Webinar Chiêm tinh học Nội môn 1


Chia sẻ:

Đây là phần lược dịch webinar về Chiêm tinh học Nội Môn do Cô Leoni Hodgson, giảng viên của Trường Morya Federation trình bày trong webinar dành cho các học viên năm 1 khóa Great Quest. Video của Webinar này có trên website www.makara.us và các bạn có thể download để xem. Khi biên dịch phần diễn giảng các slide, chúng tôi có bổ sung sơ lược các khái niệm cơ bản của chiêm tinh học để các bạn có thể hiểu các slide. Đây là những kiến thức rất khái quát của một môn học phức tạp. Hi vọng rằng nó sẽ kích thích các bạn tìm hiểu thêm một môn học lý thú và cao siêu này.

 

Xem file file Pdf

 

 

3058 — Tổng số lần đọc 7 — Hôm nay

Chia sẻ: