Đặc điểm Cung Một: Ý chí, Quyền lực

Cung Một: Ý chí, Quyền lực

Ưu điểm: Sức mạnh, can đảm, kiên định, thành thực phát sinh từ đức vô úy tuyệt đối, quyền lực cai trị, khả năng hiểu được những vấn đề quan trọng với trí tuệ rộng lớn, khả năng lãnh đạo và quản trị.

Nhược điểm: Tự cao, tham vọng, cố chấp, cứng nhắc, kiêu căng, muốn chế ngự người khác, bướng bỉnh, nóng giận.