Tham Thiền Huyền Môn(MF)


Chia sẻ:

Căn cứ vào tài liệu Thư về Tham thiền huyền môn của Chân Sư DK, Trường (http://moryafederation.net ) đã tổ chức các lớp dạy thiền huyền môn cho những môn sinh tầm đạo, thật tuyệt với những ai có duyên. Nhân Trắc Học xin giới thiệu sơ lược về Tham Thiền Huyền Môncách thở huyền môn mang lại lại ích thâm sâu.

SƠ ĐỒ CẤU TẠO CON NGƯỜI

(CON NGƯỜI GỒM: TINH THẦNLINH HỒNPHÀM NGÃ THÌ GỒM: THỂ TRÍTHỂ TÌNH CẢMTHỂ XÁC)

Sơ đồ Tâm thức con người


SƠ ĐỒ THAM THIỀN HUYỀN MÔN

Sơ đồ về Tham Thiền huyền môn theo Chân Sư DK


SỰ CHỈNH HỢP TRONG THAM THIỀN HUYỀN MÔN


CÁCH HÍT THỞ TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG

Nếu bạn là học viên mới làm quen với việc tham thiền, bạn có thể thử thực hành bài tập bổ sung sau đây nhằm giúp bạn hiểu về tiến trình chỉnh hợp các thể của bạn (thể xác, thể cảm xúc, thể trí, cũng như phàm ngãlinh hồn)

Khi bạn hít năng lượng tế vi vào các thể của bạn, hãy giữ ý định của bạn trong tâm trí. Hãy nghĩ mỗi hơi thởhơi thở cuả ánh sáng và của xung lực linh hồn, và hãy giữ điều này trong trí của bạn

Bắt đầu bằng cách hít vào một hơi dài, kế đến khi thở ra bạn hãy làm trong sạch phổi của bạn và những ý định của bạn.

  1. Hít vào một cách có ý thức đưa năng lượng tế vi vào trong thể xác.

Khi làm thế, bạn quán tưởng rằng “Tôi thở vào xác thân này”.

Hãy để cho ánh sáng của hơi thở tràn ngập xác thân.

  1. Hít vào một cách có ý thức, đưa năng lượng tế vi và trong thể cảm xúc.

Khi làm thế, bạn quán tưởng rằng “Tôi thở vào các cảm xúc này”.

Hãy để cho ánh sáng của hơi thở bao trùm tất cả các cảm xúc.

  1. Hít vào một cách có ý thức, đưa năng lượng tế vi vào trong thể trí.

Khi làm thế, bạn quán tưởng rằng “Tôi thở vào tâm trí”.

Hãy để cho ánh sáng của hơi thở tràn đầy tâm trí.

  1. Hít vào một cách có ý thức, đưa năng lượng tế vi vào trong phàm ngã của bạn như một tổng thể.

Khi làm thế, bạn quán tưởng rằng “Tôi thở vào phàm ngã này”.

Hãy để cho ánh sáng của hơi thở và sự sống của linh hồn tràn ngập phàm ngã.

  1. Hít vào một cách có ý thức, dùng hơi thở vào để nâng tâm thức lên một điểm phía trên đầu.

Khi làm thế, như là linh hồn đang nhập thế, bạn hãy nói trong yên lặng “Tôi thở”.

Lập lại bước này vài lần. Mỗi lần bạn lại thấy Ánh Sáng, Tình Thương, và Quyền Năng của Chân Ngã, là Linh-hồn-trên-cõi-giới-riêng của nó, đang thở ra hướng về bạn, là Linh-hồn-nhập-thế bên trong phàm ngã, và sau đó, bạn hít vào những phẩm tính này vào trong bạn.

Hãy để cho ánh sáng của hơi thở và sự sống của linh hồn tràn ngập phàm ngã.

  1. Thở ra một cách có ý thức vào trong đời sống của bạn (cơ quan, gia đình, bạn bè …), quán tưởng rằng “tôi thở vào tập thể mà tôi là một bộ phận”.
  2. Hít vào một cách có ý thức, xong thở ra đến thế giớinhân loại, quán tưởng rằng “ tôi thở với toàn thế giớinhân loại ”.
  3. Xướng linh tự OM ba lần.

THAM KHẢO THÊM

Mời xem Thư mời tham dự học của Trường Morya Federation

Mời xem Khoá Thiền căn bản bằng tiếng Việt của trường Morya Federation

Mời xem Thư mời tham dự học tại Trường Morya Federation của GS Michael D. Robbins

Mời xem Các hiểm nguy cần tránh khi tham thiền (1)

Chú quý vị sớm bước chân vào đường Đạo, cùng nhau phụng sự thế gian theo chỉ dạy của Chân Sư DK, với các cuốn sách tuyệt đỉnh nhân gian dưới đây:

Sách Dưới Chân Thầy              Sách nói: Mời xem ở đây

Sách Ánh Sáng Trên Đường Đạo          Sách nói:

 

 


Chia sẻ: