe với một ánh sáng lờ mờ ở trung tâm của mỗi hoa sen.

Người trung bình: Luân xa Ajna trở nên sống động. Giai đoạn này đến trước khi một người chuyển vào Con Đường Dự Bị, và là giai đoạn nhận thấy ở người nam và nữ trung bình tại thời điểm này trên thế giới. [304] Tất cả các luân xa đều có những cánh hoa của chúng rung động.

Giai đoạn Phàm Ngã: giai đoạn hiểu biết … tự ý thức, tự định hướng. [306] Tất cả các cánh hoa trong tất cả các luân xa đều thức tỉnh … Tiêu điểm trung tâm của mỗi luân xa đều yên lặng … Các luân xa [cổ họng và Ajna] thụ cảm với tác động và dòng chảy vào của sự sống.

Các Cung: Cung của thể trí đi vào hoạt động.

Tình trạng Đệ tử: bao gồm Con Đường Dự Bị và Con Đường Đệ Tử khi chân ngã (individuality) và phàm ngã (personality) đang bắt đầu hợp nhất. Hai luân xa đầu đang trở nên ngày càng hoạt động;Các cánh hoa đều rung động, và sự sống năng động của linh hồn đang bắt đầu cuốn trung tâm của hoa sen vào hoạt động;Ánh sáng của những cánh hoa trong các luân xa dưới cơ hoành đang bắt đầu mờ đi, nhưng trung tâm của hoa sen thì đang trở nên ngày càng rực rỡ và sống động hơn.

Các Cung: cung linh hồn bắt đầu gia tăng xung đột với cung phàm ngã, và trận đánh lớn của các cặp đối lập bắt đầu. Cung hay năng lượng linh hồn từ từ thống trị cung phàm ngã, cũng như đến lượt nó, nó đã thống trị các cung của ba thể thấp.

Giai đoạn trước điểm đạo: Một sự thức tỉnh tinh thần rõ ràng hơn … trong đó điểm đạo đồ tự biểu lộ qua tất cả các luân xaluân xa đáy bắt đầu hòa hợp – qua sự sống lưu chuyển của nó – với tất cả các luân xa trong thể dĩ thái … Điều này xảy ra trước khi điểm đạo và cho thấy việc khơi hoạt vào hoạt động của tiêu điểm quyền lực trung tâm tại tâm của mỗi luân xa … tức “trục” của bánh xe, “điểm ở trung tâm” hay “tâm của hoa sen” đi vào hoạt động năng động, và toàn bộ thể-lực nội tại (whole inner force-body) trở nên được liên kết với tất cả các bộ phận của nó và bắt đầu hoạt động một cách hài hòa. [304-5]

Ở giai đoạn điểm đạo: khi sự nhất quán hoàn toàn được thiết lập.

a/ Bốn trung tâm trên cơ hoành trở nên hoạt động có tính cách thống trị.

b/ Luân xa ở đáy cột sống được đánh thức và đi vào hoạt động, và ba ngọn lửa của trạng thái vật chất, của linh hồn, và của tinh thần (lửa do ma sát, lửa mặt trời, và lửa điện) kết hợp và pha trộn.

c/ Tất cả các luân xa trong cơ thể của vị điểm đạo đồthể được tăng cường điện năng theo ý thích và được sử dụng cùng một lúc, hoặc từng cái một, theo nhu cầu và sự cần thiết phải được đáp ứng bởi vị điểm đạo đồ. [307]

Các Cung: Ở giai đoạn Điểm Đạo, sự thống trị tiếp tục và ở cuộc điểm đạo thứ ba, loại năng lượng cao nhất mà một người có thể biểu lộ trong thái dương hệ này – tức năng lượng của Chân Thần, bắt đầu kiểm soát. [308]

Sự Tiến hóa của Tâm thức và sự phát triển của các Luân xa (EP II 338/340)

Dần dần, tâm thức của trạng thái thiêng liêng thứ ba được phối hợp với tâm thức của trạng thái thứ hai, và tâm thức Christ được đánh thức vào hoạt động qua sự trải nghiệm trong hình tướng … Song song với sự phát triển này … là sự tiến hóa của các công cụ mà nhờ đó tâm thức đó được đưa vào hòa hợp với một thế giới đang mở rộng nhanh chóng của nhận thức giác quan, của các ý niệm trí tuệ, và của các nhận thức trực giác … khi tâm thức … mở rộng đều đặn, các luân xa trong thể dĩ thái của con người được đánh thức theo ba giai đoạn chính, mặc dù qua trung gian của nhiều cuộc đánh thức nhỏ hơn.

 1. Các luân xa phát triển từ những “nụ khép kín tới hoa sen mở ra” … trong quá trình tiến hóa bình thường.
 2. Các cánh hoa trở nên rung động và sinh động. Đây là giai đoạn tích hợp phàm ngã.
 3. Tâm của hoa sen, “bảo ngọc trong hoa sen” cũng trở nên sống động một cách tích cực – các giai đoạn cuối cùng trên Con Đường Đạo.

Tiến trình khai mở này tự nó được mang lại bởi năm đợt thức tỉnh:

 1. Các luân xa dưới cơ hoành kiểm soát và chiếm ưu thế Sự thôi thúc thể xác trong sự biểu lộ đầy đủ … điểm phát triển cao của nó trong thời Lemurialuân xa xương cùng đã kiểm soát.
 2. Các luân xa dưới cơ hoành trở nên hoàn toàn hoạt động, với sự chú trọng chủ yếu vào luân xa tùng thái dương (vốn) trở thành kho tiếp nhận và phân phối lớn cho tất cả các mãnh lực thấp, và đánh dấu giai đoạn chuyển đổi vào một thể cao hơn, là thể cảm dục … đặc trưng của sự phát triển chủng tộc Atlantis.
 3. Sự thức tỉnh của luân xa cổ họng và sự di chuyển của nhiều năng lượng thấp vào hoạt động cổ họng. Luân xa Ajna bắt đầu trở nên hoạt động, tạo ra các phàm ngã tích hợpsáng tạo. Giai đoạn này là đặc trưng của chủng tộc Aryan hiện tại.

4 Sự thức tỉnh của luân xa tim và sự di chuyển của năng lượng luân xa tùng thái dương vào luân xa tim, như vậy tạo ra các nhóm, và lối vào của một ý thức mới và đầy đủ hơn của năng lượng tâm linh. Khi đó, sự di chuyển quan trọng vào những trạng thái ý thức đó sẽ tiết lộ vương quốc của Thượng Đế. Giới thứ năm trong thiên nhiên trở nên hoạt động một cách sáng tạo trên trái đất. Đây sẽ là đặc trưng của tâm thức của giống dân lớn tiếp theo.

5. Sự thức tỉnh của luân xa đầu, với sự kích hoạt tương ứng của lửa kundalini ở đáy cột sống. Điều này dẫn đến sự tích hợp cuối cùng của linh hồnthể xác, và sự xuất hiện của một nhân loại hoàn thiện trên mặt đất.Điều này sẽ biểu lộ bản chất của giống dân cuối cùng.

Chỉ những ai được “đánh thức” sẽ được hưởng lợi từ Tâm lý học bí truyền (EPII 326)

Con ngườithể được chia thành ba nhóm:

 1. Người Vô thức:

Những người VÔ THỨC: không ý thức được các mục tiêu sâu xa hơn … Các hiện thể không có sự đáp ứng thích hợp đối với linh hồn nội tại đầy sáng tạo… Các luân xa chỉ được đánh thức một phần, và hệ thống tuyến thì tầm thường và bất thường.

 1. Người Thức Tỉnh Lờ Mờ

Những Người THỨC TỈNH LỜ MỜ: Các hiện thể quá phát triển và quá bị kích thích mà không có sự kiểm soát hữu thức thích đáng của linh hồn.Sự phát triển này, tại thời điểm này, chủ yếu tập trung vào thể cảm dục, dẫn đến sự quá nhạy cảm của luân xa tùng thái dương hay của luân xa cổ họng, và gây ra sự khó khăn tương ứng.Nhiều sự bất ổn của tuyến giáp trạng ở thời điểm hiện tại là do điều này.

 1. Những người Thức Tỉnh [Nhóm được Tâm lý học Nội Môn nghiên cứu].

Những người thức tỉnh đối với mục đích của kinh nghiệm, và do đó đang mang tới mỗi biến cố một quyền năng thông minh để rút ra từ những diễn biến mà họ đang phải chịu một thành tựu nào đó cho sự sống của linh hồn. Họ đã học để xem môi trường mà họ ở như là nơi thanh luyện và là lĩnh vực phụng sự thiên cơ của họ. EPII 326

[LH: nhóm sau này có thể được chia lần nữa thành hai nhóm]

 1. Các phàm ngã, mà ngày nay có nhiều.
 2. Một vài người đang chịu ảnh hưởng của linh hồn của họ, hoặc đang nhanh chóng trở nên nhạy cảm với ảnh hưởng này.EPII 259

(EP II 334-5) Trong bộ luận này, chúng ta đang xem xét những người tiến hóa hơn cấu thành giới trí thức của thế giới, đang bắt đầu sử dụng thể trí, đang trên con đường dự bị, hoặc đang tiến gần đến con đường đệ tử. [Chỉ khi đó] các phàm ngã được thanh luyện cho đến nỗi cung phàm ngãcung chân ngã mới cho phép việc phân tích và xác định.

Nguồn: Xem Các trích dẫn từ TLHNM

CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA CÁC LUÂN XA (CTHNM, 484)

1. Ba hướng hay ba luồng năng lượng này trong con ngườithể được liệt kê như sau:

Ý chí-Mục tiêu ………………………. Bác ÁiMinh Triết ………………….. Thông Tuệ- Linh Hoạt
Tinh thần.                                         Tâm thức. …………………….             Hình tướng.
1. Đại Hùng Tinh Vũ trụ…………………………. Sirius Vũ trụ…………………………….. Pleiades Vũ trụ.
2. Leo. …………………………………………………….. Pisces. ………………………………….. Capricorn
Hoàng đạo                                                Hoàng đạo                                          Hoàng đạo
3. Saturn ………………………………………………… Uranus ……………………………………… Mercury
Thái dương hệ.                                          Thái dương hệ.                                  Thái dương hệ.
4. Shamballa …………………………………………. Hierarchy ………………………………….. Nhân loại
Địa Cầu.                                                             Địa Cầu.                                            Địa Cầu.
Bí huyệt đầu của hành tinh              Bí huyệt tim của hành tinh                             Bí huyệt ấn đường.
5. Bí huyệt đầu ………………………………………. Bí huyệt tim ……………………………… .Bí huyệt ấn đường.
Điểm đạo đồ …………………………………………….. Đệ tử ……………………………………… Người tìm đạo.
Mục tiêu Chân Ngã …………………………….. Bác ái Chân Ngã………………………… Trí tâm linh (trừu tượng).
6. Đáy xương sống ………………………………. Huyệt đan điền ………………………………… Huyệt cổ họng.

+ Tất nhiên mối liên hệ sau đây cần được ghi nhớ (CTHNM, 513)

I. Bí huyệt đầuShamballaCung 1 … Các giống dân thứ nhất và thứ bảy … Ý chí; mục tiêu.
Năng lượng của Sự Sống, Tổng hợp.
Bảy trung tâm lực được khơi hoạt và hoạt động.
Trong căn chủng thứ nhất sinh động và rung động yếu ớt.
Trong căn chủng thứ bảy được khơi hoạt đầy đủ.
II. Bí huyệt timThánh ĐoànCung 2 Căn chủng thứ sáuBác ái; mục tiêu.
Năng lượng của sự đồng nhất hóa. Đạt được sự dung hợp.
Sáu trung tâm lực hoạt động.
Điểm tập trung của Chân Ngã thức của thánh linh.
Giới thứ năm. Thiên Giới.
III. Bí huyệt ấn đườngNhân LoạiCung 5Căn chủng 5 … Trực giác; mục tiêu.
Năng lượng của điểm đạo. Sự phát triển tính bao gồm (inclusiveness).
Năm bí huyệt khơi hoạt nhanh chóng.
Điểm tập trung của phàm ngã.
Giới nhân loại, giới thứ tư trong thiên nhiên.
IV. Bí huyệt cổ họngĐộng vậtCung 3Căn chủng 3 … Trí năng; mục tiêu.
Năng lượng giác ngộ. Tạo ra trong ánh sáng.
Bốn bí huyệt hoạt động.
Điểm tập trung của ý thức bản năng.
Giới thứ ba trong thiên nhiên.
V. Huyệt đan điền … Thực vật … Cung 6Căn chủng thứ tưBản năng; mục tiêu.
Năng lượng của đạo tâm. Khai mở của tính nhạy bén.
Ba bí huyệt hoạt động.
Điểm tập trung của sự đáp ứng tâm thông.
Giới thứ hai trong thiên nhiên.
VI. Bí huyệt xương cùng … Cơ tiến hóa thiên thầnCung 7Căn chủng thứ hai …Sự đáp ứng; mục tiêu.
Năng lượng của Từ Lực. Sức mạnh kiến tạo.
Hai bí huyệt hoạt động; bí huyệt tim và bí huyệt xương cùng.
Điểm tập trung của đáp ứng rung động đối với “Thiên Nhãn”.
VII. Bí huyệt chót xương sống… Khoáng chất … Cung 4 Căn chủng thứ bảy. Tổng hợp; mục tiêu.
Năng lượng của Sự Tổng Hợp nền móng. Hoàn thành.
Mọi bí huyệt hoạt động như một.
Điểm tập trung của tiến hóa.
Giới thứ nhất trong thiên nhiên.
Bảng biểu này có thể dùng để làm sáng tỏ hơn một ít cái kế hoạch chung hiện nay hay là sơ đồ của phát triển tiến hóa của tâm thức

+ Chỗ Thoát của năng lượng Hành tinh:
Có một điểm cần chú ý khác mà Tôi muốn nói đến, và đó là điểm mà đạo sinh huyền linh học bậc trung ít hiểu được. Tôi nói đến các chỗ thoát của năng lượng hành tinh nhờ các phương tiện mà các hiệu quả lớn lao và tổng quát của nó được tạo ra trong sự sống bên ngoài hành tinh. Trong căn chủng thứ năm này chỉ có 5 chỗ thoát như thế đối với nhân loại; sự đáp ứng của con người đối với các chỗ thoát đó được chứng minh bằng sự kiện là độ quan trọng tương đối của chúng trong việc chi phối các biến cố trên thế gian và các chuyện thế sự (world affairs). Bất cứ nơi đâu có một trong các lối thoát này cho mãnh lực tâm linh (spiritual force), nơi đó cũng sẽ có một đô thị (city) quan trọng về tâm linh trong cùng vị trí. 5 địa điểm này là:
1- London – Cho Anh quốc (British Empire).
2- New York – Cho Tây Bán Cầu (Western Hemisphere).
3- Geneva – Cho Âu Châu, kể cả U.S.S.R. (Liên Xô).
4- Tokyo – Cho vùng Viễn Đông (Far East)
5- Darjeeling – Cho tất cả Trung Á (central Asia) và Ấn Độ

Sau này thêm hai điểm hay là chỗ thoát cho năng lượng sẽ được thêm vào các chỗ trên, nhưng chưa đến lúc đó. Thông qua 5 vị trí và khu vực này trong vùng lân cận của chúng, năng lượng của 5 cung tuôn vào, chi phối thế giới con người, dẫn đến các kết quả có ý nghĩa hành tinh và định đoạt khuynh hướng của các biến cố. Việc nghiên cứu về lịch sử và về các sự việc đang xảy ra sẽ tạo ra một số hiểu biết về sự quan trọng của chúng liên quan đến 4 trong số chúng. Ảnh hưởng của thần lực đang tuôn qua trung tâm Darjeeling thì không hiện rõ ngay lập tức như thế, nhưng nó có tầm quan trọng chính yếu như là cơ quan phân phối cho Thánh Đoàn và đặc biệt là cho các Thành Viên (Members) của Thánh Đoàn, các Đấng Cao Cả đang có liên quan đến và đang có ảnh hưởng đến các sự việc xảy ra vào lúc này của bước ngoặt quan trọng. 5 điểm năng lượng chi phối này tạo ra 2 tam giác lực trong mối liên hệ hỗ tương của chúng: London – New York – Darjeeling. Tokyo – New York – Geneva. Geneva và Darjeeling là hai trung tâm mà năng lượng tâm linh thuần túy có thể được hướng đến một cách dễ dàng hơn là qua 3 trung tâm khác, và do đó chúng tạo thành các điểm cao của các tam giác theo thứ tự của chúng. Chúng có tính chất cơ bản (subjective) nhiều hơn trong ảnh hưởng của chúng, hơn là London, New York hoặc là Tokyo. Chúng đồng loạt tạo thành 5 trung tâm năng lượng thúc đẩy ngày nay. Chắc là bạn cũng muốn biết các cung năng lượng đang chi phối và các cung chiêm tinh của năm vị trí này, ở mức độ mà chúng có thế được đưa ra hiện nay và trong chu kỳ hiện tại. Đừng quên rằng các cung phàm ngã thay đổi từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, liên quan với các quốc gia và các thành phố, y như chúng đang tạo ra với các cá nhân: Các cung Năng Lượng (Rays:

Thành phố         Linh hồn       Phàm ngã     Cung hoàng đạo
1. London ……… Cung 5 …….. Cung 7 …….. Gemini
2. New York …… Cung 2 …….. Cung 3 ……. Cancer
3. Tokyo ………… Cung 6 …….. Cung 4 …….. Cancer
4. Geneva ……… Cung 1 …….. Cung 2 …….. Leo
5. Darjeeling ….. Cung 2 …….. Cung 5 …….. Scorpio

Nếu các đạo sinh nghiên cứu chi tiết này liên kết với những điều được ra ở nơi khác, liên quan với các quốc gia khác và các thành phố khác, thì các liên hệ hỗ tương hiện đang xuất lộ trong các sự việc thế giới sẽ được nhìn thấy như là kết quả của sự tác động, của các thần lựcnăng lượng này, và do đó, không thể tránh khỏi. Việc vận dụng năng lượngthể theo các đường lối sai lầm, tạo ra chia tách và xáo trộn, hoặc theo các đường lối đúng, đưa đến sự hài hòa và hiểu biết sau cùng, nhưng năng lượng còn ở đó và phải tạo ra các hiệu quả của nó trong bất luận trường hợp nào. Vì trong từng sự sống, các kết quả của sự tác động của sự sống của linh hồn lên trạng thái sắc tướng, một trong các cung năng lượng sẽ chi phối và kiểm soát.

Xem thêm: Chiêm tinh học nội môn từ tr 513 – 519