Biểu Đồ Cung

Ứng dụng của Tâm lý học bí truyền

Nhiệm vụ của môn sinh trên đường Đạo

(EP II 6-7) Tất cả những gì liên quan đến nhân loại vào thời điểm này là sự cần thiết cho một sự mặc khải và một sự hiểu biết dần về Thiên Cơ, sẽ cho phép con người :

 1. Làm việc có ý thứcthông minh,
 2. Nhận ra mối quan hệ của hình tướngphẩm tính đối với sự sống,
 3. Tạo ra sự chuyển hóa nội tâm vốn sẽ đưa [Trang 7] vào biểu lộ giới thứ năm trong thiên nhiên, tức Giới Linh hồn.

Tất cả điều này phải được thực hiện trong lĩnh vực nhận thức hoặc đáp ứng hữu thức, thông qua các hiện thể hay bộ máy đáp ứng đang cải thiện dần, và với sự trợ giúp của sự hiểu biết và lý giải tâm linh.

Thông tin phải thu thập cho một phiên Tư Vấn (EPII 446-7)

[Nếu nhân vật đó có một] bản chất rất thông minh và một khí cụ tốt cho sự biểu lộ hàng ngày … và rõ ràng đang hợp tác với nhà tâm lý học và quan tâm tới việc mang lại những kết quả chính xác … [kế hoạch của thủ tục sẽ là để có được những câu trả lời cho những câu hỏi sau đây: EPII 446-7

 1. Các lý do của bạn trong việc muốn được “loại bỏ khó khăn” (“straightened out”) là gì?
 2. Điều gì đã làm bạn chú ý đến nhu cầu này và đã khơi dậy trong bạn sự mong muốn đối với một quá trình cụ thể của việc điều chỉnh nội tâm?
 3. Nhận thức được bản chất của sự cấu tạo nội tại của con người, hiện thể nào cần có quá trình bắt cầu? Điểm chia tách (point of cleavage), và do đó, điểm khủng hoảng hiện nay, nằm ở đâu? Sự khó khăn này là một cuộc khủng hoảng lớn hay nhỏ?
 4. Năm năng lượng cung nào đang quy định chủ thể này?
 5. Còn bao xa thì mô hình cuộc sống của con người, thiên hướng của cuộc đời của y, và các mong muốn cố kết bẩm sinh của y, trùng hợp với xu hướng được thiết lập bởi
  1. Loại năng lượng của cung linh hồn,
  2. Loại năng lượng của cung phàm ngã?

Với các đệ tử, nhiều khó khăn sẽ được tìm thấy nằm trong lĩnh vực biểu lộ này.

 1. Trong giai đoạn nào của sự biểu lộ cuộc sống hiện tại mà sự chia tách đã xuất hiện?Hoặc một sự tích hợp đạt được đã đưa đến tình trạng khó khăn?Có phải vấn đề này là
  1. Một sự chia tách, đòi hỏi một quá trình bắt cầu, và do đó dẫn đến một sự tổng hợp các nguồn năng lượng?
  2. Một sự tích hợp, đòi hỏi sự hiểu biết đúng đắn về những gì đã xảy ra, và dẫn đến sự điều chỉnh đúng đắn của các quyền năng hợp nhất với các điều kiện môi trường?
 2. Có phải con người đang ở trình độ mà y nên được
  1. Tích hợp như một phàm ngã và, như là một kết quả, trở thành hoàn toàn là con người hơn.
  2. Phát triển như một nhà thần bí và được huấn luyện để nhận ra khía cạnh cao siêu hơn, và mối quan hệ của nó với khía cạnh thấp kém hơn, nhằm hợp nhất chúng lại.
  3. Đào tạo như một nhà huyền bí và về mặt trí tuệ, được đưa tới một trạng thái ý thức sao cho các bản chất hay các khía cạnh cao và thấp bắt đầu hoạt động như là một?Điều này bao gồm sự pha trộn các mãnh lực của phàm ngã với năng lượng của linh hồn, và sự kết hợp chúng thành một biểu lộ thiêng liêng của “thành phần trong toàn thể.”
 3. Xét cho cùng, những gì phải được thực hiện để làm cho “vùng được chiếu sáng” của tâm thức kế cận có một bản chất sao cho phần tiềm thức của con ngườithể được “soi sáng tùy ý bởi cung của thể trí”, và chính thể trí có thể trở thành ngọn đèn pha, thâm nhập vào siêu thức và do đó tiết lộ bản chất của linh hồn?
  1. Đó thực sự là vấn đề về những sự mở rộng của tâm thức.Một lĩnh vực nghiên cứu tâm lý rộng rãi nằm phía trước liên quan đến việc sử dụng thể trí để tạo thành “con đường ánh sáng giữa bản chất tiềm thức và bản chất siêu thức, thế nhưng tập trung cả hai như một điểm sáng rực rỡ bên trong bản chất ý thức.”EPII 446-7

Ví dụ: Giải các Biểu Đồ Cung

 1. Hãy hiểu rằng không có gì ngoài năng lượng nằm dưới vẻ ngoài hiện tượng.
 2. [Hãy vẽ lên một Biểu Đồ Cung giả thuyết, vốn] phù hợp với các sự kiện vì y biết rõ chúng hơn so với bất kỳ ai khác.(Điều này) cuối cùng sẽ chuyển giả thuyết thành một sự kiện sinh động, nếu y tự nghiên cứu chính mình một cách cẩn thận. [303]
 3. Hãy lưu ý theo cách nào mà các cung phàm ngã liên kết con người với những cung chính của chân thần, chân ngã hay phàm ngã. Phải luôn luôn ghi nhớ đường lối của các cung 1.3.5.7… [296-7]

Tầm quan trọng của việc nhận dạng biểu đồ cung

Một trong những nghiên cứu đầu tiên phải được thực hiện trong sự tiếp cận mới này đối với lĩnh vực tâm lý sẽ là khám phá:

 1. Những cung nào, lớn và nhỏ, đang quy định và quyết định bản chất của con người, và gợi lên tính chất cuộc sống hàng ngày của y.
 2. Năng lượng nào trong năm năng lượng này là (tại thời điểm khó khăn) năng lượng chiếm ưu thế nhất, và nó được tập trung qua thể hay hiện thể nào.
 3. Năng lượng cung nào trong các năng lượng cung này đang đấu tranh chống lại sự thống trị áp đặt, được đề cập ở trên.Các năng lượng cung này có thể hoặc là:

a) Các khía cạnh khác nhau của cùng một năng lượng trong lĩnh vực cụ thể riêng của chúng.

b) Các năng lượng cao đang nỗ lực để kiểm soát các năng lượng thấp hơn và do đó đang biểu thị một sự phân cắt trong bản chất của con người.

c) Năng lượng của chính quá trình hợp nhất, vốn hợp nhất các nguồn năng lượng thấp vào một phàm ngã hoạt động.

d) Việc điều chỉnh quá trình bắt cầu giữa hai nguồn năng lượng lớn.Điều này sẽ dẫn đến sự nhất quán của linh hồnphàm ngã.

Những điều này tạo thành các lĩnh vực khó khăn lớn hơn, và trong mỗi lĩnh vực này của các năng lượng đang xung đột có các trung tâm xung đột nhỏ hơn.Những điều này thường xuyên xảy ra do các hoàn cảnh và các sự kiện xung quanh. [444-5]

 1. Hãy khảo cứu điều kiện vật lý một cách cẩn thận, và nơi nào cần sự chú ý thì hãy thấy rằng sự quan tâm thích đáng được đưa ra.Đồng thời, hãy lưu ý hệ thống tuyến (glandular equipment), nghiên cứu nó từ quan điểm của mối quan hệ của nó với bảy trung tâm lực chính trong cơ thể.Trong nhiều trường hợp, các tuyến biểu thị tình trạng của các luân xa.Vì vậy, một sự hiểu biết về hệ thống lực của bệnh nhân sẽ xảy ra.EPII 479-480

Ví dụ về việc Giải Biểu Đồ Cung số 1

 1. Cung Linh hồn (khía cạnh tâm thứcCung 1, Ý chí hay Quyền lực
 2. Cung Phàm ngã (khía cạnh vật chất) Cung 2, Bác ái-Minh triết.
  + Cung thể trí                                      Cung 5, Khoa học cụ thể.
  + Cung thể cảm dục                            Cung 6, Sùng Tín.
  + Cung thể xác                                    Cung 2, Bác ái-Minh triết. [295]

Chân Thần (C2), thể cảm dục (C6) và thể xác (C2) tất cả đều ở trên cùng một đường lối hoạt động, tạo ra một vấn đề tâm lý thú vị nhất. Linh hồn (C1) và thể trí (C5) theo một đường lối khác và sự kết hợp này đưa ra cơ hội lớn lao và nhiều khó khăn. [297]

 1. Thể trí cung 5 – liên kết con người với cung chân ngã của y, tạo điều kiện cho sự tiếp xúc với linh hồn. [296]
 2. Thể cảm dục cung 6 – liên kết y với phàm ngã của y, và tăng cường sự khó khăn tự nhiên của y. [296]
 3. Thể xác cung 2 – liên kết y với phàm ngã … làm cho cuộc sống của phàm ngã cực kỳ nổi bật và thu hút. [297]

… một người vô cùng nhạy cảm, bao dung và bướng bỉnh.
– Bởi vì phàm ngãthể xác cung 2 được liên kết … cũng sẽ có một xu hướng rõ rệt là chú trọng toàn diện về vật chất và sự thủ đắc hữu hình … một người cực kỳ ích kỷ và tự cho mình là trung tâm. [297]
– Y sẽ không thông minh đặc biệt, vì chỉ thể trí cung năm của y liên kết y rõ rệt và trực tiếp đến trạng thái trí tuệ của Thượng Đế.
Mãnh lực chân ngã cung 1 của y khiến cho y sử dụng mọi cách để hoạch định cho bản thân y, và sử dụng trạng thái ý chí để hoạch đắc và thu hút lợi ích vật chất mà y mong muốn. Tuy nhiên, khí cụ cung hai chiếm ưu thế của y cuối cùng sẽ mang những giá trị cao vào hoạt động.297-8

Ví dụ Giải Biểu Đồ Cung số 2, và sự đáp ứng của tâm lý học bí truyền (EPII 442)

Các năng lượng chính

Năng lượng Chân Ngã                Cung 1. Năng lượng của ý chí hay quyền lực.

Năng lượng Phàm ngã                Cung 4 https://edrxcare.com/kamagra-oral-jelly/. Năng lượng hài hòa qua xung đột.

Các năng lượng thứ yếu

Năng lượng thể trí                       Cung 3. Năng lượng thông tuệ.

Năng lượng thể cảm dục            Cung 6. Năng lượng của Chủ Nghĩa Lý Tưởng và sùng tín.

Năng lượng thể xác                     Cung 1. Năng lượng của ý chí hay quyền lực.

Ở đây chúng ta có một lĩnh vực năng lượng ngũ phân, trong đó tất cả các yếu tố đều đang hoạt động, ngoại trừ năng lượng của chân ngã hay linh hồn. Rõ ràng là chúng đã được kết hợp. Cùng một lúc có một nhận thức ngày càng tăng của nhu cầu đối với một sự hợp nhất cao hơn hay toàn diện hơn, và việc thiết lập một mối quan hệ nhất định với linh hồn. Quá trình này đã diễn ra như sau: Đầu tiên, người này chỉ đơn giản là một con vật, chỉ ý thức năng lượng thể xác. Sau đó, y bắt đầu bao gồm vào trong lĩnh vực nhận thức của y bản chất tình cảm, với những ham muốn, nhu cầu và phản ứng nhạy cảm của nó. Tiếp theo, y phát hiện ra mình là một thể trí, và năng lượng trí tuệ tiếp tục làm phức tạp vấn đề của y. Cuối cùng, y đi đến sự biểu hiện cuộc sống mà chúng ta đang xem xét như là giả thiết, trong đó y đã (và đây là điểm quan tâm thực sự).

 1. Một thể xác thuộc cung 1, với một bộ não bị chi phối và kiểm soát bởi một thể trí cung ba. Điều này có nghĩa là năng lực cho thành tựu trí tuệ thuộc một loại rất đa dạng.
 2. Một bản chất tình cảm, bị chi phối bởi năng lượng cung 6, vốn có thể nhanh chóng chuyển vào các định hướng cuồng tín, và duy tâm một cách dễ dàng.
 3. Toàn bộ vấn đề phức tạp hơn bởi việc xuất hiện nhanh chóng các năng lượng cung 4 của phàm ngã. Điều này có nghĩa rằng mục tiêu của phàm ngã là thành đạt sự hài hòa, thống nhất và kỹ năng trong cuộc sống, thông qua một sự tăng cường xung đột, được tiến hành trong [Trang 444] lĩnh vực năng lượng tứ phân vốn cấu thành bản ngã thấp.

Do đó, bạn sẽ có một người đầy tham vọng quyền lực, nhưng với động cơ chính đáng, bởi vì y thực sự duy tâm; y sẽ chiến đấu một cách thông minh để đạt được nó, nhưng sẽ chiến đấu cuồng nhiệt để mang lại những mục tiêu này, vì phàm ngã cung 4thể cảm dục cung 6 của y sẽ buộc y phải làm như vậy, và thể xác cung 1 và não bộ của y sẽ khiến y dựng lên một cuộc chiến mạnh mẽ . Đồng thời, năng lượng linh hồn cung 1 của y đang tìm cách thống trị, và cuối cùng sẽ làm như vậy nhờ năng lượng thể trí cung 3, ảnh hưởng đến não bộ cung 1. Kết quả đầu tiên của ảnh hưởng linh hồn sẽ là một sự tăng cường mọi điều trong phàm ngã. Sự rắc rối sẽ được an vị trong thể trí hoặc trong não bộ, và có thể đi xuống theo mọi cách, từ định kiến và sự kết tinh trí tuệ đến sự mất trí (nếu kích thích trở nên quá mức mạnh mẽ hoặc đặc tính di truyền không tốt). Y có thể biểu lộ sự thành công kiêu ngạo trong lĩnh vực hoạt động được lựa chọn, vốn sẽ làm cho y thành một người có ảnh hưởng lớn và khó chịu, hoặc y có thể thể hiện tính linh động của thể trí cung ba, vốn sẽ khiến cho y thành một kẻ vận động có mưu đồ hoặc một người đấu tranh cho các chương trình lớn vốn có thể không bao giờ thực sự thực hiện. 443-4

Nguồn: Các trích dẫn Tâm lý học Nội Môn (GQ1.1, tr 13)