Cung Ba, Thượng Trí

 

Đức tính đặc biệt :

Quan điểm rộng rãi về mọi vấn đề trừu tượng, thành tâm đối với mục tiêu, trí năng sáng suốt, có khả năng tập trung vào các nghiên cứu triết lý, nhẫn nại, cẩn thận, không có khuynh hướng làm bận tâm chính mình hay người khác về chuyện nhỏ nhặt.

Tật xấu :

Kiêu hãnh về trí tuệ, lạnh lùng, cô lập, thiếu chính xác trong chi tiết, đảng trí (absent–mindedness), cố chấp, ích kỷ, quá chỉ trích kẻ khác.  Tính tốt cần tập :

Cảm tình, khoan dung, sùng tín, chính xác, nghị lực và lương tri (common–sense).