Bảy nguyên khí con người

Theo: Theo Sách: Phật Giao Bí Truyền (Mục: 2- Cấu tạo con người)

Trích Lời nói đầu: ………. Nhưng tôi rất vui mà nói rằng giáo huấn sau này chỉ cho thấy sự không đầy đủ trong quan niệm nguyên thủy của tôi về giáo lý bí truyền, chứ cho tới nay không có một sự sai lầm quan trọng nào. Thật vậy, tôi đã nhận được từ vị Chơn sư (mà tôi có được giáo huấn của mình lần đầu tiên) lời đoan chắc quyển sách như nó trình bày hiện nay là một phát biểu lành mạnh và đáng tin cậy về hệ thống Thiên nhiên theo như các điểm đạo đồ thuộc khoa huyền bí học hiểu được…………

Ngỏ lời với độc giả: …….. Chẳng hạn như tất cả những điều trong quyển sách này liên quan tới cuộc sống trên cõi Trung giới (tức Kama Loka) đã hoàn toàn lạc hậu. Tác phẩm sau này của tôi Sự tăng trưởng của Linh hồn đã minh họa đề tài này đến một mức độ nào đó, một quyển sách còn xuất bản mới gần đây nữa “Bên kia Cửa Tử” đã khoác lên một lớp vỏ mới cho những tình huống rất biến thiên vốn thịnh hành nơi các cảnh giới mà cái lớp vỏ siêu hồng trần của Trái đất được phân chia ra thành …….

Bảy thể của con người được mô tả sớm nhất, sơ đẳng nhất, gồm: 

1.   Thể Xác: Rupa   Nhẹ 7 Cảnh thấp
2.   Sinh Lực: Prana hoặc Jiva   Nhẹ 6 Cảnh thấp
3.   Thể Phách: Linga Sharira   Nhẹ 5 Cảnh thấp
4.   Hồn Thú: Kama Rupa Đa số đang hoạt động mạnh mẽ Nhẹ 4 Cảnh thấp
5.   Hồn Người: Manas Con người tiến hoá hiện tại đang hoàn thiện Nhẹ 3 Cảnh cao
6.   Hồn Thiêng: Buddhi Đa số Nhân loại chưa có (Chỉ là mầm mống) Nhẹ 2 Cảnh cao
7.   Tinh Thần: Atma Nhân loại còn xa mới tiến hoá đến Nhẹ 1 Cảnh cao